https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE X bisGeneratie 10 (stamouders)

808 Eilert Wilckens [Gen. 10 Nr.: 808 STAMOUDER]. Eilert is overleden.
Hij trouwde met
809 Hempe Wulffes [Gen. 10 Nr.: 809 STAMOUDER]. Hempe is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelmus Wilkens [Gen. 9 Nr.: 404 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 13-05-1707 in Werlte Römisches Heilige Römisches Reich Deutscher Nation (zie 404).
810 Christian Cassen (Kerßen) Koop [Gen. 10 Nr.: 810 STAMOUDER]
. Cassen is overleden.
Religie: Rooms Katholiek.
Hij trouwde met
811 Phenenna Jansen [Gen. 10 Nr.: 811 STAMOUDER]. Phenenna is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adelheid Cassens Koop [Gen. 9 Nr.: 405 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1710 in Nenndorf Heilige Römisches Reich Deutscher Nation.
(zie 405).
814 Hermannus (Hermann) Rötgers [Gen. 10 Nr.: 814 STAMOUDER], geboren rond 1660 in Papenburg Hannover Obenende Heilige Römisches Reich Deutscher Nation. Hermann is overleden.
Notitie bij Hermann: Ook wel Röttger / Rhöttgers! Beroep: Kolonist & Schiffer. Religie: Rooms Katholiek.
Adres: wohnt auf Plaatze 198 (Hauptkanal rechts 33) Papenburg Heilige Römisches Reich Deutscher Nation.
Hij trouwde "anno 1692 16: Aprilis Hermannus Rötgers et virgo Anna Brüninck copulati sunt", 16-04-1692 Papenburg met10/814 Overlijden Hermannus Rötgers


10/814 & 815 Trouwen Hermannus Rötgers en Anna Brüninck


815 Anna Brüninck [Gen. 10 Nr.: 815 STAMOUDER], geboren ongeveer 1670 in Aschendorf Römisches Reich Heilige Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie: Ook wel Brüninck!
Anna is overleden op 20-10-122 in Papenburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Rooms Katholiek.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Herms Roetgers [Gen. 9 Nr.: 407 OUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 407).10/815 Overlijden Anna Brüninck


816 Etienne Teissonniére [Gen. 10 Nr.: 816 STAMOUDER = Gen. 9 Nr.: 432 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in Saint André de Valborgne en Cevennes. Etienne is overleden op 08-04-1737 in Sieburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Etienne: De betekenis van de naam Etienne is ’gekroond’ !
Etienne was inwoner van Hameln [Duitsland] in 1712.
Hij trouwde op 20-09-1712 in Sieburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met Jeanne Marie Pronçeau [Gen. 9 Nr.: 433 OUDBETOVERGROOTOUDER].
 

Notitie bij het huwelijk van Etienne en Jeanne: Landgraf Carl von Hessen-Kassel te Duitsland stichtte een aantal dorpjes om de stroom van vluchtende Franse Hugenoten te huisvesten. Een ervan was Sieburg, gebouwd in 1699 voor 180 vluchtelingen en in 1717 hernoemd tot Karlshafen [Der heutige Stadtteil Bad Karlshafen wurde 1699 als Sieburg (Syburg/Sybourg) von Landgraf Karl als Exulantenstadt von Hessen-Kassel zur Ansiedlung von Hugenotten, protestantischen Glaubensflüchtlingen aus Frankreich, gegründet].
Etienne was een Fransman die als Hugenoot (zogenaamde refugies, die na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685, hun ongastvrij land verlieten) daadwerkelijk is gevlucht.
St André de Valborgne is zijn geboortedorp, nu in het Parc Nationale des Cévennes, een schitterende natuurgebied even boven Montpellier. Dit idyllisch stukje Frankrijk was net als in zoveel delen van Europa al sinds het begin van de reformatie het strijdtoneel tussen de Katholieken en Protestanten.
 

Zegel Dezentjé

Europa heeft heel wat godsdienstoorlogen gekend, maar geen ervan was zo wreed als die tussen de calvinistische bewoners van de Cevennen en het bewind van de Franse 'Zonnekoning' Lodewijk XIV. Toen Lodewijk XIV het Edict van Nantes opzegde en het protestantisme bij wet verbood, vluchtten vele Hugenoten weg uit hun geboortestreek. Onder zijn bewind ontstond namelijk de oorlog van de Cevennen of de oorlog van de Camisards; een opstand van de protestantse boeren in de Cevennen en Bas-Languedoc, een trots en in meerderheid calvinistisch volk. Deze camisards leven voornamelijk in de Cevennes. Kennis van het terrein en de eigenaardigheden van het reliëf van de Cevennen stellen hen in staat om twee jaar weerstand te bieden aan de koninklijke troepen in een ongelijke strijd vergelijkbaar met een guerrilla De opstand wordt eerst gevoed door een " religieuze bewustwording " en geleid door ongeschoolde leiders zoals Jean Cavalier, een bakkerszoon. Katholieke kerken worden in brand gestoken en hun priesters gedood of gedwongen te vluchten. Met de goedkeuring van paus Clemens XI , die de camisards excommuniceerde, vermoorden de soldaten van de koning onder leiding van maarschalk Montrevel bijna alle inwoners van meer dan 450 dorpen!

Zo trokken velen uit Saint André de Valborgne en Cevennes, waaronder Ettiene Teissonniére, via Zwitserland naar Duitsland.
Een stuk boven Kassel en oostelijk van Paderborn ontstond aan de Weser bij het plaatsje Sieburg een nieuw stadje, Karlshafen, voornamelijk bewoond door Hugenoten. Onder hen bevond zich ook de jonge Etienne Teissonnière. Hij ontmoette daar een meisje Jeanne Marie Pronçeau, de dochter van vluchtelingen uit Zwitserland. In 1712 zijn zij getrouwd in het kerkje van Sieburg. Wat precies het beroep van Etienne was is onbekend; wel is bekend dat hij zich bekwaamde in de heelkunde en pharmacie. Het stel kreeg negen kinderen, vier meisjes en vijf jongens. Het stadje had rond 1750 ongeveer 700 inwoners. Het is duidelijk dat niet voor allen een toekomst was weggelegd in Karlshafen. Ook van de familie Tessonnière zijn een aantal telgen de wijde wereld ingetrokken. Drie van hen zijn naar Nederland gereisd.

Rond 1745 kwamen de broers Jean François Tessonnière (Frans, 18 jaar) en Jean Tessonnière(Johannes, 15 jaar) met hun zuster Charlotte Tessonnière(23 jaar) in Amsterdam terecht. Gedrieën probeerden zij voet aan de grond te krijgen. Dankzij de inventiviteit van Charlotte slaagden zij daar goed in. Zij maakten medicijnen naar de oude recepten die zij van hun vader hadden meegekregen. Daar zat goede handel in. Bovendien bleek de kleine Johannes met veel flair bij allerlei kwalen een diagnose te kunnen stellen waarvoor zij de beste medicijnen “in huis” hadden. Hoewel hij klein van stuk was, maakte hij mede door het prachtige lakense pak dat Charlotte voor hem gemaakt had zoveel indruk dat de mensen hem op zijn zeventiende al aanspraken met “Dokter” of “Meester”.

Frans was avontuurlijker van natuur. Hij hoorde praten over de kansen die het VOC in het verre Indië bood aan mannen zoals hij. Hij meldde zich aan en in 1747 vertrok hij met 64 andere jongens naar de Kaap, om van daar door te reizen naar Indië. Door taal en spellingsproblemen veranderde zijn de familienaam daar in Dezentjé.

De oorspronkelijke naam Dezentjé moet volgens zeggen een Franse naam zijn, een verbastering van wellicht de Sentier (van 't Padje) -Tissutier (wever). De naam zoals die nu is, is een fonetisch geschreven woord; Tissonnie / Tessonie / Teissonier / Teissoniére / Dessonjé / Dezentjé

De hugenoten waren de Franse aanhangers van Calvijn. In het katholieke Frankrijk kwam het vanaf 1562 tot bloedige godsdienstoorlogen, waarbij vele hugenoten werden vermoord. Vooral de Bartholomeusnacht in 1572 kostte vele hugenoten het leven. De vijfde heilige oorlog tegen de hugenoten begon op 23 februari 1574, de vervolging duurt tot 1598. In dat jaar vaardigde koning Hendrik IV het 'Edict van Nantes' uit, dat aan de hugenoten vrijheid van religie toekende. Hendrik IV was zelf ooit hugenoot geweest, maar had zich, om de troon te kunnen bestijgen, bekeerd tot het katholieke geloof. Ondanks de vrijheid van geloof werd het niet echt veilig voor de hugenoten in Frankrijk. Omstreeks 1660 besloten steeds meer hugenoten Frankrijk te ontvluchten om te ontkomen aan de dragonnades, pesterijen waarbij militairen in hun huizen werden gelogeerd. Toen in 1685 koning Lodewijk XIV een einde maakte aan het Edict van Nantes (door een nieuw edict, het Edict van Fontainebleau), werd het openlijk belijden van de hugenootse godsdienst een strafbaar feit.

Etienne is overleden op 08-04-1737 in Sieburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
 
10/816 [9/432] Overlijden Etienne Teissoniére


9/432 & 433 Huwelijk Etienne Teissoniére en Jeanne Marie Pronçeau


Hij trouwde op 20-09-1712 in Sieburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met
817 Jeanne Marie Pronçeau [Gen. 10 Nr.: 817 STAMOUDER = Gen. 9 Nr.: 433 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in Helvetia [Zwitserland]. Jeanne is overleden op 15-04-1758 in Syburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Jeanne: Native Suisse!
Kind uit dit huwelijk:
I. Jean François (Johan Frans) Teissonniére (Dessonjé) [Gen. 9 Nr.: 408 OUDBETOVERGROOTOUDER = Gen. 8 Nr.: 216 OUDOVERGROOTOUDER], geboren op 20-10-1727 in Carlshafen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 216 & 408).10/817 [9/433] Overlijden Jeanne Marie Pronçeau


828 Johan Andries Schultz [Gen. 10 Nr.: 828 STAMOUDER]. Johan is overleden.
Van Valstadt
Functie: Soldaat op 't Schip d'Gouveneur GeneraalVOC schip d'Governeur GeneraalHij trouwde met
829 - Nomen Nescio [Gen. 10 Nr.: 829 STAMOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johan Andries (Jan) Schultz [Gen. 9 Nr.: 414 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1755 in Djapara Nederlandsch Indië (zie 414).830 Leonard Ertzinger [Gen. 10 Nr.: 830 STAMOUDER], gedoopt op 20-12-1714 in Schleitheim Schaffhausen Helvetia. Notitie bij Leonard: Ook wel Ertsingh geschreven!
Bij zijn doop staat een opmerking geschreven dat hij zich naar Oost Indië begaf op het Eiland Java in de stad Semarang. Dit komt overeen met de gevonden documentatie van de VOC. Hij zal zijn eerste dochter noemen naar zijn moeder en zijn eerste zoon naar zijn vader.
Religie: Mennoniet [zie artikel: Mennonites].
Beroep: In dienst VOC 17-10-1737 / 25-05-1777. Hij starte op het schip 'de Hofvliet' [Kamer Rotterdam] met een inkomen van 9,- gulden per maand. Hij voer via Kaap de Goede Hoop [aankomst 05-02-1738 en vertrek 27-02-1738] naar Batavia waar hij op 12-06-1738 aan kwam.
Functie:
1737 Soldaat (9 gulden per maand) [Semarang]
1756 Kornet (31-12-1756)
1757 Sous-Luitenant der Cavalerie [dragonders - 40 gulden per maand]
1765 Luitenant Cavalleristen [Luitenant der Dragonders Soerakarta met een maandsalaris van 50,- gulden]
1775 gecommitteerde tot de huwelijkse zaken te Soerakarta (31-03-1775)

Notitie bij overlijden van Leonard: Testament 10-08-1776
Leonard is overleden op 25-05-1777 in Soerakarta Solo Nederlandsch Indië, 62 jaar oud.
 
X/830 Doop Leonard Ertzinger ~ met aantekening in de kantlijn: 'NB ist dato den 22 Aug. 1762 in Ostindien [auf?] den Insel Java zu Semarang'.


1737 -1777 in VOC dienst

X/830 Betaling Maandgelden. Zie ook in vorig document Jan Louis van Nimwegen! /   Payment Monthly fees. Also see Jan Louis van Nimwegen in the previous document!


Kornet Leonard Ertzinger bevorderd 1756Compagnie die onder bevel staat van luitenant Leonard Ertsinger 1770


Testament 10-08-177610/830 Inventaris van den Boedel van Leonard Ertsinger [luitenant der dragonders te Soerakarta]


Hij trouwde met
831 - Nomen Nescio [Gen. 10 Nr.: 831 STAMOUDER]
. - is overleden.
Notitie:
Genoemd wordt in het testament van Leonard Ertsinger; 'Een vrije Javaanse vrouw" die de naam Singem draagt. Zij wordt een kistje en 40 rijksdaalders toebedeeld als prelegaat. Zij wordt verder niet genoemd bij de inventaris die gaat over de waarde van de nog over de 5 kinderen gelijkelijk te verdelen nalatenschap, waarbij de prelegaten niet behoorden. Deze vrouw zal ongewtijfeld een speciale plaats in zijn leven hebben gehad van Leonard Ertsinger en mogelijk met hem ongehuwd hebben samengeleefd, maar het testament vermeldt slechts "zijne voormelde vijff natuurlijke kinderen, waarvan Johanna Dorothea Ertsinger de oudste was" niet bij wie ze zijn verwekt. Dit is de reden waarom deze Javaanse vrouw voor alsnog niet als stamouder in deze kwartierstaat is opgenomen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Dorothea Ertsinger [Gen. 9 Nr.: 415 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1760 (zie 415).832 Herman Kruseman [Gen. 10 Nr.: 832 STAMOUDER]. Hij is gedoopt op 26-11-1651 in Hamm Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
 
10/832 Doop Herman, zoon van Gördt Krüseman


Herman is overleden op 26-09-1682 in Hamm Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 30 jaar oud.
Religie:Protestant
Hij trouwde in Hamm Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-03-1670 in Hamm Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Het huwelijk werd aangegaan met:

833 Emmeke Conradsdr. Kufring [Gen. 10 Nr.: 833 STAMOUDER]. Emmeke is overleden na 1671 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van Herman en Anna:
I. Hendrik Kruseman [Gen. 9 Nr.: 416 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 416)834 Ds. Hendrik Ostermann [Gen. 10 Nr.: 834 STAMOUDER], geboren op 10-02-1644 in Bochum, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Ds. is overleden op 13-12-1700 in Lübeck, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 56 jaar oud.

Notitie bij Ds.: Doctoris Henrici Ostermanß.

Heinrich ging naar school in Dortmund en Hamm, werd naar de universiteit van Duisburg gestuurd, studeerde vervolgens in Keulen en promoveerde uiteindelijk aan Kiel als doctor in de rechten.
Beroep: Predikant te BochumHij trouwde, 32 jaar oud, op 28-05-1676 in Lübeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met Margarethe Grünewald [Gen. 10 Nr.: 835 STAMOUDER].

"Doctor beider Rechte" ~ I looked up the abbreviation "J.U.D.", which appears in the biographical note on Heinrich Ostermann, and it would seem it is an abbreviation for "Juris Utriusque Doctor", which means exactly the same as "Doctor beider Rechte" (literally: Doctor of both Laws; Doctor in Church/Canonical and Civil Law).

Henricus Ostermann, Doctor of [Canonical and Civil] Law, was born in Bochum, Westphalia, on 10 February 1644, where his father was Johannes [Ostermann], Pastor of that same place; his mother was Clara Brauer. [Zythopaeus is a fancy form of the name (Bier-)Brauer based on the Greek] Having attended school in Dortmund and Hamm, he was sent to the University of Duisburg, then studying in Cologne, and finally graduating from Kiel as Doctor of Law. He then settled and set up home in Lübeck where, on 28 May 1676, he married Margaret Grünewald, a daughter of Peter [Grünewald], Doctor of [Canonical and Civil] Law, and widow of a local merchant, Hinrich von Werle;  and he died on 13 December 1700.


Doopgetuige van Johan Conradts zoon, Johan Adolf 1681

Ao. 1681

Den 13 Aprilis Dominica Quasimodogeniti ist mein Söhnlein Johan Adolpff deß Morgenß ohngefehr Ümb Klockenschlagh sechs gebohren, dessen Tauffpaten sindt Mein Bruder doctor Johan Henrich Osterman, Hr. Dr. Wittgenstein junior, Meines bruderß Doctoris Eheliebste Zu Lübeck Undt die alte Witfraw Sehl. Richters Hugenpoeths.

On the 13th of April, Sunday Quasimodogeniti, my small son Johan Adoplff was born in the morning at approximately six strokes of the clock, whose godparents are my brother Dr. Johan Henrich Osterman, Herr Dr. Wittgenstein junior, my brother Dr.’s beloved wife from Lübeck and the elderly widow of the late judge Hugenpoeth.

Note:
Quasimodogeniti = as newly born children = the Sunday after Easter in the German Protestant church


Notitie bij het huwelijk van Ds. en Margarethe: Zij was weduwe van Hinrich von Werle.
835 Margaretha Grünewald [Gen. 10 Nr.: 835 STAMOUDER]
Notitie bij Margarethe: Dr. Jur. Gerhard Grünewald!
Kind van Johann Heinrich en Margaretha:
I. Catharina Ostermann [Gen. 9 Nr.: 417 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 417)
836 Hermann Eyffers [Gen. 10 Nr.: 836 STAMOUDER]. Hermann is geboren voor 1645 en begraven [in die Kirche] op 12-08-1673 in Schermbeck (Rijnprov. bij Wesel) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Beroepen: Predikant te Delwich (Dortmund); Kerkmeester te Schermbeck [1667 / 1673] en Schepen [1673].
Hij trouwde op 31-01-1662 in Schermbeck (Rijnprov. bij Wesel) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met
837 Ida Schmetz [Gen. 10 Nr.: 837 STAMOUDER]. Ida is geboren oor 1647 en overleden.
Notitie: eerder gehuwd geweest met Peter Felderhoff.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ds. Johann Eyffers (Hyffers) [Gen. 9 Nr.: 418 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 23-10-1667 in Schermbeek (Rijnprov. bij Wesel) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 418).
838 Heinrich Schophauss [Gen. 10 Nr.: 838 STAMOUDER]. Heinrich is overleden. Hij is begraven op 17-06-1689 in Schermbeck (Rijnprov. bij Wesel) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Heinrich: Begraben in die Kirche in seins brüders begrabnis [Ev. Begrafregister Schermbeck].
Beroep: Kirchmeister, Scheffen und Capitein
Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde op 14-02-1662 in Schermbeck (Rijnprov. bij Wesel) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 22-jarige
839 Margaretha Aversbergh [Gen. 10 Nr.: 839 STAMOUDER], geboren omstreeks 1640 in Schermbeck (Rijnprov. bij Wesel) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Margaretha is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1720 in Schermbeck (Rijnprov. bij Wesel) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Margaretha: Margrita Aversbergh; eine Frau über 80 jahr in die Kirche begraben [Ev. Begrafregister Schermbeck].
Notitie bij Margaretha: Ook bekend als Margrieta/Margarita Auersberg
Religie: Evangelisch Luthers
Kind uit dit huwelijk:
I. Margaretha Schophuysen [Gen. 9 Nr.: 419 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 07-06-1671 in Schermbeek (Rijnprov. bij Wesel) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 419).840 Michael Moter [Gen. 10 Nr.: 840 STAMOUDER], geboren omstreeks 1626 in Rossdorf Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Michael is overleden op 11 begraven 13-01-1695 in Rossdorf Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 69 jaar oud.
Beroep:
Schmiedemeister, he built a house with a smithy, which he had been working for over 20 years, on a purchased wooden building with a tree nursery. Today, there is the 'Gasthaus zur Sonne'. He left the smithy to his son Johann Balthasar, who later bought it.
 

Michael Moter werd in 1626 geboren als zoon van de tollenaar en burgemeester van Roßdörfer, Johann Christoph Moter. Hij volgde een opleiding tot smid, was onder meer kerkoudste en centschöffe (ererechter). Hij bouwde een huis met een smederij op een gekochte "oude bouwplaats" met een boomtuin, die hij meer dan 20 jaar runde. Tegenwoordig is daar het "Gasthaus zur Sonne" gevestigd. Hij had tien kinderen en leefde tot 1695. Hij liet de smederij na aan zijn zoon Johann Balthasar, die het later van hem kocht.

Michael Moter wurde 1626 als Sohn vom Zöllner en Roßdörfer Bürgermeister Johann Christoph Moter geboren. Er lernte Schmied, war unter anderem Kirchenältester und Centschöffe (ehrenamtlicher Richter). Auf einer gekauften „alten Baustatt“ mit Baumgarten baute er ein Haus mit Schmiede, die er über 20 Jahre betrieb. Heute steht dort das "Gasthaus zur Sonne". Er hatte zehn Kinder, lebte bis 1695. Er überlässt die Schmiede seinem Sohn Johann Balthasar, der ihm diese später abkaufte.

Kastenmeister,
Zentschöffe und Gerichtsmann Gerichtsschöff zu Roßdorf [Centschöffe ~ ehrenamtlicher Richter]; vermutlich um 1654;
Kirchensenior [Kirchenältester 1641vim Dienst zu Worfelden bei Gross-Gerau].Het in Roßdorf gebouwde huis & Smeederij, Darmstädter Straße 9, door de Meester Smidt Michael Moter uit 1670 [nach dem Dreißigjährigen Krieg]; thans 'Gasthof zur Sonne'. Een kleinzoon zou in 1738 het huis verkopen.


In blauw, binnen een gouden schildzoom, een zwevende orde~Kruis, vergezeld boven van twee en onder van één witte schilden


Hij trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 20-10-1668 in Rossdorf Starkenburg Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de 20-jarige
841 Anna Maria Engert [Gen. 10 Nr.: 841 STAMOUDER]
, geboren op 08-09-1642 in Roßdorf, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie: Ook wel Enghard!
Anna is overleden op 09 begraven 11-12-1725 in Rossdorf Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Alt 77 Jahre 3 Monate.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann Georg Moter [Gen. 9 Nr.: 420 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren op 02-02-1671 in Rossdorf Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 420).842 Johannes Aszmusz [Gen. 10 Nr.: 842 STAMOUDER], geboren 13-10-1635 in Flensburg, Schleswig-Holstein, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johannes is overleden op 29-01-1706 in Darmstadt, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Johannes: Alt 70 Jahre 3 Monate 16 Tage.
Notitie bij Johannes: Aus Flensburg in Holstein.
Beroep: Ratsverwandter, Zimmermeister und Kannengießer (Zu Darmstadt)
Hij trouwde op 23-04-1662 in Darmstadt, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de 16-jarige
843 Maria Margaretha Sandt [Gen. 10 Nr.: 843 STAMOUDER], geboren op 20-03-1646 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Zij is gedoopt op 22-03-1646 in Darmstadt, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Maria is overleden op 26-07-1706 in Darmstadt, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Alt 60 Jahre 4 Monate 6 Tage.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Catharina Aszmusz [Gen. 9 Nr.: 421 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren op 02-01-1677 in Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 421).
856 François (Frans) van der Hagen [Gen. 10 Nr.: 856 STAMOUDER]. Hij is gedoopt op 09-03-1664 in Grave Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Frans is overleden na 1716, tenminste 39 jaar oud.
Notitie bij Frans: Ook bekend als Verhaegh/Verhaag!
Frans was pachter van de impost [belastigen]
Religie: Nederduits Gereformeerd.X/856 Doop Francois van der Hagen


03-05-1697 pachters van het montant in Land vCuijk

X/856 Hermanus Swart deurwaarder van de Raad van Brabant en Willem Kroes(s) mr smid verklaren op verzoek van Frans Verhaegh, Willem vande Haegh en Burgard van Thiel als pachters van het montant in het land van Cuijk dat zij op 30 april te Boxmeer waren ten huize van Albert Anssems richterbode aldaar waar een gesprek op gang kwam over deze pachters alsmede over het aanstellen van collecteurs en dat Balthes Cremers schepen te Sambeek onder meer zei: de pachters hebben onze schoolmeester tot collecteur aangesteld, wij begrijpen dat niet, hij heeft genoeg met de school te doen, en zo hij het doet, kunnen wij hem ook weer afzetten omdat wij hem in dienst van onze gemeente hebben aangesteld, wij hebben hem door de richterbode Jan Theunissen laten aanzeggen dat hij zich daarmee niet moet bemoeien en geen briefjes geven, zij kunnen iemand anders aanstellen die zij maar willen, maar wij begrijpen dat niet, en zo meer. Getuigen Herman van Erp en Hermanus Oortmans.


28-08-1697 & 25-01-1698 notarieel protocol Grave

Ruth Janssen wonende te Mill machtigt de procureur Kantersblom in zijn zaak tegen Frans Verhagen als pachter van het hoorngeld te Mill, zowel voor hetgeen deze reeds heeft gedaan als voor hetgeen hij nog zal doen. Getuigen Hendrick Voss en Hermannus Oortmans. Constituant tekent met een merk. Ruth Janssen wonende te Mill machtigt Willem van Strijp procureur voor de Raad van Brabant in zijn proces wegens gepretendeerde fraude tegen Frans Verhagen c.s. als pachters van de belasting op de hoornbeesten te Mill. Getuigen Johan Kantersblom procureur en Hendrcik Voss. Constituant tekent met een merk.


22-02-1702 Schepenbanken Rente

Anna van Meerle echtgenote van Michiel Spee met schepen Casper Noorbeeck als momboir en uit kracht van procuratie van haar echtgenoot dd 16 februari 1702 voor notaris en getuigen te Roermond, schepenen gebleken, vest Frans Verhaegh en Lysbeth Wiericx e.l. een rente van vijfentwintig gulden losbaar met 500 gulden, de eerste pacht te vervallen over een jaar a dato heden, uit de weikamp groot twee morgen in de Mars jurisdictie van Grave, aan de ene zijde het erf van Aletta Bol weduwe van mr Johan Ruijl in leven rentmeester, aan de andere zijde naast de weikamp van het gasthuis, met nog de kamp groot twee morgen in de Waijen op den Ham. Wie wil lossen of laten lossen moet dat een kwartaal tevoren aanzeggen met tot meerdere zekerheid al haar goederen te Grave. Substituutscholtis, schepenen Verhorst en Noorbeeck. 22 februari 1702. in de marge: de 40ste penning betaald met 13-5-0. doorgehaald; in de marge: afgelost zoals gebleken 29 februari 1704


28-07-1702 Schepenbanken Huis Bruchstraat

Diederick Paringet rentmeester van Grave vest krachtens gerechtelijke voorwaarde en resolutie van de magistraat dd 25 juli van 's heren wegen Frans Verhaegh en Elisabeth Wiericx e.l. het huis dat heeft toebehoord aan Gerrit van Bommel in de Bruchstraat, aan de ene zijde naast het erf van de advocaat de Meyer, aan de andere zijde het erf van Willem van Erckelens, voor en achter schietend aan de gemene straat met geen andere lasten dan een kapitaal van driehonderd gulden aan de erfgenamen van de advocaat Verheyen, ten comptoire van ZM 17 stuivers 8 denier, vier gulden 4 stuivers aan [niet ingevuld], aan rogge 7 stuivers 8 denier, aan het gasthuis twee gulden 8 stuivers 12 denier. Substituutscholtis, schepenen Omelingh en de Greve. 28 juli 1702. in de marge: de 80ste penning 15-16- betaald


01-12-1702 Schepenbank Huisje Griete Binssestraat

Theodorus vande Sand wonende te Rees voor zichzelf en uit kracht van procuratie van zijn echtgenote Marye Janssen dd 25 november 1702 te Rees, schepenen gebleken, vest Frans Verhaegh en Elisabeth Wiericx e.l. de helft van het huisje in het Griete Binsse straatje, aan de ene zijde naast het erf van schepen Omelingh, aan de andere zijde het erf van de weduwe Jan van Leijen, waarvan de andere helft toebehoort aan Reijnier Heijmans nomine uxoris verkocht voor eenhonderdvijftig gulden. Scholtis, schepenen Omelingh en de Greve


09-03-1703 Schepenbank Huisje Griesse Binsesstraat

Reijnier Heijmans vest Frans Verhaegh en Elisabeth Wiericx e.l. de andere helft van het huisje in het Grietebinssestraatje, aan de ene zijde naast het erf van de heer Omelingh, aan de andere zijde het erf van de weduwe Jan Leijen verkocht voor 150 gulden. Substituutscholtis, schepenen Verhorst en de Greve. 9 maart 1703. in de marge: de 40ste penning 4-2-8


17-12-1703 Schepenbank Huis in de Bruchstraat

Frans Verhaegh en Elisabeth Wiericx e.l. vesten Anthoni Niendens en Catharina van Someren e.l. het huis en erf in de Bruchstraat dat heeft toebehoord aan Gerrit van Bommel, aan de ene zijde naast het erf van de erfgenamen van de advocaat de Meijer, aan de andere zijde het erf van Willem van Erckelens, voor en achter schietend aan de gemene straat met alle lusten en lasten met geen andere lasten dan driehonderd gulden kapitaal aan de erfgenamen van de advocaat Verheijen, aan het comptoir van ZM 17 stuivers 8 denier, vier gulden 4 stuivers en aan rogge 7 stuivers 8 denier, aan het gasthuis twee gulden 8 stuivers 12 denier verkocht voor eenduizend gulden en veertig hogen. Substituutscholtis, schepenen Verhorst en de Greve. 17 december 1703. in de marge: de


28-01-1704 Stuk land 'den Hasencamp'

X/856 & 857 Frans Verhaagen en zijn vrouw Elisabeth Wierix vesten aan Anthoni Nindel en zijn vrouw Catharina Sommers, een stuk land genaamd den Hasencamp, gelegen op den Sittert te Velp, groot circa 2 morgen, een zijde St. Catharina Gasthuijs te Grave, andere zijde de Bagijnen te Grave, ten noorden Dirck van Boeckholt, ten westen het Wolfstraatje. Geprotocolleerd op 21-04-1704.
12-11-1706 Wonende te Velp [Grave]

X/856 Frans Verhaegh, wonende te Velp machtigt procureur Johan Therpoorten, om namens hem in zijn kwaliteit als pachter van de impost [belasting] op de bestialen van de stad Grave, om de vleeshouder binnen Grave te laten verklaren welk vlees zij hadden en in de toekomst nog verwerken.


27-09-1715 pachter van de impost van Vierlingsbeek

X/856 Frans Verhaegh cum suis als pachter van de impost [belasting] van Vierlingsbeek, ingegaan 1 april 1715 en geëindigd ultimo maart 1716 machtigt de heer J. Kruijl, procureur om namens hem te procederen tegen de baron de Neereijssche, heer van Venray, Helden en Macken.


16-05-1716 pachter van de impost van Vierlingsbeek

X/856 Frans Verhaegh, cum suis, als pachter van de impost [belasting] van de landsbrieven van het dorp Vierlingsbeek, ingegaan 1 april 1715 en eindigende ultimo maart 1716 machtigt de procureur Johan Therpoorten, om hem te vertegenwoordigen in zijn zaak tegen baron de Neerissen, heer van Macken.


05-11-1736 Verklaring

Paulus Smetser, meester timmerman en gewezen aannemer van 'slandswerken te Grave, oud twee en tachtig jaren, verklaarde op verzoek van Jan van Santvoort gehuwd met Geertruijd Verhaag en van Jan Verhaag, dat hij jaren heeft gekend de vader der comparanten, wijlen Willem Verhaag en diens broer, hun oom Frans Verhaag, die aannemer is geweest en de dijk heeft gesloten tot aan de conterscherp en dat samen met de voornoemde vader heeft gedaan. Verklaring d.d. Grave 05.11.1736


X/856 & 857 Huwelijk Lysbeth Wiericx & Frans van der Hagen


Hij trouwde, 23 jaar oud, op 13-07-1687 in Mill Republiek der 7 Verenigde Provinciën met de 22-jarige Elisabeth (Lysbeth) Wierix [Gen. 10 Nr.: 857 STAMOUDER]. Frans en Lysbeth gingen op 28-06-1687 in Grave Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw.
857 Elisabeth (Lysbeth) Wiericx [Gen. 10 Nr.: 857 STAMOUDER]. Zij is gedoopt op 02-11-1664 in Grave Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Lysbeth is overleden.
Religie: vanaf 25-12-1678 Nederduits Gereformeerd (Belijdenis).X/857 Doop Elisabeth Wiericx


X/857 Belijdenis Lysbeth Wiericx


Kind uit dit huwelijk:
I. Lambertus van der Hagen [Gen. 9 Nr.: 428 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 18-12-1689 in Grave Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 428).
858 Ludolphus [Lucas/Luijt] van der Snoeck [Gen. 10 Nr.: 858 STAMOUDER]. Hij is gedoopt op 26-04-1658 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij de geboorte van Lucas/Luijt: Kloosterkerk.
Luyt Dircx van der Snouck is de overgrootvader van Lucas en tevens waarnaar hij is vernoemt.
Lucas/Luijt is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 28-09-1725 in ’s-Hertogenbosch Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij Lucas: Lucas van der Snoek, Engeltjes vader, woonde in 1705 al 's-Hertogenbosch in de Verwersstraat, zo blijkt uit maar liefst vier vermeldingen van inkwartiering (Inkwartiering 03 mei Jan Lesselij / 03 mei Matthijs Marcks / 24 mei W.M. McKoney / 12 november Ferquer McLnuine).
Adres: vanaf 1705 Verwerstraat, ’s-Hertogenbosch, Republeik der 7 Verenigde Provinciën
Religie: Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde op 05-09-1683 in ’s-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden metX/858 Doop 26-04-1658 Ludolphus van der Snoeck


25-12-1669 erfgenaam van tante Elisabeth Roels[Elisabeth Roels was peettante van Lucas, zie zijn doop hierboven]

25 december 1669 Comparante: D’eerbare Elisabeth Roels, jonge dochter

Legaten aan:
haer suster Soetje Roels
haer broeder Johan Roels
de kinderen van Zalgr Engeltje Roels, geprocreeert bij Adriaen van der Snouck
Sebastiaen Middelbeeck, als in huwel. hebbende Maria Roels

Nog wat details over Maria Roels, haar zuster en wat er de kinderen van haar broer en zusters eventueel toekomt
Afronding en ondertekening.Legaat van moeder Engeltje Cornelisdr RoelsInkwartiering 1705

Koning Lodewijk XIV van Frankrijk maakte in 1702 aanspraken op de erfenis van de Spaanse koning Karel II. De Duitse keizer, Leopold van Oostenrijk, meende echter dat hij net zoveel rechten had. De Republiek koos de zijde van Leopold. Op 8 mei 1702 verklaarden de Republiek en Engeland de oorlog aan Frankrijk en Spanje. Lucas van der Snoeck heeft in 1705 voornamelijk zijn huis beschikbaar gesteld voor inkwartiering van Engelse soldaten. Op 11 april 1713 werd te Utrecht vrede gesloten, waarbij de Zuidelijke Nederlanden aan Oostenrijk kwamen.
Van het soldij behoefde de soldaat zijn inkwartiering niet te betalen. De kosten hiervan kwamen voor rekening van de Algemene Kas. De burgers kregen voor die huisvesting vergoeding, serviesgelden genoemd. Toen in 1689 deze serviesgelden werden ingetrokken vanwege bezuiniging, leverde dat Den Bosch een enorm verlies op en de nodige rellen. Daarop werd bepaald dat Den Bosch, Breda, Bergen op Zoom en Steenbergen voor elke soldaat of ruiter drie stuiver per week zou worden vergoed. Het was veel te weinig, maar aan meer viel niet te denken.


Aeltje Hoogstraeten en Lucas van der Snoeck waren doopgetuigen van de naamgenoot van hun dochter Engeltje van der Snoeck [beiden vernoemd naar hun grootmoeder Engeltje Cornelisdr. Roels] op 12 maart 1684 in de Grote Sint Jacobskerk te 's-Gravenhage.


Begraven 28-09-1725

Begraven Lucas van der Snoeck Inschrijving in het register De kosten van de begravenis


X/858 & 859 huwelijk Lucas van der Snoeck & Aeltje Hoogstraeten


859 Aeltje [Alida] Hooghstraete [Gen. 10 Nr.: 859 STAMOUDER]. Zij is geboren voor 1665.
Religie: Nederduits Gereformeerd.
Kind uit dit huwelijk:
I. Engeltie (Engelina / Engeltje) van der Snoeck [Gen. 9 Nr.: 429 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 09-12-1693 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 429).860 Lambert Claesen [Gen. 10 Nr.: 860 STAMOUDER], geboren in 1653 in Rouveen. Lambert is overleden vóór 1691 in Meppel Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ten hoogste 38 jaar oud.
Beroep: Slager/Slachter.
Hij ging in ondertrouw op 04-05-1680 te Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:10/860 & 861 Ondertrouwen [huwelijksintekening kerk] Lambert Claesen & Jannetje Bartels Hagewolt / Jantien Baertels


861 Jentjen Hagewolts [Gen. 10 Nr.: 861 STAMOUDER], geboren in 1652 Rouveen Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Ook bekend als Jantien Baertels / Jannetje Bartels Hagewolt.
Notitie bij Jentjen: Zij huwt voor de tweede maal na het overlijden van Lambert Claessen te Meppel; ondertrouw- en trouwboek (1682-1717; DTB 91), 1 juli 1691, pagina 32; Huwelijksdatum: 01-07-1691. Bruidegom: Hermannus Boons, jongeman; herkomst: Amsterdam. Bruid: Jentjen Hagewolts, weduwe van Lambert Claas; herkomst: Meppell.
Jentjen is overleden na 1691, tenminste 39 jaar oud.
Kind van Lambert en Jentjen:
I. Bartelt Lamberts Hagewolt [Gen. 9 Nr.: 430 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 430)Op de huwelijksnotitie is de link is te zien dat beide echtlieden uit Rouveen afkomstig zijn. Hiermee is aangetoond dat zij tot de familie Hagewolt uit Rouveen behoren.


916 Jan N. [Gen. 10 Nr.: 916 STAMOUDER]
Hij trouwde met:
917 N. N. [Gen. 10 Nr.: 917 STAMOUDER]
Kind van Jan en N.:
I. Ede Jans [Gen. 9 Nr.: 458 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 458)
918 Marten N. [Gen. 10 Nr.: 918 STAMOUDER]
Hij trouwde met:
919 N. N. [Gen. 10 Nr.: 919 STAMOUDER]
Kind van Marten en N.:
I. Antje Martens [Gen. 9 Nr.: 459 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 459)
920 Geuke (Goecke) Hermans (Harms) [Gen. 10 Nr.: 920 STAMOUDER], geboren omstreeks 1684 in Oostwold, Midwolda, Groningen, Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Hij is gedoopt op 22-11-1685 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Goecke is overleden na mei 1724 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 39 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Goecke en Hille: Geuke Harms, Oostwold, Midwolda, Groningen; married (1) Hille Hendriks May 18, 1705 in Midwolda, Groningen; married (2) Anje Hindriks April 30, 1724 in Midwolda, Groningen.
Marriage Notes for Geuke Harms and Hille Hendriks:

Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 18-05-1705 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën met de 19-jarige10/920 & 921 Huwelijk Geuke Harms weduwnaar Hille Hindriks kerkelijke gemeente Winschoten


----Witnesses Marriage Contract: - fol.412 - 28 april 1724 - H.V. Midwolda, Groningen!
Geuke Hermans [Geuko Harmens] en Hille Hindriks. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, het recht van representatie wordt gegeven aan de kinderen van Jan Hermans en Anje Hindriks, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij een kindsdeel (over haar wordt niets gezegd). Brg.: Jan Hermans [Jan Harmens], oude zwager en voormond; Willem Warners, aangetrouwde neef en voogd; Reint Jans [Reijnd Jans], aangetrouwde oom; Tamme Willems, voogd. Br.: Hinderik Hermans, vader; Herman Hindriks. Getuigen: Hinderik Sibes [Hindrik Sijbes] en Oubeke Hiltjes [Upko Hilties].
In huwelijksakte van Midwolda dd. 28-4-1724 staat het één en ander beschreven over de erfenis van de eventuele te verwekken kinderen van het bruidspaar. Als aanhaling staat er ook bij dat dit geldt voor de kinderen van mr. Jan Hermans bij Anje Hindriks geteelt: "Zijn persoonlijk verschenen Jan Hermans, Willem Warners ende Tammo Willems, voormunt ende voogden over de kinderen van Geuke Hermans bij Hille Hendriks in egte verwekt ter ener ende Geuke Hermans ter andere sijde,
welke bekenden volgens beeediget inventarium op de afgegevene apostille van de Edele Heer Drost G: Schaffer in dato den 24 april jongstzijnde van ons gelesen, een afhandelinge gemaakt te hebben van sodanige goederen, als der kinderen moeder bij hare dodelijke uitgang nagelaten heeft, en sulks in mannieren, als volgt in den eersten wort an de vader toegestaan de gehele boedel so als deselve in hare lusten en lasten bevonden wort, alleen lik uitgenomen ’t geene verder genoemt sal worden. Hier tegen neemt de vader en sijne 4 kinderen tot ’t sestiende jaar des ouderdoms in alles te onderhouden, en alsdan an een jegelik te geven twee ducatonnen, 2 lakens en 2 kussenteekens,
daarboven sal an de voormunders terstont overgelevert worden alle ’t lives toebehoor van de moeder, waar onder meede begrepen zijn an silver oorisers, 2 pennen an een schorteldoeksbant, 2 gaspen, een hake en oege, een mestheft. Hier door zijn contrahenten() in alles gescheiden en verbinden haar gelijk nae vegt behoort. Oirkont verteikinge van contrahenten en 2 getuigen als Henderik Sibes ende Oubeke Hiltjes. Ao 1724 den 28 April.


921 Hille Hendriks [Gen. 10 Nr.: 921 STAMOUDER]. Zij is gedoopt op 22-11-1685 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Hille is overleden ca 1719 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 34 jaar oud.10/921 Doop Hille Hendricks kerkelijke gemeente Midwolda


Kind van Goecke en Hille:
I. Pieter Geukes [Gen. 9 Nr.: 460 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 460)
922 Jan Jans [Gen. 10 Nr.: 922 STAMOUDER]
, geboren omstreeks 1670 in Sellingen (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Jan is overleden na februari 1731 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 61 jaar oud.
Adres: Scheemda Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie: van Scheemdermeer.

Hij trouwde 13-02-1707 te Meeden Republiek der 7 Verenigde Provinciën, [Meeden, Muntendam, Menterwolde, Groningen, Nederland. Permission for the marriage has been obtained in Scheemda, Oldambt, Groningen, Nederland on February 13, 1707] metX/922 & 923 Jan Jans & Hilke Hanssen huwelijk 13-02-1707 Meeden Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Meeden
Bruidegom: Jan Jans, van Scheemdermeer
Bruid: Hilke Hansen, weduwe van Jan Albers
Bron: Doop- en trouwboek 1644-1800 Kerkelijke gemeente - Meeden

=======================================
Registratie 13-02-1707
Bruidegom Jan Jans, te Scheemda
Bruid Hilke Hansen, weduwe van Jan Albers, van Meeden
Diversen: attestatie naar Meeden gepasseerd
Bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Scheemda 1641-1762


923 Hilke Hanssen [Gen. 10 Nr.: 923 STAMOUDER]. Hilke is gedoopt 29-10-1671 Meeden Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Zij is overleden in Duurkenakker, Muntendam, Menterwolde, Republiek der 7 Verenigde Provinciën.X/923 Doop Hilke Hanssen 29-10-1671 Meeden


Zij is getrouwd met Jan Alberts (Duut) op 26 september 1697 te Meeden, zij was toen 26 jaar oud. Met hem vier kinderen. Zij hertrouwd met Jan Jans op 13 februari 1707 te Meeden, zij was toen 36 jaar oud [Bruidegom Jan Jans, te Scheemda, Bruid Hilke Hansen, weduwe van Jan Albers, van Meeden; attestatie naar Meeden gepasseerd] Met hem twee kinderen, waarvan Janna Jans.Huwelijk 26-09-1697 Hilke Hansen & Jan Albers
Meeden Anno 1707, 2 maart zijn persoonlijk verschenen aan de ene zijde de E. Albert Dercks, voormond en Jan Berents, sibbe voogt, over de onmondige kinderen van de overleden Jan Alberts en Hilke Hansens en aan de andere zijde de E Jan Jans en Hilke Hansens ondertrouwde echtlieden.


Zij is overleden. Kind uit dit huwelijk:
I. Janna Jans [Gen. 9 Nr.: 461 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1713 in Winschoter Zuiderveen Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 461).
924 Casper Jousten van Vasmol [Gen. 10 Nr.: 924 STAMOUDER], geboren omstreeks 1663 in Eexta Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Casper is voor 27-11-1707 overleden.
Notitie bij Casper: van Vasmol, Westfalen
Hij trouwde ongeveer 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-10-1687 in Heiligerlee Republiek der 7 Verenigde Provinciën [Heiligerlee is een streekdorp in de gemeente Oldambt van de Nederlandse provincie Groningen], met:Huwelijk Casper Jousten & Sara Beerents 23-10-1687 in Heiligerlee


925 Sara Beerents [Gen. 10 Nr.: 925 STAMOUDER]. Zij is gedoopt op 12-10-1667 in Scheemda Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Sara is overleden na 27-11-1707.
Notitie bij Sara: Uit Scheemdermeer. Scheemdermeer is een buurt in de plaats Scheemda in de Groningse gemeente Oldambt. De buurt ligt aan de oostkant van Scheemda.
Zij trouwde (2), 40 jaar oud, op 27-11-1707 in Scheemda met Hindrik Jurjens.

Kind van Casper en Sara:
I. Jan Caspers [Gen. 9 Nr.: 462 OUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 462)10/925 Doop Sara Beerents


VERVOLG

ZIE GENERATIE IX tertiumNAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE