https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATION X tertiumGeneratie 10 (stamouders)

948 Jan Tuin [Gen. 10 Nr.: 948 STAMOUDER]. Jan is overleden.
Hij trouwde met
949 - Nomen Nescio [Gen. 10 Nr.: 949 STAMOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Berent Jans Tuin [Gen. 9 Nr.: 474 OUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 474).
950 Harmen Jans [Gen. 10 Nr.: 950 STAMOUDER]. Harmen is overleden.
Hij trouwde met
951 Engel Nomen Nescio [Gen. 10 Nr.: 951 STAMOUDER]. Engel is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elske Harms [Gen. 9 Nr.: 475 OUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 475).
952 Jan N. [Gen. 10 Nr.: 952 STAMOUDER]
, geboren omstreeks 1674 in Midwolde, Groningen Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Jan is overleden na 1700 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 26 jaar oud.
Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1699 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
953 N. N. [Gen. 10 Nr.: 953 STAMOUDER]. Zij is gedoopt omstreeks 1677 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën. N. is overleden na 1700 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 23 jaar oud.
Kind van Jan en N.:
I. Geert Jans [Gen. 9 Nr.: 476 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 476)
954 Menso Tjabbes [Gen. 10 Nr.: 954 STAMOUDER], geboren omstreeks 1658 in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Menso is overleden vóór 1714 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Menso:
R.A. Beerta 26-03-1679, Fol.177
Frerick Haijckens op de Meeden heeft bij strijkgeld verkocht aan Herman Geerts en Menso Tiabbes de westelijke helft van 4 akkers veen, ten noorden de Finsterwolder scheiding, ten oosten Hero Bouckes, ten zuiden Menso Tiabbes, ten westen Cornelis Vechter. Grootte: 3 deimt 62 roeden. Prijs: 151 car.gld. Getuigen: landmeter Ritzo Jans en schoolmeester Peter Mattheus [zie hieronder].

R.A. Beerta 29-11-1681, Vee 6 Frerick Haijckens, op de Meeden, verpacht aan Herman Geerdts en Menso Tiabbes een veenakker in de Beerta te vooren van Ocko Rinnolts volgens coopbrief in dato den 26 martij 1679 getrocken en wegens wanbetalinge van Frerick Haijckens wederom aengenomen liggende met een ander acker van Roelf Jans doemaels mede getrocken onverscheijden. Prijs: 220 car.gld.. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.


R.A. Beerta 29-01-1706 Fol.242 Jan Warners verkoopt aan Menso Tjabbes en Haike Luppes (ehel.) zijn eigendomlijke behuizing in de Beerta op de heerd welke rentmeester Rudolph Emmen toebehoort, zoals door verkoper wordt bewoond. Bovendien wordt verkocht de til over het diep, de hekken en wringen, het koren. Prijs: 1163 car.gld. Getuigen: Jacob Geerts en Menno Ipens.


R.A. Beerta 30-06-1707, Fol.326 Menso Tjabbes en Haicke Luppes (ehel.), in de Beerta, lenen van Jan Hermans en Abe Wigboldts (ehel.), in de Beerta, 100 daler à 52%. Getuigen: Siv.Fabius Ornatolerius en Edso Ockes.


R.A. Beerta 20-02-1710 Fol.13 Menso Tjabbes en Haike Luppens (ehel.), in de Beerta, verkopen aan Andries Jansen hun bovenland in de Beerta, bestaande uit boute, veen en dal. Ten noorden Finsterwolder swette, ten oosten de Hereweg, ten zuiden en ten westen Jan Beerens. Prijs: 1150 car.gld. Op deze grond staat de huisplaats van Goosen Beerens. Getuigen: mr. Jan Koninghaven en Sijbelko Frerix.


R.A. Beerta 31-08-1707, Fol.336 Menso Tjabbes verkoopt aan [doorgehaald: Herman Geers en Feiske Arents (ehel.)]) Goossen Berents zijn eigendomlijke behuizing in de Beerta op eigen grond van de verkoper, de grond wordt echter niet verkocht. De behuizing wordt door Derck Lamberts bewoond. Prijs: 320 gld. Getuigen: Geert Hillebrants en Tjaeberen Cornelius, zoon van Tjabbe Willems en Anneke N.


R.A. Beerta 19-11-1710, Fol.69 Menso Tjabbes en Haicke Luppes (ehel.) zijn schuldig aan Trijntje Derks, vrouw van Luppo Thebbens, 400 car.gld. à 42%. Getuigen: solliciteur mons. Henrich Knipinga en Habbo Claassen. [zie hieronder]Huwelijk Menso Tjabbes X Haicke Luppens 

Beroep: Schoenmaker
Hij trouwde ongeveer 26 jaar oud. Huwelijkscontract opgemaakt 07 nov 1684 #RA V-gg, 7-11-1684: hc Menso Tiabbes en Haicke Luppes. Aan bruidegomszijde Aijse Harrems als neeve, an Bruitssijde de E. Hindrick Luppes en Eluwe ehelieden als broeder en suster. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-11-1684 in Finsterwolde Republiek der 7 Verenigde Provinciën [bron: hc. Finsterwolde, fol. 49v.] met:955 Haiken (Haicke) Luppens [Gen. 10 Nr.: 955 STAMOUDER], geboren 21-12-1660 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Haicke is overleden 01-02-1737 in de Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 76 jaar oud.10/955 Doop Hayke Luppens


Notitie bij overlijden van Haicke :
R.A. Beerta 27-09-1714 Fol.336 Herman Ayses, Geert Luppes en Pieter Jans, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Menso Tjabbes en Haike Luppes ter ener en de moeder Haike Luppes ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van het vaderlijke goed. De moeder zal de gehele boedel aan zich behouden. Het deel van het oudste kind, mondig zijnde blijft buiten beschouwing. De moeder dient de kinderen tot hun 18e te onderhouden. Bovendien is de moeder verplicht indien het jongste zoontje een ambacht wenst te leren dit toe te staan en te bekostigen. Ze dient ieder kind 130 car.gld. te geven, met linnen en wollen kleren.
Notitie bij Haicke : Haycke is later getrouwd te Beerta op 30-09-1714 met Wilto Jans, afkomstig van Onstwedde. [zie hieronder]

R.A. Beerta 31-12-1715 Fol.428 Wilto Jans en Haike Luppes (ehel.) ter ener en Willem Menses ter andere zijde. Ze maken een afkoop van de vaderlijke goederen van Willem Menses. Willem staat af aan zijn stiefvader en moeder zijn vaderlijke erfenis. M.u.v. van zijn aandeel tot het recht te begraven op het Beerster kerkhof. Willem ontvangt daarvoor 130 car.gld. Getuigen: Hemmo Hindrix Camminga en Nantko Waldrix.

R.A. Beerta 04-07-1730 Fol.283 Asse Heres, geassisteerd door haar vader, Here Jans, als borge in desen, ter ener, en Berent Harms, nom.ux., ds. Frederik Bekkering, predikant te Nieuw Beerta, nom.ux., Ebel Reins, gezamenlijk caverende voor hun andere broers en zuster, Diewer Harms, geassisteerd door haar twee zonen Jan Geerts en Harm Geerts, Wilte Jans en Haike Luppes (ehel.), erfgenamen van Roeleff Cornellis, maken een afhandeling van de goederen welke Roeleff Cornellis en Asse Heres tijdens hun leven hebben bezeten. Asse Heres heeft gekocht het huis en het land met alle boedels effecten. Zij betaalt daartoe aan de erfgenamen 1900 car.gld.
Getuigen: Wigbolt Jans en Geert Ammes

R.A. Beerta 05-06-1714 Fol.322 Haike Luppes, weduwe van Menso Tjabbes, is schuldig aan Onno Bartels en Elisabet Geers (ehel.), in de Beerta, 100 car.gld. à 5%. Het betreft een handschrift dd. 20 mei 1709 Getuigen: Lubbertus Relotius en Egbert Tammens.

Kind van Menso en Haicke :
I. Lizebeth Menses [Gen. 9 Nr.: 477 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 477)956 Edo Harmens [Gen. 10 Nr.: 956 STAMOUDER]. Hij is gedoopt op 10-07-1659 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Edo is overleden na 1694 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 35 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1686 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:10/956 Doop Edo Harmens kerkelijke gemeente Blijham


957 Engel N. [Gen. 10 Nr.: 957 STAMOUDER], geboren omstreeks 1662 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Engel is overleden na 1694 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 32 jaar oud.
Kind van Edo en Engel:
I. Lammert Edes [Gen. 9 Nr.: 478 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 478)
958 Albert Harms Schultinck [Gen. 10 Nr.: 958 STAMOUDER], geboren omstreeks 1645 in Jipsinghuizen Republiek der 7 Verenigde Provinciën [Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 - Het kerspel Onstwedde deel II - de gehuchten, C.J. en R.M.A Wegman]. Albert is overleden op 4 of 5 oktober 1717 in Jipsinghuizen Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Albert: Ook bekend als Albert Harms op ’t Schulten; hun huizing ’Het Schultingh’. Albert pachte een boerderij "Erve Elwerinck II" in Jipsinghuizen, Onstwedde, Groningen, bekend als huizing ’Het Schultingh’.
Beroep: Landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-12-1688 in Vlagtwedde Republiek der 7 Verenigde Provinciën met de ongeveer 20-jarige
956 Geescke Alberts [Gen. 10 Nr.: 959 STAMOUDER], geboren omstreeks 1668 in Dalerveen Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij de geboorte van Geescke: Dalerveen - Coevorden Drenthe
Geescke is overleden op 20-09-1722 in Jipsinghuizen Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geescke: Jipsinghuizen - Vlagtwedde Groningen
Kind uit dit huwelijk:
I. Grietje Alberts [Gen. 9 Nr.: 479 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 30-10-1692 in Jipsinghuizen Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 479).
968 Hinrich Vollers [Gen. 10 Nr.: 968 STAMOUDER]. Hij is gedoopt op 07-03-1678 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hinrich is overleden op 29-03-1740 in Schlüte Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 62 jaar oud. Hij is begraven op 29-03-1740 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.X/968 Hinrich Vollers doop


X/968 Hinrich Vollers begraven


Beroep: Deichgeschworerner in Schlüte
Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 15-10-1704 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de 22-jarigeX/968 & 969 Huwelijk Hinrich Vollers en Anna Johan Denckers Tochter


969 Anne Dencker [Gen. 10 Nr.: 969 STAMOUDER], geboren op 19-10-1681 in Bernebüttel Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Zij is gedoopt op 19-10-1681 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Anne is overleden op 07-01-1767 in Schlüte Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 85 jaar oud. Zij is begraven op 14-01-1767 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Evangelisch Luthers
Kind uit dit huwelijk:
I. Helmrich Vollers [Gen. 9 Nr.: 484 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 25-10-1705 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 2).X/969 Anne Dencker doop


X/969 Anne Dencker begraven


972 Claes Hendricks van Malden [Gen. 10 Nr.: 972 STAMOUDER], geboren in Nijmegen Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Hij is is overleden tussen 09-11-1690 en 08-12-1695.
Hij trouwde op 25-05-1684 in Valburg & Homoet Republiek der 7 Verenigde Provinciën met de 25-jarigeX/972 & 973 Huwelijk Claes Hendricks & Willemke Roelofs 25-05-1684 Valburg & Homoet.


973 Willemke Roelofs [Gen. 10 Nr.: 973 STAMOUDER]. Zij is gedoopt op 20-02-1659 in Elst [Valburg] Republiek der 7 Verenigde Provinciën.X/973 Doop van Willemke Roelofs 20-02-1659 Elst.


X/973 Willemke Roelofs huwt na het overlijden van haar eerste man Cleas Hendricks voor een tweede keer op 22-12-1695 met Evert Jansen Lutjens/Litjes/van Liende van Raeijen. Cleas Hendricks van Malden staat ook op dit document genoemd.


Protocol van bezwaar schoutambt Elst, d.d. 23-12-1746: Conditie en voorwaerde waer nae Willemken Roelofse weduwe van Evert Jansen geassisteert met Geurt Abbinck als in dese haere gekoore momber voor de helft, Henrick Tiesseling en Margarita van Malde echteluijden, Rijck van Briene en Catharina Everts echteluijden, beijder voor een derde portie van de andere helft, sijnde de voorkinderen van Willemke Roelofse voornoemt en Evert van Liende, Willemina Henrixs en Huijbert Henrixs sijde kinderen van Hendrick Jansen en Clasina Everts echteluijden ieder voor haar gerechte portie der andere en derdepart der laatste helft, en bekennen voor een welbetaalde somma van sestigh gulden in eenen vasten en onverbrekelijcke erfcoop vercogt te hebben aen Hendrick Abbinck en Hendrina Martens echteluijden en haere erven een huijs staande op de gemeente van de buurschap Lijnden…….onderteckent in Elst den 23 december 1746.
   
X/973 Willemke Roelofs tekent dit document door middel van een kruisje; zij was analfabeet. Het betreft de verkoop van een huis & hof in de buurtschap Lijnden [tussen Elst & Valburg].
Willemke is overleden na 09-11-1690.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Claesen [van der Linde] [Gen. 9 Nr.: 486 OUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 486).
974 Jan Nomen Nescio [Gen. 10 Nr.: 974 STAMOUDER].
Hij trouwde met
975 - Nomen Nescio [Gen. 10 Nr.: 975 STAMOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Jansen [Gen. 9 Nr.: 487 OUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 487).988 Strange Jørgensen Lambæk [Strenger Jurriaensz Lambeek] [Gen. 10 Nr.: 988 STAMOUDER], geboren in 1674 in Weedel [Vejle] Koninkrijk Denemarken en Noorwegen. Hij is overleden op zee voor 21-06-1730!
 

Wapen Weedel [Vejle]

Zeer waarschijnlijk gedoopt door Mag: Hr: Hans Jeromias


Sct Nicolai Kirke Vejle
Weedel [Vejle] Koninkrijk Denemarken en Noorwegen.


Adres: Amsterdam: Op het eiland Marken in 1701 [ Republiek der zeven Verenigde Provinciën].
Marken is een voormalig eiland in Amsterdam [nr. 3 op deze kaart], dat in de zestiende eeuw werd aangelegd. Het wordt ook Valkenburg genoemd omdat het er een deel van uitmaakt. Het is met Rapenburg en Uilenburg een der in het IJ aangeplempte eilanden dat omstreeks 1600 binnen de stad kwam. Aan het eind van de 17e eeuw begon de bewoning van Marken, Uilenburg en Rapenburg door Joden. In de 18e eeuw, toen Stenger en Dorothe er woonden, kwamen er veel Asjkenazische Joden naar Amsterdam [gevlucht voor de pogroms uit Oost-Europa]. Deze vluchtelingen, van huis en haard verdreven en berooid, zochten naar de goedkoopste gebieden om te wonen en dat was naast het Waterlooplein op deze eilanden.
Het eiland wordt begrensd door de Rapenburgwal, de Uilenburgergracht, het Markenplein en de Rapenburgerstraat (voorheen de Markengracht).
X/988 Strenger Jurriaensz. Lambeek is overleden voor 1730 op zee (!), jonger dan 56 jaar oud! Een dag voor het tweede huwelijk van zijn vrouw, wordt er een verklaring afgegeven aan de Weeskamer:

Calisregister te Amsterdam: Strenger Jurriaens van Weezel , varentman overleden op zee, heeft nagelaten vier nogh minderjarige kinderen. Deselfs geen middelen sooals Dorothe Matthijsz demed: verclaerde nicx bij een deselve niets vaen vaders Erft konde bewijzen: Twelck Juriaen Lambeeck de meerderjarige Broeder getuygde waerheijt te zijn, Den 21 juny 1730. Press: de h.h. Valkenier en Bakker Dircks, weesmeesters.


Notitie bij Strenger: Ook wel genaamd: Strengel Jurriaansz Lambeek, Strange Juriaens, Strangel Jurriaens, Strangel Jurians, Jurgens en Lombeck. In het Deens: Strange Jørgensen Lambæk
Beroep: Varentman op Marken.
Religie: Evangelisch Luthers
Hij ging in ondertrouw op 07-01-1701 Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 27 jaar oud enhuwde op 07-01-1701 Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:X/988 & 989 Ondertrouw [huwelijksintekening kerk] Strenger Juriaansz Lambeek & Dorothea Matthijs X/988 & 989 Huwelijk Strenger Juriaansz Lambeek & Dorothea Matthijs


X/988 & 989 huwelijksintekening Evangelisch Lutherse Kerk van Strenge Juriaens Lambeek & Dorothea Matthijs


989 Dorothea (Dorethe) Matthijs(e) [Gen. 10 Nr.: 989 STAMOUDER], ten hoogste 24 jaar oud, geboren in 1677 te Holsterbro/Holstijnbrug Koninkrijk Denemarken en Noorwegen.
Adres: Woont bij zowel haar eerste huwelijk in 1701, als bij haar tweede huwelijk in 1730 op het eiland Marken in Amsterdam!
Notitie bij Dorethe: ook wel Doorithe Matteijse / Dorethe Mathijse!
Religie: Evangelisch Luthers
 


Holsterbro/Holstijnbrug Koninkrijk Denemarken en Noorwegen.


Lidmaten, Communicanten Evangelisch Luthers

X/989 Dorete Strangers [Matthijsz ~ 51 jaar oud] treedt op 02-09-1728 te Amsterdam als getuige bij het huwelijk van haar zoon Jurriaen Lambeek.


X/989 Lidmaat communicanten Evangelisch Luthers Amsterdam 2 februari ca. 1712 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Spaanse Nederlanden.
X/989 Dorete Matthijsz [53 jaar oud] hertrouwt in Amsterdam 22-06-1730 met de bijna 20 jaar jongere Hendrik Balsters [34 jaar oud]! Zij wonen nog steeds op Marken te Amsterdam.


X/989 Dorete Matthijsz [~ 59 jaar oud] treedt op 08-08-1736 te Amsterdam als getuige bij het huwelijk van haar dochter Rebecca Lambeek.


1741 Betaling door zoon Stranger Langbeen (!)

X/989 Dorothea Matthijsse, weduwe van Stranger Lambeek, wordt een jaar voor haar overlijden op 8 februari 1741 uitbetaald, samen met de autorisatie van de weesmeesteren van Amsterdam voor de portie van haar minderjarige zoon IX/494 Mattheijs Lambeek, de broer van Stranger Langbeen [Lambeek] met de gagie vanuit de VOC, zijnde zijn erfgenamen. Stragner Langbeen overleed op zee! Hij is op de thuisreis van het Schip de Haemsteede op 20-03-1740 overboord gevallen en verongelukt. Het merk van Dotohea is duidelijk te zien.


Dorethe is overleden net voor 19-08-1742 op het eiland Marken [Peijlgang] te Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 64 of 65 jaar oud.X/989 Dorothe Matthijsse begraven 19-08-1742 St. Anthonis Kerkhof.


Kind van Stranger en Dorethe:
I. Mattheijs Lambeek [Gen. 9 Nr.: 494 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 494)
990 Cornelis Nomen Nescio [Gen. 10 Nr.: 990 STAMOUDER]. Cornelis is overleden.
Hij trouwde met
991 - Nomen Nescio [Gen. 10 Nr.: 991 STAMOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Engel Cornelis (Elsje/Elsie) Nieuwborg/Wiborn [Gen. 9 Nr.: 495 OUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 495).
998 Hermann Bletgen [Gen. 10 Nr.: 998 STAMOUDER], geboren in 02-1624 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hij is gedoopt op 07-02-1627 in Duisburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Notitie bij de geboorte van Hermann: SalvatorkircheX/998 Doop Hermann Bletgen


Hermann Bletgen erscheint am 23. Dezember 1654 in einer unangenehmen Sache in den Konsistorialprotokollen: "Jochum Bletgens Sohn Hermann und seine Hausfrau sollen nach der Prüfpredigt, nach ausgestandener Disciplin wieder communicieren".

- Offenbar war zwischen der Eheschließung und der Geburt des ersten Kindes ein zu geringer Abstand gewesen. Für dieses nicht gerade seltene Delikt der "vorzeitlichen fleischlichen Vermischung" waren beide wohl vorübergehend vom Abendmahl ausgeschlossen worden.Hermann Bletgen verschijnt op 23 december 1654 in een onaangename zaak in de consistorieprotocollen: "Jochum Bletgens zoon Hermann en zijn huisvrouw zullen na de preek van de test, nadat de disciplin is voltooid, opnieuw communiceren".

- Blijkbaar was er te weinig afstand geweest tussen het huwelijk en de geboorte van het eerste kind. Voor deze niet bepaald zeldzame overtreding van "oude vleselijke vermenging" waren beiden waarschijnlijk tijdelijk uitgesloten van het Avondmaal.‎


Hermann is overleden in 11-1684 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 60 jaar oud. Hij is begraven op 22-11-1684 in Duisburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Hermann: SalvatorkircheSalvatorkirche Duisburg


Notitie bij Hermann: Am 22. Januar 1669 wird Hermann Bletgen als Schlichter in einem Erbstreit um das Küpersgut in Duissern genannt.
Beroep: Ackermann
Religie: Evangelischen Kirchengemeinde
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1653 in Duisburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 19-jarige999 Drütgen in der Monning [Gen. 10 Nr.: 999 STAMOUDER], geboren in 02-1634 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Zij is gedoopt op 05-02-1634 in Duisburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Drütgen: SalvatorkircheX/999 Doop Drütgen in der Monning


Drütgen is overleden in 10-1694 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 60 jaar oud. Zij is begraven op 18-10-1694 in Duisburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Drütgen: Salvatorkirche
Religie: Evangelischen Kirchengemeinde (Konfirmiert im Jahre 1652!)

Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina Bletges [Gen. 9 Nr.: 499 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in 11-1658 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 499).
1004 Leendert Brandt [Gen. 10 Nr.: 1004 STAMOUDER]. Hij is gedoopt op 17-10-1659 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Bij de doop van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Tongerloo en Jacob Gesellens. Notitie bij de geboorte van Leendert: Kloosterkerk.X/1004 Doop Leendert Brandt


Notitie: Schutter bij 't Colombijne [Roze] vendel 's Gravenhage. Hij deed zijn eed op 23-01-1689. Hij was toen 30 jaar oud.
Volgens een ordonnantie (bevelschrift) uit 1548 zijn de schutters verplicht om bij het aanvaarden van hun functie een eed van trouw af te leggen ten overstaan van de baljuw, schout en het gerecht van Den Haag. Note: de vader en één van de grootouders van zijn schoondochter Barbara Stekel zaten ook bij de 's Gravenhaagse schutterij.

Bewaeckten ghy die Wal als Helden vroom en trou
Tot voordeel van t gemeen ten dienste van Nassou


De opperbevelhebber van de Watergeuzen, Willem van der Marck, heer van Lumey, had een dubbelzinnige reputatie. Inderdaad had hij ervoor gezorgd dat Den Briel ingenomen werd in 1572. Maar hij was ook verantwoordelijk voor de dood van de Martelaren van Gorcum: de priesters die in Gorcum gevangengenomen en in Den Briel vermoord werden. Ook in het Noorden was dat een pijnlijke geschiedenis. De Haagse schutters [waar het Oranje Vendel onder viel] waren daarom, zo claimden ze trots, 82 jaar geleden tegen Alva en Lumey, maar voor de prins van Oranje.


Leendert is overleden.
Leendert ging op 31-10-1688 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Elisabeth: In het ondertrouwregister werd na drie proclamaties, in dit geval na 14 dagen, de definitieve huwelijksdatum in de kantlijn aangetekend.
Hij trouwde op 14-11-1688 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën metX/1004 & 1005 Ondertrouw Leendert Brandt en Elisabeth Coster
X/1004 & 1005 Huwelijk Leendert Brandt en Elisabeth Coster


X/1004 & 1005 Huwelijk Leendert Brandt en Elisabeth Coster Hoogduitse kerk 's Gravenhage


1005 Elisabeth Coster [Gen. 10 Nr.: 1005 STAMOUDER]. Zij is gedoopt op 01-01-1656 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Bij de doop in de Grote Kerk waren de volgende getuigen aanwezig: Thomas Bruijn, Jan Braeckel en Mary Jacobsdr.
Elisabeth is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerardus (Gerrit) Brandt [Gen. 9 Nr.: 502 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 01-10-1704 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 502).

X/1005 Doop Elisabeth Coster Zeer opvallend is dat op dezelfde dag een kind van de Raadpensionaris Johan de Witt & Wendela Bickers is gedoopt.


Raadpensionaris Johan de Witt Wendela Bicker


1006 Andreas Stekel [Gen. 10 Nr.: 1006 STAMOUDER]. Hij is gedoopt op 15-03-1667 Rooms Katholieke Statie Kerk Nobelstraat in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Bij de doop van Andreas was de volgende getuige aanwezig: Jo(ann)es [Patrimus] Buijs(en).X/1006 Doop Andreas Stekel


Notitie: Als 15-jarige is hij getuige geweest van een dodelijke steekpartij. Hiervoor werd hij als getuige opgeroepen.Akte 02-07-1681

Op huijden den 2 juli 1681 compareerde voor mij
Daniel van Bossele openbaar notaris ende Andries Steeckel
ende Mattheus van Wielik, beide woonende alhier
ijder omtrent 15 jaren out, welcke verclaerden ter
requisitie vande weduwe van Johannes van der Snoeck
moeder van Alexander van der Snoeck dan nu
omtrent 6 weecken geleden s'namiddags de klocken
omtrent 3 ueren tussen des voorschreven Alexander
ende Francoijs Hugbrechts beide alsoo welck ende
benevens hen deposanten opde beelthouwers-
winckel van Jerominus van de Neck woonende beoosten
de oude Molstraet alhier op de selve winckel
questie is ontstaen omdat den voorschreven Francoijs
een tronie door den voorschreven Alexander in klei ge-
bootscheert buijten noot ende uijt baldadigheijt
aen stukken bragte waer op volgden tusschen hen
harde woorden smijtende soo dies als d' ander van
hen melkanderen gereetschap ofte eenige vandien buijten de
venster vande verstwinckel op straet, dat aldaer verders daer opgevolcht
is dat sij beide in hantgemeenschap raeckten
eens dat sijluijden door deposanten gescheijde
wierden sonder datter ijemant
van henluijden gequetst was en korts omtrent en qaum
tier niet daer nae wederom als wanneer sij deposanten
sagen dat des voorschreven Francoijs ijsere een beijtel
in sijn hant hadde met welcke beijtel den voorschreven
Alexander alsdan in sijn linker borst is gequetst
geworden soo dat het bloet uijt de wonde
liep, nog compareerde voor ons notaris ende
selver Jacob Keijser, meester kledermaecker alhier.
de welcke verclaerden ter requisitie als vooren
dat hij deposant sulck inde voorschreven tijde sooals de voorschreven
Alexander de voorschreven wonde ontfangen hadde
gevonde heeft in huijse vande voorschreven van
Neck in seecker gemack alwaer de voorschreven Alexander


te sijn dat hij benevens hen deposant over
de voorschreven wonde als chirurgijn gaat sonder dat
hij deposant hen van Borgonje daer op leefde
benevens hen heeft geadmiteert tot den
10 of 12e juni laetsleden als wanneer hij
van Borgonijs // in presentie ende voorschreven het huis vande apothecaris de bije vroetschap deser hare geluijden eerts sijn edele ter passeren welck deses mede comparanten oock verclaerden sijn afscheijt genoemt wesen//
verclaerde de voornoemde Keijser ende voornoemde
Alexander out omtrent 15 jaeren dat de
voornoemde van Borgonijs nae de tijt hij sijn afscheijt // ofte genomen soude maargen [= mogen hebben]//
alvooren genomen hadde hem Alexander
in alsentie vande voorschreven Heer dr van Solingen
twee distnieten reijsen verbonden ende het verbant
van dese heer van Solingen gelicht heeft
nog verclaerden den voorschreven Alexander benevens ende Geertruijt
van Neck -------- out omtrent 21 jaeren
beide woonende alhier ten dese mede compareerde
dat s'andere daegs nae hij Alexander
de voorschreven wonde ontfangen hadde de vader
vande voornoemde Francoijs ten huise van regteren gecoomen
is seggende tegens hem Alexander dat hij
voor deselve sijn soon versogt vergiffenis vande wonde
die hij hem Alexander toegebragt hadde
nog verclaerde de voorschreven Keijser dat hij d'tref van
der vande voorschreven Francoijs daegs nae de voornoemde
Alexander gewont was ten huijse vande regteren
heeft gesiengehad, ger------ alle de voorschreven deposanten
voor redenen van wetenschap ijder voorschreven
wel sijn gedeposeerde aen gaet dat sijten
passere vandien tegenwoordig geweest
sij ende t'gunt sijluijden respectivelijck verclaert heeft gehebben
gehoort ende gesien te hebben deshalve sijluijden


ende gequestlack ende soo ein verbonden was
ende dat alsdan aldaer gecoomen is de vader vande
voorschreven Francoijs veel vragende wie de voorschreven
Alexander quetsuere verbonde hadde waer
op geantwoort sijnde dattet de here doctor van
Solingen gedaen hadde seijde d'selve daer voorschreven
op ick s'alder nog een chirurgijn int willem
van Borgonijs bijstellen voor de seeckerheijt
twee weten dog meer als een, nog compareerde
voornoemt notaris ende selver heer dr Solingen welck
ten (versoeke) als voornoemt, verclaerde omtrent zes
weeken geleden ten tijts voornoemt als wanneer de voorschreven
Alexander eerst gequetst was gehaelt ende gecoomen te sijn
ten huise vande Neck bindende hem Alexander gewont
in sijn lincker borst scheijnt van onder opgaende
penetrerende tusschen de insterstitia vande ribben
in der voege dat nae de openinge door hem
her de postume gedaen het (g)er extravaeerde bloet
ruijmelijck gevolgt is, dat hij heer deposant
t'sedert de voorschreven tijt verder voornoemrt Alexander
gegaen hem gevisiteert // geopereert ende verlordt// heeft in welck tijt
den voorschreven Alexander wel maelt uijt losinge
van bloet door sijn voorschreven wonde materie ende gedurige
koorts met verheffingen heeft gehadt ende sulcks
dat hij Alexander van sijn leven gepricliteert
heeft soo hij// als mede nae (faestber) den 12 juli, een
10// door de selve wonde ende de toe// orbitante loop//
vallen daer opgevolgt nog in perijckel van
sijn leven is, nog verclaerde hij heer dr Solingen
dat daegs nae hij de voornoemde Alexander van sijn wonde de eerste
mael van sijn voorschreven wonde verbonden hadden
bij hem deposant gecoomen is den voorschreven Borgocijn
seggende vande vader vande voornoemde Francoijs versogt


betuijgde bereijtwillig te sijn hen gedeposeert
desnoots met eede sullen bevestigen aldus gedaen
ende gepasseert in plaetse ende tijde voorschreven in presentie
van Berent Cansselaer ende Matthijs van Duijvelant
als getuijgen.


Akte 03-12-1681

Op huijden den 3e december 1681 compareerden voor
mij Daniel van de Bossele openbaar notaris
Andries Steeckel ende Mattheus van Wielik beide woonende
alhier ijder omtrent 15 jaren out de welcke
verclaerden ter requsitie vande weduwe
van Johannes van de Snoeck, dat ende deposanten heeren
door mij notaris voorgelesen is de verclaeringe
die sijluijden op den 2 juli 1681 ter requsitie als
vooren voor mij notaris ende seeckere ge(l)ver gedaen
hebben ende dat sijluijden hen nog met d'selve verclaeringe
waren consinueerden ende dat sijluijden int minste
niet ------------ voor
waer hielden die verclaring welcke voorgegaen
wort dat sijluijden voorden notaris Henderick
Verbeeck van (C)esvelt ende seeckere ge(l)ver opden 21 meij daer voorens hen deposanten
door mij notaris leven mede voorgelesen, gegaen
soude hebben, voor soo wel de selve tegens hun
verclaeringe vande voorschreven 2e juli strijd ende tijt
gehouden hebben ende ook nog voor waerachtich
houdende sijn dat de quet furie die Alexander
vande Snoeck naar huijs van hem verclaeringe
vande 2e juli ver----- berouw heeft ontfangen
heeft gehad door de beijtel die ten tijde als inde selve
verclaeringe gemelt, inde handen van Francoijs
Huijbrecht geweest is, gevende sijluijden voor redenen
van wetenschap als inde hele verclaeringe van
voorschreven 2e juli alsnog tevreden sijnde
als geen bij die verclaeringe door hen getuijgt
is desnoots met eede te bevestigen aldus
gedaen ende gepasseert in plaets ende tijde voorschreven is
presentie van Jacob Keijser ende ----------
als getekend Andries Steeckel.


Notitie: Schutter bij 't Groene vendel 's Gravenhage. Hij deed zijn eed op 07-02-1687. Volgens een ordonnantie (bevelschrift) uit 1548 zijn de schutters verplicht om bij het aanvaarden van hun functie een eed van trouw af te leggen ten overstaan van de baljuw, schout en het gerecht van Den Haag. Hij was toen 20 jaar oud. Note: De vader van zijn schoonzoon Gerardus Brandt was Leendert Brand. Hij was ook lid van de 's Gravenhaagse schutterij.

Andries staat vermeld als Schutter. Je moest hiervoor een eed afleggen.


Traditioneel werd op 1 mei de meiboom geplant door de schuttterij van 's Gravenhage. Dit markeerde de viering van de zomerwende.
Religie: Rooms Katholiek (Statiekerk Nobelstraat 's-Gravenhage). Andreas is begraven oop 04-06-1731 in 's-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën. N.B. ook bekend als Andries Steghel en Andries Steeckel.Hij trouwde; Andries (oud 31 jaar) en Geertruijd (oud 26 jaar) gingen op 30-03-1698 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw in de Kloosterkerk 30-03-1698 en het huwelijk vond vervolgens plaats in de Engelse Kerk op 13-04-1698 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën met Gertrudis (Geertruijd) Verv(l)oet [Gen. 10 Nr.: 1007 STAMOUDER].
 

Notitie bij het huwelijk van Andries en Geertruid:

IX/1006 & 1007 Huwelijk van Andries Steeckel en Geertruijt Vervoet in de Engelse Kerk 13-04-1698 [Gedurende de Engelse regering (1688-1702) van Willem III was het mode om tot de Engelse Kerk te behoren en een eeuw later behoorden er meer Hollanders dan Engelsen tot deze kerk]. Dit hoeft niet persé met een bepaalde geloofsovertuiging te maken te hebben, trouwen in de Engelse kerk was bovendien gewoon gratis); Hun dochter Barbara Stekel dopen zij vervolgens gewoon weer Rooms Katholiek.


IX/1006 & 1007 Ondertrouw van Andries Steeckel en Geertruijt Vervloet in de Kloosterkerk 30-03-1698


IX/1006 & 1007 Huwelijk van Andries Steeckel en Geertruijt Vervoet in de Engelse Kerk 13-04-1698


1007 Gertrudis (Geertruijd) Vervloet [Gen. 10 Nr.: 1007 STAMOUDER]. Zij is gedoopt op 17-05-1672 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Bij de doop van Geertruid waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Krelhuijsen, Cornelia Pauw en Pieternel Tresselaar. Religie: Hervormd.
Notitie bij Gertrudis Vervloet; de naam Vervloet / van der Vloet kan ontleend zijn aan een hoeve 'ter Vloet' onder Klein Zundert. [bron Jaap Vervloet uit Nederland]
Geertruid is overleden.
 

Wapen 's-Gravenhage

X/1007 Doop Geertruijd Vervloet


X/1007 Nieuwe kerk; doop 17-05-1772 van een oudere zus van Geertruijd Vervloet; getuigen Abraham Krelhuijsen / Cornelia Pauw / Pieternel Tresselaar. Zij is overleden waardoor de tweede dochter wederom Gertrudis werd genoemd. Nieuwe Kerk; doop 28-09-1670 Gertrudis Vervloet; getuigen Abraham Krelhuijsen / Marijtje Bol / Pieterrnel van der Lemaal.


Kind uit dit huwelijk:
I. Barbara (Barber) Stekel [Gen. 9 Nr.: 503 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 16-02-1703 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 503).1008 Johann Philipp Kämmerer [Gen. 10 Nr.: 1008 STAMOUDER]. Hij is gedoopt op 13-04-1651 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 28-08-1708 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Beroep: Mr. Schlüsselmacher / Raadslid & Senator can Cronberg im Taunus
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 25-02-1679 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 24-jarige
1009 Anna Maria Köhler [Gen. 10 Nr.: 1009 STAMOUDER]. Zij is gedoopt omstreeks 1655 in Tribur Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Anna is overleden, ongeveer 75 jaar oud. Zij is begraven op 10-05-1730 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johannes Kämmerer [Gen. 9 Nr.: 504 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 07-08-1681 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 504).
 

Familiewapen Kaemmerer

Johann Philipp Kämmerer was de eerste van vijf generaties die 'Schlüsselmacher' waren.


Im Mittelalter wurde damit ein Bediensteter fürstlicher Höfe oder der Inhaber eines Klosteramts bezeichnet, im Sinne eines Finanzbeamten. Später verlor er diese Funktion an den Schatzmeister. Ursprünglich hatte der Kämmerer eines der alten Hofämter inne. Das Wort geht auf das Hof- und Klosteramt des Camerarius und das Erzamt des Archicamerarius zurück und stammt vom etymologisch lateinischen Begriff camera ‚Kammer‘.


1010 Valentin Sparwasser [Gen. 10 Nr.: 1010 STAMOUDER]. Valentin is overleden. Hij is begraven op 30-11-1682 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Beroep: Mr. SchoenmakerHij trouwde met
1011 Gertraut Nomen Nescio [Gen. 10 Nr.: 1011 STAMOUDER]. Gertraut is overleden. Zij is begraven op 27-05-1710 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Margaretha Sparwasser [Gen. 9 Nr.: 505 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 15-02-1681 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 505).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE