https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATION XIIIGeneratie 13 (stambetovergrootouders)

4340 Francisco Ribeiro [Gen. 13 Nr.: 4340 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Francisco is overleden.
Hij trouwde, Reino de Portugal e dos Algarves, met
4341 Joana Dias [Gen. 13 Nr.: 4341 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Joana is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pedro Ribeiro [Gen. 12 Nr.: 2170 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 2170).
4342 Francisco Carvalho [Gen. 13 Nr.: 4342 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Francisco is overleden.
Hij trouwde, Reino de Portugal e dos Algarves, met
4343 Maria Pereira [Gen. 13 Nr.: 4343 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Maria is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Guiomar Fernandes [Gen. 12 Nr.: 2171 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 2171).4912 Gaspar Quaresma Caminha [Gen. 13 Nr.: 4912 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1674 in Lisboa Reino de Portugal e dos Algarves. Gaspar is overleden.
 
In 1635 vluchtte Gaspar naar Bahia, tijdens de grote uittocht van de plantage eigenaren uit Pernambuco, en nam alles mee wat vervoerd kon worden, waarbij hij groot deel achterliet, blootgesteld aan de hebzucht en schade van de Nederlanders. Hij verkocht zijn molen [die hij had gekocht van de vader van zijn schoondochter Maria Ximenes de Aragão die Duarte Ximenes de Aragão genaamd was] tijdens de Nederlandse invasie aan Francisco Lopes de Orosco, die het nabijgelegen plantage Velho bezat, voor 30.000 cruzados. Zijn zoon Anônio Fernandes Caminha de Medina zou later met de VOC over de plantage verder onderhandelen. Midden 1635 werd inderdaad het binnenland van Pernambuco verovert op de Portugezen na de val van de vesting van Arraial do Bom Jesus onder aanvoering van kolonel Arciszewski op 8 juni. Door het bezit van vele plantages werden de Nederlanders verleid het systeem van slavernij en slavenhandel, dat men in 1623 nog als onethisch had afgewezen, in 1635 volledig over te nemen. Zie het artikel Slaves!


Hij trouwde met
4913 Catarina Caldeira [Gen. 13 Nr.: 4913 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren in Lisboa Reino de Portugal e dos Algarves. Catarina is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antônio Fernandes Caminha de Medina [Gen. 12 Nr.: 2456 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1674 (zie 2456).4914 Duarte, Neto Ximenes de Aragão [Gen. 13 Nr.: 4914 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hij is geboren in 1570 en overleden na 1623.
Notitie bij Duarte: Era detentor de um foro da Quinta da Horta na freguesia de Olivais.
 
Em "O Bagaço da Cana", o diplomata e historiador Evaldo Cabral de Mello atribui a Duarte Ximenes a propriedade do engenho de açúcar Araripe de Baixo, situado à marge esquerda do rio Araripe:

"Em 1609, surge como proprietário de engenho em Araripe o comerciante de açúcar Duarte Ximenes, cavaleiro fidalgo da casa real, que residia em Olinda ao menos desde 1600 e que era aparentado com a família de mercadores cristãos-novos, os Ximenes de Aragão."


In "O Bagaço da Cana" schrijft diplomaat en historicus Evaldo Cabral de Mello aan Duarte Ximenes het eigendom toe van de suikerfabriek Araripe de Baixo, gelegen op de linkeroever van de rivier de Araripe:

"In 1609 komt de suikerhandelaar Duarte Ximenes, nobele ridder van het koningshuis, die sinds 1600 in Olinda woonde en die verwant was aan de familie van nieuwchristelijke kooplieden, de Ximenes van Aragon, op als eigenaar van een molen in Araripe."


De Ximenes de Aragão; zeer rijke kooplieden van joodse afkomst. Toen er conflicten ontstonden met het Heilig Officie, verlieten zij Portugal om een ​handelshuis in Antwerpen te stichten en zo ontstonden belangrijke families van de Belgische adel.

Fidalgo Ridder van Casa Real, slechts 33 jaar oud (Olinda, 1603) [Cavaleiro Fidalgo da Casa Real].

Woonachtig in Olinda in 1600. Een van de grootste suikerexporteurs in Pernambuco, tussen 1596 en 1605, het meeste naar Lissabon [Rendeiro do Contrato de Dízimos do açúcar em Pernambuco, em 1617 e 1621].Senhor de engenhos [plantage eigenaar]: Araripe de Baixo / Ilha de Itamaracá-Araripe.
Duarte Ximenes verdeelt al snel het land van de plantage en verbouwt Araripe en Baixo doormidel van het gebruik van ossen. Het land bevond zich op de linkeroever van de Rio Araripe (Rio Catucá-Rio Botafogo), parochie van Araripe onder de jurisdictie van Itamaracá.


In 1623 had de molen Araripe de Baixo 3.608 arrobas suiker gemalen en was Duarte Ximenes aan de Kroon een bedrag van 10.000 cruzados aan belastingen verschuldigd. Vervolgens verkocht hij de molen aan de vader van zijn schoonzoon Antônio Fernandes Caminha de Medina die Gaspar Caminha genaamd was.
Hij woonde in Pernambuco, samen met zijn broer Gaspar Ximenes en met zijn neef Antônio Nunes Ximenes.
Hij trouwde met4915 Catarina da Veiga [Gen. 13 Nr.: 4915 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Zij is geboren rond 1550 en overleden na 1623.
Notitie: Via haar ouders, Rui Lopes e Évora & Lenor Rodrigues da Veiga, is er een directe afstamming naar Urraca Henriques, Infanta of Portugal geboren circa 1095, haar broer was de eerste koning van Portugal; Alfonso I. Hun vader was Henrique de Borgonha [Henrick van Bourgondie].
 

ALFONSO I REI PORTUGAL

Hugh Capet, King of France b. c. 941 = Adelaide d'Aquitaine b. c. 945
Robert II the Pious, King of France b. 27.03.972 = Constance d' Arles b. c. 986
Robert I 'le Vieux', Duke of Burgundy b. c. 1011 = Hélie de Semur b. c. 1015
Henry, Duke of Burgundy b. 1035 = Beatriz (?) de Barcelona b. c. 1035
Henry of Burgundy, Count of Portugal b. 1069 (father of Alfonso I, the first King of Portugal) = Teresa de León b. c. 1080
Bermudo Pérez de Traba b. c. 1080 = Urraca Henriques, Infanta of Portugal b. c. 1095
Don Fernando Aires de Lima b. c. 1130 = Dona Teresa Bermudez de Traba
Don João Fernandes de Lima, o Bom b. c. 1170 = Berengária Afonso de Baião b. c. 1200
Don Fernão Anes de Lima b. c. 1215 = Dona Teresa Anes de Sousa b. c. 1215
Don Fernão Fernandes de Lima b. c. 1220 = Dona Sancha Vasques de Soverosa b. c. 1220
Don Rui Fernandes de Lima b. c. 1265 = Dona Maria Afonso Torrichão b. c. 1270
Don João Fernandes de Lima b. c. 1290 = Dona Maria Pires da Nóvoa b. c. 1310
Don Rui Fernandes de Lima b. c. 1320 = Maria Sancha Gil
Gonçalo Rodrigues 'das mãos' de Lima = Sancha de Anobra?
Rui Fernandes de Lima = Teresa de Andrade
Álvaro Rodrigues de Lima b. c. 1340 = Inês Fernandes de Sotomaior b. c. 1340
Fernão Anes de Lima, Alcalde de Ponte de Lima b. c. 1370 = Teresa da Silva b. c. 1385
Leonel de Lima, 1st Viscount of Vila Nova de Cerveira b. 1403 = Filipa da Cunha b. c. 1410
Don Álvaro de Lima b. c. 1450 = Violante Nogueira b. c. 1470
Pedro de Mendonça, Alcalde de Mourão b. c. 1470 = Dona Teresa de Lima b. c. 1490
Henrique Pinheiro Lobo = Leonor de Menezes
Álvaro Pinheiro Lobo, Alcalde de Barcelos = Not known
António Barbosa, o surdo de Penela = Isabel Pinheiro de Lacerda
Rui Lopes da Veiga = Helena Pinheiro
Rui Lopes de Évora = Lenor Rodrigues da Veiga
Kind uit deze relatie:
I. Maria Ximenes de Aragão [Gen. 12 Nr.: 2457 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 2457).4916 Baltazar Rodrigues Mendes [Gen. 13 Nr.: 4916 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hij is geboren ca 1546 in Santa Maria de Belém, Lisbon, Portugal en overleden na 1637 [aan Nederlandse zijde; was niet gevlucht bij herinname van de streek door de Nederlanders; hij moest schadeloosstelling betalen aan de West Indische Compagnie (WIC)].
Notitie bij Baltazar: Senhor dos engenhos: Biapecu/Itamaracá; Taquara (Nossa Senhora da Penha de França)/Itamaracá.
Hij woonde o.a. in Recife.
 

Nossa Senhora da Penha de França

Biapecu ITÂMARACÂ

De Biapecu-molen, onder aanroeping van Santo Amaro, werd in 1623 gesticht door de Jood [Cristão Novo] Baltazar Rodrigues Mendes, Natural de Santa Maria de Belém-Lisboa, in de uiterwaarden, in de stroomgebied van Biapecu en Tejucupapo, van Itamaracá.

Zijn fabriek had een door ossen aangedreven molen en in het jaar 1623 maalde hij 1.660 arrobas suiker. Het apparaat werd genoemd in de PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS-kaart, PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ.

Tijdens de Pernambuco Restauratieoorlog (1630-1654) werd de molen door Nederlandse troepen in 1632 in brand gestoken en volledig verwoest. In die tijd gingen enkele plantage-eigenaren onmiddellijk in dienst van de indringers, zoals het geval was met de nieuwe christen Baltazar Rodrigues Mendes.

In 1637 was de molen eigendom van de erfgenamen van Baltazar, zijn vrouw D. Isabel Cabral en zoon, die onder Nederlandse heerschappij waren gebleven.


Hij trouwde met
4917 Isabel (Luzia) Cabral da Costa [Gen. 13 Nr.: 4917 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Zij is geboren va 1546 op het eiland São Miguel, Azores, Portugal en overleden ca 1637.
Notitie: Engenho Taquara - Sob a Invocação de Nossa Senhora da Penha de França, do autor Fabio Arruda de Lima. 1o marido: Baltazar Rodrigues Mendes. 2o marido Joao Rodrigues.Actum den 19en Janrij 1608. Reciffo


Sommier discours ouer den staet vande vier geconquesteerde capitanias Parnambuco, Itamarica, Paraiba ende Rio Grande, inde noorderdeelen van Brasil.
De conqueste, door Godes genade en¯ de wapenen vande generale West-Ie Compe gedaen inde gewesten van Brasil

De tweede Freguesia vande Capitania van Itamarica is do Abiay en¯ Tacoara, van¯ aenroepinge van Nosra Sra da Penha de França; in deselve sijn gelegen dese onderstaende Ingenhos:

13 Ingenho Nossa Senhora da Penha de França, ossenmolen, toebehoren¯ Isabel Gabral, wede van Baltazar Rodrigues Mendes, onder ons ouerleden, en¯ maelt.


Kind uit dit huwelijk:
I. Valentim Tavares Cabral [Gen. 12 Nr.: 2458 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 2458).
4918 Don Alonso Vélez de Guevara [Gen. 13 Nr.: 4918 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Notitie: Burgemeester van de stad Burgos.Dona Isabel de la Cueva, hertogin van Albuquerque, enz., op de schenking die haar vader aan Gómez de Velázquez heeft gedaan van 2.000 overstroomde land in de stad Granada en het dorp Huelma.
Krachtens de akte van curatorschap van Doña Isabel, ten gunste van Don Diego Hernández de Córdoba, Marqués de Comares, verleent hij macht aan Don Alonso Vélez de Guevara, buurman van Cuéllar [een gemeente in de Spaanse provincie Segovia in de regio Castilië en León], mayordomo [een persoon die spreekt, afspraken maakt of de leiding neemt over een ander, woordvoerder] van kardinaal Don Bartolomé de la Cueva, over de collectie van de kardinaalspensioenen met betrekking tot het pastoraat en het damesziekenhuis dat hij in Cuéllar heeft opgericht.


Hij trouwde met
4919 Casilda de Gauna Varona [Gen. 13 Nr.: 4919 STAMBETOVERGROOTOUDER].Segunda parte de comedias de Lope de Vega Carpio

De komedies van de beroemde dichter Lope de Vega Carpió, is samengesteld door Bernardo Grassa. Het tweede deel [1611] van de Lope de Vega Carpió Commedies, is opgedragen aan Casilda de Gauna Varona, de vrouw van Don Alonso Vélez de Guevara, burgemeester van de stad Burgos. Het werd in 1618 in Madrid gepubliceerd door Juan de la Cuesta en bevat twaalf andere komedies: La fuerza lastimosa; La ocasión perdida; El gallardo catalán; El mayorazgo dudoso; la resistencia honrada y condesa Matilde; Los Benavides; Los comendadores de Cordova; La bella Malmaridada; Los tres diamantes; La quinta de Florencia; El padrino desposado y Las ferias de Madrid; Hoja de guarda.


Kind uit dit huwelijk:
I. Antônia Vélez de Guevara [Gen. 12 Nr.: 2459 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 2459).
4920 Francisco Jácome/Jaconte [Gen. 13 Nr.: 4920 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
4921 Maria da Silveira [Gen. 13 Nr.: 4921 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Nomen Nescio Ferreira da Silveira [Gen. 12 Nr.: 2460 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 2460).
4924 Sebastião da Costa de Carvalho [Gen. 13 Nr.: 4924 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Natural Neguellos, Porto, Porto District, Brasil Colonial.
Hij trouwde met
4925 Beatriz Carneiro [Gen. 13 Nr.: 4925 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Natural Neguellos, Porto, Porto District, Brasil Colonial.
Kind uit dit huwelijk:
I. Miguel Carneiro da Costa [Gen. 12 Nr.: 2462 STAMOVERGROOTOUDER], geboren in Neguellos, Porto, Porto District, Reino de Portugal e dos Algarves (zie 2462).
4926 João Saraiva [Gen. 13 Nr.: 4926 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Natural Lisboa, Reino de Portugal e dos Algarves
Hij trouwde met
4927 Guiomar Luiz Barbosa [Gen. 13 Nr.: 4927 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Natural Lisboa, Reino de Portugal e dos Algarves.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antônia das Neves [Gen. 12 Nr.: 2463 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 2463).
5120 Thomas Copestake [Gen. 13 Nr.: 5120 STAMBETOVERGROOTOUDER]
. Thomas is gebpren ca. 1560 Ellastone Staffordshire, Kingdom of England en is overleden. Hij is begraven op 27-08-1639 in Ellastone Staffordshire, Kingdom of England.
Beroep: Yoman (a man holding and cultivating a small landed estate; a freeholder).
Adres: Prestwood Staffordshire
Hij trouwde, op 26-07-1579 in Ellastone Staffordshire, Kingdom of England met de 20-jarigeXIII/5120 begraven Thomas Copestake


 
XIII/5120 Thomas Copestake burial


XIII/5120 & 5121 Huwelijk Thomas Copestake & Katheryn Bothom


 
XIII/5120 & 5121 Thomas Copestake and Katheryn Bothom marriage


5121 Katheryn Bothom [Gen. 13 Nr.: 5121 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 01-02-1560 in Ellastone Staffordshire, Kingdom of England.XIII/5121 doop Katheryn Bothom


XIII/5121 Katheryn Bothom baptism


Katheryn is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sampson Copestake [Gen. 12 Nr.: 2560 STAMOVERGROOTOUDER], gedoopt op 17-09-1601 in Ellastone Staffordshire, Kingdom of England (zie 2560).
5122 John Alline [Gen. 13 Nr.: 5122 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
5223 Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 5123 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Joane Allyne [Gen. 12 Nr.: 2561 STAMOVERGROOTOUDER], geboren in 1607 (zie 2561).
5538 Thomas Baraclough [Gen. 13 Nr.: 5538 STAMBETOVERGROOTOUDER]
. Thomas is overleden.
Hij trouwde met:
5539 N. N. [Gen. 13 Nr.: 5538 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Thomas en N.:
I. Anne Baraclough [Gen. 12 Nr.: 2769 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 2769)
5570 Thomas Baraclough [Gen. 13 Nr.: 5538 STAMBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 5538).
Hij trouwde met
5571 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 5538 STAMBETOVERGROOTOUDER] (dezelfde als 5539).
6208 Jürgen Bangert [Gen. 13 Nr.: 6208 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1520 in Sudeck Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Evangelisch Luthers.
Jurg is overleden omstreeks 1595 in Sudeck Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 75 jaar oud.
Beroep: Rechter & Boer
Hij trouwde met:
6209 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6209 STAMOVERGROOTOUDER], N. is overleden na 1548 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van Jürgen en N.:
I. Jurg Bangert [Gen. 12 Nr.: 3104 STAMGROOTOUDER] (Zie 3104)
6216 Enoch Pauli [Gen. 13 Nr.: 6216 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1520 in Rhenegge Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Enoch is overleden.
Hij trouwde met
6217 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6217 STAMOVERGROOTOUDER] - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Georg Paull [Gen. 12 Nr.: 3108 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1545 in Rhenegge Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3108).
6224 Ricus Henschen [Gen. 13 Nr.: 6224 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1550 in Rhenegge Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Ricus is overleden.
Hij trouwde met
6225 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6225 STAMBETOVERGROOTOUDER] - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Heinrich Henschen [Gen. 12 Nr.: 3112 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1580 (zie 3112).
6304 Hynrick Maesen [Gen. 13 Nr.: 6304 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hynrick is geboren ca 1585 en overleden na 22-04-1656 in Amersfoort Republiek der 7 Verenigde Provinciën, tenminste 71 jaar oud.04-02-1608 Huwelijkse voorwaarden

Datering: 04-02-1608

Akten: Huwelijkse voorwaarden: 04-02-1608 J. van Ingen AT 002b001 nr. 160.

Naam: Comparanten:
Henrick Rijcxzn. en Jan van Ingen, vanwege Henrick Maeszn., bruidegom. Bessel Helmichszn. en Bessel Rutgerszn., vanwege Geertgen Rutgers, bruid. Opmerkingen:
De bruidegom brengt in, 100 gulden contant geld plus zijn klederen, gewaardeerd op 100 gulden. Mettgen, weduwe van Maes Everts heeft tot vordering naar haar zoon, de bruidegom, de som van 150 gulden. De bruid brengt in, aan contant geld, inboedel, klederen en anders, samen gewaardeerd op 450 carolus gulden. Als zij zonder kinderen overlijden,
of die ook weer zonder kinderen overlijden, dan zullen de goederen terug gaan naar de zijde waarvan ze gekomen zijn. Winst en verlies en eventuele toekomende erfenissen of "bestervenissen" zullen half om half zijn. De twee gouden ringen die de bruid van de bruidegom zal ontvangen, zullen ingeval van overlijden zonder kinderen, door de bruid vooruit genoten worden.
Daaronder stond: Bessel Rutgers bekent dat hij de voornoemde goederen van Geertgen Rutgers, zijn zuster, uit de erfenis waar zij is aangekomen door het overlijden van zijn vader en moeder en van Harmantgen Rutgers, zijn overleden zuster, niet zal pretenderen, en dat Geertgen Rutgers daarvan de volle geneugten zal hebben. 04-02-1608.

Rol: Genoemd


Weduwe 24-10-1610

De weduwe van Henrick Maes zal daar tegenover de andere helft van de hof, zoals deze van de voornoemde kerk in erfpacht is ontvangen, behouden, zoals deze mede is afgepaald en tegenwoordig in bezit is van Gerrit Aertzn. en waarop jaarlijks een gulden wordt betaald van de voornoemde 4 gulden erfpacht die is beloofd en de andere helft van de hof die aan Gerrit Gerritszn. is verkocht daarvan vrijen. De partijen zullen ieder voor de helft de schiltgelden en 's Heeren ongelden (= grondbelasting) betalen die op voornoemde hof zijn geheven. De weduwe van Henrick Maes zal "tot vermaningen" van Gerrit Gerritszn. en Hillitgen Frans alle hulp verlenen om van de kerkmeesters van de kerk accoord voor overzetting van de voornoemde helft van de hof te verkrijgen. Gerrit Gerritszn. zal aan de weduwe van Henrick Maes 24 carolus gulden betalen over een maand na datum dezes. Wel te verstaan dat indien Gerrit Gerritszn. intussen kan bewijzen dat de koop van voornoemde hof door Henrick Maes aan Willem Thoeniszn. is gedaan en aan de ontvanger of collecteur van de 40e penning door Henrick Maes of Willemtgen (N.B. mogelijk is dit de naam van voornoemde weduwe) is gemeld, dan zal Gerrit Gerritszn. van de voornoemde 24 gulden zijn vrijgesteld, terwijl het overige van dit accoord van waarde blijft en bij de betaling van de 24 gulden zullen de ongelden (onkosten) worden afgetrokken die Gerrit Gerritszn. kan bewijzen betaald te hebben. Hiermee zijn en zullen partijen accoord blijven met compensatie van de kosten. Getuigen: mr. Elias van Weede, Evert van der Schuer, Rijck van Mulenborch, Cornelis Aert Gerritzn. en Jan van Ingen. Bijzonderheden: Comparanten: De weduwe van Henrick Maes, als moeder en momberse (voogdes) van haar kinderen, in aanwezigheid van haar kinderen, ter ene zijde. Gerrit Gerritszn. en Hillitgen Frans, echtelieden, ter andere zijde. Er was een geschil ontstaan over de helft van zekere hof, eertijds door Henrick Maes verkregen van de St. Joriskerk alhier met goedvinden van de regeerders dezer stad, gelegen tussen de Camppoort en Trijskenspoort (St. Andriespoort). Belend aan de ene zijde Henrick Maes en Evert Wouterszn. aan de andere zijde. De weduwe van Henrick Maes eist dat Gerrit Gerritszn. en Hillitgen Frans de voornoemde helft van de hof ten behoeve van haar zullen verlaten, omdat de verhuur door Henrick Maes aan Willem Thoeniszn. gedaan al lang was beeindigd. Gerrit Gerritszn. zegt dat Henrick Maes deze hof uiteindelijk had verkocht aan Willem Thoeniszn. en zijn huisvrouw, van wie Hillitgen Frans deze hof eveneens door koop had verkregen en dat daarom haar het enige gebruiksrecht was toegekomen.


07-07-1616 Koop van een huis; Langestr. Amersfoort

Verkoop huis op de Langestraat
Bijzonderheden:
Harman Roelofs, heeft dit voor zichzelf en vervangende zijn huisvrouw, verkocht aan Henrick Maes en Thonisgen Willems [diens 2e vrouw], echtelieden, en hun erven, met de last van 2 gulden en 2 stuivers jaarlijks voor het Schippersgilde van Amersfoort. Dit voor de som van 700 carolus gulden, waarvan de koper aan de verkoper bij ondertekening van de akte 400 car. gulden heeft betaald en over de resterende 300 gulden zal de koper jaarlijks 18 gulden rente betalen, waarvan het eerste jaar rente moet worden betaald mei 1617, tot de aflossing toe. Transport zal worden gedaan op verzoek en in de tussentijd blijven de voornoemde 300 gulden speciaal met het voornoemde huis verbonden, en bij het transport zal dit bedrag in het huis worden gehypotheceerd.


30-11-1618 Getuige

Testament: 30-11-1618 Notaris J. van Ingen

Jeronimusz., Marten (inwoonders van Amersfoort)

Echtgenoot: Harmansdr., Dirckgen (tekent met merk).
Zij bemaken elkaar over en weer de levenslange lijftocht van al hun na te laten goederen, met een volkomen bewind en administratie. Zij secluderen de Weeskamer uit hun boedel. Akte ten woonplaatse van de comparanten.

Getuigen: Brant Henricxz. (ook: Brandt), Thijman Henricx (ook: Timen) en Henrick Maesz. (ook: Henrijck Masen; backer)


12-12-1618 Voogd

Datering: 1618-12-12
Akten: Verkoop: 12-12-1618 Notaris J. van Ingen AT002 b006 folio 115 R
Naam: Uit de nalatenschap van: - Jan Thonis. zaliger; - en zijn vrouw Neeltgen Willems. Verkopers: Voor de ene helft: Thonis Jansz. Voor de andere helft: - Henrickgen weduwe van Willem Thonis., ook Henrickgen Willems genoemd; - met haar gekoren voogd, haar zwager Henrick Maesz. Kopers: - Gerrit Jansz. (bombazijdewercker) en zijn vrouw.
Omschrijving:
Verkoop in erfkoop van een huysinge, wezende twee woningen met de hof daarachter, staande in de Crommestraet alhier,
en strekkende tot aan de Langegraft (ook: Langegracht). Belend aan de ene zijde: een gemeen steegje; belend aan de andere zijde: de weduwe en erfgenamen van Gerrit van Rhyn. Opmerkingen:
Met voorwaarden voor het verhogen van de muur aan de zijde van de weduwe, en het onderhoud van de houten afscheiding. De koopsom bedraagt 700 Carolus gulden. De koper zal 200 gulden op interest mogen behouden tegen 6% rente. Aanvaarding per mei 1619. Deze 200 gulden zal afgetrokken worden van de portie van Henrickgen Willems. De resterende kooppenningen zal de koper in 3
jaarlijkse termijnen betalen tegen 6% interest, steeds per mei. Waarna transport zal plaatsvinden. De 40e penning zal de koper voor zijn rekening nemen, alsmede de kosten van transport en schrijven van dezen. Verder zal de koper van iedere gulden van de kooppenningen een oortje betalen ten gelage en een oortje ten rantsoen, waarvoor de verkopers de bestemming zullen bepalen. Borgen voor de koper: Jan Henricksz. (tekent met merk) en Jacob Wesselsz. (tekent met merk; dragers). Getuigen: Jan Cornelisz. en Aert Thonis. (tekent met merk; timmerluyden).


03-12-1625 Verkoop van graf in Leusden

Op 3 december 1625 verkocht Henrick Maesz, wonend in Amersfoort, aan de weduwe en kinderen van Jacob Aeriensz Stael voor 12 gulden een graf aan de zuidzijde van het koor op het kerkhof van Leusden


07-07-1626 Getuige bij testament

Datering: 1626-07-07
Akten: Testament: 07-07-1626 (ouden stijl) Notaris J. van Ingen AT002 a002 folio 508 V
Naam: Roelofsz., Harman (tekent: "Hermen Roelfs."; borgers en inwoonders van Amersfoort; hij is: "cranck van lichaeme synde")
Opmerkingen:
Over en weer bemaken zij elkaar de lijftocht van al hun na te laten goederen, met een volkomen bewind en administratie, tot het hertrouwen toe van de langstlevende. Zij secluderen de Weeskamer. Zij bemaken al hun na te laten goederen in gelijke parten aan hun zoon en dochters resp. hun na te laten geboorte: - hun zoon Cornelis Harmanss.; - de kinderen van Fytgen Harmans zaliger, met eenre hand i.p.v. hun moeder; - Willemtgen Harmans, weduwe van Dirck Servaesz.; - Harmantgen Harmans, huysvrouw van Teel Servaesz. Onder verband, dat indien de kinderen van Fijtgen Harmans alle zonder nalatende geboorte zouden overlijden, dat dan datgene wat zij geërfd hebben van hen, comparanten, weer vererven zal op de naaste van de zijde van hun comparanten. De comparanten willen niet dat de kinderen van Fytgen Harmans gekort zullen worden voor het onderhoud wat zij aan deze kinderen gedaan hebben en nog doen zullen. Zij willen dat hun zoon Cornelis Harmans. het voordeel genieten zal dat hem volgens de ordonnantie toekomt. Mits de dochters en hun kinderen genieten zullen de klederen ten lijve van Anna Cornelis. Akte te Amersfoort ten woonplaatse van de comparanten. Getuigen: Jan Janss. (bombesydewercker), Peter Janss. (timmerman; hij tekent met een huismerk) en Henrick Maes. (backer)


Overleden aan de Langegracht te Amersfoort

25-07-1646; Een huis en woning achteraan aan de Langegracht, waar hun vader was overleden, strekkende tot achter in de Muurhuizen. Maes Henricsz, al jaren uitlandig, Rutger Henricxz en zijn vrouw Evertgen Gerrits, Cornelis Jansz Veen en zijn vrouw Grietgen Henricx, respectieve voorzonen en voordochter van wijlen Henrick Maesen, bakker bij hem behouden van Geertgen Rutgers zijn vorige overleden vrouw. Willem Henricsz en zijn vrouw Aeltgen Reijers, Lambert Elbertsz en zijn vrouw Evertgen Henrics, Jaecques Monij en zijn vrouw Emmitgen Henricx, Mechtelt Henricx, jongedochter, nazoon en -dochters van Henrick Maesz bij Tonisgen Willems, zijn laatst overleden vrouw verdeelden de erfenis. Kopende partij: Dragen over aan Lambert Elbertsz en zijn vrouw Evertgen Henricx, mede-erfgenamen. Opmerkingen: Belast met 40 gulden aan het Schippersbroederschap, met 5 penningen aan Cornelis van Ingen, met 150 gulden aan Rutger Henricsz, supplement van zijn moeders goeden met 1488 gulden aan de mede-erven. Voldaan.


Kaart Joan Blaeu, 1649
De Langegracht loopt vanaf rechtsonder schuin omhoog en komt dan uit bij een brug, de Ketelaarsbrug, die de Breestraat verbindt met Muurhuizen. Maar ook de panden aan de Breestraat waren muurhuizen. De panden aan de Langegracht kwamen aan de achterkant uit bij de muurhuizen. Het woonhuis van Henrick Maesz moet dus één van panden in de cirkel zijn geweest.Henrick Maesz was lang eigenaar aan de Langegracht, zoals blijkt uit diverse transportakten:

Op 18 augustus 1617, Henrick Maesz belendend aan koper Clemens van Vanevelt en verkoper Henrick Aertsz van Osch,Op 12 juni 1624, Henrick Maesz, bakker, belendend aan koper Heyltgen Adams, weduwe van Gerrit Cornelissen en haar erven en verkoper Wouter Rutgertsz en zijn vrouw Weymptgen Cornelis.

Op 9 oktober 1635, Henrick Maesz, bakker, belendend aan koper Thijmen Henricksz Roos en Oeijtgen, weduwe van Arent van de Wal en verkoper Gijsbert Evertsz, weduwnaar van Ariana Jans, wonende te Amsterdam.

Op 1 mei 1640 gaven Henrick Maesz, bakker, en zijn vrouw een lening aan Nicolaes de Goijer, oud-ritmeester en zijn vrouw Geertruijd van Oostendorp, met als onderpand een huis en hofstede staande aan de Langegracht.


Henrick Maesz, bakker, zijn vrouw en hun erven gaven op gaven op 17 april 1627 een lening aan Lijsgen Jacobs, weduwe van Jacob Wessels, Thonis Jacobsz, Jacob Jacobsz, en Jan Henricksz met hun respectieve vrouwen, met als onderpand een huis in de Paternosterstraat, door Lijsgen Jacobs bewoond.

Henrick Maes, bakker, zijn vrouw en hun erven gaven op 19 juli 1627 een lening aan Peter Goortss, met als onderpand een huis en hofstede buiten de kleine Koppelpoort.
In de marge: Lambert Elbertzen, bakker, als man en voogd van Geertgen Henrickx, die erfgename is geweest van Henrick Maesen haar vader, - voorts voor de andere erfgenamen, - verklaart dat de schuldsom voldaan is door Goosen Jansen. Akte 29-05-1656.

Henrick Maesz, bakker, zijn vrouw en hun erven gaven op 30 maart 1629 een lening aan Gerrit Jansz en zijn vrouw Stijntgen Henricx, met als onderpand een huis in de Breestraat.19-07-1627 Erven

Aktedatum: 19-07-1627

Leningnemer: Peter Goortss
Leninggever: Henrick Maes Bakker, zijn vrouw en hun erven

Lening: 84 gulden

Onderpand: huis en hofstede buiten de kleine Koppelpoort
Belendingen 1: Hubert Lambertss Moll
Belendingen 2: Jan Jacobs van Bitterschoten
Opmerkingen: In de marge: Lambert Elbertzen, bakker, als man en voogd van Geertgen Henrickx, die erfgename is geweest van Henrick Maesen haar vader, - voorts voor de andere erfgenamen, - verklaart dat de schuldsom voldaan is door Goosen Jansen. Akte 29-05-1656.


Op 14 november 1627 verstrekten Henrick Maesz, backer, zijn vrouw en hun erven een lening van ƒ 200.
Deze lening werd op 28 februari 1634 voldaan, verklaarde Henric Maesz, backer, voor hem en zijn vrouw.

Henrick Maess, bakker, werd vermeld op 28 juni 1628 als belendend aan de Langegracht, koper was Gerrit Jansz, metselaar.

Op 30 maart 1629 verstrekten Henrick Maesz, bakker, zijn vrouw en hun erven een lening van ƒ 50.

Henrick Maesz, bakker, werd vermeld op 9 oktober 1635 als belendend aan de Langegracht. Koper was Thijmen Henricksz Roos.

Henric Maesz, bakker en zijn vrouw verstrekten op 1 mei 1640 een lening van ƒ 200.Henric Maess, bakker, leefde nog op 21 mei 1644 want toen werd hij vermeld als belendend in de Muurhuizen.

Op 22 april 1656 werd een huisje en hofje buiten de Kleine Koppelpoort overgedragen, belast met een hoofdsom van ƒ 20-10-0 ten behoeve van Henrick Maesz, backer (Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis).

Beroep: Backer
Hij trouwde op 04-02-1608 in Amersfoort Republiek der 7 Verenigde Provinciën met
6305 Geertgen Rutgers [Gen. 13 Nr.: 6305 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Geertgen is geboren voor 01-05-1679 Republiek der 7 Verenigde Provinciën en overleden voor 16-07-1610 in Amersfoort Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Bij haar huwelijk op 04-02-1608 vermeld:
Bessel Rutgers bekent dat hij de voornoemde goederen van Geertgen Rutgers, zijn zuster, uit de erfenis waar zij is aangekomen door het overlijden van zijn vader en moeder en van Harmantgen Rutgers, zijn overleden zuster, niet zal pretenderen, en dat Geertgen Rutgers daarvan de volle geneugten zal hebben. 04-02-1608.Object: een huis, hof en hofstede aan de Cingel.

Verkopende partij:
Elbert Elbertsz voor 6/11 parten; Lambert Petersz voor 1/11 part; Evert Rutgersz voor 1/11 part; Tonis Rutgersz voor 1/11 part; Peter Buijck voor 1/11 part; allen voor zich en voor hun absente vrouwen en Evert en Tonis Rutgersz ook voor IJdgen Beerns en Geertgen Rutgers, hun zwager en zuster; 1/11 part voor de erfgenamen van Cors Reijersz.

Kopende partij:
Jean La Roche, zijn vrouw Elbertgen Evertsz en hun erven.

Aktedatum: 19-05-1646

Belendingen 1: aan de ene zijde Gerrit Aertsz Vuller.
Belendingen 2: aan de andere zijde een steegje.
Belendingen 3: neffens de weduwe en kinderen van Jacob Petersz Timmerman en achter IJsack Lasardon.


XIII/6305 Geertgen Rutgers Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort inschrijving na 13-12-1604 en uitschrijving voor 16-07-1610


Kind uit dit huwelijk:
I. Maes Henricsz [Gen. 12 Nr.: 3152 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 3152).
6404 Hermann Hilling [Gen. 13 Nr.: 6404 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1530 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Hermann: geboren um 1530
Hermann is overleden na 1606 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermann: Gestorben nach 1606, urk. 1551-1606
Notitie bij Hermann: Beerbter, wird 1551 "vor gewalt" vor das Düther Brüchtegericht gebracht, bezahlt 1562/63 Strafe wegen Totschlags, 1583-1595 Gerichtsschöffe Lathen.
"1562 April 2, Vor Feyge Engelberts, Richter zu Lingen, versprechen Mechthild die Witwe und die Kinder des infolge eines Unglücks durch die Hand des Hermann Hyllinck zu Tode gekommenen Lingener Bürger Bernt Westerbeck keine Klage gegen Hermann Hyllinck zu erheben. Zeugen: Lambert Ham, Menke Kremer, Johann Runde, Thomas Schomaker, Bürgermeister zu Lingen u.a., Siegel des Richters" (Urkunde im Hofarchiv Hilling).

Religie: Katholiek
Hij trouwde ongeveer 38 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1568 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met:
6405 Anna Schulte [Gen. 13 Nr.: 6405 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Anna is overleden na 1568 in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Anna: Gestorben nach 1568, urk. 1568
Notitie bij het huwelijk van Hermann en Anna: vor 1568
Kind van Hermann en Anna:
I. Nikolaus Hilling [Gen. 12 Nr.: 3202 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3202)6412 Behne Kramer [Gen. 13 Nr.: 6412 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Behne is overleden vóór 1611.
Notitie bij Behne: Hij schonk een zeker fortuin aan zijn zoon Jürgen; In 1611 wordt over hem gezegd dat zijn fortuin

"indien geërfd van zijn ouders, anders zou hij het misschien gered en verworven hebben door God en fortuin, zich uitstrekt tot meer dan zeshonderd Reichsthaler..."

Zijn familie leende een grote som geld aan de familie Stock in Sögel (de voorouders van Albert Stock in Sögel, *1615, +1679, zoon van Ticken Stock); als compensatie gaf de familie Stock hen "2 Vierup Saat Land am Nienhüsen" voor hun gebruik "die zijn voorouders lang geleden aan de voorouders van Jürgen Behnes hadden gegeven als compensatie voor het geld dat ze hadden geleend", staat er over Albert Stock, verwijzend naar tot het jaar 1656, waarin Jürgen Behnes de Jongere uiteindelijk het stuk grond van Albert Stock kocht.

Hij trouwde met
6413 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6413 STAMBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden vóór 1611.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jürgen Benes [Gen. 12 Nr.: 3206 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1580 in Sögel Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3206).
 

6414 Heinrich von Langen [Gen. 13 Nr.: 6414 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1565 in Sögel Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Heinrich is overleden vóór 1640 in Sögel Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ten hoogste 75 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Urk. 1590-1616

Kauft 1590 mit seiner Frau Wobbeke Kösters von Johann von Münster den "Eynermanns Kamp", 4 Scheffel Land bei der "Burslape" zwischen Mennikes Land, 2 Scheffel auf dem "Neuen Land" zwischen Engelberts Land und 2 Scheffel "up der Tunne" zwischend den Parzellen des Bernhard von Langen und Hermann Stock, zu Sögel.
 

Wurde zwar bei der Gegenreformation katholisch, wollte sich aber nicht von seiner Frau trennen und wurde am 06.11.1614 abgesetzt und vertrieben. Holger Lemmermann schreibt über die Gegenreformation in Sögel:
"Heinrich von Langen, ein Sohn des verstorbenen Richters auf dem Hümmling, Bernhard von Langen, wird, obwohl katholisch, seines Amtes enthoben. Grund ist die Tatsache, dass er verheiratet ist und seine Frau, eine Tochter des Sögeler Vogts Köster, sowie seine Kinder nicht verlassen will. Trotz seines Angebotes, seinem Nachfolger jegliche Hilfe und Unterstützung zu gewähren, wird er aus Sögel ausgewiesen und hält sich - zumindest eine gewisse Zeit - in Lorup auf."
Von dort aus regelte er finanzielle Angelegenheiten mit einem seiner Brüder und dem Kirchenrat zu Sögel.

- Am 6.11.1614 wurde die katholische Messe in Sögel von zwei fremden Geistlichen zelebriert, die gekommen waren, um von Langen abzulösen und die lutherische Bevölkerung wieder katholisch zu machen. Der bisherige Prediger von Langen hatte das Pastorat bereits verlassen und nahm während der Messe "mitsamt seinen Brüdern und anderen Verwandten" auf dem Chor Platz; kurz darauf verließ er den Ort. Der die Gegenreformation durchführende Generalvikar nennt ihn allerdings 1614 "ein einfacher und guter Mann". Der Nachfolger aber muss eine unerfreuliche Gestalt gewesen sein; er beklagte sich, dass Langen sich häufig und unbehelligt in der Gemeinde aufhalte, so sei er z.B. zur Hochzeit seiner Nichte nach Sögel zurückgekehrt und habe bei dieser Gelegenheit zu den Gläubigen gesagt:

"Ego docui vos viam veritatis" (Ich habe euch den Weg der Wahrheit gelehrt).

Außerdem habe er seinen Nachfolger einen Buben, Schurken und Hurer genannt.

1616 Georg/Jürgen von Langen zu Stockum vermacht ihm und seinen Brüdern Bernd und Christian 1616 testamentarisch gemeinschaftlich einhundert Taler.

Beroep: Sögel-pastoor (Sinds 1604)
Religie: Evangelisch
Hij trouwde met
6415 Wobbeke Kösters [Gen. 13 Nr.: 6415 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1565 in Sögel Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Wobbeke is overleden na 1614 in Sögel Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Wobbeke: Urk. 1590-1614.
Religie: Evangelisch
Kind uit dit huwelijk:
I. Brigitte von Langen [Gen. 12 Nr.: 3207 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1590 in Sögel Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3207).6416 Nomen Nescio Grönninger [Gen. 13 Nr.: 6416 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1560 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van N.: Geboren um 1560
N. is overleden na 1595 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij N.: Beerbter
Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde met:
6417 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6417 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1595 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van N.N. en N.N.:
I. Hermann Grönninger [Gen. 12 Nr.: 3208 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3208)
 

6432 Johann Einhaus [Gen. 13 Nr.: 6432 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1540 in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden na 1579 in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 39 jaar oud.
Religie: Katholiek
Hij trouwde met:
6433 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6433 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1570.
Kind van Johann en N.:
I. Hermann zum Einhaus [Gen. 12 Nr.: 3216 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3216)
6440 Hermann Schmidt [Gen. 13 Nr.: 6440 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1560 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
In de kerspelschatting van 1579 wordt Herman Schmidt genoemd.
Hermann is overleden na 1606 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 46 jaar oud.
Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde met:
6441 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6441 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1590 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van Hermann en N.:
I. Borchert Schmedes [Gen. 12 Nr.: 3220 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3220)
6448 Hermann Rupennest [Gen. 13 Nr.: 6448 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1557 in Rupenest Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hermann is overleden omstreeks 1606 in Rupenest Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Hermann: Urk. 1606
Beroep: Beerbter [Landbouwer]Religie: Rooms KatholiekHij trouwde met
6449 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6449 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermann Rupennest [Gen. 12 Nr.: 3224 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1590 in Rupenest Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3224).
6452 Wilckens Baelmann [Gen. 13 Nr.: 6452 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1590 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Wilckens is overleden na 1631 in Fresenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 41 jaar oud.
Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde met:
6453 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6453 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden na 1610.
Kind van Wilckens en N.:
I. Lampe Baalmann [Gen. 12 Nr.: 3226 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3226)
6456 Lubbert zum Strohen [Gen. 13 Nr.: 6456 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1590 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
In 1631 woont Lubbert zum Strohn nog op het erf Zum Strohn.
Bij de opname van het erf in 1640 is Lubbert reeds overleden!
Lubbert is overleden na 1631 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 41 jaar oud.
Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde met:
6457 Margaretha N. [Gen. 13 Nr.: 6457 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Margaretha is overleden op 27-09-1652 in Ströhn Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Zij is begraven op 30-09-1652 te Lathen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij het huwelijk van Lubbert en Margaretha: 1640 Leibzüchterin
Kind van Lubbert en Margaretha:
I. Thole zum Ströhn [Gen. 12 Nr.: 3228 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3228)
6640 Jacob Ertzinger [Gen. 13 Nr.: 6640 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 10-08-1623 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia. Jacob is overleden omstreeks 1680 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia, ongeveer 57 jaar oud.
Religie: Mennoniet [zie artikel: Mennonites].
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 19-02-1646 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia met de 17-jarigeXIII/6614 doop Jacob Ertzinger


XIII/6640 & 6641 huwelijk Jacob Ertzinger en Agnes Meyer


6641 Agnes Meyer [Gen. 13 Nr.: 6641 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 24-07-1628 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia. Agnes is overleden op 05-12-1662 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia, 34 jaar oud.
Religie: Mennoniet [zie artikel: Mennonites].
Notitie bij Agnes: Naam ook geschreven als: Maierin!XIII/6641 Agnes Meyer


XIII/6641 Begraven Agnes Meyer


Kind uit dit huwelijk:
I. Michael Ertzinger [Gen. 12 Nr.: 3320 STAMOVERGROOTOUDER], gedoopt op 15-01-1660 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia (zie 3320).
6642 Hans Russenberger [Gen. 13 Nr.: 6642 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 06-09-1629 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia. Hans is overleden.
Religie: Mennoniet [zie artikel: Mennonites].Anabaptisten ter dood veroordeeld op de brandstapel of op het zwaard
De Schleitheim Confessie (ook bekend als de Brüderliche Vereinigung of de Schleitheim Brotherly Union) wordt erkend als een keerpunt articulatie van bepaalde Zwitserse wederdopers onderscheidende kenmerken. Michael Sattler wordt nu geaccepteerd als de hoofdauteur van de zeven artikelen die bekend staan ​​als de Brüderlich Vereinigung (Schleitheim-bekentenis), die een algemeen aanvaarde geloofsbelijdenis werd van de Zwitserse en Zuid-Duitse wederdopers. Deze werden op 24 februari 1527 bekrachtigd tijdens een vergadering van wederdopers in het Noord-Zwitserse dorp Schleitheim; de eerste wederdoperssynode.
"Anabaptist" is eigenlijk een Grieks woord dat "wederdoper" betekent, dat vanaf de 4e eeuw in het Latijn van de kerk wordt gebruikt en ten minste al in 1532 in het Engels verschijnt, zelden gebruikt in het 16e-eeuwse Duits of Nederlands, waar de vertaling Wiedertäufer en Wederdooper wordt gebruikt vanaf het begin van de wederdopersgeschiedenis in 1525.
De keizerlijke wet uit de tijd van Justinianus (529 n. Chr.) maakte de herdoop tot een van de twee ketterijen die met de dood werden bestraft, de andere was antitrinitarisme. Dus door de radicalen van de Reformatie als "wederdopers" te classificeren, werden ze meteen wettelijk onderworpen aan veroordeling en executie. Op 18 september 1527 werd het eerste bekende lid van de Zwitserse broeders op deze plaats in de gevangenis van Schaffhausen geworpen.
Het uiteindelijke resultaat was de militaire bezetting van het dorp in 1595, om de Zwitserse broeders te dwingen naar de kerk te gaan en hun kinderen met geweld te dopen. Ondanks dit alles werd een duidelijke toename van de beweging opgemerkt. Er werd een nieuwe waarschuwing uitgevaardigd, waarin met strenge straf werd gedreigd. Het was de wederdopers verboden om hun vee te laten grazen bij de gewone kuddes. Hans Russenberger, die anderen tot het wederdoopdom had geleid, kreeg het bevel het dorp binnen een week te verlaten [zijn dochter Eva Russenberger was getrouwd met Michael Ertsinger].
In 1612 werden alle wederdopers, behalve vijf oude mannen, verdreven. Ze vluchtten naar de naburige gemeenschappen, maar werden teruggestuurd. Toch bloeide de gemeente op. Een man wiens vrouw een anabaptist was, kreeg de opdracht om tegen de ochtend te vertrekken. Wanner, blijkbaar de leider van de congregatie, werd in de "Anabaptistengevangenis" gestopt. Overdag moest hij dorsen en 's nachts zat hij in enkelboeien. Hetzelfde lot trof de "koppige" Georg Pletscher [de schoonvader van Hans Russenberger].
Uiteindelijk werd al het vee van de wederdopers afgenomen. Het antwoord was acht toevoegingen aan de Zwitserse Broeders. De regering antwoordde opnieuw met gevangenisstraf en dwangarbeid. In de tweede helft van de Dertigjarige Oorlog moesten de doopsgezinden betalen voor een plaatsvervanger ter bescherming van de landsgrenzen, en later moesten ze hem inschepen en onderbrengen.
Ondanks al deze onderdrukkingen ging de congregatie geenszins achteruit. In 1640 werd een ultimatum gesteld voor hun bekering. Het was vruchteloos. In 1641 werd het dorp opnieuw bezet door het leger. Alle mannen die doopsgezind waren, werden naar Schaffhausen gebracht en in de boeien geslagen. Vijf van hen braken uit, maar werden gepakt en in een kettingbende gestopt, waarbij de kettingen waren voorzien van bellen. In 1642 werd een bevel uitgevaardigd dat een boete van 100 florin oplegde aan iedereen die een wederdoder 's nachts vasthield, en twintig voor het praten met een.
In 1648 vernam de raad van Schaffhausen dat de wederdopers opnieuw weigerden hun kinderen naar school en naar de kerk te sturen. Ze werden daarop bevolen om hun goederen te verkopen en te verhuizen. Toen ze weigerden, werd de magistraat bevolen om hun eigendom te verkopen. Maar er waren geen kopers te vinden, en dus nam de overheid de landbouw over. Nu werden veel mennonieten gedwongen naar de Palts te emigreren. Anderen wilden in ieder geval hun kinderen daarheen sturen, zodat ze als doopsgezind zouden kunnen worden opgevoed. Deze kinderen dreigde de gemeente met verlies van staatsburgerschap en verbanning. Helaas is er geen verslag van deze emigratie bewaard gebleven. De gemeente was nu klein en werd nog steeds met dezelfde hevigheid vervolgd.
De strijd van de congregatie had 150 jaar geduurd.


XIII/6642 doop Hans Russenberger


XIII 6642 & 6643 huwelijk Hans Russenberger en Anna Bletscher


Hij trouwde, 21 jaar oud, op 21-11-1650 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia met de 22-jarige
6643 Anna Bletscher [Gen. 13 Nr.: 6643 STAMBETOVERGROOTOUDER]
. Zij is gedoopt op 14-04-1628 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia. Anna is overleden.
Religie: Mennoniet [zie artikel: Mennonites].
Kind uit dit huwelijk:
I. Eva Russenberger [Gen. 12 Nr.: 3321 STAMOVERGROOTOUDER], gedoopt op 24-06-1660 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia (zie 3321).XIII/6643 doop Anna Bletscher


6674 Johannes (Johann) Arnold Severin von Eckstein [Gen. 13 Nr.: 6674 STAMBETOVERGROOTOUDER]. geboren op 23-10-1548 in Schellenberg, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Johann: Schloss Schellenberg. Johann is overleden na 1601 in Bochum, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 53 jaar oud.Kasteel Schellenberg is een goed bewaard gebleven kasteel op een beboste heuveltop van de Ruhrhoogte in de wijk Rellinghausen in Essen , Noord-Rijnland-Westfalen . Van 1452 tot 1993 was het eigendom van de Baronnen von Vittinghoff genaamd Schell zu Schellenberg [de moeder van Johann Arnold was Katharina von Vittinghoff genannt Schell].
Link naar Karel de Grote

Probsteikirche te Bochum gesticht door Karel de Grote, Johann Arnold Severin von Eckstein stamt van hem ook af.


Notitie: Freund von Conrad Merker (de broer van Johanna Christine Margaretha Märker [Gen. 13 Nr.: 6675 STAMBETOVERGROOTOUDER], zie hieronder) , Hermann Holsten und Cordt Mumm wahrscheinlich gemeinsame Schulzeit in Essen.
Beroep: Ratsherr/Burgemeester Bochum 1601.Bochum; de onafhankelijke stad in het administratieve district Arnsberg; een van de vijf regionale centra van het Ruhrgebied. Bochum verkreeg haar statsrechten in 1321 en Johann Arnold Severin von Eckstein werd aldaar Rentmeister & Ratsherr. zijn nageslacht bracht diverse burgemeesters voort voor deze stad.


Hij trouwde met
6675 Johanna Christine Margaretha Märker [Gen. 13 Nr.: 6675 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren ca. 1555 in Hattingen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie: de broer van Johanna Christine Margaretha Märcker was Conrad Märcker. Hij bekleede hoge functies, waaronder die van Burgemeester en Rechter. Wat opmerkljk is dat hij ook aan heksenvervolging (!) deed.
"Dieser Richter, der 1580 die Inquisitionen durchführte, war mit Sicherheit Conrad Märker selbst.
Die Information über die Zaubereiverfahren ist knapp gehalten, nähere Details zu den einzelnen Anklagepunkten fehlen. Lediglich die Namen der Angeklagten, das ihnen vorgeworfene Delikt sowie das Datum und die Art der Hinrichtung sind genannt. Insgesamt sechs Frauen und ein Mann wurden demnach am 28 Juli 1580 sowie am 3 August und am 28 September des gleichen Jahres verbrannt bzw. enthauptet. Wenngleich auch die Überlieferung im Falle des Arndt Bottermann die Verhängung und Vollstreckung eines Todesurteils nahelegt, sind damit doch zum ersten Mal definitiv Hinrichtungsopfer wegen Zauberei für den Bereich der Gerichtsherrschaft Witten namentlich feststellbar."Konrad Märker [Conradus Mercken/Mercker] was burgemeester van Hattingen (Conrad Fröhlingh or Mercker war Stadtrentmeister und Bürgermeister in Hattingen, wird 1583 als Jurisdictionsrichter in Witten, 1606 Richter zu Herbede und Witten genannt) en een broer van Johanna Christine Margarethe Märker.

In dit document toont het zegel van de familie Märcker; een huismerk. Rondom het wapen is de naam Märcker goed te lezen.

NB. hij was een vriend van Johannes (Johann) Arnold Severin von Eckstein [Gen. 13 Nr.: 6674 STAMBETOVERGROOTOUDER], zie hierboven.
Konrad Märker, Bürgermeister zu Hattingen und Richter zu Herbede und Witten, macht bekannt, daß ihn Abt Hugo mit dem Gut Balke im Kirchspiel Buer auf Grund der Vollmacht der Johanna von der Houen, Witwe Bonen zu Berge, im Namen, zu Nutzen und Behuf der Johanna und ihrer unmündigen Kinder belehnt hat. Er hat gehuldigt im Beisein von Hermann Hüls [Huls] und Rutger Winkelmann, Rentmeister [02-06-1624].


Friedrich von Heiden zu Schönrath und Broich macht bekannt, daß ihn Abt Hugo mit dem Gut Velthausen im Kirchspiel Bochum belehnt hat. Er hat gehuldigt im Beisein von Hermann Huls und Hermann Padberg (Patbergh) [02-06-1628].


Kind uit dit huwelijk:
I. Margaretha (Grete) Severin [Gen. 12 Nr.: 3337 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 3337).
6678 Rötger Blankenstein [Gen. 13 Nr.: 6678 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hij is geboren circa 1563.
Religie: Evangelisch
Hij trouwde op 12-07-1563 met
6679 Margaretha Vogelpoth [Gen. 13 Nr.: 6679 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Margaretha is geboren circa 1563 en overleden na 1608.
Notitie bij Margaretha: Eerder huwelijk met Franz Becker.
Religie: Evangelisch
Kind uit dit huwelijk:
I. Margaretha Blankenstein [Gen. 12 Nr.: 3339 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 3339).6720 Johann Daniël Moterus [Gen. 13 Nr.:6720 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1528 in Arheilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Johann is overleden op 03-11-1584 in Rossdorf, Darmstadt-Dieburg, Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 56 jaar oud [Ins Chor in Johann Petermanns Grab begraben worden].
Notitie bij Johann: Er ist Mitglied im geistlichen Prüfungsausschuß zu Darmstadt [Definitorium].
Student:
1545 in Marburg [Immatrikuliert an die Universität Marburg als Daniel Mofferus ex Griesheim]
Beroep:
1552 Kaplan in Groß-Gerau
1555- 1584 Pfarrer in Roßdorf bij Damstadt [nach der Reformation].
 
In blauw, binnen een gouden schildzoom, een zwevende orde~Kruis, vergezeld boven van twee en onder van één witte schilden


HAUS

Johann Daniël Moter kauft 1572 Erbacher Straße 7 [HAUS 112] Roßdorf bei Darmstadt [bei die Evangelische Kirche, Erbacher Straße 9], das an die Hofreite der Pfarrei grenzte..

"In die Scheuer und Stallungen der am Pfarr haus gelegenen eigentümlich, aber unbewohnten Hofreite des Geistlichen...",

Die Hofreite erbten die Nachkommen des Pfarrers, 1832 wurde in dem Haus ein neuer Keller gegraben, Dabei wurden im alten Keller eingefallene Gewölbe und Gräber gefunden! He was a Lutheran pastor in Roßdorf from 1555 to 1584 and a member of the Definitorium Darmstadt, a spiritual committee of examinations. He bought the house in today's Erbacher Straße 7, which bordered the parish court of the parish.


Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1550 met de ongeveer 20-jarige
6721 Anna Margaretha Fabri (Fabrizius) [Gen. 13 Nr.:6721 STAMBETOVERGROOTOUDER]
, geboren januari 1523 in Gross-Gerau Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Nomen is overleden ca 1580 in Roßdorf, Darmstadt-Dieburg, Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ouder dan 27 jaar oud.
Notitie: per Nicolam Fabrum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Daniël Moter [Gen. 12 Nr.:3360 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1550 in Rossdorf Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3360).
6728 Peter Engart [Gen. 13 Nr.: 6728 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1560. Peter is overleden na 1608, minstens 48 jaar oud.
Notitie: In der Musterungsliste von Roßdorf 1588 u.1599 als "Federspießer" genannt.
Hij trouwde met
6729 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6729 STAMBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Christoffel Engart [Gen. 12 Nr.: 3364 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1596 in Reinheim Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3364).
6744 Hans Sandt [Gen. 13 Nr.:6744 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1540 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hans is overleden op 25-02-1595 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Hans: Er ist "der alt " und steht in der Zentliste 1588 als Träger einer Rüstung aufgeführt.
Beroep: Balbierer. (Bürger und Balbierer in Darmstadt.)
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1560 met
6745 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.:6745 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N.N. is overleden op 14-11-1617 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelm Sandt [Gen. 12 Nr.:3372 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1570 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3372).
6746 Martin Schneider [Gen. 13 Nr.:6746 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1550 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Martin is overleden op 01-10-1584 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 34 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1573 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 23-jarige
6747 Agnes Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.:6747 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1550 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Agnes is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Schneider [Gen. 12 Nr.:3373 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1574 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3373).
6748 Johannes (Hans) Jentsch [Gen. 13 Nr.: 6748 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hans is overleden vóór 1617 in Kreinitz~Sachsen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Hij trouwde met
6749 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6749 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Christian Jentsch [Gen. 12 Nr.: 3374 STAMOVERGROOTOUDER], geboren in Kreinitz~Sachsen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3374).6750 Johannes (Hans) Würtenberger [Gen. 13 Nr.: 6750 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hans is overleden vóór 02-03-1617 in Hesse-Darmstadt, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie: Hans Wuertenberger
Hij trouwde op 19-12-1576 in Hesse-Darmstadt, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met
 

6751 Anna Maria von Weiffenbach [Gen. 13 Nr.: 6751 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Anna is overleden na 1595.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Maria Würtenberger [Gen. 12 Nr.: 3375 STAMOVERGROOTOUDER], gedoopt op 21-03-1593 in Hesse-Darmstadt, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3375).
 

6744 Hans Sandt [Gen. 13 Nr.:6744 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1540 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hans is overleden op 14-11-1617 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Hans: Er ist "der alt " und steht in der Zentliste 1588 als Träger einer Rüstung aufgeführt.
Beroep: Balbierer. (Bürger und Balbierer in Darmstadt.)Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1560 met
6745 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.:6745 STAMBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelm Sandt [Gen. 12 Nr.:3372 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1570 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3372).
6746 Martin Schneider [Gen. 13 Nr.:6746 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1550 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Martin is overleden op 01-10-1584 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 34 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1573 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 23-jarige
6747 Agnes Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.:6747 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1550 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Agnes is overleden. Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Schneider [Gen. 12 Nr.:3373 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1574 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3373).
6852 Jan van Walssem [Gen. 13 Nr.: 6852 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Jan is geboren tussen 1560 en 1572 in Emmerik, Noordrijn-Westfalen, Heiliges Römisches Reich. Hij is overleden.
Beroep: Schipper te Emmerich am Rhein. Als schippers waren zij aanzienlijke lieden, wat zich terug laat zien in hun lidmaatschap van de Magistraat van de zeer belangrijke vesting Grave.
Notitie: 'Walsum, oder Walsheim, bedeutet Heim des Walo, der ein fränkischer Edeling ist'. De familie is afkomstig uit Walsum en de Rijn afgezakt naar de Nederlanden.Walsem (van): Oorspronkelijk van Brabant. Doorsneden: 1. in rood een gaande hazewindhond van goud; 2. in goud een rode dwarsbalk.
 
Walsem (van), Originaire de Brabant. Coupé: du 1 de gueules à un lévier courant d'or, au 2 d'or à la fasce de gueules.


Grave, hoofdplaats van de Baronie Cuyk; ook wel de Graef genoemd (in het Latijn Gravia); een oude stad, sterkte en belangrijke vesting.


Hij trouwde met
6853 Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6853 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Zij is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirck Jansen van Walssem [Gen. 12 Nr.: 3426 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1598 (zie 3426).
6854 Cornelis Bijrmans [Gen. 13 Nr.: 6854 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Cornelis is geboren ca. 1575 in de Spaanse Nederlanden. Hij is overleden.
Hij trouwde met
6855 Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6855 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Zij is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geertien Cornelisdr. Bijrmans [Gen. 12 Nr.: 3427 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1601 (zie 3427).
6860 Lodevicus (Loef) van Balgoij [Gen. 13 Nr.: 6860 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Loef is overleden.De naam Balgoij ("Balgoie") wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1172, een brief van de toenmalige bisschop van Utrecht, waaruit blijkt dat Balgoij toebehoorde aan de proost (dit is de voorzitter van het bisschoppelijk kapittel) van het kapittel van St. Jan te Utrecht.

De hoge heerlijkheid Balgoij - ook wel genoemd "de hoge en vrije heerlijkheid Balgoij en Keent" - dankte haar dubbele naam aan de twee gelijknamige buurtschappen, die samen niet alleen één rechtsgebied (dat van de heerlijkheid), maar ook één kerspel uitmaakten.

In de geschiedenis van Balgoij heeft het bisdom Utrecht een belangrijke rol gespeeld. Uit het oudste gegeven dat we over Balgoij hebben, de reeds eerder genoemde brief uit 1172 van de toenmalige bisschop van Utrecht, blijkt n.l. dat Balgoij toebehoorde aan de proost van het kapittel van St. Jan (Johan) te Utrecht. Hendrik II van Cuijk, graaf van Utrecht en zoon van Herman van Cuijk, een broer van de bisschop van Utrecht, deed toen volgens deze brief afstand van de door hem, ten onrechte, opgeëiste voogdij over de goederen van de kerk van St. Jan, gelegen in het "pagus" Balgoije. Het woord "pagus", dat oorspronkelijk landschap of gouw betekende, had in die tijd een eigen betekenis gekregen, namelijk "grond behorende bij een hof". Het ging hier dus om een hof met alle grond, die erbij hoorde, de zogenaamde heerlijkheid van Balgoij en Keent, die vanouds buiten het grondgebied en de macht van het opkomende Gelre viel. Deze hof moet dus waarschijnlijk beschouwd worden als het centrum van waaruit het beheer over de goederen werd uitgeoefend. Het bezit van de kerk, de tienden en de hof van Balgoij werd in 1225 door paus Honorius III aan het kapittel van St. Jan bevestigd.


Hij trouwde met
6861 Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6861 STAMBETOVERGROOTOUDER]
. Zij is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Loeffen van Balgoij [Gen. 12 Nr.: 3430 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 3430).VERVOLG

ZIE GENERATION XIII bisNAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE