https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATION XVIIIGeneratie 18 (edelouders)

157256 Rodrigo da Veiga [Gen. 18 Nr.: 157256 EDELOUDER]. Rodrigo is overleden.
Hij trouwde met
157257 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 157257 EDELOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mestre Tomás da Veiga [Gen. 17 Nr.: 78628 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1450 (zie 78628).
 

157258 Abraham ben Eliyahu Senneor [Gen. 18 Nr.: 157258 EDELOUDER], Abraham is geboren op 14-10-1412 in Segovia, Reino de Castile. Hij is gedoopt op 15-06-1492 in Santa Maria de Guadalupe, Reino de España. Abraham is overleden, ongeveer 81 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 1493 in Monstario del Faral, Reino de España.
Notitie: Regedor de Segóvia, secretário dos reis católicos.

Ook bekend als Fernão Pérez Coronel (!); na zijn bekering tot het Christendom en zijn doop [~de Senior-familie, Sennor of Senor].

'Was a Sephardic rabbi, banker, politician, patriarch of the Coronel family and last Crown rabbi of Castile, a senior member of the Castilian hacienda (almojarife of the Castile or royal administrator). In 1492, at the age of 80, he converted to Roman Catholicism, taking the name Fernão Pérez Coronel, thus founding the noble lineage of Coronel.'

Vanwege zijn rijkdom, intelligentie en aristocratische houding was hij zo in de gunst van de Castiliaanse hoogwaardigheidsbekleders dat hij in 1469 erin slaagde het huwelijk van de Infanta (later koningin) Isabella tot stand te brengen met Ferdinand van Aragon.
 
Enkele jaren later in 1473 bracht hij een verzoening tot stand tussen Isabella en haar broer, Henry IV. van Castilië. De koningin, wiens vertrouwen Senior genoot, schonk hem, als blijk van dankbaarheid voor de diensten die hij haar had verleend, een levenslang pensioen van 100.000 maravedíes [munt Ibirisch Schiereiland], dat in 1480 werd bevestigd door Hernando do Talavera, haar biechtvader.

Met de oprichting van Santa Hermandá (1476), gepromoot door Quintanilla, droeg Abraham Senior bij als penningmeester in het jaar 1488. Santa Hermandá Nueva del Reino (de Nieuwe Heilige Hermandad van het Koninkrijk) was als rechtbank in het leven geroepen door de Katholieke Koningen, ten einde misdrijven in afgelegen streken begaan, te bestraffen.
 

Reysh Galuta

Don Abraham Senior werd in een brief van 1487 van de joden van Castilië aan de joden van Rome en Lombardije aangeduid als 'de Exilarch' [Hebreews: ריש גלותא‎ Reysh Galuta of Resh Galvata].

De betekenis hiervan is 'Prins van hen in ballingschap'. Dat wil zeggen een titel uit de Babylonische ballingschap van 597-538 voor Christus. De titel was erfelijk in en exclusief voor het Huis van David (zie II Koningen xxv. 27 en I Kronieken iii. 17 ev) maar was een keuze onder de directe mannelijke leden daarvan familie en onder voorbehoud van rabbijnse goedkeuring. Gezien het feit dat de titel nooit lijkt te zijn toegekend aan iemand die volgens de rabbijnse autoriteiten niet van David afstamt is en dat misbruik van een dergelijke titel hoogst onwaarschijnlijk zou zijn geweest, is het redelijk om af te leiden dat Don Abraham afstamde van een van die takken van het huis van David die naar Spanje zijn getraceerd.

In de brief van 1487 wordt Don Abraham aangeduid als 'de Exilarch die over ons heen is'.
Een vertaling van de brief verwijst naar 'de staf van Juda, dat is onze Exilarch'. Als deze vertaling correct is, betekent dit dat de brief een ondubbelzinnige verklaring bevat dat Don Abraham tot de bloedlijn ('staf') van Juda behoorde (dat wil zeggen het koninklijke huis van Juda of het huis van David) * .

* ‘De scepter zal niet van Juda vertrekken, noch de staf van de heerser tussen zijn voeten, totdat eerbetoon aan hem komt; en tot hem zal de gehoorzaamheid van de volken zijn. '' (Genesis 49:10).


Spaanse joden pleiten voor koning Ferdinand en koningin Isabella, terwijl grootinquisiteur Tomás de Torquemada pleit voor hun uitwijzing uit Spanje.


Senior ontving ook de koninklijke benoeming van "rab do la corte" (hofrabbijn - voor welk ambt hij echter, zoals veel van zijn voorgangers, niet de juiste kwalificaties had) en van belastinginner. Tijdens de oorlog tussen Castilië en de laatste koning van de Moren, vooral tijdens de verovering van Granada, verleende Senior het Spaanse leger waardevolle diensten als factor-generaal.

Toen het decreet dat de joden uit Spanje verdreef (31 maart 1492) algemeen bekend was geworden, haastte Senior zich naar de koningin en smeekte hij haar om hem te sparen. Dit resulteerde in het feit dat hij toe moest geven aan het verzoek van de koningin dat hij zijn broeders in de steek zou laten. Op 15 juni 1492 werden hij en zijn zoon gedoopt in Valladolid, in het klooster van Guadalupe, de koning en koningin en de primaat van Spanje waren padrinos del bautizu. Vervolgens nam hij de naam "Fernão Perez Coronel" aan [Fernão ~ de voornaam van de peetvader, Fernando].Edict Alhambra [verdrijving] 1492


Los Reyes Fernando e Isabel, por la gracia de Dios, Reyes de Castilla, León, Aragón y otros dominios de la corona, al príncipe Juan, los duques, marqueses, condes, órdenes religiosas y sus Maestres, señores de los Castillos, caballeros y a todos los judíos hombres y mujeres de cualquier edad y a quienquiera esta carta le concierna, salud y gracia para él. ....
 
KLIK HIER VOOR EEN TRANSCRIPTIE IN HET SPAANS [252 KB] VAN DE VERBANNING VAN DE JODEN UIT SPANJE.


KLIK HIER VOOR EEN TRANSCRIPTIE IN HET NEDERLANDS & ENGELS [248 KB] VAN DE VERBANNING VAN DE JODEN UIT SPANJE.
Het Edict werd in de week van 29 april 1492 openbaar gemaakt. Het handvest verklaarde dat het joden niet was toegestaan binnen het Spaanse koninkrijk te blijven. Maar de joden die zich wilden bekeren, waren welkom om te blijven. De macht van het rijke Spaanse jodendom had geen gevolgen. Of een Jood nu rijk of arm was, deed er niet toe, ze moesten zich allemaal nog bekeren of vertrekken.


KLIK HIER VOOR EEN TRANSCRIPTIE IN HET NEDERLANDS & ENGELS [230 KB] VAN DE REACTIE OP DE VERBANNING VAN DE JODEN UIT SPANJE DOOR ISAAC BRAVANEL.
[Edict 29 april 1492]


Hieronder treft u aan een copy van het Register van Koninklijk Besluit van de Katholieke Koningen op de verdrijving van Joden [31-03-1492 Granada Spanje]. Het heeft twee, goed gedifferentieerde delen: de eerste, met een toelichting met een religieuze rechtvaardiging van de monarchen, ervan overtuigd dat de eenheid van het geloof bevordert de sociale cohesie en bestuur. Het tweede deel bepaalt het vertrekschema, de verkoop van hun goederen en het verbod om meerdere goederen af te nemen.
In beslagname kostbare goederen 1492

Koning Ferdinand en koningin Isabella van Spanje ondertekenden deze brief op 16 mei 1492 en keurden de inbeslagname van goud en waardevolle goederen van de Moorse joden goed.
De koning en koningin aan Don Juan van Ribera,

onze kapitein-generaal van de regio Navarra en onze Raad: Zoals u al weet, hebben we besloten dat alle Moorse Joden die in onze koninkrijken verblijven eind juli hier vandaan moeten vertrekken . Als zomerproblematiek wordt gezegd dat sommigen van hen door Navarra zullen gaan, en voordat ze doorgaan naar andere landen, zou je ons kunnen helpen met onze glorieuze wedergeboorte door te nemen wat ons rechtmatig toekomt - goud, zilver, geld en andere verboden voorwerpen (voor degenen die zich verzetten, kunt u gevaar brengen en letsel toebrengen). We hebben besloten om bepaalde havens aan te wijzen als controlepunten van toegestane voorzieningen en om te voorkomen dat er goud, zilver, geld of soortgelijke schatten doorheen glippen. Ten slotte geven we aan dat u en uw troepen later de mensen door het hele land zullen ondervragen (op een bewaakte manier door gebruik te maken van de Royal Surveillance), om ervoor te zorgen dat de bovengenoemde Joden niet door andere havens gaan met een van de beperkte waardevolle spullen op hun personen. Zorg er tegelijkertijd voor dat onze getrouwe onderdanen die ons dienen, goed worden bewaakt en behandeld en dat er geen schurken of schaden kunnen komen. Uit de stad Granada, 16 mei van het 92e jaar.

Ik de Koning Ik de Koningin

In opdracht van de koning en de koningin, Fernando Alonso


Hierboven een Vlaams wandtapijt van 205 x 273 cm, geschonken door Don Abraham Senior aan koningin Isabella van Castilië in 1492 na zijn bekering tot het christendom; het betreft oudste wandtapijt in de Spaanse koninklijke collectie (Koninklijk Paleis van La Granja de San Ildefonso, Segovia).


Het huis van Abraham Senior in Segovia, werd in 1902 omgevormd tot een Franciscaans klooster en kreeg de naam Centru Didácticu de la Judería.


Geheime synagoge in het huis van Abraham!Monasterio de Santa María del Parral

Monasterio de Santa María del Parral herbergt de kapel van Golgotha van de familie Coronel, en bevat het graf van Abraham ben Eliyahu Senneor / Fernão Pérez Coronel.
Interieur van de Monasterio de Santa Maria del Parral en de kapel van Don Ferñao Pérez Coronel met in het raam het gebrandschilderde familiewapen.


Hij trouwde, in Sevilla, Andalucia, Reino de España, met
157259 Violante de Cabrera [Gen. 18 Nr.: 157259 EDELOUDER], geboren omstreeks 1430 in Segovia, Segovia, Castile and León, Reino de Castile. Violante is overleden.
Notitie: De afstamming van Violante staat toegeschreven aan de Cabrera familie. Men heeft binnen die genealogie een Violante gevonden ten tijde van Abraham, opvallend genoeg dat zij dan 20 jaar jonger zou zijn. Er is geen steekhoudende bewijs dat het gaat om de vrouw van Abraham. Daarom hieronder de bronnen en vermeldingen van Violante, echter de genealogie van haar niet opgevoerd totdat er echt beewijs is van afstamming. De Cabrera familie was hoe dan ook geligneerd aan diverse adelijke takken binnen het spaanse domein.Violante de Cabrera, vernoemd naar haar grootmoeder, Violante de Prades; blijkbaar 3e nicht van Andrés de Cabrera (1430-1511), 1e markies van Moya; nicht in de tweede graad van Margaret de Prades, koningin van Aragon. Ze was ook een nicht van koning Ferdinand II van Aragon, wat betekent dat haar kinderen neven en nichten van koning Ferdinand zouden zijn geweest door hun gemeenschappelijke voorouder, Ponce II de Cabrera. Dit kan verklaren waarom de koning peetvader werd van Don Abraham en zijn kinderen. Het een en ander is uitgewerkt door Graham Milne in 2013 [klik op de afbeelding hierboven].


Kinderen uit dit huwelijk:
I. Constança Abraham Coronel [Gen. 17 Nr.: 78629 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1450 (zie 78629).
II. Iñigo Pérez Coronel [Gen. 19 Nr.: 314536 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1450 (zie 314536).
157264 Belchior Gomes d’ Elvas [Gen. 18 Nr.: 157264 EDELOUDER]
. Belchior is overleden.Da Ilustre e antiga familia dos d'ElvasHij trouwde met
157265 Brites Faracerto [Gen. 18 Nr.: 157265 EDELOUDER]. Brites is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Francisco Gomes d’ Elvas [Gen. 17 Nr.: 78632 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 78632).157268 Tristão Reimão Coronel [Gen. 18 Nr.: 157268 EDELOUDER].
 


Hij trouwde met
157269 Isabel Nunes da Ponte e Gomes d'Elvas [Gen. 18 Nr.: 157269 EDELOUDER].Da Ilustre e antiga familia dos d'ElvasKind uit dit huwelijk:
I. Pedro Nunes Reimão Coronel [Gen. 17 Nr.: 78634 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 78634).
157296 Mestre Tomás da Veiga [Gen. 18 Nr.: 157252 EDELOUDER] (dezelfde als 78628 in generatie 17).
Hij trouwde met
157297 Constança Abraham Coronel [Gen. 18 Nr.: 157253 EDELOUDER] (dezelfde als 78629 in generatie 17).
157298 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 157254 EDELOUDER] (dezelfde als 78630 in generatie 17).
Hij trouwde met
157299 Maria de Andrade [Gen. 18 Nr.: 157255 EDELOUDER] (dezelfde als 78631 in generatie 17).157304 Álvaro Fernandes Barbosa [Gen. 18 Nr.: 157304 EDELOUDER].
Notitie bij Álvaro: Senhor da Casa de Aborim [onder hem de instelling van Morgadio de Aborim]. Álvaro Fernandes nam kleine bestellingen op 19.5.1451.
Hij trouwde met
157305 Mécia de Figueiredo [Gen. 18 Nr.: 157305 EDELOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Diogo Barbosa [Gen. 17 Nr.: 78652 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 78652).
 

157308 Henrique Pinheiro Lobo [Gen. 18 Nr.: 157308 EDELOUDER]. Henrique is overleden.
Notitie: 3.º Senhor do Solar dos Pinheiros.

Henrique Pinheiro Lobo, alcaide-mór de Barcelos. Palácio dos Pinheiros em Barcelos: Het is een gebouw uit het begin van de vijftiende eeuw in opdracht van Pedro Esteves. Wat echter tot stand is gekomen, is het resultaat van verschillende bouwstijlen die gedurende de vijftiende en zeventiende eeuw zijn uitgevoerd.
Pinheiros Paleis in Barcelos; Solar dos Pinheiros is een prachtig 15e-eeuws gebouw gebouwd voor Picota de Barcelos, op een locatie met uitzicht op de rivier de Cávado. Het is geclassificeerd als een Nationaal Monument van Portugal. Het is een U-vormige stenen gebouw (verdeeld over een centrale binnenplaats), met twee torens op de hoeken van het pales.
 

Hoewel het in 1448 in opdracht werd gegeven door Pedro Esteves, staat het bekend als "dos Pinheiros" omdat diens zoon Álvaro Pires Pinheiro Lobo de naam Pinheires had aangenomen van zijn moeder Isabel Pinheiro. Echter, het meest opvallende aspect van de buitenkant is middeleeuws-type gotisch venster, en een merkwaardig beeld gesneden op de rand (moeilijk te vinden werk), dat een man met een lange baard, genaamd "Barbadão" afbeeldt.

Hij trouwde met
157309 Leonor de Menezes [Gen. 18 Nr.: 157309 EDELOUDER]
.
Kind uit dit huwelijk:
I. Álvaro Pinheiro Lobo [Gen. 17 Nr.: 78654 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 178654).
201728 Borre Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 201728 STAMEDELOUDER]
.
Hij trouwde met
201729 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 201729 STAMEDELOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Goirt (Goe) Borren [Gen. 17 Nr.: 100864 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 100864).
204928 Hermann Hilling [Gen. 18 Nr.: 204928 EDELOUDER]
, geboren omstreeks 1385 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Notitie bij de geboorte van Hermann: Geboren um 1385
Hermann is overleden na 1426 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermann: Gestorben nach 1426, urk. 1422-1426
Notitie bij Hermann: Beerbter, 1422 wird Hermann Hilling mit dem Halberbe Obingehove -nun Manyng Erbe- in Aschendorf durch den Bischof von Münster belehnt wie vorher schon sein Vater Godeke Hilling. Die Belehnung wird 1426 erneruert
Religie: Katholiek
Hij trouwde met:
204929 N. N. [Gen. 18 Nr.: 204929 EDELOUDER]. N. is overleden na 1415.
Kind van Hermann en N.:
I. N. Hilling [Gen. 17 Nr.: 102464 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 102464)205184 Herbort III von Langen [Gen. 18 Nr.: 205184 EDELOUDER], geboren omstreeks 1347 in Soegel, Niedersachsen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Herbort: Geboren um 1347
Herbort is overleden na 1417 in Haselünne, Burg Kreyenborg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herbort: gestorben nach 1417, urk. 1379-1417
Notitie bij Herbort: Burgmann
1379 bei der Burggründung erwähnt, 1382 gelobt er die Verpflichtungen seines verstorbenen Vaters bezüglich der Burg Vredevorth in Geeste aufrechtzuerhalten; die Burg wurde kurz vor 1400 in den Tecklenburger Fehden zerstört und nicht wieder aufgebaut,
 


1386 Bestätgung des Vorkaufsrechts des Bischofs von Münster über das Bur- und Holzgericht in der Mehringer und Hemelter Mark und die Emsfischerei in Mehringen. Um 1390 Kauf des Corveyer Lehnshofes in Meppen, 1392 Bestätigung des Kaufes.1392, November 2. Herbort von Langen anerkennt, dass der Hof zu Meppen, dan er von Otto Dereke gekauft hat, ein Lehen des Stiftes Corvey ist.


Familiewapen van dit geslacht is met een ´schapeschaar´ in het wapen. Wenn Langen dem Worte nach auch langgestreckte Flurfläche oder Ansiedlung bedeutet, so ist es aber auch möglich, dass die Familie von Langen als Ortsadel der Namengeber der gleichnamigen Ortschaft war. Zu den Rittern der Burgmannschaft von Landegge gehörte nämlich unter anderem ein Ritter von Langen, der eine Schafschere im Wappen führte und aus Langen (Kirchspiel Lathen) stammte. Deshalb die Schafschere im Oberlangener Wappen.


[Herbord von Langen wordt in 1392 genoemd als leenheer van Corvey op het Hof te Meppen. Tot dit Hof behoren minstens 55 boerenhofstedes in ongeveer 33 dorpen. Door vererving en koop komen deze Corveysche hoven uiteindelijk ook daadwerkelijk in het bezit van de familie Von Langen].
1402 und 1412 mit dem Hof zu Meppen belehnt, 1403 Geldgabe für eine von ihm und seinem verstorbenen Bruder gestiftete Memorie für ihn und ihrer Eltern Seelenheil an den Heiligkreuzaltar in Meppen, 1417 als Lehnszeuge erwähnt

Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met:
205185 Gertrud von der Hege [Gen. 18 Nr.: 205185 EDELOUDER], geboren omstreeks 1360 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Gertrud is overleden na 1385 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 25 jaar oud.
Notitie bij Gertrud: Oder Barbara N (?) Urk 1375.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Engelbert I von Langen [Gen. 17 Nr.: 102592 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1385 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 102592).
205186 Rolf Schatte [Gen. 18 Nr.: 205186 EDELOUDER], geboren omstreeks 1363 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Rolf: Geboren um 1363.
Rolf is overleden na 1405 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 42 jaar oud. Notitie bij overlijden van Rolf: Gestorbennach 1405, urk. 1375-1405.
Notitie bij Rolf: Burgmann zu Haselünne. 1399 Kampfgenosse des Bf. Otto v. Münster in der Tecklenburger Fehde, 1403 u. 1404 Beisitzer (Schöffe) im Gericht zu Haselünne, 1405 mit den 4 Erben als Burglehen belehnt, Besitzer des Burgmannshofes in Haselünne, wohnt auf der Schwakenburg
Religie: Rooms Katholiek

Hij trouwde met
205187 Katharina Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 205187 EDELOUDER]. Katharina is overleden na 1390 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gertrud von Schatte [Gen. 17 Nr.: 102593 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1395 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 102593).205188 Rembert von Düvel [Gen. 18 Nr.: 205188 EDELOUDER], geboren omstreeks 1365 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Rembert is overleden na 1426 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 61 jaar oud. Notitie bij overlijden van Rembert: Gestorben nach 1426, urk. 1387-1426
Notitie bij Rembert: Herr zu Stockum u. Batenhorst, urk. 1387-1426, 1429 tot, Herr auf Stockum, geht 1396 mit sechs Pferden ein Bündnis mit der Stadt Osnabrück gegen die v. Arnholte ein, 1402 von Bf. Heinrich von Osnabrück belehnt mit Stockum. einem Erbe in Kirchlengern und der Kapell, einem Burglehen in Reckenberg und einem Steinhaus in Wiedenbrück, wie es vorher die von Batenhorst besessen haben,
 

1426 von Bf. Otto v. Osnabrück belehnt mit der Wohnung zu Stockum mit allem Zubehör, mit dem Gut zu Kirchlengern samt Zubehör, mit der Kapelle und dem Hof Spaenhof Bft. Mahnen, Ksp. Gohfeld, dem Burglehen zu Reckenberg, mit einem Steinhaus in Wiedebrück und mit allen Gütern die vorher Heinrich und Adolph von Batenhorst von der Kirche zu Osnabrück zu Lehen hatten, 1426 belehnt von Bf. Johann v. Osnabrück mit der Wohnung in Stockum nebst Zubehör, dem Hof zu Mahnen, dem Steinhaus in Wiedenbrück und dem Burglehen in Reckeberg.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1395 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met205189 Adelheid von dem Busche [Gen. 18 Nr.: 205189 EDELOUDER], geboren omstreeks 1382 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Adelheid is overleden na 1443 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adelheid: Gestorben nach 1443, urk. 1429-1443.
Notitie bij Adelheid: Urk. 1429-1443, 1434 Vor Johan Ludolvynch, Richter der Neustadt Osnabrück, verzichtet Alheid, Witwe des Rembert Duvele, mit Zustimmung ihres Vormundes Sweder van den Bussche zu Gunsten ihres Sohnes Herbert Duvele und dessen Frau Grete van Elmedorpe gegen Aussetzung zweier Höfe zu Mekelessche als Leibzucht auf alle ihre Ansprüche an Stockem und allen dazu gehörigen Gütern; denselben Verzicht leisten auch Frederick Duvel und dessen Schwestern Styne und Elseke gegen Aussetzung einer Rente von 10 Mark. Zeugen: Lubbert van dem Bussche, Diderick Pladyze, Diderick Brantzel, Johan van Elmedorpe, Willem van Elmedorpe, Hinrick Vos. Familie Zuordnung vermutet wegen der Vormundschaft.
Kirchliche Trauung (1) um 1395 mit Rembert von Düvel.
Kirchliche Trauung (2) nach 1426 mit Hermann Budde.
Aus der ersten Ehe stammen: 3 Kinder.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Herbort von Düvel [Gen. 17 Nr.: 102594 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1395 in Düvelsburg, Dielingen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 102594).
 
Von dem Bussche, das Stammwappen (ältestes Siegel von 1341) zeigt in Silber drei (2:1) mit den Schneiden rechts gekehrte rote Pflugscharen. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken zwei geschrägte, mit den Schallöffnungen auf- und auswärts gestellte, jeweils mit drei (oder fünf) roten Bändern umwundene silberne Jagdhörner (mittelalterliche Form: Hifthorn).


205190 Herbort von Elmendorf [Gen. 18 Nr.: 205190 EDELOUDER], geboren omstreeks 1384 Brettburg, in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Herbort is overleden na 1466 in Brettburg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herbort: Gestorben nach 1421, urk. 1379-1421
Notitie bij Herbort: Burgmann, urk. 1419-1466, 1431 Knappe, 1466 Burgmann zu Vechta, kauft 1419 mit seinen Brüdern Johann u. Wille und 1421 nur mit Bruder Johann Gut in verschiedenen Orten von seiner Cousine Else und deren Mann Wilhelm Schilling (gen. v. d. Broyle), 1429 durch Tausch in Bokel hat er Füchtel wieder erhalten, verkauft 1431 mit Frau u. Kindern Johann, Heinrich, Otto und Hille (die Tochter Margarethe wird schon verheiratet gewesen sein, Sohn Giselbert noch minderjährig) Gut in Bixlage, Lastrup an Münster, seine Brüder Johann und Wille zeugen mit.
 

Religie: Rooms KatholiekHij trouwde met
205191 Elske von Benten [Gen. 18 Nr.: 205191 EDELOUDER], geboren omstreeks 1385 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Elske is overleden na 1431 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Elske: Urk. 1431.
Religie: KatholiekKind uit dit huwelijk:
I. Margarethe von Elmendorf [Gen. 17 Nr.: 102595 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1408 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 102595).
206464 Engele Tolen [Gen. 18 Nr.: 206464 EDELOUDER], geboren omstreeks 1455 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Engele is overleden na 1499 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 44 jaar oud.
Religie: KatholiekHij trouwde met
206465 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 206465 EDELOUDER]. - is overleden na 1480 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Werneke (Wilcke) Tolen [Gen. 17 Nr.: 103232 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1480 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 103232).
206592 Rainer to den Stroden [Gen. 18 Nr.: 206592 EDELOUDER], geboren omstreeks 1450 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Rainer is overleden na 1499 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 49 jaar oud.
Hij trouwde met
206593 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 206593 EDELOUDER]. - is overleden na 1499 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann ton Stroen [Gen. 17 Nr.: 103296 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1480 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 103296).216032 Hermann von Weiffenbach [Gen. 18 Nr.: 216032 EDELOUDER], geboren omstreeks 1375 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Hessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hermann is overleden. Hij is begraven in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Hessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Functie: Schöffe (Um 1400 - 1420)
 

Hij trouwde met
216033 N.N. [Gen. 18 Nr.: 216033 EDELOUDER].
Kind uit deze relatie:
I. Henne von Weiffenbach [Gen. 17 Nr.: 108016 STAMOUDBETOVEROUDER], geboren omstreeks 1415 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 108016).VERVOLG

ZIE GENERATION XVIII bisNAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE