https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATION VII TERTIUMGeneratie 7 (oudgrootouders)

108 August Jan Casper Dezentjé [Gen. 7 Nr.: 108 OUDGROOTOUDER = 204 OUDOVERGROOTOUDER], geboren op 13-06-1765 in Djapara Nederlandsch Indië. August is overleden op 02-12-1826 in Soerakarta Solo Nederlandsch Indië, 61 jaar oud. Hij is begraven in Pasar Kliwon Solo Nederlandsch Indië.
Notitie bij overlijden van August: Hieronder rust Den Weledel Gestrenge Heer August Jan Casper Dezentjé. In leeven gepensioneerd luitenant te Souracarta. Geboren te Japara op den 13 juni 1765 en alhier overledende 2 December 1826, oud 61 jaeren 5 maanden en 20 daegen.
Notitie bij August: August Jan Casper was trots op zijn militaire rang, getuige het opschrift op zijn grafsteen waarop hij slechts als gepensioneerd luitenant vermeld wordt.
 

In een landmonsterrol van de VOC, die van 1785, staat August Jan Casper Dezentjé (hier als Dissentjé), vermeld als tamboer in de compagnie.
Hij hield zich ook met lucratieve zaken bezig, zodat hij zijn zoon in 1820 bij diens grote financiele transacties terzijde kon staan.
Ook zou hij banden hebben aangeknoopt met de Solose Kraton die o.a. zouden leiden tot het huwelijk van zijn zoon met een prinses uit die Kraton (zie 54 & 102). Hij was de Europese lijfwacht voor de koning van Surakarta Sunanate [August Jan Casper yang merupakan pengawal Eropa untuk raja Kasunanan Surakarta].
Functie: Luitenant der dragonders van de lijfwacht van de Soenan in het leger
Beroep: Wijnhandelaar te Batavia.
Adres: (Woonachtig sinds 25 oktober 1781 te Soerakarta) 't Prinsdom Soerabaja en Passaroewan
 

Zegel Dezentjé

't Prinsdom Soerabaja en Passaroewan [Java]


In de landmonsterrollen van de VOC in 1785 zien we August Jan Casper Dissentjé. Tevens zien we hier Johannes Boode [pijper in dezelfde compagnie]. Hij was de vader van zijn schoondochter Johanna Dorothea Boode.


Augustus Jan Casper Dezentjé was van Franse afkomst, en had net als vele andere Fransen zijn weg naar Batvaia gevonden nadat zijn grootouders [Etienne Teissonniére & Jeanne Marie Pronçeau], vanwege hun geloof [zij waren Hugenoten], vanuit Saint André de Valborgne gevlucht waren naar Karlshaven in Duitsland. Zijn vader Jean François Teissonniére was geboren op 20-10-1727 in Syburg-Carlshafen Hessen. Hij heeft zijn positie willen verbeteren en is op 06-11-1744 in dienst getreden bij de VOC als soldaat. Met het schip de Eendracht kwam hij in Nederlandsch Indië aan op 08-06-1745. Zo heeft de familie haar weg naar Batavia gevonden.
August Jan Casper Dezentjé diende van 1785 als tamboer bij de VOC en had later een kleine wijnhandel te Batavia, maar in 1808, toen rekruten voor het leger werden gezocht tegen de dreigende Britse invasie, is toegetreden als een luitenant en werd verzonden naar Soerakarta om zich daar bij het garnizoen aan te sluiten (door de pro-Franse Daendels op 17 juni 1808 benoemd).

Koning van Holland; Luigi [Lodewijk] Napoleone Buonaparte Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië Herman Willem Daendels


Hij bleek een eervol man en heeft zich binnen het leger verdienstelijk gemaakt. Hij werd benoemd tot adjudant van het keizerlijke "legioen". Kort daarvoor zou hij gehuwd zijn met een Javaanse dame. Haar naam is helaas tot op heden niet terug gevonden. Haar javaanse bloed [kenmerken] is in alle nazaten terug te vinden. Zo ook bij de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. Vanuit zijn DNA onderzoek is gebleken dat er 5% Javaans bloed nog door zijn aderen stroomt!

Als onderdeel van de Napoleontische Oorlogen werd in 1811 het eiland Java door een Britse invasie overgenomen.
Java was daarvoor een kolonie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en kwam tijdens de Napoleontische tijd in Franse handen, eerst nog onder de Franse vazalstaat van achtereenvolgens de Bataafse Republiek (1795–1801), het Bataafs Gemenebest (1801–1806) en het Koninkrijk Holland (1806–1810) en vanaf 1810 direct onder het Franse Keizerrijk. Administratief en militair gezien bleef Java al die tijd grotendeels door Nederlanders gerund.

In de tijd van de oorlog bleef de Susoehoenan van Soerakarta, hoewel de verleiding om aan te sluiten bij de rebellen groot was. Na de oorlog om de kosten van een deel van hun uitgaven te dekken, nam de regering bezit van een proportioneel deel van de Soesoehoenan's grondgebied en die van de inlandse bevolking van Java.

De kosten ontstonden door ondermeer de zorg voor de gewonden. Het was opvallend dat er in die tijd weinig of geen kennis van de geneeskunde of de kunst van genezing bestond onder de onderdanen. Een ongekend percentage van sterfgevallen was niet te wijten vanwege het vechten, maar om de volgende vier hoofdoorzaken:

1. Ontbreken van geschikte kleding
2. Slechte huisvesting of gebrek aan huisvesting
3. Te weinig en slechte voeding
4. Geen goede artsen en slechte medische hulp

Uiteindelijk is het gelukt om deze verbeteringen door te voeren. Dit kwam ondermeer door het invoeren van een systeem van schansen, die waren opgetrokken met tussenpozen in een regelmatige volgorde. Elke schans had zijn eigen manschappen met twee kanonnen die voldoende waren om een bepaalde district te bewaken en stil te houden. In het algemeen werden de schans garnizoenen bemand door mannen die eigenlijk ongeschikt waren voor actieve dienst, zeer weinig van deze mannen waren beschikbaar om op het veld te dienen in de mobiele eenheden.
Het schanssysteem is ontstaan ​​in de geest van Luitenant August Jan Casper Dezentjé, die zoals hierboven vermeld, enkele jaren verbonden was als adjudant in het legioen aan het hof van de Keizer van Solo.

In 1812 trok August Jan Casper Dezentjé zich terug van zijn post ten behoeve van een Engelse officier, en nam zijn intrek op het ​​landgoed genaamd Ampel dat hij van de keizer had ingehuurd. Hier bouwde hij voor zichzelf een huis.
 

Toen het Britse bezettingsleger zich terug trok uit Java en Indië weer een Nederlansche Kolonie werd, nam hij uiteindelijke ontslag uit het Nederlandse leger in 1816 waar hij formeel nog aan verbonden was [het eiland was in Britse handen gebleven voor de resterende tijd der Napoleontische oorlogen en het Nederlandse gezag werd pas na het Verdrag van Parijs in 1814 hersteld ~ De staatkundige eenheid was toen Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden].7/108 Overlijden August Jan Casper Dezentjé


7/108 Graf van August Jan Casper Dezentjé. Mogelijk ligt hier ook zijn kleindochter Johanna Dorothea Charlotta Dezentjé die in 1852 werd begraven.


Hij trouwde met
109 Johanna Magdalena Kops [Gen. 7 Nr.: 109 = 205 OUDGROOTOUDER], geboren 24-01-1776 Bojolali (res. Soerakarta) Nederlands Indië. Zij is geadopteerd te Soerakarta 24-06-1775 [ex matre de Javaanse vrouw Kiem], oud vijf maanden, door Jan Frederick Kops (geboren in Rostock, dragonder 1775 & 01-09-1781 sergeant)! Of Jan Frederick Kops familie was, is onbekend; Hij was nog in leven 1848 te Soerakarta [naamregister]. Haar vader wordt over het algemeen aangeduid als Christoffel Kops!

7/109 Rechtelijk gezag ten voordele van Johanna Margaretha Kops


Johanna is overleden op 19-03-1852 [regerings almanak 1853/489] in Soerakarta Solo Nederlandsch Indië, 77 jaar oud. Zij is begraven in Pasar Kliwon nr. 135 Solo Nederlandsch Indië.
Notitie bij overlijden van Johanna: Hieronder rust in den Heer, Johanna Magdalena Kops, weduwe Dezentjé.

7/109 verwijzing naar het overlijden van Johanna Magdalena Kops 1852 onder de naam Dezentje


7/109 Johanna Magdalena Kops overleden 19 maart 1852, één maand eerder dan haar kleindochter Johanna Dorothea Charlotte Dezentjé op 9 april 1852, beiden in Soerakarta.


Notitie bij Johanna: Negen jaar jonger dan haar echtgenoot! Zij overleeft zowel haar man als haar beroemde zoon.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johannes Augustinus (Tinus) Dezentjé [Gen. 6 Nr.: 54 OUDOUDER = 102! OUDGROOTOUDER], geboren op 12-04-1796 in Soerakarta Solo Nederlandsch Indië (zie 54).114 Adam Gerhardus Visfcher [Gen. 7 Nr.: 114 OUDGROOTOUDER], geboren op 26-10-1779 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Hij is gedoopt op 05-11-1779 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Adam is overleden op 05-08-1863 in Winschoten Koninkrijk der Nederlanden, 83 jaar oud. Notitie bij Adam: Adam Gerhardus was zoon van Gerhardus Adams. Hij is de eerste die zich Visfcher gaat noemen naar zijn beroep van Vishandelaar.
Beroep: Vishandelaar. Hij trouwde 23 jaar oud op 21-11-1802 in Winschoten Bataafse Republiek. Het huwelijk werd aangegaan met:
 
7/114 Doop kerkelijke gemeente Winschoten Adam Gerardus
VII/114 Overlijden Adam Gerhardus Visscher


7/114 & 115 huwelijk Adam Gerhardus X Evertien Geukes kerkelijke gemeente Winschoten


115 Evertien Geukes [Gen. 7 Nr.: 115 OUDGROOTOUDER], 27 jaar oud, geboren op 16-08-1775 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Zij is gedoopt op 27-08-1775 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Evertien is overleden op 15-09-1849 om 03:00 in Winschoten Koninkrijk der Nederlanden, 74 jaar oud.
Kind van Adam en Evertien:
I. Gerharda Visscher [Gen. 6 Nr.: 57 OUDOUDER] (Zie 57)7/115 Doop Evertien Geukes kerkelijke gemeente Winschoten
7/115 Overlijden Evertien Geukes


116 Jan Derks [Gen. 7 Nr.: 116 OUDGROOTOUDER], Jan Derks [Gen. 7 Nr.: 116 OUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1768 in Varel Oldenburgerland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Jan: Ook Fahrel geschreven.
Jan is overleden op 19-10-1808 in Finsterwolde, Groningen Bataafse Republiek, ongeveer 40 jaar oud.
Beroep: Arbeider
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 21-04-1799 in Finsterwolde, Groningen, Bataafse Republiek met de 37-jarige
 
VII/116 Jan Derks overleden


7/116 & 117 huwelijk kerkelijke gemeente Finsterwolde Jan Derks & Elsebeen Bartelds


117 Elsebeen Bartelds [Gen. 7 Nr.: 117 OUDGROOTOUDER], gedoopt 09-03-1762 [Matthäikirche] in Bingum Oostfriesland Heilige Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Elsebeen: Bingum maakt deel uit van de stad Leer.

7/117 Overlijden Elzebeen Bartels


Elsebeen is overleden op 10-01-1828 in Finsterwolde, Groningen Koninkrijk der Nederlanden, ongeveer 68 jaar oud.
Beroep: Arbeidsvrouw.
Kind van Jan en Elsebeen:
I. Derk Jans Meijer [Gen. 6 Nr.: 58 OUDOUDER] (Zie 58)
118 Jacob Hindriks Wester [Gen. 7 Nr.: 118 OUDGROOTOUDER]
. Hij is gedoopt op 10-11-1765 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Jacob is overleden 07-02-1835 in Beerta Koninkrijk der Nederlanden, 69 jaar oud.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-05-1795 in Beerta Bataafse Republiek met:7/118 Doop Jacob Hindriks Wester


7/118 Trouwboek Beerta 7/118 Overlijden Jacob Hindriks Wester


119 Grietje Jans (Tryntjen) Muurker (Muerker) [Gen. 7 Nr.: 119 OUDGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 11-12-1774 in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Tryntjen is overleden op 05-10-1829 te Beerta in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 65 jaar oud.
Kind van Jacob en Tryntjen :
I. Engeltijn Jacobs Wester [Gen. 6 Nr.: 59 OUDOUDER] (Zie 59)
 

Doop Grietje

7/119 Overlijden Grietje Jans (Tryntjen) Muurker (Muerker)


120 Christian Heinrik Meijer [Gen. 7 Nr.: 120 OUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1771 in Memel Pruisen.
Adres: Op de laagte van de S
Kadijk bij de Scharbieresluis boven de Witte Swaan.
Christian is overleden op 25-04-1817 in Amsterdam Koninkrijk der Nederlanden, ongeveer 46 jaar oud.
Hij is ook bekend als Christiaan Hendrik Meijer!
Beroep: Winkelier. Religie: Evangelisch Luthers.
Hij ging in ondertrouw op 15-05-1801met:
 
7//120 Overlijden Christiaan Heinrich Meijer


7/120 & 121 Ondertrouw [huwelijksintekening kerk] Christiaan Heindrik Meijer en Elisabeth Volders


Scharrebiersluis Kadijk; Alhoewel gelegen in het centrum van Amsterdam, is de brug relatief jong. Op zijn kaart uit 1737 tekende Gerrit de Broen bijvoorbeeld hier ter plaatse alleen de noordelijke sluisdeuren. Er kwam in 1876 een dubbele basculebrug die we hier afgebeeld zien. De brug vormt de verbinding tussen het Rapenburgerplein en Foeliedwarsstraat op Rapenburg aan de westkant en het Kadijksplein en de Laagte Kadijk, waar Christian Heinrick Meijer woonde, aan de oostkant. Ze overspant daarbij de Rapenburgerschutsluis, die de verbinding vormt tussen Nieuwe Herengracht en Schippersgracht.

Scharre zou zijn afgeleid van het middelnederlandse scherve, ofwel scherf. Een scherf was vroeger een halve penning, niet compleet en dus van inferieure kwaliteit. Net zoals hoe scharrebier van minderwaardige kwaliteit is [plat bier].

Omdat scharrebier werd aangemengd met water, hoefde men minder belasting over het bier te betalen. Een scharrebiertje kon daardoor goedkoper verkocht worden en was dus het bier van de mensen die weinig geld hadden. Bij de Scharrebiersluis kochten schippers, terwijl ze aan het wachten waren tot ze door konden varen, goedkoop bier van matige kwaliteit. Scharrebier.


121 Elisabeth Volders [Gen. 7 Nr.: 121 OUDGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 08-06-1781 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Doopgetuigen waren Arend (Arie) Volders & (Anne) Margarete (Margaretha) Kölhken. Elisabeth is overleden op 12-09-1845 om 21:00 in Amsterdam Koninkrijk der Nederlanden, 64 jaar oud.VII/121 Elisabeth Volders toestemming huwelijk zoon


7/121 Doop Evangelisch Lutherse Kerk Elisabeth Volders 7/121 Overlijden


Kind van Christian en Elisabeth:
I. Bernard Christoph Heinrich Meijer [Gen. 6 Nr.: 60 OUDOUDER] (Zie 60)
122 Johan Christiaan Oostmeijer [Gen. 7 Nr.: 122 OUDGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1775 in Holshagen, Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Adres: 1818 Pijpemarkt nr. 9, Amsterdam Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Adres: Op 't Roeters Iland naast de diamantslijperij.
Beroep: Smid & Slotenmaker
Religië: Gereformeerd.
Johan is overleden op 20-02-1831 om 13:00 in Amsterdam Koninkrijk der Nederlanden, ongeveer 56 jaar oud.VII/122 Johann Christian Oostmeijer Toestemming huwelijk van zijn dochter


07-01-1818 Boedelinventaris [als voogt]31-03-1818 Contract van Compagnieschap

Akte van 31-03-1818 Compagnieschap [voor de duur van 12 jaren] Firma Magnin & Moozer [verkoop Steenkolen]. Johann Christiaen Oostmeyer treedt op als comparant (Comparanten zijn de personen die voor het opmaken van een authentieke akte persoonlijk ter ondertekening voor de notaris verschijnen of voor de rechter voor een verklaring; in dit geval was hij geautoriseerd & gekwalificeerd tot het uitbrengen en parafiseren van de akte bij deliberatie van de familieraad). Dit was een compagnieschap met kinderen uit het huwelijk van Jaenette Henriëtte Ducosse [*1773 / + 26-07-1810] met Henry Samuel Magnin [* 1759 / + 21-12-1817 overleden]: Jaen Samuel Jeremie / Felix Samuel Leonard / Jean David / Jaecque Henry en ene Jacob Moozer [van beroep tapper]. Johann Christian Oostmeijer is Voogt over de genoemde kinderen.
7/122 Overlijden Johann Christiaan Oostmeijer


7/122 & 123 Ondertrouwen [huwelijksintekening kerk] Johan Christiaan Oostmeijer en Catharina Pieternella Berkenwaart


Hij trouwde 1802 [29 oktober 1802 in ondertrouw gegaan te Amsterdam] met:
123 Catharina Pieternella Berkenwaart [Gen. 7 Nr.: 123 OUDGROOTOUDER]
. Zij is gedoopt op 09-08-1780 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Adres:
Amsterdam Op d'Agertgragt over 't Weesperplyn
Amsterdam Konijnenstraat (Luth Diac. hofje) 484
Religie: Evangelisch Luthers; lidmaat 20-07-1817 Amsterdam.
Catharina is overleden op 30-09-1855 om 11:00 in Amsterdam Koninkrijk der Nederlanden, 75 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Ook wel Berkewaard!7/123 Doop Evangelisch Lutherse Kerk Catharina Pieternella Berkenwaart 7/123 Overlijden Catharina Pieternella Berkenwaart


VII/123 Catharina Pieternella Berkenwaart lidmaat 20-07-1817 Evangelisch Lutherse Gemeente


Bevolkingsregister: Amsterdam Konijnenstraat 23

In het midden een borstbeeld van Maarten Luther, met daarvoor behoeftigen en wezen en een tweetal allegorische vrouwenfiguren. Voorts afbeeldingen van de Lutherse instellingen in Amsterdam. Rechts een afbeelding van het interieur van de Ronde Lutherse Kerk (boven), het Lutherse Diaconie huis (midden) en het Van Brants Rushofje (onder). Links een afbeelding van het interieur van de Oude Lutherse Kerk (boven), het Lutherse Weeshuis (midden) en de ingang van het Luthers Diaconie-hofje in de Konijnenstraat (onder).
Konijnenstraat [Lutherse Diakonie Hofje] Bevolkingsregister 1851 - 1853


30-09-1855 Bevolkingsregister Amsterdam

Bevolkingsregister 1853 - 1863. Op 30-09-1855 stierf Catharina Pieternella Berkenwaart als weduwe in Amsterdam Konijnenstraat 23 (Luth Diaconie hofje (Jordaan). In de Konijnenstraat werd in 1670 het Konijnenhofje gesticht, dat uit zestien huisjes bestond. De Evangelisch-lutherse Gemeente in Amsterdam was met enkele andere instellingen belast met de zorg voor de armlastigen, weduwen en wezen. Voor de ouden van dagen werden verschillende hofjes gesticht, waarin weduwen en hulpbehoevende alleenstaande vrouwen konden worden ondergebracht.


Per twee huisjes was een gevelsteen aangebracht met stichtelijke woorden:
D.Vreese, D.Lievde, 't Geloof, D.Opregtigheid, D.Waarheid, D.Stantvastigheid en D.Overwinning.

Op een grote steen werden die woorden samen gebeiteld tot een spreuk op rijm.

Geloov en Hoop doen hier haar milde gaaven blyken.
De Lievde voed de Vreede en koestert arremoe.
Opregtigheit blinkt uyt, de Waarhyd yuygt ons toe:
So kan Stantvastighyd met Overwinnig pryken.
Kind van Johan en Catharina:
I. Petronella Christina Oostmeijer [Gen. 6 Nr.: 61 OUDOUDER] (Zie 61)124 Wilhelm Neukirchen [Gen. 7 Nr.: 124 OUDGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 13-06-1747 in Wanheim-Friemersheim, Duisburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
 

Overlijden Wilhelm Neukirchen

VII/124 Wilhelm Neukirchen doop 13-06-1747 Wanheim-Friemersheim, Duisburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation


Wilhelm is overleden op 26-04-1821 in Amsterdam Koninkrijk der Nederlanden, 73 jaar oud.
Beroep: Timmermansknecht.
Notitie bij Wilhelm: Rheinland, Preussen

VII/124 & 125 Ondertrouwen Wilhelm Neukirchen en Appolonia Elisabeth Deuscht.


Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-04-1780 in `s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
125 Apollonia Elisabeth Deutsch [Gen. 7 Nr.: 125 OUDGROOTOUDER]
. Bij de geboorteaangifte van Apollonia was de volgende getuige aanwezig: Apollonia Elisabeth Schnebleij. Zij is gedoopt op 05-02-1760 in `s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij de geboorte van Apollonia: Nieuwe Kerk.7/125 Doop Apollonia Deutsch


Kazerne Utrechtse Poort Amsterdam

Buitenzijde Utrechtse poort Binnenzijde met links de kazerne
Adres: In het jaar 1821 wonende in de kazerne aan de Utrechtse poort in de stad Amsterdam. De Utrechtsepoort was een van de acht toegangspoorten tot Amsterdam en werd gebouwd in 1664, na de aanleg van de Grachtengordel. De poort maakte deel uit van de vestingwerken van Amsterdam en was identiek aan de Weesperpoort en de Muiderpoort. Daardoor kon een vijand er niet uit afleiden op welke plek in Amsterdam hij zich bevond.

Opvallend is dat rond 1821 de kazerne werd gebruikt voor de opvang van kolonisten! Apollonia Elisabeth Deuitsch & Wilhelmus Neukirchen waren als zodanig uit 's-Gravenhage naar Amsterdam gekomen [koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in het begin van de negentiende eeuw]. Januari 1818 presenteerden twaalf vooraanstaande Nederlanders een plan om de in die dagen immense armoede te bestrijden. Zij riepen hun landgenoten op één stuiver contributie per week bij te dragen aan de realisering van hun plan, wat - gezien het 'algemeen erkend weldadig karakter onzer natie' - geen probleem moest zijn.
De baten zouden besteed worden aan 'het aanleggen eener fabricerende en landbouwende Kolonie van armen op onze nog onbebouwde heidevelden'.
Het ambitieuze en unieke initiatief kreeg de naam Maatschappij van Weldadigheid. Voorzitter was Prins Frederik, de jongste zoon van koning Willem I, maar de stuwende kracht was de toen 38-jarige generaal-majoor Johannes van den Bosch.

Voor de kolonisten boden de koloniën wel een zekerheid van bestaan, met daarbij ook relatief goede huisvesting, goede medische voorzieningen en goed onderwijs. Het werd een maatschappij in de maatschappij, een eigen wereldje dat - tot vreugde van de geschiedschrijvers - heel goed gedocumenteerd en geadministreerd werd zodat er heel veel bijzonderheden te vinden zijn over het dagelijks leven van kolonisten en personeel.


7/125 Toestemming voor het huwelijk van haar zoon Peter Jacob Neukirchen en Elisabetha Kaemmerer.


Apollonia is overleden op 20-07-1822 in Amsterdam in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Apollonia: no.2 folio 77v
Uit het sterf register van de burgelijken stand is geextraheerd dat Apolonia Elisabeth Deuths, weduwe van Wilhelm Neukirchen is overleden den twintigste july 1800 twee en twintig.VII/125 Appolonia Elisabeth Deutsch Overleden 20-07-1822 te Amsterdam Verenigd Koninkrijk der Nederlanden


Notitie bij Apollonia: De familienaam wordt meerdere malen anders gespeld: Deuts; Deudsch; Deutsch; Duschyz; Deuths.
Kind van Wilhelm en Apollonia:
I. Peter Jacob Neukirchen [Gen. 6 Nr.: 62 OUDOUDER] (Zie 62)126 Johan Philip Kaemmerer [Gen. 7 Nr.: 126 OUDGROOTOUDER], gedoopt 28-10-1753 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation [bron: O.A. 1064 f 69].
Notitie bij de geboorte van Johann: Cronberg Duitsland, bron O.A. 1064 f 69 akte van indemniteit
echter in akte van overlijden zou hij geboren zijn te Frankfurt, Main, wat onwaarschijnlijk is!

Johan is overleden op 19-02-1834 in 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden, ongeveer 79 jaar oud in wijk Z81; oorzaak: 'verval van krachten'.
 

Notitie bij Johan: Aangetroffen in register van personen die het burgerrecht van `s-Gravenhage verkregen op vertoon van een acte van indemniteit. Op 17-07-1797 werd hij ingeschreven, met als geboorteplaats Cronberg, Duitsland (bron: O.A. 1064 f 69)
Woonachtig: overleden in 1832 in de Koediefstraat.
Beroep: Mr. Slotenmaker
Religie: Evangelisch Luthers. Tevens aangetroffen in het lidmatenregister van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Daaruit blijkt dat hij met Pinksteren 1789 litmaat werd op attestatie.
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 19-07-1789 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën met7/126 Poorterschap aangevraagd 04-11-1789. Admisie onbepaald.
Beëdiging Johann Philipp Kaemmerer tot poorter van 's-Gravenhage 17-07-1797


7/126 Register nieuwe burgers 's-Gravenhage Johann Philipp Kaemerer


Akte van het huwelijk van de zoon een naamgenoot van Johan Philip Kaemmerer. Beiden ondertekenen dit document en zijn slotenmaker en worden als zodanig ook hier vermeld. Al vijf generaties is er sprake van het feit dat men meester 'Schlüsselmacher' is. Tevens is Peter Jacob Neukirchen getuige, zijn zwager en man van zijn zus Elisabeth Kaemmerer.


7/126 Overlijden Johan Philip Keammerer


7/126 & 127 Ondertrouwen Johan Philip
Kemmerer & Maria Kristina Arndst
7/126 & 127 Huwelijk Johan Philip
Kemmerer & Maria Kristina Arndst
7/126 & 127 Huwelijk Johan Philip
Kemmerer & Maria Kristina Arndst


7/126 & 127 Huwelijk Johan Philip Kemmerer & Maria Kristina Arndst


Voorouders van bekende kunstschilders

Johan Philip Kaemmerer en Maria Christina Arends waren de voorouders van twee bekende schilders in de familie (zie artikel ARTISTS). De eerste was Frederik Hendrik Kaemmerer [1839 - 1902]. Hij was een kleinzoon van Johan Philip Kaemmerer en Maria Christina Arends. Als kunstenaar woonde en werkte hij vooral in Parijs. Hij werd opgenomen in het prestigieuze Legioen van Eer en was met name bekend om zijn schilderstukken van elegante dames in frivole zijden jurken met strikken en linten.
Een andere naaste familielid en kunstschilder was Johan Hendrick Kaemmerer [1894 - 1979]. Johan Philip Kaemmerer en Maria Christina Arends waren zijn betovergrootouders. Hij bleef zijn leven lang trouw aan de impressionistische schilderwijze van de Haagse School. Zijn onderwerpen waren landschappen , stads- en dorpsgezichten, interieurs, portretten en een enkel bloemstilleven.


127 Maria Christina Ar(e)ndts [Gen. 7 Nr.: 127 OUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1767 in Essen (Düsseldorf) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Maria; ook bekend als Arend(t)z
Johan en Maria gingen op 05-07-1789 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw.
Opleiding: analfabeet!Interieur Haags Evangelisch Lutherse Kerk


Grootzegel Haags Evangelisch Luthersche Gemeente Orgel Haags Ev. Luterse Kerk


7/127 Overlijden Maria Christina Arendts


Maria is overleden op 21-12-1842 in ´s-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden, ongeveer 75 jaar oud. Oorzaak: verzwakking.
Kind van Johan en Maria:
I. Elisabetha Kaemmerer [Gen. 6 Nr.: 63 OUDOUDER] (Zie 63)NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE