https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATION XVIIGeneratie 17 (stamoudbetovergrootouders)

78600 & 17832 Iñhigo Jiménez [Gen. 17 Nr.: 78632 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER].
Notitie: Ximenes is afgeleid van de patroniemnaam van Ximeno, die in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling veel voorkwam, met Spanje als land van herkomst. De Spaanse stad Navarre was de geboorteplaats van de talrijke Ximenes-familie.
Op 2 maart 1476 was Iñhigo samen met zijn zoon Fernão betrokken bij de Slag bij Toro.
Iñhigo woonde in Ledesma, Castilië.

Hij trouwde met
78601 & 17833 - Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 78633 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Fernando (Fernão) Jiménez (Ximenes) [Gen. 16 Nr.: 39300 & 39316 EDELOUDER] (zie 39300).78604 & 78636 Mestre Tomás da Veiga Évora [Gen. 17 Nr.: 78636 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], MestreTomás is overleden omstreeks 1513.
Notitie: Dr. Tomás da Veiga kwam in 1491 Portugal binnen vanuit Tordesilhas, naast Medina del Campo.

Dokter van de katholieke koningen van Spanje! Deze Meester Tomás kwam naar Portugal met de infanta D. Isabel, toen ze huwde met prins D. Afonso, zoon van D. João II. Hij vestigde zich in Évora.

De houder van een dergelijke functie garandeerde de eer van de adviseur in Spanje en Frankrijk, volgens Andrade Leitão op basis van het De Nobilitates-verdrag; terwijl dezelfde titel in Portugal inherent was aan een nobele form.
 

De da Veiga van Évora zou daarom het recht hebben wapens te gebruiken.

Mestre Tómas werd op 25-07-1492 in de adelstand verheven door de katholieke vorsten [~de titel van katholieke vorsten van Spanje is een eretitel die door paus Alexander VI werd verleend aan de koningin van Castilië Isabella I en haar man, de koning van Aragon Ferdinand II]. - Coronel, 1492: De la aristocracia Judía a la nobleza Cristiana en la España De los Reyes Católicos.VEIGA is een veel voorkomende naam in de toponymie van Portugal en Galicië. Het betekent “tierra llana” (Vega ~ vruchtbaar en bewerkbaar).
Het betreft een achternaam van de joden en bekeerlingen uit Portugal die de verdrijvingen van 1497 volgden; naar Spanje als bekeerlingen (Cristão-novo), Groot Brittannië, De Nederlanden en Brazilië. In de Lage Landen viel financier José Pinto Veiga op. In Portugal was dat de jonge christelijke inwoner Tomás Rodrigues da Veiga (y Évora)!
De da Ve(i)ga familie kwam oorspronkelijk uit Évora en voegde die plaatsnaam toe aan de familienaam


Dokter Tomás da Veiga verliet Castilië met zijn zoon Rodrigo da Veiga vergezelt Infanta Dona Isabel [1470-1498], dochter van katholieke koning en koningin [Ferdinand II of Aragon & Isabella I van Castile] die met prins D. Afonso, zoon van D. João II, huwde.

Isabella's gelukkige leven in Portugal kwam echter abrupt tot een einde in juli 1491, toen Afonso omkwam bij een paard-rijongeval. Ze was diepbedroefd en raakte er later van overtuigd dat hij was gestorven omdat God boos was dat Portugal een toevluchtsoord voor de Joden had verschaft die haar ouders uit Spanje hadden verdreven. Uiteindelijk werd ze op verzoek van haar ouders teruggestuurd naar Spanje.

Tomás en Rodrigo waren de persoonlijke dokters van de Infanta, maar toen ze Portugal verliet om na de dood van haar man naar Spanje te gaan, besloten ze allebei te blijven.


Hij trouwde met
78605 & 78637 Constança Abraham Colonel [Gen. 17 Nr.: 78637 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1470 in Segóvia. Constança is overleden.
 
Bewijs dat Constança Coronel de dochter is van Fernão Perez Coronel [Abraham Seneor] ~ achterzijde 1e pagina

Doña Constanza Coronel, getrouwd met dokter Maese Tomás kregen een zoon Juan Pérez Coronel, echtgenoot van Isabel de Ontiveros; zij waren de ouders van Isabel Coronel die getrouwd was met Diego de Cegama; hun zoon was Andrés de Cegarra kolonel, die met María del Castillo Aedo trouwde; zij waren op hun beurt de ouders van Isabel de Cegama Coronel, echtgenote van Alonso Pérez de Arganda.
 
 
Afwijzing van de claim die is aangespannen door Alonso Páez de Arganda en Isabel de Cegama Coronel, zijn vrouw, oudsten van Peñalver (Guadalajara), met de raad van deze villa en de inspecteur van de Chancillería de Valladolid, over bevoorrechte hidalguy als afstammelingen van Hernán Pérez Coronel
Archief van de Koninklijke Chancillería van Valladolid.


 


Haar vader Abraham Seneor was Regent van Segovia, secretaris van de katholieke koningen. Laatst bekende Exilarch van de Joden (koning van Juda in ballingschap). 'Hij was een Sefardische rabbijn, bankier, politicus, patriarch van de familie Coronel en laatste kroonrabbijn van Castilië, een hooggeplaatst lid van de Castiliaanse hacienda (almojarife van Castilië of koninklijk administrateur). In 1492, op 80-jarige leeftijd, bekeerde hij zich tot het rooms-katholicisme, waarbij hij de naam Fernão Pérez Coronel aannam, waarmee hij de adellijke lijn van Coronel stichtte.

De Coronel familie was oorspronkelijk een uitgestorven adelijke Portuguese naam en werd weer aangenomgen door de vader van Constança, bij diens [gedwongen] doop op 15-06-1492 op 80 jarige leeftijd en waarbij hij zijn familienaam moest veranderen en feitelijk daarmee zich liet bekeren tot het Christendom vanuit het Jodendom.


Nazaten van Fernão Perez Coronel zouden zeer vermogend zijn en diverse kastelen bezitten en gingen tot de adel behoren. Mede hierdoor waren er onderling vele huwelijken binnen de familie. De nazaten van Constança en haar broer Indigo zijn ook aan elkaar verwant.


Notitie: [zie hieronder II § 6]; dochter van Abraham Abraham ben Eliyahu Senneor [zie hieronder een document, uit het archief van de Koninklijke Kanselarij van Valladolid, met het bewijs. Het betreft een pleidooi aangespannen door Alonso Páez de Aranda en Isabel de Cegama Coronel, zijn vrouw, buren van Peñalver (Guadalajara), bij de raad van genoemde villa en die van de Kanselarij van Vallidolid, op basis van een voorrecht als afstammelingen van Fernán Pérez Coronel]04-12-1598 Ejecutoria del pleito litigado por Ana Coronel, viuda de Francisco Gutiérrez, y el licenciado Coronel, su hijo, vecinos de Torija (Guadalajara), con el concejo de dicha villa de Torija, sobre reconocimiento y cumplimiento del privilegio de hidalguía concedido por los Reyes Católicos a Hernán Pérez Coronel, su antepasado

Uitsluiting van de vordering op 04-12-1498 die is aangespannen door Ana Coronel, weduwe van Francisco Gutiérrez, en de erkende Coronel, haar zoon, inwoners van Torija (Guadalajara), bij de gemeente van deze villa van Torija, over de erkenning en vervulling van het voorrecht van hidalguía [~ een hidalgo is in Spanje iemand die tot de adel behoort. Een vergelijkbare titel in Portugal was fidalgo] verleend door de Katholieke Koningen aan Hernán Pérez Coronel, haar voorvader.

*Op 25 juli 1492 kreeg hij volgens de executiebrief van Hidalguía toegang tot de adel, uitgebreid tot zijn nakomelingen, via mannelijke en vrouwelijke lijnen.

We zien op pag. 7 & 8 dat Constanca de eerste vrouw was u uit het gezin dat inderdaad in staat was haar adellijke titel door te geven aan haar nageslacht. Ana was haar achterkleindochter.


   


Transcriptie folio 7

EJECUTORIA DE HIDALGUÍA ANA CORONEL

[...] folio 07

[01] nuestra carta que de suso ba incorporada, e le déis e agáis dar tanta fe como diéra-
[02] des e fiárades dar a la misma nuestra carta original, e non fagades ende al so
[03] pena de la nuestra merced. Dada en la villa de Valladolid, a veyntiquatro días del mes
[04] de avril de mill e quinientos e ventitrés años. Caravajal. Santiago. Aguirre.
[05] Acuña Vázquez. Medina. Secretario Ramiro de Campo. E ansí mismo, en el
[06] dicho pleyto viejo por parte del dicho Francisco Gutiérrez se presentó por escritura
[07] vna probança de la qual van aquí insertos çiertos testigos, su tenor de los quales
[08] vno en pos del ottro es como se sigue: Testigo el dicho Francisco de Ruescas,
[09] vezino de la ciudad de Segouia, de hedad que dijo ser
[10] de setenta y tres años, poco más o menos, y que no con-
[11] curren en él nenguna de las calidades conte-
[12] nidas en las preguntas generales de la lei que
[13] le fueron fechas y que conoçió al dicho Hernán Pérez
[14] Coronel de vista y cierto trato y comunicación, de
[15] sesenta años aquella parte, poco más o menos, y que
[16] ansí mismo conoçió a los hijos e hijas del dicho Her-
[17] nán Pérez Coronel, que fueron doña Costança Coronel,
[18] muger del doctor maese Tomás; y que ansí mismo
[19] conoçió a doña Francisca Coronel, muger que fue de Alonso
[20] Pérez Coronel; y ansí mismo conoçió a Juan Pérez Coronel, hijo del dicho Her-
[21] nán Pérez Coronel; y ansí mismo conoçió a Íñigo López Coronel, vezino e rregidor
[22] que fue de la dicha ciudad de Segouia; y ansí mismo conoçió a Polonia Co-
[23] ronel, muger que fue del vachiller Pardo, hijos todos del dicho Hernán Pérez Coro-
[24] nel y que por tales sus hijos del dicho Hernán Pérez Coronel los tenía e tuvo este dicho
[25] testigo, porque los uido muchas y diversas veçes en cassa del dicho Hernán Pérez Coronel,
[26] llamándoles el dicho Hernán Pérez Coronel ‘hijos’, y ellos a él ‘padre’. Y que por tales
[27] sus hijos legítimos e naturales les uido este dicho testigo heredar sus bienes
[28] y açienda del dicho Hernán Pérez Coronel, porque este testigo bido el testamento
[29] y última dispusiçión e voluntad, con que falleçió el dicho Hernán Pérez Coronel,
[30] por ante Vonifaçio de Almaçán, escriuano público del número de la dicha ciudad
[31] de Segouia, por donde vio y entendió y le co[n]stó a este testigo que dicho Hernán Pérez
[32] Coronel los auía dexado, y dexó, por sus hijos y legítimos herederos en sus
[33] bienes y açienda, según questo y otras cossas más largamente lo dijo y depusso
[34] este dicho testigo en su dicho y depusiçión. Testigo Leonor de Artiaga, muger de Pedro
[35] González de Artiaga, difunto, vezino de la dicha ciudad de Segouia, de hedad que dijo ser de se-
[36] senta y çinco años, poco más o menos, y que no concurrían ni concurren en este testigo nin-
[37] guna de las calidades contenidas en las preguntas generales de la lei que le fueron fechas.
[38] Dixo que conoçió al dicho Fernán Pérez Coronel de vista, y ansí mismo a su muger,
[39] y se acuerda bien dellos y de cada vno dellos, y ansí mismo dijo que tenía y tiene no-
[40] tiçia y se acuerda haber çelado al dicho Hernán Pérez Coronel algunas beçes. Y ansí mismo
[41] dijo que conoçía a doña Costança Coronel, muger que fue del doctor maese Tomás,
[42] y Apolonia Coronel, muger que fue del vachiller Leonardo, vezino de la villa de Frómista. E lo
[43] saue este testigo porque vio e conoçió al dicho Hernán Pérez Coronel y a la dicha su muger,
[44] Polonia Coronel, estar y biuir juntos como marido y muger haciendo bida ma-
[45] ridable de consuno. Y por tales marido e muger fueron auidos y tenidos y comúnmente re-
[46] putados entre todas las personas que les conocían e conoçieron, como esta testigo, sin aber
[47] bisto ni oýdo deçir cossa en contrario, y que durante entrellos el dicho mattrimonio
[48] huvieron e procrearon por sus hijas legítimas y naturales, y de legítimo mattri-
[49] monio, a las dichas doña Costança Coronel, muger que fue del doctor maese Tomas,
[50] y Apolonia Coronel, muger que fue del dicho bachiller Leonardo, vezino de la villa de Frómista.
[51] Y por tales fueron auidas y tenidas y comúnmente rreputadas entre todas las personas
[52] que las conoçían y conoçieron, como esta testigo. Y se acuerda y tiene notiçia esta testigo
[53] de ver y conoçer a la dicha doña Costança Coronel y Apolonia Coronel, y al dicho doctor
[54] maese Tomás en cassa de los dichos Hernán Pérez Coronel y su muger, como tales sus hijos,
[55] como dicho y declarado tiene, según que todo lo susodicho y ottras cossas más
[56] largamente lo dixo en su dicho e depusiçión
 
Kind uit dit huwelijk:
I. Metre Rodrigo da Veiga [Gen. 16 Nr.: 39302 & 39318 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1480 (zie 39314).78606 Antonio Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 78606 & 78638 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Notitie: Zijn dochter noemde zich Meneses!
 


De Meneses familie kwam oorspronkelijk uit Spanje


Hij trouwde met
78607 Maria de Andrade [Gen. 17 Nr.: 78607 & 78639 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Maria is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Juliana de Meneses [Gen. 16 Nr.: 39303 & 39319 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 39303).
 


De Andrada familie kwam oorspronkelijk uit Spanje en komt voor op een Obiït van 18-08-1735 van Emanuel Rodrigues d'Évora y Vega


78632 Iñhigo Jiménez [Gen. 17 Nr.: 78600 & 78632 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 78600).
Hij trouwde met
78633 - Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 78601 & 78633 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 78601).
78636 Mestre Tomás da Veiga [Gen. 17 Nr.: 78604 & 78636 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 78604).
Hij trouwde met
78637 Constança Abraham Coronel [Gen. 17 Nr.: 78605 & 78637 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 78605).
78638 Antonio Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 78606 & 78638 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 78606).
Hij trouwde met
78639 Maria de Andrade [Gen. 17 Nr.: 78607 & 78639 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 178607).78640 Martim Gonçalves de Sequeiros [Gen. 17 Nr.: 78640 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Martim is geboren voor 1463 en overleden na 1515, tenminste 52 jaar oud.
Notitie bij Martim: Martim woonde in Gemieira in 1500 & 1505. Hij was 10e heer van Paço de Siqueiros en Couto da Várzea [quinta da Torre Sollar de Sequeiros].
Functie: Predikant van de kleine ordes. Hij wordt vermeld in de 'Foral van Beiral do Lima' (1515) en in naburige parochies.
Martim de Sequeiros ontving briefbestellingen in 1463 en was een bediende van Leonel de Lima in 1475. Hij komt voor in het charter van S. Martinho de Gandra in 1515 (als charteraar van de Kroon) getrouwd met een dochter [Dona Brites de Abreu] van Álvaro [Vaz] de Abreu. Haar bezittingen zijn onder hun nakomelingen zijn verdeeld.
 
Paco de Siqueiros
Hij trouwde met Dona Brites de Abreu, wiens bezittingen onder hun nakomelingen zijn verdeeld.
78641 Brites (Beatriz) de Abreu [Gen. 17 Nr.: 78641 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER].
 


Kind uit dit huwelijk:
I. Gonçalo de Sequeiros de Abreu [Gen. 16 Nr.: 39320 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (zie 39320).
78642 Goncallo de Lima de Abreu [Gen. 17 Nr.: 78642 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
78643 Jullianna de Sequeiros [Gen. 17 Nr.: 78643 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria de Lima de Abreu [Gen. 16 Nr.: 39321 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (zie 39321).
100864 Goirt (Goe) Borren [Gen. 17 Nr.: 100864 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER].1541 Verbalen v/d uitzetting van de pondschatting

1 stuiver of schelling/schild (zesstuiverstuk)
2 kwart (stuiver of schelling)


Hij trouwde met
100865 - Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 100865 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Borre Goerts van Delen [Gen. 16 Nr.: 50432 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (zie 50432).
100866 Everaerdus (Evert) Gerritsen [Gen. 17 Nr.: 100866 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]
.
Hij trouwde met
100867 Deusken Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 100867 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Deusken is overleden omstreeks 1525 in Amersfoort Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij Deusken: Keurmedigen van de Kelnarij van Putten.Bessel EVERSEN, overl. 1528, zn. van Evert GERRITS, bezitter van Coopsgoed secundum te Voorthuizen -1504, en Deusken N., tr. Enneken N.

– 1525/26: Mater Bessel Eversen (= Deusken N.) in Vorthuijsen obijt in Amsfordia et tenetur, solvit per filios ibidem habitantes [1525/26: Moeder Bessel eversen in de Vorthuijsen stierf in Amsfordia en werd vastgehouden, kinderen betaald door degenen die daar woonden]
– 1532: Abtsgoed Coopsgoed ter Hoven; Possedit Enneke, vidua Bessel Eversen, welcke wegens ongehoorsaamheijt en inqualificatie int Hoffgerichte is gemulcteert ad 4 ggl. en beloofft na haeren dood een keur ad 6 ggl. met conditie met conditie dat den outsen soon Maes Besselsen sigh sall hoorig maeken en niet buijten echte hijlleken. Transump. Antiq. fol. 82 et Registro B. fol. 40 par. 1 et fol. 69vso par. 2
– 1553: Obijt Enneken voorsz. en Rijck Besselsen d’gestipuleerde keur betaelet. Transumpt. Antiq. L.C.


Kind uit dit huwelijk:
I. Elbertgen Everts [Gen. 16 Nr.: 50433 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (zie 50433).
102464 N. Hilling [Gen. 17 Nr.: 102464 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1415 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Notitie bij de geboorte van N.: Geboren um 1415
N. is overleden na 1440 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 25 jaar oud.
Religie: Katholiek
Hij trouwde met:
102465 N. N. [Gen. 17 Nr.: 102465 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1440 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van N. en N.:
I. Godeke Hilling [Gen. 16 Nr.: 51232 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 51232)102624 Engelbert II von Langen [Gen. 17 Nr.: 102624 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1422 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Engelbert: Geboren um 1422; Herr zu Stockum u. Westkreyenburg!
Engelbert is overleden op 06-07-1507 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Engelbert: urk. 1456-1508
 
Notitie bij Engelbert: Herr zur Westkreyenburg. 1458/1467 belehnt mit der Westkreyenburg, der Schwakenburg, den Haselünner Burglehen und dem Erbe zu Klein-Stavern und Klein-Berßen.
Schwakenburg


Familiewapen van dit geslacht is met een ´schapeschaar´ in het wapen. Wenn Langen dem Worte nach auch langgestreckte Flurfläche oder Ansiedlung bedeutet, so ist es aber auch möglich, dass die Familie von Langen als Ortsadel der Namengeber der gleichnamigen Ortschaft war. Zu den Rittern der Burgmannschaft von Landegge gehörte nämlich unter anderem ein Ritter von Langen, der eine Schafschere im Wappen führte und aus Langen (Kirchspiel Lathen) stammte. Deshalb die Schafschere im Oberlangener Wappen.


1458/1467 belehnt mit der Westkreyenburg, der Schwakenburg, den Haselünner Burglehen und dem Erbe zu Klein-Stavern und Klein-Berßen,
1456 Fehde gegen die Stadt Osnabrück,
1460 belehnt zu Essen/Oldenburg,
1460 gemeinsam mit Bruder Rolf von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit Wademans Erbe in Flechum, Ksp. Haselünne, dem halben Hof zu Lehrte, Ksp. Haselünne, mit zwei Erben in Beel, Ksp. Herzlake, dem Zehnten zu Bückelte Ksp. Bokeloh, dem Hof zu Herßum, Ksp. Holte und mit all den Erben und Zehnten in Dienstmannstatt, die die verstorbenen Heinrich von dem Beele, Otto Korff und Dietrich Swartewold zu Lehen hatten,
1461 belehnt mit Stockum und dem Burglehen zu Reckenberg, den Höfen Lüdering, Konerding, zwei Kotten, Teiche, eine Mühle, Kreienbrocks Haus, dem Meierhof zu Klein Dratum, dem Holzgericht über die Dratumer Mark und den freien Sundern in Dratum,
1463 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt den Gütern die sein Bruder Rolf entfangen hatte sowie mit dem 1/2 Zehnten zu Borsum, Ksp. Aschendorf, so wie er ihn von Klaus Hubezelle gekauft hatte (dieser war 1442 damit belehnt worden)
1466 Kauf eines Hofes in Osnabrück vor der Martinspforte (das spätere Langenesche Armenhaus) von Gossalk und Herman van Anchem
1467 belehnt (der Lehnsbrief ist beschädigt, nur die linke Hälfte ist erhalten) von Elekt u. Konfirmant Heinrich v. Münster mit: ... belegen bei Laer im Kirchspiel Borcklo...das Broyelhus mit dem halben Zehnten zu Berssen, die wüste Mühle mit dem Molenkamps Haus...in Haselünen mit dem halben...im Kirchspiel...mit dem Hof zu Vrack...Mers...und Bolen Haus zu Lede und Asschendorp, mit dem Meyerhus zu Ah...im Kirchspiel Essen...mit Ludelinckhus, Conradinckhus...belegen tom luttiken Droten...Vresenberge mit Hermans Haus....zu Berssen.
1467/1499 Burglehen zu Fresenburg,Dem leenguet tho Brae in Emslant

Note:

Ocko, Häuptling von Brokmerland (Ocko to Broke), Aurich (Awreke), Emden usw. in Ostfriesland (Oestvresslande) an den Abt von Werden (Werdum).

Er habe erfahren, dass sein Schwager Uko, Sohn Focko Ukenas, Häuptlings zu Leer, den Hof zu Brahe (Brae) gekauft hat, der vom Abt von Werden zu Lehen[*] geht. Er bittet, Uko mit dem Hof zu belehnen, und verbürgt sich dafür, dass Uko von Geburt ein freier Mann ist, echt und recht von seinen vier Ahnen her und lehnsfähig.

A. dom. MoCCCCoXXIIIIo [17-09-1424], ipso die Lamberti.

Engelbert I von Langen kauft 1436 des Hofes zu Brahe von Focko Ukena
Om dit hof is nogal wat te doen geweest. Engelbert I laat deze na aan zijn beide zoons Engelbert II von Langen & Rolf von Langen. Het vervolg hiervan vindt plaats in 1467 [Darstellung der Lehnsverhältnisse des Gutes Brahe, und Gutachten, wie die Gräfin von Ostfriesland und ihre Söhne den seitens des Rolef von Langen erworbenen Lehnsbesitz an demselben auf Grund ihres Erbrechts vindiciren könne].
 
"In einem Proze, den die ostfriesische Grafin Theda 1467 gegen ihre Tanten Bawe Focken (Frau des Huptlings Ewe Erikes aus Jemgum) und Ulske Focken (Frau des Unico Riperda aus Farmsum) um Familienschmuck und das Erbe ihres Grovaters Fokko Ukena fhrte, berichtet sie auch von "dem Hof zu Brae, den Focko gekauft und Idecke [dessen 2. Frau] dem Engelbert von Langen I gegeben hatte, um damit ihr Gold- und Silbergeschmeide einzulsen". Sie hatte also zuvor dem Herrn Engelbert von Langen Schmuck gegeben, offenbar um Kapital zu erhalten. Dies war 23-04-1436; in dieser Zeit verlor Fokko Ukena die Macht als Herr Ostfrieslands"
 
Der edeller ind walgebornen Teden, greve Oelrikes saligen nagelaten wedue, in Oestvreislant grevynne, onser leven nychten.

Edele ind waelgeborne leyve nichte. Wy hebn waell verstanden, soe woe sich Roleff van Langen underwyndet eyn deil gueder, horende in den hoff to Brae, den uwe huyshere salige van uns to leen hadde. Soe hebn wy Rolove vurscr. dey gueder vurscr. doin verbeyden ind alsulkes doin schryven afftoestellen, ind wy hebn alsolken leenbreyff, dair wy Uken uwen leyveden sone myt dem vurscr. hoeve to Brae ynne belent hebn, gesant ind gestalt in hant meyster Berndes, des officialis to Moenster. Is nu unse begerde, dat uwe leyveden wyllen vervoegen ind doin bestellen, assodane hergewede ind recht, uns van dodes wegen uwes huysheren salige van des hoves wegen vurscr. anervallen ys, ouch gestalt werde in des vurscr. officialis hant, dayr uwe leyveden assdan den beleenbreyff an gesynnende moegen werden, de uwer leyveden asdan overreyken sall. Deyselve uwe leyvede Got bewaren moete to langen tyden vrolich ind gesont. Geschreven onder onssen secret, ipso die Gereonis et Victoris martirum.
Conrait van Gelichen, van Gotz gnaden abt der gestichte Werden ind Helmsteden.


Der Abt von Werden schreibt an Gräfin Theda wegen der Eingriffe Roleffs von Langen in das Recht an. dem Lehngute Brahe und fordert sie auf, das Heergewette daraus, das ihm nach dem Tode Graf Ulrichs zustehe, zu entrichten, worauf ihr der Lehnbrief für ihren Sohn Uko vom Offizial zu Münster eingehändigt werden würde. [10-10-1467]
 
Der edeller ind walgebornen Teden, greve Oelrikes saligen nagelaten wedue, in Oestvreislant grevynne, onser leven nychten.
Edele ind waelgeborne leyve nichte. Wy hebn waell verstanden, soe woe sich Roleff van Langen underwyndet eyn deil gueder, horende in den hoff to Brae, den uwe huyshere salige van uns to leen hadde. Soe hebn wy Rolove vurscr. dey gueder vurscr. doin verbeyden ind alsulkes doin schryven afftoestellen, ind wy hebn alsolken leenbreyff, dair wy Uken uwen leyveden sone myt dem vurscr. hoeve to Brae ynne belent hebn, gesant ind gestalt in hant meyster Berndes, des officialis to Moenster. Is nu unse begerde, dat uwe leyveden wyllen vervoegen ind doin bestellen, assodane hergewede ind recht, uns van dodes wegen uwes huysheren salige van des hoves wegen vurscr. anervallen ys, ouch gestalt werde in des vurscr. officialis hant, dayr uwe leyveden assdan den beleenbreyff an gesynnende moegen werden, de uwer leyveden asdan overreyken sall. Deyselve uwe leyvede Got bewaren moete to langen tyden vrolich ind gesont. Geschreven onder onssen secret, ipso die Gereonis et Victoris martirum.
Conrait van Gelichen, van Gotz gnaden abt der gestichte Werden ind Helmsteden.


Conrad von Jülich Abt von Werden beschwert sich bei der Gräfin Theda von Ostfriesland über Eingriffe des Roleff von Langen in das Gut Brahe. [10-06-1473]
 
Der eddeln frouwen, vrouwen Tede, grevyn in Oistvreyslant, unser besundern guden vrunden aendechtliken gescreven.

Unse vruntliche gruete und wes wy alles guden vormoighen zuvoren. Eddell werde frowe, so uns uwe lieffden heben doen schriven van der beleynunghe, de wy hyr voirtytz over vyff jaren uwen jungesten sone Uken gedaen heben an den hoven und guden to Brae, [*] in aller mathen uwe leve here greve Oilrick seliger gedechtnisse de oick in voirtyden van uns und unsen vorfaren seliger to lene gehait hefft, und de beleynsbreff myt der myssyven wy darup gegeven und gesant sues langhe vorboirchlich achter mester Bernde, kerkheren to Aschendorp, byt in syen leste sollen vorbleven syen sunder vormeldinghe off openbaringhe, als uwer lieffden breff dat vorder vormaich, heben wy werdichlich angenomen, in guder maten vorstainden, und begeren vorder darup unses getruwen rades nademe Roleff van Langen uth insperringe sind vorhind-eringhe doit an der gebrukunghe und besittinghe der hove und guder to Brae vurgenant. Soe is unse gude meynunghe und truwe rait, sollen y de hove und gude vurg. myt rechte tegen Roleffe vordedingen, dat motten y doen up geboirlike steden, dat is to Werden vor unsen mannen und denstmannen up unser kameren gerichte; dat willen wy ueh und den uwen gernen openen und unvortoighet recht gunstlichen geschien und weddervaren laten, wanth wy en heben Roleffe nicht vorder beleynt das to synen rechte, und off selige mester Bernd de breff nicht van sich geantwoird hedde, als wy vorstaen, maich he velelichte gelaten heben wanth he uns gelovet hadde uns unse gerechticheyt und gebore van der beleynunghe, so als dat doe gededinget wairt, wedderumb to schicken edder de breff nicht van sich to geven, als dat dissen tegenwerdigen uwer leffden boden oick medde woill kundich is, de darmedde by und over was. Is noich unse sere fruntlike begeerde uwe lieffden willen sich dar geboirliken inne heben, als wy uns des und alles guden tot uwen guderteyrlichen leffden getruwen, willen wy gerne wedderumb doen, dat uch und den uwen des noit und behoiff is, wanth wy woll wetten, dat uwe leffden und uwe kinder to den guderen und hoven to Brae vurg. rechte geboren lyveserven syen; wy en moigen in den rechten neymande beleynunghe weygeren, doich eynen yderman up syen recht, und dat moit vordedinget syen. Were uwe lieffden nu begeren umb der unsekericheyt und verre der weghe uwe frunde nicht woll by uns to Werden dorsten schicken myt Roleffen in den rechten vor uns to dedinghen, wy wolden uns myt unsen vrunden und manscop bespreken und raid nemen, uwen leffden eynen richter in den saken stellen to Munster edder to Osenbrugge off anderswaer, up dat uwe leffden und uwe leve kynder unvorkortet in eren rechten bleven und der saken myt Roleffen ter uytdraicht und entschaifft komen moichten. Wes wy uwer leffden darinne ten besten voigen moichten, sollen y uns willich inne vynden, doich beheltnisse uns in unsen rechten und gebore van der beleynunghe; is oick unse vruntlike beger, uns dat by uwen vrunden senden so willen wy de vlytliker wedderumb doen, dat uns geboirt, kenne God almechtich, de uwer lieffden verstlichen staid myt uwen werden leven kinderen behoide vor allen unwillen. Gescreven under unsen sigill, uff donnerstaich in der quatertemper to Pinxten, anno Domini etc. LXXIIIo.
Conrait van Gelichen, van Godes genaden abth der gesticht sunt Liudgers to Werden und Helmestidde.


Klageschrift der Grafen von Ostfriesland gegen Bischof Heinrich III. von Münster betr. den Hof zu Brahe.
Auszug aus einer Klageschrift der Grafen von Ostfriesland (Oestvreslande) gegen Bischof [Heinrich III.] von Münster betr. den Hof zu Brahe (Bra).
Die Grafen klagen: Die Gebrüder Rolf und Engelbert von Langen haben den Hof rechtswidrig an sich genommen. Der Grossvater der Grafen, [Enno Cirksena], hat ihn gekauft und ist damit rechtmässig belehnt worden. Bischof Johann [II.] von Münster hat ihn ihrem Vater, dem Grafen Ulrich, wieder zugewiesen, der ihn dann zwei Jahre ungestört besessen hat. Seine Söhne haben ihn nach seinem Tode von dem rechten Lehnsherrn empfangen und das Heergewäte[*] bezahlt.
 
Die Gebrüder Rolf und Engelbert von Langen schreiben an den Bischof Heinrich III. von Münster auf die Klage der Grafen von Ostfriesland wegen des Hofes Brahe.
Die Gebrüder Rolf und Engelbert II von Langen schreiben an den Bischof Heinrich III. von Münster auf die Klage der Grafen von Ostfriesland wegen des Hofes Brahe (Bra).
Die Gebrüder Rolf und Engelbert von Langen erwidern [in einem Schreiben an den Bischof Heinrich III. von Münster] auf die Klage der Grafen von Ostfriesland wegen des Hofes Brahe (Brae):
1. Die Grafen behaupten, die Gebrüder von Langen hätten den Hof rechtswidrig an sich genommen. Der Hof geht von dem Abt von Werden zu Lehen. Wer wegen des Hofes klagen will, muss sich an den rechtmässigen Lehnsherrn wenden. Sie behalten sich Einreden vor, bestreiten jedoch die Rechtmässigkeit der Klage. Den Hof in Brahe haben sie von ihrem verst. Vater, Engelbert von Langen, geerbt; er und sie haben ihn rechtmässig, ohne Einspruch der Grafen von Ostfriesland, besessen. Sollten die Grafen trotz dieser Erwiderung auf ihren Anspruch beharren, wollen die Gebrüder ihnen auf gebührlicher Gerichtsstätte weiter Rede stehen. Wenn der Bischof sie vorlädt, wollen sie sich einfinden. Sie hoffen auch, dass der Bischof gegen die Grafen Widerklage erheben wird.
2. Die Grafen schreiben, Bischof Johann [II.] von Münster habe den Hof dem Grafen Ulrich wieder zugewiesen und dieser hätte ihn zwei Jahre besessen. Die Gebrüder von Langen wollen keine Einweisung zugestehen, zu der sie nicht geladen worden sind. Der Hof sei ihnen niemals gerichtlich abgesprochen worden. Sie hoffen, dass, wenn Graf Ulrich den Gebrüdern von Langen während ihrer Abwesenheit aus dem Hochstift etwas weggenommen hat, Ulrichs Söhne es zurückerstatten müssen.
1469 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit Tys Benkings Erbe in Wimmer, Ksp. Lintorf Kr. Wittlage, dem Hof Baumann in Astrup, Ksp. Schledehausen, dem Kotten Meisen in Grambergen und dem Hof Straten (Wrothmann) zu Hiddenhausen, Ksp. Schledehausen, dem Hof Wente in Westerhausen Ksp. Oldendorf, dem Erbkotten Rembert in der Dorfbauerschaft Oldendorf, Kr. Melle, dem Erbe Rötger in Bulsten, Ksp. Buer, dem Kotten Westerfeld in Merschendorf, Ksp. Buer, dem Niederen Kotten zu Hustädte, Ksp. Buer, mit 1/4 des Zehnten zu Lähden, Ksp, Holte, dem Hof Rolfing in Wersche, Ksp. Bissendorf, der Wohnung zu Stockum, mit dem Gut zu Kirchlengern, dem Burglehen zu Reckenberg, einem Steinhaus in Wiedebrück und mit allen Gütern die die Ritter Heinrich und Aleff von Batenhorst vom Stift Osnabrück zu Lehen hatten und mit allen Gütern, Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten, wie sie Margarethe, die Witwe des sel. Herbort von Düvel gebabt hatte.1469 Überfall und Einnahme der Burg Papenburg wegen nicht ersetzter Schäden in Diensten der Stadt Münster .


Der Bischof Johann von Münster belehnte am 16. Mai 1458 Hayo von Haren (genannt: von der Papenborch), Propst zu Leer, mit der Papenborch. Der darüber ausgestellte Lehnrevers enthält die älteste überprüfbare urkundliche Erwähnung Papenburgs.


1469 überfielen Rolf und Engelbert von Langen die Burg und brachten sie in ihren Besitz. Sie wollten damit ihre Entschädigungsforderungen gegenüber der Stadt Münster deutlich machen, in deren Dienste sie standen. Bischof Johann von Münster beschlagnahmte daraufhin die Güter der von Langens und befreite mit seinen Truppen die Papenborch. Sie wurde anschließend wieder Hayo von Haren übertragen.


über dem Eingang zu Kapelle Allianzwappen

1470 Gründung und Dotierung einer Kapelle auf Gut Stockum, über dem Eingang zu Kapelle befindet sich in Stein gehauen das Allianzwappen Düvel-Langen sowie die Inschrift:"Annis millenis quadringentis septuagentis:
Dictus de Langen Engelberto milite gravem
Ob culpe veniam fundat donando capellam
"

"Im Jahr 1470 hat Engelbert genannt von Langen
um für Schuld Verzeihung zu erlangen diese Kapelle
gegründet und beschenkt."


1473 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit dem Hof zu Lienesch, Ksp. Ankum, mit seinem Zubehör, wie ihn Dethard von Dumpstorf zu Lehen hatte, mit dem Haus Vosse zu Lüstringen, mit Nortmanns Haus zu Icker, Ksp. Belm, und mit dem Zehnten über dasselbe Nortmanns Haus mit seinem Zubehör, dem Hof Honebrinck in Nordhausen, Ksp. Osterkappeln, welchen Gerd von Leda untergehabt hatte und den Johann Bottertijle in Pfandschaft hatte,
1475 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit 1/2 Zehnten zu Borkhorn, Ksp. Löningen, wie ihn früher Otto Mönnich zu Lehen hatte,
1477 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit dem Meierhof zu Braken in Jegger, Bft. Schledehausen, mit der dazugehörigen Mühle, Kotten und dem Holzgericht, dem Hof Steinhaus in Wellingen, Ksp. Belm.

1481 verpflichtet sich die Kirche zu Haselünne eine Memorie für ihn und seine Familie zu halten da er und sein Bruder zum Neubau des Kirchturms Steine gestiftet hatten und auf eigene Kosten aus Bentheim herbeischaffen ließen.


1482 Kauf eines Hofes zu HollageFrater Rolandus in S. Theol. magister, Generalvikar der Kölner Minoritenprovinz, macht Jasper von Oer und Ehefrau Anna der Verdienste seiner Ordensprovinz teilhaftig. Datum ex Duißburgh. in festo sancti Anthonii de Padua confessoris Merten von Heeck verspricht den Jasper von Oer schadeloes zu halten über 100 gg. Rente, wofür dieser sich für jenem beym Thumkapitel zu Münster verbürget [13-06-1486]. --> Engelbert von Langen verspricht den Jasper von Oer schadeloes zu halten über 400 gg., wofür er sich bey Hermen von der Hege für ihn verbürget [03-12-1486].
Der Knappe Engelbert von Langen, Sohn des verstorbenen Engelbert, gelobt Jasper von Oer in seiner Bürgschaft gegenüber Hermann von der Hage, Ceries' Sohn, für 400 rheinische Gulden aus dem Brautschatz seiner Tochter Margarete Schadenfreiheit. des sondages na sunte Andreas des hilgen apostels dage [03-12-1486]


1494 großzügige Stiftung einer Vikarie zu Ehren der heiligen Katharina in der Pfarrkirche zu Bokeloh.


Wappenstein derer von Langen an der Kirche in Bokeloh, die einstige Hauskirche der Adeligen von Langen zu Kreyenborg! Von Engelbert von Langen auf der Westkreyenborg zu Lehrte, stammt der Stein an der Kirche in Bokeloh.


1494 mit Ehefrau Adelheid Übertragung einer Rente von jährlich acht goldenen rheinischen Gulden an das Hospital des St. Antonius u. St. Elisabeth zu Twente. Die Summe ging seit 1437 zu Lasten der Stadtkasse, hatte zunächst dem Kirchenrat zu St. Katharinen gehört und wurde von diesem für 128 rh. Gulden an Engelbert verkauft. Nach Wunsch der beiden Stifter solle der Verwahrer des Hospitals das Geld persönlich erheben und für Bier und Getränke der Armen verwenden. Nach dem Tag St. Petronelle am 31. Mai sollte die sogenannte "moder der seken (Mutter der Kranken)" wöchentlich so viel Geld bekommen, dass sie davon täglich für die Insassen, den Korbträger und für sich selbst eine halbe Quarte Bier (1 Quarte =1,14 l.) bezahlen könne. Diese Zuwendung sollte so lange verteilt werden, bis die acht Gulden verzehrt waren. Die Kranken, die Krankenmutter und der Korbträger sollten dafür "truwelick" zu Gott für Engelbert, seine Frau Adelheid, ihre Eltern und Kinder sowie für alle ihres Geschlechtes beten. Wenn der zahlungspflichtige Rat oder das Hospital gegen die Verfügungen verstießen, solle die Rente an seine Familie zurückfallen, aber weiterhin für andere "mylde wercke unde gave tobehoff anderer armen" verwendet werden.
1495 Kauf, 1495 Belehnung mit einem Hof zu Meppen,
1497 Belehnung mit dem Erbe Langen und Kort Rolffs und den Haselünner Burglehen,Bernt Buttel, geschworener Richter des Bischofs von Münster zu Asschendorppe, urkundet über eine Aussage des Johan Lusinck, Vormund des Godeken Watermans, Siuerd W. Sohn, bezüglich seines vierten Teils des zu Leden im Ksp. Aschendorf gelegenen Zehnten, den er von Engelberd van Langen, des verst. Engelberdts Sohn, zu Lehen empfangen habe. Zeugen: Frederich van Bra und Wylke Scaedebur [20-05-1498].


1498 Testament (nicht erhalten)
1499 Zehntherr des Aschendorfer Zehnten,
1499, 4.4., Der Knappe Bernd Buttel urkundet über den Empfang des halben Zehnten von Nederen Langen, im Kspl. Lothen u. Gericht Duche von Engelbert van Langen, des verstorbenen Engelberts Sohn. Zeugen: Otte van Bockraden und Roleff Monick, Knappen und Lehnsleute des Engelbert. (StAMs, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster (Dep.) - Urkunden, Nr. 511)
1504 [23 Mai] Stiftung eines Armenhauses aus seinem Hof am Martinitor zu Osnabrück für zwölf arme Männer, in dem bedürftige Diener und Heuerleute seines Gutes Stockum den Vorzug haben, auch verarmte Angehörige seiner Familie und des Osnabrücker Rates ein besonderes Unterkommen erhalten sollen und stattet die Stiftung aus mit drei Bauernhöfen und dem Holzgericht zu Hollage, Erbe des Bur- und Holzgerichtes der Mehringer und Hemelter Mark und der Emsfischerei zu Mehringen, durch Erbfolge über seine Frau Belehnung mit den Gütern Stockum, Dratum und Batenhorst, zu Stockum gehörte die niedere private Jagd auf den eigenen Wrechten und die niedere Koppeljagd im ganzen Fürstentum Osnabrück, ferner Fischereigerechtigkeit in der Hase von der Einmündung der Wierau bis zur Stadtgrenze, das Holzgericht über die Stockumer und Jeggener Mark, und die Holzgrafschaft über die Hollager Mark (1504 in die Armenstiftung übergegangen).Grabschrift E. von Langen [standort onbekannt]

Engelbertus de Langhe equestris ordinis vir singulari morum honestate praeditus, et aetatis suae annum ferme agens octogesimum quintum, anno vero D(omi)ni M(illesim)o Quingentesimo septimo die Severini episcopi Deo naturaeque concessit, cuius animam misericordiarum deus supernae beatitudinis participem efficiat.
Übersetzung:

Engelbert von Langen aus ritterlichem Stande, ein Mann von einzigartiger Ehrenhaftigkeit, erreichte beinahe das 85ste Jahr seines Alters, aber im Jahr 1507, am Tag des Bischofs Severin, starb er nach dem Willen Gottes und der Natur, seine Seele möge der Gott des Erbarmens der himmlischen Glückseligkeit teilhaftig machen.

Engelbert VON LANGEN out of courteous Stande, a man of unique sense of honor, reached nearly the 85ste year of its age, but in 1507, at the day of the bishop Severin (6. July) died he after the will of God and nature, the God of the pity of the heavenly bliss teilhaftig may make its soul.
 
Langius hac parva iacet Engelbertus arena
Vir iustus prudens eximiusque pius
Dives opu(m) largusque [..............]
Nominibus natis auxit equestre genus.
Et testamento variu(m) pietatis ad usu(m)
Decedens ferme millia quinque suu(m)
Quae detracta sibi soboles [...........]
[....................................]
 
Übersetzung:

Engelbert Langen liegt auf diesem kleinen Platz, ein gerechter, kluger, hervorragender und frommer Mann ... hat er den Ritterstand gefördert. Und durch sein Testament hat er bei seinem Ableben zu mannigfachem Nutzen für die Frömmigkeit beinah 5000 (Taler) seines Eigentums (hinterlassen), die seinen Nachkommen entzogen ... .

Engelbert VON LANGEN lies on this small place, a just, smart, outstanding and pious man (............) With rich and freigiebigem work.... he promoted the knighthood. And through its testament, he withdrew his descendant in his death to manifold utility for the piety of almost 5000 (taler) his property (left behind), that (.......)


Religie: Katholiek
Hij trouwde ongeveer 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1455 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met:

102625 Adelheid von Düvel [Gen. 17 Nr.: 102625 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1435 in Düvelsburg, Dielingen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Adelheid: Geboren um 1435
Adelheid is overleden na 1498 in Sögel, Niedersachsen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adelheid: Gestorben vor 1487, urk. 1487
Notitie bij Adelheid: Erbin zu Stockum, Dratum u. Batenhorst, urk. um 1457-1498, 1504 tot, um 1457 von Bf. Konrad von Osnabrück für sich und ihre Kinder belehnt mit dem Haus und der Wohnung zu Stockum mit allem Zubehör, mit dem Gut zu Kirchlengern samt Zubehör, mit der Kapelle und dem Hof Spaenhof Bft. Mahnen, Ksp. Gohfeld, dem Burglehen zu Reckenberg, mit einem Steinhaus in Wiedebrück in Dienstmannstatt und mit allen Gütern die die Ritter Heinrich und Aleff von Batenhorst zu ihren Lebzeiten vom Stift Osnabrück zu Lehen hatten.
NB. ook voorouder van HKH Koningin Beatrix der Nederlanden.
 

Rittergut StockumRittergut Stockum


Het is zeer bijzonder dat Engelbert II von Langen en Adelheid von Düvel
ook de voorouders zijn van koningin Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau! Zie hiervoor het artikel ORANJE NASSAU bij consanguinity én het artikel van de familie Hilling. U kunt de voorouders van koningin Beatrix aantreffen in de genealogie van Gerard Bernhard Hilling. Hierbij ziet u dat de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes direct afstammeling is van Andreas von Langen, zoon van Engelbert en Adelheid, geboren 1468 en dat hare majesteit van zijn broer Raban Nikolaus von Langen, Herr zu Meppen, geboren1457 en gehuwd met Anna von Staffhorst.


Religie: Rooms Katholiek
Kind van Engelbert en Adelheid:
I. Andreas von Langen [Gen. 16 Nr.: 51312 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 51312)
102912 Nomen Nescio Eenhus [Gen. 17 Nr.: 102912 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1440 in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. N. is overleden na 1499 in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van N.: Gestorben nach 1499
Religie: Katholiek
Hij trouwde met:
102913 Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 102913 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1465 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van N.N en N.N.:
I. Nomen Nescio Eenhus [Gen. 16 Nr.: 51456 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 51456)
103232 Werneke (Wilcke) Tolen [Gen. 17 Nr.: 103232 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1480 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Wilcke is overleden na 1534 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 54 jaar oud.
Religie: Katholiek
Hij trouwde met:
103233 N. N. [Gen. 17 Nr.: 103233 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1510 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van Wilcke en N.:
I. Hinrich Tolen [Gen. 16 Nr.: 51616 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 51616)
103296 Johann ton Stroen [Gen. 17 Nr.: 103296 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1480 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden na 1557 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 77 jaar oud.
Hij trouwde met:
103297 N. N. [Gen. 17 Nr.: 103297 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1505 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van Johann en N.:
I. Tole ton Stroen [Gen. 16 Nr.: 51648 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 51648)106792 Johann von Vietinghoff genannt Scheel [Gen. 17 Nr.: 106792 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1395 in Livonia, Estonia. Johann is overleden in 1477 Livonia, Estonia, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Johann: Zu Scheppen.
Religie: Rooms Katholiek (De verschillende families van Vietinghoff in de Baltische regio volgden de Reformatie, terwijl de voorouderlijke lijn "von Vittinghoff genaamd Schell zu Schellenberg" uit de Nederrijn, die niet emigreerde, katholiek bleef.
 

Hun voorouderlijke zetel was kasteel Schellenberg, dat tegenwoordig in Essen-Rellinghausen, in Noord-Rijnland-Westfalen, staat).
Hij trouwde met
 

106793 Hille von Loë [Gen. 17 Nr.: 106793 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1415.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Konrad (Cord) von Vietinghoff genannt Scheel [Gen. 16 Nr.: 53396 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (zie 53396).

106794 Neveling Stael von Holstein [Gen. 17 Nr.: 106794 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1430. Neveling is overleden voor 1474, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Neveling: Ritter, Mitbesitzer von Hardenstein, Dahlhausen und Bonsfeld.
Erwähnt 1453, 1462.
Amtmann von Neustadt und Gummersbach.
Stiftete 6.10.1472 die Vikarie St. Johannis Baptiste zu Herbede.
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 16-03-1455 in Hardenstein Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 20-jarigeVIII. 1. Neveling Stael von Holstein zu Hardenstein & 16.03.1455 in Hardenstein Maria (Merne) von Eickell


Inbreng 1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 21-10-1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 07-11-1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 19-11-1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 23-11-1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 27-11-1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 17-12-1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 17-12-1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 26-12-1469 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 27-01-1470 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Inbreng 03-03-1470 Neveling Stail van Holstein bij de bemiddeling van hertog Johann (I.) von Kleve in het geschil tussen hertog Adolf von Jülich-Berg en Neveling Stail van Holstein bij aflossing van een obligatie uitgegeven door de hertog aan Nevelings vader Ruprecht, 1469-1470


Dietrich Stael von Holstein macht für sich und seine Erben bekannt, daß er Drude, Elsekens Tochter von Huiskens Huis auf dem Vossnacken, die in den Hof Bodensfelde gehört, freigelassen und mit Einwilligung seines Vetters, des Marschalls Heinrich Stail, und seines Bruders Neveling Stael dem Abt Antonius von Werden übergeben hat. Er hat dagegen empfangen Katharina, Tochter Hilles, von Schoimans Haus (Huis) auf dem Vossnacken. - Es siegelt der Aussteller. - Gegeven ... des sondages vor pinxten [18-05-1488].


Cordt (Coirt) von dem Vittinghoff (Vitinchove) gen. Schell (Schele) macht bekannt, daß er Bathe, Tochter des Neveling(-linck) Stael (Stail) von Holstein und dessen Frau Maria (von Eickel), zur Ehefrau genommen hat. Wenn Bathe ohne gemeinsame Leibeserben stirbt, kann Cordt die von ihr mitgebrachten 900 Gulden Brautschatz behalten und auf Lebenszeit nutzen. Nach seinem Tod sollen jedoch seine Erben die gen. 900, Gulden an die Erben Bathes innerhalb von Jahr und Tag zurückgeben. Es setzt dafür als Bürgen seinen Bruder Bernd von Vittinghoff gen. Schell, Johann von dem Vittinghoff gen. Schell, Arnts Sohn, und Gerdt von dem Loe. Erfolgt die Rückzahlung nicht, so verpflichten sich die Bürgen auf eine Mahnung hin zum Einlager in Essen oder Dortmund mit je zwei Pferden und einem Knecht. Geschieht das nicht, können die Erben an geistlichen oder weltlichen Gerichten gegen sie vorgehen und Pfänder nehmen. - Es siegeln der Aussteller, Bernd und Johan Schell (Schele) sowie Gerdt van dem Loe. - Gegeven ... op ten andern sondach na alle godes hilligen [09-11-1477].


106795 Maria von Eickel [Gen. 17 Nr.: 106795 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1435.
Notitie: Witwe des Stadtgrafen von Dortmund Heinrich von Lindenhorst (Tochter v. Diedrich von Eickel und Dederadis von Elverfeldt), erwähnt noch 1479
 
Dietrich von Eikelen, zijn vrouw Deidart evenals Ruprecht Stael von Holstein en zijn vrouw Stine kondigen aan dat een huwelijkscontract tussen hun kinderen Nivelung (Nevelinck) Stael en Marie von Eikelis gesloten. Het getrouwde stel Eikel schonk Nivelung 1.000 Oberland gulden als een echte bruidsschat en bruidschat, waarvan 400 zijn toegewezen aan het landgoed Sevinghausen (Sevinchusen) en aan de Velthoeve in Wattenscheid. Cracht Stecke moet hem de resterende 600 gulden betalen uit de nalatenschap van de graaf van Dortmund. Ook schonken zij de echtgenoten 600 gulden, die wordt overgemaakt en verpand aan de boerderij Krahwinkel [Krawinckel], die is gevestigd in het hof van Bochum. Het getrouwde stel Eikel behoudt zich het recht voor om de boerderij voor het leven te gebruiken. Als Dietrich overlijdt, heeft Marie dezelfde erfrechten als de andere wettige kinderen van de overledene. Nivelung en Marie mogen de Krawinkel-boerderij voor zichzelf gebruiken totdat de andere kinderen van Eickel deze hebben ingewisseld. Ruprecht en Stine geven Nivelung jaarlijks een pensioen van 60 gulden. Als Marie zonder problemen sterft, kan Nivelung de bruidsschat voor het leven gebruiken. Als Nivelung zonder erfgenamen overlijdt, kan Marie het jaarlijkse pensioen nog voor het leven gebruiken. Nivelung is om zijn vrouw te schenken van de vaderlijke en moederlijke erfenis. - Zegel Dietrich, Ruprecht, Nivelung, Johann vonEikel, broer/zwager, Heinrich Hasenkamp, ​​​​maarschalk, Albert Sobbe de Jonge, Cracht Stecke en Lutter Stael von Holstein, de broer van Neveling. - Gegheven ... op den zondag Letare 16-03-1455].


Religies: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Bertha Staël von Holstein [Gen. 16 Nr.: 53397 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1455 (zie 53397).106796 Albert Sobbe zu Grimberge [Gen. 17 Nr.: 106796 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1400. Albert is overleden na 1480, minstens 80 jaar oud.
Notitie bij Albert: Herr zu Grimberg.

Religie: Rooms Katholiek

Urkunden 1422-1480
 

Schloss Grimberg

Schloss - Grimberg war ein Wasserschloss im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck an der Stadtgrenze zu Wanne.


1428 Albert Sobbe bekennt dem Michael von Bolum 56 rhein. Gulden schuldig zu sein, und verbürgen sich mit ihm Diederich v. Eyckel Drost zu Bockum, Heinrich auf dem Berge und Arnt vom Vitinchove genannt Schele
1429 Ehevertrag zwischen Albert Sobbe, Hannemans Sohn, und Wessela von Heyden, Wennemars Tochter.21-02-1429

Hanneman Sobbe, Wenemar van Heyden, Bitter van Raysfelde, Borghart Stecke van deme Luttekenhove, Borghart van Westerholte, Hinrich van den Loe en Sander van Galen Rotgers Sohn sluiten een huwelijkscontract tussen Alberte Sobben Hannemans Sohn enWessel, Tochter Wenemars van Heyden. Albert ontvangt Grymhergh, waarvan Hanneman de helft levenslang reserveert, 24 gulden van de rechtbank in Vrolinde en 8 mark van de rechtbank in Martin, Grut van de Grut zu Essende.Wesselheeft broers en zussen Wenemar, Ryen en Greyten, die gelijkelijk delen in hun moederlijke erfenis. afdichtmiddel. de bemiddelaar. op sunte Angneten dagh der hilgen junchfrouwen [21-02-1429].


1435 Schadlosbrief des Bernd v. Westerholt für Albert Sobbe wegen einer Bürgschaft zu Händen des Johann Loman.
1436 Permatations-Contract zwischen Hanneman Sobbe und Albert seinem Sohne, sodann dem Kapitel zu Essen, laut dessen besagte Sobben die von ihrem Eltern aus dem Gute zu Lochteren im Kirspel von Buer gelegen, dem Kapital verschriebene Jahresrente von fünf Scheffel Roggen mit einer gleichen Rente aus ihrem Gut Brauthof verwechselnBernhard van den Vorste, Dietrich und Heinrich, seine Söhne, Johann von der Grindburg gen. Aldenbochem und Albert Sobbe, Hannemanns Sohn, sichern dem Kapitel von Essen wegen der Fruchtrente von 18 Malter Getreide aus der Spilleborgsmühle volle Schadloshaltung zu und verbürgen sich dafür mit einem Einlager in Essen. - Es siegeln die Aussteller mit Ausnahme des Heinrich van den Vorste. D. des Manendages na Invocavit [18-02-1437].


1438 Diederich v. Eyckel Drost zu Bockum, verkauft dem Albert Sobbe, Wenemars Sohn, das Gut zu Beem und die Mühle für 150 rhein. Gulden, auf Wiederlöse.
1439 behandet der Propst zu Werden ihn mit dem Hofe zu Middelich.
1440 Johann Sobbe gt. Gryper gelobt Albert Sobbe, Hannemans Sohn, wegen einer Bürgschaft z. Hd. des Wilhelm Dobbe, schadlos zu halten.
1444 Vergleich zwischen Hanneman und Albert Sobbe, Vater und Sohn, wegen verschiedener Irrungen.
1445 bekennt Hitte tho Holthausen, dass er Albert Sobbe, seiner Hausfrau und Sohn Adrian das Gut Niederhove (in Löchter) abgekauft hat.
1448 Schadlosbrief des Heinrich Hasenkamp für Albert Sobbe wegen einer Bürgschaft z.H. des Heinrich von der Hooen.
1449/1479 Drost des Stiftes Essen.
1449 Hannemans Sohn Albert Sobbe verschreibt dem Johann von Horle eine Rente von 7 Malter Korn aus dem Brauthof (zu Buer).
1450 Albert Sobbe verschreibt dem Steffens von Herten für eine Summe von 32 rhein. Gulden eine Rente von 3 Malter Korn aus dem Gute zu Bockau und dem Steveninghoff.
1451 Schadlosbrief des Vranke und Rotger v. Witten, Vaters und Sohns, für Albert Sobbe wegen einer Bürgschaf z.Hd. des Rotger vom Gysenberge.
1453 Diederich von Eyckel, und Johann und Diederich seine Söhne, geloben, den Zehnten zu Waltorp, den sie dem Hanneman Sobbe und Albert seinem Sohne verpfändet, binnen vier Jahren wieder einzulösen.
1453 Schadlosbrief des Rutger Dücker für Albert Sobbe wegen einer Bürgschaft z.Hd. des Bernds v. Strunckede.
1453 verpfändet ihm und seinem Schwiegersohn Dietrich von Asbeck zu Gahr Bernd von Hüllen das Haus zu Hüllen nebst Mühle für 1200 rh. Gulden.
1453 belehnt ihn Dietrich von der Horst mit dem "Huyß to Hüllen"(Schultenhof).
1455 Schadlosbrief des Heinrich von der Bruggeneye gt. Hasenkamp für Albert Sobbe wegen einer Bürgschaft z.H. des Bernds v. Strunckede.
1455 Schadlosbrief des Rotger von Witten für Albert Sobbe wegen einer Bürgschaft zu Händen des Johann Schenkebeir.
1456 Diederich von der Horst, der bei Engelbert von Sendern 72 rhein. Gulden zu Behuf des Albert Sobbe aufgenommen, erhält von diesem bis zur Zurückerstattung jener Summe eine Jahresrente von 4 Malter Korn.
1457 Bernd v. Galen bescheinigt, dass die ihm von Albert Sobbe verkaufte Rente von 4 rhein. Gulden zu bestimmter Zeit mit 60 Gulden eingelöst werden könne.Albert Sobbe to dem Gryntberghe, Schulte zu Nienhausen, trifft Bestimmungen hinsichtlich einer verpfändeten, zum Hof Nienhausen eingehörigen Wische gen. inder Brackenbecke. D. op den satersdach na sunte Pouwels daghe als he bekart wart [29-01-1457].


1462 Albert Sobbe verwilligt dem Jaspar von Dinsing eine von seinem Vater an Zeris von Schedelig für 10 rhein. Gulden versetztes Stück Land an sich zu lösen, mit Vorbehalt der Wiederlösung.
1462 bekennt er, dass seine Eltern in vergangenen Zeiten den Westerholt ein Gut in der Bauerschaft Dittelbeck, Ksp. Waltrop, geheißen Sobbengut, verkauft haben.
1463 Johann, Diederich und Svert von Eyckel, seligen Diederichs Söhne, verkaufen dem Albert Sobbe und Diederich v. Asbeck gt. Pinsequat 12 Malter Korn jährlicher Rente aus ihrem Gute Beem und der Mühle BeemAdolf von Mengede verkauft dem Kanonichenkapitel zu Essen eine Rente von 16 Malter Korn aus einem Grundstück im Nettelenbusch, gen. der olde Grimberg, vorbehaltlich des Einlöserechts der Hälfte jener Rente für Albert Sobbe. D. [26-10-1465], Samstag nach Severin.


Dietrich von Asbeck (-e) und seine Frau Blideke machen bekannt, daß sie von dem Propst von Werden Johann von Limburg das Gut Bollenbecke, das zum Hof Heldringhausen gehört, nach Hofesrecht erhalten haben. Sie sollen davon jeweils am 11. November 30 Faß Gerste, zwei Faß Roggen, vier Faß Hafer Speichermaß, sieben Pfennige als Weingeld, drei Heller und einen Heerschilling bezahlen. Bei einem Todesfall sind drei oberländische Gulden zu bezahlen; nach ihrer beider Tod fällt das Gut an den Propst zurück. - Es siegeln der Aussteller und Albert Sobbe von Grimberg (van me Grindebergh). - Datum ... up s. Lucien dagh [13-12-1465].


1471 Verzichtsbrief der Woltera Sobbe, Alberts Tochter.
1475 Zwei Schuldscheine der Jorien v. Backem für Albert Sobbe.
1476 Documentum des Richters zu Essen über geschehene Deposition des Heinrich von Horle: was nämlich zwischen Heinrich auf dem Berge, Marschall selig, und ihm Heinrich Horle, als Schiedsfreunden des Albert Sobbe eines, und den Testamentsexekutoren des Bernd v. Galen anderenteils, wegen Wiederlöse einer Rente verabschiedet worden.Hij trouwde in 1429 met
106797 Wessele [Ursula] von Heyden [Gen. 17 Nr.: 106797 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1403. Wessele is overleden na 1429, minstens 26 jaar oud.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Adrian Sobbe [Gen. 16 Nr.: 53398 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1440 (zie 53398).
 

106798 Albrecht von Gevertzhagen [Gen. 17 Nr.: 106798 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in 1420. Albrecht is overleden circa 1480, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Albrecht: Von Gevertzhagen / Von Gevertzhain Lützenrode
Religie: Rooms Katholiek
Hij trouwde met
 
Albrecht von Gevertzhaen gnt. von Lützenrath und seine Hausfrau Swenchyn genehmigen die Schenkung des Zehnten zu Flerzheim, die der Profess Arnold von Stryfen der Abtei Siegburg zur Memorie seiner Eltern gemacht hat [21-09-1455].


Graf Johann von Nassau belehnt Albrecht von Gevertzhain mit 10 Gulden Manngeld aus der Herbstschatzung zu Honnef. Mayndach na s. Margraten dach. Original. Pergament. Mit Siegel. Dabei: Der Lehnrevers vom 15. Juli (des czweiden dages na s. Margraten). Original. Pergament. Siegel lose. Abschriften beider Urkunden in Jülich-Berg Hs. 19 f. 323, 324 [14/15-07-1460].


Lukarde (Luckel), Tochter des Goedhart von Seelbach gen. Dermbach und seiner Frau Katharina, vereinbart mit Wilhelm von Widderbach (Wider-) durch Vermittlung von Freunden folgende Eheberedung: Sie schließen miteinander die Ehe. Goedhart und seine Frau verschreiben als Mitgift und Heiratsgut den Hof zu Hoevels (Hoefelß) einschließlich Zubehör in der Herrschaft Wildenburg sowie den halben Hof zu Loch (zom Loech) einschließlich Zubehör in der Herrschaft Schönstein (Schoenensteyn). Den von dem Hof zu Loch fälligen Karren Heu sollen Wilhelm und Lukarde im voraus haben; in die sonst dort anfallenden Pachten und Einkünfte sollen sie sich mit Goedhart und seiner Frau teilen. Wilhelm und Lukarde erhalten außerdem das 5 Sm. große Feld up deme Eiverenberghe neben Feld des Johann von Widderstein (Wiedersteyn) sowie das eingefriedigte Stück (bytze) am Mühlengraben (uf deme moelengrawen) hinter dem Garten des Drosten. Das eingefriedigte Stück haben sie Goedhart und seiner Frau zur Nutzung auf Lebenszeit für den Fall einzuräumen, daß diese Schloß Schönstein als Wohnung beziehen. Sie erhalten dann das eingefriedigte Stück am Graben (up deme grawen) oberhalb von Pampus' Haus als Ersatz. Das eingefriedigte Stück am Mühlengraben erhalten sie zurück, sobald Goedhart und seine Frau gestorben sind. Sobald dies der Fall ist, steht es ihnen frei, alles, was sie bereits erhielten, in eine mit den Geschwistern Lukardes vorzunehmende Teilung zu gleichen Teilen einzubringen. überleben Wilhelm oder Lukarde einander ohne gemeinsame Kinder, so hat der Überlebende von ihnen beiden Leibzuchtrecht an ihrer beider Erbschaft, Pfandschaft und beweglichem Besitz. Sobald sie beide ohne gemeinsame Kinder gestorben sind, fällt dies seiner Herkunft nach gemäß Landrecht den nächsten Erben zu. Jeder von ihnen beiden kann frei über das verfügen, was ihm nach Maßgabe der Kirche zufällt. Gegen alle getroffenen Vereinbarungen bleibt jeder Rechtsbehelf ausgeschlossen. - Siegler: Goedhart von Seelbach gen. Dermbach; Johann von Hatzfeldt, Ritter, und sein Bruder Johann der Junge von Hatzfeldt, beide Herren zu Wildenburg, als Lehnsherren von Hof und Gut zu Hoevels; Albrecht von Gevertshain gen. Lützeroth (Gevertzhaen gen. van Luytzgerode), Amtmann zu Schönstein, da der Hof zu Loch sowie die beiden eingefriedigten Stücke Burglehen zu Schönstein und Lehen des Erzstifts Köln sind. - Uf s. Peter vynckels tag [01-08-1479].


Auf der Burg Schönstein, Pfarrei Wissen., Kölner D., erklären Junker Albert von Gevertshain gen. Lützeroth (Gevertzhan alias de Lutzenrad) und seine Frau Swena, Tochter des verstorbenen Ritters Wilhelm von Nesselrode (-raed), vor dem Notar Johannes Neve, Priester der Lütticher D., in der Pfarrkirche zu Wissen sei über der Stelle, wo zuvor die Toten beigesetzt wurden, ein Altar zu Ehren des hl. Kreuzes errichtet worden, auf dem das hl. Messopfer in Abständen gefeiert werde, der jedoch noch nicht ausgestattet sei. Um das hl. Messopfer zu Ehren des hl. Kreuzes hinreichend zu sichern, schenken sie für ihr, ihrer Vorfahren und ihrer Erben Seelenheil und zur Ausstattung des Altars ihren in der Pfarrei Wissen gelegenen Hof de Blee mit allem Zubehör und in dem Umfange, wie sie ihn bisher zu Eigen hatten. Sie verzichten, zugleich für ihre Erben, hierauf und zwar mit allem Zubehör einschließlich Herrschaftsrechten zugunsten des Altars und seines jeweiligen Inhabers, der künftig über den Hof mit Zubehör und Einkünften verfügen kann. Den jeweiligen Inhaber des Altars verpflichten sie hierfür, 3 Messen je Woche an dem Altar zu halten. Junker Albert und seine Frau verpflichten sich, zugleich für ihre Erben, auf die Schenkung, behalten sich und ihren Erben jedoch Patronats- bzw. Präsentationsrecht an dem Altar vor. - Zeugen: Hermann Vrolick von Linz (Lyns), Pastor in Kroppach (C-), Priester der Hildesheimer D., Johannes Rosdellus, Pastor in Eitorf (Eytorp), Priester der Kölner D., Frater Ludwig de Lugescheidt, Konventuale des Franziskanerklosters Seligenthal (Vallis foelicis). - Beglaubigungs- und Unterschriftsvermerk des Notars [08-11-1480].


106799 Swenhold (Swane) von Nesselrode [Gen. 17 Nr.: 106799 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in 1425.
Religie: Rooms Katholiek
Kind uit dit huwelijk:
I. Jutta von Lützrat [Gen. 16 Nr.: 53399 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1445 (zie 53399).
 

Link naar Karel de Grote108016 Henne von Weiffenbach [Gen. 17 Nr.: 108016 STAMOUDBETOVEROUDER], geboren omstreeks 1415 in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie: Weiffenbecher
Henne is overleden omstreeks 1450 in Marburg-Biedenkopf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 35 jaar oud.
 
Notitie bij Henne: Hessisches Hauptstaatsarchiv: 1450.
Genannt 1433-1447. Herr Jahn: Wird ab 1433 in Marburg erwähnt, war 1445 ein vermögender Bürger ebd.
Functies: Bürgermeister von MarburgBürger zu Wetter.
Hij trouwde met
108017 Eylchen Schütz [Gen. 17 Nr.: 108017 STAMOUDBETOVEROUDER], geboren in Marburg-Biedenkopf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Eylchen is overleden vóór 1468 in Marburg-Biedenkopf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie: Q.: Herr Lichau. Herr Jahn: NN Eylchen (Adelheid), 1450-1468 genannt.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermann von Weiffenbach [Gen. 16 Nr.: 54008 STAMOUDBETOVEROUDER] (zie 54008).VERVOLG

ZIE GENERATION XVII bisNAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE