https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XXIGeneratie 21 (edelbetovergrootouders)

1258242 João Lourenço [Gen. 21 Nr.: 1258242 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Notitie bij João: João Lourenço Bugalho Sr (!) afkomstig van Quinta de Canadello in Brandara.
Het waren ‘buren’ van Braga. Couto da Várzea werd hen in 1350 door het kapittel toegewezen.
Hij trouwde met
1258243 Clara Lourenço [Gen. 21 Nr.: 1258243 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Mécia Annes [Gen. 20 Nr.: 629121 EDELOVERGROOTOUDER] (zie 629121).
 

1258256 Gomes Lourenço de Abreu [Gen. 21 Nr.: 1258256 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren ca 1255 en overleden na 1317, ouder dan 62 jaar.
Notitie: Gomes was een ridder en woonde in São Julião de Badim. Hij was heer van het huis van zijn vader [van de eer van Paço de Abreu], en van Couto de Regalados [Pico de Regalados is een Portugees dorp in de gemeente Vila Verde. Het is een Portugees dorp gelegen in de subregio Cávado, behorend tot de regio Norte en het district Braga], het stadswapen heeft de drie kenmerkende vleugels van het wapen van de Abreu in zich!
Heer van Valladares via zijn vrouw; zijn schoonvader Lourenço Soares de Valladares schonk hem het land Valladares.
 

Hij was een "edelman van groot belang" (Fidalgo poderoso neste Reyno) tijdens het bewind van Dom Affonso III / Rey D. Affonso o Terceyro (1248 - 1279) en Dom Dinis (1279 - 1325).

En omdat hij wilde dat Koning Dom Dinis het Concilie van Melgaco aan een andere edele zou geven, verzette Gomes Lourenço de Abreu zich ertegen en kreeg op 1 juli 1317 een vonnis in zijn voordeel.

Hij was advocaat voor de edelen van Entre-Douro-e-Minho bij de rechtbanken.

Hij was zoon van Lourenço Rodrigues de Abreu, echter omdat de voorouderlijke genealogie hierna wazig is qua vernoemingen. Er is een vermelding van dit geslacht in een artikel van de parochie van Santa Engracia waarin de vader van Gomes Lourenço de Abreu vermeld staat als Gonçalo Rodriguez de Abreu! Dit is echter onjuist en zien we in sommige genealogieen terugkomen.
 

Van de parochie van Santa Engracia

De parochiekerk van Santa Engracia werd eind XVIe eeuw gesticht door Infanta D. Maria, die op het platteland van Santa Clara woonde, in de huizen naast het klooster [Mosteyro].

Saint Engrácia, geboren in Braga IV eeuw, dochter van de Romeinse gouverneur van Bracara Augusta (Braga) zal zich tot de christelijke religie hebben bekeerd. Ten huwelijk beloofd met de hertog van Rozilhão [Roussillion], in Frankrijk. Halverwege de reis die ze maakte om een ​​dergelijke unie te bepleiten, werd ze in opdracht van Daciano [Prefect van Gallië; Gouverneur van Zaragoza ~ Aragon Spanje] gemarteld in navolging van het edict van vervolging dat door deze persoon aan christenen werd uitgevaardigd.

Zij kon tot aan haar dood de mis bijwonen via een loopbrug, waarvan er nog steeds enkele sporen ervan aan de muur hangen. Het werd gescheiden van de parochie van S. Estevao, waarbij de parochie een groter aandeel had in de verdeling van de tienden: levert de Priorij en het Coadjutorschap meer dan vijfhonderdduizend reis op; Het aantal klanten bedroeg ​​ruim vierduizend [zie het artikel hieronder; Gomes Laurenço de Abreu wordt hierin vermeld, evenals zijn nazaten].
 

Het primitieve plan van de Kerk wordt toegeschreven aan Nicolau de Frias, echter voorzien van de weerspiegeling van de hoge status van de oprichster, die destijds werd beschouwd als een van de meest beschaafde en rijkste prinsessen in het christendom.

In deze primitieve kerk van Sint Engrácia, naast het vieren van de nagedachtenis van de martelaar van Braga, had de Infanta D. Maria in haar testament geschreven dat zij graag zou willen dat alleen heiligen in de tempel zouden worden opgeroepen.
 
Hij trouwde met
1258257 Guiomar Lourenço de Valladares [Gen. 21 Nr.: 1258257 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren ca 1270
Kind uit dit huwelijk:
I. Lourenço Gomes de Abreu [Gen. 20 Nr.: 629128 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1290 (zie 62128).
 

1258258 Estevão Paes de Azevedo [Gen. 21 Nr.: 1258258 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Notitie: Estevão was een edelman van het Koninklijk Huis.
Hij trouwde met

1258259 Guimar Rodrigues de Vasconcellos [Gen. 21 Nr.: 1258259 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Theresa Esteves Correia de Azevedo [Gen. 20 Nr.: 629129 EDELOVERGROOTOUDER] (zie 629129).
 

1258260 João Rodrigues de Portocarrero [Gen. 21 Nr.: 1258260 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Notitie: João was een ridderedelman. Hij bezat "veel land" in Vila Real.
Hij trouwde met
 


1258361 Margarida Fernandes de Moreira [Gen. 21 Nr.: 1258261 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Fernão Annes de Portocarreiro [Gen. 20 Nr.: 629130 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 in Portugal (zie 629130).
 

1258262 Vasco Martins de Resende [Gen. 21 Nr.: 1258262 EDELBETOVERGROOTOUDER]. geboren omstreeks 1266 in Portugal. Vasco is overleden vóór 1357, ten hoogste 91 jaar oud.
Notitie bij Vasco: Vasco was een edelman in de Raad van Dom Affonso IV.
Hij was heer van de Couto de Resende, en heer van de belangen en het landgoed van Sá.
Hij was een van de gijzelaars in het verdrag van 1328.
Notitie bij het graf van Vasco: het klooster van Santa Maria de Cárquere: Naast de sacristie ligt de grafkapel Condes de Resende, misschien wel het oudste deel van het hele complex. Het heeft 4 grafkisten [De sarcofagen, ruim twee meter lang, zijn trapeziumvormig en versierd op de deksels met langwerpige schilden, waarvan de bovenkant schilden met geiten toont - symbool van het wapen van Resendes.
De eerste van links heeft de volgende inscriptie in gotische letters:

"Hier ligt de heer Vasco Martins de Resende die de kleinzoon was van Martins Afonso die heer was over dit hele Land van Resende".
 
Vasco Martins de Resende was gehuwd met Mécia Vasques de Azevedo.

De voorouders van zijn vader gebruikten de naam Pimentel. Vasco koos er echter voor om de naam van zijn moeders familie te gebruiken. Zijn vader Martim Vaasques Pimentel was namelijk gehuwd met Constança Martins de Resende.


Op een schild, in een gouden veld
Twee geiten bij elkaar,
Met gouden druppels gevlekt
De kleur die Moors zwart is
Deze zelfde kleur geschilderd
Degenen die de adel goed begrijpen
Zullen denken dat die van Resende
Geweldig was, vanwege zijn speer.
Vele malen geleden in Frankrijk,
Waar denk je dat dat neerkomt.
Num escudo, em campo douro
Duas cabras ajuntadas,
De gotas douro malhadas
Da cor que é um negro mouro
Desta mesma cor pintadas
Quem bem em nobreza entende
Achará que a de Resende
Foi grande, por sua lança
Há muitos tempos em França,
Donde acha que descende.


Hij trouwde met
1258263 Mecia Vasques de Azevedo [Gen. 21 Nr.: 1258263 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Vasques de Resende [Gen. 20 Nr.: 629131 EDELOVERGROOTOUDER] (zie 629131).
 

1641984 Herbord I von Langen [Gen. 21 Nr.: 1641984 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1270 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Herbord: Geboren um 1270
Herbord is overleden na 1341 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herbord: Gestorben nach 1341, ukr. 1280- 1341, 1348 tot
Notitie bij Herbord: urk. 1280-1341, 1348 tot, 1305 Ritter
1280 zu Steinfurt mitbelehnt,
1305 mitbelehnt mit dem Drostenamt zu Landegge,
 
Bischof Otto von Münster verpfändet dem Ritter Jakob von Langen (Lancgen), seinem Droste in Landegge (Landecge), und dessen Söhnen Statius, Herbord, Rudolf, Jakob, Rittern, und Otto, Knappen, sowie den Brüdern Dietrich, Ritter, und Jakob, Söhnen des verstorbenen Ludolf von Schonebeek (Sconenbeke), Enkeln (nepotes) Jakobs, für 800 Mark münsterischer Pfennige das Drostenamt in Landegge samt Zubehör, Rechten und Einkünften, und zwar so lange, bis Jakob die Pfandsumme aus dem Amt wieder eingenommen hat. Über die Amtseinkünfte hat er jährlich Rechnung zu legen. 100 Schafböcke (arietes), 100 Schweine und die Butter, die zu Michaelis aus dem Markt (nundine) in Meppen einkommen, hat er dem Bischof alljährlich auf dessen Kosten zu liefern. Innerhalb der nächsten drei Jahre darf er unter keinen Umständen seines Amtes entsetzt werden. Stirbt er, soll der Bischof einen seiner Söhne oder Enkel zum Nachfolger bestimmen. Während der Amtszeit Jakobs oder eines seiner Nachkommen darf sich kein anderes Familienmitglied in die Amtsführung einmischen. Siegelankündigung des Bischofs. Zeugen: Simon von Rietberg (Retberch), Bruder des Ausstellers, Dietrich von Rhemen (Remen), Domherren in Münster, Rudolf von Langen (Lancgen), Ritter, Johannes Lewe, die Brüder Heinrich und Gottfried Travelman und Sweder von Ahlen, Bürger zu Münster. die beati Mauricii [22-09-1305]


Familiewapen van dit geslacht is met een ´schapeschaar´ in het wapen. Wenn Langen dem Worte nach auch langgestreckte Flurfläche oder Ansiedlung bedeutet, so ist es aber auch möglich, dass die Familie von Langen als Ortsadel der Namengeber der gleichnamigen Ortschaft war. Zu den Rittern der Burgmannschaft von Landegge gehörte nämlich unter anderem ein Ritter von Langen, der eine Schafschere im Wappen führte und aus Langen (Kirchspiel Lathen) stammte. Deshalb die Schafschere im Oberlangener Wappen.


1334 Fehde gegen die Edelherren von Steinfurt und die Stadt Osnabrück,
1335 Burgmann zu Landegge,
1348 Seelenmesse für ihn und seine Frau im Dom zu Osnabrück
Religie: Rooms Katholiek.
Hij trouwde met1641985 Kunigunde Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1641985 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Kunigunde is overleden omstreeks 1348 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Kunigunde: Gestorben vor 1348, urk. 1348 tot.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Nikolaus von Langen [Gen. 20 Nr.: 820992 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1306 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 820992).
 

1641988 Drees von der Heghe [Gen. 21 Nr.: 1641988 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Drees is overleden voor 1354 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 54 jaar oud. Urk. 1325, 1354 tot.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde metRichter Conrad Schoke, Knappe, und die Konsuln von Sendenhorst bekunden, daß der Knappe Themo Golegrope die Hufe tor Linden und die Hufe Bernhard's zu Avenhovele im Kirchspiel Ahlen, welche er vom früher weltlichen Bruder Conrad Schoke von der Marke (Novize zu Marienfeld) zu Lehn trug, diesem zu Händen des Klosters Marienfeld resigniert habe. Zeugen: Pfarrer Johann, Kaplan Jacob zu Sendenhorst; Bernhard von Hasle, Conrad Retberg jun., Johann Sterreman, Konsuln zu Sendenhorst; Conrad Retberg sen., Bruno und Wescel, Brüder von Quernhem, Andreas von de Heghe, Johann von Walegarden, Hermann Span, bischöflicher Freigraf, Knappen [16-08-1327].


1641989 Elske von Ascheberg [Gen. 21 Nr.: 1641989 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300 in Kreisfreie Stadt Hannover, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Elske is overleden na 1354 in Reich, Ravensburg, Baden-Württemberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Elske: 1354 Wwe., Generationsabfolge der Vorfahren unsicher
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Andreas von der Hege [Gen. 20 Nr.: 820994 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1325 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 820994).
 


1641992 Bernhard Schatte [Gen. 21 Nr.: 1641992 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Berend: Geboren um 1300. Bernhard is overleden omstreeks 1375 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berend: Gestorben ca 1375 (tot genannt).
Notitie bij Berend: Burgmann zu Haselünne, Herr zur Schwakenburg, bekommt 04-09-1358 von Bf. Ludwig II von Münster (Bf. 1310-1357) wegen treuer Dienste und des dabei erlittenen Schadens 4 Erben in Apeldorn, Berßen, Stavern und Wahn als Haselünner Burglehen und eine Hausstätte in Haselünne, 1364 Vermächtnis für die St. Vincent-Kirche zu Haselünne.
Kind.; Dietrich/Dyderick, , Margaretha NN./ Siegfried, Pfarrer zu Heede.Von Stephan von Düthe (Dute), Vogt im Emsland, für seinen Herrn, den Bischof von Münster, angefertigtes Verzeichnis des durch den Grafen von Tecklenburg (Tekeneborch) im Jahre 1365 und durch den Vogt von Cloppenburg (Kloppenborch) am 24. November 1364 (to sunte Katerinen ovende) durch Raub, Brand und Totschlag im Emsland angerichteten Schadens (mit Wertangabe), und zwar an den folgenden Orten: im.Kirchspiel.Meppen,.in den Dörfern Nödeke (Nodike), Schwefingen (Swevinghen), Varloh (Varle), Geeste (Ghese), im Kirchspiel Hesepe zu Dalhem, in Haselünne (Lunne), in.den Dörfern Lehrte (Lerte) und Bückelte (Buchelte), zu Haverbeck, in den Dörfern Huden.und.Lahre.(Lare), in den Kirchspielen Holte und Herzlake (Herslake), in den Dörfern Helminchusen und Werlte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4460 Mark.


Dietrich und Bruder Siegfried, der Pfarrer zu Heede war, schenkten am 11.11.1378 dem Johannisterkonvent zu Ester... das Erbe Haverbeck bei Meppen.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1641993 Metteke Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1641993 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Metteke is overleden na 1358 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Metteke: Gestorben nach 1358, urk. 1358, 1375 tot.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dyderick Schatte [Gen. 20 Nr.: 820996 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1330 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 820996).
1641994 Rudolf von dem Beele [Gen. 21 Nr.: 1641994 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Rudolf is overleden na 1350 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Burgmann in Haselünne, urk. 1348-1350, 1360 tot, stiftet 1348 mit seinem Bruder Jacob und den Söhnen des verstorbenen Bruders Nikolaus einen Altar zur Ehren der Hl. Gottesmutter und der Hl. Katharina in der Holter Kirche und stattet diesen mit jährlichen Einnhamen von 70 Osnabrücker Mark und einen mit Zaum und Graben umgebenen Hausplatz aus; 1350 belehnt mit dem Hof in Holte.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1641995 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1641995 EDELBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden na 1335 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Grete von dem Beele [Gen. 20 Nr.: 820997 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1335 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 820997).1642000 Rembert von Düvel [Gen. 21 Nr.: 1642000 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1275 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Rembert: Geboren um 1275
Rembert is overleden na 1328 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 53 jaar oud. Notitie bij overlijden van Rembert: gestorben nach 1306, Urk. 1295-1306
Notitie bij Rembert: Herr zur Düvelsburg bei Osnabrück, stiftet 1295 mit seinem Bruder Albert das Dominikanerklosters Osnabrück.
 
Urkunde des Ritters Johannes sowie der Knappen Rempertus und Herpertus Duvele (Düvel), betreffend Rückfall von Gütern zu Oulhusen (Aulhausen, Amt Hausberge), Haddenhusen (Haddenhausen, Amt Hausberge), Bigenbeke (Biemke, Amt Hausberge) und Uphusen (Uphausen, Amt Hausberge), welche zum Wichgrafenamt gehören [08-08-1306].


Der Rat der Stadt Minden beurkundet, daß der Priester Florentius und sein Bruder Otto, Conrad, genannt vom Meissen (de Meysnen), verzichtet haben zugunsten der Priorin und des Konvents der Schwestern bei St. Marien in Lemgo vom Orden der Predigerbrüder auf ihre Ansprüche an die Mühle in Everdissen und die begonnene Klage. Zeugen: Herbord de Ryntelen, Ryhzer, Lambert de Werst, Wernher de Lerbeke, Leph de Stoch, Reyner Steveniynch, Henrich Huke, Deth Spille, Ernest de Foro, Wedik de Haren, Nicol de Rino und Bertold de Norther, Konsuln, Johann de Lubbike, Rembert, genannt Duvel, Bodohem und Ludolf de Tundern, Ritter, die mitgesiegelt haben. Datum Minde anno domini 1322 dominica post divisionem apostolorum [18-07-1322].


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1642001 Elisabeth von Post [Gen. 21 Nr.: 1642001 EDELBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1290 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Geboren um 1295
Elisabeth is overleden na 1345 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Gestorben nach 1345, urk. 1345 Wwe.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Friedrich von Düvel [Gen. 20 Nr.: 821000 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1320 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 821000).
 
Das Wappen zeigt in Blau einen gekrönten silbernen Löwen. Auf dem Helm mit blau-silbernen Helmdecken der Löwe vor einer mit drei (fünf) Pfauenfedern besteckten blauen (auch roten oder silbernen) Säule. Im Wappenbuch des westfälischen Adels hält als Helmzier eine silberne Löwentatze drei blaue Straußenfedern.


1642002 Heinrich von Batenhorst [Gen. 21 Nr.: 1642002 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1308 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Notitie bij de geboorte van Heinrich: Geboren um 1295
Heinrich is overleden na 1358 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 50 jaar oud. Notitie bij overlijden van Heinrich: Gestorben nach 1363, urk. 1322-1363.
Notitie bij Heinrich: Herr zu Batenhorst, Burgmann, 1387 tot, 1350 Ritter,
 
Ridder Adolf von Batenhorst schenkt de hoeven aan Stoveren bij Hokenesberg in de parochie van Beckum aan het klooster Marienfeld. Getuigen: Monnik Heinrich Korf zu Marienfeld, weduwe Ida van ridder Conrad von Batenhorst, Gerhard en Johann, zijn zoon Conrad en Heinrich von Batenhorst [06-03-1337].


1346 erwirbt mit seinem Bruder Alef die Stiftsburg Reckenberg nebst Wiedenbrück als Pfandbesitz,Der Edelherr Hermann, Burggraf zu Stromberg, verkauft den Brüdern Ritter Heinrich und Knappen Alve von Batenhorst alle Rechte am Groten Schurhus, dem Luttiken Schurhus, dem Hof to dem More, dem Hof Lypinctorpe, Rotgers Hof to dem Herebroke und zwei Häusern to Elynchusen für 22 Mark in Münster geschlagener Pfennige. Zeugen: Ghert von Batenhorst, Drost des Stifts Münster, Bernt Hofberg, Richter zu Warendorf, Amelung Hakenesch und Hermann ten Dyke, Knappen. Mit dem Verkäufer siegelt Ludeke Span, Freigraf Bischof Ludwigs von Münster. ipso die Valerii Treverensis episcopi [29-01-1350].


1351 verkauft mit seinem Bruder Adolf dem Stift Freckenhorst die Vogtei über Cattenvoteshove und Sudenhove in der Bschft. Gheystlen, die sie vom Edelherren zur Lippe zu Lehen trugen,
1357 zusammen mit Bruder Alef und den Brüdern Heinrich u. Lüdeke von Westfalen im Pfandbesitz der Burg Fürstenau, die sie für 1100 Taler vom Osnabrücker Bf. Johann II. Hoet (1349-1366) erworben hatten; am 1.8.1357 beriet der Rat des Bischofs die Bedingungen, unter denen das Domkapitel diese auch auf das Osnabrücker Nordland sicher erstreckende Pfandschaft unternehmen sollte.De broers Heinrich von Batenhorst, ridder, en Alf, schildknaap, dragen pensioenen over van het hof in Eningherlo en van het huis in Rossynch naar het klooster van Marienfeld. Borgstellers: Ridder Omer Vynke von Ostenvelde, Hermann, Heinrichs zoon Top, Lubbert, Lubberts zoon Went, Ecbrecht, Gherds zoon von Batenhorst [24-03-1358].


Religie: Rooms Katholiek
Kirchliche Trauung (1) um 1338 mit Mechthild Nomen Nescio.
Kirchliche Trauung (2) 1351 mit Gostia von Wendt.
Hij trouwde omstreeks 1338 met
1642003 Mechthild Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1642003 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Mechthild is overleden voor 1351.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ida von Batenhorst [Gen. 20 Nr.: 821001 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1338 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 821001).1642004 Sweder III von dem Busche [Gen. 21 Nr.: 1642004 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1297 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Sweder is overleden omstreeks 1374 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Urk. 1322-1370, 1375 tot, 1369 Ritter, Herr zu Gesmold, 1347 den Limberg, 1363 Vlotho in Pfand, 1361 durch die Fürstabtei Herford belehnt, u.a. mit dem Amt Odenhusen; kazft 1355 eine Gute in Holsen und eine Holzgrafschaft - wegen Beschädigung nicht genauer erkennbar - für 300 Mark; stiftet am 11.4.1368 an dem Altar der neuen Kapelle in der Herforder Kirche ein Beneficium für 2 Hebdomadare.
Religie: Rooms Katholiek
 
Ritter Sweder von dem Bussche [Busche] bekundet, dass Hillebrand von Hündersen dem Zisterzienserkloster Marienfeld für 6 Mark Herfoder Münze eine Salzpfanne zu Salzuflen verkauft hat [12-05-1322].
Ritter Alrad und Knappe Sweder, Brüder von Busche, schließen einen Vertrag mit dem Bursar Helmich von Marienfeld über eine daselbst von ihrem Vater Sweder deponierte Summe ad pios usus. Bürgen: Friedrich von Arnholte, Ritter, Gerhard Dinghgrav, Ecbert von Rokinchusen, Knappen [13-01-1344].


Die Äbtissin Lysa von Herford macht bekannt, dass der Armiger Swederus de Bussche an dem Altar der neuen Kapelle in der Herforder Kirche, der den heiligen Michael an S. Joh. Baptist geweiht ist, ein Beneficium für 2 Hebdomadare gestiftet hat, wofür diese einen Theil des Dienstes an demselben übernehmen, während der Rector des Altares den anderen hat. Sweder setzt dafür verschiedene Fruchtrenten aus seinen Höfen in Overen Echam ein [11-04-1368].


Von dem Bussche, das Stammwappen (ältestes Siegel von 1341) zeigt in Silber drei (2:1) mit den Schneiden rechts gekehrte rote Pflugscharen. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken zwei geschrägte, mit den Schallöffnungen auf- und auswärts gestellte, jeweils mit drei (oder fünf) roten Bändern umwundene silberne Jagdhörner (mittelalterliche Form: Hifthorn).


Die Äbtissin Lyza von Herford überlässt mit Zustimmung des Kapitels die Pacht aus dem Hofe zu Heddinchusen den Knappen Steven und Frederike van Haren wofür diese auf das Kammeramt Verzicht geleistet haben. Die Vereinbarung ward getroffen durch Ecbracht Goes Dechant von Euger, die Ritter Friedrich von Arnholte und Johann den Gogreven und dem Knappen Sweder van dem Busche von Seiten der Äbtissin, ferner Ecghehard van Enichlo Gottesritter des Hauses zu Herford, und die Knappen, Hermann Dume, Rembert von Haren und Johann van Enichlo [03-12-1370].


Hij trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1340 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 30-jarige
1642005 Helene von Gesmel [Gen. 21 Nr.: 1642005 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Helene is overleden.
Notitie bij Helene: Erbin v. Gesmold
Religie: Rooms KatholiekErfvrouw van Kasteel Gesmold.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lüdeke von dem Busche [Gen. 20 Nr.: 821002 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1345 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 821002).1642006 Ludolph Westphal [Gen. 21 Nr.: 1642006 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1315 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Ludolph is overleden in 1384 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ludolph: zwischen 1/7 und 9/10 !
Notitie bij Ludolph: Gen. 1332-1382, 1332 Knappe, lipp. Burgmann 1332, 1335 vom Bischof von Paderborn als Ministerial an den Grafen von Arnsberg vertauscht, 1351 Vasall der Grafen von Roden und Wunstorf,
 

1357 wird den Brüdern Henrich und Adolf von Batenhorst und den Brüdern Henrich und Ludeke Westphalen das Schloß Reckenberg durch den Bischof v. Osnabrück verpfändet,
1358 Richter des Gerichts Reineberg,Bernhard V. zur Lippe versetzt mit Konsens seiner Gattin Richardis den Brüdern Hinrik und Ludolph Westphal für 132 Mark Osnab. Pfg. seinen Zehnt zu Schlangen vorbehaltlich eines Rückkaufrechtes [05-02-1358].


1362 gräfl. ravensberg. Burgmann zum Sparrenberg,
1360-1368 lipp. Burgmann in Varenholz als Pfand der de Wendt zusammen mit seinen Brüdern,
1371 Ratsherr der Altstadt Bielefeld,
1372 erhielt mit seinem Bruder Lubbert das Schloss Schuren (b. Vlotho) von dem Edlen Herrn zur Lippe, 1383 mit seinen Brüdern die Burg Varenholz als Pfand gegen 100 Mark lötigen Silbers, 1361 belehnt durch die Fürstabtei Herford mit den Gütern seines Schwiegervaters, desgl.
1375, 1379 durch den Grafen v. Bentheim mit dem Zehnten in Lenzinghausen belehnt.
Religie: Rooms KatholiekDas Stammwappen zeigt in Silber einen roten Querbalken, überhöht von einem fünflätzigen schwarzen Turnierkragen. Auf dem Helm ein roter Hut, dessen silberne Krempe mit zwei silbernen Federn besteckt ist, die mit dem Turnierkragen belegt sind. Die Helmdecken sind rot-silbern.


Hij trouwde, ongeveer 45 jaar oud, omstreeks 1360 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 20-jarige
1642007 Hedwich Top [Gen. 21 Nr.: 1642007 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1340 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hedwich is overleden na 1381 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Hedwich: Urk. 1361 als Erbin der Herforder Lehnsgüter ihres Vaters genannt.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Lyse Westphal [Gen. 20 Nr.: 821003 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1360 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 410379).
 

1642008 Otto von Elmendorf [Gen. 21 Nr.: 1642008 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Otto: Geboren um 1310
Otto is overleden na 1365 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 55 jaar oud. Notitie bij overlijden van Otto: Gestorben nach 1355, urk. 1326-1355, 1377 tot
Notitie bij Otto: Urk. 1326-1365, 1352 unter dem Vorwurf, Güter des Klosters Börstel geplündert zu haben, angeblich zu Vesenbühren gesessen, verpfändet 1254 mit Frau und Söhnen Dietrich u. Heinrich Gut in Holtrup, Langförden an Gerd van Edinghusen und dessen Frau, 1365 Hausbesitzer in Holzhausen, Oythe.
 

Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1642009 Bertha Sprick [Gen. 21 Nr.: 1642009 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1322 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Bertha is overleden na 1354 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 32 jaar oud.
Notitie bij Bertha: Urk. 1354.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermann von Elmendorf [Gen. 20 Nr.: 821004 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1345 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 821004).1642010 Johann von Südholte [Gen. 21 Nr.: 1642010 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1330 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden omstreeks 1388 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Johann: Ritter, urk. 1346-1388, Ritter, Herr zu Südholte, Patronatsherr zu Südholte und Vestrup, Drost zu Vechta.
 
Friedrich von Dinklage (Dinghlaghen) und seine Söhne Johann, Herbord, Statius, Hugo, Bertram und Dietrich bekunden, daß ihre Fehde mit ihrem Herrn, Bischof Heidenrich von Münster, mit den Brüdern Johann und Herbord von Suttholz (Sutholte), Amtleuten zu Vechta (Vechte), mit allen Burgmannen ebendort und sämtlichen Bürgern der Stadt Vechta durch gegenwärtigen Frieden beigelegt ist. Sie versprechen Bischof und Stift, die Burgstätte und Hovesaat zu Dinklage, auf denen Burg, Haus und Vorburg standen, nicht mehr bebauen oder befestigen zu wollen, sie auch nicht zu verkaufen oder anderswie zu veräußern, es sei denn an Bischof und Stift, von denen sie zu Lehen gehen. Bischof und Stift dürfen Burgstätte, Hovesaat und Gräben einebnen (slichten). Siegelankündigung der Aussteller. Zeugen: Herr Dietrich von Enschede, Domdekan, Herr Hermann Fransoys, Herr Rotger Schunde, Domherren in Münster, Herr Bernd Droste, Ritter, Ludolf Hake, Andreas von der Hege (Heghe), Knappen, Johann Kerckerinck (Kerkerinc), Bürgermeister, und Arnd Bischopinck (Bisschopinch), Ratmann zu Münster. feria sexta post dominicam, qua cantatur misericordia Domini [10-04-1383].


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1642011 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1642011 EDELBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hille von Südholte [Gen. 20 Nr.: 821005 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1358 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 821005).1642014 Dethard von Lutten [Gen. 21 Nr.: 1642014 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1323 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Dethard is overleden na 1369 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Dethard: Urk. 1346-1369,
1346 in einer Aussöhnung des Bf. v. Münter mit den Edelherren von Diepholz als ehemaliger Gefangener der Edelherren von Diepholz erwähnt, der diesen etwas zahlen soll,
1363 Burgmann in Vechta, wird nach
 
Herbort van Schaghen de Olde, Johan van Schaghen, des Johannes' Sohn, und Dyderik Nortbortino vereinbaren einen Sühnevertrag mit Dethard van Lutten, Wessel den Dukere, Clawes van Pennethe, Conrad Munderlo, Rabodo van Pennethe, Rolo van Olmelo, Herbort van Sutholte und dessen Sohn Statius, Herman dem Krudere jun., der Herrschaft von der Vechta, den Burgmännern, Bürgern und allen in der Herrschaft wohnenden Hovlmannen und Husmannen und deren Knechten. Etwaige Streitigkeiten sollen vor dem Drosten und den Burgmännern auf dem Kirchhof zu Vechta beigelegt werden [19-12-1363].


1364 belehnt mit einem Zehnt aus zwei Erben in Halen, Ksp. Emsteck, 1369 Schiedsmann des Drosten v. Vechta.
Religie: Rooms KatholiekHij trouwde met
1642015 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1642015 EDELBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Nomen Nesico von Lutten [Gen. 20 Nr.: 821007 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1360 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 821007).
1708672 Heinrich von Vietinghoff [Gen. 21 Nr.: 1708672 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1242 in Strünkede, Herne, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Heinrich is overleden na 1300 in Strünkede, Herne, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Urk. 1271-1300, 1271 Ritter, 1300 Burgmann zu Strünkede.
Religie: Rooms KatholiekAbt Heinrich von Werden und der ganze Konvent machen bekannt, daß sie dem Ritter Heinrich von Vittinghoff (Vitinchove), seinen Kindern und Erben einen Busch genannt Vredeholt überlassen haben gegen Zahlung einer Rente von sechs Maltern Roggen Werdener Maßes, die jährlich am 2. Februar fällig ist. Wenn der Besitz durch Tod oder Verzicht frei wird, zahlen die Kinder oder Erben für den neuen Empfang drei Schilling. Dem Kloster verbleibt ein Platz an der Ruhr zur Anlage einer Mühle samt einem öffentlichen Zugang. - Es siegelt der Aussteller. - Datum 1289 VI. idus 10 marcii.
Hij trouwde met
1708673 Hildegundis von Capellen [Gen. 21 Nr.: 1708673 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1245. Hildegundis is overleden na 1281, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Hildegundis: Eerder gehuwd met Bernhard von Cappeln.
Kind uit dit huwelijk:
I. Heinrich Von Vietinghoff [Gen. 20 Nr.: 854336 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1270 in Strünkede, Herne, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 854336).
 

1708676 Adolf I von Altendorf [Gen. 21 Nr.: 1708676 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1230 in Altendorf, Essen, Düsseldorf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Adolf is overleden vóór 1327 in Stoppenberg, Essen, Düsseldorf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ten hoogste 97 jaar oud.
 

Notitie bij Adolf: Herr zu Altendorf. Urk. 1262-1308, 1327 tot,
1285-1295 Diener des Stifts Essen,
1289 Ministerial des Stifts Essen,
1307 Ritter, Herr zu Altendorf und Stoppenberg,
1308 Marschall des Fürststifts Essen,
1327 Memorienstiftung.Richter und Rat der Stadt Essen bekunden, dass Adolph von Aldendorf sich mit dem Stift Stoppenberg dahin geeinigt, dass er die von seinem verstorbenen Vater Ritter Th. gekauften Güter zu Hernberg nebst zugehörigen Leuten dem Stifte überlasse, dieses aber verpflichtet sei, solche von seiner Nachkommen Hand zu empfangen und ein Goldstück (denarium aureum) zum Vorgewinn zu zahlen, bis er dem Stift Essen andere Güter dafür (zu Lehen) stelle, wonach dieses alsdann auch das Obereigentum jener Güter an Stoppenberg überweisen könne. Bürgen: Die Gebrüder Hermann u. Wenemar v. Aldendorf, Heinrich gt. Diabolus, Gerhard und Everhard von Herten, und Arnold, Heinrichs Sohn. d. in Asneida in Lapide, 1271, mense Augusto. Siegel der Ritter Heinrich de Elze (?) und Theoderich v. Vitinch... Zeugen: Wenemar. RItter v. Ekenscet, Heinrich sein Sohn, Henrich Ritter v. Ekenscet, Heinrich sein Sohn, Theod. und Lutber Ritter, Brüder v. Vitinch., Rutger v. Dungele, G. v. Vitinch., Berthold Pincerna, Budde, H. und Th. v. Vlercke, Gerh. Dekan v. St. Severin in Köln u. a. [08-1271].


Graf Dietrich von Limburg, seine Frau Aleidis, ihr Sohn Eberhard sowie Dietrich und Friedrich, Söhne ihres + Sohns Johannes und dessen Schwester machen bekannt, daß zwischen ihnen und Abt Otto von Werden mit seinem Konvent lange vor dem Abt und dem zu Gericht sitzenden Richter Streitigkeiten bestanden, weil sie behaupteten, die Vogtei über den Hof Eicholt stehe ihnen laut Erbrecht zu. Sie haben um des Friedens und der Eintracht willen auf Rat ihrer Verwandten, des Grafen Eberhard von der Mark und des Herrn Dietrich von Volmarstein, auf die Vogtei samt allem Zubehör gegen Zahlung von 25 Mark guter legaler Pfennige kölnischen Geldes verzichtet, die ihnen ausbezahlt worden sind.- Zeugen waren Eberhard von der Mark, Dietrich von Volmarstein, Lubert von Vittinghoff, Heinrich von Eliclo (Ekelo) , Wennemar von Düngelen, Eberhard von Lethene, Mauritius von Hertgontichusen, alles Ritter, Adolfus de Altendorpe, Degenhard von Letmette, Bertram von Speldorf und Heinrich von Didinchove sowie viele andere vertrauenswürdige Leute. - Es siegeln Graf Th. von Limburg, Graf Eberhard von der Mark und Dietrich von Volmarstein. - Actum et datum agud Hatnegge ... XVI. kal. aprilis [07-03-1281].


Der Ritter Adolf gen. von Altendorf (Oldendorpe) bekundet: Er hat mit Zustimmung seiner Ehefrau Adelheid und seiner Kinder Adolf, Heinrich und Margarete Jahreseinkünfte von zwei Mark, wie sie zu Essen geläufig sind, welche ihm aufgrund der zu deutsch (teuthonico) konyncst(ov)p genannten Verpflichtung (officio) aus dem Viehof (Vehof) zustehen, dem Kapitel des Stiftes Essen unter der Bedingung verkauft, dass den Stiftsdamen wie den Kanonikern davon je eine Mark zu Cosmas und Damian [September 27] oder zu Michaelis gezahlt wird und dass die einen wie die anderen je zwei Memorien halten, und zwar für ihn selbst und seine Ehefrau, für seine verstorbenen Eltern und seinen Bruder Johann, für seine Tante (amite) und für alle seine Vorfahren. - Es siegelt der Aussteller. Datum a.d. 17-03-1327 in die beate Gertrudis virginis.


Der Ritter Adolf von Altendorf (Oldendorpe) verkauft mit Zustimmung seiner Ehefrau Alheyd und seiner Kinder und Erben Adolf, Heinrich und Margarete seine 3 Kotten (casas) thon Wvndesgheblas bei Katernberg (Katerenberge) mit allem Zubehör den Kanonikern des Stiftes Essen zu eigen für 38 Mark Soester Pfennige und lässt sie auf. - Zeugen: Dietrich der Ältere von Leithe (Lethene), Dietrich der Jüngere von Leithe ~zie hieronder [Gen. 21 Nr.: 1708680 EDELBETOVERGROOTOUDER], Everhard von Leithe, Ritter, Arnold von der Hege und Wenemar von Hege, Diener, sowie eine Anzahl Essener Kanoniker. - Es siegelt der Aussteller. Datum a.d. 13-04-1327, in crastino diei pasche.


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1708677 Adelheid Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708677 EDELBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1235 in Dorsten, Recklinghausen, Münster, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Adelheid is overleden vóór 1327 in Altendorf, Essen, Düsseldorf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ten hoogste 92 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Adolf von Altendorf [Gen. 20 Nr.: 854338 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1265 in Stoppenberg, Essen, Düsseldorf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 854338).1708680 Dietrich von der Leite [Gen. 21 Nr.: 1708680 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1270 in Leime, Buer, Gelsenkirchen, Münster, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
 
Der Ritter Dietrich der Jüngere von Leithe (Lethene) und sein erstgeborener Sohn Everhard bekunden: Nachdem die Äbtissin Beatrix den Zehnten ihrer Hove ton Erlen von Hugo von Pechoue und seinen Erben erworben hatte, haben sie mit Zustimmung ihrer Erben auf ihre einstigen Lehnsrechte verzichtet. - Es siegelt der Aussteller. Datum a.d. 1314, 4. idus iunii [10-06-1314].


Bernhard gen. Wulf bekundet, dass er zur Beilegung eines Streites mit der Äbtissin und dem Kapitel des Stiftes Essen zusammen mit seinem Sohn unter Zustimmung seiner Erben die strittigen Güter in D[…] aufgelassen hat und zu Lehen zurückbekommen hat. - Zeugen: Dietrich von Limburg (Lymborch), sein Erstgeb-orener Johann, Dietrich von Leithe (Lethene) gen. von Dukere, Dietrich der Jüngere von Leithe, Wenemar von Grimberg (Grindberch), Hugo von Gardape, Heinrich gen. Dukere, Venemar von Altendorf, Ritter, sein Bruder W[…], Ludolf von Balken, Heinrich gen. oppen Berge, seine Söhne Heinrich und Arnold, Everhard von Leithe, Adam, Schenk, Johann von Dahlhausen (Dalehusen), Wenemar von Düngelen (Dungelen), Arnold von Hetterschede, Arnold von Heghe (?), Goswin von Hattingen (Hattenegghe), Wenemar von Prato, Heinrich gen. […] und Wenemar von Steele (Stele), Diener. - Es siegeln der Aussteller und […]. Actum et datum a.d. 15-08-1316, in die assumtionis beate Marie virginis.


Der Ritter Adolf von Altendorf (Oldendorpe) ~zie hierboven [Gen. 21 Nr.: 1708676 EDELBETOVERGROOTOUDER] verkauft mit Zustimmung seiner Ehefrau Alheyd ~zie hierboven [Gen. 21 Nr.: 1708677 EDELBETOVERGROOTOUDER] und seiner Kinder und Erben Adolf, Heinrich und Margarete seine 3 Kotten (casas) thon Wvndesgheblas bei Katernberg (Katerenberge) mit allem Zubehör den Kanonikern des Stiftes Essen zu eigen für 38 Mark Soester Pfennige und lässt sie auf. - Zeugen: Dietrich der Ältere von Leithe (Lethene), Dietrich der Jüngere von Leithe, Everhard von Leithe, Ritter, Arnold von der Hege und Wenemar von Hege, Diener, sowie eine Anzahl Essener Kanoniker. - Es siegelt der Aussteller. Datum a.d. 13-04-1327, in crastino diei pasche.


Heinrich, Schulte der Kanoniker des Stiftes Essen auf deren Gütern thon Honkloster, hat diese unter der Beding-ung bekommen, dass er und seine Erben nach dem Tod sein-er Ehefrau Alheyd, Tochter des verstorbenen Schulten von Brunynch, kein Recht an diesen Gütern haben werden, es sei denn, die Kanoniker würden sie ihnen gnädig überl-assen. Er muss jährlich die dritte Garbe (garba) und 2 Schillinge zahlen und eine Fuhre Wein von Himmelgeist (Homelgys) nach Essen bringen und darf die Güter zu Lebzeiten haben ohne eine weitere Abgabe. Er darf sie nicht ver'-e4ußern oder entfremden. - Zeugen: Johann von Büderich (Buderyke), Dekan, Dietrich von St. Johann, Gobelin von Werden (Werdina), Lambert von Kökelsum (Kukelshem), Everhard gen. Speke, Everhard von Beckum (Bechem), Rutger von der Lippe (Lyppia), Gerhard von Aplerbeck (Appeldorbeke) und Adolf gen. Brant, Kanoniker des Stiftes Essen, ferner: Wenemar von Leithe, Heinrich op me Grauen, Heinrich von Wattenscheid (-schede) und Heinrich in dem Waschoue, Essener Bürger. - Es siegeln Dietrich der Jüngere und dessen Sohn Everhard, Ritter von Leithe und Herren des Ausstellers (quibus iure servitutis ac proprietatis attineo). Datum a.d. 1327 [22-05-1327], in crastino ascensionis domini eiusdem.


Heyneman von Herne, Bürgermeister, sowie der Rat und die Stadtgemeinde von Unna (Vnna) bekunden: Sie haben von der Frau Katharina von der Mark (-e), Äbtissin zu Essen, und vom dortigen Kapitel die beiderseits des Baches gelegene und bisher zum Hof Brockhausen (Brochusen) gehörige Weide mit Ausnahme des mit Graben und Zaun umgebenen Kamps oppe den Buxlo gekauft. Der Hof und das Dorf Brockh-ausen und die Buuinch-Mühle dürfen die Weide mitn-utzen, jedoch nicht östlich des Baches. Der Hof zu Brockhausen darf bis zu 60 Schafe halten, soll aber keinen eigenen Schäfer einstellen. Hierfür haben sie eine Summe Geld bezahlt. - Zeugen: die Herren Henrich von Wickede und Diderich von Leithe (Leytene), Ritter, Menrich Sprenge, Roger von Gladbeck (-beke), Richter zu Unna, Rotger von der Dorneborch gen. Asschebroch, Richter zu Essen, Ludike Pitte, Johann der Schreiber, Gerlach Repwindre. - Es siegeln die Aussteller und ihr Herr, Graf Adolf von der Mark, dieser auf Bitten von Äbtissin und Kapitel des Stiftes Essen und der Bürger von Unna. Disen bref hebben wii gegheven do men scref na der gheburt unses heren 1339 des nahesten vrydaghes vor sunte Iohannis daghe to middensomere [18-06-1339].


Der Ritter Dietrich von Leithe (Leythen) hat zu seinem und aller seiner Vorfahren Seelenheil mit Zustimmung seines Sohnes Everhard, Ritters, und aller Erben seine ten Poete genannten und im Kirchspiel Gelsenkirchen (Gelstenkirken) gelegenen Güter mit allem Zubehör je zur Hälfte an die Stiftsdamen und Kanoniker von Essen aufgelassen; diese sollen jedoch an Martini je 2 Malter Korn, Gerste und Hafer an Abt und Konvent von Werden (Werdinensis) zahlen. - Es siegeln der Aussteller und sein Sohn Everhard. Acta sunt hec sub a.d. 1339 [01-11-1339], ipso die omnium sanctorum.


Hij trouwde met
1708681 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708681 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Eberhard (Evert) von der Leite [Gen. 20 Nr.: 854340 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1295 in Leime, Buer, Gelsenkirchen, Münster, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 854340).1708684 Dietrich von Limburg genannt Stirum [Gen. 21 Nr.: 1708684 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1270 in Limburg an der Lahn, Limburg-Weilburg, Hessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Dietrich is overleden op 22-03-1328 in Limburg an der Lahn, Limburg-Weilburg, Hessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Dietrich: Von Isenburg-Limburg.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
 

1708685 Bertradis von Götterswich [Gen. 21 Nr.: 1708685 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1265.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann von Limburg genannt Styrum [Gen. 20 Nr.: 854342 EDELOVERGROOTOUDER], geboren vóór 1285 in Limburg an der Lahn, Limburg-Weilburg, Hessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 854342).
 

1708686 Otto von Ahaus-Ottenstein [Gen. 21 Nr.: 1708686 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1262. Otto is overleden omstreeks 1355, ongeveer 93 jaar oud.
Notitie bij Otto: Herr zu Ottenstein.
Urk. 1274-1323, Drost in Tecklenburg, Burgmann zu Nienborg, Amtmann zu Landegge, nach Verkauf seines Anteils an den Herrschaften Loen und Bredevoort erbaute er 1318 die Burg Ottenstein und erwarb das Gogericht zu Gerkinglo als münstersches Lehen. Er war zeitweilig Pfandinhaber der Ämter Landegge, Fresenburg, Horstmar, Rheine und Emsbüren.
 
Revers des Ritters Werner von Graz, seiner Gemahlin Goda, Wernher und Albert, wie auch ihrer übrigen Erben an Graf Otto von Tekeneborch und von Dalen sowie seine Gemahlin Kunegundis, daß ihnen Letztere für 146 brabander Denarien den Hof Redhardinghoff und das Haus Boyng im Kirchspiel Wullen auf 10 Jahre verpfändet haben, und sollten sie nach Ablauf der Zeit die Güter nicht wieder einlösen können, so sollen sie diese von da ab zu Lehen tragen. Zeugen: Otto, Herr von Ahaus und Ottensteyne, Ludolf genannt Hake, Hogo von Horne, Alexander von Langen, Johann von Kappelen, Bernhard von Zobelingen, Ritter; (Hermann) von Bramborne, Herman von Langene, Walter von Holthusen. Datum: 25-02-1320 ipso die Mathiae apli.


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1708687 Margarethe von Ghoer [Gen. 21 Nr.: 1708687 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1303. Margarethe is overleden omstreeks 1338, ongeveer 35 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Margaretha von Ahaus [Gen. 20 Nr.: 854343 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1292 (zie 854343).
1708688 Godeke Crampe Sickenbecke genannt in dem Loë [Gen. 21 Nr.: 1708688 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1255.
Religie: Rooms Katholiek

Hij trouwde met
1708689 Belia van de Loe [Gen. 21 Nr.: 1708689 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1255.
Notitie: Het voorouderlijk huis waaraan de familie haar naam dankt, was het Huis van Loe bij Marl, dat Belia van den Loe erfde van haar vader, de ridder Godecke. Hij komt voor in een document in 1275 en was kamerheer van de abdij van Werden.
Religie: Rooms Katholiek
Belia trouwde (2) met Bernd II von Strünkede [Gen. 23 Nr.: 6834950 EDELOUDOVERGROOTOUDER] & [Gen. 24 Nr.: 13669808 EDELOUDOVERGROOTOUDER] (±1245-na 1291).
Kind uit dit huwelijk:
I. Wessel von Loë [Gen. 20 Nr.: 854344 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1286 (zie 854344).1708692 Goswin von Stecke [Gen. 21 Nr.: 1708692 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1252 in Oberhausen, North Rhine-Westphalia, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Goswin is overleden na 1313 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Goswin: Freigf. v. Dortmund. Urk. 1278-1313, 1328 tot, Freigf. v. Dortmund, gesessen auf Beek, Bgm. zu Holten, Lehen zu Hixfeld/Hünxe.

Goswin von Stecke, Ritter, Burgmann zu Holten, Droste zu Dinslaken, Freigraf zu Dortmund, ovl. na 1313
 
Mechtild, Edelfrau von Holte, Witwe des Gerhard, Burggrafen von Arberg, schenkt zu ihrem und ihres Sohnes, Ritters Johann von Arberg, Seelenheil und mit Zustimmung ihrer Burgmannen Rutger, Wilhelm und Anton von Holte, Borchard, Goswin und Wolter Stecke, Gerhard Hagen und Wennemar de Hege ihre Häuser im Bivanc von Holten an das Kloster Sterkrade. In die purificationis gloriose virginis Marie [02-02-1282].


Goswin van Stecke wird in einer Urkunde aus dem Jahre 1313 als Clevischer Ministeriale und Droste zu Dinslaken erwähnt. Er war Freigraf zu Dortmund und übertrug mit Urkunde aus dem Jahre 1306 als Goswinus dictus Steck die Güter aus dem gemeinsamen Besitz mit seiner verstorbenen Ehefrau Ida van Götterswyck, Erbin zu Beeck und Knipp, auf die Kinder aus seiner zweiten Ehe mit der Mechthild van Lindenhorst, ausgenommen das Gut zu Spellen. Er wurde 1312 vom Grafen Engelbert II. von der Marck mit Stockum und Osterwich im Kirchspiel Beeck belehnt, sowie mit dem Holtener Hof ter Schuiren.
Sein Sohn Goswin, wie der Vater genannt, stammte aus der ersten Ehe mit der Ida van Götterswyck, die schon einige Jahre vor 1306 verstorben war.
Ihre Eltern waren der Graf Everwin und die Gräfin Berta van Goterswich.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met1708693 Guda (Ida) von Götterswyck [Gen. 21 Nr.: 1708693 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Ida is overleden vóór 1306.
Notitie bij Ida: Guda/Jutta. Erbin zu Beeck und Knipp.
Urk. 1287, 1306 tot, Heiratsgut zu Spellen.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Goswin Stecke [Gen. 20 Nr.: 854346 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1287 (zie 854346).
 

1708694 Albert Sobbe von Altena [Gen. 21 Nr.: 1708694 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1265. Albert is overleden na 1322, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Albert: Bezitter van de vesting Limburg en van een toren bij Werden aan de Ruhr, van het oude ridderslot Villigst en het goed Berghofen.
Ridder, vazal van graaf Eberhard van de Mark en later van graaf Diederik VII van Kleef.

Sobbo de Svirte, ook wel Sobbo de Altena, († 1322) was een Duitse ridder.
 
Die Ritter Sobbe von Altena, Themo von Hessen und Johannes von Plettenberg, Arnold von Hattingen und Ehrenfried genannt Quatterlant und andere verpflichten sich dem Grafen Dietrich von Kleve als Burgmannen zu Strünkede und tragen dem Grafen bestimmte Besitzungen auf, die sie als Lehen zurückempfangen haben. Datum 25-06-1300 in crastino nativitatis beati Johannis Baptiste. Siegel ab.


Hij en zijn nakomelingen hebben de geschiedenis van de stad Schwerte aanzienlijk beïnvloed. Sobbo kwam uit de lijn Isenberg-Altena en was tot 1296 een vazal van graaf Eberhard I von der Mark.

Na een ruzie met Eberhard werd hij vazal van aartsbisschop Wigbold van Keulen, leidde hij van 1299 tot 1300 een vete tegen graaf Eberhard I van de Mark en veroverde hij het Limburgse Kasteel bij Hohenlimburg.

Ten slotte gaf hij Limburg terug aan de graven van Brandenburg en ontving van hen zwaarden als leengoed. Tegelijkertijd eigende hij zich de rechten in Hagen en Schwelm toe van de aartsbisschop van Keulen. Korte tijd later, in 1300, wijdde hij zich als Burgmann zu Strünkede aan graaf Diedrich VIII von Kleve, waardoor Schwerte in het bezit van Kleve kwam.

Sobbo stierf in 1322 en liet zeven zonen en twee dochters achter. In 1324 slaagde zijn zoon Engelbert Sobbe erin de gebieden rond Schwelm en Hagen aan de belangrijke Ennepestrae te verwerven, die voorheen in handen waren van de aartsbisschop van Keulen.

In 1368 herwonnen de graven van de Mark de soevereiniteit over Schwerte door erfenis. In 1397 bereikten de burgers van Schwerte dat graaf Dietrich I von der Mark hen stadsrechten verleende. Zo bevrijdden ze zich van de familie Sobbe, die in Haus Villigst woonde.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1708695 Helene von Mörmter [Gen. 21 Nr.: 1708695 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1265. Helene is overleden omstreeks 1335, ongeveer 70 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dietrich Sobbe [Gen. 21 Nr.: 1708736 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1286 (zie 1708736).
II. Adelheid von Sobbe [Gen. 20 Nr.: 854347 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1290 (zie 854347).
1708700 Gerhard Vondern [Gen. 21 Nr.: 1708700 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Gerhard is overleden na 1320.
Notitie: Ridder.Mechthild, Frau von Holte (Holthe), Witwe des Kölner Burggrafen Gerhard, Herrn von Arberg (Are-), macht bekannt, daß sie mit Zustimmung und Willen ihrer Erben und derer, die es angeht, nämlich des Herrn Wilhelm von Hurne, Katharina, Frau von Arberg, Witwe des Sohns Ritter Johann der Ausstellerin, sowie deren Tochter Mechthild, ihren Hof Laar (Lare) in der Pfarrei Beeck (Beke) mit Ackerland, Wiesen, Weiden, Wäldern, Fischereien und allen Rechten, wie er ihr und ihren Vorfahren bisher gehörte, an Äbtissin und Konvent des Klosters Sterkrade für 70 Mark kölnischer Pfennige, zwölf Schilling für eine Mark gerechnet, verkauft hat. Die Summe ist ihr ausbezahlt worden. Sie verzichtet auf die nach dem Privileg über die Mitgift möglichen Einwendungen, auf den Einwand, das Geld sei nicht bezahlt worden und auf alle anderen denkbaren Vorbehalte nach geistlichem und weltlichen Recht. Anwesend waren der ... Prior von Hamborn, die Plebane Goswin von Sterkrade, Winand von Beeck und Dietrich von Kirchhellen, Burghard Stecke, Richter zu Beeck, Hermann Rubliakes, Unterrichter, Ritter Gerhard von Vonderen (Vun-), Rutger von Horst, Philipp und Wilhelm, die Söhne des Burggrafen von Holte, Rutger, Sohn des Ritters Philipp von Holte, Herwic von Bule [Henricus de Bole ?], Sibert vom Berg, Heinrich von Hagfort, Dietrich gen. Sperlink, Wilhelm von Stockheim (Stochem), Gerhard Hagene, Gerhard Mangolt, die Brüder Dietrich und Gige, Bruno Reggeren, Guntram von Lon, Bruno von Attinberg, Aemilius Oppenkirchove, Jakob von Stockheim, Amplonius opperen Attenberg, die Brüder Walter und Giselbert, Giso, Gottfried Oppenstenhove, Adolf, Henrich Wilde und viele andere. - Es siegeln die Ausstellerin (2), der Abt von Hamborn (1), Wilhelm von Hurne (3) und Katharina, [Frau von Arberg] (4). - Acta ... feria quinta post festum resurrectionis domini [02-04-1282].


Hij trouwde met
1708701 Elisabeth Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708701 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Diederik von Vondern [Gen. 20 Nr.: 854350 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1320 (zie 854350).1708704 Thielmann (Dietrich) Stael von Holstein [Gen. 21 Nr.: 1708704 EDELBETOVERGROOTOUDER], Dietrich is overleden in 1333 in Köln, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 23 jaar oud.
Notitie bij Dietrich: Tilmann (Dietrich, auch Theodericus) Stail von Holstein Flecke.
Ritter, erwähnt in einer Urkunde von 1282 als Sohn von "Henricus Stail miles von Oustorp"
1320 - 1324 Knappe
1327 - Ritter
Stand bei der Stadt Köln im Kriegssolde
Burggraf von Köln
Gestorben 1333 in Köln (zusammen mit zwei Söhnen von Kölner Bürgern erschlagen, wofür die Stadt an die Erben einen hohen Betrag von 150 Mark jährlich zur Sühne zahlen musste), bestattet im Kloster Weiher zu Köln.
Religie: Rooms Katholiek
 
IV. 10. Tilmann (Dietrich, auch Theodericus) Stail von Holstein Flecke & Gertrud von Elverfeldt


Hij trouwde met
1708705 Gertrude Everfeldt [Gen. 21 Nr.: 1708705 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1265. Gertrude is overleden omstreeks 1335, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie: Erwähnt 1333 und 1353 (Tochter v. Conrad von Elverfeldt).
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Lutter Stael von Holstein [Gen. 20 Nr.: 854352 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 in Köln, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 854352).
 

1708706 Heinrich von der Horst [Gen. 21 Nr.: 1708706 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1270. Heinrich is overleden op 02-06-1353, ongeveer 83 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
 


1708707 Nomen Nescio von Westerholt [Gen. 21 Nr.: 1708707 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabeth von der Horst [Gen. 20 Nr.: 854353 EDELOVERGROOTOUDER] (zie 854353).1708720 Johann Weythe (von Elco) [Gen. 21 Nr.: 1708720 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1285. Johann is overleden in 1326, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie: Dietrich, abt van het klooster van St. Panthaleon in Keulen, stelt dat hij eigenaar is van een boerderij van het departementale Oberhof in Eickel (Eyclo) nabij Bochum (Buckeym), genaamd Hoylhus, waarover jaren geleden een geschil bestond, inclusief de feodale heren van de Oberhof husgenoten of hyemanni, met toestemming van de departementale villicus Johannes, aan Johann genaamd Weythe en zijn vrouw Metildis in ruil voor een rente van 6 shilling pfennigs van de boerderij, die jaarlijks aan de villicus moet worden betaald op de zondag erna Andreae.
 

Als er niet wordt betaald, zullen de schuldenaren worden onderworpen aan de straf van de feodale heren van het Hooggerechtshof. Bij overlijden of als de boerderij aan iemand anders wordt overgedragen, moet 18 shilling pfennig aan de villicus worden betaald. Getuigen: Johannes villicus; als vazallen van het hof: Arnold von Hoyfsteiden, Heinrich von Marmanshaygen, Johannes ter Wande, Rutger en Heinrich ultra ripam; Gottfried, Kellner, Dietrich, monniken en kapellen van het klooster; Hunold, pleban in Bochum; Rutger von Dorneburg, ridder; zijn zoon Dietrich, Johannes von Dalhausen; Heinrich, zoon van de plaatselijke burgemeester Johannes; Heinrich von Eickel; Daniel von Hersele, burgemeester van de departementale rechtbank van St. Panthaleon.

Siegler: de exposant "Ut autem hec rata et firma perpetuo permaneant presenteert literas super hec confectas dictis coniugibus eorumque heredibus seu opvolgeribus sigilli nostri appensione tradidimus roboratas. Actum apud Eyclo dominica die post octavas penthecostes presentibus Johanne villico nostro voorspellen en beneficiatis hominibus curtis nostre Arnoldo de Hoyfsteiden, Henrico de Marmanshaygen, Johanne ter Wande, Rutgero et Henrico ultra ripam, item Godefrido celerario et Theoderico monachis et capellanis nostris, Hunoldo plebano in Buckeym, Rutgero de Doyrenburo milite, Tyderico eius filio, Johanne de Daylhusen, Henrico filio Johannis scultheti nostri, Henrico de Eyclo, Daniele de Hersele scultheto iudicii nostri aput sanctum Panthaleonem en aliis quam pluribus viris probis et discretis anno domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto."
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde metDietrich, Abt des Klosters St. Panthaleon in Köln, bekundet, dass er einen Hof des abteilichen Oberhofes in Eickel (Eyclo) bei Bochum (Buckeym), genannt Hoylhus, über den vor Jahren eine Auseinandersetzung gewesen ist, samt den Lehnsmannen des Oberhofes, die husgenoten oder hyemanni genannt werden, mit Zustimmung des abteilichen villicus Johannes an Johann gen. Weythe und dessen Frau Metildis gegen einen Zins von 6 Schillingen Pfennige aus dem Hof, der jährlich auf Sonntag nach Andreae dem villicus zu entrichten ist, überlassen habe. Sollte die Zahlung nicht erfolgen, so verfallen die Schuldner der Strafe der Lehnsmannen des Oberhofes. Bei Sterbefall oder bei Übergabe des Hofes an einen anderen sollen dem villicus 18 Schillinge Pfennige gezahlt werden. Zeugen: Johannes villicus; als Lehnsmannen des Hofes: Arnold von Hoyfsteiden, Heinrich von Marmanshaygen, Johannes ter Wande, Rutger und Heinrich ultra ripam; Gottfried, Kellner, Dietrich, Mönche und Kapellane des Klosters; Hunold, Pleban in Bochum; Rutger von Dorneburg, Ritter; sein Sohn Dietrich, Johannes von Dalhausen; Heinrich, Sohn des abteilichen Schultheißen Johannes; Heinrich von Eickel; Daniel von Hersele, Schultheiß des abteilichen Gerichts bei St. Panthaleon.

Siegler: der Aussteller "Ut autem hec rata et firma perpetuo permaneant presentes litteras super hec confectas dictis coniugibus eorumque heredibus seu successoribus sigilli nostri appensione tradidimus roboratas. Actum apud Eyclo dominica die post octavas penthecostes presentibus Johanne villico nostro predicto et beneficiatis hominibus curtis nostre Arnoldo de Hoyfsteiden, Henrico de Marmanshaygen, Johanne ter Wande, Rutgero et Henrico ultra ripam, item Godefrido celerario et Theoderico monachis et capellanis nostris, Hunoldo plebano in Buckeym, Rutgero de Doyrenburo milite, Tyderico eius filio, Johanne de Daylhusen, Henrico filio Johannis scultheti nostri,
Henrico de Eyclo, Daniele de Hersele scultheto iudicii nostri aput sanctum Panthaleonem et aliis quam pluribus viris probis et discretis anno domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto."


1708721 Mechtild Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708721 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Mechtild is overleden na 1326.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Heidenreich von Elco [Gen. 20 Nr.: 854360 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 (zie 854360).1708726 Rutger von Strünkede [Gen. 21 Nr.: 1708726 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1320. Rutger is overleden na 1336, minstens 16 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Urk. 1324-1336.
Religie: Rooms Katholiek
 

Hij trouwde met
1708727 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708727 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Kunigunde Quast von Strünkede [Gen. 20 Nr.: 854363 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1340 (zie 854363).1708728 Conrad von Elverfeldt [Gen. 21 Nr.: 1708728 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Conrad is geborenomstreeks 1324 en overleden na 25-10-1360.
Notitie: Ritter seit 1342, Herr zu Hebede, Hybbinchusen, Grotehus, Berge.
Religie: Rooms Katholiek
 

Herbede

Rechtsverhältnisse zwischen den Hofesleuten zu Herbede und den Herren von Elverfeldt [1342].


Der Ritter Konrad von Elberfeld (Elueruelde) und sein Sohn Konrad, Knappe (knecht), bek-unden: Äbtissin und Stift Essen haben ihnen die beiden stiftischen Dienstmannengüter Esselvoyrde und Merrem, gelegen in Götterswickerhamin (Goyterswiker hamme) , tauschweise aufgelassen gegen ihr Eigengut oppen Rode im Kirchspiel Herbede (Herbedde), welches sie der Äbtissin Katharina von Essen aufgetragen und von ihr als Dienstmannengut wieder empfangen. Da aber dieses Gut nicht soviel wert ist wie die zwei anderen, haben sie Everd von Leithe (Leythen) um ihrer Freundschaft willen gebeten, der Äbtissin sein Gut zu Heisingen (Hesinghen), ten Eyghene geheißen und im Kirchspiel Werden gelegen, aufzutragen und es von ihr als Dienstmannengut zu nehmen. So sollen auch Konrads und Everds Erben künftig diese beiden Güter von der jeweiligen Äbtissin als Dienstmannengüter erhalten. - Es siegeln der Aussteller und Everd von Leithe für sich und seine Ehefrau Jutta. Gegeven und gescreven in den iare unses heren godis do men screif 1358 in divisione apostolorum [15-07-1358].


Hij trouwde met
1708729 Debradis von Isenburg [Gen. 21 Nr.: 1708729 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Zij is geboren omstreeks 1323 en overleden omstreeks 1399, ongeveer 75 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Conrad von Elverfeldt [Gen. 20 Nr.: 854364 EDELOVERGROOTOUDER] (zie 854364).1708736 Dietrich Sobbe [Gen. 21 Nr.: 1708736 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1286. Dietrich is overleden na 1346, minstens 60 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
 

Hij trouwde met
1708737 Nomen Nescio von Wickede [Gen. 21 Nr.: 1708737 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Albert Sobbe [Gen. 20 Nr.: 854368 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300 (zie 854368).
 


1708738 Wennemar IV von Grimberg [Gen. 21 Nr.: 1708738 EDELBETOVERGROOTOUDER], Wennemar is geboren omstreeks 1290 en hij is overleden omstreeks 1349, ongeveer 59 jaar oud.

Notitie bij Wennemar: "der Jüngere" Herr zu Altenbockum
Religie: Rooms Katholiek
Ritter, Kastellan der Grafschaft Mark

Urkunden 1328-1370
 

1338 erkennt die Schuld seines verstorbenen Vaters an; Catharina, Äbtissin zu Essen, welche dem Ritter Wennemar von Grimberge und Mechthild seiner Tochter bewilligt hatte, ihrer Gattin und Mutter Berta verschiedene Höfe zu ihrem Withum anzuweisen
1345 Catharina Aebtissin zu Essen, welche dem Ritter Wenemar vom Grimberge und seiner Tochter Mechteld bewilligt hatte, ihrer Gattin und Mutter Berta verschiedene Höfe, so von der Abtei lehnrührig sind, zu ihrem Witthum anzuweisen, erneuert diese Bewilligung auch mit für Albert Sobbe, den Schwiegersohn des Wenemar unter dem gleichen Datum werden Wennemar und seine Tochter Mechthild mit den Höfen Altengrimberg und Nettenbusch behandet.
Kann sein, dass bereits unter ihm ein Neubau der Burg "Ah" erfolgte.
1354 Symon von dem Balcken bekennt, dass er von Ritter Wenemar vom Grimberg mit einem Viertel Holzgerechtigkeit und Fischerei in Ober-Berger Mark nur auf Lebensdauer belehnt sei.
Hij trouwde met
1708739 Berta Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708739 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Notitie bij -: Mogelijk Bertha!
Kind uit dit huwelijk:
I. Mechtild von Grimberg [Gen. 20 Nr.: 854369 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1303 in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 854369).1708740 Hermann von Heyden [Gen. 21 Nr.: 1708740 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1252. Hermann is overleden na 1288, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Hermann: Urk 1288.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1708741 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708741 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Wennemar von Heyden [Gen. 20 Nr.: 854370 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1295 (zie 854370).
 

1708744 Reyner von Westerholt [Gen. 21 Nr.: 1708744 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1260. Reyner is overleden na 1307, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Reyner: Richter en Burgemeester Recklinghausen, Heer te Schmedeking kerspel Buer.
Religie: Rooms Katholiek
 
Wessel von Westerholt (ca. 1300–nach 1378) übergab die Burg als sein freies Eigentum der Kölner Kirche als Offenhaus und erhielt sie als Lehen zurück. Sein Sohn, Wessel von Westerholt († 1388) erbte die Burg. Er wurde als Hauptmann in der Dortmunder Fehde tödlich verletzt und vererbte den Besitz an seinen Sohn Johann von Westerholt, der kinderlos blieb. Zusammen mit Johann wurde der entferntere Verwandte Adolph von Westerholt mit der Burg und der dazugehörigen Burgsiedlung belehnt. Außerdem war Adolphs Bruder Reyner von Westerholt, Richter von Recklinghausen, Mitbesitzer der Güter.


Der Ritter Hermann von Hillen, Ministerialenrichter der kölnischen Kirche in Recklinghausen, macht bekannt, daß er mit Rat der kölnischen Ministerialen dem Abt von Werden Alfrad, Frau Re(i)ners von Westerholt, die eine freie Ministerialin der Kölner Kirche war, übergeben hat. Er hat dagegen von dem Abt erhalten Sophia, Mutter des erwähnten Re(i)ner, ebenfalls als freie Ministerialin. Anwesend waren Heinrich von Ahusen und Gerhard von Steinhaus (Stenhus), beide Ritter, sowie Adam gen. Ruffus, Dietrich von Corteninc (Cortevic), Johann und Gottschalk gen. Vre, Herbord gen. Haupt (Caput) und viele andere. - Der Aussteller siegelt mit dem Ministerialensiegel der kölnischen Kirche. - Actum et datum ... feria tertia post octavam pentecostem [03-06-1287].


Hij trouwde met
1708745 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708745 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Notitie bij -: Mogelijk Alfradis!
Kind uit dit huwelijk:
I. Burchard von Westerholt [Gen. 20 Nr.: 854372 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1296 (zie 854372).
1708746 Heinrich von Unverzagt [Gen. 21 Nr.: 1708746 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1265.
Notitie bij overlijden van Heinrich: Tussen 1332 en 1337 overleden.
Notitie bij Heinrich: Graaf Recklinghausen, Heer op het goed Balken.
Urk. 1312-1329, 1335 tot, 1212 junior, Knappe, Freigraf des Vestes Recklinghausen, Herr zu Haus Balken (Gelsenkirchen-Buer), verkauft die Freigrafschaft an den erzbf. v. Köln: 1335 Juni 7 (feria quarta post Pentecosten). Walramus (Gf. von Jülich), Erzbischof zu Köln (1332-1349), welchem Bürgermeister und Rat der Stadt Dorsten die im Vest Rekelinchusen belegene Vrigrafschaff, die Bürgermeister und Rat einst von Henricus Unversagede gekauft haben, für 200 Mark verkauft haben, verpflichtet sich zur Zahlung dieser Summe. Außerdem überläßt er den Bürgermeistern und Rat der Stadt Dorsten das Recht, Bier zu eigenem Nutzen zu verkaufen. Sollte er demnächst dasselbe Recht auch in Recklinghausen verkaufen, so haben Bürgermeister und Rat zu Dorsten das Recht auch Bier nach Recklinghausen zu verkaufen.Hermann von Osterfeld (Osteruelde) gen. von Vogelheim (Vogelhem) bekundet: Er hat mit Zustimmung seiner Erben seine Güter in Wedinghausen (Wedinchusen), die er von Heinrich genannt Unverzagt (Vnuorzagede) zu Lehen hat, mit allem Zubehör dem Werner von Aplerbeck (Apelderbeke) für 25 Mark Soester Pfennige verkauft, den Ritter Heinrich von Vittinghoff (Vitinchoue) genannt Costere, Heinrich genannt Unverzagt und Dietrich gen. Berenbeke als Bürgen gestellt und sich mit ihnen verpflichtet, die Güter bis Pfingsten [Mai 30] in das Eigentum des Käufers aufzul-assen, andernfalls die Bürgen nach Essen ins Einlager gehen. - Es siegeln wegen Siegelkarenz des Ausstellers Heinr-ich von Vittinghoff und Heinrich gen. Unverzagt. Datum a.d. 10-12-1316, feria sexta post festum beati Nycolai episcopi.


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1708747 Hildeburg Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708747 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Notitie bij overlijden van Hildeburg: Mogelijk Hildburg!
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabeth (Lysa) Unverzagt [Gen. 20 Nr.: 854373 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1311 (zie 854373).
1708748 Bernd de Vlerike [Gen. 21 Nr.: 1708748 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1274. Bernd is overleden na 1310, minstens 36 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
1708749 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708749 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Bernhard de Grave [Gen. 20 Nr.: 854374 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 (zie 854374).1708752 Alard von Heyden [Gen. 21 Nr.: 1708752 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1248. Alard is overleden na 1300, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Alard: Urk. 1276-1314, 1276 Knappe, 1314 tot.
Religie: Rooms Katholiek
 
Bischof Eberhard von Münster verpfändet an Wilhelm gen. Holwecge, Bürger (oppidanus) in Bocholt (Bucholte), für 100 Mark münsterischer Pfennige seine Mühle in der genannten Stadt (oppidum) samt Zubehör, die Grutpfennige (denarii fermentales) ebendort und seine Leute (homines), die vrigelude heißen, in seinem Gericht (iurisdictio) um Bocholt. Alle Einkünfte von den genannten Sachen und Personen hat Wilhelm auf die Pfandsumme anzurechnen; erst nach vollständiger Rückzahlung derselben können Wilhelm die Pfandschaften genommen werden. Die jährlichen Abgaben (precarie) der Freie (vrien) genannten Leute will der Bischof durch einen Diener oder Boten erheben lassen, damit Wilhelm sie umso leichter erhält. Nach Rückzahlung der Pfandsumme kehren die Pfandschaften uneingeschränkt in die Hand des Bischofs und seiner Kirche zurück. Der Aussteller kündigt sein Siegel und das seiner Kirche an. Acta sunt hec in ecclesia de Borken. Zeugen: Hermann von Lüdinghausen (Ludenchusin), Wessel von Lembeck (Lembeke), Gerlach von Bevern (Beveren), Goswin gen. Brant, Ritter, Goswin von Gemen (Gemene), Alard von Heiden (Heydene), Gerhard von Diepenbrock (Dipenbruke), Heinrich, Richter in Münster, Albert, Küchenmeister, Knappen, Arnold von Erle, Heinrich gen. de Welschelo und Johannes gen. Wrethe, Bürger in Bocholt. in vigilia beati Mathei apostoli [20-09-1291].


Bischof Ludwig von Münster überlässt dem Stift Essen Adelheid, Tochter der Eheleute + Alhard von Heyden und Adelheid, im Tausch gegen Hedwig, Tochter der Eheleute + Johann gen. over Velt und Elisabeth. - Es siegelt der Aussteller. Actum et datum a.d. 1314, 6. idus iulii [10-07-1314].


Hij trouwde met
1708753 Adelheid Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708753 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Menzo von Heyden [Gen. 20 Nr.: 854376 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1290 (zie 854376).1708754 Goswin von Gemen [Gen. 21 Nr.: 1708754 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1270. Goswin is overleden na 1337, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij Goswin: Ook bekend als der Jüngere, Engelrading. Urk. 1287-1337.
Religies: Rooms Katholiek
 

Hij trouwde met
1708755 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708753 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Sophia von Gemen [Gen. 20 Nr.: 854377 EDELOVERGROOTOUDER] (zie 854377).
1708756 Lucas (Lutze) von Honnepel [Gen. 21 Nr.: 1708756 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1280 in Hönnepel, Kalkar, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Lutze is overleden na 1335, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Lutze: Urk. 1335, 1345 tot, Ritter, Herr auf der Burg Empel (Gemeinde Hurl, Kreis Rees).
Religie: Rooms KatholiekRitter Luso von Honnepel und seine Frau Lisa stiften in der Capelle ihres Schlosses Empel eine Vicarie und dotiren dieselbe. Mitsiegler: Die Brüder Scholaster Dietrich und Heinrich von Wittenhorst. Crastino nativitatis Joh. Bapt. [27-06-1339].


Hij trouwde met
1708757 Elisabeth von Rees [Gen. 21 Nr.: 1708757 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1280 in Rees, Kleve, Avalgau, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Gottfried von Honnepel [Gen. 20 Nr.: 854378 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1306 (zie 854378).1708760 Johann von Hagenbeck [Gen. 21 Nr.: 1708760 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1265. Johann is overleden voor 1356, minstens 91 jaar oud.
Notitie bij Johann: Herr zu Hagenbeck. Ook bekend als der Alte.
Urkunden 1306-1338.
Urkunde Hagenbeck 1317.01.10 Tilmann von Hagenbeck, Ritter, Johannes und Everhard, Knappen, Brüder desselben, erhalten 50 M aus ihrem Verkauf der Burg Hagenbeck
Religie: Rooms Katholiek
 
Der Ritter Thilmann (Thelemann) von Hagenbeck (Haghenbeke) und seine Brüder Johannes und Eberhard, Knappen, bekunden, daß sie von Rembert von Rhemen (Renten), Knappen, Dietrich und Lubbert, Gebrüdern von Rhemen, 50 Mark münsterischer Pfennige wegen des Bündnisses und der Verpflichtung erhalten haben, durch die sie Bischof Ludwig von Münster und seiner Diözese ihre Burg Hagenbeck zum Offenhaus gemacht haben. Das genannte Geld haben die von Rhemen gezahlt, weil der Bischof sie mit dem Hof (curtis) Huboldinch im Kirchspiel Vreden (Vredene) samt Zubehör belehnt hat. Siegelankündigung Thilmanns, auch für seine Brüder wegen deren Siegelkarenz. feria secunda post epyphaniam Domini [ 10-01-1317].


1328 (Herr zu Hagenbeck)Hagenbeck HolsterhausenBischof Ludwig von Münster bezeugt, daß die Kinder Lambert's von Stochem das Haus Segebrachtinc zu Stochem im Kirchspiel Nottuln, welches sie vom Frauenstift Nottuln zu Lehn trugen, resigniert haben. Zeugen: der Edle Otto von Ahus, Gerhard von Wederden, Gerhard von Horst, Ludolf von Wchtorpe (?), Erpo von Rene, Ritter, Conrad von Hameren, Hermann von Welen (?), Johann von Hagenbeke, Wezel von Camenata, Span von Telget, Brunsten von Emesbroke, Heinrich von Droleshagen, Johann von Elen, Johann, sein Sohn, Gerlach von Limberge, Telemann von Borch, Thelemann von Havikesbeke, Gerlach Bitter [17-10-1317].


Thilemann, Ritter, und Johann, Brüder von Haghenbeke, versprechen der Äbtissin Agnes und dem Konvent des Klosters S. Marien zu Münster, wegen der Hove Pothof und des Hauses thor Lynden im Kirchspiel Havekesbeke und der Bauerschaft Lasbeke, welche der Erstgenannte dem Kloster für 136 Mark verkauft hat, Gewähr zu leisten, unter der Verpflichtung des Einlagers in der Stadt Münster. D. ut praec. [1336].


Thilemann von Haghenbeke, Ritter, verkauft die Hofe Pothof und das Haus thor Lyndin mit den dazu gehörigen Leuten und anderem Zubehör, wie er dieselben bisher von der Äbtissin des S. Marien-Klosters zu Münster zu Ministerialen-Rechte besessen und zu Lehen gehabt, derselben Äbtissin und ihrem Konvent für 136 Mark Münsterscher Denarien und verspricht, nebst seinem Bruder Johann und anderen genannten Bürgen, dafür Gewähr zu leisten, unter Verpflichtung des Einlagers in der Stadt Münster. D. Monaster. fer. V. post Gereonis. Zeugen (Auswahl): Baldewin von Steinvord, Domherr zu Münster; Wolfart, Dechant der Marien-Kirche, Reinr und Lambert, Kapellane daselbst [17-10-1336].


1339, wordt door Hertog Reinold II (de Zwarte) van Gelre aangenomen als leenman [30-06-1339].Hij trouwde met
1708761 Nelle Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708761 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Nelle is overleden vóór 1356.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann von Hagenbeck [Gen. 20 Nr.: 854380 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300 (zie 854380).
1708764 Goswin von Stecke [Gen. 21 Nr.: 1708692 EDELBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 1708692).
Hij trouwde met
1708765 Guda (Ida) von Götterswyck [Gen. 21 Nr.: 1708693 EDELBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 1708693).
1708766 Albert Sobbe von Altena [Gen. 21 Nr.: 1708694 EDELBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 1708694).
Hij trouwde met
1708767 Helene von Mörmter [Gen. 21 Nr.: 1708695 EDELBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 1708695).1708784 Heinrich von Nesselrode [Gen. 21 Nr.: 1708784 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1307. Heinrich is overleden vóór 1351, ten hoogste 44 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
 

Hij trouwde met
1708785 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708785 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Notitie bij -: Mogelijk Iddelfeld!
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann Nesselrode zu Ereshoven [Gen. 20 Nr.: 854392 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1350 (zie 854392).
1708786 Gerhardt von Lohmar [Gen. 21 Nr.: 1708786 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met1708787 Sophie von Heinsberg [Gen. 21 Nr.: 1708787 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren in Ehreshofen, Niedersachsen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Agnes (Nesa) von Lohmar [Gen. 20 Nr.: 854393 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1337 (zie 854393).
 

1708788 Heinrich von Grafschaft [Gen. 21 Nr.: 1708788 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300. Heinrich is overleden na 1362, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Ambtman van Angermund.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
 

1708789 Elisabeth (Lisa) von Stein [Gen. 21 Nr.: 1708789 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Adolf von Grafschaft [Gen. 20 Nr.: 854394 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1340 (zie 854394).
1708790 Gottfried von Syn-Homburg-Vallendar [Gen. 21 Nr.: 1708790 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1295. Gottfried is overleden in 1354, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Gottfried: Herr von Vomestein durch Heirat 1314, 1336 Herr von Vallendar und halb Homburg.Link naar Karel de GroteGodfrid von Seyne, Herr zu Vallendar, erteilt dem französischen Juden Lewen und der Mutter einer ganzen Familie einen Schatzbrief [26-01-1333].


Hij trouwde met
1708791 Sophie von Volmestein [Gen. 21 Nr.: 1708791 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1290.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jutta von Sayn-Vallendar [Gen. 20 Nr.: 854395 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1345 (zie 854395).
 

1708792 Reinhard von Landsberg [Gen. 21 Nr.: 1708792 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300. Reinhard is overleden omstreeks 1361, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Reinhard: 1315/61, Herr zu Landsberg, 1343/47 Amtmann zu Angermund, Schultheiß von Mülheim.
Religie: Rooms KatholiekAbt Wilhelm und der ganze Konvent des Klosters Werden sowie Gobelin gen. Stoke, Schultheiß in Mülheim machen bekannt daß Bertold von Diepenbeke, der zwei Konventsgüter in Merscheid (Mehren-) bestellte, an denen eine Hand nach dem Tod seiner ersten Frau unbesetzt war, mit den Ausstellern wegen zweier fälliger Kurmeden und der Gebühren wegen der Vergabe dieser Güter in Streit geraten war. Sie waren Ministerialengüter, sind aber in letzter Zeit von Abt und Konvent zurückgekauft worden. Bertold erschien schließlich auf Rat seiner Freunde in der Immunität, worauf folgende gütliche Vereinbarung getroffen wurde. Bertold wird demgemäß dem Konvent fünf Mark guter Pfennige zahlen unter der Bedingung, daß die Güter an eine Hand ausgegeben werden, die er mit Zustimmung seiner Erben innerhalb eines Jahres stellen wird. Wenn innerhalb dieser Zeit eine Hand stirbt, wird von jedem Gut nach Mülheimer Landesrecht eine Kurmede fällig, worauf Bertold und seiner Erben innerhalb eines Jahres behandigt werden aus Gnade des Konvents. Wenn jedoch Bertold oder seine Erben diese Bedingungen nicht erfüllen wollen oder können, werden die Güter zu gleichen Teilen zwischen dem Konvent und Bertold geteilt, der diese Hälfte dann auf Lebenszeit haben soll. Tut er das nicht, fallen beide Güter nach dem Tod der letzten Hand an den Konvent zurück. Anwesend waren der Pfarrer von Born (pleb. de fonte) Gottschalk, Heinrich von Lüttelnau (Luttelnowe) und Philipp von Landsberg (Landesberge), Ritter, Reinhard von Landsberg, Meister Stephan, Rudolf von Pote, Bürgermeister von Ratingen, sowie die Schöffen von Mülheim Lambert von Pode [Rode ?], Johann uppen Berge, Arnold von Bekerdorpe, Arnold von Mülheim (Molenheym) gen. Swarte, Wilhelm gen. Gire von Saarn (Gyre de Sarne), Heinrich von Merenscede, Heinrich Schmied von Ebbinchoven (Faber de ...) und viele andere. - Es siegeln die Aussteller. - Actum et datum ... in crastino beati Mauricii et sociorum eius [23-09-1325].
Hij trouwde met
1708793 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1708793 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Rutger von Landsberg [Gen. 20 Nr.: 854396 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1320 (zie 854396).
1708796 Heinrich von Schönrade [Gen. 21 Nr.: 1708796 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310.
Hij trouwde met1708797 Elisabeth van Stommel [Gen. 21 Nr.: 1708797 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1315.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reinhard von Schönrade [Gen. 20 Nr.: 854398 EDELOVERGROOTOUDER] (zie 854398).
 


1708798 Philipp von Merode [Gen. 21 Nr.: 1708798 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1325 in Langerwehe, Düren, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Philipp is overleden vóór 08-06-1388 in Birkersdorf, Düren, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ten hoogste 63 jaar oud.
Notitie bij Philipp: Philips de Merode Heer van Birkersdorf.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
 

1708799 Swenholde von Harff [Gen. 21 Nr.: 1708799 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1330 in Köln, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Swenholde is overleden omstreeks 1388 in Birkersdorf, Düren, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 58 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek

Kind uit dit huwelijk:
I. Swenolt von Merode [Gen. 20 Nr.: 854399 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1350 in Birkersdorf, Düren, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 854399).1728256 Volpert Von Weiffenbach [Gen. 21 Nr.: 1728256 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1285 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Volpert is overleden omstreeks 1356 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Volpert: Volpert die Ältere von Weiffenbach! Auch Sitade / Sybade Genannt, erw. 1324 - 1356.
verkauft mit seiner Frau Güter in Brunstadt bei Battenberg an das Kloster Georgenberg, sind mit den
v. Diedenshausen Inhaber eines Viertel-Zehnten in Münchhausen und Wollmar
Functies: Schöffe 1324 + 1345 van Battenberg, 1347 / Bürgermeister in Battenberg
 

22-01-1345

Adolf von Biedenfeld, Dietrich Schutzbar, Konrad von Eppe und Denhard von Dunzelshausen, Knappen, bürgen der Metze Wipracht und ihren Erben , dass Johann von Biedenfeld und seine Erben ihnen die Gült aus dem Brulehof, die Metze am selben Tag gekauft hat , gewähren. Johann von Biedenfeld und seine Ehefrau Luckart versprechen, die genannten Bürgen zu lösen und das Wiederkaufsrecht keinem Fremden zu geben. Zeugen: Volpracht von Weifenbach, Gerlach von Eckenfeld, Wigand von Letter, Schöffen zu Battenberg. Siegler: Johann und Adolf von Biedenfeld, Konrad von Eppe und Denhard von Dunzelshausen.


Hij trouwde met
17288257 Irmgard Friling [Gen. 21 Nr.: 1728257 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1290. Irmgard is overleden na 1356 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 66 jaar oud.
Een van de belangrijkste en meest gerespecteerde Opper-Hessische patriciërsfamilies. Hun levensonderhoud was een handelsbedrijf dat heeft bijgedragen aan de bekendheid van Frankenberg ...
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann von Weiffenbach [Gen. 20 Nr.: 864128 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 864128).
1884224 Ebe Howerda [Gen. 21 Nr.: 1884224 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Ebe is overleden.

Hij trouwde met
1884225 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1884225 EDELBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Menne Houwerda [Gen. 20 Nr.: 942112 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1370 in Termunten, Groningen Lotharingen en het Heilige Roomse Rijk (zie 942112).
1884228 Snelgher Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1884228 EDELBETOVERGROOTOUDER]. Snelgher is overleden.

Notitie bij Snelgher: Zeer waarschijnlijk Snelgher te Scharmer, de hoofdeling aldaar in 1396.
Note; de kroniek van Wittewierum vermeldt 1267 ,1271 en 1285 Snelgerus laycus de Skiramere als rechter. Waarschijnlijk is Snelgher aan hem geligneerd.

Hij trouwde met
1884229 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 1884229 EDELBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Omeko Snelghers van Appingedam [Gen. 20 Nr.: 942114 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1365 (zie 942114).2062384 Jan van Tichelt van Santvliet [Gen. 21 Nr.: 2062384 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1340 in Zandvliet Lotharingen en het Duitse Rijk. Jan is overleden vóór 1411 in Broechem-RanstLotharingen en het Duitse Rijk, ten hoogste 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan woonde met zijn gezin te Broechem. Leenman van de graaf van Hoogstraaten 1345/1411.
Hij trouwde met
 

Akte no 131 Fonds Sint Michiel 04-06-1375

Universis praesentes litteras inspecturis, Jacobis de Parys, plebanus et canonicus Ecclesiae Beatae Mariae Antwerplensis, Cameracencis Dyosesis, salutem cum noticia veritatis noveritis nos literas infrascriptas, sigillis Nicolai Wilmaer et Johannis Zymaer, quondam scabinorum Opidi Antwerpiensis, sigillatas, sanas et integras, ac omni vicio et suspitione carentes vidisse, legisse, ac diligener inspexisse tenorem, qui sequitur continentes.


Akte no 118 Fonds Sint Michiel 04-12-13872062385 Elisabeth Heesbeen [Gen. 21 Nr.: 2062385 EDELBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1354 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Elisabeth is overleden omstreeks 1411 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth van Heesbeen was van voorname afkomst.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Tichelt van Santvliet [Gen. 20 Nr.: 1031192 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1365 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 1031192).
 

2062386 Geert Rombouts [Gen. 21 Nr.: 2062386 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Notitie bij Geert: Alias "de mooleneere".
Hij trouwde met
2062387 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 2062387 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Marghriet Geert Rombouts [Gen. 20 Nr.: 1031193 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1382 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 1031193).
 

2062388 Wouter Bosschaerts [Gen. 21 Nr.: 2062388 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
2062389 - Nomen Nescio [Gen. 21 Nr.: 2062389 EDELBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Petrus (Peeter) Bosschaerts [Gen. 20 Nr.: 1031194 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1370 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 1031194).
 
NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE