https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XIX bisGeneratie 19 (edelgrootouders)

471056 Aylko Houwerda van Termunten [Gen. 19 Nr.: 471056 EDELGROOTOUDER]. Aylko is overleden omstreeks 1440.

Notitie bij Aylko: ’Termunter Häuptling’ ~ thoer Munte und Reyda hoefftlinck [Termunten is een Nederlandse kustplaats in de provincie Groningen en maakt sinds 1990 deel uit van de gemeente Delfzijl].

In 1435 hadden de steden in Fivelingo weer onenigheid met de stad Groningen. Eylko weigerde een verdrag met Groningen te ondertekenen en er braken gevechten uit. In 1438 veroverden de Groningers zijn kasteel en hij werd gedwongen een overeenkomst te ondertekenen waarin stond dat ze 200 stukken land onder zijn jurisdictie mochten gebruiken.

Het is de stad Groningen die hem zal beroven van zijn machtpositie in het Klei-Oldambt. De machtspositie verschoof derhalve voor de kinderen van Aylko naar Appingedam. Daar traden zij in de voetsporen van de familie van hun moeder, de erfdochter Hisse Snelgersma.
 
 
Interessant is het wapen van de familie Houwerda: In het rode veld een zilveren leeuw. Het wapen van Appingedam is daaraan ontleend.

Hij trouwde met Hisse Omekes Snelgersma [Gen. 19 Nr.: 471057 EDELGROOTOUDER].

Notitie bij het huwelijk van Aylko en Hisse: Door dit huwelijk kwam de borg Snelgersma te Appingedam aan de Houwerda’s. Het betrof een van oorspron adelijke borg Snelgersma met poort, schuur, hinderschathuis, appelhof en kruithof, hebbende de Wijk ten noorden, de Groeve ten oosten en zuiden en de pastorie ten westen.
Daar de rechtstoel Appingedam ook andere gewesten omvatte, was de eigenaar van Snelgersma niet de enige hoofdeling van Appingedam. Zo konden de Ripperda’s en Houwerda’s naast elkaar voorkomen als machthebbers in Appingedam.


471057 Hisse Omekes Snelgersma [Gen. 19 Nr.: 471057 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1405. Hisse is overleden.

Notitie bij Hisse: In 1449 komt Hisse voor bij haar oom Poppa Snelgersma als hoofdeling ten Damme [Appingedam].

Ihre Mutter gehört, nach dem eigenen Grabstein, eine Lilie im Wappen.Kind uit dit huwelijk:
I. Menne Houwerda van Appingedam [Gen. 18 Nr.: 235528 EDELOUDER], geboren omstreeks 1440 (zie 235528).
471296 Ubbo Ubbo [Gen. 19 Nr.: 471296 EDELGROOTOUDER]
, (dezelfde als 244576 in generatie 18). Geboren omstreeks 1415 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Ubbo is overleden na 1440 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk.
Hij trouwde met:
471297 N. N. [Gen. 19 Nr.: 471297 EDELGROOTOUDER]. (dezelfde als 244577 in generatie 18). N. is overleden na 1440 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Kind van Ubbo en N.:
I. Elteko Ubbens [Gen. 18 Nr.: 235648 EDELOUDER] (Zie 235648)
471520 Herman N. [Gen. 19 Nr.: 471520 EDELGROOTOUDER]. Herman is overleden.
Hij trouwde met:
471521 N. N. [Gen. 19 Nr.: 471521 EDELGROOTOUDER]. N. is overleden. Kind van Herman en N.:
I. Luppo Hermans [Gen. 18 Nr.: 235760 EDELOUDER] (Zie 235760)
515584 Jan Vervloet [Gen. 19 Nr.: 515584 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1390 in Zundert [Wernhout], Lotharingen en het Duitse Rijk. Jan is overleden omstreeks 1470 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 80 jaar oud.Het dorp Wernhout. [Eertijds vormde de voormalige gemeente Zundert drie heerlijkheden met name: Zundert-Hertog, Zundert-Nassau en Wernhout. Een heerlijkheid was een bepaald gebied, dat door de landsheer, de koning, hertog of graaf aan een ondergeschikte leenman in leen werd gegeven].


De naam 'Vervloet' is zeer waarschijnlijk ontleend aan een hoeve "Ter Vloet" onder klein Zundert, eigendom van de abt van Zundert.


14 september 1435 Jan van der Vloet ~ Achtmaal

XIX/515584 Hij wordt vermeld vanaf 1435 door de Leenkamer Wernhout: de Hofstadacker, 1 veertel erf, gelegen tot Achtmaal:

1 veertel erf [= vier lopen ~ een inhoudsmaat voor graan;
bunder = 1,29 hectare
lopenzaad = 1/6 bunder (0,21 ha.)
vier lopen = 0,86 ha.

Note: Het goed bleef lang in de familie, zo'n 147 jaar en in totaal vijf generaties:

1435 Jan van der Vloet
1472 Arnout van der Vloet (bij dode van Jan van der Vloet)
1474 Peter Arnoutsz. van der Vloet
1474 Antonis Arnoutszn. van der Vloet
1550 Bernard Anthonisz. van der Vloet
1565 Cornelis Bernard Anthonisz. van der Vloet
1582 Verkoop aan Joost Jan Wouters


1435 Hofstadeacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1435 Jan van der Vloet


1472 Hofstadeacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1472 [9 maart] Arnout van der Vloet bij dode van Jan van der Vloet


1474 Hofstadeacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1474 Peter Arnoutsz. van der Vloet
1474 Antonis Arnoutszn. van der Vloet
onder zijn jaren zijnde, in broederlijke en zusterlijke rechte. Zijn geset man Cornelis, zijn broer


1550 Hofstadeacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1550 Bernard Anthonisz. van der Vloet


1565 Hofstadeacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1565 Cornelis Bernard Anthonisz. van der Vloet
1582 [21 november] verkoop aan Joost Jan Wouters
Familiewapen familie Vervloet


Hij trouwde met
515585 - Nomen Nescio [Gen. 19 Nr.: 515585 EDELGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arnout Jansz Vervloet [Gen. 18 Nr.: 257792 EDELOUDER], geboren vóór 1420 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 257792).
515586 Peter Zebert van den Broeck de Drieghstene [Gen. 19 Nr.: 515586 EDELGROOTOUDER]. Peter is geboren omstreeks 1400 in ’s-Hertogenbosch Lotharingen en het Duitse Rijk. Peter is overleden na 1448, minstens 48 jaar oud.
Hij trouwde met
515587 - Nomen Nescio [Gen. 19 Nr.: 515587 EDELGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Peters van den Broeck [Gen. 18 Nr.: 257793 EDELOUDER], geboren in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 257793).
515592 Godevaerde (Ghoord / Goerde) Pullekens [Gen. 19 Nr.: 515592 EDELGROOTOUDER]. Goerde is overleden.12 maart 1459:
Schepenakte - Wuustwezel

Merten Henric Mertenszone alias Merten de Jonghe ende Lijsbeth Jacop sBackers dochter eius uxor
vercochten Lijsbetten van Lantschot ende Janne Mouwe haeren wettegen zone daer vader af was
Jan Mouwe ad vitam sup[er]st[itis] tsjaers iii viertelen rogx op een stede metten huijsen
hove lande gronde et pertinentiis houdende t'saemen omtrent i buijnder gestaen ende gelegen bijnnen Wuest-wesele te Westdoerne tusschen Peters sBackers ex una ende Jans vanden Broeke kinderen
erve ex altera ende voerdane super se et suis. Dandum opten tweelfsten dach in
meerte ende te leveren bynnen Antwerpen mett[er] Antwerpscer maten ter stede etc ende
dese voorg. stede met haerer toebehoerten geloven zij te waerne op den herenchijs.
Item een halster rogx erflic der capelryen te Merxblas, item 1halster rogx erflic Peteren ...
ende 1 halster rogx erflic Godevaerde Pullekens ende andere nyet. Salvo dat zij
aut sui quitabunt ad placitum teenenmale met iii ponden vii schell vi penningen grooten brabants eens ende met vollen pachte. De voers[eyde] Jan Mouwe levabit vendet etc.Schepenregister BE SA 166789 * SR#58 * fº188 V – 004 12.03.1459


17/07/1469:
Rente / Loenhout (Loenhout) / beemd / de capelrijen van Loenhout / de kinderen van Peter vanden Boegaerde / de beke (Z) / Laureys sCosters fs. Claus, wagemakere / Jan Pullekens fs. Godevaert, te Brechte
(Inventarisnr SR#73)


19 november 1487:
Schepenakte - Wuustwezel
Wouter Dielys Pullekens verkoopt aan Thonys Jacobs Backersone 1 halster rogge jaarlijks, hem nagelaten door zijn oom Jan Pullekens en zijn grootvader Geert (Goert?) Pullekens die deze rente gekocht had van Marten den Jonge voor schepenen te Antwerpen.
Bronnen: Schepenregister Wuustwezel R 1, fº22 vº, 19.11.1487


Hij trouwde met
515593 - Nomen Nescio [Gen. 19 Nr.: 515592 EDELGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Pullekens [Gen. 18 Nr.: 257796 EDELOUDER], geboren omstreeks 1420 in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 257796).
515594 Goesem Backers [Gen. 19 Nr.: 515594 EDELGROOTOUDER]. Goesem is overleden.Hij trouwde met
515595 - Nomen Nescio [Gen. 19 Nr.: 515595 EDELGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Katheline Goesem Backers [Gen. 18 Nr.: 257797 EDELOUDER], geboren omstreeks 1420 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 257797).515596 Henrick van Tichelt [Gen. 19 Nr.: 515596 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1390 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Henrick is overleden omstreeks 1470 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Henrick: Hendrick van Tichelt maakte in 1439 een bedevaart naar ’St. Joes op te Ze’ in Frankrijk.
Hij trouwde met
 


Landgoed te ’Molle over de Nete’

In 1425 bezat hij een landgoed te ’Molle over de Nete’ onder Broechem. Dit buitengoed was afkomstig van de familie van Heesbeen. Het werd genoemd; 'huysinghe, hove, lande, gronde, en alle toebehoorten geheeten tgoet te Molle. Groot ontrent sestien buynderen, gelegen onder Broechem opte Nethe'.


1425 Chambre des Comptes Register no. 44986


515597 Cathelijn Peter Bosschaerts [Gen. 19 Nr.: 515597 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1407 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Cathelijn is overleden omstreeks 1475 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 68 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Tichelt [Gen. 18 Nr.: 257798 EDELOUDER], geboren omstreeks 1430 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 257798).
 
1425 Chambre des Comptes Register no. 44986 fol. 78


515598 Denijs (Nijse) Augustijns Bijen [Gen. 19 Nr.: 515598 EDELGROOTOUDER]. Denijs is overleden te Loenhout.
 
1454:
Jan de Bye Nijss te Loenhout verc Adryane zone Jans vanden Broeke x Kerstine Nouts en katline dochter Peter Buys x Lijsbet vanden Broeke beemdt geh Dovereycke te Loenhout van Nijse de Bye vader.
(Inventarisnr SR#49)


Hij trouwde met
515599 - Nomen Nescio [Gen. 19 Nr.: 515599 EDELGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Agnes Denijs Augustijns Bijen [Gen. 18 Nr.: 257799 EDELOUDER], geboren omstreeks 1424 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 257799).515624 Claeus Meeussen [Gen. 19 Nr.: 515624 EDELGROOTOUDER]. Claeus is overleden.
Hij trouwde met
515625 - Nomen Nescio [Gen. 19 Nr.: 515625 EDELGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Claeus/Clays [Gen. 18 Nr.: 257812 EDELOUDER] (zie 257812).
515630 Godschalck Nomen Nescio [Gen. 19 Nr.: 515630 EDELGROOTOUDER]. Godschalck is overleden.
Hij trouwde met
515631 - Nomen Nescio [Gen. 19 Nr.: 515631 EDELGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Kathelijn Godscalcx [Gen. 18 Nr.: 257815 EDELOUDER] (zie 257815).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE