https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATION IVGeneratie 4 (overgrootouders)

8 Carlos (Prats) de Paula Lopes [Gen. 4 Nr.: 8 OVERGROOTOUDER], geboren op 09-12-1846 in Recife Pernambuco, Império do Brasil [bron: Carlos and Constança Marriage Certificate].
Bij de doop van Carlos was de volgende getuige aanwezig: Manoel Carlos Teixeira.
Hij is gedoopt op 22-08-1847 in Recife Pernambuco, Império do Brasil. De etymologie van Carlos is; 'VRIJ MAN'.
Bijzonder is dat hij tegelijk gedoopt is met zijn broer Luis en zus Joaquina. De reden hiervan is onbekend.

Notitie bij de geboorte van Carlos: woonachtig in de wijk Boa-Vista van Recife Pernambuco.
 

Adressen: Recife
1877 No. 58 Rua Riachuelo, Boa-Vista, Recife Pernambuco Keizerrijk van Brazilië
1890 No. 90 Rua de Nunes Machado, Boa-Vista, Recife Republiek van Brazilië
1906 No. 237 Av. Lima Castro, Antigo 151 São José Recife, Republiek van Brazilië
1918 No. 293 Rua de Nunes Machado, Boa-Vista, Recife Keizerrijk van Brazilië
1920 No. 293 Rua da Soledade, Boa-Vista, Recife Republiek van Brazilië
1925 No. 81 Rua Mariz e Barros Republiek van Brazilië
1938 praçã Conselheiro João Alfredo no 32 Olinda Recife Pernambuco Republiek van Brazilië.

Adressen: Jaboatão
1930 Casa 11e 239 á rua Barão de Lueena em Jaboatão, Estado de Pernambuco [bron: brief Carlos de Paula Lopes 1930].

Zie het artikel: 'De Paula Lopes' name.“Aos vinte dois dias de Março de mil oito centos e cincoenta e sete me foi apresentado
hum despacho de sua Excellencia Reverendissima mandando lançar o assento seguinte: Aos vinte dois de Agosto de mil oito centos e quarenta e sete, nesta Matriz de minha licença o Padre Francisco Alves de Abrantes baptizou solenemente a Carlos, branco, nascido em nove de Dezembro do anno passado, filho legitimo, pelo Matrimonio subsequente, de Joaquim de Paula Lopes e de sua mulher Maria Ricarda Botelho, moradores nesta freguesia, foi padrinhos Manoel Carlos Teixeira: do que para constar fiz este assento em que me assignei. O Vigo Mel Joaqm Xer Sobro.”

Cota: Matriz do Santíssimo Sacramento da Boa Vista, Recife, Lv. B. 1854-1858,
Translation:
“On the twenty second day of March of eighteen fifty seven a dispatch from His Most Reverend Excellency was presented to me, ordering the registration of the following record: On the twenty second of August of eighteen forty seven, at this Matrix, with my permission, Father Francisco Alves de Abrantes solemnly baptized Carlos, white, born on ninth December of last year, the legitimate son, by subsequent matrimony, of Joaquim de Paula Lopes and his wife Maria Ricarda Botelho, dwellers in this parish, the godfather was Manoel Carlos Teixeira: and for it to be known, I did this record and signed it. The Vicar Mel Joaqm Xer Sobro.”

Reference: Matriz do Santíssimo Sacramento da Boa Vista, Recife, Lv. B. 1854-1858, fl. 81v.º.


Matriz do Santíssimo Sacramento da Boa VistaCarlos de Paula Lopes doop Boa Vista Recife Pernambuco Brazilïe


family bible / familiebijbelReligie ~ Rooms-Katholiek. De familie de Paula Lopes beroept zich al eeuwen op het oude- en nieuwe testament van de bijbel en het kerkelijke leergezag, de tradities van de kerk en erkende de paus, bisschoppen en priesters. Dit in tegentelling tot Protestanten die zich beroepen op het gezag van de Bijbel alleen. Dit gebeurd bij de vader van de Probandus Derrick Henry de Paula Lopes wanneer hij tot 'The Church of England' [een Protestantse Kerk] is gaan behoren. Zijn zoon, de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes heeft zelfs dit losgelaten en is Agnost geworden [deze verwerpt het instituut kerk volledig en erkend het goddelijke in ieder levend wezen].'In manus tuas, Domine, commendo Spiritum meum'

et clamans voce magna Iesus ait Pater in manus tuas commendo spiritum meum et haec dicens exspiravi

... and when Jesus had cried with a loud voice, he said, ‘Father, into thy hands I commend my spirit’: and having said thus, he gave up the ghost.

Carlos de Paula Lopes was een diep gelovige man die zich vaak ten dienste van de Rooms-Katholieke kerk stelde. Did deed hij voornamelijk in Parochie van de wijk [freguesia] Boa-Vista in Recife Pernambuco waar hij woonde.


His father died when he was young [fourteen years old] and he was left to head the family. He was ambitious and succesfull. His first venture was a sugar mill and he did very well, but it burned to the ground and he had to start over again. After that he built a nother sugar refinery and acquired a quartz mine (he donated a huge granite block used as a break-water in the harbor of Recife). He was sole representative of Gold Medal Flour in the North of Brazil. The family lost most of their fortune due to the 1929 Crash.

Nationaliteit: Braziliaanse.

Eén keer getrouwd geweest:
1. Constanca Orozimbo Álvares
drie zoons:
1. Armando de Paula Lopes 12/09/1893 Recife Pernambuco Brazilië
2. Anibal de Paula Lopes 17/03/1898 Recife Pernambuco Brazilië
3. Arlindo de Paula Lopes 15/04/1902 Recife Pernambuco BraziliëVele artikelen die volgen komen uit de 'Jornal do Recife' & 'Diario Pernambuco'


1856 procuração Carlos de Paula Lopes

IV/8 We zien Carlos de Paula Lopes voor het eerst verschijnen [30-11-1856] op 9 jarige leeftijd bij de doop van een kind die de naam Maria [*26-06-1856] kreeg, dochter van Ignez Maria da Conceição [een Bruine slaaf]. De peetouders werden Joaquim de Paula Lopes & Maria Ricarda Botelho, de ouders van Carlos. Hij presenteert een volmacht.


1861 lista guardas nacionaes

IV/8 Carlos de Paula Lopes komt als 14 jarige voor op de lijst van gekwalificeerde burgers bewakers voor service van het derde bataljon van de Nationale Garde van de gemeente Recife; in te schakelen in het jaar 1861. Pas in 1882, wanneer hij 36 jaar oud is, krijgt hij een honoraire benoeming tot kapitein van de Nationale Garde [zie verder].


1865 tribunal de commercio


IV/8 HANDELSACTIVITEITEN

Het eerste bewijs van handelsactiviteiten van Carlos de Paula Lopes is terug gevonden op 10-04-1865.
Carlos de Paula Lopes was toen 18 jaar oud. Hij is kennelijk begonnen als Klerk bij een handelsmaatschappij [João Quirino de Aguilar & C.]. Dit bedrijf importeerde goederen, waaronder sigaretten.

Hij was 14 jaar oud toen zijn vader kwam te overlijden.
Volgens de familieoverlevering heeft hij het op zich genomen om als hoofd van het gezin ervoor te zorgen dat de vaderlijke taken van zijn vader werden overgenomen. Dit zou kunnen verklaren waarom hij zelf pas op late leeftijd huwde [dit gebeurde pas toen hij 42 jaar oud was].

Op verzoek van João Quirino de Aguilar & C. komt het verzoek om de benoeming van hun Klerk Carlos de Paula Lopes te registreren.


1870 movimento de dinheiro

Beweging van het geld

Het stoomship 'Cruzeiro do Sul' heeft meegenomen uit noordelijke havens de volgende heren: … Carlos de Paula Lopes.

[we zien hier duidelijk, op 09-09-1870, dat hij al op 24 jarige leeftijd enig kapitaal aan het opbouwen was].


1872 commercioIV/8 HANDELSACTIVITEITEN


De hiernaast gevonden handelsactiviteit betreft de handel in Koffie vanuit een Portugese boot met de naam Alegria in de haven van Recife Pernambuco.


IV/8 Carlos de Paula Lopes in het jaar 1874. Hij was toen 26 jaar oud.


1874 freguesia da Boa-Vista21-10-1874 Bestuur van Recife; de 5e gewone zitting van het bestuur & behandeling van het kapitaal in het lopende jaar. Uit de aanwezige 30 rechters werden er 18 getrokken, waarvan Carlos de Paula Lopes er één was voor de parochie van Boa-Vista.

~ In de Rooms-Katholieke Kerk is een parochie afgeleid van het Griekse paroikía (dat 'buur' betekent).

Het is een lokale gemeenschap van gelovigen, waarvan de ‘herderlijke’ zorg meestal aan een pastoor is toevertrouwd.

Een parochie is verbonden aan een bepaald gebied, zoals een of meer dorpen, een stad of een wijk. De woonplaats van de gelovige bepaalt tot welke parochie hij behoort. Carlos de Paula Lopes woonde in de wijk Boa-Vista. In vroegere tijden werd voor de parochie ook de benaming kerspel gehanteerd.


Boa-Vista ontstond al vrij vroeg in de Braziliaanse geschiedenis Zij staat nu op de plek waar de Nederlanders aanvankelijk 'DE STADT MAVRITIVS' stichtten.


1876 declarações Machado, Lopes Compania

Beroep: Flour merchant (volgens de zus van Derrick Henry [Carla de Paula Lopes], had de familie in het noorden van Brazilië een monopoly op FARINHA DE TRIGO ~ TARWEMEEL (sole representative of Gold Medal Flour). Zij zouden met name naar Groot Britannie exporteren. Er is inderdaad een samenwerkingsmaatschappij terug gevonden waarbij Carlos de Paula Lopes 'farinha de trigo' verhandelde met Europa.
 


Onder de collectieve naam Machado, Lopes & Companhia, bestaat een unieke samenwerking met Joaquim Lopes Machado en Carlos de Paula Lopes, met een kapitaal van 80.000 voor de handel en verkoop aan winkels in deze stad van tarwemeel en voor commissies op andere plaatsen binnen het imperium en Europa.

Sr. Carlos de Paula Lopes, cavalheiro vantajosamente conhecido em nossa sociedade, e distineto commerciante, chefe fundador da respeitavel casa commercial que, sob a firma de Machado Lopes & Companhia, e conhecida dentro e fora do paiz.


Dhr. Carlos de Paula Lopes, een welbekende gedistingeerde heer uit onze samenleving, en oprichter van het gerespecteerde commerciële bedrijf, de firma Machado Lopes & C., bekend in binnen- en buitenland.

Note: de familie Machado was verwant aan de familie de Paula Lopes; dit moet nog uitgezocht worden. In ieder geval is bekend dat toen Fulgencio Orozimbo Alvares en zijn dochter Constança Orozimbo Álvares hun familie de Machado bezochten, zij voor het eerst kennis maakten met de familie de Paula Lopes. Carlos en Constança werden verliefd en zouden later in 1889 huwen. Bij hun huwelijk zou Comendader Joaquim Lopes Machado als getuige optreden, hetgeen ook getuigt van een innige vriendschap.

Het artikel 03-05-1876 geeft aan; contracten en ontbindingen van bedrijven..


Carga a Liverpool; Farinha de Trigo ~ H Foster & C1877 e muita audacia!

IV/8 een brutale roof bij het huis van Carlos de Paula Lopes 10-12-1877


1878 freguesia do Boa-Vista

Parochie do Boa-Vista; verder te worden beboet voor een bedrag van 20 real de volgende juryleden...


1878 Associação Commercial BeneficicenteIV/8 09-08-1878 De weldadige commerciele vereniging; Ze ontmoetten elkaar gisteren de partners van deze vereniging, en na het lezen van het verslag van het afgelopen jaar, was er een warme discussie over toekenning van een sociale eredoctoraat:


1879 uma missa por alma de seu prezado amigo

Carlos de Paula Lopes regelt een mis voor het bidden van de ziel van zijn dierbare vriend Dr. Custodio Domingues dos Santos Junior, woensdag 2 julli 1879, om 7 uur in de ochtend, in de Soledade kerk [dezelfde kerk waarin de knekels van Carlos de Paula Lopes zullen worden bijgezet].


1879 registro Machado, Lopes & Compania

IV/8 25-06-1879 Carlos Paula Lopes, toegelaten en geregistreerd met de volmacht van Joaquim Lopes Machado. - Tevreden over het advies, kunt u zich inschrijven.


1879 thesoureiro associação commercio

IV/8 Rest ons nog de oprechte wensen te uiten voor de welvaart van deze vereniging... ... en de handel die zij vertegenwoordigt. Penningmeester Carlos de Paula Lopes.


1880 freguencia de Boa-VistaIV/8 ... voor hen die niet hebben bijgewoond, waren er een genoeg aantal juryleden ...


1881 actos officiaesIV/8 Bestellingen van de dag [04-04-1881];
door de senior wethouder commissaris van Gebouwen toegekend op basis van de informatie ingenieur.


1882 secretaria da Câmara Municipal do Recife

04-07-1882 Toestemming wordt verleend in overeenstemming met het advies van de ingenieur.


Nationale Garde Recife 06-09-1882

5/8 De raad van de Keizer en President van de Provincie Pernambuco. Kapitein 3e klasse van het 1e korps van Nationale Garde van de raad van Recife.


LEI Nš 602, DE 24 DE SETEMBRO DE 1850

A Guarda Nacional foi uma força paramilitar organizada por lei no Brasil durante o período regencial, em agosto de 1831, para servir de "sentinela da constituição jurada", e desmobilizada em setembro de 1922. No ato de sua criação lia-se: "Com a criação da Guarda Nacional foram extintos os antigos corpos de milícias, as ordenanças e as guardas municipais."[1] Em 1850 a Guarda Nacional foi reorganizada e manteve suas competências subordinadas ao ministro da Justiça e aos presidentes de província. Em 1873 ocorreu nova reforma que diminuiu a importância da instituição em relação ao Exército Brasileiro.


Art. 48. A nomeação dos Officiaes subalternos e Capitães será feita no Municipio da Côrte pelo Governo, e nas Porvincias pelos Presidentes, sobre proposta dos Chefes dos Corpos, e informação do Commnandante Superior, onde o houver, observando-se a ordem gradual do accesso, de sorte que ninguem seja nomeado Tenente, ou Capitão sem haver occupado o posto immediatamente inferior.
1e korps van Nationale Garde van de raad van Recife:

Francisco Maria Sodré Pereiro, Kandidaat in de raad van de Keizer en President van de Provincie Pernambuco,
doet weten aan degene die dit schrijven ziet en omdat hij dat verdient, besluit
Guarda
Carlos da Paula Lopes
te noteren ingevolge artikel 48 van de wet no.602 van 19 september 1850, voor de post van

kapitein 3e klasse van het 1e korps van de Nationale Garde van de raad van Recife,

die hij naar beste weten zal vervullen met privileges die hem direct zal toebehoren.
Ik zal aan de hoogste chef van de raad melden zodra zijn functie in werking treedt.
Waarvan acte (zegel en belasting voldaan)
Gegeven in het paleis van de president van de Provincie Pernambuco op de 6e dag van de maand september van het jaar van de geboorte van Christus 1882.
  Uniforme da Guarda Nacional – Corpo de cavalaria  


1882 Compania 3 ~ Capitão Carlos de Paula Lopes

IV/8 11-10-1882 per verordening op de 7e van deze maand werden de officiers aangesteld van de bataljons schutterij in actieve dienst van de regio Recife.
IV/8 19-10-1882 bevestiging benoeming cavallerie voor de regio Recife.


1882 a junta commercial da cidade do Recife

IV/8 De raad van bestuur van de brancheorganisatie van handel van Recife noemt de heren ingeschreven handelaars en bewoners in deze stad, om te verschijnen op 17 November...


1883 juize especial do Commerciospeciale handelsrechtbank

Auteur: Carlos, verweerder commandant Manuel da Silva Santos. – de artikelen op de pagina's 76 bleken bewezen gekeurd te zijn met inschakeling van deze handelsrechtbank.


1884, 1887, 1991, 1892 Companhia de Seguros

Het bedrijf Amphitrite;

Notulen van de gewone zitting van de vergadering op het hoofdkwartier van de land en maritieme verzekerings onderneming "Amphirite" 08-03-1884. We zien hier weer Joaquim Lopes Machado én Carlos de Paula Lopes als handelspartners terug. Carlos was bij deze vergadering als secretaris niet aanwezig.
Het bedrijf Amphitrite;

Notulen van de gewone zitting van de vergadering op het hoofdkwartier van de land en maritieme verzekerings onderneming "Amphirite" 02-03-1887. In de middag verzameld in de grote zaal van het Commerciële bedrijf, de uitnodiging aan de heren aandeelhouders; ... Carlos de Paula Lopes.
niets meer te bespreken hebbende, sloot de voorzitter de vergadering om half drie in de middag. Het bedrijf Amphitrite;

Notulen van de gewone zitting van de vergadering op het hoofdkwartier van de land en maritieme verzekerings onderneming "Amphirite" 04-04-1991.
Hier valt op dat Carlos de Paula Lopes zich verkiesbaar heeft gesteld voor de fiscale commissie. Het bedrijf Amphitrite;

Notulen van de gewone zitting van de vergadering op het hoofdkwartier van de land en maritieme verzekerings onderneming "Amphirite" 10-03-1992.
Carlos wordt wederom herkozen voor de fiscale commissie met 14 stemmen.

NB. Amphirite was de vrouw van Posseidon en een godin van de zee!
             


1885 negosias commerciaes

IV/8 Bekendmaking dat Francisco Dias Rodrigues Saralva zich terugtrekt in Europa met zijn familie en niet in staat om afscheid te nemen van zijn vriendschappelijke relaties en maakt openbaar dat de commerciele handels- onderhandelingen met de heer Carlos de Paula Lopes gevoerd worden, in bijzondere gevallen met de heren Andrade, Lopes & Compania en in rechtelijke gevallen de heer Dr. Francisco do Rego Baptista.


1885 Nossa Senhora das Mercês

Verkiezing van toegewijden aan Onze Lieve Vrouw van Merces, gebouwd in de São José de Riba-Mar kerk; op 24 september 1885 Beschermer [handelaar Carlos de Paula Lopes]

Een van de oudste gebouwen van de aanvoerder van Pernambuco, gelegen in de buurt van St. Joseph, de kerk van St. Joseph van Ribamar begon als een bescheiden kapel, het resultaat van timmerlieden en schrijnwerkers initiatief van Recife. De opkomst van deze tempel, daarom vertegenwoordigde een werk van volksdevotie. Het gebouw werd opgeheven in het teken van St Joseph van de Carpenters - zijn beschermheilige - die het beroep uitoefenen.
Um dos prédios mais antigos da capitania de Pernambuco, situado no bairro de São José, a igreja de São José do Ribamar começou como uma modesta capelinha, fruto da iniciativa de carpinteiros e marceneiros do Recife. O surgimento desse templo, portanto, representou uma obra de devoção popular. O prédio foi levantado sob o signo de São José dos Carpinteiros - o seu padroeiro - que exercia essa mesma profissão.


1889 Casa 11e 239 á rua Barão de Lueena Jaboatão1890 de ordem do conselho da intendência municipal

Orde van de raad van bestuur van de gemeentelijke rentmeesterschap over Recife Pernambuco


Het toewijzen [01-08-1890] van eigenaars van auto's en karren deze stad -


1891 Jaboatão ~ Santo Amaro

IV/8 & IV/9 Carlos de Paula Lopes & Constança Orozimbo Álvares hadden ook een huis in de plaats Jaboatão.

Zij waren lokaal betrokken bij de verkiezing van toegewijden voor de vestiviteiten en viering van Santa Amaro. Zij waren ook in deze parochie gehuwd [zie verder].


assembléa geral ordinario do Banco de Pernambuco
Bank van Pernambuco

Bijeenkomst van de algemene aandeelhouders van de Bank met een excellente kredietinstelling

Verder werd bekend gesteld door de president van de Bank van Pernambuco (Tomas Comber), op 18-02-1891, de benoeming van de volgende fiscale commissie, waaronder Carlos de Paula Lopes [een jaar later zou Carlos met 1218 stemmen nogmaals worden benoemd voor dezelfde post. In 1900 wordt hij weer gekozen met 1460 stemmen en fungeert dan als plaatsvervanger].


IV/8 Carlos de Paula Lopes heeft bij de gemeente van Recife op 20 april 1891 als eigenaar van het huis nr. 58 aan de Rua Riachuelo (uit de wijk Boa-Vista Recife) een verzoek tot schenking of klein land concessie om de gelegenheid zijn terrein te verbeteren. Zodoende kunnen pallets beter aan en afgevoerd worden door de uitlijning van de weg - de gemeenteraad stemt in en verkoopt hem 47 vierkante meter grond zodat hij de voorgestelde maatregelen kan nemen.


IV/8 02-08-1891 Conselho municipal: besloot om twee kleine percelen te veilen, waarvan er één ongeveer 47 vierkante meter is, Rua Riachuelo, ooit van Soledade, naast huis 58, waarvan de schenking was aangevraagd door Commerciante Carlos de Paula Lopes, en de andere van 67 meter en 25 vierkante centimeter, parochie van Recife, bevestigd aan huis n 25, vereist als schenking voor Machado, Lopes & Companhia.


1892 Estado de Pernambuco

De prijzenswaardige raad van bestuur van de staat Pernambuco; Zij is vol eerbied voor de gedistingeerde leden van de regering door de briljante manifestatie. Zij begroet de handelaren en eigenaren van Recife. Zij danken voor de eervolle en jubelende houding die zij hebben mogen ontvangen in het zicht van de nieuwe regering van deze staat.


ações; het opbouwen van een aandelen portfolio

Carlos is aan het einde van de negentiende eeuw zich erop gaan toeleggen om een eigen aandelenporfolio [ações] op te bouwen. Hij doet dit bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Hij had nimmer kunnen voorzien dat hij een enorme klap zou krijgen van de Beurskrach in 1929; zie het artikel 1929 crash!


1895 Machado Lopes & C. 15 annos

V/8 Het bedrijf van Carlos de Paula Lopes bestaat in 1891 15 jaar. Zij is een grote handelspartner voor het bedrijf van Henry Foster & C. uit Liverpool in het Verenigd Koninkrijk.


1896 companhia TETHYS

Nominatieve lijst [06-03-1896] van aandeelhouders van het maritieme en land verzekeringsonderneming; Carlos de Paula Lopes is aandeelhouder en bezit 20 aandelen. Ook in de jaren [1897/1898/1899] erna wordt hij met hetzelfde aantal aandelen vermeld. In 1900 wordt hij bij Tethys benoemt tot 'conselho fiscal', een fiscaal adviseur [hij had 88 stemmen gekregen op 12-03-1900].


Carlos de Paula Lopes was ook fiscaal advieur [conselho fiscal] voor het bedrijf Tethys in 1901. We zien hem hier duidelijk genoemd in de stukken die in de krant werden opgetekend.


1897 companhia BEBERIBE

Nominatieve lijst [30-04-1897] van aandeelhouders van het bedrijf Beberibe; Carlos de Paula Lopes is aandeelhouder en bezit 50 aandelen.
De Vennootschap Beberibe, is opgericht in de stad Recife, de hoofdstad van Pernambuco op 20 december 1838.
Beberibe is een wijk van Recife, Pernambuco en vormt een deel van de tweede politiek-bestuurlijke gebied van de stad. Tot en met 11 september 1928, was Beberibe een district van de stad Olinda.
Het bedrijf is verantwoordelijk voor het leveren van drinkwater aan de hoofdstad van de provincie Pernambuco.


1899 companhia PHENIX

N
ominatieve lijst [17-03-1899] van aandeelhouders van het bedrijf Phenix; Carlos de Paula Lopes is aandeelhouder en bezit 20 aandelen.


1900 juízes por devoção

Carlos de Paula Lopes wordt in de kerk Da Santa Cruz bij degene die verkozen worden voor de devotie van de glorieuze Heilige Anna [07-07-1900].

We zien hier ook zijn handelspartner Joaquim Lopes Machado.

Opvallend is dat ook de vader [Joaquim de Paula Lopes] van Carlos zich verbond aan de devotie van de Heilige Anna in 1861.

Localizada no Pátio da Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, a Igreja de Santa Cruz foi concluída entre os anos de 1725 e 1732.


Igreja da Santa Crus Recife Pernambuco1904 companhia INDEMNISADORA

IV/8 Hier is het bewijs dat Carlos de Paula Lopes ook zijn aandelen verkocht.


1905 missas na matriz da Boa Vista Recife

IV/8 De zus, Sophia Lopes dos Santos, van Carlos de Paula Lopes komt in 1905 te overlijden. Er vindt een speciaal herinneringsmis voor haar plaats in Recife Pernambuco.


IV/8 Een foto uit 1874 van Maria Ricarda Botelho en haar kinderen [van Links naar rechts] Carlos de Paula Lopes, Rodolpho de Paula Lopes, Joaquina de Paula Lopes, Philadelphia de Paula Lopes, Sofia de Paula Lopes, Francisco de Paula Lopes. Zoon Luiz de Paula Lopes (zie foto met vier broers verderop) ontbreekt evenals hun vader Joaquim de Paula Lopes [die was in 1861 al overleden].


1906 importaçao farinha de trigo

IV/8 Met het stoomschip Gladiator exporteerde de firma Machado, Lopes & C. voor het laatst tarwemeel naar Europa. Dit kwam door het feit dat Joaquim Lopes Machado op 17-05-1906 komt te overlijden.


1906 parceiro de negócios morre


De zakenpartner, Joaquim Lopes Machado, van Carlos de Paula Lopes komt te overlijden 17-05-1906. Na dertig dagen roept hij en zijn familie éénieder die wil te verschijnen voor een Heilige Mis voor voor de ziel van zijn vriend om 8 uur een dag later op 18 juni. Zij hadden 30 jaar lang het bedrijf Machado, Lopes & Companhia samen. Het zal tot 1912 duren voordat Carlos wederom een zakenrealtie aangaat; zie verder


1909 birthday greetings from his Godchild


Carlos de Paula Lopes werd toen hij 63 jaar oud werd [09-12-1909] gefeliciteerd door Maria Angelina de Paula Lopes.

Zij stuurde hem een memorandum in de krant.

Hij was haar oom en peetvader: Maria Angelina de Paula Lopes, geboren op 06-08-1904 in Recife & overleden op 01-04-1975 in São Paulo. Zij was een dochter van zijn broer Francisco de Paula Lopes.


1910 Jaboatão ~ Santo AmaroIV/8 & IV/9 Carlos de Paula Lopes & Constança Orozimbo Álvares zoals eerder aangegeven hadden ook een huis in de plaats Jaboatão.

Zij waren al zeker sinds 1891 lokaal betrokken bij de verkiezing van toegewijden voor de vestiviteiten en viering van Santa Amaro. Carlos wordt 18-10-1910 wederom verkozen. Zij waren ook in deze parochie gehuwd [zie verder].


1912 Contracto Commercial PRATSOp 19-01-1912 wordt vermeld dat Caetano Prats, de man van Henriette Boom, is komen te overlijden. Zij heeft de zaak voortgezet en is op 16-07-1912 een zakenrelatie aangaan met Carlos de Paula Lopes. Zeer opvallend is dat Carlos zich vanaf het moment dat het contract is opgesteld

Carlos Prats de Paula Lopes

is gaan noemen!


1914 Nogmaals Lopes Machado

Doutor Carlos Alberto Machado en zijn vrouw Estephania de Freitas krijgen op 26-01-1914 [Jaboatão dos Guararapes Pernambuco] een dochter Criança. Carlos de Paula Lopes staat genoemd bij deze doop en Comendador Joaquim Lopes Machado en zijn vrouw Julia da Costa als grootouders van vaders zijde & Albino Lopes Pastôr en zijn vrouw Estephania de Freitas als grootouders van moeders zijde. Joaquim Lopes Machado was in 1906 overleden [zie eerder].


III/4Annibal de Paula Lopes werd toen hij 33 werd op 17 maart 1931 door zijn vader & moeder gefeliciteerd. Hij woonde toen in de Verenigde Staten van Amerika: Annibal Gefeliciteerd met je dag, en zegen - van de oude vader Carlos & Constança. Op dit papier is zowel zijn naam Carlos Prats de Paula Lopes te zien als dat van de naam van zijn bedrijf dat hij had voortgezet nadat zijn zakenpartner Caetano Prats in 1912 was overleden.


1920 terrivel gripe espanhola

IV/8 Carlos Prats de Paula Lopes heeft het lijk van zijn schoondochter Edberta [Fernandes Lopes] de Paula Lopes opgebaard in zijn huis. Zij was de vrouw van zijn zoon Armando en was het slachtoffer geworden van de Spaanse Griep!D
e Spaanse griep was een pandemie en een menselijk drama van ongekende omvang met wereldwijd 50 miljoen doden. Zelfs Francisco de Paulo Rodrigues Alves, de vijfde president van Brazilië, overleed ook aan deze griep.


1920 importação

Invoer van een order met diverse dozen uit Londen met het stoomschip de Almanzora 16-04-1920.

Zijn zoon Annibal de Paula Lopes en diens vrouw Gladys Copestake Harpur zouden 21-09-1925 met hetzelfde schip aankomen in Southampton om daar zijn schoonouders te bezoeken [Henry Poles Copestake Harpur & Annie Elisabeth Parks].


1921 Coronel [?]

IV/8 Vandaag is de verjaardag van de gewaardeerde heer Sr. Coronel [?] Carlos de Paula Lopes, hoofd van de gerenommeerde firma C. Prats & Cia., op dit plein.


1925 proprietario

Carlos de Paula Lopes was eigenaar van het huis no. 81 rua Mariz e Barros - toekenning in 60 dagen.


1929 desporate times due to Wallstreet Crash

De familie de Paula Lopes is grotendeels haar bezit kwijtgeraakt door de Beurskrach van 1929. Hiervan is nog een brief bewaard gebleven dat door Carlos de Paula Lopes zelf aan zijn zoon Annibal is geschreven vanuit Brazilië naar de Verenigde Staten van Amerika. Annibal de Paula Lopes was daar toen woonachtig.

Zie ook: FAMILY HISTORY 1929 Crash!


Casa Príncipe Maurício De Nassau Olinda5/8 & 5/9 Dwelling in Recife: Terrace house, of brick and whitewash, cover of adobe roofing tiles, built in ground proper.

Titel kopen en verkopen. Praça Conselheiro João Alfredo - Olinda Recife.

Kiesdistrict: São Pedro Martin; naam van de straat: praçã Conselho João Alfredo no 32.

Één verdieping tellende huis van baksteen en kalk, bedekt met tegels van klei, gebouwd op eigen grond, met een deur en drie ramen aan de voorkant, aan de linkerzijde een terras met balustrade en ijzeren poort aan de voorzijde, twee woonkamers, vijf slaapkamers, keuken, bijkeuken, vier badkamers en een kleine ommuurde achtertuin.
 
NAAM, WOONPLAATS EN BEROEP VAN KOPER: Antonieta Doria de Vasconcelos, Beatris Doria de Vasconcelos en Clotilde Doria de Vasconcelos, Braziliaans, allen ongehuwd en meerderjarig, woonachtig in deze stad. NAAM, WOONPLAATS EN BEROEP VAN DE VERKOPER: De inventaris van het landgoed van Carlos de Paula Lopes en Dona Constança Alvares Lopes, vertegenwoordigd door de griffier Armando de
Paula Lopes, Braziliaans, hun zoon, getrouwd, koopman en woonachtig in de stad Recife, overeenkomstig de vergunningsvergunning;
TITEL: Aan- en verkoop; FORMULIER
TITEL, DATUM EN DIENSTVERLENER: Openbare akte opgemaakt op 11 maart 1944, in de notarissen van de notaris Caldas Filho, van deze stad;
CONTRACTWAARDE zevenentwintigduizend cruzeiros (CR$ 27.000,00).


Gezicht op Olinda met de Matriz de São Pedro & het [rode] huis wat gebouwd is voor Johan Maurits van Nassau Siegen Schilderij wat hangt in het huis van Aloysio Falcão de Paula Lopes, kleinzoon van Carlos de Paula Lopes en neef van Derrick Henry de Paula Lopes.
Dit huis is aanvankelijk gebouwd voor Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen, bijgenaamd de Braziliaan, in Olinda, waar hij echter niet meer heeft gewoond vanwege zijn terugkeer in 1644 naar de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden. Precies drie eeuwen later zou het in het bezit zijn van de familie de Paula Lopes tot 1944.
 

Van Johan Maurits van Nassau is bekend dat hij het Fribourg-paleis liet bouwen, zijnde de officiële residentie in Recife, was het eerste grootschalige civiele bouwwerk dat in Brazilië werd uitgevoerd. Het gebouw werd aan het einde van de 18e eeuw afgebroken vanwege de schade veroorzaakt tijdens de Pernambuco-opstand.
 

Paleis van Vrijburg, ook bekend als Paleis van de Twee Torens, was een officiële residentie gebouwd tussen 1640 en 1642 in Mauritsstad, de hoofdstad van de Nederlandse kolonie Nieuw Holland - heden- Recife, hoofdstad van de Braziliaanse staat Pernambuco.

Toen het werd gebouwd, was het het meest monumentale bouwwerk in Brazilië. Het paleiscomplex had een astronomisch observatorium [de eerste op het zuidelijk halfrond]. Het huisvestte ook de eerste vuurtoren en de eerste dierentuin -botanische tuin in Amerika.

Het Fribourg-paleis, de woonplaats en kantoren van graaf João Maurício de Nassau-Siegen in Nova Holanda, werd gebouwd op het eiland Antônio Vaz , momenteel bekend als Santo Antônio do Recife.IV/8 Carlos de Paula Lopes


Carlos is overleden op 09-06-1938 in Recife Pernambuco, Estados Unidos do Brasil, 91 jaar oud. Hij is begraven op 14-06-1938 Recife Pernambuco, Estados Unidos do Brasil. Later bijgelegd in Nossa Senhora da Soledade Kerk. De straat waar hij jaren gewoond heeft, Rua Nunes Machado, kwam uit op deze kerk.

1938 Nossa Senhora da Soledade

4/8 Knekels liggen in: Nossa Senhora da Soledade Recife Pernambuco
Jazigo da familia Carlos de Paula Lopes 1007/57 Zie ook: Graf openen! / Opening a grave!


1889 casamento5/8 & 5/9 Huwelijksvoltrekking in Jaboatão van Dona Constanca Orozimbo Álvares met & Don Carlos de Paula Lopes.
1889 embarque

Begin van de huwelijksreis; het aan boord gaan van het schip Atrato met bestemming Europa.

Met zijn waardige vrouw, gaat onze vriend Sr. Carlos de Paula Lopes, op huwelijksreis. Hij is een bekende en gedistingeerde heer in onze samenleving, en commerciële oprichter en commercieel hoofd van het respectabele bedrijf dat bekend staat als de firma Machado Lopes & Companhia, en bekend is in binnen- en buitenland.

Intelligent, actief en een genie; de heer Carlos de Paula Lopes, een persoonlijke verdienste (zijn vastberaden liefde voor eerlijk en toegewijd werk); en soortgelijke predicaten, getuigt dankzij voorzichtig en gereflecteerd pad als baas!

Dat geluk op een bries onze vriend Sr. Carlos de Paula Lopes mag vergezellen gedurende zijn tour; en dat hij weer gezond en wel terug mag komen uit Europa, om zodoende met volle kracht zijn plaats in het werk te hervatten bij zijn vrienden en familie die hem weten te waarderen.


The Atrato was built in 1888 for the Royal Mail Steam Packet Co. The ship was brand new when Carlos de Paula Lopes and his wife Constança Orozimbo Álvares went on their honeymoon to Europe.


1889 comprimentamo casamento

Na enige tijd in Europa te zijn geweest, kwamen op 09-10-1889 de eerzame Carlos de Paula Lopes met zijn vrouw Constança Orozimbo Álvares aan met het franse stoomschip Ville de Ceará.
Bij hun terugkeer waren er vele familieleden en vrienden om het paar te verwelkomen, hetgeen hen veel voldoening gaf bij hun terugkeer. Zij waren op huwelijksreis geweest.


el Ville de Ceara, fue charteado a la Société Postale Française de l’Atlantique
Carlos de Paula Lopes en Constança Orozimbo Álvares zijn gehuwd op 23 februari 1889 en zij zijn daarna naar Europa gegaan op huwelijksreis. Zij keerden na ruim een half jaar op 9 oktober 1889 terug naar Brazilië.
Slechts 1 maand later, op 15 november 1889, gebeurde er iets opmerkelijks in de wereldgeschiedenis; het Keizerrijk Brazilië kwam ten einde:

Proclamação da República do Brasil

Keizer Pedro II regeerde het land 58 jaar. Zijn bewind was gematigd liberaal, maar het regeren werd hem bemoeilijkt door de conservatieve oligarchen, die met name de afschaffing van de slavernij tegenwerkten De keizer zelf was absolute voorstander van een geleidelijke afschaffing van de slavernij.
Er waren ook problemen tussen de Rooms-katholieke Kerk en de keizer. Hij was op zich een vrome rooms-katholiek. Hij weigerde echter een veroordeling van Paus Pius IX voor te lezen waarin de vrijmetselarij werd veroordeeld.
Het waren vooral de militairen die ontevreden waren over de monarchie. Zij waren sterk gekant tegen het feit dat het ministerie van Oorlog bijna altijd werd geleid door een burger. De legerhervorming zorgde er ook voor dat radicale militairen uit de middenklasse doordrongen in de legertop. Ontevreden legerofficieren richtten de Militaire Club (Clube Militar) op. Maarschalk Manuel Deodoro da Fonseca werd tot voorzitter gekozen.
Op 9 november 1889 waren keizersgetrouwe officieren uitgenodigd voor een bal ter ere van een bezoek van Chileense marineofficieren. De republikeinse officieren van de Militaire Club waren niet uitgenodigd en zagen hun kans schoon om tijdens een nachtelijke vergaderingen de laatste details voor de coup voor te bereiden.


Echter, op 14 november, deed het gerucht de ronde dat maarschalk Deodoro da Fonseca was gearresteerd. Dit gerucht was doelbewust de wereld in geholpen door de samenzweerders die hoopten dat twijfelende officieren in actie zouden komen. Militaire eenheden gingen naar het huis van Da Fonseca en merkten dat de maarschalk niet was gearresteerd. Er was nu echter geen weg meer terug voor de militairen en Da Fonseca en Constant rukten met 600 militairen op naar Rio de Janeiro. Hoewel de staatsgreep niet gelukt was, zou het slechts een kwestie van tijd zijn dat de republiek zou worden uitgeroepen.

De avond van 15 november werd door José do Patrocínio, een oude republikein afkomstig uit een slavenfamilie, de proclamatie van de republiek geschreven. Hij werd de volgende dag, 16 november 1889, openbaar gemaakt. Het was ook pas op die dag dat keizer Pedro II van Brazilië op de hoogte werd gesteld van het feit dat hij als keizer was afgezet en dat de republiek was uitgeroepen.


Het Rijkswapen van het Keizerrijk Brazilië 1822-1989


15 de novembro de 1889 que occasionou a fundação da República dos Estados-Unidos do Brazil ~ The royal family received the official notice of exile from the provisional government of the republic. The notice justified the overthrow of the monachy and ordered Dom Pedro II and his family to leave the country within twenty-four hours.


Het Rijkswapen van de Republiek der Verenigde Staten van Brazilië vanaf 1889


Hij trouwde 42 jaar oud op 23 februari 1889 in Jaboatão, Império do Brasil [prive oratorium (met een omvangrijk geestelijk vocaal werk voor orkest) in deze parochie van Jaboatão]. Het huwelijk werd aangegaan met:
9 Constanç(i)a Orozimbo Álvares [de Araujo] [Gen. 4 Nr.: 9 OVERGROOTOUDER]
, geboren 27-01-1860 en gedoopt 13-04-1861 in Salvador Bahia, Império do Brasil.
Notitie bij doop: Batizados Freguesia / Matriz 'Paróquia Do Santissimo Sacramento e Sant'Ana' Salvador Bahia [Nazaré].

Padrinho: Conselheiro Jorge Antonio Sanaiva casada Madrinha: Constança [N.N.].
 

SANTISSIMO SACRAMENTO E SANT'ANA, SALVADOR BAHIAIV/9 Doop van Constancia Orozimbo Alvares [Araujo] de dato 14 april 1861 Paróquia Do Santissimo Sacramento e Sant'Ana Salvador Bahia [Nazaré].


Religie ~ Katholiek. Zij is geboren in Brazilie en heeft van haar geboorte de Braziliaanse nationaliteit gehad. Werd door haar zoon Anibal de Paula Lopes genoemd als zijnde Constança Alvares Cabral; dit is echter nergens op enige documentatie terug te vinden. Mogelijk zo genoemd omdat de ontdekker van Amerika Alvares Cabral was!

Adres: Av. Lima Castro, No. 237,, Antigo 151 São José Recife, Republiek van Brazilië [bron: Prefeityra de Olinda Sistema de controle de foreisos]. Livro de inscricao hipoteca lecal ni 41 pc 20 sob no 8.645 de 08.01.1906 de Recife et ref. dos predios de Olinda, fai a inscricao recishaden sole no 3593 no livro 2o pag 468 datade de 11.01.1906.

'There were slaves on the sugar fazenda were Constança grew up and were given their freedom by her.' [quote Anibal de Paula Lopes].Vanuit de family saga van Anibal de Paula Lopes [grootvader van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes] is bekend dat zijn moeder Constança Orozimbo Álvares ook slaven heeft gehad op haar suikerplantage. Zij nam het beheer over wanneer haar vader Fulgencio Orozimbo Alvares stierf toen zij nog maar 18 jaar oud was.


5/9 Dona Constança Orozimbo Álvares


They spent a 1/2 year touring Europe on her honeymoon while the house was being built in Recife. Lateron they also built a country house in a small town called Jaboatão and a cottage at the sea shore called Beauvajem.
Notitie bij het huwelijk van Carlos en Constança: Getuigen Comendador Joaquim Lopes Machado & Luis de Paula Lopes (broer van de bruidegom). Huwelijk voltrokken door Gouverneur van Pernambuco Governador do Bispado.
Kinderen van Carlos en Constança:

1. Armando de Paula Lopes 12/09/1893 Recife Pernambuco Brazilië
2. Anibal de Paula Lopes 17/03/1898 Recife Pernambuco Brazilië
[Gen. 3 Nr.: 4 GROOTOUDER] (Zie 4)
3. Arlindo de Paula Lopes 15/04/1902 Recife Pernambuco Brazilië1887 Bom Jesus dos Passos


IV/9 Betreft een bekrachtiging van de verkiezingen van de toegewijden die het beeld van

BOM JESUS DOS PASSOS

te vereren; voor het eerst op 2 oktober van het lopende jaar 1887. Constança Orozimbo Álvares stelde zich als vrouw van de Kapitein Carlos de Paula Lopes als beschermster beschikbaar.

De Eerwaarde Broederschap van Senhor Bom Jesus dos Passos van Recife is tot aan de huidige tijd nog steeds in actieve dienst bij de Optocht van Recife. Zij is ondergebracht in de Kerk ‘na Igreja do Corpo Santo’ gelegen in het oudste deel van Recife.

Met de Nederlandse invasie in 1630, werd de kerk omgevormd tot een Calvinistische tempel, en diende zelfs als een begraafplaats voor belangrijke figuren van Nederlands-Brazilië, zoals de broer van de graaf Maurits van Nassau, Jan Ernest van Nassau en de admiraal Lichthart. Volgens de architect José Luiz Mota Menezes, voegden de Nederlanders een klokkentoren aan het gebouw in overeenstemming met de Nederlandse architectonische stijl van dat tijdperk. De kerk is helaas afgebroken.

I. Jesus é condenado à morte
II. Jesus carrega a cruz às costas
III. Jesus cai pela primeira vez
IV. Jesus encontra a sua Mãe
V. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz
VI. Verônica limpa o rosto de Jesus
VII. Jesus cai pela segunda vez
VIII. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém
IX. Terceira queda de Jesus
X. Jesus é despojado de suas vestes
XI Jesus é pregado na cruz
XII. Morte de Jesus na cruz
XIII. Descida do corpo de Jesus da cruz
XIV. Sepultamento de Jesus
1911 Sociedade Protectora Familiar Pernambucana

IV/9 Memoramdum; Constança Orozimbo Álvares zat op de ledenlijst van de Sociedade Protectora Familiar Pernambucana [14-10-1911].

Zij was aanwezig bij de zitting van de jaarlijkse vergadering die drie en een half uur duurde.


1912 Jaboatão tribunas

Het Hoog Gerechthof van Justitie

Betreft het hof voor weeskinderen. Kennelijk ging Constança Orozimbo Álvares in hoger beroep na bekendmaking van een vonnis [09-08-1912].
Betreft hier de uitspraak van een hoger beroep van Constança Orozimbo Álvares [05-12-1914].


1928 Governo do Estado

IV/9 Constança Orozimbo Álvares [10-02-1928] Kabinet van de Governeur.


 
Tien jaar voor haar overlijden schreef Constança een brief aan haar zoon Anibal de Paula Lopes op 08-03-1933. Zij noemt onder ander zijn twee kinderen; als eerste zijn dochter [Carla de Paula Lopes, die later gravin zou worden] en zijn zoon Derrick Henry de Paula Lopes, de vader van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. De genoemde kamermeisje Rita wordt in de familiesaga genoemd; zij heeft een ontvoering verijdeld van Anibal.


 
Mijn geliefde zoon,

Uw gezondheid, uw vrouw en dochter, is al wat ik verlang.

Uw zussen zijn gezond.

Dona Julia is braaf en heeft u veel knuffels gegeven.

Rita (die uw dienstmeisje was) leeft nog en vraagt ​​altijd naar u.

Bent u nog steeds bij Dei..asto.

Is uw dochter erg rustig??

Arlindo's kinderen zijn erg slim.

Heeft u het laatste nieuws over Derick gehad? Ik wil iets over hem weten.
In mijn gebeden vraag ik dat hij naar NY komt.

Ontvang met uw vrouw en dochter de kus en zegen van uw moeder, Constança


5/9 Overlijden Dona Constança Orozimbo Álvares 5/9 Overlijden Dona Constança Orozimbo Álvares
IV/9 Overlijden Dona Constança Orozimbo Álvares


Constança is overleden op 23-12-1943 in Recife Pernambuco, Estados Unidos do Brasil, 83 jaar oud (oorzaak: arterio sclerose generalisada). Notitie bij overlijden van Constança: Overleden in haar huis op de Rua Soledade nr. 297. Bijgelegd in de Nossa Senhora da Soledade Kerk.10 Henry Poles Copestake Harpur [Gen. 4 Nr.: 10 OVERGROOTOUDER], geboren op 28-04-1869 om 12:15 in York, Doncaster, United Kingdom of Great Britain and Ireland [bron: Certified copy of an entry of birth No. R108005]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1869 [bron: Certified copy of an entry of birth]. Hij is gedoopt op 21-06-1869 in Brampton, Bierlow, United Kingdom of Great Britain and Ireland [bron: Baptismal entry in the Brampton Bierlow Register].
Notitie bij de geboorte van Henry: Informant Elizabeth Harpur, nee Poles.IV/10 Certified copy of an entry of birth


IV/10 Henry Poles Copestake Harpur 4/10 Baptismal entry in Brampton Bierlow Register


IV/10 Henry Poles Copestake Harpur attended the Commercial Traveller School at the age of 11 in the village of Pinner.


Although his father and mother were married at Wath upon Denim, his mother gave her address as West Milton. This small village became part of the new parish of Brampton Bierlow in 1850’s and this could be why Henry was baptised there and not in Doncaster or Wath upon Denim.

Adressen:

37 Young Street, Doncaster, Brampton Bierlow, Yorkshire, United Kingdom

Commercial Travellers’ schools, Pinner, Middlesex, London, United Kingdom

77 Jerningham Road, Telegraph Hill, New Cross Gate, London Borough of Lewisham, London, Greater London, England, SE14 5PL, United Kingdom

11 Westow Hill, Upper Norwood, Crystal Palace, London SE19 1TQ, United Kingdom

2 Patterson Road Upper Norwood, London SE19 2LD, United Kingdom

The 1939 census show Henry & Annie living in the county of Kent, Selwood Kemnal-road Chrislehurst, Borough: Penge.


Beroep: General Draper [bron: Certified copy of an entry of birth of daughter No. J4559]Mr. H. P. C. Harpur. A great pictorialist and mixed- metaphor philosopher of distinction in his time. [The British Journal of Photography]


Copy of the article regarding Croydon Camera Club April 1904 issue Croydon and Country Pictorial. 'A child descending a staircase' The bronze plaque that Henry Poles Copestake Harpur won helas was stolen [it was in possession of the widow of his grandson Derrick Henry de Paula Lopes].


THE OPTICAL LANTERN AND CINEMATOGRAPH JOURNALExhibitions of the Royal Photographic Society

Catalogue page from the Exhibition Catalogue of 1904 Forty-ninth Annual Exhibition of the Royal Photographic Society of Great Britain showing 251 'On the Kitchen Stairs' by H. P. C. Harpur. Catalogue page from the Exhibition Catalogue of 1905 Fiftieth Annual Exhibition of the Royal Photographic Society of Great Britain showing 108 'A Study' by H. P. C. Harpur. Catalogue page from the Exhibition Catalogue of 1905 Fiftieth Annual Exhibition of the Royal Photographic Society of Great Britain showing 170 'Dutch Meisjes' by H. P. C. Harpur.
Catalogue page from the Exhibition Catalogue of 1905 Fiftieth Annual Exhibition of the Royal Photographic Society of Great Britain showing 230 'The Bridge' by H. P. C. Harpur. Catalogue page from the Exhibition Catalogue of 1906 Fifty-first Annual Exhibition of the Royal Photographic Society of Great Britain showing 260 'Spring Sunshine' by H. P. C. Harpur. Catalogue page from the Exhibition Catalogue of 1907 Fifty-second Annual Exhibition of the Royal Photographic Society of Great Britain referring to H. P. C. Harpur. Exhibit title: Innocence Abroad.


 
 


 
Photograms of the Year 1907 London/New York/Sydney IN TIMES OF PEACE by H.P.C. HARPUR


1912 Kodak & Croydon Camera Club H.P.C. Harpur

Henry Poles Copestake Harpur [43 years old] appears in the famous Mees album of 1912. Charles Edward Kenneth Mees was a member of the Croydon Camera Club from 1906-1912. In 1912 he joined George Eastman at the American Kodak Park Works, Rochester, New York State in the United States of America to organise the Research Laboratory. After becoming Director of Research and Development be became a Director of the company in 1923, and in 1934 be became Vice-President.


Kodak Mees Album of 1912 picture by H.P.C. Harpur03-2-1922

Mr. H. P. C. Harpur gave one of his unique expositions on "Transparencies and Lantern-slide Making," a not altogether vanished attack of lumbago stiffening his neck towards his audience.

First came a uric-acid comparison between the combined technician and artist (so well illustrated by the lecturer) and those doleful people who filled evenings with abstract papers on optics and other scientific subjects; those who read from manuscript and departed without the expenditure of a scrap of mental effort. "Attache-case merchants," scornfully said Mr. Harpur.

He then brought forward an apparatus resembling a guillotine, whose blade descended in steps, but refrained from describing its application. A more "glorified " and complicated model followed, of which a full description was given in loving terms. It afforded strip exposures behind a negative capable of being turned any way, the contrivance being guaranteed light-tigh before and after exposure. He, the lecturer, had been round the appliance with a lighted match and could swear to the accurae of this statement. It appeared well adapted for the purpose, and more convenient than the strip of card usually used by les ingenious mortals.

By its aid a transparency was exposed in strips, and when the best exposure was found it was repeated for the whole plate. When developing it he imparted the somewhat remarkable news
that for fear of oxidation he never washed. Also for desperate cases it was advisable to filter the hypo solution.

Finding the right exposure in the same way for a lantern plate a capital slide was secured of a first-class sepia tone. To do Mr Harpur bare justice it must be said that he invariably obtains most pleasing shades of sepia, and his somewhat monotonom formula is as follows :

A. Ammonium bromide 1 dr. [Water to 10 drs.]
B. Ammonium carbonate 1 dr. [Water to 10 drs.]
C. Ammonia, .880 1 dr. [Water to 10 drs.]

Dissolve two grains tabloid pyro in about half an ounce of water; take 40 minims each of A and B ; add 21 minims* of C. and make up to 11 drs.

An acid fixing bath was to be avoided as it injured the tone. "The same remark applies to sepia bromides," confirmed Mr. Wadham. "I am not lecturing on bromide prints, Sir," fiercely lumbagoed Mr, Harpur. Mr. Sellors here gently pointed out that the interruption was by way of support, and not opposition. "I require no support," snapped Mr. Harpur, defiantly throwing back his head and catching a nasty rick of the enemy in consequence.

The demonstration closed with a lantern-show of the (normally amiable) lecturer's slides, and they certainly were "top-hole" in all respects. Having regard to his indisposition the discussion was
of a comparatively kindly nature, even the miserable "attache-case merchants " forbearing. Mr. Vivian Jobling said that mind-i ful of present high prices, trial exposures had been made on gaslight papers of Wellington's as a guide to correct exposures on their gaslight lantern-plates. Once the key ratio was found the method worked well. There was no reason why any bromide papei should not be used with any lantern-plate once such ratio was ascertained. A most hearty vote of thanks was accorded the lecturer lumbago and all, for an instructive and highly amusing evening.
He also appears in the list of presidents of Croydon Camera Club for 1915. [Information found in the centenary history of the club (1890-1990)]. Meetings, 128A George Street, Wednesdays, 8 p.m. Sec., W.H. Claypoole, B.A., 53 , Ashburton Avenue, Addiscombe, Croydon.
 
The Club settled down to steady work, increased its activities and its membership and was fortunate in finding a succession of Presidents whose fame is fittingly summarised in the words of Raskin in the National Gallery with reference to the Old Masters viz: that "They are entitled to a veneration and respect to which no modern can pretend! (These words have since been painted out at the instance of a late Director of the National Gallery!) But we may remember with admiration the names of Wratten, W. H. Smith, Isaac, Sellors, Dodsworth, Hicks and Harpur who carried on the best traditions of the Club and helped to foster its world wide reputation.
 


IV/10 Census 1881: Henry attended the Commercial Traveller School at the age of 11 in the village of Pinner.
IV/10 Census 1891: Henry, a Drapers assistant, was living at his siter Marian and his brother in Law Charles Phillips who was a Draper, in London Greenwich district.
IV/10 Census 1901: Henry, a Draper is now living at 11 Westow Hill, Upper Norwood Lambeth with his wife Annie Elizabeth Parks and daughter Gladys Copestake Harpur.


IV/10 Census of 1911 personally written and signed by Henry Poles Copestake.
The 1939 census show Henry & Annie living in the county of Kent, Borough: Penge.11 Westow Hill Upper Norwood Croydon 21st Centrury development proposal op the house


Westow Hill Upper Norwood Croydon; looking at the West Tower of Crystal Palace. The Shop was on this part of the road.
11 Westow Hill Upper Norwood Borough of Croydon London

2 Patterson Road Upper Norwood, London SE19 2LD, United Kingdom
Henry is overleden op 04-06-1955 in Sidcup Kent, Surrey, United Kingdom of Great Britain and Ireland, 86 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Henry: Death Registration Month/Year: 04-06-1955. Age at death (estimated): 86. Registration district: Sidcup. Inferred County: Kent: Harpur Henry Poles Copestake of 2 Patterson-road London S.E. 19. Died 04 June 1955 at Selwood Kemnal-road Chrislehurst Kent. Probate London 18 July Gladys Copestake Smidt van Gelder. Effects 6877 pounds 7s. 9d.4/10 Probate Henry Poles Copestake Harpur 04-06-1955


IV/11 Certified copy of an entry of marriage of Henry Poles Copestake Harpur and Annie Elizabeth Parks.


4/10 & 11 Marriage Henry Poles Copestake Harpur & Annie Elizabeth Parks [Greenwich marriage registration]


Hij trouwde, 28 jaar oud, op 17-08-1897 in Kent Surrey United Kingdom of Great Britain and Ireland [bron: Certified copy of an entry of marriage G30257] met de 29-jarige Anne Elizabeth Parks [Gen. 4 Nr.: 11 OVERGROOTOUDER]. Henry en Anne gingen op 08-08-1897 in Hatcham Lewisham, Londen United Kingdom of Great Britain and Ireland in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Anne en Henry vond plaats op 17-08-1897 in Parish of St. Catherines [bron: Certified copy of an entry of marriage G30257].
11 Ann(i)e Elizabeth Parks [Gen. 4 Nr.: 11 OVERGROOTOUDER]
, geboren op 17-12-1867 in Hoxton New Town, Islington, Middlesex [Greater London], United Kingdom of Great Britain and Ireland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1868 [bron: Certified copy of an birth R108005]. Baptized 10-01-1868 at St John The Baptist Hoxton in the county of Middlesex., England, United Kingdom of Great Britain and Ireland.
Notitie bij de geboorte van Anne: Registered by mother Jane Parks, born 33 Allerton Street Hoxton New Town Islington, county of Middlesex Great Britain.IV/11 Birth of Anne Elizabeth Parks


4/11 Baptism Annie Elizabeth Parks


4/11 Anne Elizabeth Parks
77 Jerningham Road, Telegraph Hill, New Cross Gate, London Borough of Lewisham, London, Greater London, England, SE14 5PL, United Kingdom


The etymology of the Parks family names is "Son of the steward of Church Lands". Anne is overleden in 1957 Sidcup Kent, Surrey, United Kingdom of Great Britain and Ireland, minstens 89 jaar oud.
Adressen:

33 Allerton Street, Hoxton, New Town, Shoreditch, Middlesex, London, United Kingdom

77 Jerningham Road, Telegraph Hill, New Cross Gate, London Borough of Lewisham, London, Greater London, England, SE14 5PL, United Kingdom

11 Westow Hill, Upper Norwood, Crystal Palace, London SE19 1TQ, United Kingdom

2 Patterson Road Upper Norwood, London SE19 2LD, United Kingdom (5Z Portman Mansions)

The 1939 census show Henry & Annie living in the county of Kent, Selwood Kemnal-road Chrislehurst, Borough: Penge.

Kind van Henry en Anne:
I. Gladys Copestake (Tony) Harpur [Gen. 3 Nr.: 5 GROOTOUDER] (Zie 5)4/11 Death registration 1957 of Annie Elizabeth Harpur nee Parks


12 Cornelis Frederik Willem Karel Happé [Gen. 4 Nr.: 12 OVERGROOTOUDER], geboren op 20-09-1854 in Palembang Nederlandsch Indië. Cornelis is overleden op de Koffieondernemening Batoe Djamoes op 04-01-1928 in Sragen Soerakarta Solo ond. Batoe Djamoes (Sragen) Nederlandsch Indië, 73 jaar oud.
 

Functie: Officier der Koninklijke Nederlandse Marine (Luitenant ter Zee der tweede klasse). Gegevens dapperheidsonderscheiding: Datum Koninklijk Besluit 06-10-1874 No. 10 Atjeh - 2e expeditie 9 december 1873-20 april 1874
Beroep: Administrateur verschillende cultuurondernemingen [bron: Stichting Indisch Familie Archief SIFA].
 

Hij was ondermeer voorzitter van het Neutraal Militair uitspanningslokaal [societeit] te Soerakarta.
Woonde tot zijn dood in Bandoeng in de Gelriastraat nr. 19.
Onderscheiding: Kruis der Willemsorde 4e klasse [bron: Stichting Indisch Familie Archief SIFA]Familiewapen Happé uit het familieboek Happé
Familiewapenboek van Helman
Familiewapen Happé ontwerp van Sigtenhorst


R.T. Muschart brief inzake de betekenis van de naam Happe. R.T. Muschart is voornamelijk bekend inzake zijn Heraldische collectie.
4/12 Happé 4/12 Cornelis Frederik Willem Karel Happé 4/12 Cornelis Frederik Willem Karel Happé


IV/12


Benoeming Adelborst 3e klasse der Marine 19 juli 1869 [Een adelborst is een marineofficier in opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Het woord adelborst is een verbastering van het woord adelbursche, dat is edelknaap. De naam stamt nog uit de tijd dat enkel jongens uit families van adel toegelaten werden tot de officiersopleiding]


1872 Adelborst 2e klasseIV/12


Benoeming Adelborst 2e klasse der Marine 01 september 1872


20-08-1872 Stoomschip Z.M. 'Citadel van Antwerpen'

17-06-1874 M.S. 'Zeeland'05-11-1874 Z.M. 'T metalen kruis'

Overgeplaatst op het stoomschip 't Metalen Kruis op 18 juli 1874


1874 Adelborst 1e klasseIV/12


Eervolle vermelding als Adelborst 1e klasse der Marine 09 oktober 1874


02-01-1875 Z.M. 'Korvet van Speijk'27-04-1875 Z.M. 'Prinses Amalia'IV/12


Benoeming als Adelborst 1e klasse tot 2e Luitenant ter Zee 2e klasse 29 April 1875 [Vanaf de rang luitenant ter zee der 3e klasse of 2e luitenant (Korps Mariniers) is men officier]


22-07-1875 Z.M. 'VICE ADMIRAAL KOOPMAN'01-03-1877 Vergunning tot langdurig verlof02-08-1877 Zr. Ms. monitor 'Krokodil'10-07-1882 Z.M. wachtschip 'Gedeh'

Zijne Majesteits wachtschip Gedeh


10-10-1883 Eervol ontslag als commandant nr. 1411-01-1884 Z.M. stoomschip 'Onrust'05-02-1884 Z.M. schip 'Laesefair'

IV/12


Geplaatst als 1e officier op het schip Laesefair op 5 februari 1883. Bij Zijne Majesteits besluit van 20 november 1883 No. 37 op zijn eigen daartoe gedaane verzoek eervol in den zeedienst ontslagen met den laatsten deze maand


Ereteken Atjeh Atjeh Medaille
Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven, ook wel "Expeditie-Kruis of Kruis voor Krijgsverrichtingen" genoemd, is een Nederlandse militaire onderscheiding.

Het op 19 februari 1869 ingestelde kruis wordt aan alle officieren, onderofficieren en manschappen toegekend die aan een bepaalde belangrijke expeditie deelnemen.
Tijdens de zogenaamde eerste Atjeh-oorlog en het begin van de tweede Atjeh-oorlog in 1873-1874 probeerden de Nederlandse troepen een paleis (kraton) van krijgsheer Tiban Mohammed te veroveren. De eerste expeditie (april 1873) was een verlies, het doel (Meusigit) werd veroverd, maar de commandant (Gen-maj. Kohler) werd gedood.

In november 1873 keerde generaal van Zwieten terug met een troepenmacht van 13.000 man. De vangst van de kraton duurde een week. De krijgsheer en zijn krijgers waren de jungle in gevlucht.
4/12 Cornelis Frederik Willem Karel Happé


Bijdrage aan het boek 'Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van het Bandjermasinsche Rijk 1863-1866. Zie FAMILY HISTORY/FAMILY SAGA I/Resident


Hulde voor het vaandel, het leger en zijn vader E.C.F. Happé


Landbouwonderneming Mênta-Toelakan WonogiriLandbouwonderneming Batoe Djamoes bij SragenAdministrateurswoning van koffieonderneming Batoe-Djamoes bij Karangpandan in de Vorstenlanden [Indonesia ~ Jawa Tengah, Karanganyar]


Interieur Gelriastraat nr. 19 te Bandoeng


[01-02-1897] Nederlands Postzegelverzamelaarsbond14.08.1897 Volmacht Jan Maurits Anton KrusemanJan Maurits Anton Kruseman was een broer van zijn vrouw Henriette Philippine Lambertine Kruseman.IV/12 Cornelis Frederik Willem Karel Happé schrijft in het gedenkboek van zijn dochter [Héléne Philippine Adelheide Happé] een bericht aan haar op zijn geboortedag 20 september.Solo 5 januari 1928 Grafkelder Happé


4/12 & 4/13 Trouwacte van C.F.W.K. Happé & H.P.L. Kruseman


Cornelis Frederik Willem Karel Happé & Henriette Philippine Lamberdina Kruseman komen voor op de paspoortkaart van hun dochter Helene Philippine Adelheide Havelaar- Happé. Zij was de zus van Paul Louis Elize Happé.
Hij trouwde 28 jaar oud op 10-01-1883 in Bojolali (res. Soerakarta) Nederlands Indië. Het huwelijk werd aangegaan met:
13 Henriëtte [Jet] Philippine Lambertine Kruseman [Gen. 4 Nr.: 13 OVERGROOTOUDER]
, 27 jaar oud, geboren op 22-05-1855 in Salatiga Nederlandsch Indië.
 
4/13 Twee brieven van Lambertina Catharina Elisabeth Olhoff & Hendrik Martinus Kruseman [Gen. 6 Nr.: 53 & 52 OUDOUDERS] naar aanleiding van de geboorte van hun kleindochter Henriëtte Philippine Lambertine Kruseman Dochter van Jan Adam Kruseman & Helena Suzanna Dézentjé [Gen. 5 Nr.: 26 & 27 BETOVERGROOTOUDERS]


Religie: Protestant [bron: Nederlands patriciaat] Bevolkingsregister: De familie-overlevering gewaagt van eene afstamming uit Zweden. Echter de familienaam komt zeker voor in de Kerkelijke registers in Hamm (Westphalen) Duitsland als: Kruszman, Cruseman, Krüsemann, enz.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Hentriëtte: In Patriciaat staat 10 januari genoemd; op het krantenartikel staat 6 januari! [bron bij het huwelijk van Cornelis en Hentriëtte: Nederlands patriciaat & krantenknipsel]Henriëtte Philippine Lambertine (Jet) Kruseman woonde vertrok vanuit 's Gravenhage 09-01-1869 naar Breda, daarna vanaf 25 okt 1871 naar Arnhem. Ze ging samen met haar moeder terug naar Indië in september 1879.


IV/13 Henriëtte Philippine Lambertine Kruseman staand in het midden, samen met haar moeder Helena Suzanna Dezentjé en broers.


Familiewapen: In groen een geharnaste zilveren linkerarm, in de vleeskleuringe hand een zilveren zwaard met gouden gevest, en vergezeld van vier zilveren kruisjes in de vier hoeken van `t schild. Helmteken: de arm, met `t zwaard, uitkomende. Dekkleeden: zilver en groen.
 


4/13 Henriette Phillipine Lambertina Kruseman 4/13 Henriette Phillipine Lambertina Kruseman 4/13 Handtekening Henriette Phillipine Lambertina Kruseman 4/13 Bericht van trouwen


IV/13 Henriëtte [Jet] Philippine Lambertine Kruseman schrijft in het gedenkboek van haar dochter [Héléne Philippine Adelheide Happé] een bericht ["Weet alles en vergeef alles"] aan haar op haar geboortedag 22 mei.


Hentriëtte [Jet] is overleden op 09-09-1941 in Bandoeng Nederlandsch Indië, 86 jaar oud.
Kind van Cornelis en Hentriëtte:
I. Paul Louis Elize Happé [Gen. 3 Nr.: 6 GROOTOUDER] (Zie 6)14 Gerhardus Visscher [Gen. 4 Nr.: 14 OVERGROOTOUDER], geboren op 31-08-1869 in Winschoten Koninkrijk der Nederlanden.IV/14 Geboorteaangifte Gerhardus Visscher


4/14 Gerhardus Visscher


Beroep: Kastelein / Logementhouder in de Breestraat te Leiden. In 1890 aangekomen (en ongehuwd) in Leiden. Hij was toen werkzaam als Kelner. Op 23-10-1891 vertrokken naar Winschoten [bron: bevolkingsregister Leiden & Huwelijksakte 1189]. Toch staat hij verder sedert mei 1896 tot 1900 bekend als Kastelein van de Buitensocieteit.
 
In dit bevolkingsregister is te zien dat Gerhardus Visscher in 1890 zich in Leiden vestigd en nog ongehuwd is.


Versierde gevel van hotel 'LEVEDAG' uit 1898. Gerard Joseph Andries Levedag was de oorspronkelijke Hotelhouder. Het was versierd in verband met het 'JUBILAEUM AFDEELING LEIDEN'. De maatschapij tot bevordering van de geneeskunst vierde op 19 mei 1989 haar 50-jarige bestaan.
Kerkgenootschap: Nederlands Hervormd.

Woonachtig:
1869 Winschoten
1890 Leiden (aan den Breestraat 85)
1891 Winschoten
1894 's-Gravenhage
1900 Zwolle (aan den Stationsweg) [overleden in Leiden]IV/14 Gerhardus Visscher stamt (elf generaties verder) zowel via zijn moeder als van zijn vader af van Nomno Hillens & Reenke Phebens [Gen. 15 Nr.: 29456 & 29457 STAMOUDGROOTOUDER/Gen. 14 Nr.: 15286 & 15287 STAMOUDOUDER].


Gerhardus is overleden op 20-03-1900 in Leiden Koninkrijk der Nederlanden, 30 jaar oud. Hij is in 1900 te Amsterdam (!) begraven in de graventuin op de begraafplaats 'De nieuwe Ooster' op de Kruislaan. Later staat hij genoemd op het graf van zijn vrouw in Zwolle [de plaats waar hij woonde toen hij overleed]. Zijn vrouw heeft hem ruim 70 jaar overleefd! Zwolle was ook de geboorteplaats van twee van zijn kinderen:

*Gerhardus Adam Visscher 1897 - 1983 X Engelina van Haga!
*Johan Heinrich Visscher 1899 - 1980Opvallend is dat Gerhardus ten tijde van zijn overlijden nog steeds als Kastelein werkzaam was in Leiden terwijl zijn domicilie in Zwolle was.


IV/14 Gerhardus Visscher was sinds 1896 kastelein van de Buitensociëteit te Leiden. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om de sociëteit Amicitia nr. 86 in de Breestraat te Leiden. De Buitensociëteit van Amicitia lag aan de Steenstraat [naast de Rijnburgerpoort].


IV/14 Het overlijden van Gerardus Visscher. Hij stierf op 30 jarige leeftijd op 20-03-1900 na een smartelijk lijden. Niet bekend is waaraan.


HIER RUST
GERHARDUS VISSCHER
GEB 31 AUGUSTUS
OVERLEDEN 30 J OUD
……………..
RUST……………….GOD
Ook genoemd op het graf van zijn vrouw in Zwolle!


IV/14 & 15 Huwelijk tussen Gerhardus Visscher en Maria Christina Meijer


4/14 & 15 Huwelijk tussen Gerhardus Visscher en Maria Christina Meijer


Hij trouwde 25 jaar oud op 14-11-1894 in `s-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden. Het huwelijk werd aangegaan met:
15 Maria Christina Meijer [Gen. 4 Nr.: 15 OVERGROOTOUDER]
, 24 jaar oud, geboren op 23-02-1869 in `s-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden. Kerkgenootschap: Evangeliscch Luthers.
Beroep: Naaister
Maria is overleden op 14-01-1971 in `s-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden, 101 jaar oud. Zij is begraven in 1971 in Zwolle Koninkrijk der Nederlanden.

1894 woonachtig in 's-Gravenhage
1900 woonachtig in Zwolle (aan den Stationsweg)
1930 woonachtig in Utrecht
10-08-1932 ingeschreven in 's-Gravenhage, komende van Utrecht.4/15 Geboorte Maria Christina Meijer. Note: zij is genoemd naar haar overgrootmoeder Maria Christina Arend(t)z Gen. VII nr.:127 4/15 Geboorte Maria Christina Meijer


4/15 Maria Christina Meijer


Adressen:
vanaf 23-08-1932 tot 15-10-1941 Klimopstraat 129,
vanaf 29-01-1943 tot 16-08-1946 Piet Heinstraat 85,
vanaf 16-08-1946 tot 10-08-1954 Fuchsiastraat 46,
vanaf 10-08-1954 tot 30-11-1965 Soendastraat 11,
vanaf 30-11-1965 tot 14-01-1971 Soendastraat 15,
allen in ’s-Gravenhage, Koninkrijk der Nederlanden
[bron bij het huwelijk van Gerhardus en Maria: Persoonskaart Centraal Bureau voor Genealogie]
 

61 jaar / 31-03-1930 huwelijk dochter

Gen IV / 14 & 15. Na het overlijden van Gerhardus in 1900 gaat Maria in 's-Gravenhage wonen vanaf 23-08-1932 in de Klimopstraat 129.


4/15 Maria Christina Meijer 4/15 Maria Christina Meijer 100 jaar oud d.d. 23-02-1969.
M
aria is overleden op 14-01-1971 in `s-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden, 101 jaar oud. Begraven in 1971 te Zwolle, (Algemene begraafplaats Meppelerstraatweg). Op het graf staat haar echtgenoot Gerhardus Visscher, die ca 70 jaar eerder is overleden. Hij is echter in 1900 begraven in Amsterdam!


Kind van Gerhardus en Maria:
I. Frederika Louise Wilhelmina (Loes) Visscher [Gen. 3 Nr.: 7 GROOTOUDER] (Zie 7)NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE