https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XX bisGeneratie 20 (edelovergrootouders)

942112 Menne Houwerda [Gen. 20 Nr.: 942112 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1370 Termunten, Groningen Lotharingen en het Heilige Roomse Rijk. Menne is overleden op 02-11-1418, ongeveer 58 jaar oud.

Notitie bij Menne: Hoofdeling te Termunten [gekozen rechter].
Verkreeg in het begin van de vijtiende eeuw een positie in het Klei-Oldambt [Menterne, de streek rond Termunten tegen de Eems].
Op 11 september 1398 droeg hij het Oldambt in eigendom aan Albrecht van Beieren, de graaf van Holland, op om het weer in leen terug te ontvangen.

'Tammo Gockenga en Menno Howarda, hoofdelingen, dragen aan de hertog Aelbrecht van Beijeren de eigendom op van de landen van Oldtambocht met alles wat zij bezitten tussen de Eems en de Lauwers.'
 


Het lijkt erop dat Menno veel bezittingen had tussen de Eems en de Lauwers. Hij sloot zich aan bij Omeko Snelgers [zie hieronder Gen. 20 Nr.: 942114] en verscheidene anderen in de strijd voor de Vetkopers tegen de Schieringers in 1401. Ze verloren, en de Schieringers gingen op een grote rampage met het verwoesten van Vetkoper-gebouwen waaronder het Houwerda-kasteel in Termunten. In 1417 was hij iemand die in vredestijd bij de autoriteiten klaagde. In 1487 lijkt het erop dat het nog steeds niet is herbouwd.

Anno 1401 Op St. Gregoris dach wiert Minne Houwerda huis tot der Munte verdistrueert van de Ommelandische Vriezen, dewelcke van daar gingen anar Oosterbroeck na Elt Gockinga huis.De Vetkopers waren een groep hoofdelings die een leegte vulden van een verval van kloosters en andere organisaties die vroeger stabiliteit brachten in de economie van wat nu Friesland en Noord-Groningen is. Ze waren rijke landeigenaren en waren niet van adel. Ze werden Vetkopers genoemd omdat ze de enige mensen waren die rijk genoeg waren om voedsel te kopen dat hen dik zou maken. De Schieringers (sprekers) waren arme mensen die eerst probeerden met hun leiders over onrecht te praten en ontdekten dat discussies niet hielpen. Zo namen ze hun toevlucht tot geweld. Dit geschil ontwrichtte het platteland van 1350 tot 1499. In 1498 nodigden de Schieringers Albrechts van Beieren, graaf van Henegaouwen, Holland, Zeeland en heere van Vriesland uit om hun leider te zijn om een ​​einde te maken aan dit geschil.


 
Adellijke familie, oorspronkelijk uit Termunten; vanaf de tweede helft van de 15de eeuw gevestigd te Appingedam en in Oost-Friesland.

Interessant is het wapen van de familie Houwerda: In het rode [keel] veld een zilveren leeuw. helmteken: een lelie.
Het wapen van Appingedam is daaraan ontleend.

Menno Houwerda & Omeko SnelgersmaHij trouwde met
942113 Gedeke Weynga [Gen. 20 Nr.: 942113 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1368 in Eexta. Gedeke is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aylko Houwerda van Termunten [Gen. 19 Nr.: 471056 EDELGROOTOUDER] (zie 471056).
942114 Omeko Snelghers van Appingedam [Gen. 20 Nr.: 942114 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1365. Omeko is overleden omstreeks 1433, ongeveer 68 jaar oud.

Notitie bij Omeko: Omeke was een van de rechters van de streek Fivelingo [Fivelgo] ~ streek Groningen. Hij wordt tot 1433 nog aangetroffen te Appingedam. Daarmee behoorde hij tot een van de machtigste hoofdelingen van de Groninger Ommelanden.
Hij stond aan de zijde van de Vetkopers in de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers.

Hij droeg op 11 september 1398 al zijn bezittingen op aan de Hertog van Beieren, graaf van Holland, die ze hem in leen teruggaf [’de herlicheden, goeden, landen ende erven, die sy hebben ende noch vercrighen ende becraftigen sullen tusschen der Lauwerze ende der Eemse’]. Daarmee viel hij in onmin met Groningen. Rond 1400 resulteerde dit in de verwoesting van zijn steenhuis bij de kerk in Appingedam.


Hieronder: Akte betreffende de vestiging van een leenverhouding tussen hertog Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland, als leenheer enerzijds, en de Oostfriese hoofdeling Omeko Snelgers, als leenman anderzijds, 11 september 1398. Geauthentiseerde afschrift, 16e eeuw.De familie is zeer waarschijnlijk afkomstig uit Scharmer.
Hij trouwde met
942115 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 942115 EDELOVERGROOTOUDER]. - is overleden.

Notitie bij -: Gehört eine adelar im Wappen.

Kind uit dit huwelijk:
I. Hisse Omekes Snelgersma [Gen. 19 Nr.: 471057 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1405 (zie 471057).
1031172 Zebert van den Broeck [Gen. 20 Nr.: 1031172 EDELOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
1031173 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 1031173 EDELOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Zebert de Drieghstene van den Broeck [Gen. 19 Nr.: 515586 EDELGROOTOUDER] (zie 515586).
1031184 Wouter Pullekens [Gen. 20 Nr.:1031184 EDELOVERGROOTOUDER]. Wouter is overleden.1418:
Meester Godevaert sone wilen Wouters van Pulle verc Janne van Borsbeke op huys inde Gasthuysstrate; beemde te Loenhout.
(Inventarisnr SR#6)


Hij trouwde met
1031185 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.:1031185 EDELOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Godevaerde (Goerde) Pullekens [Gen. 19 Nr.: 515592 EDELGROOTOUDER], geboren in Loenhout (zie 515592).1031192 Jan van Tichelt van Santvliet [Gen. 20 Nr.: 1031192 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1365 in Lotharingen en het Duitse Rijk. 20-03-1440 Verkoopt Jan van Tieghelt een huis 'buyten de Luevensche Poorte'.
Jan is overleden omstreeks 1450 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan bouwde in 1411 een huis te Broechem.
 


15-07-1411 Schepenregister no 1 van Lier, Akte 404Inschrijving als poorter van Lier 17-12-1424

Als poorter (burger) van een stad bezat je bepaalde voorrechten en had je bepaalde plichten. Het uitoefenen van sommige beroepen was bijvoorbeeld voortehouden aan poorters. Ook om een overheidsfunctie te krijgen, moest je poorter zijn. Daar stond tegenover dat je moest helpen bij het verdedigen van de stad. Poorter kon je worden door geboorte als je ouders al poorter waren. Je werd het ook door een poorter te trouwen of door het poorterschap te kopen. Sommige steden rekenden hiervoor een flink bedrag! Nieuwe poorters werden ingeschreven in z.g. poorterboeken.


14-07-1411 Schepenregister no 4 van Lier, Akte 448Luevensche Poorte Tiel

In 1426 was de 2de stadsomwalling van Lier een feit. Het Huis van Jan van Tichelt kwam daarmee buiten de stadsomwalling van Lier te vallen [Luevensche Poorte Tiel] toen hij het 14 jaar later verkocht.


20-03-1440 Jan van Tieghelt verkoopt een huis "buyten de Luevensche Poorte"


Hij trouwde met
1031193 Marghriet Geert Rombouts [Gen. 20 Nr.: 1031193 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1382 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Marghriet is overleden omstreeks 1455 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 73 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henrick van Tichelt [Gen. 19 Nr.: 515596 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1390 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 515596).
 
 


1031194 Petrus (Peeter) Bosschaerts [Gen. 20 Nr.: 1031194 EDELOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1385 in Ekeren Lotharingen en het Duitse Rijk. Peeter is overleden na 1410 in Broechem-Ranst Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 25 jaar oud.
Notitie bij Peeter: Peeter Bosschaerts woonde op het landgoed ’Ter Wilgen’ te Broechem.
 

Hij trouwde met
1031195 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 1031195 EDELOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Cathelijn Peter Bosschaerts [Gen. 19 Nr.: 515597 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1407 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 515597).
 

1031196 Bijen Augustijn [Gen. 20 Nr.: 10311968 EDELOVERGROOTOUDER]. Bijen is overleden.
Hij trouwde met
1031197 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 10311969 EDELOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Denijs Augustijns Bijen [Gen. 19 Nr.: 515598 EDELGROOTOUDER] (zie 515598).
 

1031248 Bartholomeus (Meeus) Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 1031248 EDELOVERGROOTOUDER]. Meeus is overleden.
Hij trouwde met
1031249 - Nomen Nescio [Gen. 20 Nr.: 1031249 EDELOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Claeus Meeussen [Gen. 19 Nr.: 515624 EDELGROOTOUDER] (zie 515624).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE