https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
FORTUNA FORTES FOVET GENERATIE IPROBANDUS Marnix Alexander de Paula LopesGeneratie 1 ( kwartierdrager )

1 Marnix Alexander (Al/Alex) de Paula Lopes [Gen 1 Nr.: 1 INCIPIT VITA NOVA ˜ PROBANDUS]
, geboren op 29 juli 1966 in Johannesburg [J'burg / Jozi], Republiek van Zuid Afrika. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1966 [bron: Volledige geboortesertifikaat No. 8154].
 


Notitie bij de geboorte van Al Alex:
Republic of South Africa Republiek van Suid-Afrika. Full Birth certificate Volledige geboortesertifikaat. Birth entry number Geboorte-inskrywingsnommer: 660729 5174 00 3. Population group Bevolkingsgroep: White

Zie het artikel: 'De Paula Lopes' name.

Bloedgroep: A; Rhesusfactor: D positief.
 
Geboortecertificaat M.A. de Paula Lopes


Benoeming tot toeziend voogd: Everhard Christiaan Frederik Happé [neef van Louise Pauline Désirée Happé, moeder van de Probandus].


Donorregister per 15.08.2019

I/1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Bevolkingsonderzoek Nederland 2022 Darmkanker ontlastingtest; vroegtijdig onderzoek naar bloed in ontlasting t.g.v. poliepen. 2022 Op 20-07-2022 resultaat retour: er is geen vervolgonderzoek nodig.


  British subject:

CITIZEN OF UNITED KINGDOM AND COLONIES

C 368598 Issued at British Consulate-General Johannesburg.

Naturalisatie als zijnde de tweede generatie buiten Groot Britannie geboren. De vader van Marnix Alexander de Paula Lopes is geboren in Recife. Hij (Derrick Henry de Paula Lopes) is genaturaliseerd in 1936 (zie generatie 2 Nr.: 2). Zijn moeder (Gladys Copestake Harpur) was van Britse komaf (zie generatie 3 Nr.: 5).

Vanaf 28-08-1996 is er sprake van `Dual nationality`.


EX SANGUINIS

Ex sanguinis

By birth abroad [Johannesburg, South Africa], which constitutes "by descent" if one of the parents is a British citizen otherwise than by descent (for example by birth, adoption, registration or naturalisation in the UK (– see Derrick Henry de Paula Lopes). British citizenship by descent is only transferable to one generation down from the parent who is a British citizen otherwise than by descent, if the child is born abroad.

Although the father of the probandus Marnix alexander de Paula Lopes was born in Brazil on the 27th November 1920 in Recife Pernambuco and given the names Derrick Henry de Paula Lopes, he became a British national by naturalisation under the British Naturalisation and Status of Aliens Act of 1914 [Certificate No. CZ 225], at the age of 15 (1st January 1936), via his mother Gladys Copestake Harpur, who was of British descent.

Also you'll be a British citizen if one of your parents was a British citizen when you were born. According to the 1981 British Nationality Act, an individual born outside the UK can be a British citizen if at the time of the birth either the father or the mother was a UK national. In this case the father was.

Thus the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes became a british Citizen of United Kingdom and Colonies [CUKC] by birth 29th July 1966.

What does 'right of abode' mean? You are free of immigration controls, meaning you can live and work without any restrictions in the United Kingdom and Northern Ireland.

The Probandus was entered into his fathers passport when he was six years old awaiting his own passport.2023 Coronation pledge of allegiance

“All persons of goodwill in The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of the other Realms and the Territories to make their homage, in heart and voice, to their undoubted King, defender of all”.

‘I swear that I will pay true allegiance to Your Majesty, and to your heirs and successors according to law. So help me God.’ [06-05-2023]


STILL IN USE


Dual nationality / Dubbele nationaliteit

By birth citizen of the Republic of South Africa until 1996 [anyone born in the territory of South Africa before 6 October 1995 automatically has South African nationality] British citizen since 1966 of The United Kingdom and Colonies [you'll be a British citizen if one of your parents was a British citizen when you were born] Nederlands Staatsburger sinds 1996 in het Koninkrijk der Nederlanden [op basis van de nationaliteit van de moeder is staatsburgerschap aangevraagd en verkregen]


Those who previously held South African citizenship (other than by naturalization), which is the case with the Probandus, are always entitled to permanent residence in South Africa and may apply to resume (naturalize) their South African citizenship after indefinitely returning so long there is sufficient proof of previously held South African citizenship [in this case by birth, as the Probandus was born in Johannesburg in 1966]. The permanent residence holder will then be required to reside in South Africa until he becomes eligible to restore [re-naturalize] as a South African citizen. The application for resumption of South African citizenship requires proof of residence in South Africa for one year immediately prior to the application.
 

So in other words; if desired / necessary, the Probandus can still obtain his old South African nationality.

A South African citizen who by a formal and voluntary act acquires the citizenship of another country [such in the case of the Probandus in 1996], automatically loses his or her South African citizenship unless they apply for, and receive permission to retain their South African citizenship before acquiring the citizenship of the new country [which was not done].Kennisgeving naturalisatie Nr.: 9601-05-0025 Datum KB 28-08-1996: Bij koninklijk besluit het Nederlanderschap verleend. Nummer KB: 96.004201.


NOG IN GEBRUIK


Inlijving op 25 oktober 1996 Nr.: 66.07.29.666 Directie dienstplichtzaken, bureau positiebepaling.
 


       


Emigratie:
1974 Zuid Afrika (apartheid tijd) naar Spanje (Franco tijd)
1974 Spanje (franco tijd) naar het Koninkrijk der Nederlanden (Koningin Juliana tijd).
19 november 1974 gemeld bij gemeentepolitie `s-Gravenhage voor verblijf bij ouders. Op 28 april 1976 verleend een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur nr. C 73265. Vergunning tot vestiging 29 juli 1987. A 298348 . Vergunning tot Vestiging 15 november 1995 nr. : 05720285 van korpschef van Regio Hollands-Midden. Arbeid is vrij toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is hiervoor niet vereist.

Notitie bij Al Alex: Testament d. 27.859 02 4374 versie: 100303 [10-03-2003]

Religie: PANTHEISTISCHE AGNOSTICUS
 

Agnosticus

Wat is een agnosticus? Agnosticisme komt van het Grieks ''gnoosis'' (weten), met het voorvoegsel ''a-'' (niet). Letterlijk is dus een ''agnost'' "iemand die (het) niet weet".
Een agnost is van mening dat het onmogelijk is om de waarheid te kennen omtrent de zaken waar het Christendom en andere religies zich mee bezig houden, zoals God en het hiernamaals. Agnostici zijn geen atheïsten.
Een atheist, net als een Christen, huldigt het standpunt dat we kunnen weten of er wel of geen God is. De Christen is van mening dat we kunnen weten dat er een God is; de atheïst, dat we kunnen weten dat er die er niet is. De agnost stelt zijn oordeel uit, zeggende dat er niet voldoende bewijs is, noch voor bevestiging, noch voor ontkenning. Tegelijkertijd kan een agnost zeggen dat het bestaan van God, ook al is het niet onmogelijk, heel erg onwaarschijnlijk is. Hij kan de houding hebben zoals een behoedzame filosoof zou hebben ten opzichte van de goden van het oude Griekenland. Als iemand mij zou vragen om te bewijzen dat Zeus, Poseidon, Hera en de rest van de Olympische goden niet bestaan, dan zou ik daarvoor geen doorslaggevende argumenten kunnen vinden. Een agnost kan vinden dat de christelijke God even onwaarschijnlijk is als de Olympische goden. Als de oudste agnost wordt wel Protagoras (480 - 410 v. Chr.) gezien. Hij achtte het onmogelijk om het bestaan van de goden uit de Griekse mythologie te bewijzen. Een bekend citaat van Protagoras is: ''De mens is de maat van alle dingen''.

Wat is een Pantheïsmt? Pantheïsme (Grieks: pan = alles; theos = God) is een levensbeschouwing die ervan uitgaat dat alles (en iedereen) goddelijk is. Het goddelijke is immanent en alomvattend in alle levende wezens.5416
Notta do Ḥerem que se publicou de Theba em 6 de Ab, contra Baruch espinoza

Os SSres. Do Mahamad fazem saber a V[ossas] M[erce]s como a diaz q[ue], tendo noticia das mâs opinioins e obras de Baruch de Espinoza, procurarão p[or] differentes caminhos e promessas reira-lo de seus máos caminhos, e não podendo remedia-lo, antes pello contrario, tendo cada dia mayores noticias das horrendas heregias que practicava e ensinava, e ynormes obras q[eu] obrava, tendo disto m[ui]tas testemunhas fidedignas que depugerão e testemunharão tudo em prezensa de ditto Espinoza, de q[ue] ficou convensido; o qual tudo examinado em prezensa dos Ssres. Hahamim, deliberarão com seu parecer que ditto Espinoza seja enhermado e apartado da nação de Israel, como actualmente o poin em herem, com o herem seguinte: “Com sentença dos Anjos, com ditto dos Santos, nos enhermamos, apartamos e maldisoamos e praguejamos a Baruch de Espinoza, com consentim[en]to de todos esta K[ahal] K[adoš], diante dos santos Sepharim estes, com os seis centos e treze preceitos que estão escrittos nelles, com o herem que enheremou Jahosuah a Yeriho, com a maldissão q[eu] maldixe Elisah aos mossos, e com todas al maldis[s]õis que estão escrittas na Ley. Malditto seja de dia e malditto seja de noute, malditto seja em seu deytar e malditto seja em seu levantar, malditto elle em seu sayr e malditto elle em seu entrar; não quererá A[donai] perdoar a elle, que entonces fumeará o furor de A[donai] e seu zelo neste homem, e yazerá nelle todas as maldis[s]õis as escrittas no libro desta Ley, e arrematará A[donai] a seu nome debaixo dos ceos e apartalo-a A[donai] para mal de todos os tribus de Ysrael, com todas as maldis[s]õis do firmamento as escritas no libro da Ley esta. E vos os apegados com A[donai], vos[s]o D[eu]s, vivos todos vos oje”. Advirtindo que ning[u]em lhe pode fallar bocalm[en]te nem p[or] escritto, nem dar-lhe nenhum favor, nem debaixo de tecto estar com elle, nem junto de quatro covados. Nem leer papel algum feito ou escritto p[or] elle.
[…] E para que conste a todos o que a pas[s]ado sobre isto, hordenarão os S[eño]res do Mahamad, por todos sete botos, se fize[s]e termo deste cazo neste livro, firmado de todos:

Joseph de los Rios, J. Slomo Abrabanel, Ishac Belmonte, Jaacob Barzilay, Abraam Pereyra, Abraham Pharar, Abraham Nunes Henriques, Saul Levy Mortera, Ischac Abuab, Binjamin Mussaphia, Semuel Salom, Dor Efraim Bueno, Immanuel Israel Dias, Izak Bueno, David Osorio, Abraham Telles.
Akte waarmee Spinoza verbannen werd uit de Portugees-Joodse gemeente van Amsterdam, donderdag 27 juli 1656 = 6 Av 5416 (Hebreeuwse kalender). Escamoth, register van besluiten van de parnassim (bestuurders) van de Portugees-Joodse gemeente Talmud Tora.


Herem (banvloek) tegen Spinoza

De heren van Ma'amad [leiders] verklaarden dat zij lang geleden al wisten van de verkeerde opvattingen en verkeerde gedrag van Baruch Spinoza en met verschillende middelen en waarschuwingen hebben geprobeerd om hem van het kwaad af te wenden. Aangezien dat niet hielp en integendeel hij zijn afschuwelijke ketterijen bleef onderwijzen. Verder zijn ongehoorde gedrag waarvan vele getuigenissen in aanwezigheid van de Spinoza, alle besproken voor de heren chachamiem, besloot volgens hen wordt opgelegd aan hem anathema en het was weg van het volk Israël, volgens Jerem de volgende verklaring: Volgens het vonnis van de engelen, en het oordeel van de heiligen, die wij stellen herem, te verdrijven, verketteren en te vervloeken Baruch Spinoza, met de instemming van deze heilige gemeenschap, de heilige boeken van de wet met zijn 613 voorschriften. in hen, met de herem (banvloek) van Jozua tegen Jericho, met de vloek waarmee Elisha de jongeren vervloekte en alle vervloekingen die in de wet geschreven. Laat hij vervloekt zijn bij dag en nacht; vervloekt voor het slapengaan en vervloekt bij het opstaan; vervloekt als hij naar buiten komt en vervloekt als hij terugkomt. Dat A[donái] hem niet vergeeft. De toorn en woede van A[Donai] worden ontketend tegen deze man en tref hem met al de vervloekingen geschreven in het boek van de wet. A[Donai] zal zijn naam uitwissen onder de hemel en hem verdrijven van alle stammen van Israël en hem overlaten aan het kwaad met alle vloeken van de hemel geschreven in het Boek van deze wet. Gij die trouw zijt aan A[Donai] uw G[od], leef heden in vrede. Merk op dat niemand mondeling of schriftelijk met hem mag communiceren, dat niemand hem een gunst bewijst, dat niemand blijft bij hem onder één dak of binnen vier el van hem af verblijft, dat niemand een tekst leest die door hem gemaakt of geschreven is. " Voor de goede orde wordt alles wat er is gebeurd, op bevel van de heren van Ma'amad, met alle zeven stemmen, wordt opgenomen in dit boek, met de ondertekening van allen:

Joseph de los Rios, J. Shlomo Abravanel, Isaac Belmonte, Jaacob Barzilay, Abraam Pereyra, Pharar Abraham, Abraham Nunes Henriques, Saul Levy Mortera, Ischac Abuab, Binjamin Mussaphia, Semuël Salom, Dor Efraim Nou, Immanuel Israël Dias, Izak Nou, David Osorio, Abraham Tellesanuel Israel Dias, Izak Bueno, David Osorio, Abraham Telles.
Document through which Spinoza was banned by the Portugese Jewish community of Amsterdam, Thursday, 27 July 1656 = 6th of Av, 5416. Escamoth, register of the resolutions of the parnassim (rulers) of the Portugese Jewish synagogue Talmud Tora, Amsterdam.Herem (excile curse) against Spinoza

The Lords of Maamad [the leaders of the community] announce that they have long known of the wrong opinions and erroneous behavior of Baruch de Spinoza and by various means and warnings have tried to turn him away from the wrong path. As they did not obtain any result and, on the contrary, the horrible heresies that he practiced and taught were increasing, as well as his unheard-of behavior on which there are many testimonies that were given in the presence of the mentioned Spinoza, all analyzed in the presence of the Messrs. Chachamim, they decided according to them that an anathema should be imposed on him and that he be set apart from the nation of Israel, according to the following declaration by Jérem:
By the verdict of the angels, and the judgment of the saints, we impose jérem, expel, execrate and curse Baruch of Spinoza, with the consent of this Holy community, before the Sacred Books of the Law with its six hundred and thirteen precepts that are written in them, with the jérem with which Josué imposed Yerijó, with the curse with which Elisha cursed the young people and with all the execrations written in the Law. Cursed be it by day and cursed by night; cursed at bedtime and cursed when getting up; damn it when it comes out and damn it when it comes back. That A[donái] does not forgive him. May the wrath and anger of A[donái] be unleashed against this man and throw upon him all the curses written in the Book of this Law. A[donái] will erase his name under the heavens and expel him from all the tribes of Israel abandoning it to the Evil One with all the curses of the firmament written in the Book of this Law. You, who are faithful to A[donái] your D[io]s, live today in peace.
We warn that no one can communicate with him orally or in writing, that no one pays him any favors, that no one remains with him under the same roof or less than four yards away, that no one reads any text produced or written by him.
In order to record all that has happened, the Lords of Maamad ordered, with all seven votes, that this case be recorded in this book, with the signature of all:

Joseph de los Rios, J. Slomo Abrabanel, Ishac Belmonte, Jaacob Barzilay, Abraam Pereyra, Abraham Pharar, Abraham Nunes Henriques, Saul Levy Mortera, Ischac Abuab, Binjamin Mussaphia, Semuel Salom, Dor Efraim Bueno, Immanuel Israel Dias, Izak Bueno, David Osorio, Abraham Telles.


Agnosticism

Strictly speaking, agnosticism is about knowledge, and knowledge is a related but separate issue from belief, the domain of theism and atheism. ”A” means “without” and “gnosis” means “knowledge.” Hence, agnostic: without knowledge, but specifically without knowledge of gods.
An agnostic believes that it is impossible to know the truth on matters in which Christianity and other religions deal with, such as God and the hereafter. Agnostics are no atheists.
An Atheist, just like a Christian, honours the point of view that we can or can not know if there is a God. The Christian believes that we can know that there is a god; the atheist, believes that we can not know there is a god. The agnostic postpones his judgement by saying that there is no sufficient proof, nor to be affirmative, nor for disapproval. At the same time an agnostic can say that the existence of god is, even if not impossible, very improbable. He can have an attitude like a cautious philosopher who has respect to the gods of old Greece. If someone would ask me prove that Zeus, Poseidon, Hera and the rest of the Olympic gods do not exist, then I wouldn't be able to find any decisive arguments. An agnostic can find that the Christian god is just as improbable as the Olympic gods are. The oldest agnostic to be known is Protagoras (480 - 410 BC.). He considered it impossible prove the existence of the gods from the Greek mythology. A well known citation of Protagoras is: "people are the measure of all things ''.

What is a Pantheist? Pantheism (Greek: pan = everything; theos = God) is a philosophy of life that assumes that everything (and everyone) is divine. The divine is immanent and comprehensive in all living things.Ying-Yang


"The Great One produces the two poles [i.e. Heaven and Earth], which in turn give rise to the energies of the dark (yin) and the light (yang). These two energies then transform themselves, one rising upwards, and the other descending downwards; they merge again and give rise to form".


family bible / familiebijbel

Eigen DNA test 2012

Eigen DNA onderzoek van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes werd gedaan in 2012 in Los Angeles door het bedrijf 23andme.

Klik hier voor het Y chromosoom van de Probandus
Marnix Alexander de Paula Lopes: Y chromosome (Y-DNA) [485 KB]

Klik hier voor het Mitochondriaal DNA van de Probandus
Marnix Alexander de Paula Lopes: Mitochondrial DNA (mtDNA) [573 KB]

adressen

1966.................. 56 Minors Street, Yeoville, Johannesburg, Republiek Zuid Afrika (Flat no. 5 ’Hartoy’)
1967……..…....... 18 Corwen Road, Evens Park, TVL Johannesburg, Gauteng, Republiek van Zuid Afrika
1974.................. Bloques 32, Costa de La Cruz, Playa Isla Canela, Ayamonte, Heulva, Spanje
1974 – 1976….... Kepplerstraat 190, 2562 VT `s-Gravenhage, Zuid Holland, Koninkrijk der Nederlanden (21 november 1974)
1976 – 1985….... Waalsdorperweg 175, 2597 HT `s-Gravenhage, Zuid Holland, Koninkrijk der Nederlanden
1985 – 1990….... Prinsestraat 102, 2513 CG `s-Gravenhage, Zuid Holland, Koninkrijk der Nederlanden
1990 – 1995….... Camera Obscurastraat 172, 2524 TL `s-Gravenhage, Zuid Holland, Koninkrijk der Nederlanden
1995 – 1995....... Hofwijckplein 45 C, 2515 RL ’s-Gravenhage, Zuid Holland, Koninkrijk der Nederlanden
1995 – 2014.…... Julianastraat 68, 2771 DZ Boskoop, Zuid Holland, Koninkrijk der Nederlanden
2014 – heden ..... Mezenlaan 10, 6658 GX Beneden Leeuwen, Gelderland, Koninkrijk der Nederlanden18 Corwen Road, Evens Park, TVL Johannesburg, Republiek van Zuid Afrika


Costa de La Cruz, Playa Isla Canela, Ayamonte, Heulva, Spanje
Kepplerstraat 190 's-Gravenhage Nederland


Waalsdorperweg 175 's-Gravenhage Nederland


Prinsestraat 102 's-Gravenhage Nederland


Camera Obscurastraat 172 's-Gravenhage


Hofwijckplein 45c 's-Gravenhage


Eerste koophuis

Julianastraat 68 Boskoop Nederland


Julianastraat 68, 2771 DZ Boskoop Zuid Holland Nederland


Mezenlaan 10, 6658 GX Beneden Leeuwen, Gelderland Nederland
 
Familiewapen De Paula Lopes (Pernambuco, Brazilië)
Beschrijving: in blauw een keper, boven vergezeld van twee toegewende klimmende leeuwen en beneden van een lelie, alles van goud, en een schildzoom van 30 blokken, rood en zilver.
Helmteken: een vlucht van goud en blauw
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud

Wapenspreuk: FORTUNA FORTES FOVET ~ het lot begunstigt de sterken.
 

Vanwege de Portugese achtergrond is er gekozen voor een schild met een schildzoom:

De 30 blokjes verwijzen zowel naar het getal 30 als naar die van 3 & 0;
Het getal 30 verwijst naar mensen die open en eerlijk zijn en zeggen wat ze menen en voelen. Ze zijn ook creatief; dit verwijst naar de aanvrager Marnix Alexander de Paula Lopes en zijn voorouders.
Het getal 3 symboliseert zelfexpressie, charisma & spontaniteit, creativiteit & inspiratie. Het getal O symboliseert oneindigheid, eeuwigheid en het einde en begin van cycli. Het is een getal dat vertrouwen in de innerlijke wijsheid en intuïtie aangeeft.

Rood is de kleur van vuur en bloed [de voorouders van de aanvrager zijn getoetst op de 'puurheid van hun bloed' in verband met 'Habilitações do Santo Ofício' (Kwalificaties van het Heilig Officie) via de Santa da Fe].

Zilver voor zuiverheid, een schoon geweten, goede bedoelingen en goedhartigheid. Ook zijn deze kleuren gekozen omdat dit de kleuren zijn van het wapen van de Orde van Malta [~ een voorouder van de aanvrager was 'Capitão do Corpo de Malta'. De post van kapitein dat hij bij het korps bezette verhief hem tot wat werd genoemd 'nobreza civil’].

Het blauwe schild staat symboliek voor stabiliteit voor de geest en lichaam. Het symboliseert vertrouwen, loyaliteit, zelfverzekerdheid, intelligentie, wijsheid, waarheid en geloof.

De leeuwen staan voor dapperheid & kracht. Zij zijn naar elkaar gewend, symboliserend het verleden en het heden.

De Keper symboliseert steun en kracht.

Etymologie van de naam van de Probandus

MARNIX [Keltische naam] betekenis:

1 De 'M-' aan het begin is een verkorting van 'Mo-', wat in oude Gaelic namen de vlei- of koosvorm aanduidt
2 Ook het achtervoegsel '-ix' geeft de verkleinvorm aan (vergelijk de ons bekend namen Asterix en Obelix)
3 Marnix moet dus gelezen worden als Mo-Ern-ix, '-ern-' hangt samen met het oude Keltische woord 'earna' = 'ervaren', 'wijs' (vgl. ons woord 'ernst').

Dus: 'lieve kleine wijze'
 

ALEXANDER [Griekse naam] betekenis:

1 Van oorsprong samengestelde Griekse naam:
2 'alex-' afkomstig van het Griekse werkwoord 'alexein' of 'alessein' = 'beschermen', 'afweren'
3 'andres' = 'mannen' of 'mensen'

Dus: 'mensenbeschermer'

D
e naam Paula is de vrouwelijke van Paulo, maar het is in de buurt van etymologie is een Portugese naam gegeven in vroegere tijden ter ere van SÃO FRANCISCO DE PAULA, bewerking van de Italiaanse SAN FRANCESCO DA PAULA (1416-1507), oprichter van de Kleine Orde, en geboren in Paulo, een stad van Italië (Calabrië).
De externe etymologie van Paula is de Latijnse paula, vrouwelijk van paulus, 'klein'. De wortel is hetzelfde als paucus, 'weinig, weinig'.
Lopes is in plaats van Lopez een patronim van het oude Portugees en betekent 'zoon van Lopo'. Lopo is Lobo in het moderne Portugees, 'wolf'. Lopes, is hetzelfde als het Spaanse Lopez, beide van het Latijnse Lupici, letterlijk 'van wolf' (lupus).
De Paula Lopes ~

Dus: 'De zoon van de kleine wolf'

In zijn totaliteit is de naam van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes Etymologisch:

'LIEVE KLEINE WIJZE MENSENBESCHERMER, DE ZOON VAN DE KLEINE WOLF'

Zie het artikel: 'De Paula Lopes' family name.wolves-001


     
       


       


 
         


Beroep / ProfessionHet arbeidsdeskundige vak   
   
1/1 Marnix Alexander de Paula Lopes   1/1 Vacature Koninklijke Luchtmacht   1/1 Sollicitatie Koninklijke Luchtmacht
1/1 In dienst Koninklijke Luchtmacht 1/1 Center for man in Aviation ~ Royal Dutch Airforce 1/1 Logo Centrum voor Mens en Luchtvaart ontworpen door de Probandus 1/1 Persoonlijk werkblik rapport 2020 A 1/1 Persoonlijk werkblik rapport 2020 B
1/1 Tag ~ Militaire identificatie 1/1 Tag ~ Militaire identificatie 1/1 Tag ~ Militaire identificatie 1/1 Tag ~ Militaire identificatie 1/1 Tag ~ Militaire identificatie
1/1 Courier Certificate 1/1 Lunchlezing werkzaamheden van de Arbeidsdeskundige van de Koninklijke Luchtmacht 1/1 First European Air Traffic-controller Selection Test 1/1 Belofte van trouw aan de Koning 1/1 Bericht van de nieuwe Koning! NB. ZIE CONSANGUINITEIT ORANJE NASSAU NL


 


1/1 Centrum voor Mens en Luchtvaart Werkzaam sinds 01-10-2002 1/1 Koninklijke Luchtmacht: Logo Centrum voor Mens en Luchtvaart CLSK ontworpen door de Probandus 1/1 Koninklijke Luchtmacht: Logo Centrum voor Mens en Luchtvaart CLSK ontworpen door de Probandus 1/1 Koninklijke Luchtmacht: Logo Sociaal Geneeskundig Verband CLSK ontworpen door de Probandus


1/1 Koninklijke Luchtmacht: Logo Human Factors Trainer CLSK ontworpen door de Probandus 1/1 Koninklijke Luchtmacht: Logo Agile & Deployable CLSK ontworpen door de Probandus 1/1 Koninklijke Luchtmacht: Logo Harry CLSK ontworpen door de Probandus
1/1 Koninklijke Luchtmacht ~ werkkamer bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart


Lokale vertrouwenspersoon Centrum voor Mens en Luchtvaart [CML], tevens in 2017 interim Coördinator Vertrouwenspersoon Commando Luchtstrijdkrachten [CLSK]. Vanaf 2018 Klachtenfunctionaris Militaire Gezondheidszorg [MGZ] & Operationele Gezondheidszorg [OGZ] CLSK.
Ontwerp Kerstkaart 2016 CML CLSKOnachterhaalbaar vliegt de tijd; dit zijn de dagen tot mijn pensionering [voorlopig 67]

Tegeltableau
Van het familiewapen

De Paula Lopes


Geluidsfragment

Geluidsfragment: marnixalexanderdepaulalopes.wav [911 KB]
Geluidsfragment waarin de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes zijn voorouders huldigt.


IIe gen. Oorlogsslachtoffer / IInd gen. Warvictim
De schrijver van het boek '400 brieven van mijn moeder'; Joseph Oubelkas heeft de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes 1 brief doen schrijven over zijn moeder...............................

Beste Joseph [60 KB]


De Probandus heeft van huis uit enig talent meegekregen om te schilderen. Dit is grotendeels van moeders zijde van de familie meegekregen. Tot de bekendste schilders behoren verschillende leden van de Kruseman familie; zie ARTISTS.

The Probandus has inherited some talent in being able to paint. This is inherited from the maternal side of the family. Among the best known painters include several members of the family Kruseman, see ARTISTS.
 
Geschilderd door de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes


Toelating van M.A. de Paula Lopes tot het illustere gezelschap van de VOC Caemer die Haghe anno 20e van de Lentemaent in de jaere 2009. [zie Verenigde Oost-indische Compagnie VOC ]


T COPULATUM GENEALOGICUM COLLECTUM AB ANNO 2007

T COPULATUM GENEALOGICUM COLLECTUM AB ANNO 2007
Uni pareo ~ de Probandus heeft geen partner

Van uni serulæ clavis respondet; & uni Arcano similis convenit una mihi.
Aan slechts één gehoorzaam ik

Op dit bijzonder slotje past één sleutel: zo hoort alleen, volgens dit mysterie, bij mij die éne zielsgelijke.


******** EEN DIE MIJ PAST. OF MENICH MINNAER, ELCK OM STRIJDT, ZIJN BRANDT GHETUYCHT, MAER EEN DIE TOT MY PAST, HET PIT MIJNS HARTEN BUYCHT ******** [11.639 KB]


Papilio en Onsterfelijkheid

De Probandus bevindt zich op het snijvlak van het gnostisch en agnostisch denken en heeft de leiding heeft over zijn eigen ziel, lichaam, gedachten, acties en bestemming en zorgt ervoor dat hij deze soevereine autoriteit niet aan enig geloof overdraagt.
De Probandus is van mening dat energie, het fijnstoffelijk lichaam, de ziel en geest niet verloren gaan. Dat het leven eindigt in een transitie naar een nieuwe vorm [reïncarnatie]:

To all and singular,
At my funeral do not cry! I am not here, I hope in your heart.
Do not weep, my spirit lives on; I did not die.
My time in this life has ended, yet to merge again and give rise to form.
There are lessons tob e learned elsewhere as I remain ignorant of the meaning to my existance.


Marnix Alexander de Paula Lopes


SUB SPECIE AETERNITATISDIRECTE VERWANTSCHAPPEN VAN DE PROBANDUS
Hieronder ziet u een grafisch overzicht van de directe verwantschappen van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes.

Als u op de afbeeling klikt, kunt u vervolgens door op het + teken te klikken de afbeelding vergroten.


ALSO SEE CONSANGUINITY NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE