https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATION XVIGeneratie 16 (stamoudovergrootouders)

39312 Fernando (Fernão) Jiménez (Ximenes) [Gen. 16 Nr.: 39312 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Fernando is overleden.
Notitie: Fernando Jiménez: Oude en adellijke familie van nieuwe christenen gevestigd in Portugal, uit Spanje. De vereniging van de twee achternamen begon bij Fernando Jiménez [ Fernão Ximenes], gevangen genomen bij het vechten tijdens de successieoorlog door de Portugezen in de slag bij Toro [02.03.1476]. Na de oorlog vestigde hij zich in Covilhã met Joana Nunes de Aragão. Zijn kinderen gingen de naam Ximenes de Aragão voeren.
 
De Slag bij Toro was een koninklijke slag uit de Castiliaanse Successieoorlog, uitgevochten op 1 maart 1476, nabij de stad Toro, tussen de Castiliaanse troepen van de Katholieke Monarchen en de Portugees-Castiliaanse strijdkrachten van Afonso V en Prins João.

De dood van Hendrik IV van Castilië in 1474 leidde tot een successiecrisis en de vorming van twee rivaliserende partijen: Isabella, de halfzus van de koning, kreeg de steun van de meerderheid van de edellieden, griffiers en mensen, terwijl Juana de Trastámara, de koningsdochter werd ondersteund door enkele machtige edelen.

Deze rivaliteit zorgde voor een burgeroorlog en de Portugese koning Afonso V kwam tussenbeide in de verdediging van de rechten van zijn nicht Juana, met wie hij trouwde. Hij probeerde de kronen van Castilië en Portugal te verenigen als alternatief voor de vereniging van Castilië met Aragon, gepersonifieerd in het huwelijk van Isabella met Ferdinand, de erfgenaam van de troon van Aragon.
Het Verdrag van Alcáçovas (ook bekend als Verdrag of Vrede van Alcáçovas-Toledo) werd op 4 september 1479 ondertekend tussen de katholieke vorsten van Castilië en Aragon aan de ene kant en Afonso V en zijn zoon, prins John van Portugal, aan de andere kant. Het maakte een einde aan de Castiliaanse Successieoorlog, die eindigde met een overwinning van de katholieke vorsten op het land en een Portugese overwinning op zee.
Hij trouwde met
39313 Joana Nunes de Aragão [Gen. 16 Nr.: 39313 STAMOUDOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Duarte Ximenes de Aragão [Gen. 15 Nr.: 19656 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1499 in Tordesilhas, reino de Castilla (zie 19656).39314 Mestre Rodrigo da Veiga [Gen. 16 Nr.: 39314 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1480. Rodrigo is overleden omstreeks 1546, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie: Ook gekend als Mestre Rodrigo de Évora.
Beroep: Dokter van Don Manuel, Venturoso (de gelukkige), koning van Portugal [1495 - 1521]. Hij heeft met zijn vader samengewerkt aan het hof.
De familie Veiga adopteerde later de toponymische Évora, een plaats waar de artsen zich bij het Hof vestigden, voorafgegaan door de patroniem Rodrigues ter overweging van Rodrigo da Veiga, de grondlegger van de familie in Portugal.
Hij trouwde met
 Casa dos Rodrigues de Évora na Rua Meir Antuérpia [het huidige Osterriethhuis]. Woonhuis van zijn kleinzoon Simão Rodigues de Évora e Veiga, zoon Manuel Rodigues de Évora e Veiga, een broer van Isabel Rodrigues de Évora e Veiga [Gen. 15 Nr.: 19657 STAMOUDGROOTOUDER] & Tomás Rodrigues de Évora e Veiga [Gen. 16 Nr.: 39324 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Simão was gehuwd met Dona Ana Ximenes de Aragão, 'baronesa de Rodes'!Thomas moet in Évora de voorbereidende studies voor de Universiteit gedaan hebben: Latijn, Grieks, Retoriek, Geesteswetenschappen.
Hij vertrok op jonge leeftijd naar Salamanca, waar hij zeker kunst en daarna medicijnen volgde in vier cursussen van 1529 tot 1531. Met Prof. Agostinho Lopes (van Portugese afkomst, in Salamanca bekend als Agustin Lopez), studeerde hij af met een baccalaureus titel in de Medicijnen op 5 april 1533.

D. João III benoemde hem tot zijn persoonlijke arts en er wordt gezegd dat hij van tijd tot tijd afwezig was in Coimbra om de koning te genezen.

In 1558 had hij het genoegen benoemd te worden tot Ridder in de Orde van St. Jacob [nomeado Cavaleiro da Ordem de São Tiago]. Deze Orde was toleranter om nieuwe christenen te accepteren dan die van Christus. In feite bevatten de statuten van de Orde van 1542:

"En bovendien dat zij, en hun vaders, moeders en grootmoeders van beide ouders waren geen Joden of Moren; maar als een alumit van Gods genade is bekeerd tot ons Heilig Geloof, en is zo'n persoon dat de Orde kan worden gediend, of geëerd, in een dergelijk geval kan de Meester de ella ontvangen".
39315 Juliana de Menezes [Gen. 16 Nr.: 39315 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Juliana is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tomás Rodrigues da Veiga [Gen. 16 Nr.: 39324 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1504 (zie 39324).
II. Isabel Rodrigues da Veiga [Gen. 15 Nr.: 19657 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1508 (zie 19657).39316 Jorge Fernandes de Elvas [Gen. 16 Nr.: 39316 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1480. Jorge is overleden.
Hij trouwde metDa Ilustre e antiga familia dos d'Elvas39317 Brites vaz Coronel [Gen. 16 Nr.: 39317 STAMOUDOVERGROOTOUDER].
Brites komt, als directe afstammelig, in de genealogie van Fernão Pérez Coronel / Abraham ben Eliyahu Senneor voor [zie pag. 14bis IV 5].Kind uit dit huwelijk:
I. António Fernandes de Elvas, o Surdo [Gen. 15 Nr.: 19658 STAMOUDGROOTOUDER] (zie 19658).
39318 Diogo Fernandes [Gen. 16 Nr.: 39318 STAMOUDOVERGROOTOUDER].
Notitie: Natural de Trancozo.
Hij trouwde met
39319 Teresa Vasques [Gen. 16 Nr.: 39319 STAMOUDOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Mayor Fernandes [Gen. 15 Nr.: 19659 STAMOUDGROOTOUDER] (zie 19659).
39322 Lopo Fernandes de Elvas [Gen. 16 Nr.: 39322 STAMOUDBETGROOTOUDER].Huurcontract van plantage & molen in Sergipe

"Huurcontract van plantage & molen [fazendas & Engenho] in de staat Sergipe Brazilië van Mem de Sá (c. 1500 - 1572) was een gouverneur-generaal van de Portugese kolonie Brazilië van 1557-1572] aan Lopo Fernandes de Elvas wegens de dood van de gouverneur".

Mem de Sá verklaarde in zijn testament dat de huur van de Sergiped-molen R $ 600.000 zou moeten bedragen en 150 slaven zou moeten werken “

Koopman Lopo Fernandes de Elvas won het bod op Miguel Baptista en het goed werd gewaardeerd op 20.000 cruzados als zijnde “moente e corrente”, met woonhuizen, zuiveringshuizen, met zijn land en 259 slaven in hun Sergipe-molen, waarvan slechts twintig mannen en twee vrouwen zwart waren, uit Guinee. Alle inheemse en Afrikaanse slaven waren echter "essentieel voor de commerciële levensvatbaarheid van de kolonie". Vergeleken met de zwarten van het land omdat ze duur waren, kosten slaven uit Guinee veertigduizend reais en geen werd geschat op minder dan dertien. De kruidenierswaren en tuinen werden ook geëvalueerd en telden 90.000 cassaveputten, naast vee, slaven van het land uit Guinee, koper, boten, binnenvaartschepen, wagens en artillerie.
Lopo Fernandes de Elvas werd op 20-3-1572 huurder van de Mem de Sá-molen na ondertekening van het huurcontract met Vicente Monteiro namens de erven Mem de Sá. Ze kwamen overeen dat het contract voor drie jaar zou worden verlengd, tot negen jaar (zodat Lopo Fernandes de Elvas tijd zou hebben om het geïnvesteerde kapitaal of een deel ervan terug te vorderen ingeval de molen werd aangevallen of vernietigd door de inheemse bevolking. In feite waren de erfgenamen van Mem de Sá verplicht om het geld terug te geven dat hij had geïnvesteerd in het zuiveringshuis en in de molen als er werd vastgesteld dat hij niet verantwoordelijk was voor de dood of ontsnapping van de slaven, en uitgaven die ten koste gingen van de plantage. Ze waren het erover eens dat de huur voor drie jaar niet zou worden gewijzigd, dat de huurder de velden en de molen zou moeten bevolken om de veiligheid van de plaats te garanderen en een opzichter zou aanstellen die over zijn productiviteit zou waken. De huurovereenkomst werd gesloten op 8-4-1572 voor een periode van drie jaar voor zeshonderdduizend reais per jaar ten huize van Dr. Fernão da Silva, koninklijke rechter van Brazilië.


Papéis vários sobre os engenhos

"INVENTÁRIO DE PEÇAS E MAIS FAZENDAS QUE LOPO FERNANDES DE ELVAS ENTREGOU A ANTÓNIO DE SOUSA NO ENGENHO DE SERGIPE"

Inventaris van onderdelen van de plantages die Lopo Fernandes de Elvas leverde aan António de Sousa in de molen van Sergipe d.d. 22-04-1574. Het maakt deel uit van documenten met betrekking tot eigendomstitels.

Hij trouwde met
39323 - Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 39323 STAMOUDBETGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina Lopes [Gen. 15 Nr.: 19661 STAMOUDGROOTOUDER] (zie 19661).39324 Tomás Rodrigues de Évora e Veiga [Gen. 16 Nr.: 39324 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1513. Tomás is overleden op 26-05-1579, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie: Gevierd arts en hoogleraar geneeskunde van de 16e eeuw! ~ Médicos judeus das casas reais de Castela e de Portugal.
Cavalleiro da Ordem de S. Thiago em 2 de Augusto 1558.

Tomás komt, als directe afstammelig, in de genealogie van Fernão Pérez Coronel / Abraham ben Eliyahu Senneor voor [zie pag. 9 IV 2].
 
Hij trouwde met
39325 - Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 39325 STAMOUDOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Rui Lopes da Veiga [Gen. 15 Nr.: 19662 STAMOUDGROOTOUDER] (zie 19662).
39326 António Barbosa, o Surdo de Penela [Gen. 16 Nr.: 39326 STAMOUDOVERGROOTOUDER]
.
Hij trouwde met39327 Isabel Pinheiro de Lacerda [Gen. 16 Nr.: 39327 STAMOUDOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Helena Pinheiro [Gen. 15 Nr.: 19663 STAMOUDGROOTOUDER] (zie 19663).
 

49792 Henneke Henssen [Gen. 16 Nr.: 49792 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1430 in Rhenegge Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Henneke is overleden.
Hij trouwde met
49793 - Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 49793 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermann Hensons [Gen. 15 Nr.: 24896 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1470 in Rhenegge Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 24768).
50432 Borre Goerts van Delen [Gen. 16 Nr.: 50432 STAMOUDOVERGROOTOUDER].
Notitie: Ook bekend als Goirts/Goyert. Borre Goirts kwam uit Voorthuizen

Gabriel Cornelissoon, plaatsvervangend schout, Ghysbert Botter en Roloff Jansz, schepenen van Amersfoort, oorkonden dat Symon Willem Albertss heeft verklaard schuldig te zijn aan Reyertgen Borren Goortsz van Delen dochter een jaarlijkse rente van drie en een halve Keizers gulden, te lossen met 60 keizers gulden. [Reyertgen was een zus van Everardus Borren].
Regestnummer 532, gedateerd 10 mei 1557. Transfix van 10 januari 1542.
De toevoeging “van Delen” zou er op kunnen duiden dat haar vader Bor Goortsz stamde uit het Gelderse geslacht van Delen.21-03-1542 Gemeenschappelijk bezit

21-3-1542: (tertia post Geertruyden) Reyer Dircksoen en zijn wijf Lijsgen doen Jacop van Twyller en zijn wijf Gryet tegoedschelding van alle recht en toezeggen dat zij hebben aan twee cameren en hofsteden gelegen in de Hellestraet bij de Observanten, in gemeenschappelijk bezit met Bor Goersoen, waaraan aan de ene zijde Jan Botters erfgenamen en aan de andere zijde Swaentgen Symons.
Bor Goersoen komen we voor het eerst tegen op 21 maart 1542. Reyer Dircksoen en zijn wijf Lijsgen droegen toen alle recht en toezeggen dat zij hadden aan twee cameren en hofsteden gelegen in de Hellestraet bij de Observanten, in gemeenschappelijk bezit met Bor Goersoen over aan Jacop van Twyller en zijn wijf Gryet.
Dezelfde dag leenden Jacop van Twyller en zijn wijf Geryt 30 guldens van Ryer Dircksoen en zijn wijf Lijsgen met als onderpand alle goed dat zij hadden in het gerecht van Amersfoort.
De belendingen waren aan de ene zijde Jan Botters erfgenamen en aan de andere zijde Swaentgen Symons.


27-03-1542 Overdracht erfrechten overleden zuster

27-3-1542: Bor Goirtsoen en zijn wijf Elbertgen [Everts] doen Reyertgen Borren Albertsoen tegoedschelding van alle goed niets daarvan uitgezonderd dat hun aanbestorven is van de overleden Lijsbeth Everts dochter. In de marge: Oytgen Mouris habet.


Borre Goerts wordt ook vermeld in de Verbalen der uitzettingen van schattingen in Aenstoit in 1549 en 1550. Aenstoit behoord tot Ede
Hij is daar samen waar te nemen met zijn zoon Goert Borren, de broer van Evert Borren.
Hij trouwde met
50433 Elbertgen Everts [Gen. 16 Nr.: 50433 STAMOUDOVERGROOTOUDER].
Tijdens de vasten (quadragesima=40 (dagen)) van 1553 overleed Elbertgen Borren in Ede Heilige Roomse Rijk.
Notitie: Zij was keurmedige van de Kelnarij van Putten; Het benedictijner klooster de Abdinghof in Paderborn (Duitsland) had vanaf de elfde eeuw diverse bezittingen op de Veluwe rond Nijkerk, Putten en Barneveld. Deze bezittingen werden vanuit de hof te Putten, een soort voorpost van de Abdinghof in Duitsland, beheerd. Vanaf ca. 1400 werd deze hof de Kelnarij genoemd.Item hoc anno 44 in hebdomada post judica, concordavit mecum Borre Goertsen tot Vorthusen de censu capitali Elbertgen uxoris suam, et de medietate censu capitalis Elizabeth Eversen sororis suam uxoris praedictam quae obijt in Amsfort et 1 Jochem daler usque ad annum 44 inclusive dedit insuper 1 fl. Holl. ad symbolum sine damno meo
 
Het betreft een overeenkomst uit 1544 met (concordavit mecum) Borre Goertsen uit Voorthuizen met betrekking tot het vermogen (de censu capitali) van zijn vrouw Elbertgen, en de helft van het vermogen (de medietate censu capitalis) van Elizabeth Eversen, haar zuster.
Elisabeth Evers was overleden tussen januari en maart 1542. Kennelijk gaat het hier om de afwikkeling van haar nalatenschap. Dit sluit aan bij de transportakte van 30 augustus 1544 waarbij Reyer Dircksoen van Voerthuyssen (de man van Lijsbeth Evers), Dirck Reyersoen (zijn zoon) en zijn wijf Mergryet de helft van twee cameren hof en hofsteden gelegen in de Hellestraet tegenover de Observanten overdroegen aan Agnyes Daem Jacopsoen dochter. Ook bij andere akten ging het steeds om de helft van een bezit.
Twee conclusies kunnen we hieruit trekken:
 Borre Goirts kwam uit Voorthuizen, net als Reyer Dircks.
 Elbertgen en Elisabeth waren zusters.
 
30-8-1544: Reyer Dircksoen van Voerthuyssen, Dirck Reyersoen en zijn wijf Mergryet geven over en doen opdracht van de eigendom van de helft van twee cameren hof en hofsteden gelegen in de Hellestraet tegenover de Observanten, waaraan belend aan de ene zijde Henrick Heyvelt en aan de andere zijde Evert Somer, aan Agnyes Daem Jacopsoen dochter.


 
Het stuk begint met “NB Inquirenda”, wat duidt op een onderzoek of antwoord op gestelde vragen.

In eerste instantie stond er dat Reyneken Borre uit Ede kwam. Later werd ingevoegd dat haar patronym Evers was en a viro Bennekum. Letterlijk vertaald: door haar man Bennekom. En ook ingevoegd: bij Veldhuis. Hoe dan ook, in 1553 leefde zij in Amersfoort.

In de volgende passage stond eerst dat Reyniken Borren getrouwd was met Derick Borre of dat die haar zoon was (nupta an Derick Borre de illi vel nupta ex ea natus). De auteur was niet zeker van de relatie tussen Reyniken en Derick Borren. Feitelijk was Derick Borre een zoon van Bor Jansz [uit dienst tweede huwelijk] die zelf een kleinzoon was van Bor Goirtsz & Elbertgen Everts. Er staat verder dat deze Derick Borren de vader was van Casijn, en een lakenkoper was.

Voornoemde Reyneken had een tante in Amersfoort genaamd Elysabet Evers, die overleed in 1543 en die vrij van keurmede was (cormeda soluta). Zij was de zus van Elbertgen Everts. Reyneken zou van haar tante erven. Zij zou later in 1570 bij een lening bepaalen dat na haar dood, indien niet anders geregeld, de ene helft van deze rente zou komen aan haar neven, Henrick Evertszoon en de andere helft aan de kinderen van Maes Evertszoon.


1553 Overlijden Elbertgen Everts

Obijt hoc anno 53 in quadragesima in E(de) Elbertgen Borren, adhuc cormedam nullo traxi, fuit pro cormeda parvus equs qui vendidi filio praedictam defunctam pro 7 equitibus Gelr. 23 stb. pro equite, solvit totum, sed nisi 6 fl. Holl. accepi in manibus et 41 stb. reliquos fuit consumptum in domo Martijn van Scharpenzel, filij defunctam Evert, Borre, Goert et Jan Borren et unus filius (= filia!) nomine ??, Slotse habet integras partes.
 
Tijdens de vasten (quadragesima = 40 (dagen)) van 1553 overleed Elbertgen Borren in Ede. Keurmedigheid was geen belemmering (adhuc cormedam nullo traxi), in plaats van de keurmede (fuit pro cormeda) betaalden de zonen ieder (pro equite) een bedrag ten huize van Martijn van Scharpenzel. Het waren de zonen van de overledene genaamd Evert, Borre, Goert en Jan, en een dochter Reyertgen!
Conclusie hieruit is dat Reyertgen Borren 4 broers had. Vermoedelijk in volgorde van geboortejaar Evert, Borre, Goert en Jan.


Kind uit dit huwelijk:
I. Everardus (Evert) Borren [Gen. 15 Nr.: 25216 STAMOUDGROOTOUDER] (zie 25316).
51232 Godeke Hilling [Gen. 16 Nr.: 51232 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1440 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Godeke: Hillinck / Geboren um 1440
Godeke is overleden na 1496 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Godeke: Gestorben nach 1496, urk. 1466-1496, 1499 tot.
Notitie bij Godeke: Verpachtet 1476 seinen Hof zu Oberlangen für 7 Schillinge Osnabrücker Währung an den ehemaligen Eigenbehörigen des Knappen Arnd Swenke, Johann de Jone; kauft 1492 von Tybe, der Wwe. von Hans Lüdeke sowie deren Kinder Johann, Hermann, Kosse, Steven und Hilleke ein Stück Heuland auf den Niederlangener Wiesen, 1496 in einem Kaufvertrag "sunder alle argelist und bedroch wall to holden daer myt my an und over weren kornoten des gerichtes Godeken Hillingh und Hermannus syn sone bystander Johan Toerne knape, mester Evert Smyt to Lathen, Lange Johan und mere lude genoich"
Religie: KatholiekThis solves a dispute between the farmers of Ober- and Niederlangen and the Cloister Ter Apel. The farmers are respresented by several nobelman and Godeke Hillinck and Hermann Peick.


Wenemarus Voet, kanunnik van den Dom te Munster en Wessel to der Mollen, als overlieden over 8 andere arbiters, geven een scheidsrechterlijke uitspraak in een geschil tusschen het klooster ter Apel met de gemeene buren van Over- en Neder Langhen, in 't karspel van Lotten, lopende over ‘een deel holtes unde veldes, staende ummetrent den cloester’.


Copia littere continentis contractum et dlvisionem inter burones de Langen et nos
Wy Wenemarus Voet Canonick des domes to Muster van
ordinancien des Erwerdighen doemdekens unde Capittels daer
sulves Inder tyt Bespector over Emesland sede vacante und Vessell
to der molen Amptman in Emeslande vorgen. Enkennen und betughen
in dossen openen besegelden breve Soe als twysschelich synt ghe
wesen de Ersamen gheistliken broder Hinrick vanden Berghe prior
und Ghemene Convente to Nyenlechte Apell ghenant Orden des
hillighen Graces und ghemene buren van Overen ende Nederen
Langhen in den kerspel van Lotten omme eendeel holtes unde veel
des staende ommetrent den cloister vorgen, und dosse vorgen, parthe '
beyde toe ghelyck wal beradens modes hebben oer recht overgeghe- 
ven unde onwederroplick gestalt to ener uuitsprake unde

determiniringhe guder manne daer toe gekoren de sick daer to omme
vredes unde rechtes willen guetwillich gemaket unde myt
onss vorgen, int Cloister vorgen, gereiset gelech und underscheit
der zaken beseyn unde undersocht hebben als namentliken van
weghen des priors und Conventes vorscr, de Ersamen und Eerberen
her Berndt kerchere to Vlachtwedde, her Egbert kerchere toe
Roisvinkel Joncker Egge hovetlinck tho Westerwolde und
Albert ter Borch Item van weghen der buren de Ersamen her Johan
Blancke kerchere to Lotten, Hinrick Schade Wilbrantzsone kna-
pe Godeken Hillinok und Herman Peick bure to Langhen, boven
welke enscheidesmanne vorscr, wy Wenemarus und Vessel Amptluden
vorscr, gekoren syn gheweset overmans unde entlicke richters 
bekennen daer omme wy na ripen berade und averlegghen der 
zaken onss vertalt van beiden zyden und onderwesen myt dossen 
vorsor, guden mannen zementliken und eendrechtliken hebben 
gescheiden toe ewighen tokomentenden (sic) tyden parthe vorgen, 
In formen wysen und maniren na bescreven, Unde dat alse gekoren 
schedeslude unde rechters uuitspreket unde to merer bekantnisse 
scryftliken overghevent voer ene ewighe onwederroplike sen
tencie und rechte waer teghen beyde parthen vorgen, nu offte hyr
namaels tho ghenen tokomentenden (sic) tyden doen sollen off en
willen vor onss gelovet und ghewilkoert hebben Int erste sal 
prior und Convent vorscr, quytschelden alle de buren van Langhen
vorgen, levendich unde doit Jonck unde olt unde alle de ghene
de van erer weghen off van eren bevelle des moghen hebben toe
doende gehad van alien ansprake unde schuldt daer se mochten
Inghevallen wesen in gheistliken off tytliken rechte van weghen
yewighes trouwes offte onrechtes ze tho yenighen tyden moghen
gedaen hebben In den Cloister Apel vorgen, unde daer omtrent Item
prior und Convent vorscr, sollen gunnen und to ewighen tyden
to staen den buren van Langhen vorgen, und eren nakomelinghen
to houwene alle holt dat staende is off in tokomenden tyden
waesen mach in den twen broken up beyden zyden der Tanghen
weldes eder rumes by den Nyenkampe van den palen boven
den Nyenkampe gesat hendt an dat Barenvledder holt dosser
twyer broke van den palen vorgen. hendt an dat Barenvledder so vorscr,
is den cloister vorscr, beneden den palen nicht negher to komen
eder to houwen, moghen houwen de buren van Langhen unde bru
ken to ewighen tyden so vorscr, is Nummant doch buten buren der
twier burschappen vorscr, holt to halen eder tho houwen off to oer
leven Beholtlike den prior und Convent vorscr, eyghendom des
grondes der twyer broken vorgen, demen to broken gelyck eren
anderen vryen doerslachtighen gude yn hoye inwweyde unde
aller nutticheit ze moghen, unde dat holt ghelyck den buren vorgen,
tho alien tyden to broken, Voert sail prior und Convent vorgen.
und erei.nakomelinghe vredeliken besitten hebben und gebruken 
alse ere rechte vrye eyghene hovede land und gaet buten der 
bure van Langhen vorgen. offte yummandes van erer weghen wed-
dersegghen eder besprekinghe alle land heyde weyde holdt torff 
water vissche maten so dat sementlike beleghen is tusschen de 
Hyvere de Ae up de ene und de Oolde op de anderen zyden

van des Scholten sloet waer an strecket Lander marck hente an
Ulbedes hole up der Hanentanghen daer ter merer en'fckentnisse
een schedespael gesat is. Welck so vorgen. sal hebben prior und Convent
vorgen. und ere nakomelinghen vorgen. unde ter erfftale onbehindert
van yummant to ewigen tyden besitten unde to all eren willen
unde to keren na all eren willen unde guetduncken buten der buren
van Langhen off yummandes van erer weghen besperinghe off ovelen
moet Item wertzake de bure van Langhen off yummant van erer weghen
anders waer dan vorgen. is holt houwende gevonden worde off op
den gronde des Cloisters vorscr. tusschen den Eyveren de AE und oelde
Schulten sloet und Ulbedes hole yenighen onwillen prior und Conventen 
yn yenigherleye wys dede, sal een ygelick de alsulkes wes deyde 
vervallen wesen so vake dat geschege onsses heren gnade van Monster 
in vyff osenbruggessoher marck in hande des Amptluden van Emeslande 
to betalen beholden demen prior und synen medebescreven vorgen. alles 
rechtes erer privilegien ende Statuten der gheistlicheit ze de over 
treders und onwillen myt gherichten gheistlick off wertlicke
affmanen Beholtlick oick demen Slotte to Wedde Joncker Eggen
und synen erffgenamen alles rechtes onbehindert van yummant wante
dan dosse vorgen. puncte an onss verbleven und van onss overlude 
unde schedeslude Sementlike voer rechte uuitgesproken waer synt 
Welke oick beyde parthen hebben ghelovet to ewighen tyden Stede
vaste und onverbroken to holden sunder Arghelyst hebben wy Wene
marus Voet und Wessel ter Mollen overmans vorgen. unde wy Bern
hardus und Egbertus kerchere vorgen. Egghe to Westerwolde hovet
linck ende Hinrick Schade Wilbrantz sone Schedeslude vor onss und 
onsse medegesellen onsse Segelen an dossen breeff gehanghen hyr 
weren an und over de Erbor Coep van Heyde Ghert Boncken En-
gell ter Walslaghe und ander lude ghenoich waer omme Ic Coep 
van Heide vorecr. want ic hyr an und over ghewesen hebbe myn 
Segell mede an dossen breeff hebbe gehanghen Datum Anno domini 
Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo Sexto 
in festo Sanctorum Marcellini et Petri martirum.


Hij trouwde ca 1460 met:
51233 Engele N. [Gen. 16 Nr.: 51233 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Engele is overleden na 1499 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Engele: Gestroben nach 1499, urk. 1499
Religie: Katholiek
Kind van Godeke en Engele:
I. Dirk Hilling [Gen. 15 Nr.: 25616 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 25616)51296 Engelbert II von Langen [Gen. 16 Nr.: 51296 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1422 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Engelbert: Geboren um 1422; Herr zu Stockum u. Westkreyenburg!
Engelbert is overleden op 06-07-1507 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Engelbert: urk. 1456-1508
 
Notitie bij Engelbert: Herr zur Westkreyenburg. 1458/1467 belehnt mit der Westkreyenburg, der Schwakenburg, den Haselünner Burglehen und dem Erbe zu Klein-Stavern und Klein-Berßen.


Schwakenburg


Familiewapen van dit geslacht is met een ´schapeschaar´ in het wapen. Wenn Langen dem Worte nach auch langgestreckte Flurfläche oder Ansiedlung bedeutet, so ist es aber auch möglich, dass die Familie von Langen als Ortsadel der Namengeber der gleichnamigen Ortschaft war. Zu den Rittern der Burgmannschaft von Landegge gehörte nämlich unter anderem ein Ritter von Langen, der eine Schafschere im Wappen führte und aus Langen (Kirchspiel Lathen) stammte. Deshalb die Schafschere im Oberlangener Wappen.


1458/1467 belehnt mit der Westkreyenburg, der Schwakenburg, den Haselünner Burglehen und dem Erbe zu Klein-Stavern und Klein-Berßen,
1456 Fehde gegen die Stadt Osnabrück,
1460 belehnt zu Essen/Oldenburg,
1460 gemeinsam mit Bruder Rolf von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit Wademans Erbe in Flechum, Ksp. Haselünne, dem halben Hof zu Lehrte, Ksp. Haselünne, mit zwei Erben in Beel, Ksp. Herzlake, dem Zehnten zu Bückelte Ksp. Bokeloh, dem Hof zu Herßum, Ksp. Holte und mit all den Erben und Zehnten in Dienstmannstatt, die die verstorbenen Heinrich von dem Beele, Otto Korff und Dietrich Swartewold zu Lehen hatten,
1461 belehnt mit Stockum und dem Burglehen zu Reckenberg, den Höfen Lüdering, Konerding, zwei Kotten, Teiche, eine Mühle, Kreienbrocks Haus, dem Meierhof zu Klein Dratum, dem Holzgericht über die Dratumer Mark und den freien Sundern in Dratum,
1463 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt den Gütern die sein Bruder Rolf entfangen hatte sowie mit dem 1/2 Zehnten zu Borsum, Ksp. Aschendorf, so wie er ihn von Klaus Hubezelle gekauft hatte (dieser war 1442 damit belehnt worden)
1466 Kauf eines Hofes in Osnabrück vor der Martinspforte (das spätere Langenesche Armenhaus) von Gossalk und Herman van Anchem
1467 belehnt (der Lehnsbrief ist beschädigt, nur die linke Hälfte ist erhalten) von Elekt u. Konfirmant Heinrich v. Münster mit: ... belegen bei Laer im Kirchspiel Borcklo...das Broyelhus mit dem halben Zehnten zu Berssen, die wüste Mühle mit dem Molenkamps Haus...in Haselünen mit dem halben...im Kirchspiel...mit dem Hof zu Vrack...Mers...und Bolen Haus zu Lede und Asschendorp, mit dem Meyerhus zu Ah...im Kirchspiel Essen...mit Ludelinckhus, Conradinckhus...belegen tom luttiken Droten...Vresenberge mit Hermans Haus....zu Berssen.
1467/1499 Burglehen zu Fresenburg,Dem leenguet tho Brae in Emslant

Note:

Ocko, Häuptling von Brokmerland (Ocko to Broke), Aurich (Awreke), Emden usw. in Ostfriesland (Oestvresslande) an den Abt von Werden (Werdum).

Er habe erfahren, dass sein Schwager Uko, Sohn Focko Ukenas, Häuptlings zu Leer, den Hof zu Brahe (Brae) gekauft hat, der vom Abt von Werden zu Lehen[*] geht. Er bittet, Uko mit dem Hof zu belehnen, und verbürgt sich dafür, dass Uko von Geburt ein freier Mann ist, echt und recht von seinen vier Ahnen her und lehnsfähig.

A. dom. MoCCCCoXXIIIIo [17-09-1424], ipso die Lamberti.
 
"In einem Proze, den die ostfriesische Grafin Theda 1467 gegen ihre Tanten Bawe Focken (Frau des Huptlings Ewe Erikes aus Jemgum) und Ulske Focken (Frau des Unico Riperda aus Farmsum) um Familienschmuck und das Erbe ihres Grovaters Fokko Ukena fhrte, berichtet sie auch von "dem Hof zu Brae, den Focko gekauft und Idecke [dessen 2. Frau] dem Engelbert von Langen I gegeben hatte, um damit ihr Gold- und Silbergeschmeide einzulsen". Sie hatte also zuvor dem Herrn Engelbert von Langen Schmuck gegeben, offenbar um Kapital zu erhalten. Dies war 23-04-1436; in dieser Zeit verlor Fokko Ukena die Macht als Herr Ostfrieslands"
 
Der edeller ind walgebornen Teden, greve Oelrikes saligen nagelaten wedue, in Oestvreislant grevynne, onser leven nychten.

Edele ind waelgeborne leyve nichte. Wy hebn waell verstanden, soe woe sich Roleff van Langen underwyndet eyn deil gueder, horende in den hoff to Brae, den uwe huyshere salige van uns to leen hadde. Soe hebn wy Rolove vurscr. dey gueder vurscr. doin verbeyden ind alsulkes doin schryven afftoestellen, ind wy hebn alsolken leenbreyff, dair wy Uken uwen leyveden sone myt dem vurscr. hoeve to Brae ynne belent hebn, gesant ind gestalt in hant meyster Berndes, des officialis to Moenster. Is nu unse begerde, dat uwe leyveden wyllen vervoegen ind doin bestellen, assodane hergewede ind recht, uns van dodes wegen uwes huysheren salige van des hoves wegen vurscr. anervallen ys, ouch gestalt werde in des vurscr. officialis hant, dayr uwe leyveden assdan den beleenbreyff an gesynnende moegen werden, de uwer leyveden asdan overreyken sall. Deyselve uwe leyvede Got bewaren moete to langen tyden vrolich ind gesont. Geschreven onder onssen secret, ipso die Gereonis et Victoris martirum.
Conrait van Gelichen, van Gotz gnaden abt der gestichte Werden ind Helmsteden.


Der Abt von Werden schreibt an Gräfin Theda wegen der Eingriffe Roleffs von Langen in das Recht an. dem Lehngute Brahe und fordert sie auf, das Heergewette daraus, das ihm nach dem Tode Graf Ulrichs zustehe, zu entrichten, worauf ihr der Lehnbrief für ihren Sohn Uko vom Offizial zu Münster eingehändigt werden würde. [10-10-1467]
 
Der edeller ind walgebornen Teden, greve Oelrikes saligen nagelaten wedue, in Oestvreislant grevynne, onser leven nychten.
Edele ind waelgeborne leyve nichte. Wy hebn waell verstanden, soe woe sich Roleff van Langen underwyndet eyn deil gueder, horende in den hoff to Brae, den uwe huyshere salige van uns to leen hadde. Soe hebn wy Rolove vurscr. dey gueder vurscr. doin verbeyden ind alsulkes doin schryven afftoestellen, ind wy hebn alsolken leenbreyff, dair wy Uken uwen leyveden sone myt dem vurscr. hoeve to Brae ynne belent hebn, gesant ind gestalt in hant meyster Berndes, des officialis to Moenster. Is nu unse begerde, dat uwe leyveden wyllen vervoegen ind doin bestellen, assodane hergewede ind recht, uns van dodes wegen uwes huysheren salige van des hoves wegen vurscr. anervallen ys, ouch gestalt werde in des vurscr. officialis hant, dayr uwe leyveden assdan den beleenbreyff an gesynnende moegen werden, de uwer leyveden asdan overreyken sall. Deyselve uwe leyvede Got bewaren moete to langen tyden vrolich ind gesont. Geschreven onder onssen secret, ipso die Gereonis et Victoris martirum.
Conrait van Gelichen, van Gotz gnaden abt der gestichte Werden ind Helmsteden.


Conrad von Jülich Abt von Werden beschwert sich bei der Gräfin Theda von Ostfriesland über Eingriffe des Roleff von Langen in das Gut Brahe. [10-06-1473]
 
Der eddeln frouwen, vrouwen Tede, grevyn in Oistvreyslant, unser besundern guden vrunden aendechtliken gescreven.

Unse vruntliche gruete und wes wy alles guden vormoighen zuvoren. Eddell werde frowe, so uns uwe lieffden heben doen schriven van der beleynunghe, de wy hyr voirtytz over vyff jaren uwen jungesten sone Uken gedaen heben an den hoven und guden to Brae, [*] in aller mathen uwe leve here greve Oilrick seliger gedechtnisse de oick in voirtyden van uns und unsen vorfaren seliger to lene gehait hefft, und de beleynsbreff myt der myssyven wy darup gegeven und gesant sues langhe vorboirchlich achter mester Bernde, kerkheren to Aschendorp, byt in syen leste sollen vorbleven syen sunder vormeldinghe off openbaringhe, als uwer lieffden breff dat vorder vormaich, heben wy werdichlich angenomen, in guder maten vorstainden, und begeren vorder darup unses getruwen rades nademe Roleff van Langen uth insperringe sind vorhind-eringhe doit an der gebrukunghe und besittinghe der hove und guder to Brae vurgenant. Soe is unse gude meynunghe und truwe rait, sollen y de hove und gude vurg. myt rechte tegen Roleffe vordedingen, dat motten y doen up geboirlike steden, dat is to Werden vor unsen mannen und denstmannen up unser kameren gerichte; dat willen wy ueh und den uwen gernen openen und unvortoighet recht gunstlichen geschien und weddervaren laten, wanth wy en heben Roleffe nicht vorder beleynt das to synen rechte, und off selige mester Bernd de breff nicht van sich geantwoird hedde, als wy vorstaen, maich he velelichte gelaten heben wanth he uns gelovet hadde uns unse gerechticheyt und gebore van der beleynunghe, so als dat doe gededinget wairt, wedderumb to schicken edder de breff nicht van sich to geven, als dat dissen tegenwerdigen uwer leffden boden oick medde woill kundich is, de darmedde by und over was. Is noich unse sere fruntlike begeerde uwe lieffden willen sich dar geboirliken inne heben, als wy uns des und alles guden tot uwen guderteyrlichen leffden getruwen, willen wy gerne wedderumb doen, dat uch und den uwen des noit und behoiff is, wanth wy woll wetten, dat uwe leffden und uwe kinder to den guderen und hoven to Brae vurg. rechte geboren lyveserven syen; wy en moigen in den rechten neymande beleynunghe weygeren, doich eynen yderman up syen recht, und dat moit vordedinget syen. Were uwe lieffden nu begeren umb der unsekericheyt und verre der weghe uwe frunde nicht woll by uns to Werden dorsten schicken myt Roleffen in den rechten vor uns to dedinghen, wy wolden uns myt unsen vrunden und manscop bespreken und raid nemen, uwen leffden eynen richter in den saken stellen to Munster edder to Osenbrugge off anderswaer, up dat uwe leffden und uwe leve kynder unvorkortet in eren rechten bleven und der saken myt Roleffen ter uytdraicht und entschaifft komen moichten. Wes wy uwer leffden darinne ten besten voigen moichten, sollen y uns willich inne vynden, doich beheltnisse uns in unsen rechten und gebore van der beleynunghe; is oick unse vruntlike beger, uns dat by uwen vrunden senden so willen wy de vlytliker wedderumb doen, dat uns geboirt, kenne God almechtich, de uwer lieffden verstlichen staid myt uwen werden leven kinderen behoide vor allen unwillen. Gescreven under unsen sigill, uff donnerstaich in der quatertemper to Pinxten, anno Domini etc. LXXIIIo.
Conrait van Gelichen, van Godes genaden abth der gesticht sunt Liudgers to Werden und Helmestidde.


Klageschrift der Grafen von Ostfriesland gegen Bischof Heinrich III. von Münster betr. den Hof zu Brahe.
Auszug aus einer Klageschrift der Grafen von Ostfriesland (Oestvreslande) gegen Bischof [Heinrich III.] von Münster betr. den Hof zu Brahe (Bra).
Die Grafen klagen: Die Gebrüder Rolf und Engelbert von Langen haben den Hof rechtswidrig an sich genommen. Der Grossvater der Grafen, [Enno Cirksena], hat ihn gekauft und ist damit rechtmässig belehnt worden. Bischof Johann [II.] von Münster hat ihn ihrem Vater, dem Grafen Ulrich, wieder zugewiesen, der ihn dann zwei Jahre ungestört besessen hat. Seine Söhne haben ihn nach seinem Tode von dem rechten Lehnsherrn empfangen und das Heergewäte[*] bezahlt.
 
Die Gebrüder Rolf und Engelbert von Langen schreiben an den Bischof Heinrich III. von Münster auf die Klage der Grafen von Ostfriesland wegen des Hofes Brahe.
Die Gebrüder Rolf und Engelbert II von Langen schreiben an den Bischof Heinrich III. von Münster auf die Klage der Grafen von Ostfriesland wegen des Hofes Brahe (Bra).
Die Gebrüder Rolf und Engelbert von Langen erwidern [in einem Schreiben an den Bischof Heinrich III. von Münster] auf die Klage der Grafen von Ostfriesland wegen des Hofes Brahe (Brae):
1. Die Grafen behaupten, die Gebrüder von Langen hätten den Hof rechtswidrig an sich genommen. Der Hof geht von dem Abt von Werden zu Lehen. Wer wegen des Hofes klagen will, muss sich an den rechtmässigen Lehnsherrn wenden. Sie behalten sich Einreden vor, bestreiten jedoch die Rechtmässigkeit der Klage. Den Hof in Brahe haben sie von ihrem verst. Vater, Engelbert von Langen, geerbt; er und sie haben ihn rechtmässig, ohne Einspruch der Grafen von Ostfriesland, besessen. Sollten die Grafen trotz dieser Erwiderung auf ihren Anspruch beharren, wollen die Gebrüder ihnen auf gebührlicher Gerichtsstätte weiter Rede stehen. Wenn der Bischof sie vorlädt, wollen sie sich einfinden. Sie hoffen auch, dass der Bischof gegen die Grafen Widerklage erheben wird.
2. Die Grafen schreiben, Bischof Johann [II.] von Münster habe den Hof dem Grafen Ulrich wieder zugewiesen und dieser hätte ihn zwei Jahre besessen. Die Gebrüder von Langen wollen keine Einweisung zugestehen, zu der sie nicht geladen worden sind. Der Hof sei ihnen niemals gerichtlich abgesprochen worden. Sie hoffen, dass, wenn Graf Ulrich den Gebrüdern von Langen während ihrer Abwesenheit aus dem Hochstift etwas weggenommen hat, Ulrichs Söhne es zurückerstatten müssen.
1469 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit Tys Benkings Erbe in Wimmer, Ksp. Lintorf Kr. Wittlage, dem Hof Baumann in Astrup, Ksp. Schledehausen, dem Kotten Meisen in Grambergen und dem Hof Straten (Wrothmann) zu Hiddenhausen, Ksp. Schledehausen, dem Hof Wente in Westerhausen Ksp. Oldendorf, dem Erbkotten Rembert in der Dorfbauerschaft Oldendorf, Kr. Melle, dem Erbe Rötger in Bulsten, Ksp. Buer, dem Kotten Westerfeld in Merschendorf, Ksp. Buer, dem Niederen Kotten zu Hustädte, Ksp. Buer, mit 1/4 des Zehnten zu Lähden, Ksp, Holte, dem Hof Rolfing in Wersche, Ksp. Bissendorf, der Wohnung zu Stockum, mit dem Gut zu Kirchlengern, dem Burglehen zu Reckenberg, einem Steinhaus in Wiedebrück und mit allen Gütern die die Ritter Heinrich und Aleff von Batenhorst vom Stift Osnabrück zu Lehen hatten und mit allen Gütern, Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten, wie sie Margarethe, die Witwe des sel. Herbort von Düvel gebabt hatte.1469 Überfall und Einnahme der Burg Papenburg wegen nicht ersetzter Schäden in Diensten der Stadt Münster .


Der Bischof Johann von Münster belehnte am 16. Mai 1458 Hayo von Haren (genannt: von der Papenborch), Propst zu Leer, mit der Papenborch. Der darüber ausgestellte Lehnrevers enthält die älteste überprüfbare urkundliche Erwähnung Papenburgs.


1469 überfielen Rolf und Engelbert von Langen die Burg und brachten sie in ihren Besitz. Sie wollten damit ihre Entschädigungsforderungen gegenüber der Stadt Münster deutlich machen, in deren Dienste sie standen. Bischof Johann von Münster beschlagnahmte daraufhin die Güter der von Langens und befreite mit seinen Truppen die Papenborch. Sie wurde anschließend wieder Hayo von Haren übertragen.


über dem Eingang zu Kapelle Allianzwappen

1470 Gründung und Dotierung einer Kapelle auf Gut Stockum, über dem Eingang zu Kapelle befindet sich in Stein gehauen das Allianzwappen Düvel-Langen sowie die Inschrift:"Annis millenis quadringentis septuagentis:
Dictus de Langen Engelberto milite gravem
Ob culpe veniam fundat donando capellam
"

"Im Jahr 1470 hat Engelbert genannt von Langen
um für Schuld Verzeihung zu erlangen diese Kapelle
gegründet und beschenkt."


1473 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit dem Hof zu Lienesch, Ksp. Ankum, mit seinem Zubehör, wie ihn Dethard von Dumpstorf zu Lehen hatte, mit dem Haus Vosse zu Lüstringen, mit Nortmanns Haus zu Icker, Ksp. Belm, und mit dem Zehnten über dasselbe Nortmanns Haus mit seinem Zubehör, dem Hof Honebrinck in Nordhausen, Ksp. Osterkappeln, welchen Gerd von Leda untergehabt hatte und den Johann Bottertijle in Pfandschaft hatte,
1475 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit 1/2 Zehnten zu Borkhorn, Ksp. Löningen, wie ihn früher Otto Mönnich zu Lehen hatte,
1477 von Bf. Konrad v. Osnabrück belehnt mit dem Meierhof zu Braken in Jegger, Bft. Schledehausen, mit der dazugehörigen Mühle, Kotten und dem Holzgericht, dem Hof Steinhaus in Wellingen, Ksp. Belm.

1481 verpflichtet sich die Kirche zu Haselünne eine Memorie für ihn und seine Familie zu halten da er und sein Bruder zum Neubau des Kirchturms Steine gestiftet hatten und auf eigene Kosten aus Bentheim herbeischaffen ließen.


1482 Kauf eines Hofes zu Hollage1494 großzügige Stiftung einer Vikarie zu Ehren der heiligen Katharina in der Pfarrkirche zu Bokeloh.


Wappenstein derer von Langen an der Kirche in Bokeloh, die einstige Hauskirche der Adeligen von Langen zu Kreyenborg! Von Engelbert von Langen auf der Westkreyenborg zu Lehrte, stammt der Stein an der Kirche in Bokeloh.


1494 mit Ehefrau Adelheid Übertragung einer Rente von jährlich acht goldenen rheinischen Gulden an das Hospital des St. Antonius u. St. Elisabeth zu Twente. Die Summe ging seit 1437 zu Lasten der Stadtkasse, hatte zunächst dem Kirchenrat zu St. Katharinen gehört und wurde von diesem für 128 rh. Gulden an Engelbert verkauft. Nach Wunsch der beiden Stifter solle der Verwahrer des Hospitals das Geld persönlich erheben und für Bier und Getränke der Armen verwenden. Nach dem Tag St. Petronelle am 31. Mai sollte die sogenannte "moder der seken (Mutter der Kranken)" wöchentlich so viel Geld bekommen, dass sie davon täglich für die Insassen, den Korbträger und für sich selbst eine halbe Quarte Bier (1 Quarte =1,14 l.) bezahlen könne. Diese Zuwendung sollte so lange verteilt werden, bis die acht Gulden verzehrt waren. Die Kranken, die Krankenmutter und der Korbträger sollten dafür "truwelick" zu Gott für Engelbert, seine Frau Adelheid, ihre Eltern und Kinder sowie für alle ihres Geschlechtes beten. Wenn der zahlungspflichtige Rat oder das Hospital gegen die Verfügungen verstießen, solle die Rente an seine Familie zurückfallen, aber weiterhin für andere "mylde wercke unde gave tobehoff anderer armen" verwendet werden.
1495 Kauf, 1495 Belehnung mit einem Hof zu Meppen,
1497 Belehnung mit dem Erbe Langen und Kort Rolffs und den Haselünner Burglehen,
1498 Testament (nicht erhalten)
1499 Zehntherr des Aschendorfer Zehnten,
1499, 4.4., Der Knappe Bernd Buttel urkundet über den Empfang des halben Zehnten von Nederen Langen, im Kspl. Lothen u. Gericht Duche von Engelbert van Langen, des verstorbenen Engelberts Sohn. Zeugen: Otte van Bockraden und Roleff Monick, Knappen und Lehnsleute des Engelbert. (StAMs, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster (Dep.) - Urkunden, Nr. 511)
1504 [23 Mai] Stiftung eines Armenhauses aus seinem Hof am Martinitor zu Osnabrück für zwölf arme Männer, in dem bedürftige Diener und Heuerleute seines Gutes Stockum den Vorzug haben, auch verarmte Angehörige seiner Familie und des Osnabrücker Rates ein besonderes Unterkommen erhalten sollen und stattet die Stiftung aus mit drei Bauernhöfen und dem Holzgericht zu Hollage, Erbe des Bur- und Holzgerichtes der Mehringer und Hemelter Mark und der Emsfischerei zu Mehringen, durch Erbfolge über seine Frau Belehnung mit den Gütern Stockum, Dratum und Batenhorst, zu Stockum gehörte die niedere private Jagd auf den eigenen Wrechten und die niedere Koppeljagd im ganzen Fürstentum Osnabrück, ferner Fischereigerechtigkeit in der Hase von der Einmündung der Wierau bis zur Stadtgrenze, das Holzgericht über die Stockumer und Jeggener Mark, und die Holzgrafschaft über die Hollager Mark (1504 in die Armenstiftung übergegangen).Grabschrift E. von Langen [standort onbekannt]

Engelbertus de Langhe equestris ordinis vir singulari morum honestate praeditus, et aetatis suae annum ferme agens octogesimum quintum, anno vero D(omi)ni M(illesim)o Quingentesimo septimo die Severini episcopi Deo naturaeque concessit, cuius animam misericordiarum deus supernae beatitudinis participem efficiat.
Übersetzung:

Engelbert von Langen aus ritterlichem Stande, ein Mann von einzigartiger Ehrenhaftigkeit, erreichte beinahe das 85ste Jahr seines Alters, aber im Jahr 1507, am Tag des Bischofs Severin, starb er nach dem Willen Gottes und der Natur, seine Seele möge der Gott des Erbarmens der himmlischen Glückseligkeit teilhaftig machen.

Engelbert VON LANGEN out of courteous Stande, a man of unique sense of honor, reached nearly the 85ste year of its age, but in 1507, at the day of the bishop Severin (6. July) died he after the will of God and nature, the God of the pity of the heavenly bliss teilhaftig may make its soul.
 
Langius hac parva iacet Engelbertus arena
Vir iustus prudens eximiusque pius
Dives opu(m) largusque [..............]
Nominibus natis auxit equestre genus.
Et testamento variu(m) pietatis ad usu(m)
Decedens ferme millia quinque suu(m)
Quae detracta sibi soboles [...........]
[....................................]
 
Übersetzung:

Engelbert Langen liegt auf diesem kleinen Platz, ein gerechter, kluger, hervorragender und frommer Mann ... hat er den Ritterstand gefördert. Und durch sein Testament hat er bei seinem Ableben zu mannigfachem Nutzen für die Frömmigkeit beinah 5000 (Taler) seines Eigentums (hinterlassen), die seinen Nachkommen entzogen ... .

Engelbert VON LANGEN lies on this small place, a just, smart, outstanding and pious man (............) With rich and freigiebigem work.... he promoted the knighthood. And through its testament, he withdrew his descendant in his death to manifold utility for the piety of almost 5000 (taler) his property (left behind), that (.......)


Religie: Katholiek
Hij trouwde ongeveer 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1455 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met:51297 Adelheid von Düvel [Gen. 16 Nr.: 51297 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1435 in Düvelsburg, Dielingen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Adelheid: Geboren um 1435
Adelheid is overleden na 1498 in Sögel, Niedersachsen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adelheid: Gestorben vor 1487, urk. 1487
Notitie bij Adelheid: Erbin zu Stockum, Dratum u. Batenhorst, urk. um 1457-1498, 1504 tot, um 1457 von Bf. Konrad von Osnabrück für sich und ihre Kinder belehnt mit dem Haus und der Wohnung zu Stockum mit allem Zubehör, mit dem Gut zu Kirchlengern samt Zubehör, mit der Kapelle und dem Hof Spaenhof Bft. Mahnen, Ksp. Gohfeld, dem Burglehen zu Reckenberg, mit einem Steinhaus in Wiedebrück in Dienstmannstatt und mit allen Gütern die die Ritter Heinrich und Aleff von Batenhorst zu ihren Lebzeiten vom Stift Osnabrück zu Lehen hatten.
NB. ook voorouder van HKH Koningin Beatrix der Nederlanden.
 

Rittergut StockumRittergut Stockum


Het is zeer bijzonder dat Engelbert II von Langen en Adelheid von Düvel
ook de voorouders zijn van koningin Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau! Zie hiervoor het artikel ORANJE NASSAU bij consanguinity én het artikel van de familie Hilling. U kunt de voorouders van koningin Beatrix aantreffen in de genealogie van Gerard Bernhard Hilling. Hierbij ziet u dat de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes direct afstammeling is van Andreas von Langen, zoon van Engelbert en Adelheid, geboren 1468 en dat hare majesteit van zijn broer Raban Nikolaus von Langen, Herr zu Meppen, geboren1457 en gehuwd met Anna von Staffhorst.


Religie: Rooms Katholiek
Kind van Engelbert en Adelheid:
I. Andreas von Langen [Gen. 15 Nr.: 25648 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 25648)
51328 Johann van Groningen [Gen. 16 Nr.: 51328 STAMOUDOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1460 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden na 1534 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johann: Gestorben nach 1534 in Niederlangen, urk. 1492-1534.
Notitie bij Johann: Johann uit Groningen vestigt zich rond 1500 in Niederlangen aan de Ems ongeveer op de hoogte van Ter-Apel. Waarschijnlijk raakte beschikbare landbouwgrond in het Groningse land uitgeput en zocht men langs de randen van het grote Boertanger moeras mogelijkheden een boerenbedrijf te beginnen.In Dalen bij de vesting Coevorden waren het meende men Friezen (maar in werkelijkheid ook Groningers) die de jaloezie opwekten van autochtone bevolking vanwege de kundigheid waarmee ze hun beroep uitoefenden. Door een wat betere waterafvoer was al gauw langs rivieren en riviertjes wat land te winnen.
Johann van Groningen en de vroege nazaten hadden een complete boerderij met opstal, gebouwd op 9 "molsaat" land eigendom van het klooster "Corvey" in Lathen. Bovendien hadden ze ook rechten in de mark. Er waren in Niederlangen 8 hofsteden. Aan de "Corvey" was men "huur" verschuldigd, die werd afgedragen in natura. Ze bedroeg veelal:
2 Schepel haver "haufemass" (maatvat met kop)
Bepaalde diensten voor het Corvey
1 Varken.
1 Rund
1 Ram
1 Herbstschatz
Afgeleid uit het bezit aan levende have in de hierna volgende jaren boert Johann voor die tijd heel goed:
1537 1545
Paarden 4 7
Koeien 3 7
Runderen 1 8
Varkens 1 6
Ossen - 2
Hooi - 10 voer
Het gaat in veel geslachten goed tot dat rond 1700 de gezinnen uitbreiden en er geen land beschikbaar komt. Een oplossing wordt gezocht in het ambacht met name in het smederij beroep.Vanuit Niederlangen migreert de familie in zuidelijke richting naar Oberlangen en Wesuwe om elkaar niet te beconcurreren.Het stamhuis in Niederlangen blijft een aantal generaties door Grönningers bewoond tot een mannelijke erfgenaam in een oorlog sneuvelt.

Religie: Katholiek
Hij trouwde ongeveer 39 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1499 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met:
51329 N. N. [Gen. 16 Nr.: 51329 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1499 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van N.: gestorben nach 1499 in Niederlangen, urk. 1499
Kind van Johann en N.:
I. Hermann van Groningen [Gen. 15 Nr.: 25664 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 25664)
51456 N. Eenhus [Gen. 16 Nr.: 51456 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1465 in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. N. is overleden na 1499 in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van N.: Gestorben nach 1499
Religie: Katholiek
Hij trouwde met:
51457 N. N. [Gen. 16 Nr.: 51457 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1499 in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van N.: Gestorben nach 1499
Kind van N. en N.:
I. Johann Eynhuis [Gen. 15 Nr.: 25728 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 25728)
51520 Johann Smyt [Gen. 16 Nr.: 51520 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1470. Johann is overleden in 1524 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 54 jaar oud.
Hij trouwde met
51521 - Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 51521 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirich Smidt [Gen. 15 Nr.: 25760 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1500 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 25760).
51616 Hinrich Tolen [Gen. 16 Nr.: 51616 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1510 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hinrich is overleden na 1568 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 58 jaar oud.
Religie: Katholiek
Hij trouwde met:
51617 Geseke N. [Gen. 16 Nr.: 51617 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Geseke is overleden na 1568 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van Hinrich en Geseke:
I. Hinrich Tolen [Gen. 15 Nr.: 25808 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 25808)
51648 Tole ton Stroen [Gen. 16 Nr.: 51648 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1505 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Tole is overleden na 1582 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 77 jaar oud.
Religie: Katholiek
Hij trouwde met:
51649 Lummeke N. [Gen. 16 Nr.: 51649 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Lummeke is overleden na 1568 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: KatholiekDie Ströhner Mühlen

In diesem Zusammenhang soll auch an eine Mühle gedacht werden, die es schon seit fast 150 Jahren nicht mehr gibt. Ein Mühlsteinrest verrät dem kundigen Wanderer den ehemaligen Standort auf dem Krankenhausberg am Ströhner Kirchweg. Die Initialen BL 1540 deuten auf den damaligen Besitzer Berent Langen, Küster in Lathen. Er hatte das Nießbrauchrecht an der Mühle, die zu dieser Zeit zum Ströhn gehörte, für 100 Taler übernommen. Die Besitzer des Hofes, eine Witwe Lummeke, war nicht in der Lage, diese Summe pünktlich an den Küster zurückzuzahlen. So gelangte die Mühle in den Besitz der Familie Langen. Später heiratete ein Wolbeck in diese Familie ein und gab ihr dann seinen Namen.


Kind van Tole en Lummeke:
I. Hermann ton Stroen [Gen. 15 Nr.: 25824 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 25824)54008 Hermann von Weiffenbach [Gen. 16 Nr.: 54008 STAMOUDBETOVEROUDER]. Hermann is overleden vóór 10-03-1509 in Marburg-Biedenkopf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Hermann: Tussen 1504-1509 overleden.
Notitie bij Hermann: Hermann Weiffenbach/Weiffenbecher, d.Ä., Bürger Marburg, urk. 1468-1503.
Beroep: 1481-1503 landgräfl. Schultheiß
Beiname: der Ältere. Q.: Herr Lichau. Auch genannt "Weiffenbecher". Genannt ab 1468 in Marburg. Bürger und landgräflicher Schultheiß in Marburg. Herr Jahn: 1468-1503 Schultheiß in Marburg; + vor 10. März 1509.
 

Hij trouwde met
54009 Anna Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 54009 STAMOUDBETOVEROUDER]. Anna is overleden in 1535 in Marburg-Biedenkopf, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Eberhard von Weiffenbach [Gen. 15 Nr.: 27004 STAMOUDOVEROUDER], geboren omstreeks 1470 in Marburg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 27004).VERVOLG

ZIE GENERATION XVI bisNAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE