https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATION XXGeneratie 20 (edelovergrootouders)

629120 Gonçalo Annes de Siqueiros [Gen. 20 Nr.: 629120 EDELOVERGROOTOUDER]. Gonçalo is overleden vóór 1393.
Notitie bij Gonçalo: Senhor de Solar. Hij kwam van Gondufe, in Sequeiros, uiteraard, zoals zijn bijnaam aangeeft, derhalve ook heer da Torre en Paço dos Sequeiros in Gondufe. Later was hij heer van Couto da Várzea in 1369/80 en 1386 in het hof van Penella waar zijn vrouw vandaan kwam.
Hij trouwde met
 
629121 Maria Annes [Gen. 20 Nr.: 629121 EDELOVERGROOTOUDER].
Notitie: Senhora do Couto; erfgename van Prazo do Couto de Várzea.
Kind uit dit huwelijk:
I. João Gonçalves de Sequeiros [Gen. 19 Nr.: 314560 EDELGROOTOUDER] (zie 314560).
 

629128 Lourenço Gomes de Abreu [Gen. 20 Nr.: 629128 EDELOVERGROOTOUDER], geboren ca 1295 en stief voor 1365.
Notitie:
Lourenço was een machtige edelman (Fidalgo poderoso neste Reyno) van de Raad & Burgemeester van Coimbra.

Hij was ereheer bij de Paço de Abreu [Senhor Torre e honra de Abreu].
Hij was heer van verschillende coutos,
Hij was heer van belang en landgoed van Froião.
Hij was heer van Couto de Regalados Barbeita.
Hij was heer van Couto Valadares via zijn moeder en de kastelen van Lapela en Melgaço

Hij was procureur voor de edelen van Entre-Douro-e-Minho in de Cortes.

Tussen 1325 en 1327 was hij ambassadeur van Dom Affonso IV bij Dom Jaime II, koning van Aragon en bij Dom Alfonso XI, koning van Castilië, om een ​​vredesakkoord tussen deze twee koninkrijken te bevorderen.
 
D. Afonso IV D. Jaime II D. Alfonso XI
Hij trouwde in 1320 met
629129 Theresa Esteves Correia de Azevedo [Gen. 20 Nr.: 629129 EDELOVERGROOTOUDER], geboren ca. 1298.
Kind uit dit huwelijk:
I. Vasco Gomes de Abreu [Gen. 19 Nr.: 314564 EDELGROOTOUDER] (zie 314564).
 

629130 Fernão Annes de Portocarreiro [Gen. 20 Nr.: 629130 EDELOVERGROOTOUDER], geboren ca. 1310 in Portugal.
Notitie: Fernão was een ridder.
Op 14 januari 1374 werd hij heer van de Couto Resende.
Hij trouwde met
 


De Nobiliary is een afstammingsboek van D. Pedro, graaf van Barcelos, zoon van D. Dinis. Het bevat de genealogie van geslachten van de Castiliaanse, Galicische en Leonese adel, afkomstig van de Visigoten met de Portugezen en alle dynastieën van het schiereiland. De functie van de afstammingsboeken was veel meer dan het zijn van familiekronieken: ze waren bedoeld om kennis en vriendschap tussen allen te bevorderen, zodat ze, de familierelaties kennend, dichter bij elkaar konden komen en deze toenadering of vereniging zou resulteren in de versterking van christenen.

629131 Maria Vasques de Resende [Gen. 20 Nr.: 629131 EDELOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Anes de Portocarreiro [Gen. 19 Nr.: 314565 EDELGROOTOUDER] (zie 314565).
 

819712 Theodor Hilling [Gen. 20 Nr.: 819712 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1332. Theodor is overleden.
Hij trouwde met
819713 Mathilde Dirks [Gen. 20 Nr.: 819713 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1334. Mathilde is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Godeke (Godde) Hilling [Gen. 19 Nr.: 409856 EDELGROOTOUDER], geboren op 09-01-1355 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 409856).820992 Nikolaus von Langen [Gen. 20 Nr.: 820992 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1306 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Nikolaus: Geboren um 1306
Nikolaus is overleden na 1381 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Nikolaus: Gestorben nach 1381, urk. um 1334-1380
Notitie bij Nikolaus: Burgmann. urk. um 1334-1380,
um 1334 Fehde zusammen mit dem Vater,
1348 mit seinen Geschwistern Verkauf eine Erbes zu Wachhorst und zwei Höfe in Bochtorpe, Ksp. Menslage,
30.7.1379 erhält vom Bischof Potho die Erlaubnis, im Ksp. Meppen eine Burg zu errichten,
1379 Erbauer der Burg Vredevorth in Geeste,
 
Der Knappe Claus von Langen (Langhen) bekundet, mit seinem Herrn, Bischof Potho von Münster, und dessen Domkapitel übereingekommen zu sein, daß er ein Schloß unter folgenden Bestimmungen errichtet: Er wird im Kirchspiel Meppen in der Bauerschaft Gheyst im Ghesterholte einen Platz befestigen und mit Gräben umgeben und darauf ein Haus namens Vredevort erbauen. Die Baukosten sollen 300 Mark münsterischer Pfennige nur mit Zustimmung von Bischof und Kapitel überschreiten dürfen. Von den Baukosten können der Bischof oder seine Amtleute im Emsland dem Aussteller die Hälfte zurückzahlen; alsdann soll Bischof und Stift die Hälfte des Hauses gehören. Das ganze Haus oder - im eben angegebenen Falle - die Hälfte davon wird Claus als bischöfliches Burglehen empfangen, dessen Ausstattung der Bischof nach Rat seines Kapitels und seiner Amtleute im Emsland vornehmen und bei eigener Anwesenheit ebendort Claus anweisen wird. Das Schloß soll Offenhaus des Bischofs sein, von dem aus letzterem, dem Kapitel, der Stadt Münster, dem Stift und denen, die sie zu Recht schützen, kein Schaden zugefügt werden darf. Wird Claus von einem Stiftsuntersassen Unrecht getan, soll er zunächst 6 Wochen lang vor dem Bischof Recht suchen, dessen Spruch er sich unterwerfen wird. Erhält er kein Recht, kann er vom genannten Haus aus zur Selbsthilfe greifen, bis ihm Recht geschieht, ohne seinen Gelöbnissen zuwiderzuhandeln. Alle Bündnisse und Einungen des Bischofs mit Herren und Städten wird er halten. Geschieht ihm Unrecht durch einen von diesen, gilt obige Regelung. Er und seine Erben dürfen das Haus nur mit Zustimmung von Bischof und Kapitel verpfänden, verlehnen, verkaufen oder anders veräußern. Seine Erben sollen vorstehende Bestimmungen zukünftig beeiden, wie er es jetzt tut. Fügt er jemand unwissentlich Schaden zu, soll er dafür binnen einem Monat Genugtuung leisten. Siegelankündigung des Ausstellers. sabbato post festum beati Jacobi apostoli maioris [30-07-1379].


14.2.1380 Belehnung mit Vredevorth
1380 erhält er vom Bischof von Münster einige Bauernerben als PfandDer Knappe Claus von Langen (Langhen) bekundet, daß sein Herr, Bischof Potho von Münster, ihm mit Zustimmung des Domdekans und -kapitels Reyners Haus von Emmeln (Emmene) im Kirchspiel Haren sowie Toleken und Belemans Haus zu Lehrte (Lerthe) im Kirchspiel Bokeloh (Bokelo) samt Zubehör und Leuten für 100 Mark münsterischer Währung als Burglehen in Vredevort versetzt hat. Sollte diese Burg ihm oder seinen Erben verlorengehen, sollen sie das Burglehen an anderer, ihnen passender Stelle im Emsland besitzen. Leute und Holz der genannten Güter dürfen sie nicht beschweren bzw. verkaufen, es sei denn mit Zustimmung des Domkapitels. Der Bischof kann die Güter zu beliebiger Zeit mit 100 Mark wieder einlösen, für die Claus dann innerhalb eines Jahres Erbgut im Stift erwerben wird, das er als Burglehen nehmen wird. Siegelankündigung des Ausstellers. die beati Valentini martiris [14-02-1380].


Die Brüder Herbord und Engelbert von Langen (Langhen), Söhne des verstorbenen Claus, geloben Herrn Heidenrich, Elekten von Münster, sowie Domdekan und -kapitel, den Inhalt der beiden die Burg Vredevorde und das Burglehen derselben betreffenden Urkunden einhalten zu wollen, und kündigen ihre Siegel an. dominica proxima post octavas invencionis sancte crucis [11-05-1382].


[die Burg Vredevorth wurde vor 1400 in der Tecklenburger Fehde zerstört und nicht wieder aufgebaut]

De Vredevort stond niet lang. Ze was totaal vernield. De exacte omstandigheden zijn niet bekend. Het is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van de razzia's van de eerder genoemde graaf van Tecklenburg, die in de 14e eeuw door het Emsland plunderde en beroofde.
Een document gedateerd 25 oktober 1400 kondigt een vredesverdrag aan tussen graaf Claus von Tecklenburg en de bisschop van Munster. Hier wordt het verwoeste kasteel “Vredevert” genoemd. De graaf doet hiervan afstand en geeft de bisschop of het klooster het recht om het kasteel te herbouwen. Dit is nooit gebeurd.
Van het oude kasteel zijn helaas nauwelijks sporen meer over. Er zijn geen tekeningen of foto's die iets zeggen over het type en de grootte van de gebouwen. Alleen de uitdrukking "tymmeren" in het document suggereert dat er hout of vakwerk is gebruikt bij de constructie. De overblijfselen van de gracht zijn ongeveer 300 meter ten noordoosten van de Emsbrug te zien. Er is daar nog een lange, diepe schuur. Aan de zuidkant van de vermoedelijke kasteelsite bevindt zich een 3 meter breed ravijn dat mogelijk ook deel uitmaakte van de gracht.Halverwege Dalum en Geeste stond de Vredevort bij een Eems doorwaadbare plaats. Dit kasteel lag niet direct aan de huidige Eemsbrug, zoals je zou verwachten, maar zo'n 300 meter stroomafwaarts aan de oostkant. Lange tijd was er een doorwaadbare plaats. Er was een ondiepe plek in de Eems waar een oude verkeersroute voor mensen en dieren doorheen leidde - speciaal voor het transport van ossen van Denemarken naar het graafschap Bentheim en verder naar Nederland.
Twee oude veldnamen, die nog steeds in het kadaster staan, "die Borg" en "Ossfort", getuigen van het bestaan ​​van het kasteel. De naam "Vredevort" beschrijft de taak van het kasteel: het moet zorgen voor rust (Vrede) aan de doorwaadbare plaats (Vort).
De Vredevort werd gebouwd in de 14e eeuw. Drie documenten geven informatie over de eigenaar, de bouw en de leefomstandigheden van die tijd.
Op 30 juli 1379 bevestigde de schildknaap Nikolaus von Langen (Claves van Langen) aan bisschop Botho van Münster dat hij toestemming van hem had gekregen om een ​​kasteel te bouwen in de Geeste (Gheyst) boerenstand in Geesterholte, in de parochie van Meppen met een huis en een woning en vestingwerken naar eigen inzicht. De naam van het kasteel moet `Vredevert` zijn.
Het kasteel wordt aanvaard als een erfelijk leengoed van de bisschop. Met het leengoed neemt Nikolaus von Langen ook de gebruikelijke feodale taken op zich, die netjes zijn opgesomd in het bovengenoemde document en het volgende bevatten:
Het kasteel moet altijd openstaan ​​voor de bisschop en zijn bondgenoten.
Mocht de kasteelheer onrecht worden aangedaan door een onderdaan van het klooster van Münster, dan dient hij zich eerst bij de bisschop te beklagen. Als hij daar binnen zes weken geen hulp krijgt, kan hij zijn aanspraken zelf op het kasteel uitoefenen. Door deze willekeur werd de plicht van de Burgmann niet geschonden.
Na het overlijden van de burgerboer worden deze verplichtingen overgenomen door zijn zonen Herbord en Engelbert. Ze bevestigen dit in een document aan de toenmalige bisschop van Münster op 11 mei 1382.
De promotie van Vredevort door de bisschop kan op twee manieren worden verklaard: enerzijds kon het kasteel zijn grondgebied op dit punt beschermen door zijn ligging bij de grens van Lingen-Tecklenburg daarentegen gaf de bescherming van het veetransport aanleiding tot constructie.
De familie von Langen was een gerespecteerde familie die zich onderscheidde door de gestage toename van hun eigendom. Haar wapen, de open schapenschaar, is op veel plaatsen in Emsland te vinden.
In 1380 nam Nikolaus von Langen de boerderijen "Huis Reyner" in Emmeln en "Toleken" en "Belemann's" huis in Lehrte (Bokeloh) van de bisschop in Münster over voor 100 mark als leengoed van Slot Vredefort. Voorwaarde was wel dat als Vredefort verloren ging of de erfenis werd ontbonden, andere goederen ter waarde van 100 mark als leengoed zouden worden overgenomen. De bisschop had 300 mark geschonken voor de bouw van het Vredefort zelf.
Het merkteken van de 15e eeuw is echter niet identiek aan dat van de 20e eeuw. de koopkracht van het merk op dat moment is af te lezen uit de volgende informatie van Diepenbrock. Hij schrijft dat de graaf van Tecklenburg in 1358 60 koeien stal van 50 mark in Geeste en 1005 schapen ter waarde van 120 mark in Dalum.
De afstammelingen van Nikolaus von Langen verwierven in 1390 de boerderij van Meppen en woonden later op de Kreyenburg bij Lehrte nadat de Vredevort was verwoest.


Graf Nikolaus von Tecklenburg (Tekeneborch), Ottos Sohn, bekundet, daß er sich mit Bischof Heidenrich von Münster unter folgenden Bedingungen geeinigt hat: Er will auf Lebzeiten des Bischofs und 6 Jahre danach Frieden mit diesem und dessen Stift halten und ihnen keinen Schaden tun. Das gleiche gilt für die Eingesessenen des Stifts, ausgenommen die der Vogtei des Ausstellers Unterstehenden. Die Fehde mit seinem Vater will der Aussteller in der obengenannten Frist nicht ohne Willen des Bischofs oder seiner Nachfolger beilegen, desgleichen nicht Stadt und Burg Tecklenburg, die dem Bischof offen sein sollen, aus der Hand geben. Stirbt der Aussteller oder gerät er in Gefangenschaft, soll der Bischof Burg und Stadt für die Dauer der gegenwärtigen Fehde innehaben. Weiterhin will der Aussteller keine Ansprüche erheben auf das Paulsburg (Paulsberch) genannte Schloß zu Oelde (Olde), auf das Schloß zu Herzford (Hersevorde) bei der Slyps (Gem. Schepsdorf - Lohne, Kr. Lingen) und das Schloß zu Geyss, das Vredevort heißt. An Gefangenen und sonstiger Beute sollen beide Seiten nach der Anzahl der Gewappneten teilhaben. Beeidung des Vertrags durch den Aussteller, der sein Siegel ankündigt. in octava ascensionis Domini [14-05-1388].
 
Graf Nikolaus (Clawes) von Tecklenburg (-borgh) überläßt zur Wiedergutmachung des Raubes, Brandes, Totschlages, Erhebung der Schatzung und des gesamten Schadens, die aus seinen Schlössern und Landen dem Stift Münster in älterer Zeit bis jetzt zugefügt wurden, dem Bischof Otto von Münster und seinem Stift folgende Güter: Herrschaft, Amt und Burg zu Cloppenburg (-borch), die Burg und Stadt zu Oythe (Oyta), die Schnappenburg (borch thor Snappen), alle Herrschaftsrechte (herlicheit), alle Gerichte, seien es Hoch- oder Niedergerichte, alle Mannschaft, alle Bürger, alle Lehnsherrschaft (leenware) über geistliche und weltliche Lehen, alle Lehngüter, alle freien und eigenen Güter, alle Leute und Renten, Bede, Gebot (bodinge), Glockenschlag, Wildbann, Fischerei, Gefälle (vorfall) und Einkünfte (ufboringe) und alle ihre Zubehörungen, wie diese gelegen sind in den Kirchspielen von Oythe, Krapendorf, Lastrup (Lasterpe), Essen, Löningen, Lindern und Molbergen, am Wasserstrom am Saterlande (Sageterlande), am friesischen Scharrel (Scharle Vresen) und wo diese Güter innerhalb und außerhalb der Ämter von Cloppenburg und Oythe von ihm bis zu diesem Zeitpunkt besessen wurden; ferner alle Herrlichkeit, Mannschaft, Lehnsherrschaft, alle Lehngüter, alle freien Leute, alle Güter und Eigenbehörige, die Eigengüter (erftall), alle Renten, Berechtigungen, Gefälle und alle Einkünfte, die seine Eltern und er bisher im Emsland gehabt hatten, und zwar im Hümmling (uff den Hummelinge), weiter das Amt, Burg und Stadt zu Bevergern, alle Herrlichkeit, alle hohen und niederen Gerichte, alle Mannschaft, alle Bürger, die Lehnsherrschaft über geistliche und weltliche Lehen, alle freien und Eigengüter, alle Leute, alle Renten, Einkünfte, Wildbann, Fischerei, Gefälle und Einnahmen, wo die auch gelegen sein mögen und die seine Eltern und auch er bisher innegehabt haben, in den Kirchspielen von Bevergern, Riesenbeck, Saerbeck (Soerbecke), Greven, Hembergen, Emsdetten (Detten) und in Rheine (Rhenen), ferner die Hälfte des Kirchspiels Schapen, und zwar in einer Linie von der Ootmarsumer Straße (Oetmerstraten) bis zum Heiligen Meer, ferner die Rechte am Kloster Gravenhorst und am Speller (Spelder) Wald, Oster Wald und Stader Wald. Graf Klaus verzichtet auf alle diese Güter zugunsten des Bischofs von Münster und seines Stifts. Siegelankündigung des Grafen und auf dessen Bitte des Arndt Bischopinck, Richter zu Münster, vor dessen Gericht der Verzicht geleistet wurde. Zeugen: Bischof Dietrich zu Osnabrück, Graf Berndt zu Bentheim, Arnd von Götterswick (Gutterswick), Menso von Bekehusen, Domdechant, Lubbert von Roedenberge, Vizedominus, Aleff von Lembeck, Kellner, Hermann von Münster und Hermann von Keppel, Kanoniker der Domkirche zu Münster, Friderick Sasse, Berndt Droste, Alberts Sohn, Hermann von Merveldt (Meruelde), Bernds Sohn, Hermann von Bilrebeck, Amelinck von Varendorpe, Hermann Korff, Herrn Everdts Sohn, Hinrick von Oer (Oere), Gert Kappele, Johan Halevert, Knappen. Datum 1400 Oktober 25 (die beatorum Crispini et Crispiani martyrum).
 
Beschreibung der Grenzen zwischen dem Fürstbistum Münster und der Grafschaft Tecklenburg nach der Urkunde des Grafen Nikolaus von Tecklenburg vom 25 Oktober 1400 [02-05-1560].


Religie: Rooms Katholiek.
Hij trouwde met:
820993 Ode Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 820993 EDELOVERGROOTOUDER]. Ode is overleden na 1347 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Herbort III von Langen [Gen. 19 Nr.: 410496 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1347 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 410496).
820994 Andreas von der Heghe [Gen. 20 Nr.: 820994 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1325 in Freie Reichsstadt Ravensburg, Schwaben Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Andreas is overleden na 1383 in Senden, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Andreas: Drost des Niederstiftes zusammen mit Ludeke Hake, wird nach 1364 vom Bischof von Münster belehnt mit dem Hof Kolsendorf Bschft. Brok, Ksp. Sendenhorst sowie einer Hufe beim Hof Schulte Hiddinckhoff Bschft. Werse, Ksp. Beckum, die ein inzwischen verstorbener Boisfeld zuvor hatte; die eine Hälfte der Hufe trägt Andreas zum Nutzen des Heinrich Vykes auf, der damit belehnt wurde.Andreas von der Heghe verkauft die Burchards- Hove zu Schenktorpe im Kirchspiel Sendenhorst der Bauerschaft Schenktarpe , für 91 Mark, an die Priorin und den Convent von S. Marien zu Münster. Unter den Zeugen befinden sich: Enghelbert Franciges, Propst zu S. Mauritz vor Münster; Conrad von Westerhem, bischöflicher Official und Canonicus der Domkirche; Johann Peperkorn, Dechant der Marienkirche; Themmo Vyrlyngh, Freigraf des Bischofs von Münster zu Warendorf; Otto, Freigraf Everhard Korf's. 1366, am Abend Johannis Baptistae [23-06-1366].


Andreas von der Heghe, bischöflich Münster'scher Gogreve zu Sendenhorst, beurkundet, daß Evert Förste(?) vor Gerichte alle sein Recht an der freien Hove genannt Crummegudenstags- Hove zu Schenctorpe im Kirchspiel Sendenhorst und der Bauerschaft Schorlem, an Steven von Gronlo aufgelassen hat. 1367, Saterdag nach Ostern [24-04-1367].


Der Knappe Andreas van der Heghe und seine Tochter Gertrud verkaufen der Äbtissin und dem Konvent Freckenhorst den Ludolf, Sohn Bysschopes thor Santvort, früher wohnhaft im Kirchspiel Sendenhorst. Siegelankündigung. Zeugen: Bernhardus dictus de Zande, clericus, Johannes dictus Holttorpe, Bürgermeister zu Warendorf, Detmarus dictus de Leverinctorpe [18-08-1375].


Florens, Bischof zu Münster beurkundet, daß in seiner und des Richters zu Sendenhorst, Wilhelms von Werne, Gegenwart, Johann von Derne genannt Snaep, als Lehnsherr des Hauses zu Schenctorpe im Kirchspiel Sendenhorst, welches Drees von der Hege von demselben zu Lehen empfangen hatte, nachdem letzerer dasselbe an die Äbtissin zu Unser Frauen in Münster, Heilwig von Wevelinghoven, verkauft, das Eigentum desselben zu Gunsten der Äbtissin und ihres Klosters aufgelassen hat. 02-11-1375, Tages nach Allerheiligen.


Gerd und sein Sohn Otto, Grafen zu Hoya und Bruchhausen (Brokhusen), die Brüder Heinrich und Gerd von Hoya, Söhne des genannten Grafen Gerd, sowie Gerd und Johann von Hoya, Söhne des genannten Grafen Otto, bekunden, daß sie sich auf ewig (to ewighen jaren) mit Bischof Heidenrich von Münster und seinem Stift verbündet haben. Folgende Bestimmungen: Beide Seiten dürfen nicht Feind der anderen werden. Die Aussteller wollen dafür sorgen, daß der Gegenseite kein Schaden von ihnen selbst, den Ihrigen und den Schlössern, die sie besitzen oder gewinnen werden, geschieht. Über etwaige Schäden werden die Aussteller binnen zwei Monaten nach Aufforderung durch den Bischof gerichtlich entscheiden oder einen Vergleich zustandebringen (richten myt vrentschapen eder myt rechte). Wenn der Bischof in den Kirchspielen Goldenstedt (Goldensteede) oder Twistringen (Twysterincghen) in seinem Land ein Schloß errichten will, wollen die Aussteller ihm mit aller Macht und, sooft sie dazu aufgefordert werden, helfen. Dafür werden die Aussteller Burgmannen des Stifts auf diesem Schloß zu Burglehnsrecht, um von hier aus Unrecht von sich abzuwenden. Keine Seite soll Untersassen, Burgmannen oder Mannen der anderen Seite gegen diese unterstützen. Wer Graf von Hoya wird, soll gegenwärtigen Brief erneuern. Werden Graf Erich von Hoya, seine Brüder oder ihre Kinder Feinde des Bischofs und des Stifts und sind sie zu einer rechtlichen Regelung nicht bereit, dann sollen die Aussteller dem Bischof und dem Stift bis zu einer solchen Regelung helfen, allerdings nur insoweit, als das Bündnis nicht verletzt wird, das Graf Otto mit Erich hat. Künftig sollen die Aussteller keine Bündnisse mehr mit Erich, seinen Brüdern, Kindern und Erben schließen. Siegelankündigung der Aussteller. Zeugen: Junker Bodo von Homburg (Homborghe), Edelherr, Herr Dietrich von Enschede (Enscheide), Domdekan, Herr Hermann Fransoys, Herr Rotger Schunde, Domherren in Münster, Herr Friedrich von Schagen (Schaghen), Herr Bernd Droste, Ritter, die Brüder Johann und Herbord von Suttholz (Zutholte), Amtleute zu Vechta (Vechte), Rabodo von Pente (Pennete), Johann von Elmendorf (Elmendope), Hermann de Krudere, Burgmannen zu Vechta, Andreas von der Hege (Heghe) und Arnd Naschard, Knappen, Johann Kerckerinck (Kerkherinch), Bürgermeister, Arnd Bischopinck (Bysschopinch), Ratmann der Stadt Münster. dominica, qua cantatur misericordia Domini [05-04-1383].


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
820995 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 820995 EDELOVERGROOTOUDER]. - is overleden na 1360 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gertrud von der Hege [Gen. 19 Nr.: 410497 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1360 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 410497).
820996 Dyderick Schatte [Gen. 20 Nr.: 820996 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1330 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Dyderick: Geboren um 1330
Dyderick is overleden na 1394 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 64 jaar oud. Notitie bij overlijden van Dyderick: Gestorben nach 1394, urk. 1360-1394.
Notitie bij Dyderick: Knappe, Burgmann zu Haselünne, Herr zur Schwakenburg, 1364 mit den väterlichen Burglehen belehnt [belehnt mit 4 Erben in Apeldorn, Berßen, Stavern und Wahn als Haselünner Burglehn], schenkt 1375 mit seiner Frau und Kindern der Kapelle in Landegge eine Jahresrente von 3½ Schillingen zum Seelenheil ihrer Vorfahren und zum Seelengedächtnis für seine verstorbenen Eltern, tritt 1378 mit seinem Bruder Siegfried, der Pfarrer in Heede war, das Erbe Haverbeck, das sie vom Kloster Corvey zu Lehen trugen, dem Johanniterkonvent zu Esterwegen ab, 1383 Mitbegründer der Kapelle der hl. drei Könige und des hl. Antonius in Flechum, schenkt 1393 mit seinen Kindern der Heiliggeistkapelle in der Haselünner Neustadt 16½ Scheffelsaat zehntfreies Land zum Seelenheil seiner Eltern, Kinder und Freunde. 21.1.1394 huldigte er den Bischof.

1393 Januar 26 Dyderick Schat Knappe giebt der Kapelle St. Spiritus in der Neustadt von Haselünne 16 ½ Scheffelsaat zehntfreies Land. [Original im Pfarrarchiv zu Haselünne].


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
820997 Grete von dem Beele [Gen. 20 Nr.: 820997 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1335 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Grete is overleden na 1375 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grete: Gestorben nach 1375, urk. 1375, 1393 tot.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Rolf Schatte [Gen. 19 Nr.: 410498 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1363 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 410498).821000 Friedrich von Düvel [Gen. 20 Nr.: 821000 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1320 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Friedrich: Geboren um 1320Friedrich is overleden na 1398 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Friedrich: Gestorben nach 1398, urk. 1372-1398.
Notitie bij Friedrich: Herr zu Batenhorst u. Stockum
1351 Erbe zu Batenhorst,
1387 kauft die Burg Stockum, 1387 Herr zu Stockum,
 
Rittergut Stockum


1387 bringt zusammen mit Lüdeke v. Hake zu Scheventorf und auf Geheiß des Bischofs Dietrich von Osnabrück einen Vertrag zustande zwischen Bürgerschaft und Geistlichkeit von Osnabrück zur Entschuldung der Bürger,
1387 verkauft mit Frau und Kindern dem Goswin von Mederich und dessen Frau Elseke, Tochter des verstorbenen Alf(Adolf) von Batenhorst und seiner Frau Oda von Lüdinghausen, für 300 Mark münsterischer Währung ein Münster-Osnabrückisches Burglehe. Dieses Lehen hatten sie zusammen mit dem Hof zu Gordinczele (Wadensloh) von den Geschwister Heinrich, Akf und Margaretha von Batenhorst geerbt, verzichtet 1399 für sich und Sohn Rembert auf die münsterischen Lehen des verstorbenen Ritters Alf von Batenhorst zu Gunsten von Goswin von Mederich.Frederich Duovel und Sohn Remberth, Knappen, verpfänden Friedrich von Kalldorf d.Ä. und dessen Vettern Friedrich und Gottschalk, alle Knappen, für 17 Mark Lemgoer Pfg. ihren Hof in Hellinghausen [10-05-1385].


Friedrich Duvel und sein Sohn Rembert, Walter Post von Varenholz, Friedrich Buck, Claus v. Warendorf alias v. Holte u. Gerlach Ledebur, Knappen, schulden Redike dem Monike u. dessen Frau Bele 150 Mark Münst. Pfg. u. geloben Zahlung binnen Jahresfrist [13-11-1389].


Frederik Duvel und Sohn Rembert bekunden, dem Redeke Moneke 25 Mark Osnab. Pfg. zu schulden und geloben Einlager in Lippstadt bei Nichtzahlung [20-03-1390].


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
821001 Ida von Batenhorst [Gen. 20 Nr.: 821001 EDELOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1338 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Ida: Geboren um 1325
Ida is overleden na 1387 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 49 jaar oud. Notitie bij overlijden van Ida: 1351
Erbin von Batenhorst und dem Reckenberger Burglehen
Notitie bij Ida: Erbin von Batenhorst
Kirchliche Trauung (1) vor 1358 mit Hermann Budde von Dranthum (von Grönenberg) (siehe 54011).
 

Kirchliche Trauung (2) nach 1363 mit Friedrich von Düvel (siehe 2674).
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Rembert von Düvel [Gen. 19 Nr.: 410500 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1365 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 410500).821002 Lüdeke von dem Busche [Gen. 20 Nr.: 821002 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1345 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Lüdeke is overleden na 1426 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 81 jaar oud.
Notitie bij Lüdeke: Urk. 1379-1426, 1427 tot, 1410 "der Ältere", 1380 Knappe, 1399 Herr zu Gesmold, Milse, Odinghausen, in Rodinghausen und Holzgraf über die Mark zu Hedernhausen, 1391 Pfandherr zu Rahden bei Minden, gräfl. ravensbergischer Burgmann, kauft 1382 mit Bruder Alrad das das Diepholzer Gut Blankens im Ksp. Bünde von Dethard Ledebur, 1412 vom Bf. v. Osnabrück belehnt mit Dranthem (wohl Drantum Ksp. Melle), 1412 durch die Fürstabtei Herford belehnt, 1423 durch den Bischof von Osnabrück belehnt, [3.3.1364: Ludeke v.d. Bussche, Knappe, seine Frau Lyse und ihre Söhne Alrad und Ludeke verkaufen dem Priester Johan von Verne in der Marienkirche Bielefeld ihr Haus zu Aschen. Hier wird es sich wohl um eine Fehldatierung handeln].
Religie: Rooms Katholiek
 
Contract tussen de broers Alhard en Ludeke von dem Bussche, de zonen van Sweder, over de verdeling van de vaderlijke en moederlijke erfenis: verplichting van de schildknaap Ludeke von dem Bussche ten gunste van Johann von Sunnerse, verpanding van drie huizen in Oldinghausen (Holtgreve huis, Silemanns huis en Nedermans huis) en de tiende aldaar [1393] .
 
Verdeling van de vaderlijke erfenis tussen de broers Sweder en Lubbert met hun broer Ludeken von dem Bussche: overdracht van de goederen aan deze kant van de Badelager-brug in de graafschappen Ravensberg en Lippe: twee huizen in "Hever" (Häver, parochie van Kirchlengern ), goederen in de parochie van Bünde, Rödinghausen, Oldendorf en Blasheim en het huis van de meid Elseken von dem Bussche zu Rödinghausen, hoofdstad op kasteel Limberg, goederen in het kantoor "Borninckhausen" (Börninghausen), overdracht van kapitaal aan haar broer, de kathedraalproost Alhard [1410]
1391 Pfandherr zu Rahden bei Minden


Lüdeke verwierf in 1399 het kasteel Gesmold.
Von dem Bussche, das Stammwappen (ältestes Siegel von 1341) zeigt in Silber drei (2:1) mit den Schneiden rechts gekehrte rote Pflugscharen. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken zwei geschrägte, mit den Schallöffnungen auf- und auswärts gestellte, jeweils mit drei (oder fünf) roten Bändern umwundene silberne Jagdhörner (mittelalterliche Form: Hifthorn).


Hij trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1380 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 20-jarige
821003 Lyse Westphal [Gen. 20 Nr.: 821003 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1360 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Lyse is overleden na 1404 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 44 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Adelheid von dem Busche [Gen. 19 Nr.: 410501 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1382 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 410501).
 
Das Stammwappen zeigt in Silber einen roten Querbalken, überhöht von einem fünflätzigen schwarzen Turnierkragen. Auf dem Helm ein roter Hut, dessen silberne Krempe mit zwei silbernen Federn besteckt ist, die mit dem Turnierkragen belegt sind. Die Helmdecken sind rot-silbern.
821004 Hermann von Elmendorf [Gen. 20 Nr.: 821004 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1335 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Hermann: Geboren um 1335
Hermann is overleden na 1421 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 76 jaar oud.

Notitie bij Hermann: Ritter,
urk. 1379-1421,
1400 erbaute er die Burg Bredberg (Brettberg) bei Vechta als münstersches Lehen,
1402 Kornote zu Vechta
 

Kornot zu Vechta

Vor Gerd van den Kogelenberge, geschworener Richter des Bischofs Otto von Münster (Monstere) zu Vechta (-te), verkaufen der Knappe Ludger Sloer und seine Frau Pellyke dem Hugo van Dinglage, + Johans Sohn, und dessen Frau Zideke das Erbe Brunes ton Zutkampe (Südkamp, Bsch. Märschendorf nö. Dinklage) und acht Stücke von dem Haus to Detharding (Deterding Bsch. Märschendorf), von denen zwei auf dem Märschendorfer (Merschendorper) Esch und sechs auf dem Südkamp (Zutkampe) liegen, sowie die Wiese genannt de lutteke Stotouw. Die Verkäufer versprechen Währschaft. Es siegeln der Richter und Ludger Sloer. Kornoten: der Knappe Herman van Elmendorpe, Brun van Westendorpe, Stacius van Zulingen, Bertike But u.a. [18-07-1418]


1410: Johann van Elmendorpe, Sohn des verstorbenen Diderkes, Sohn des Otto, und seine Schwester Elseke geben Pfand an Herman van Elmendorpe und dessen Frau Hilleke (OldUB 5, Nr. 581),
1421 Schadloserklärung Dietrich von Dincklages führ ihn und andere wegen einer Bürgschaft.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met821005 Hille von Südholte [Gen. 20 Nr.: 821005 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1358 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hille is overleden na 1410 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Hille: Urk. 1379-1410, 1419 tot.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Herbort von Elmendorf [Gen. 19 Nr.: 410502 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1384 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 410502).
 

821006 Nomen Nesico von Benten [Gen. 20 Nr.: 821006 EDELOVERGROOTOUDER].
Notitie bij de geboorte van Nomen Nescio: Geboren um 1332
Nomen Nescio is overleden. Notitie bij overlijden van Nomen Nescio: gestorben nach 1388, urk. 1346-1388
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met821007 Nomen Nesico von Lutten [Gen. 20 Nr.: 821007 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1360 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Nomen Nescio is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elske von Benten [Gen. 19 Nr.: 410503 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1385 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 410503).
 

854336 Heinrich Von Vietinghoff [Gen. 20 Nr.: 854336 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1270 in Strünkede, Herne, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Heinrich is overleden na 1324 in Strünkede, Herne, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Urk. 1297-1324,
1300 Burgmann des Grafen von Kleve zu Strünkede,
1311 verkaute ein Lehen der Äbtissin von Essen
1312 Ritter
Religie: Rooms KatholiekHeinrich genannt von Vittinghoff (Vitinchauen) en zijn vrouw Constantia verkopen met toestemming van hun erfgenamen en kinderen Heinrich, Arnold, Wenemar en Berta het huis generaal opper Heyde op het pad over de Togelsbeke stroom, dat leidt naar het huis Kradenpot, met de gronden ten westen van het pad en rechten van hun eigendom en tevens een merkenrecht met alle gebruiksfuncties, dat Heinrich von Vittinghoff te Essenderholt in leen heeft van de abdis, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht om te regeren (iure domini siu) van de abdis en het recht op het bos (iure silvarum predictarum), voor 29 mark Brabantse pfennigs. Het transport vindt plaats voor de rechtbank in Rellinghausen (coram iudicio in Rolinchusen), in wiens gebied de goederen zich bevinden, in handen van de koper Heinrich en zijn zoon Wenemar volgens kerkelijk en wereldlijk recht. - Getuigen: Henso Pegen, Friedrich Kragen, Hermann oppen Bryncke, Johann genaamd Karlekint, Menrich in der Hurne, Wlard genaamd Pywe, Dietrich von Dansyke, Rutger genaamd Lange, Johann Wynman en Heinrich von Köln (Colonia), Ratmannen uit Essen, Hermann, Schulte vom Viehof (Vyhauen), Rutger von Hetterschede en Adolf, keurmeester (iudex) in Rellinghausen. - Omdat de exposant geen zegel heeft, verzegelt de exposant deze met het stadszegel, evenals Heinrich von Vittinghoff genaamd Kostere, Ritter en Hermann von Horst, familieleden van de exposant, Essener Ratmannen. Actum n.d. 1311, dominica proxima ante conversionem beati Pauli apostoli. Hermann oppen Bryncke, Johann genaamd Karlekint, Menrich in der Hurne, Wlard genaamd Pywe, Dietrich von Dansyke, Rutger genaamd Lange, Johann Wynman en Heinrich von Köln (Colonia), Ratmannen uit Essen, Hermann, Schulte vom Viehhof (Vyhauen), Rutger von Hetterschede en Adolf, rechters (iudex) in Rellinghausen. - Omdat de exposant geen zegel heeft, verzegelt de exposant deze met het stadszegel, evenals Heinrich von Vittinghoff genaamd Kostere, Ritter en Hermann von Horst, familieleden van de exposant, Essener Ratmannen. Actum n.d. 1311, dominica proxima ante conversionem beati Pauli apostoli. Hermann oppen Bryncke, Johann genaamd Karlekint, Menrich in der Hurne, Wlard genaamd Pywe, Dietrich von Dansyke, Rutger genaamd Lange, Johann Wynman en Heinrich von Köln (Colonia), Ratmannen uit Essen, Hermann, Schulte vom Viehof (Vyhauen), Rutger von Hetterschede en Adolf, rechters (iudex) in Rellinghausen. - Omdat de exposant geen zegel heeft, verzegelt de exposant deze met het stadszegel, evenals Heinrich von Vittinghoff genaamd Kostere, Ritter en Hermann von Horst, familieleden van de exposant, Essener Ratmannen. Actum n.d. 1311, dominica proxima ante conversionem beati Pauli apostoli. Rutger von Hetterschede en Adolf, rechters (iudex) in Rellinghausen. - Omdat de exposant geen zegel heeft, verzegelt de exposant deze met het stadszegel, evenals Heinrich von Vittinghoff genaamd Kostere, Ritter en Hermann von Horst, familieleden van de exposant, Essener Ratmannen. Actum n.d. 1311, dominica proxima ante conversionem beati Pauli apostoli. Rutger von Hetterschede en Adolf, rechters (iudex) in Rellinghausen. - Omdat de exposant geen zegel heeft, verzegelt de exposant deze met het stadszegel, evenals Heinrich von Vittinghoff genaamd Kostere, Ritter en Hermann von Horst, familieleden van de exposant, Essener Ratmannen. Actum n.d. 1311, dominica proxima ante conversionem beati Pauli apostoli.
Hij trouwde met
854337 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854337 EDELOVERGROOTOUDER].
Notitie bij -: Mogelijk Constanzia!
Kind uit dit huwelijk:
I. Arndt von Vietinghoff [Gen. 19 Nr.: 427168 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1305 (zie 427168).854338 Adolf von Altendorf [Gen. 20 Nr.: 854338 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1265 in Stoppenberg, Essen, Düsseldorf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Adolf is overleden na 1349 in Stoppenberg, Essen, Düsseldorf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 84 jaar oud.
 

Notitie bij Adolf: Herr zu Stoppenberg.
Urk. 1307-1349, Herr zu Stoppenberg und Miterbe der Burg Altendorf (Essen-Burgaltendorf),
1336 Ritter,
1329 belehnt durch den Edlen Herrn zu Steinfurt,Der Ritter Adolf von Altendorf (Oldendorpe) verkauft mit Zustimmung seiner Ehefrau Alheyd und seiner Kinder und Erben Adolf, Heinrich und Margarete seine 3 Kotten (casas) thon Wvndesgheblas bei Katernberg (Katerenberge) mit allem Zubehör den Kanonikern des Stiftes Essen zu eigen für 38 Mark Soester Pfennige und lässt sie auf. - Zeugen: Dietrich der Ältere von Leithe (Lethene), Dietrich der Jüngere von Leithe, Everhard von Leithe, Ritter, Arnold von der Hege und Wenemar von Hege, Diener, sowie eine Anzahl Essener Kanoniker. - Es siegelt der Aussteller. Datum a.d. 13-04-1327, in crastino diei pasche.


Rutger von Altendorf, Scholaster vo nSt. Gereon in Keulen, verkondigt: Tussen zijn broers Pilgrim en Adolf von Altendorfer was een dispuut over de verdeling van de erfenis van de vader, vooral de goederen in Wirinchdorpe en andere dingen, waarop de twee beloofden de uitspraak van Rutgers, Friedrichs gen. Duker en Heinrichs te volgen von Altendorf, haar oom (patruum), onderwerpen. Na de partijen te hebben gehoord en de situatie te hebben onderzocht, kondigen zij het volgende aan: Pelgrim moet Adolf Betaal 15 mark in Essen, een munt die veel voorkomt in Essen, en die geacht wordt de persoonlijke vorderingen van de twee te vereffenen. Voor zover zij echter garant staan​​voor een derde bij eventuele schuldeisers, dient de een de ander op vriendschappelijke wijze vrij te geven (liberare). Beiden zijn het erover eens. - Het wordt verzegeld door de exposant. Actum et datum ad 1329, in vigilia beatorum Kiliani et sociorum eius martirum in loco habitacionis matris nostre apud Wenegeren [07-07-1329].


De ridder Herman von Strünkede (Strunkede) verlaat de knecht (ancillam) Adelheid van Engelbert met toestemming van zijn vrouw Elisabeth, zijn zoon Bernhard en alle erfgenamen von Horst, afhankelijk van zijn hofhouding in Mengede (Menghede), de Adolf von Altendorf (Aldendorpe) met gelijke rechten voor een bepaald bedrag al betaald, laat ze staan ​​en presenteert deAdolfdit document. - Getuigen: Bernhard von Meinhövel (Meynhoule), Verw-ander (neef) des Ausstellers, Ludwig von Scarnehulse, Diener des Ausstellers. - Es siegelt der Aussteller. Gegeven en geëxecuteerd om 11-03-1331, op maandag volgende zondag na Letare.


Engelbert von Horst verklaart dat hij met instemming van zijn vrouw en alle erfgenamen zijn helft zal ervenvondie in Nederen Creyghe en vonTilmann, zoon + DetmarsvonKray (Creyghe), verkocht de bebouwde en bewoonde landgoederen met alle toebehoren aan Tilmann, rector van het Catharina-altaar van de kerk te Roede, en aan Bruno Sartori, de broer van Tilmann, voor een bepaald bedrag. - munteenheid. - garant: Adolf von Altendorf, zwager en Florekin von Horst, bedienden van de exposant, die met hem naar de opslag in Essen mag gaan totdat de belofte is vervuld; hetzelfde gebeurt bij overlijden van een borgsteller totdat in vervanging wordt voorzien. - De exposant verzegelt het en Adolf von Altendorf. Gegeven in 22-11-1341, de dag van de gezegende maagd Cecilia.


1341 belehnt durch den Abt von Werden.Abt Johann von Werden (Werdinensis) als vertegenwoordiger (commissarius ... specialiter delegatus) van koning Karel IV aan de abdis Katharina van Essen: Verwijzend naar het document van de koning voor Essen dat hij had ingevoegd [vgl. Document nr. 459] legt hij de eed van trouw af van de abdis die voor hem verscheen en instrueert haar in de rechten en regalia die keizers en koningen hebben verleend. - Getuigen: Otto von Gennep, proost, en Roland von Hardenberg (-e), thesaurar von Werden, de edele Lord Everhard von der Mark, Adolf von Altendorf (Ayldendorpe), Heinrich von Oefte (Oeuete), Ritter, Wenemar von Hamme, Essen kanunniken, de rectoren Gerhard im Hiesfeld (Hystvelde), Heinrich in Borne, de priesters Gottfried von der Neue Kirche, Johann von St. Michael in Essen en Everhard van me Houe, Rutger von der Dorneborgh, Heinrich von Leithe (Leytene), Wenemar von Altendorf, Ludwig oppen Dijk, Stephan genaamd Kayldesipe, Everhard von Scheuene. - Het wordt verzegeld door de exposant. Datum n.l. 28-04-1349, proxima feria tertia post Marci eangelsiste.


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
854339 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854339 EDELOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Petronella (Ella) von Altendorf [Gen. 19 Nr.: 427169 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 in Stoppenberg, Essen, Düsseldorf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 427169).854340 Eberhard (Evert) von der Leite [Gen. 20 Nr.: 854340 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1295 in Leime, Buer, Gelsenkirchen, Münster, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
 
Der Ritter Dietrich der Jüngere von Leithe (Lethene) und sein erstgeborener Sohn Everhard bekunden: Nachdem die Äbtissin Beatrix den Zehnten ihrer Hove ton Erlen von Hugo von Pechoue und seinen Erben erworben hatte, haben sie mit Zustimmung ihrer Erben auf ihre einstigen Lehnsrechte verzichtet. - Es siegelt der Aussteller. Datum a.d. 1314, 4. idus iunii [10-06-1314].


Graf Engelbert von der Mark überlässt seinen Ministeria-len Everhard, Sohn des Ritters Dietrich von Leithe (Lethene), seiner Herrin, der Äbtissin von Essen, im Tausch gegen Dietrich von Husen. - Es siegelt der Aussteller. Datum feria tertia ante Pancratii, [08-05-1324].


Der Ritter Adolf von Altendorf (Oldendorpe) ~zie hierboven [Gen. 21 Nr.: 1708676 EDELBETOVERGROOTOUDER] verkauft mit Zustimmung seiner Ehefrau Alheyd ~zie hierboven [Gen. 21 Nr.: 1708677 EDELBETOVERGROOTOUDER] und seiner Kinder und Erben Adolf, Heinrich und Margarete seine 3 Kotten (casas) thon Wvndesgheblas bei Katernberg (Katerenberge) mit allem Zubehör den Kanonikern des Stiftes Essen zu eigen für 38 Mark Soester Pfennige und lässt sie auf. - Zeugen: Dietrich der Ältere von Leithe (Lethene), Dietrich der Jüngere von Leithe, Everhard von Leithe, Ritter, Arnold von der Hege und Wenemar von Hege, Diener, sowie eine Anzahl Essener Kanoniker. - Es siegelt der Aussteller. Datum a.d. 13-04-1327, in crastino diei pasche.


Heinrich, Schulte der Kanoniker des Stiftes Essen auf deren Gütern thon Honkloster, hat diese unter der Beding-ung bekommen, dass er und seine Erben nach dem Tod sein-er Ehefrau Alheyd, Tochter des verstorbenen Schulten von Brunynch, kein Recht an diesen Gütern haben werden, es sei denn, die Kanoniker würden sie ihnen gnädig überl-assen. Er muss jährlich die dritte Garbe (garba) und 2 Schillinge zahlen und eine Fuhre Wein von Himmelgeist (Homelgys) nach Essen bringen und darf die Güter zu Lebzeiten haben ohne eine weitere Abgabe. Er darf sie nicht ver'-e4ußern oder entfremden. - Zeugen: Johann von Büderich (Buderyke), Dekan, Dietrich von St. Johann, Gobelin von Werden (Werdina), Lambert von Kökelsum (Kukelshem), Everhard gen. Speke, Everhard von Beckum (Bechem), Rutger von der Lippe (Lyppia), Gerhard von Aplerbeck (Appeldorbeke) und Adolf gen. Brant, Kanoniker des Stiftes Essen, ferner: Wenemar von Leithe, Heinrich op me Grauen, Heinrich von Wattenscheid (-schede) und Heinrich in dem Waschoue, Essener Bürger. - Es siegeln Dietrich der Jüngere und dessen Sohn Everhard, Ritter von Leithe und Herren des Ausstellers (quibus iure servitutis ac proprietatis attineo). Datum a.d. 1327 [22-05-1327], in crastino ascensionis domini eiusdem.


Der Ritter Dietrich von Leithe (Leythen) hat zu seinem und aller seiner Vorfahren Seelenheil mit Zustimmung seines Sohnes Everhard, Ritters, und aller Erben seine ten Poete genannten und im Kirchspiel Gelsenkirchen (Gelstenkirken) gelegenen Güter mit allem Zubehör je zur Hälfte an die Stiftsdamen und Kanoniker von Essen aufgelassen; diese sollen jedoch an Martini je 2 Malter Korn, Gerste und Hafer an Abt und Konvent von Werden (Werdinensis) zahlen. - Es siegeln der Aussteller und sein Sohn Everhard. Acta sunt hec sub a.d. 1339 [01-11-1339], ipso die omnium sanctorum.


Graf Engelbert von der Mark (Marke) bekundet: Er will, solange seinen Muhme Äbtissin von Essen und er des Stifts Vogt ist, von den 300 Mark jährlicher Vogtbede 100 Mark einbehalten und getreu dem Versprechen seines seligen Vaters dieses Geld der vormaligen Äbtissin Kunigunde von Berg je zur Hälfte im Mai und im Herbst zukommen lassen, solange sie lebt. Dies geschieht mit dem Rat seiner Mutter, seines Vetters, Propst Everhards von der Mark, Engelberts von der Mark, seines Onkels, Heinrichs von Hardenberg (Hardenberghe), Everhards von Leithe (Leytene), Gerlachs von Sümmern (Sommeren), Hermanns Penthelinc, Gerhards von der Molen, Rutgers von der Dorenborgh, die alle mit vielen anderen Freunden und Amtleuten zugegen waren. - Es siegelt der Aussteller. In den iare na godes geboerd do men screef 1347, op den satursdagh na sonte Peters dagh ad vincula [04-08-1347].


Der märkische (thor Marke) Burggraf Gerhard von Ghalen quittiert dem Everhard von Leithe (Lethene), Domkantor in Münster, den Empfang von 7 Mark für die Vogtei der zum Hof Beerhorst (Ber-) gehörigen Hove thon Bokenhaghen. - Zeugen: Everhard von Horne, Pastor der Kirche in Hamm (Hammonensis), Herr Ludolf Meyneken, Pleban am Hospital in Hamm, Themo Mases, Bürgermeister in Hamm, Dietrich Herinch, Hermann gen. Rode, der sog. Platere, Hermann Strepelof von Scheidingen (Schedinghen), Bürger und Schöffen in Hamm, Hermann von Haghenbike, Kleriker. - Es siegelt der Aussteller. Datum et actum sub a.d. 1351 [03-01-1351] feria secunda post circumcisionem domini.


Der Diener Hermann von Merfeld (Meruelde) quittiert der Äbtissin und dem Kapitel des Stiftes Essen den Empfang von 23 Mark münsterischer Pfennige aus der Hand des Herrn Everhard von Leithe (Leytene), Domkantors in Münster, für die Vogtei der Hoven Alberts Sybinc in Mecheln (Mechlen), zweier Hoven tho Honleen im Kirchs-piel Ahlen (Alen) und Johanns tho der Gheyst im Kirchspiel Ennigerloh (Enyncgerlo), welche zum Hof Beerhorst (Bere-) gehören. - Zeugen: Hermann, rector scolarum in Ahlen, Nikolaus gen. Pepekin, Heinrich vom Markt (de foro), Bürgerm-eister zu Ahlen, Lubert Vranken, Anton von Leen, Everhard Mutinc, Hermann Roluinc, Bürger zu Ahlen. - Es siegelt der Aussteller. Actum ... a.d. 1359 sabbato post Mathye apostoli [02-03-1359].


Hij trouwde met
854341 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854341 EDELOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann von der Leite [Gen. 19 Nr.: 427170 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1320 in Leime, Buer, Gelsenkirchen, Münster, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 427170).854342 Johann von Limburg genannt Styrum [Gen. 20 Nr.: 854342 EDELOVERGROOTOUDER], geboren vóór 1285 in Limburg an der Lahn, Limburg-Weilburg, Hessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden vóór 1364.
Notitie bij overlijden van Johann: Tussen 1361-1364 overleden.
Notitie bij Johann: Herr zu Styrum.
Urk. 1297-1361, 1364 tot.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
 

854343 Margaretha von Ahaus [Gen. 20 Nr.: 854343 EDELOVERGROOTOUDER], overleden omstreeks 1333.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Jutta von Limburg genannt Styrum [Gen. 19 Nr.: 427171 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1320 in Limburg an der Lahn, Limburg-Weilburg, Hessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 427171).
 

854344 Wessel von Loë [Gen. 20 Nr.: 854344 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1286. Wessel is overleden na 1315, minstens 29 jaar oud.
Notitie bij Wessel: Wessel van Crampe Heer van Loë.
Religie: Rooms Katholiek

Hij trouwde met
854345 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854345 EDELOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Wessel von Loë [Gen. 19 Nr.: 427172 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1330 (zie 427172).854346 Goswin Stecke [Gen. 20 Nr.: 854346 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1287. Goswin is overleden op 25-03-1354, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Goswin: Freigraf Goswin STECKE von Dortmund!
Urk. 1335-1353, 1354 tot, 1342 Ritter, Freigf. zu Dortmund.
Religie: Rooms Katholiek
 
Goswin Stecke verzichtet vor dem Gericht zu Spellen und Götterswick auf seine Rechte an den dort gelegenen Gütern genannt ten Peerbome und der Rheinfischerei zu Gunsten des Grafen von Kleve. Ghegheven 28-04-1339 des gudesdeaechs na sente Marcus daghe. 2 Siegle angehangen, 1 fehlt; 2 gut erhalten.


Hij trouwde met
854347 Adelheid von Sobbe [Gen. 20 Nr.: 854347 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1290. Adelheid is overleden na 1339, minstens 49 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hadewich Stecke [Gen. 19 Nr.: 427173 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1335 (zie 427173).
II. Margaretha Stecke [Gen. 19 Nr.: 427191 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1337 (zie 427191).
 

854348 Erenbrecht von Overhaus [Gen. 20 Nr.: 854348 EDELOVERGROOTOUDER].
Notitie bij Erenbrecht: Oberhaus.
Religie: Rooms KatholiekDietrich van Vonderen (zie hieronder [Gen. 20 Nr.: 854350 EDELOVERGROOTOUDER]), Johann von Oberhaus (van den Averhuis), Erenbrechts Sohn, Rutger van Galen, Rutgers Sohn, und ihre Angehörigen (Ehefrauen Stine (zie hieronder [Gen. 20 Nr.: 854351 EDELOVERGROOTOUDER]) , Vrederune und Bate; Dietrich und Else, Kinder des Johann von Oberhaus; Rutger und Aleit, Kinder des Rutger van Galen) verkaufen dem Kloster Sterkrade (Äbtissin: Lisa) drei Eigenhörige mit ihrer Nachkommenschaft und das Gut oppe den Helwege im Kirchspiel und Gericht Mülheim / Ruhr, wofür sich Heinrich Broichof und Dietrich van der Hoven mit Einlager in der Stadt Holten verbürgen. Gegeven in die iair uns herren dusent driehondert drie ind tachtentich des dinsdages vur sente Joiriains dage des heligen ritters [21-04-1383].


Hermann von der Seldunk, Ritter und Schultheiß des Herzogs von Berg zu Angermund, bekundet, dass vor ihm und dem Gericht zu Mülheim / Ruhr Dyderich van Vunderen (zie hieronder [Gen. 20 Nr.: 854350 EDELOVERGROOTOUDER]) und seine Gattin Styne (zie hieronder [Gen. 20 Nr.: 854351 EDELOVERGROOTOUDER]), Johann von den Overhus, Eremberts (zie hierboven [Gen. 20 Nr.: 854348 EDELOVERGROOTOUDER]). Sohn, und seine Gattin Vrederune, sein Sohn Dyderich und seine Tochter Elseke, Rothger van Ghalen, des alten Rotgers Sohn, seine Gattin Bate, sein Sohn Rotger und seine Tochter Alheyd der Äbtissin und dem Konvent zu Sterkrade das Gut up dem Hellewege mit 3 Leuten mit Namen Mette, Styne und Alheyde vor eyn alt vry, ledich, egen gut verkauft haben. - Zeugen: Johann Hoekelenbusch, Richter zu Molnem, Diderich Hagen und Gerart von Ebbenchoven, Schöffen daselbst, Reynbolt, Pastor von Holten, Conrad dey Dukere. Gegyven na Christi gebort yn dem dusenstigesten iare drehundersten jare und in dem dreundactentygsten iare an sinte Georgius dage des hylegen mertelers [23-04-1383].


Hij trouwde met
854349 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854349 EDELOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann von Overhaus [Gen. 19 Nr.: 427174 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1350 (zie 427174).854350 Diederik von Vondern [Gen. 20 Nr.: 854350 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1320. Diederik is overleden in 1397 Oberhausen, North Rhine-Westphalia, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Diederik: Burg Vondern und ihre HerrenDas älteste historische Bauwerk Osterfelds ist die Burg Vondern, auch Schloss oder Haus Vondern genannt. Sie liegt zwischen dem Schienengewirr eines der größten und modernsten Verschiebebahnhöfe unseres Landes im Norden und den restlichen Betriebsanlagen der stillgelegten Zeche Vondern im Osten und der Bundesautobahn A42 im Süden. Sie ist eines der bedeutendsten geschichtlichen Wahrzeichen unserer Stadt.
Über den Ursprung dieses Rittersitzes ist nichts Näheres berichtet, da die ältesten Quellen erst Nachrichten aus dem 13. Jahrhundert überliefern. Einige Hinweise auf Vonderns Entstehungsgeschichte ergaben Grabungen, die in Räumen der Vorburg ausgestellt sind.
 


Dietrich von Vonderen tauscht mit Oda von Mulsberg, Pröpstin von Essen, in den Hof zu Nünning Hofeshörige aus. - Zeugen: Wessel von Weidingdorf, Heinrich von Herberge, Dietrich, Schultheiß von Hansiepen. D. des neysten dinse daghes na sunte marien lichmisse [06-02-1363].


Dietrich von Vondern verkauft vor dem Gericht zu Spellen den Brüdern Johann und Philipp van den Berghe, den Söhnen des verstorbenen Philipp van den Berghe, seine Eigenhufe in Emmelsum , die ehedem ihrem Vater Philipp van den Berghe gehört hatte. Dietrich von Vondern hatte sie früher von dem vorerwähnten Johann van den Berghe gekauft [05-04-1365].


Vor den Reeser Schöffen Lutter in der Dellen und Dydderic van Bucholt geloben Dyderic van Vonderen als ein „zaecwalt“ und Gerart Byeneman und Berut te Gansgar als Bürgen dem Jan den Hoifsleger oder seinen Erben an der nächsten St. Michaelismesse 14 Mark zu zahlen. Wenn sie es nicht tuen und Dyderic van Vonderen zu Aspel an den Pförtner und die Bürgen da, wo sie gerade wohnen, gemahnt sind, so müssen sie zu Rees in einer Herberge Einlager halten und Jan und seine Erben können sie dort auf der Schuldner Kosten bewachen. Pergament. Sigel des Lutter in der Dellen beschädigt, das des Bucholt verloren. „in vigilia palmarum“ [09-04-1373].


Vondern ist wahrscheinlich eine Fliehburg gewesen, die von den Bewohnern der ältesten Siedlungen in der Umgebung des heutigen Osterfeld im Sumpfwald der Emscheraue auf einem Hügel errichtet worden ist. Sie bot den damaligen Menschen in Notzeiten Zuflucht und Sicherheit, denn sie war mit Wall und Graben umgeben. Obwohl die ersten dürftigen Anlagen nur aus Fachwerkbauten bestanden haben, reichten sie zur Abwehr von Speer und Pfeil völlig aus. Während des Mittelalters wurden die Wehreinrichtungen der fortschreitenden Waffentechnik angepasst. Als sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts die gotische Bauweise auch im Burgenbau auswirkte, "erstand als erstes gotisches Bauwerk auf vestischer Erde, als erster gotischer Profanbau Westfalens Burg Vondern."

Als machtvoller Zeuge mittelalterlicher Feudalherrschaft steht sie heute in einer ihr fremden, feindlichen Welt und ist als Kulturdenkmal nicht nur der Betrachtung, sondern auch der Erhaltung wert!

Burg Vondern wurde von einem Geschlecht gleichen Namens bewohnt, das wahrscheinlich ein Zweig des alten Bauerngeschlechtes ist, das den Hof Vondern im heutigen Vonderort besaß.
Das später errichtete Haus Vondern dürfte von diesem Bauernhofe Namen und Besitzer erhalten haben; denn die Höfe sind älter als die Befestigungsanlagen.

Der erste uns bekannte Träger dieses Namens ist Ritter Gerlach von Vondern. Er erscheint vor genau 800 Jahren 1162 in einer Urkunde, in welcher der Graf Dietrich von Kleve eine Schenkung an das Kloster Bedburg macht. Im folgenden Jahrhundert finden wir andere Mitglieder des Geschlechtes in Diensten der Grafen von Kleve. Es werden urkundlich erwähnt: Diederich 1203, Theoderich als Bürge, Rat und Zeuge zwischen 1260 und 1292, die Brüder Cäsar und Gerhard von Vondern 1282 und Burchard von Vondern in den Jahren von 1292 bis 1299. Sie alle sind Gefolgsleute der Grafen von Kleve. Andere Mitglieder der Familie finden wir in geistlichen Stiften, wo sie ebenfalls angesehene Stellungen bekleiden.

Die erste Nachricht über einen Vertreter dieses Geschlechtes auf Haus Vondern bringt uns das Jahr 1266. In diesem Jahr verkaufen die Kanoniker der Kirche zu Essen "Gerhard de Von deren und seiner Frau „Elizabeth don um sive Bona in vonderen", "Haus und Güter in Vondern", die bisher für eine Jahresabgabe von 4 Malter Weizen die gleichen Güter in Pacht hatten. Damals hat Vondern in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Essener Kirche gestanden. über den ursächlichen Zusammenhang ist nichts bekannt.

Aus einer Handschrift, die etwa aus dem Jahr 1340 stammt, geht andererseits eindeutig hervor, daß Haus und Hof Vondern nicht Eigenbesitz der Familie von Vondern, sondern Dienstmannslehen des Grafen von Kleve geworden waren. Rütger von Vondern besaß das Haus und der Lehnsmann Reep den Hof. Als klevisch-märkisches Lehen kam Vondern später an den Kurfürsten von Brandenburg.Dietrich van Vonderen, Johann von Oberhaus (van den Averhuis), Erenbrechts (zie hierboven [Gen. 20 Nr.: 854348 EDELOVERGROOTOUDER]) Sohn, Rutger van Galen, Rutgers Sohn, und ihre Angehörigen (Ehefrauen Stine, Vrederune und Bate; Dietrich und Else, Kinder des Johann von Oberhaus; Rutger und Aleit, Kinder des Rutger van Galen) verkaufen dem Kloster Sterkrade (Äbtissin: Lisa) drei Eigenhörige mit ihrer Nachkommenschaft und das Gut oppe den Helwege im Kirchspiel und Gericht Mülheim / Ruhr, wofür sich Heinrich Broichof und Dietrich van der Hoven mit Einlager in der Stadt Holten verbürgen. Gegeven in die iair uns herren dusent driehondert drie ind tachtentich des dinsdages vur sente Joiriains dage des heligen ritters [21-04-1383].


Hermann von der Seldunk, Ritter und Schultheiß des Herzogs von Berg zu Angermund, bekundet, dass vor ihm und dem Gericht zu Mülheim / Ruhr Dyderich van Vunderen und seine Gattin Styne, Johann von den Overhus, Eremberts (zie hierboven [Gen. 20 Nr.: 854348 EDELOVERGROOTOUDER]). Sohn, und seine Gattin Vrederune, sein Sohn Dyderich und seine Tochter Elseke, Rothger van Ghalen, des alten Rotgers Sohn, seine Gattin Bate, sein Sohn Rotger und seine Tochter Alheyd der Äbtissin und dem Konvent zu Sterkrade das Gut up dem Hellewege mit 3 Leuten mit Namen Mette, Styne und Alheyde vor eyn alt vry, ledich, egen gut verkauft haben. - Zeugen: Johann Hoekelenbusch, Richter zu Molnem, Diderich Hagen und Gerart von Ebbenchoven, Schöffen daselbst, Reynbolt, Pastor von Holten, Conrad dey Dukere. Gegyven na Christi gebort yn dem dusenstigesten iare drehundersten jare und in dem dreundactentygsten iare an sinte Georgius dage des hylegen mertelers [23-04-1383].


Dietrich van Vunderen und seine Bürgen Heinrich op dem Berge der Alte und dessen drei Söhne Johann, Heinrich und Evert geloben dem Konvent zu Sterkrade (Äbtissin: Lisa) unter Einlager in der Stadt Holten Währschaft wegen des Kaufs von drei Eigenhörigen und des Gutes auf dem Helwege im Kirchspiel und Gericht Mülheim / Ruhr. D. an sinte urbanus dage des heylligen mertelers [25-05-1383].


Dietrich von Vunderen heft entfangen tho deynst manne gude Vunderen, die moelen daerselves, eyne vyscherie und enen kothen gehanannt dat Radelant [1392]. ~Nach dieser Belehnung wird Vondern wider bei der Klevischen Lehnzkammer geführt.


Um 1400 starb mit Dietrich von Vondern das Geschlecht im Mannesstamme aus. Er hinterließ zwei Töchter: Vrederun und Bate. Frederun vermählte sich mit Johann von dem Overhuese, dem seit 1381, also schon zu Lebzeiten Dietrichs, die Erbfolge auf Vondern zugesichert war. Bate war verheiratet mit Rütger von Galen, der vom Hause Sienbeck in Herten bei Recklinghausen stammte.

Hij trouwde met
854351 Stine Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854351 EDELOVERGROOTOUDER].
Notitie:

Eine Urkunde im Sterkrader Klosterarchiv schlüsselt die Familienverhältnisse des Dietrich von Vondern auf. In ihr wird zum ersten mal Stine, die Gattin von Dietrich genannt. Am 21-04-1383 verkaufen Dietrich und seine beide Schwiegersöhne Rutger von Galen und Johann vn den Overhuis dem Sterkrader Kloster drie Eigenhörige mit Nachkommenschaft sowie ein Gut auf dem Helwege im Kirchspiel Mülheim [siehe oben die Urkunde mit ihrem Mann Dietrich von Vondern].Kloster SterkradeKind uit dit huwelijk:
I. Vrederun von Vondern [Gen. 19 Nr.: 427175 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1350 (zie 427175).854352 Lutter Stael von Holstein [Gen. 20 Nr.: 854352 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 in Köln, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Lutter is overleden in Köln, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Lutter: Lutter Stail von Holstein (auch Stail Vlecke von Holstein)
Erwähnt 17.12.1333 und 06.04.1338 mit seinen Brüdern (unmündig) im Sühnevertrag zwischen der Stadt Köln und den Stael;

"Luttere de gennant is Staile, Werner inde Winrige, die sune waren wilne heren Tilmans Flecken, eins ridders..."

1340 - Ritter,
1341 - 1363 quittiert der Stadt Köln sein jährliches Manngeld von 100 Mark
1353 - Herr zu Langwaden (Lanquit)
1358 - 1363 Amtmann und Rat des Grafen Gerhard von Berg

Religie: Rooms Katholiek
 
Diedrich von Wickede, Everhard dessen Sohn, Symard von Hamme und Walraf von Lymburg werden zur Sühne ihrer Vergehen gegen den Grafen Gerhart von Berg und Ravensberg dessen unwidersagte Dienstmannen.u.a.: Goddard Winter von Aldenroyde; Lutter Stail von Holstein; Dietrich von Elner, Ritter; Wilhelm vom Hane; Peter von Kalcheim, Knappen; „Donnerstag nach Aegidiustag“ [05-09-1353].


V. 3. Lutter Stail von Holstein (auch Stail Vlecke von Holstein) & Elisabeth von der Horst


Hij trouwde met
854353 Elisabeth von der Horst [Gen. 20 Nr.: 854353 EDELOVERGROOTOUDER]. Elisabeth is overleden na 1353.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Lothar (Lutter) Stael von Holstein [Gen. 19 Nr.: 427176 EDELGROOTOUDER] (zie 427176).
 


854360 Heidenreich von Elco [Gen. 20 Nr.: 854360 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310. Heidenreich is overleden omstreeks 1367, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie: Al in 1350 wilde Heinrich von Eickel, die het huis Horst als leengoed bezat van de graaf van Limburg, een kapel schenken voor de bewoners van de Emscherbruch. Door het aanhoudende dispuut tussen de aartsbisschop van Keulen en de graaf von der Mark over de afbakening in de Emscherbruch kon hij zijn plan niet realiseren. De Emscher speelde niet mee omdat de jaarlijkse overstromingen de rivierbedding en dus ook de loop van de grens steeds maar veranderden. Er was dus geen vaste grens, alleen een “vloeiende” grens. Een landmeetkundige in de huidige betekenis van het woord was in die tijd niet gebruikelijk. Pas in 1440 hervatte zijn kleinzoon Dietrich de projecten van de stichting. De kapel zou echter eerst worden gebouwd bij het huis van Horst en ten slotte bij zijn nieuwe huis in Crange.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
 


Der Schulte Heinrich von Eickel (Eklo) bekundet: Er hat mit Zustimmung seines Vaters und aller Erben Hille, Henneken Ledermans Ehefrau von Heßler (Hesler), die zum Hof Eickel gehörte, an das Heilig-Geist-Hospital in Essen gegeben, damit sie dort zeitlebens Gott dient. Sollte sie dort nicht bleiben, so behalten er und seine Erben alle Rechte an ihr. - Es siegelt der Aussteller. Datum a.d. 03-10-1354 feria sexta proxima post Mychaelis archangeli.


854361 Sophia von Lieren [Gen. 20 Nr.: 854361 EDELOVERGROOTOUDER]. Sophia is overleden omstreeks 1355.
Notitie: Sophia kreeg samen met haar man in 1355 een nieuw huurcontract van de abt van St. Pantaleon onder de vroegere voorwaarden.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann von Eickel [Gen. 19 Nr.: 427180 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1345 (zie 427180).
854362 Goswin von dem Overhaus [Gen. 20 Nr.: 854362 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1330. Goswin is overleden na 1373, minstens 43 jaar oud.
Hij trouwde met854363 Kunigunde Quast von Strünkede [Gen. 20 Nr.: 854363 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1340.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Stine von Overhaus [Gen. 19 Nr.: 427181 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1360 (zie 427181).
 

854364 Conrad von Elverfeldt [Gen. 20 Nr.: 854364 EDELOVERGROOTOUDER]. Conrad is geboren omstreeks 1343 en overleden na 12-03-1406.
Notitie: Knappe.
Religie: Rooms Katholiek
 
Konrad von Elverfeldt, Sohn des Ritters Konrad von Elverfeldt, verkauft der Adelheid Broders und den Gebrüdern Heinrich und Stephan van den Berghe seinen Hof zu Hamberg im Kirchspiel Spellen und drei Güter im Kirchspiel Götterswickerhamm, nämlich sein Eigengut zu Esselvorde, sein Eigengut zu Mehrum, das der Bever innehat, und sein Erbzinsgut zu Rhinum. Aus den beiden letztgenannten Gütern ist jährlich eine Kornrente an die Pfarrkirche zu Götterswickerhamm zu entrichten. Mit neun Bürgen sichert er die volle Gewährleistung bei auftretenden Mängeln sowie seine Bereitschaft zum Einlager in Wesel zu [11-09-1351].


Randolf Hake der Junge erklärt, dass weder seine Ehefrau Ida noch er irgendein Recht an dem Hof zu Hamberg [in Spellen) und an dem Gut zu Götterswickerhamm besitzen. Letzteres hatte Herr Heinrich von Ambelen inne, als der Hof und das Gut an Konrad von Elverfeldt den Jungen und dessen Ehefrau Dideradis fielen [07-10-1351].


Die Eheleute Anton von der Leithen und Helena von Witten machen bekannt, daß sie einträchtig und mit Zustimmung ihrer rechten Erben die Hufe to dem Tie zu Eppendorf (Ebbinctorpe) gen. Tiemannshove (Tyemans-) mit allem Zubehör und den darauf sitzenden Leuten, nämlich Gerhard Tieman und dessen Frau Elze sowie ihre Kinder Elze, Gertrud und Heleke, ausgenommen aber Mette, die an Heinrich von Krawinkel vertauscht worden ist, an den Abt von Werden Heinrich von Wildenberg verkauft haben. Dazu gehören weiter die Kotten to me Hemsade, to dem Nienhuis und to dem Koeten [im Amt Bochum, Kirchspiel Wattenscheid gelegen]. Sie werden innerhalb von Jahr und Tag rechte Währschaft leisten. Sie haben als Bürgen gesetzt Konrad, Sohn Konrads von Elberfeld (Elvervelde), Heinrich van der Horst und Johann von Lideren (Ly-), die sich erforderlichenfalls zum Einlager nach Werden begeben werden. - Es siegeln der Aussteller und die Bürgen. - Datum ... in octavis festi ascensionis domini [30-05-1381].
Hij trouwde met
854365 Dedaridis von Wickede [Gen. 20 Nr.: 854365 EDELOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Evert von Elverfeld [Gen. 19 Nr.: 427182 EDELGROOTOUDER] (zie 427182).
854366 Richard von Boenen [Gen. 20 Nr.: 854366 EDELOVERGROOTOUDER]
.
Hij trouwde met
854367 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854367 EDELOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Nomen Nescio von Boenen [Gen. 19 Nr.: 427183 EDELGROOTOUDER] (zie 427183).854368 Albert Sobbe [Gen. 20 Nr.: 854368 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300. Albert is overleden na 1364, minstens 64 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek

Notitie: Sie benennen die ererbte Burg Ah oder deren Neubau nach ihren Erblassern in Burg „Grimberg“ um.
 

1341 Walram Erzbischof von Cöln bekennt dass er mit Albert Sobbe wegen aller bisherigen Zwistigkeiten aus gesöhnt sei.
1362 Johann Graf von Cleve verpflichtet sich, den Gebrüdern Wenemar und Engelbert Sobbe der Dienste wegen, die sie ihm in dem Kriege mit Eduard von Geldern tun sollen, 200 alte Goldschilde zu zahlen.
1364 Erbteilung der Gebrüder Wenemar und Engelbert Sobbe.
1366 Quittung des Ritters Everwin v. Goterswich für Engelbert Sobbe vom Grimberge.
1368 Alslebe von Hagenbeke bekennt, dass das Manngut Branthof, womit sie von den Gebrüdern Wenemar und Engelbert Sobbe belehnt worden, nach ihrem und ihrer geistlichen Schwester Tode an besagte Gebrüder zurück fallen solle.

Hij trouwde met854369 Mechtild von Grimberg [Gen. 20 Nr.: 854369 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1303 in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Mechtild: Erbtochter Haus Grimberg, Bismarck, Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen
1345 Cathar. Aebtissin zu Essen, welche dem Ritter Wenemar vom Grimberge und seiner Tochter Mechteld bewilligt hatte, ihrer Gattin und Mutter Berta verschiedene Höfe, so von der Abtei lehnrührig sind, zu ihrem Witthum anzuweisen, erneuert diese Bewilligung auch mit für Albert Sobbe, den Schwiegersohn des Wenemar.
Mechtild is overleden vóór 1364, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Mechtild: Urkunde 1345
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Wennemar Sobbe zu Grimberge [Gen. 19 Nr.: 427184 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1335 (zie 427184).
 

854370 Wennemar von Heyden [Gen. 20 Nr.: 854370 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1295.
Religie: Rooms Katholiek
 

Hij trouwde met
854371 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854371 EDELOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Gertrud von Heyden [Gen. 19 Nr.: 427185 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1335 (zie 427185).854372 Burchard von Westerholt [Gen. 20 Nr.: 854372 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1296. Burchard is overleden omstreeks 1375, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Burchard: Erfvoogd in Recklinghausen.
Urkunden 1321-1371
1375 tot, Knappe, Ritter, Erbvogt der "neunthalb" Reichshöfe im Vest Recklinghausen
1355 kauft Gut zu Bure
1360 kauft mit Sohn Heinrich das Gut Hochlar von seiner Schwägerin Mette
 
Der Famulus [Knappe] Heinrich Wildau (Wildowe), derzeitiger kurkölnischer Ministerialenrichter im Bezirk Recklinghausen, macht bekannt, daß er mit Zustimmung seiner Mitministerialen Margarete von Gunninchvelde dem Abt von Werden übertragen hat. Er erhielt dagegen tauschweise von dem Abt die Ministerialin Jutta, die Tochter Gottschalks von Ascheberg (-berghe), die sich nun der Rechte der kurkölnischen Ministerialen erfreuen soll. Anwesend waren die kurkölnischen Ministerialen Bernhard und Johann von Düngelen, Gottfried von der Balven, Burghard von Westerholt (Weysterholte) und viele andere vertrauenswürdige Leute. - Es siegelt der Aussteller mit dem Ministerialensiegel des Bezirks Recklinghausen. - Actum et datum ... feria quarta proxima post festum Mathei apostoli [et ew. 22-09-1361].


Die formale Belehnung ging 1417 auf den Sohn Reyners, Borchard von Westerholt über.


1369 kauft Gut "tho Smedekirch" in Resse, Ksp. Buer.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
854373 Elisabeth (Lysa) Unverzagt [Gen. 20 Nr.: 854373 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1311. Lysa is overleden op 08-07-1384, ongeveer 73 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Reyner von Westerholt [Gen. 19 Nr.: 427186 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1346 (zie 427186).
854374 Bernhard de Grave [Gen. 20 Nr.: 854374 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310. Bernhard is overleden na 1342, minstens 32 jaar oud.
Notitie bij Bernhard: Urk. 1342-1344, 1342 als Blutsverwandter des Alexander Malemann genannt.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
854375 Nomen Nescio von Hasselt [Gen. 20 Nr.: 854375 EDELOVERGROOTOUDER].
Notitie bij Nomen: Erbin von Hasselt.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabeth de Grave [Gen. 19 Nr.: 427187 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1346 (zie 427187).854376 Menzo von Heyden [Gen. 20 Nr.: 854376 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1290. Menzo is overleden vóór 1367, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Menzo: Urk. 1311-1336, 1311-1316 Knappe, 1317 Ritter, 1316 als Freigraf genannt, ca. 2 December 1317 überträgt Graf Otto v. Ravensberg ihm und seinen Erben die Freigrafschaft Heiden und nimmt ihn als seinen Dienstmann an, 1321 Amtmann des Bischofs v. Münster, verpfändete 1335 dem Grafen Dietrich v. Kleve seine Freigrafschaft mit den Gerichtsstühlen Schermbeck, Erle, Raesfeld, Wulfen u. Hervest, 1336 Mitglied eines Rats zur Mitverwaltung des Stifts Münster.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
 
Menso de Heydene, Knappe, bekundet, daß vor seinem Freigericht Henricus Sticke de Scedelike, Ehefrau Heylewigis und Kinder Bernhardus und Mecheldis zugunsten des Bernhardus Bolto, Bürgers in Borken, auf den Hof Dorinc im Ksp. Ramestorpe, der in der Freigrafschaft Heiden liegt, verzichtet haben. Z: Wennemarus de Heydene (Bruder Mensos), Gotfridus, Sohn des Goswinus junior de Gemene, Bernhardus de Westerrode senior dictus Salike, Gerhardus Bolte, Rodolfus Tobbere, Johannes Knippinc, Deboldus Evekinc, Bernhardus Sohn des Bernhardus Eppinc. Datum et actum Rekene ... Siegelank. des Ausstellers. in crastino Egidii abbatis [02-09-1316].


Adelheid, Witwe des Schulten Hermann vom Viehof (Vehoue), überlässt mit Willen und Zustimmung des Ritters Menso von Heyden, ihres Bruders, und des Schulten Rutger vom Viehof, ihres Schwagers (svageri), den Zehnten von den Gütern Gobelins von Middeldorpe, den sie und ihr Ehemann gekauft hatten, zu ihrem (nostrarum) Seelenheil dem Dekan und den Kanonikern von Essen; diese sollen davon jährlich drei Memorien halten. - Es siegeln auf Bitten der Ausstellerin die Äbtissin Kunigunde, der Ritter Menso von Heyden und der Schulte Rutger. Datum a.d. 1334, in vigilia beatorum Symonis et lude apostolorum [27-10-1334].


Menzo von Heiden nebst Gattin Sophie und den Söhnen Alard, Goswin, Menzo und Wenemar verpfänden dem Grafen Dietrich von Kleve für 100 Mark Brabantisch die Freigerichtschaft und freien Gerichtsstühlen der Kirchspiele Schermbeck, Erle, Raesfeld, Wulfen und Hervest. Gegeven 1335 des manendages vur sunte Pauwelz dach do hy sych bekerde. Siegel angehängt, Umschrift beschädigt [23-01-1335].


854377 Sophia von Gemen [Gen. 20 Nr.: 854377 EDELOVERGROOTOUDER]. Sophia is overleden na 1336.
Notitie bij Sophia: Sophia, was mentioned from 1321 till 1336.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Wennemar von Heyden [Gen. 19 Nr.: 427188 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1322 (zie 427188).
 

854378 Gottfried von Honnepel [Gen. 20 Nr.: 854378 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1306 Hönnepel, Kalkar, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Gottfried is overleden na 1356 Hönnepel, Kalkar, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Gottfried: Urk. 1345-1356, 1345 Erbteilung von Rutger, Luze, Gadert, Arnold, Sweder, Reiner und Hadewig bzgl. des Erbes ihres Vaters Ritter Lutze.Vor den Schöffen Godeuert Honpol, Willem Sluter und Johan Hapesamer (mutmaßlich von Honnepel) verzichtet Johan vander Ar zu Gunsten der Mönche von Kamp auf seine Schuldforderung an dieselben und Theus (= Matheus) von den Houe, resp. die ihm daraus zustehende Zucht (tygt) im Beisein des Rutger van Honpol (Honnepol, Empel, Impel), des Heneken (= Hänschen), Sohn Schevens (= Stephans) van Wytenhorst (Wittenhorst), des Didderich Rost, des Didderich Tiddebule u. a. m. Ghegeuen int iaer ons heren dusent dryhundert zeven ende virtich up sunte [!] Cecelien dagh [22-11-1347].


Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
854379 Ida von Lautberge [Gen. 20 Nr.: 854379 EDELOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Sophia von Honnepel [Gen. 19 Nr.: 427189 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1340 (zie 427189).854380 Johann von Hagenbeck [Gen. 20 Nr.: 854380 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1300 en voor 1359 overleden, minsten 59 jaar oud.
Notitie bij Johann: Herr zu Hagenbeck. Ook bekend als 'der Junge'.
Urkunden 1335-1358
1338 - 03.04.1338 Johan v. Hagenbeck der jüngere bekundet, daß er dem Grafen Dietrich von Kleve das Gewässer gt. Brightermeer mit der Fischerei aufgetragen hat, welches zum Hof Bricht gehört, den er als klevisches Mannlehen hält. 07.04.1338 Johan v. Hagenbeck der jüngere erklärt sein Haus Hagenbeck zum Offenhaus des Grafen Dietrich von Kleve, ausgenommen gegen den Bischof von Münster, verkauft ihm das Holzgericht in der Emmelkamper Mark und trägt ihm den Hof Hagenbeck zu Lehen auf. 1347 Ein Lehnsbrief von Dietherich Gf. von Cleve, darin Johan von Hagenbeck das Lehen des Hauses Hagenbeck quitt läßt.
Religie: Rooms Katholiek
 
Johannes van Hagenbeck draagt ​​de tot zijn hof in Bricht behorende visserijen, waaronder het Brightermeer, over aan de graaf van Kleef. Ghegheven end ghedaen 1338 up zente Ambrosius avent. zegels 1, 3, 4, 5 ontbreken; Afdichting 2 (lek) bevestigd, omschrift beschadigd [03-04-1338].


Hagenbeck HolsterhausenJohanns von Hagenbeck; dat zijn gelijknamige huis altijd open zou staan ​​voor de graaf van Kleef. Ghegheven 1338 des dinsdaechs na zente Ambrosius daghe [07-04-1338].


Quittung des Joh. von Hagenbecke über Entschädigung für Kriegsverlust 03-06-1363].


Johannes de Haghenbeke senior, Wesselus und Thidericus, seine Söhne, Sophia, Ehefrau bzw. Mutter, Sophia und Vrederune, Töchter, und Sophia, Tochter des genannten Wessels und der Margareta, verkaufen dem Domherrn Lubertus de Ramesberghe das Haus thon Sthenhus im Kirchspiel Havikesbeke mit den Leuten Bernardus und Enghelen thon Stenhus, Eheleuten, und Henricus, Bruder des Bernardus, für 96 Mark münsterischer Pfennige. Siegelankündigung des Verkäufers und seiner Söhne. Acta sunt hec in strata regia que vulgariter dicitur Koninghestrate in perrochia Havikesbeke. Vor dem Freigrafen Fredericus van der Emeren des Edelherrn von Stenvordia. Zeugen: Magister Conradus de Westerem, Offizial des Hofs von Münster, Rudolfus, Curatus in Havikesbeke, Nycolaus Bastun, Vicarius daselbst, Johannes de Warendorpe, Canonicus zu St. Martini; Johannes Cleyvoren, Bürgermeister, Godefrydus, sein Sohn, Wernerus, Bruder des Johannes Cleyvoren, Godefridus Dykman, sämtlich Bürger zu Münster. In vigilia seu profesto beati Nycolai episcopi [05-12-1359].


Hij trouwde met
854381 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854381 EDELOVERGROOTOUDER].
Notitie bij -: Mogelijk Sophie!
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Wessel von Hagenbeck [Gen. 19 Nr.: 427190 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1330 (zie 427190).
854382 Goswin Stecke [Gen. 20 Nr.: 854346 EDELOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 854346).
Hij trouwde met
854383 Adelheid von Sobbe [Gen. 20 Nr.: 854347 EDELOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 854347).854392 Johann Nesselrode zu Ereshoven [Gen. 20 Nr.: 854392 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1330. Johann is overleden omstreeks 1394, ongeveer 64 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
 

22-02-1362

Ritter Johann von Nesselrode quittiert Amtmann Dietrich von Luchtmar zu Angermund über 50 Schilde von seinetwegen und 40 Schilde wegen Johanns eines Sohnes Wilhelm des Quaden [22-02-1362].


22-02-1362

Ritter Johann von Nesselrode quittiert über 50 Schilde von seinetwegen und 40 Schilde wegen Johanns eines Sohnes Wilhelm des Quaden für den Amtmann Peter von Cailcheim zu Mettmann [22-02-1362].


18-03-1362

Ritter Johann von Nesselrode quittiert dem Amtmann zu Monheim, Ritter Konrad von Elnar, über 50 Schilde [18-03-1362].
Hij trouwde met
854393 Agnes (Nesa) von Lohmar [Gen. 20 Nr.: 854393 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1337. Nesa is overleden omstreeks 1392, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Nesa: Agnes (Nesa) von Varresbeck (von Lohmar zum Steyne) (von Fahrensbach) (zum Steyne).
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelm Nesselrode zu Ereshoven [Gen. 19 Nr.: 427196 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1359 in Ereshoven, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 427196).854394 Adolf von Grafschaft [Gen. 20 Nr.: 854394 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1340. Adolf is overleden na 1381, minstens 41 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
 

854395 Jutta von Sayn-Vallendar [Gen. 20 Nr.: 854395 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1345. Jutta is overleden in 1387, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Jutta: Jutta van Sponheim.
Religie: Rooms KatholiekLink naar Karel de GroteKind uit dit huwelijk:
I. Jutta von Grafschaft [Gen. 19 Nr.: 427197 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1365 (zie 427197).
854396 Rutger von Landsberg [Gen. 20 Nr.: 854396 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1320. Rutger is overleden omstreeks 1365, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Herr auf Landsberg, urk. 1345/61.
Religie: Rooms Katholiek

Hij trouwde met
854397 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 854397 EDELOVERGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Johannes (Hans) von Landsberg [Gen. 19 Nr.: 427198 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1350 (zie 427198).
854398 Reinhard von Schönrade [Gen. 20 Nr.: 854398 EDELOVERGROOTOUDER]. Reinhard is overleden op 24-11-1368.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
854399 Swenolt von Merode [Gen. 20 Nr.: 854399 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1350 in Birkersdorf, Düren, Nordrhein-Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Schwana von Schönrade [Gen. 19 Nr.: 427199 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1360 (zie 427199).864128 Johann von Weiffenbach [Gen. 20 Nr.: 864128 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1310 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden na 1385 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Johann: Johann die Ältere von Weiffenbach! Genannt Sybodo.
Q.: Herr Lichau. Der Name wird auch Weyffenbach geschrieben
Functie: 1343 - 1385 Schöffe in Battenberg
 


Hij trouwde met
864129 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 864129 EDELOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann Weiffenbach [Gen. 19 Nr.: 432064 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1350 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Hessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 432064).VERVOLG

ZIE GENERATION XX bisNAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE