https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE IX bisGeneratie 9 (oudbetovergrootouders)

386 Johann Hermann Bornemann. Hij is gedoopt op 13-11-1670 in Stormbruch Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden op 03-04-1730 in Sudeck Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 59 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermann en Clara: Hermann Bornemann is eerder gehuwd geweest met de zus van Clara Maria: Maria Li(e)sa Grötiken ~ 10-11-1676 + 01-04-1707!
Hij trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1708 in Sudeck Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de 28 of 29-jarige9/386 Overlijden Hermann Bornemann
9/386 & Huwelijk Hermann Bornemann en Clara Maria Grötiken


387 Clara Maria Grötiken [Gen. 9 Nr.: 387 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 12-09-1679 in Sudeck Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Catharina Bornemann [Gen. 8 Nr.: 193 OUDOVERGROOTOUDER], gedoopt op 04-07-1709 in Sudeck Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 193).9/387 Doop Clara Maria Grötiken


388 Johannes Bangert [Gen. 9 Nr.: 388 OUDBETOVERGROOTOUDER], hij is gedoopt op 09-09-1655 in Sudeck Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johannes is begraven op 03-02-1710 in Adorf Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 54 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Eigenaar erfgoed "Bomgarden"
Beroep: Boer/Bauer
Religie: Evangelisch Luthers
Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 07-07-1691 in Sudeck Waldeck met
 
9/388 Doop Johannes Bangert
9/388 Overlijden Johannes Bangert
9/388 & 389 Huwelijk Johannes Bangert & Anna Sophia Hensche


389 Anna Sophia Hensche [Gen. 9 Nr.: 389 OUDBETOVERGROOTOUDER], dochter van Johann Henschen [Gen. 10 Nr.: 778 STAMOUDER] en Christina Polmanns [Gen. 10 Nr.: 779 STAMOUDER]. Zij is gedoopt op 10-12-1665 in Rhenegge Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Anna is begraven op 14-01-1732 in Adorf Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 66 jaar oud.9/389 Doop Anna Sophia Hensche
9/389 Overlijden Anna Sophia Hensche


390 Johann Daniel Lohoff [Gen. 9 Nr.: 390 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 07-03-1682 in Sudeck Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden.
Hij trouwde met9/390 Doop Johann Daniël Lohoff


391 - Nomen Nescio [Gen. 9 Nr.: 391 OUDBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Gertrud Lohoff [Gen. 8 Nr.: 195 OUDOVERGROOTOUDER], geboren op 10-10-1707 in Sudeck Waldeck Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 195).
392 Jacobus Tijhof [Gen. 9 Nr.: 392 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 13-03-1701 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Jacobus is overleden op 04-12-1744 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Gratis begraven in de Claaskerk.
Adres: Keukenstraat, Utrecht
Beroep: Soldaat in compagnie van Capitein Roelants (Dienstvak: Infantery Regiment/Brigade: Joncheere Provincie/Departement: Utrecht
Compagnie/Escadron: 11de Compagnie)
Religie: Gereformeerd
Hij trouwde in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën met Johanna Schultens [Gen. 9 Nr.: 393 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Jacobus en Johanna gingen op 05-01-1727 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Johanna en Jacobus vond plaats op 22-01-1727 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Klik hier: voor een korte genealogie van de familie Tijhoff.IX/392 Doop Jacobus Dircksz.


Regiment Joncheere


IX/392 Overlijden Jacobus Tijhof


IX/392 & 293 Huwelijk Jacobus Teyhof & Johanna Schultes


393 Johanna Schultens [Gen. 9 Nr.: 393 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Johanna is overleden op 18-01-1785 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij overlijden van Johanna: Overleden Ridderhofsteede bij de Camp (buurtje in Utrecht). Begraven in de Buurkerk aldaar.
Notitie bij Johanna: Scholts / Schultes / Schuts / Schultis / Schultus.
Adres: bij Camp, Utrecht
Kind van Jacobus en Johanna:
I. Evert T(e)ij(n)hof(f) [Gen. 8 Nr.: 196 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 196)
 

Buurkerk Utrecht

IX/393 Begraven Johanna Schuts


394 Petrus (Pieter) Bloetbergen [Gen. 9 Nr.: 394 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Pieter is gedoopt 10-08-1698 in Amsterdam (in de kerk: 'de Duif') in de Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Adres:
Brandsteeg, Utrecht
Moolemsteegh Utrecht
Ten tijde van zijn overlijden:
Keukenstraat [Aalmoezenierskamer].
 
9/394 Doop Petrus Bloetbergen


De enige afbeelding die de 17e-eeuwse toestand weergeeft van het oorspronkelijke Vrede-Duifje in de Kerkstraat, gebouwd door meester-timmerman Gijsbert Pietersz.


De schoonheid van kerk de Duif aan de Prinsengracht nr. 756 is niet direct van verre zichtbaar. Dat komt doordat de kerk staat ingeklemd tussen woonhuizen. Ze rijst maar licht uit boven de belendende bebouwing. Ook belemmeren de bomen langs de gracht het zicht op de gevel enigszins. Wie echter goed kijkt, ontdekt een gouden duif die boven in het fronton schittert tegen een felblauwe achtergrond. Kerk de Duif is een bijzonder geslaagd neoclassicistisch bouwwerk. Ook het interieur heeft veel verrassingen in petto.

Kerk de Duif is van oorsprong een katholieke kerk. Pieter Bloetbergen is hier dan ook in het jaar 1698 als zodanig gedoopt. De geschiedenis van haar parochie neemt haar aanvang in 1671. In dit jaar bouwde [De Duif, Prinsengracht 756] meestertimmerman Gijsbert Pietersz. een schuilkerk tegen de achtergevels van wat panden die hij bezat in de Kerkstraat. Door de Alteratie in 1578, was Amsterdam veranderd in een protestantse stad. De katholieken mochten hun geloof niet meer openlijk uitoefenen. Bij zijn huwelijk zal Pieter Bloetbergen beloven dat hij in de Gereformeerde Kerk zal gaan.

Pietersz. had zijn plan zorgvuldig uitgedacht. Hij bezat ook de panden aan de Keizersgracht, waarvan de achtertuinen uitkwamen op de huisjes aan de Kerkstraat. Hierdoor werd de schuilkerk voor buitenstaanders aan het oog onttrokken. Een pandje in de Kerkstraat met een vredesduif als gevelsteen verleende toegang tot de kerk die gauw bekendheid kreeg als het Vrede-duifje.


Hij is overleden op 08-07-1762 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Notitie bij overlijden van Pieter: Begraven op de Nicolaikerkhof.
 

Nicolaikerk Utrecht

IX/394 Overlijden Pieter Bloetbergen


Notitie bij het huwelijk van Pieter en Pieternella: Gehuwd in de Domkerk. Bijzonderheden: Schriftelijke toestemming van grootmoeder en stiefmoeder van de bruidegom. Ondertekent door Notaris van Veerssen te Amersfoort. Bruidegom is Rooms geweest en beloofd in de Gereformeerde Kerk te gaan.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-12-1720 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:Betreft het geven van consent voor het huwelijk van Pieter Jansen Bloedbergen.


IX/394 & 395 Huwelijk Pieter BLoedbergen en Pieternella Vorster


395 Pieternella Vorster [Gen. 9 Nr.: 395 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 22-07-1694 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Gedoopt in de Catharinekerk. Geboren in het Sionspoortie. Religie: Gereformeerd.
Note: ook wel bekend als Voster!
 

Catharinekerk Utrecht

IX/395 Doop Pieternel Vorster


Overleden 15-04-1781 te Utrecht in de Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 86 jaar oud.IX/395 Overlijden Pieternella Vorster


Kind van Pieter en Pieternella:
I. Cecilia Bloedbergen [Gen. 8 Nr.: 197 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 197)396 Cornelis van Werkhoven [Gen. 9 Nr.: 396 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1688. Cornelis is overleden op 16-07-1759 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 71 jaar oud.
Adressen:
1712 Nicolaassteeg Utrecht
1713 Lange Nieuwstraat Utrecht
1722 Aan de Tolpoort Utrecht
1724 In de Enge Doelen Utrecht
1727 Op het Claaskerkhof Utrecht
1759 Klaassteeg Utrecht
Religie: Nederduits Gereformeerd
Notitie bij overlijden van Cornelis: Begraven te Utrecht in de Nicolaïkerk.
Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Geertruyd: Ondertrouw op 23-07-1713; Kerkelijk Huwelijk te Utrecht in de Catharijnekerk. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-08-1713 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
 

Nicola´kerk Utrecht

IX/396 Overlijden Cornelis van Werckhoven


IX/396 & 397 Huwelijk Cornelis van Werkhoven en Geertruij van Vendeloo


397 Geertruyd (Truij) van Vendeloo [Gen. 9 Nr.: 397 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 04-02-1691 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij de geboorte van Geertruyd: Gedoopt in de St. Janskerk te Utrecht.
Geertruy is overleden op 17 okrtober 1761 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij Geertruyd: Van Venloo.
Adressen:
1712 Nicolaassteeg Utrecht
1713 Lange Nieuwstraat Utrecht
1722 Aan de Tolpoort Utrecht
1724 In de Enge Doelen Utrecht
1727 Op het Claaskerkhof Utrecht
1759 Klaassteeg Utrecht
1759 Lange Nieuwstraat Utrecht
Religie: Nederduits GereformeerdIX/397 Doop Geertruijd van Venloo


Kind van Cornelis en Geertruy:
I. Wilhelmus (Willem) van Werkhoven [Gen. 8 Nr.: 198 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 198)
398 Johannes Baptist Petersz (Jan) Monion [Gen. 9 Nr.: 398 OUDBETOVERGROOTOUDER]
. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Moniou en Barbara van Yselrode. Hij is gedoopt op 28-08-1681 in Mechelen Spaanse Nederlanden.
Notitie bij de geboorte van Jan: Mechelen 1681; Personele unie van lenen in het Heilige Roomse Rijk [deel van de Spaans-Habsburgse Hausmacht]. De doop vond plaats in de [oude] Sint Pieter.IX/398 Doop in de [oude] St. Pieter van Mechelen van Joannes Baptista Monion


Ja(h)annis (Jois / Jan) Pietersz. Mignon [Gen. 9 Nr.: 398 OUDGROOTOUDER]


1720-1727 Jan Pietersz Mignon

Gegevens van Jan Pietersz Mignon uit Meghelen (Netherlands), Dutch East India Company
Datum indiensttreding: 21-11-1720 Datum uit dienst: 20-06-1727
Functie bij indiensttreding: Soldaat
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Hopvogel / Thuisreis met het schip: Magdalena
Maandbrief: Ja
Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Elsje Christiaans uit Amsterdam
 
VOC SOLDATEN CA 1720
HOPVOGEL
Scheepstype: fluitschip
Bouw gebouwd in 1714 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam
Gebruikt in gebruik bij de VOC vanaf 1714 tot 25/09/1739 (OPGELEGD, Batavia)
Lengte 130 voet
Laadvermogen 300 last (600 ton)
Bemanning 125-180 koppen
Jan Pietersz Mignon, on November 21, 1720 in the service of the Dutch East India Company
• Departure 1720 Thursday, November 21
Jan Pietersz Mignon (uit Meghelen) joins as soldier with chamber Amsterdam. Departure of the ship Hopvogel bound for Batavia
• 1721 Monday, June 9, 200 days after departure
Arrival of the ship Hopvogel on the Cape
• Friday, July 11, 32 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Hopvogel of the Cape
• Monday, September 8, 59 days after departure from the Cape, 291 days after departure from the Netherlands
Arrival of the ship Hopvogel in Batavia
MAGDALENA
Scheepstype: fluitschip
Bouw gebouwd in 1719 voor de Kamer van Hoorn op de VOC-werf in Hoorn
Gebruikt in gebruik bij de VOC vanaf 1719 tot 31/10/1743 (OPGELEGD, Bengalen)
Lengte 130 voet
Laadvermogen 300 last (600 ton)
Bemanning 130-190 koppen
 
• Return 1726 Monday, October 21, 1869 days after arrival in Batavia
Departure of the ship Magdalena with chamber Hoorn from Batavia
• 1727 Saturday, January 4, 75 days after departure from Batavia
Arrival of the ship Magdalena on the Cape
• Saturday, February 1, 28 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Magdalena from the Cape destined for the Netherlands
• Friday, June 20, 139 days after departure from the Cape, 242 days after departure from Batavia
Arrival of the ship Magdalena in the Netherlands
2402 days after employment
Resignation Jan Pietersz Mignon (Magdalena), reason: repatriated
Beneficiary
• Elsje Christiaans (Amsterdam), vrouw
Remarks
Month certificate: yes / Debenture: yes


1731-1736 Jan Pietersz Mignon

Gegevens van Jan Pietersz Mignou uit Mechelen (Netherlands), Dutch East India Company
Datum indiensttreding: 21-05-1731 Datum uit dienst: 21-07-1736
Functie bij indiensttreding: Koksmaat
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Jacoba / Thuisreis met het schip: duifje
Maandbrief: Ja
Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: E Christiaanz uit Amersvoorn
Vrouw: Elsje Christiaanz uit Amersvoorn
 
JACOBA
Bouw gebouwd in 1721 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam
Gebruikt in gebruik bij de VOC vanaf 1721 tot 16/08/1737 (OPGELEGD, Batavia)
Lengte 145 voet
Laadvermogen 805 ton
Bemanning 180-240 koppen

Jan Pietersz Mignou, on May 21, 1731 in the service of the Dutch East India Company
• Departure 1731 Monday, May 21, Jan Pietersz Mignou (uit Mechelen) joins as cook’s mate with chamber Amsterdam.
Departure of the ship Jacoba bound for Ceylon
• Tuesday, October 16, 148 days after departure
Arrival of the ship Jacoba on the Cape
• Wednesday, November 14, 29 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Jacoba of the Cape
• 1732 Thursday, March 20, 127 days after departure from the Cape, 304 days after departure from the Netherlands
Arrival of the ship Jacoba in Ceylon
Duifje
Bouw gebouwd in 1729 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam
Gebruikt in gebruik bij de VOC vanaf 1729 tot 28/03/1747 (VERKOCHT, Batavia)
Lengte 120 voet
Laadvermogen 225 last (450 ton)

• Return 1735 Friday, October 14, 1303 days after arrival in Ceylon
Departure of the ship Duifje with chamber Amsterdam from Ceylon
• Friday, December 23,70 days after departure from Batavia
Arrival of the ship Duifje on the Cape
• 1736 Thursday, March 1, 69 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Duifje from the Cape destined for the Netherlands
• Saturday, July 21, 142 days after departure from the Cape, 281 days after departure from Ceylon
Arrival of the ship Duifje in the Netherlands
1888 days after employment
Resignation Jan Pietersz Mignou (Duifje), reason: repatriated
Beneficiary
• Elsje Christiaanz (Amersvoorn), vrouw
Month certificate: yes / Debenture: yes


1737-1740 Jan Pietersz Mignon

Gegevens van Jan Pietersz Miejson uit Mechelen (Netherlands), Dutch East India Company
Datum indiensttreding: 13-05-1737 Datum uit dienst: 07-05-1740
Functie bij indiensttreding: Kok
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Drechterland Waar uit dienst: Drechterland
Maandbrief: Ja
Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Elsje Christiaansz
 
DRECHTGERLAND
Scheepstype: fluitschip
Bouw gebouwd in 1736 voor de Kamer van Hoorn op de VOC-werf in Hoorn
Lengte 130 voet
Laadvermogen 325 last (650 ton)
Bemanning 185 koppen

Jan Pietersz Miejson, on May 13, 1737 in the service of the Dutch East India Company
• Departure 1737 Monday, May 13
Jan Pietersz Miejson (uit Mechelen) joins as cook with chamber Hoorn.
Departure of the ship Drechterland bound for Batavia
• Monday, November 4, 175 days after departure
Arrival of the ship Drechterland on the Cape
• Wednesday, November 27, 23 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Drechterland of the Cape
• 1738 Monday, March 10, 103 days after departure from the Cape, 301 days after departure from the Netherlands
Arrival of the ship Drechterland in Batavia
1741-1743 Jan Pietersz Mignon

Gegevens van Jan Pieter Mienjon uit Mechelen (Netherlands), Dutch East India Company
Datum indiensttreding: 20-01-1741 Datum uit dienst: 14-09-1743
Functie bij indiensttreding: Kok
Reden uit dienst: Verongelukt [zonder nalatenschap]
Uitgevaren met het schip: Gunterstijn / Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Ja
Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Elsje Christiaansz
 
GUNTERSTIJN
Lengte 145 voet
Laadvermogen 425 last (850 ton)
Bemanning 250-260 koppen

Jan Pieter Mienjon, on January 20, 1741 in the service of the Dutch East India Company
• Departure 1741 Friday, January 20 Jan Pieter Mienjon (uit Mechelen) joins as cook with chamber Amsterdam.
Departure of the ship Gunterstijn bound for Batavia
• Thursday, May 18, 118 days after departure
Arrival of the ship Gunterstijn on theCape
• Wednesday, June 14, 27 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Gunterstijn of the Cape
• Friday, September 8, 86 days after departure from the Cape, 231 days after departure from the Netherlands
Arrival of the ship Gunterstijn Batavia
• 1743 Saturday, September 14, 967 days after employment
Resignation Jan Pieter Mienjon (Asia), reason: deceased [died by accident without leaving legacy]
Beneficiary
• Elsje Christiaansz, vrouw
Remarks
Month certificate: yes / Debenture: yes
In 1728 had de Vereenigde Oostindische Compagnie al een factorij in Kanton geopend [een nederzetting in een ander land die fungeerde als steunpunt voor overzeese handel]. In 1743 liep het schip Kanton of Guangzhou binnen. Wat er precies gebeurd is blijft onduidelijk, Jan Pietersz. Mignon is in ieder geval verongelukt op 14 september.
Later is op de thuisreis is het schip beschadigd. Volgens een brief van de Kaap (29/06/1744) is de Gunterstijn opgelegd en gesloopt in de Tafel Baai.


In 1728 the Dutch East India Company had already opened a factory in Guangzhou [a settlement in another country that served as focal point for overseas trade].
In the year 1743 the ship ran in at Canton of Guangzhou. What exactly happened remains unclear, but it is a fact that Jan Pietersz. Mignon had lost his life due to an accident on 14th September.
On the return voyage, the ship Gunterstijn was damaged. According to a letter from the Cape (06/29/1744), the ship was wrecked at Table Bay.


Jan is overleden op 14-09-1743 in Guangzhou [Canton] Keizerrijk China, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Hij is verongelukt ten tijde van de Qing-dynastie onder Keizer Qianlong in Guangzhou [Canton] in de provincie Guangdong in het zuiden van China. In 1728 opende de Vereenigde Oostindische Compagnie een factorij in daar. Canton was immers altijd de haven geweest waar de ambassadeurs met hun (handels)gevolg aan land moesten komen in afwachting van de komst van hun Libu begeleiders. Aan het Hof fungeerde het Libu, het Ministerie van Eredienst, verantwoordelijk voor het Keizerlijk Ritueel, dus ook meteen als Ministerie van Buitenlandse Zaken en ontving in die hoedanigheid, zou je kunnen zeggen, Ambassadeurs.

Akten van Indemniteit stad Amersfoort: 14-01-1754 Elsje Kristiaans vertrokken naar Utrecht, weduwe van Jan Peters Minjon; mag te allen tijde terugkeren naar Amersfoort.
Notitie bij Jan: Bekend als: Johannes/Joannes/Jois/Jan Baptist Peters Mignon/Monjon/Minjon/Miejon/Mienjon/Minion/Meijon [Mignon = Frans voor lieveling & kleinste soort scheepskanon van de VOC; In de loop van de 17e eeuw standaardiseerde men het geschut, en begin 18e eeuw verdwenen de "romantische" namen (kartouw, kolverijn, saker, mignon, falcon, rabinet, draaibas etc.) en duidde men het kanon alleen nog aan met zijn kaliber, uitgedrukt in het gewicht van de kogel in ponden]

Religie: Nederduits Gereformeerd
Functie: van 21-11-1720 tot 20-06-1727 Soldaat in dienst van de VOC
Beroep: vanaf 21-05-1731 Kok in dienst van de VOCIX/398 & 399 huwelijk Johannes Baptist Peters Mignon met Elsje Christiaens van der Burgh


Hij trouwde, 24 jaar oud, 22-09-1705 in Amersfoort Republiek der 7 Verenigde Provinciën [ondertrouw 04-09-1705] met de 20-jarige
399 Elsje Christiaans van der Burgh [Gen. 9 Nr.: 399 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 04-11-1684 in Amersfoort Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Elsje is overleden na 1754 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 70 jaar oud.
Religie: Nederduits Gereformeerd
Kind van Jan en Elsje:
I. Everarda (Evertje) Minjon [Gen. 8 Nr.: 199 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 199)IX/399 Doop Elsje Cristiaens


400 Christoph Anton (Christopherus) Hilling [Gen. 9 Nr.: 400 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in Niederlangen-Hilgen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hij is gedoopt 01-03-1688 in Lathen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Christopherus : In januari gedoopt
Christopherus is overleden op 06-07-1753 in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 65 jaar oud. Hij is begraven te Lathen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Beroep: Brinksitzer. Religie: Katholiek.
Hij trouwde op 19-05-1711 in Lathen (St. Vitus) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Het huwelijk werd aangegaan met:
 

St. Vitus Kirche

Nicolaus Hilling verspricht seinem Bruder Christopher Anton Hilling am 3.10.1708 vor dem Richter in Lathen, die von seinem Vater Hermann Hilling versprochenen 450 Reichstaler als dessen Erbteil aus dem väterlichen Erbe mit Kistenfüllung und Vieh als seine eigene Schuld zu zahlen und zu entrichten.


9/400 Overlijden Anton Hilling 1753


9/400 & 401 Huwelijk tussen Christoph Antonis Hilling & Margaretha Grönninger


401 Margaretha Catharina Grönninger [Gen. 9 Nr.: 401 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in Niederlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Zij is gedoopt omstreeks 1679 in Lathen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Margaretha is overleden 07-06-1753 Lathen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Margaretha: Overleden nach 1749
Religie: Katholiek
Kind van Christopherus en Margaretha:
I. Bernard Anton Hilling [Gen. 8 Nr.: 200 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 200)
402 Hermann Einhaus [Gen. 9 Nr.: 402 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hij is gedoopt op 25-07-1679 in Lathen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.IX/402 Hermann Einhaus doop 1679 Lathen [St. Vitus]


9/402 Overlijden Hermannus Einhaus 1741


Hermann is overleden op 19-01-1741 in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 61 jaar oud.
Religie: Katholiek
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-07-1717 in Lathen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met:9/402 & 403 Huwelijk Hermannus Einhaus en Suzanna Rupenest


403 Susanna Rupenest [Gen. 9 Nr.: 403 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1697 in Rupenest Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Susanna is overleden op 15-04-1746 in Oberlangen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 49 jaar oud.
Religie: Katholiek
Kind van Hermann en Susanna:
I. Anna Helena Einhaus [Gen. 8 Nr.: 201 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 201)9/403 Overlijden Suzanna Einhaus (Rupenest)


404 Wilhelmus Wilkens [Gen. 9 Nr.: 404 OUDBETOVERGROOTOUDER], gedoopt op 13-05-1707 in Werlte Römisches Heilige Römisches Reich Deutscher Nation. Wilhelmus is overleden.
Notitie: Heuermann! Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 03-05-1735 in Aschendorf Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 27-jarige9/404 Doop Wilcking


9/404 & 405 Huwelijk Wilhelmus Wilckens en Adleidis Kasper


405 Adelheid Cassens Koop [Gen. 9 Nr.: 405 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1710 in Nenndorf. Zij is gedoopt op 28-02-1717 in Bökel~Aschendorf Heilige Römisches Reich Deutscher Nation. Adelheid is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilcke Wilckens (Wilvericus) [Gen. 8 Nr.: 202 OUDOVERGROOTOUDER], geboren in Bokel Heilige Römisches Reich Deutscher Nation (zie 202).
406 Theodorus (Dirk) Hermes [Gen. 9 Nr.: 406 OUDBETOVERGROOTOUDER]. geboren omstreeks 1701. Dirk is overleden op 07-02-1753 in Papenburg Hannover Obenende Heilige Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: "1753 Dirk Hermes obiit 7 Februarii"
Beroep: Tagelöhner. Dirk trouwde "anno 1736 12 Febr. copulatus est Diderich Hermsen cum Joanna Hermsen praesentibus testibus Joanne Hermsen & Hemme Jansen" , ongeveer 35 jaar oud, op 12-02-1736 in Papenburg Hannover Obenende Heilige Römisches Reich Deutscher Nation metIX/406 Dirk Hermes overlijden 1753


9/406 & 407 Huwelijk Diderick Hermsen & Joanna Hermsen


407 Joanna Hermsen Rötgers [Gen. 9 Nr.: 407 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 09-08-1708 in Papenburg Hannover Obenende Heilige Römisches Reich Deutscher Nation.9/407 Doop Joanna Hermes Rötgers


Joanna is overleden op 19-08-1787 in Papenburg Hannover Obenende Heilige Römisches Reich Deutscher Nation., 79 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Ook wel Roetgers! Verbleib Hauptk. 1.26 Papenburg.
Kind uit dit huwelijk:
I. Christina (Stineke) Dircks [Gen. 8 Nr.: 203 OUDOVERGROOTOUDER], gedoopt op 30-06-1745 in Papenburg Hannover Obenende Heilige Römisches Reich Deutscher Nation (zie 203).9/407 Overlijden Joanna Hermes


408 Jean François Teissonniére [Gen. 9 Nr.: 408 OUDBETOVERGROOTOUDER = Gen. 8 Nr.: 216 OUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 216 in generatie 8).
geboren op 20-10-1727 in Syburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hij is gedoopt op 26-10-1727 in Syburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johan Frans is overleden op 16-01-1773 in Soerakarta Solo Nederlandsch Indië, 45 jaar oud.
Notitie bij Johan Frans : De stamvader der alle Dezentjé´s uit Indie. Hij zou in Amsterdam getrouwd zijn met een zekere Flohr of Helwig (?) en als soldaat van de Oost Indische Compagnie naar Batavia getrokken. Zie voor zijn parenteel: Consanguiniteit Dezentjé.
 
8/216 Doop Jean François Teissoniére [französischen Kirchenbuch Karlshafen]:

1727 octobre 26 à Carlshaven
Jean François, fils d'Étienne Teissonière,
de St-André-de-Valborn en Cevennes, et
de Jeanne Marie Pronçeau(?), native Suisse, né
le 20e 8bre 1727, a été presenté au saint
sacrement du bâtème par mr. Jean
Lapra, lecteur, en place de mr. François
Lapra, son fils, et par demoiselle Susanne
Bertezenne(?). Carlshaven, ut supra.
Teissier, pasteur.

26 oktober 1727 te Karlshafen
Jean François, zoon van Étienne Teissonière,
van Saint-André-de-Valborgne in de Cevennes,
en van Jeanne Marie Pronçeau, geboren in Zwitserland,
geboren 20 oktober 1727, ten doop geheven door
Jean Lapra, 'lecteur', in plaats van
François Lapra, zijn zoon, en door
Susanne Bertezenne. Karshafen, als boven.
Teissier, pastor.


1743 Jean François Teissonniére in Amsterdam

Toen Jean Tessonniere in Amsterdam aankwam, heeft hij zich aldaar laten inschrijven bij de Waalse kerk op 09-07-1743. Er staat bij vermeld dat hij afkomstig was van Carlshaven [Hessen].


Gegevens van Jean Frans Tissomje uit CarelshaveVaandrig in het VOC-leger te Java
Datum indiensttreding: 06-11-1744
Datum uit dienst: 16-01-1773 (overleden)
Functie bij indiensttreding: Soldaat
Reden uit dienst: Overleden

Maandbrief: Nee
Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart;
Schip: Eendracht Vertrek: 06-11-1744
Kamer: Amsterdam Kaap: 07-03-1745
Vertrek uit de Kaap : 22-03-1745
Aankomst in Batavia : 08-06-1745

Onder leiding van schipper Nanning Broeder. Hij overleed onderweg. Na 4 maanden kwam men aan op Kaap de Goede Hoop en op 8 juni 1745 zeilde men Batavia binnen.
Het schip werd in 1754 omgedoopt in ‘Elswoud’. In gebruik bij de VOC vanaf 1742 tot 1756 (VERGAAN, Ceylon). Gebouwd voor de Kamer van Amsterdam op de werf te Amsterdam.
laadvermogen: 1150 ton.
Resolutie Kasteel Batavia 25 maart 1557

Met advancement gegratificieerd

8/216 Johan Frans Dessonjé [bij de infanterie]:

Resoluties van het Kasteel Batavia
25 maart 1757:
,,Missive van den heer Raad extraordinair
en Gouverneur van Java Nicolaas Harting,
gedagteekend op den 10 courant en werd
‘uyt dies teneur tot het uyterste contente-
ment’ vernomen, dat eyndelijk de vreede
getroffen was met den laatsten en bij ‘s
Compagnie’s papieren met den te wel be-
kenden rebel in naame Maas Said of
Pangerang Aria Mancoe nagara, die de
Compie zedert zijnen opstand en die van
andere printen in den jare 1741 in diverse
gelegenheden veel spels berokkend
mitsgrs in de noodzakelijkheid gebragt
heeft, om sestien jaren lang een sterke
krijgsmagt te Java op de been te houden
en dus doende enorme onkosten te maken,
in voegen dat door dat gewenschte evene-
ment het gantsche eyland Java voortaan
zal kunnen ‘iouisseeren’, enz. enz.” .
Men leest dan aan het einde dezer Resolutie;
“laatstelijk geflicteerd wesende dat volgens
een al oud gebruyk de brengers van dierge-
lijke blijde boodschappen, waartoe steeds
een begunstigd perzoon werd uytgesogt, met
een advancement werden gegratificeerd, zoo
werd conform goed-gevonden den corporaal
]ohan Frans Dessonjé die de missive hier be-
stelt heeft te begunstigen met de qualiteit
van vendrig onder toevoeging der gewone
gagie”.

[pangerang (Javaanse vorstentitel)]


Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie

Mossel XXXII 31 december 1757: Naar Java zijn in afwachting van werk overgegaan de onderkooplieden Marten van der Sleijde, mr. Jacob Brinkhorst en Gerardus Willem van Renesse. Van het korps dragonders is overleden de kapitein Jan Willem Hertzogenraad in wiens plaats de boventallige kapitein-luitenant van dat korps Charles Louis Colmond is getreden; tot luitenant is bevorderd de onder-luitenant Frederik van Wijnerman en tot onder-luitenant de kornet Casper Lodewijk Tropponegro; bij de infanterie is een vaandel gegeven aan korporaal Johan Francois Dessonje, terwijl vaandrig Frans Haak tot ingenieur is benoemd ter vervanging van de overleden luitenant-ingenieur Claude Mandre.


Hij trouwde met:
409 Flohr (/ Helwig?) [Gen. 9 Nr.: 409 OUDBETOVERGROOTOUDER = Gen. 8 Nr.: 217 OUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 217 in generatie 8).
Zij is overleden na 1765.
Kind van Johan Frans :
I. August Jan Casper Dezentjé [Gen. 7 Nr.: 108 OUDGROOTOUDER = 204 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 204)410 Christoffel Kops [Gen. 8 Nr.: 218 = 410 OUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 218 in generatie 8).
Christoffel is overleden op 23-04-1831 Soerakarta Solo Nederlandsch Indië. Hij trouwde met:
 

411 Nomen Nescio Kiem [Gen. 8 Nr.: 219 = 411 OUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 219 in generatie 8). N. is overleden na 1774.
Kind van Christoffel en N.N.:
I. Johanna Magdalena Kops [Gen. 7 Nr.: 109 = 205 OUDGROOTOUDER] (Zie 205)414 Johan Andries Schultz (Jan) [Gen. 9 Nr.: 414 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1755 in Djapara Nederlandsch Indië. Jan is overleden op 02-08-1819 in Soerakarta Solo Nederlandsch Indië, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: Sinds 10 juli 1776 in Soerakarta woonachtig.
Beroep: Burger Koopman te Soerakarta.
Hij trouwde met

Inwoners van Java van 1819, het deel Soerakarta: Daarin staat Jan Andries Schultz als inwoner vermeld, als zijnde 64 jaar oud, burger, geboren te Japara, sinds 10 juli 1776 in Soerakarta woonachtig. Iets later is bij geschreven dat hij op 2 september 1819 in Soerakarta overleden is; erfgenamen ~ zijn mondige kinderen].


9/414 Executeur testamentaire is zijn zoon Johan Leonard Schultz


Hij trouwde tussen 10-08-1776 en 10-04 of 28-05-1777 te Soerakarta met
415 Johanna Dorothea Ertsinger [Gen. 9 Nr.: 415 OUDBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1760. Johanna is overleden op 02-03-1802 in Soerakarta Solo Nederlandsch Indië, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden: begraven op de oudste begraafplaats van de Kraton.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Margaretha Schultz [Gen. 8 Nr.: 207 OUDOVERGROOTOUDER], geboren op 10-03-1778 in Soerakarta Solo Nederlandsch Indië (zie 207).

Johanna Dorothea Ertsinger erft van haar vader Leonard Ertsinger in 1777 [luitenant der dragonders te Soerakarta].


Bewijs: Johanna Dorothea Ertsinger had een slaaf

Vermelding bij de boedelbeschrijving van de vader van Johanna Dorothea Ertsinger [Pro Memorie legaat notitie der goederen die den overledene volgens testamentaire dispositie aan zijne kinderen heeft gelegateerd, te weten...], treffen we aan: een slavin genaamd Commoenie! Zie ook artikel Slaves.


416 Hendrik Kruseman [Gen. 9 Nr.: 416 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 01-04-1671 in Hamm Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
 


Hendrik is overleden op 25-01-1727 in Hamm Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 55 jaar oud. Notitie bij Hendrik: Kgl. Preuss Unteroffizier Schirrmeister.
Religie: Protestant.Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1698 in Bochum Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met:
417 Catharina Ostermann [Gen. 9 Nr.: 417 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Catharina is overleden na 1699 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie: Zij zou een nicht zijn van Graaf Ostermann [Andrej Ivanivitj] die van Rusland is uitgeweken! Haar vader Ds. Heinrich Ostermann is een broer van zijn vader Johann Conraden Ostermann.
 
Hierboven het wapen van Graaf Ostermann uit Rusland. Soms is het wapen van de familie Kruseman ook te vinden met een kroon; men herleid dit naar de link met de familie Ostermann.
IX/417 Catharina's vader wordt genoemd als DS Heinrich Ostermann * 1644. Hij zou een oudere broer zijn van Johann Conrad Ostermann * 1647, de vader van Heinrich Johann Friedrich Ostermann = Andrej Ivanovitj Osterman *1687. Het bewijs moet echter geleverd worden met de doop van Catharina en/of haar huwelijk. Dit is tot op heden niet gelukt. Indien dit wel gebeurd, dan zullen naast haar vader, ook haar grootouders en overgrootouders bekend zijn. Deze zijn hierboven deels te zien als Johann Ostermann * 1616 & Matthaus [Burgermeester van Bochum].


Kind van Hendrik en Catharina:
I. Alexander Hendriks Kruseman [Gen. 8 Nr.: 208 OUDOVERGROOTOUDER] (Zie 208)VERVOLG

ZIE GENERATION IX tertiumNAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE


Korte genealogie van de familie Tijhoff