https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XIV bisGeneratie 14 (stamoudouders)

13736 Cornelis Roels [Gen. 14 Nr.: 13736 STAMOUDOUDER].
Hij trouwde met
13737 - Nomen Nescio [Gen. 14 Nr.: 13737 STAMOUDOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Leendert Cornelisz. Roels [Gen. 13 Nr.: 6868 STAMBETOVERGROOTOUDER] (zie 6868).
 


14720 Harmen Goeckens [Gen. 14 Nr.: 14720 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1568 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Harmen is overleden na 1653 in Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 85 jaar oud.
Beroep: Smidt Meeden/MiedenXIV/14720 Harmen Goeckens trouwde op 13 december 1636 in Westerlee met Anna Tijes. Harmen's broer Wessele Goekens kwam voor hem op. Het lijkt erop dat dit voor zowel Harmen als Anna een 2e huwelijk was, ze brachten allebei veel goederen en veel geld mee in het huwelijk dat ze moesten delen. Het schijnt dat er kinderen waren die ook wat spullen zouden krijgen.


Meeden 21 november 1645: Doedo Luirts en Jantien el. ter ener en Hindrick Jans en Anna el. ter anderen, maken een accoord met elkaar, Hindrick en Anna mogen behouden het noorder einde van drie ackeren veen welke zij tot dusverre half en half gezaten, gelegen in Diurckenacker, Doedo en Jantien zullen het zuider einde van deze drie ackeren behouden, get. Joannes then Veenhuis en mester Harmen Goekens.

Op 22 januari 1646 verkocht Teepe Dercks uit Muntedam land dat ze hadden geërfd van de zoon van hun zus aan Harmen Goekens en Joan en vervolgens Veenhuis in Meeden.

Harmen Goeckens en Frouwe leven zelfs nog in 1653
RA Meeden - 1650 25-05 - Mentko Geerdts en Geertien el. nevens Derck Jans en Ecktien el. verklaren zich als borgen in te stellen voor haer vader en moeder Harmen Goekens en Frouwe el., aan Harmen Wilckens en Hantien el. wegens de levering, wachting en waring van een stuk land gelegen op de Mieden.
RA Meeden - 1653 11-02 - Harmen Gockens en Frouwe el. ter ener nevens haar dochterman en dochter Derck Jans en Ecktien el. ter anderen, maken een contract met elkaar over een huisplaats staande op de Meeden op Sebo Bonnens en Sijbens grond.
RA Meeden - 1653 25-02 - Derck Jans smit op de Meeden en Ecktien Harmens el. verklaren geld schuldig te zijn aan lieutenant Derck Cranssen borger tot Groningen en Cornelia Frix el., gen. als onderpand het huis welke haar ouders Harmen Goekens en Frouwe el. aan hun hadden overgedragen.

Ecktien trouwt dus ook een smid, net als haar vader is. Ze zullen in 1653 zijn smidse hebben overgenomen.In augustus 1639 was een Harmen Goekens een van de vele mensen die een verklaring ondertekende waarin remonstrantse opvattingen als een misdaad werden gehandhaafd.


Hij trouwde met
14721 Anna Claessens [Gen. 14 Nr.: 14721 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1574 in Wagenborgen Lotharingen en het Duitse Rijk. Frouwe is overleden na 1653 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 79 jaar oud.
Kind van Harmen en Frouwe Anna:
I. Goecke Harmens [Gen. 13 Nr.: 7360 STAMBETOVERGROOTOUDER] (Zie 7360)
14722 Peter Nomen Nescio [Gen. 14 Nr.: 14722 STAMOUDOUDER]. Peter is overleden na 1609 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Hij trouwde met
14723 Greete Nomen Nescio [Gen. 14 Nr.: 14723 STAMOUDOUDER]. Greete is overleden na 1609 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jant(i)je(n) Peters [Gen. 13 Nr.: 7361 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1609 in Midwolda Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 7361).
14724 Emme Sjabbes [Gen. 14 Nr.: 14724 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1566 in Hollum Vrijheerschap(!). Emme is overleden.
Hij trouwde met:
14725 Nomen Nescio Waldricks [Gen. 14 Nr.: 14725 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1572 in Beerta Lotharigen en het Duitse Rijk. N. is overleden.
Kind van Emme en Nomen Nescio:
I. Waldrick Emens [Gen. 13 Nr.: 7362 STAMBETOVERGROOTOUDER] (Zie 7362)
14726 Hemmo Ebbens [Gen. 14 Nr.: 14726 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1543 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Hemmo is begraven op 14-04-1603 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Hemmo: From 1556 to 1594 Hemmo occupies the farm at Hoofdweg 33 in Midwolda (BWO 38).
In 1556, 1571 and 1578 Hemmo also occupies the eastern part of the farm at Hoofdweg 208 in Midwolda (BWO 50).

Beroepen: Landbouwer & Kerkvoogd
Hij trouwde met:

14 /14726 Begraven Hemmo Ebbens 14 april 1603 Midwolda


14727 Rewen Nomen Nescio [Gen. 14 Nr.: 14727 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1560 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Rewen is overleden.
Kind van Hemmo en Rewen:
I. Emme Hemmes [Gen. 13 Nr.: 7363 STAMBETOVERGROOTOUDER] (Zie 7363)14728 Menzo Nomnes [Gen. 14 Nr.: 14728 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1555 in Finsterwolde, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Menzo is overleden vóór 15-09-1618 in Finsterwolde, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Menzo: Died Bet. December 19, 1617 - September 15, 1618 in Finsterwolde, Groningen.
Notitie bij Menzo: Menzo was Eigenerfde, Kerkvoogd, Dijkrechter, Volmacht, and Hopman.
 
----Midwolda: - fol.114 - 28 september 1609 - Menso Nomnes en Wijncko Aijsens,
kerkvoogden in Finsterwolde, verkopen ten behoeve van hun vervallen kerk, aan Wildrick Egberdts en Egberdt Wildricks], zijn zoon, 4 oude akkers, welke Wildrick gebruikt. Ten oosten de erfgenamen van Almer Haijens, ten westen de kerk van Finsterwolde. Strekkende van de Tiamme tot de Dollard. Getuigen: Cordt Borcherts en Berendt Roerdts [=Berendt Rewerts]


Beroep: Landbouwer
Hij trouwde ongeveer 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1585 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
14729 Trijntje Alberts [Gen. 14 Nr.: 14729 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1560 in Bunde Lotharingen en het Duitse Rijk. Trijntje is overleden omstreeks 1622 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Died Aft. 1622
Kind van Menzo en Trijntje:
I. Hillebrand Menzes [Gen. 13 Nr.: 7364 STAMBETOVERGROOTOUDER] (Zie 7364)
14730 Johan Arents [Gen. 14 Nr.: 14730 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1575 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Johan is overleden na 1607 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 32 jaar oud.
Hij trouwde met:
14731 Grietie Nomen Nescio [Gen. 14 Nr.: 14731 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1581. Grietie is overleden na 1607 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 26 jaar oud.
Kind van Johan en Grietie:
I. Grete Jansen [Gen. 13 Nr.: 7365 STAMBETOVERGROOTOUDER] (Zie 7365)
14732 Luppe Reints [Gen. 14 Nr.: 14732 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1588 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Luppe is overleden na 1630 in Wagenborgen Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 42 jaar oud.
Hij trouwde ongeveer 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-07-1622 in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
14733 Eetje Meertens [Gen. 14 Nr.: 14733 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1596 in Meeden Lotharingen en het Duitse Rijk. Eetje is overleden na 1622, ongeveer 26 jaar oud.
Kind van Luppe en Eetje:
I. Phoebe Luppes [Gen. 13 Nr.: 7366 STAMBETOVERGROOTOUDER] (Zie 7366)
14734 Reentko Reentkes [Gen. 14 Nr.: 14734 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1571. Reentko is overleden omstreeks 1633, ongeveer 62 jaar oud.
Beroep: Landbouwer te Beerta.
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 29-08-1605 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk, met:

14/14734 & 14735 Huwelijk Reentko Reentkes en Tyacke Meeckes


Lunae den 14 martij ao 1625 - Opt voorstel gedaen bij Reneke Renckens stadsmeijer van den Cloostergare in de Beerta wegen het uijt ende overleggen van eenen nieuwen dyck van die Beerta tot in Bellingwolde ofte Bunder nieulandt. Hebben de h.h. borgemeesteren ende raedt geresolveert dat die van Bellingwolde, Blijham, Winschooten, Beerta ende Finsterwolt aenschreven sal worden, omme haer volmachten met vulle last alhier te senden tegens aencummende vrijdach over acht dagen ten ende alsdan gedelibereert ende geresolveert mach worden wat in desen diens gedaen. 2-790 - fol.711 - Ommelander archief
Veneri den 5 marty 1630 - Op 't versouck van Reneke Renekes stads meyer in de Beerte. Is d' heer borgem. Wicheringe gecommittert om door oculaire insopectie sich te informeren van de gelegentheijt van seker sijltien, daer van verlegginge ende vergrotinge versocht wort in der stadtlant aldaer ende van de gelegentheijt te rapporteren ten eijnde daer in gedisponneert weerde naer behoiren. GAG - IIa 29
De Cloostergare wordt vanaf 12 Maart 1625 gehuiurd door Reencke Reenckes en Geert Doornbosch voor 360 car.gld. Het is groot 180 deimt. GAG - Stadsrekeningen - 1631
Jovis den 29 augusti 1633 - Op de requeste van Rencke Renckes met vrouw Dornebosch wegen seker zijltien in de Beerte. D' hh. borgemeesteren ende raedt lasten den rentemester Mepsche omden supplten. in desen te adsisteren. GAG - IIIa 32


14735 Tyacke Meeckes [Gen. 14 Nr.: 14735 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1571 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Tyacke is overleden na 22-05-1609, ongeveer 38 jaar oud.
Religie: Nederlands Hervormd
Notitie bij Tyacke: Zij werd Paasmaandag (17 april) 1598 te Midwolda als lidmaat aangenomen.
Kind van Reentko en Tyacke:
I. Tjake Reentkes [Gen. 13 Nr.: 7367 STAMBETOVERGROOTOUDER] (Zie 7367)
14744 Alberth Berents [Gen. 14 Nr.: 14744 STAMOUDOUDER].
Hij trouwde met
14745 Dedden Nomen Nescio [Gen. 14 Nr.: 14745 STAMOUDOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Alberts [Gen. 13 Nr.: 7372 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1594 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 7372).
14746 Jan Schillincks [Gen. 14 Nr.: 14746 STAMOUDOUDER].
Hij trouwde met
14747 - Nomen Nescio [Gen. 14 Nr.: 14747 STAMOUDOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Hille Schillinks [Gen. 13 Nr.: 7373 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1596 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 7373).
14748 Hilwert Tiackens [Gen. 14 Nr.: 14748 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1569 in Midwolda Graafschap Holland & West Friesland. Hilwert is overleden.
Hij trouwde met
14749 Anna Alberts [Gen. 14 Nr.: 14749 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1569 in Midwilda Graafschap Holland & West Friesland. Anna is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reindt Hilwerts [Gen. 13 Nr.: 7374 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1607 in Midwolda (Groningen) (zie 7374).
14750 Ludo Ubbens [Gen. 14 Nr.: 14750 STAMOUDOUDER].
Hij trouwde met
14751 Foelcke Tijackens [Gen. 14 Nr.: 14751 STAMOUDOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Tiacke Luijdens [Gen. 13 Nr.: 7375 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1601 (zie 7375).
14760 Rolff Gerds [Gen. 14: 14760 STAMOUDOUDER].
Hij trouwde met
14761 Aelcke Hindricks [Gen. 14: 14761 STAMOUDOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerd Rolefs [Gen. 13: 7380 STAMBETOVERGROOTOUDER] (zie 7380).
14762 Ipo Emmens [Gen. 14: 14762 STAMOUDOUDER].
Hij trouwde met
14763 Fosse Hemmens [Gen. 14: 14763 STAMOUDOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Trijntje Ipes [Gen. 13: 7381 STAMBETOVERGROOTOUDER] (zie 7381).15286 Nomno Hillens [Gen. 15 Nr.: 29456 STAMOUDGROOTOUDER/Gen. 14 Nr.: 15286 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1520 in Finsterwolde, Groningen Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij de geboorte van Nomno: Born Bet. 1525 - 1530 in Finsterwolde, GroningenNomno is overleden op 18-07-1613 in Finsterwolde, Groningen Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 93 jaar oud.
Notitie bij Nomno: Notes for Nomno Hillens: Nomno was Eigenerfde, Volmacht, Kerkvoogd, and Dijkrechter.
 
Voor het eerst wordt Nomno vermeld in 1554: Maendach 28 Maii 1554 Borgermester en Raedt der Stadt Groninghen hebben hoechgeleerden ende erbare doctor Johan Sikinge, borgermester, ende drost Albert Rolteman, mit de amptman Berneer Jarghes, sampt Lippe Fockens, Tyacke Eets, Eemcke Tonckens en Nomne Hillens gedeputeert ende verordent, um de olde karcke tho Finserwolde aff te breken ende voert enen nije wederum up tho laten maken, szo dat den upgemelten vrunden nut ende best duncken sall. (G.A.G., R.A. III a 1.)
2 mei 1567 – Oldambter Warfsminuten – Nomno Hillens contra Udo Eppens. Angesehen partijen na desen deom noch seker kundtschap gefuerth ende ingelacht, hebben B: en R: dese saecek wederome tho nijen verhoer, elck mit sijn beste berwijss ende bescheedt tho landtrechte gewesen. Actum den 5den februari 1567.


19 mei 1574 Wij Borgemesteren ende Raedt der stad Groeningen doen kundt ende betugen midts desen alsoe Nomno Hillens ende Aysso Wynkens sich doen beclagen dat seker kolck so in Beerster hamrick ingelopen, de welcke der gemeente van Finsterwolde end Beerta hedden na den dijckbrieff (als em oeck durch onsen verordenen na besichtinge uperlecht :) der groene swaerde gelijck moeten upmaecken, ende sulckes dan bes heer noch moet gescheen, tot ansichentlycken schaden der gantsen hamryke .. - hebben wij daer up verclaert na verhoer beyder parten, dat de voorschreven gemeente van Finsterwolde ende Beerta sullen alnoch erstens dages moeten nagaen ende vulbrengen tyt ene hem van onsen vorschrevene verordenten (: na den dijckbrieff als voergenaemt) uperlacht ende benoelen is gewest. Acte den xix dach mey ond. XVc veer ende tsoeventich. Dat Oerkunde wy mit onsen upgedruckten signete.

RAG Oldampter Warfsminuten 19-05-1574 regesten van geextendeerde oordelen in civiele zaken.


Beroep: Landbouwer.
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1552 in Graafschap Holland & West Friesland met de ongeveer 25-jarige15287 Reenke Phebens [Gen. 15 Nr.: 29457 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1527 in Finsterwolde Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Reenke is overleden na 1560 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 33 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Menzo Nomnes [Gen. 14 Nr.: 14728 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1555 in Finsterwolde, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 14728).
II. Bettie Nomnes [Gen. 13 Nr.: 7643 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1555 (zie 7643).
15288 Harmen Harmens [Gen. 14 Nr.: 15288 STAMOUDOUDER]. Harmen is overleden ongeveer in 1548.
Hij trouwde met:
15289 Geertjen Luityens [Gen. 14 Nr.: 15289 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1554 in Winschoten Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Geertjen is overleden vóór 10-04-1619 in Blijham Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 69 jaar oud.Notitie bij Geertjen: Overleden kort vóór 10 april 1619 (RA V.dd): "Eebo Harmens, Geerdt Luittyens met Tette, en Hempko Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal. moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats van zal. moeder Wipke, Hinrick Mans sampt Thijo Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als erfgenamen van hun zal. vader Manns Harmens voor hun erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben, Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks, Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene Hicke Harmens, broer en oom."


Kind van Harmen en Geertjen:
I. Mans Hermans [Gen. 13 Nr.: 7644 STAMBETOVERGROOTOUDER] (Zie 7644)
15290 Hindrick Dercks [Gen. 14 Nr.: 15290 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1550. Hindrick is overleden ongeveer in 1620 Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij overlijden van Hindrick: Acte vanwege de nalatenschap van Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N. en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620). [zie hieronder]

Hij trouwde met:
15291 Anna Wibbens [Gen. 14 Nr.: 15291 STAMOUDOUDER]. Anna is overleden ongeveer 1620 Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind van Hindrick en Anna:
I. Tamme Hindriks [Gen. 13 Nr.: 7645 STAMBETOVERGROOTOUDER] (Zie 7645)15976 Wynken up ten Slathe [Gen. 14 Nr.: 15976 STAMOUDOUDER], geboren vóór 1490. Wynken is overleden.
Notitie bij Wynken: "Wynken up ten Slathe" zu Duissern erwirbt im Jahre 1516 das Bürgerrecht von Duisburg.
Der Vorname "Wynken" wurde seinen Kindern, in einer etwas abgewandelten Form, als Familienname beigegeben.
Hij trouwde met
15977 - Nomen Nescio [Gen. 14 Nr.: 15977 STAMOUDOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wintgen to Duissern [Gen. 13 Nr.: 7988 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1520 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 7988).
 

15992 Johann up dem Collick [Gen. 14 Nr.: 15992 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1495 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden omstreeks 1561 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Johann: Johann Kolkmann wurde, gemeinsam mit seiner "echten [ehelichen] Hausfraw Catharinnen" am 11. November 1526 vom Abt zu Hamborn mit dem Hof "up dem Collick" und der Gerechtigkeit in der Speldorfer Mark behandigt. An Zinsen hatte er jährlich zu zahlen: 24 Kaisergulden, je 12 auf Martini und auf Epiphanie Domini; dazu die dritte Garbe; 4 Schuldschweine; 1 Pfund Gimber (= Ingwer); 100 Eier zu Ostern; 2 Dienste mit Pferden und Wagen jährlich.
Der Gewinnbrief für Johann vom 11. November (op dach Martini episcopi) 1526, dessen gleichzeitige Niederschrift unter dem Titel "Copia Gewinnbrieffs Johain up dem Kolick und Trynne seine echte (= eheliche) Hausfrau" im Behandigungsbuch sich erhalten hat, sagt dem Sinne nach: Abt Wilhelm von Wyenhorst (1517 bis 1543 Abt zu Hamborn) und der Konvent von Hamborn verleihen Johain up dem Koilck, Wilhelms Sohn, und Cathrinnen, seiner ehelichen Hausfrau, Johain Tacken Tochter, malick (jedem) ein hant en lijffgewin (eine Hand und Leibgewinn) an die hoiff up dem Collick, gelegen in den kerspel von Meiderich, gleichwie den Hof Johanns Vater von unseren Vorvätern in Gewinn hatte, mit der Gerechtigkeit in der Speldorfer Mark.
Beroep: Halfmann u. Schultheiß.
Hij trouwde metAbtei zu Hamborn


15993 Catharinnen (Trinne) Tack [Gen. 14 Nr.: 15993 STAMOUDOUDER], geboren in Speldorf Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Trinne is overleden vóór 1561 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelm Kolkmann [Gen. 13 Nr.: 7996 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 7996).
15994 Arent in der Monning [Gen. 14 Nr.: 15994 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1510. Arent is overleden omstreeks 1565 in Duisburg Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arent: Monninger Hof!Kloster Duisburg

Der Duisburger Bürger Rutger von Bensheim schenkte dem Kloster 20 Morgen Ackerland, der Ertrag von 20 Malter Gerste war für den Unterhalt eines Weltgeistlichen im Kloster bestimmt. Äbtissin und Konvent verkauften jedoch das Ackerland und legten den Erlös im Gut Monning an (Hof an der Stadtgrenze zwischen Duisburg und Mülheim) mit der Maßgabe, dass dieser Hof künftig die jährliche Kornrente zu liefern hatte. Der Hof Monning kam 1285 ganz in den Besitz des Klosters.

Der Grundbesitz des Klosters umfaßte vor allem Höfe (z.B. den Monninger Hof), Ländereien und eine Mühle im Duisburger Stadtgebiet sowie Höfe auf der linken Rheinseite in Gebieten der Städte Moers, Erkelenz, Jüchen, Grevenbroich und in der alten Grundherrschaft Dyk.
Der noch heute am Nordrand des Stadtwaldes in der Ruhraue liegende Monninghof wird bereits 1285 als Besitz des 1234 gegründeten Zisterzienserinnenklosters Duissern erwähnt. Sein Name „Monning“ bezieht sich wahrscheinlich auf die geographische Lage, denn der Wortstamm mana oder muna und darauf aufbauend monnauwe lassen sich von „Fluss“ bzw. der Fluss- also der Ruhraue herleiten.


Beroep: Halfmann, Schultheiß.
Hij trouwde met
15995 - Nomen Nescio [Gen. 14 Nr.: 15995 STAMOUDOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Nomen Nescio in der Monning [Gen. 13 Nr.: 7997 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1535 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 7997).16112 Lourens (Laureijs) Jansz Vervloet [Gen. 14 Nr.: 16112 STAMOUDOUDER], geboren circa 1547 in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk. Notitie bij Lourens; ook Laureijs Jans Vervloet!
Hij werd 1576 poorter van Breda waarbij zijn vader borg staat.
Notitie: Lourens / Laureijs / Laurens / Lauw / Lauwerens.
 

Wapen van der Vloet

In 1578 is hij in deze stad te vinden in de Sint Annenstraat. Zijn vrouw Anneken Henrick Michiels van der Put komt van Breda.
In 1592, toen hij ongeveer 45 jaar oud moest zijn geweest, legt hij voor het Gerecht in Leerdam een verklaring af waarin hij zegt dat hij in 1578 nog in Breda woonachtig was.17-04-1576 Poorter te BredaReligie: Hervormd. Louwerens was de eerste in de familie die Hervormd was!
Beroep: Vleeshouwer / Functie: Schepen van Leerdam 1590 - 1593, 1595 - 1604: Laurens Jansz Vervloet is rond 1579 vanwege de troubelen van Breda naar Leerdam gevlucht. Hij was daar verschillende keren Schepen.
[bron Jaap Vervloet uit Nederland]14-1-1590 (stilo novo)

drossaart Jaecques DE HOMBORCH

burgemeesters Jacob NOBEL Jansz

Lucas BOUMANS

schepenen Cornelis HAGEN Adriaensz

Cornelis Melysz

Lucas BOUWMANS

Cornelis Florijsz VAN DIEMEN

Goossen Zegers

Laurens Jansz VERVLOET

Adriaen Dircxsz

bode Herman VAN BRAECKEL Arienss


14-4-1592

De schepen Laurens Jansz VERVLOET, oud ca 45 jaar, inwoner te Leerdam, verklaart op verzoek van Peeter VAN CLOOTWIJCK schout en rentmeesterr te Geertruydenbergh dat in 1578 of 1579 toen deposant nog te Breda woonde dat hij met Ymbrecht Jan Mathijsz gecocht heeft van Jan Mathijsz VAN BEESTRAEL toentertijt woonachtige te Oosterhout een party vette schapen en dat hij betaald heeft aan de voorn Jan Mathijsz.


26.04.1593 Vestbrief BredaSchepenacte 15931595 Schepen te LeerdamSchepenacte 09-03-1595Schepenacte 23-03-1595Schepenacte 03-08-15951596 Schepen te Leerdam1597 Schepen te Leerdam02-04-1599 Vestbrief Breda06-12-1603 Leerdam

Lauw Jansz verkl gecocht te hebben van Jan Jaspersz 4h op Clein Oosterwijk, strekk v/d Linge t/d tiendweg, bov de erfgenamen van VAN DE VELDE en ben St Anna Vicarye en dat voor 188 kg. Jan Jaspersz heeft een broer Adriaen Jaspersz waarvan men niet weet of deze nog in leven is.
Lourens is overleden op 30-04-1604 in Leerdam Lotharingen en het Duitse Rijk, 56 of 57 jaar oud.
Hij trouwde met
16113 Anneke Hendrik Michiels van der Put [Gen. 14 Nr.: 16113 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1548 in Breda Lotharingen en het Duitse Rijk.
Anneke is overleden in Leerdam Lotharingen en het Duitse Rijk op 12-01-1600, ongeveer 52 jaar oud.
 

Wapen Leerdam

26.04.1593 Vestbrief Breda30.12.1599 notariŽle acte te Breda innen pacht

XIV/16113 Henrick Michiels van den Put, Henrick M.v.d.Put en dochters Cathelijn (getr.met Huijbrecht F.Beens) en Cornelia (wed.v. Cornelis Andriessen) machtigen (ook namens zus Anneken, broer Michiel en kinderen van broer Jan) Franchoijs H.Beens om pachten/renten in Gastel, Oudenbosch te innen.


Overlijden Anneken Henrick Michiels van den Put

30-04-1602 "Quam Laureijs Jansz van der Vloet, wonende tegenwoordich tot Leerdam in d'eene partije, Adriaen Sebastiaensz van de Corput, de behoude oom, Hendrick Hendrick Michiels van der Put tesamen in de naeme voorszegde Laureijsse kinderen, daer moeder af was wijlen Anneke Hendriks Michiels van der Putdochter in d'andere. Verclaerde ende bekende ...... van ende aengaende de goederen, actien, schulden en ...... daer de voorszegde wijlen Anneke op ten 12 january anno 1600 uijtgestorven is ende die zij achtergelaeten heeft, mitsgaders van 't onderhoudt der voorszegde kinderen tot acht in getale zijnde, alle minnelijck en vriendelijck met malcanderen geaccordeert ende ..... te zijn in manieren naebeschreven".


08.12.1611 Vestbrief BredaKind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Lourensz Vervloet [Gen. 13 Nr.: 8056 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1585 in Breda Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 8056).
16114 Jacob Gijsbertsz van Thuyl [Gen. 14 Nr.: 16114 STAMOUDOUDER]
. Jacob is overleden.
Hij trouwde met
16115 Marijke Gijsberts [Gen. 14 Nr.: 16115 STAMOUDOUDER]. Marijke is overleden.21-10-1647

Heesken Jacobs, weduwe van zalr. Handerick Lauwerensz. Vervloet, geass. met Lauweris Vervloet haer soon, en Cornelis Jansz. Lis, getr. met Teuntien Jacobs, en de selve Cornelis Jansz. Lis procuratie hebbende van Aerien Aertsz., Merten Peters en Cornelis Geurts, allen won. tot Suylecom, mitsgaders Lauwerens Handericks Vervloet procuratie hebbende van Jan Aertsz., van Suylecom, tr. aan Aerien Gerritsz. de Swart 17 hont 36 roeden lants, gelegen in ‘de eerste Hoeff’, gen. den Boonacker, belend boven Cornelis Jansz. Cleyn en beneden de Asperse gemeyne lantsvliet, hun aanbestorven van zalr. Mariken Ghysberts, die weduwe was van zalr. Jacop Ghysbertsz. van Tuyll.


Kind uit dit huwelijk:
I. Heeske Jacobs van Thuyl [Gen. 13 Nr.: 8057 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1585 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 8057).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE