https://www.de-Paula-Lopes.nl
Stappen bij het doen van uw eigen onderzoek.Recente gegevens tot 1811 (Napoleon)

Het uitwerken en aanvullen van de recente gegevens tot 1811 (Napoleon)

(m.u.v. de Persoonskaart, vindt u alle gegevens in de Rijks-, Gemeente- of streekarchieven)

Persoonskaart
vanaf 1938 tot heden. Ca. 2 jaar na het overlijden gaat de persoonskaart van de persoon naar het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Op deze kaart staan o.a. geboorte, huwelijk, overlijden en ouders van de persoon geregistreerd. U kunt hiervan een uittreksel verkrijgen. Wijze van bestellen met behulp van een informatieformulier, te bevragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.
 

Gezinskaart
Tussen 1920 en 1938 kennen we in Nederland de gezinskaart.

Bevolkingsregister
tussen 1850 en 1920. Een overzicht van personen op adres, soms in de oorspronkelijke dikke boeken, vaak al overgezet op microfiches. U kijkt op naam, eerst op het overzicht van de betr. periode (klapper), daarna bij de verwijsnummers. U vindt dan het hele gezin op het moment van registratie. De jaartallen die vermeld worden, moet u nog wel vergelijken met de juiste akte.

Burgerlijke stand (B.S)
vanaf 1811 tot ca. 1910. U gaat nu de echte akten zoeken. Als u het jaartal nog niet weet, kunt u eerst de 10-jaren en daarna de 1-jarentafel van een bepaalde periode nakijken. Noteer alles van de akten, of laat ze fotokopiëren. Ook de aktenummers zijn belangrijk.

Huwelijksbijlagen
Met het aktenummer van de huwelijksakte uit de B.S. kunt u de bijlagen terugvinden of aanvragen in de Rijksarchieven van de provincie. De bijlagen bevatten geboorteakte van bruid en bruidegom, eventueel overlijdensakte van ouders, Nationale Militie (keuring militaire dienst). De bijlagen kunnen veel informatie geven.

Volkstellingen
1829, 1839, 1899 en 1947. Van deze laatste telling zijn de namen en woonplaatsen verwerkt in het Repertorium Nederlandse Familienamen. Deze boeken laten zien waar de naam veel voorkomt.

Naslagwerken
Wellicht zijn er al eerder mensen bezig geweest met uw familie:

* Raadpleeg het Genealogisch Repertorium van Beresteyn.( 5 delen)

* Het register van het blad Gens Nostra van de NGV

* Het Centraal Naamregister in het Verenigings Centrum (VC) van de NGV in Weesp (alleen voor leden)

* De kaartenbakken in het Centraal Bureau voor Genealogie

* De kaartenbakken of overzichten in het archief waar u uw familie zoekt

* Contact met een historische vereniging

* Kwartierstatenboeken van families uit de streek waar u zoekt

Verzamelingen
Het Verenigings Centrum (VC) in Weesp en in het CBG in Den Haag:
krantenknipsels, bv. rouwadvertenties, geboorteadvertenties
Bidprentjes, handschriften, familiedossiers.

Bronnen om nog wat meer over uw familie te weten te komen
Deze bronnen geven inzicht in de woonomgeving, de familieverhoudingen, de financiële situatie of het gedrag van familieleden:Nieuw notariële en rechterlijke archieven, bijv. huwelijkse voorwaarden, koop en
verkoop van land, testamenten, boedelinventarissen en boedelscheidingsverklaringen
Kadastrale archieven, voor de heffing van grondbelasting, bijv. gegevens over
hypotheken
Aardrijkskundige boeken, bv. Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Oude kaarten, ieder archief heeft hier een afdeling voor (atlas)
Oude foto's
Register van Naamsaanneming, lijst van personen die tussen 1811 en 1825 nog geen
achternaam hadden, en die er toen een aannamen
Memories van successie, van 1818 tot 1900, betreffende de successiebelasting
Weeshuizen, meestal bij een kerk. Kerkboeken, notulen van de
kerkeraadsvergaderingen (Gemeentelijk- of Kerkarchief)
Verenigingen, Gemeente- of Rijksinstellingen, Vakbonden, enz. Van veel instellingen
zijn aparte archieven bewaard gebleven.


Bovenstaande voorbeelden geven een korte samenvatting van een aantal mogelijk- heden om verder te zoeken. De stukken van deze archieven moet u meestal aanvragen d.m.v een invulbriefje. De nummers van de stukken vindt u in de Inventaris (in iedere studiezaal is een bundel, een map of een kaartsysteem of computer waarin alle archiefstukken van het betreffende archief beschreven staan).Familieonderzoek voor 1811

Hierbij is het belangrijk dat u weet bij welke kerk uw familie hoorde. In de betreffende Doop- Trouw- en Begraafboeken van de kerk (de zgn. DTB) en lidmatenregisters kunt u uw gegevens verder terugvinden. Deze DTB gegevens zijn bij Gemeente of Rijksarchief in te zien. U bent nu al een flink eind op de goede weg, we kunnen u nu geen beginner meer noemen. Bij verder onderzoek raadpleegt u nu de bekende naslagwerken.CALENDARIVM GREGORIANVM PERPETVVM

Eeuwigdurende Gregoriaanse kalender uit 1595 met de vier seizoenen van Johann Sadeler.

Eternal Gregorian calendar from 1595 with the four seasons of Johann Sadeler.
In het jaar 1582 besloot Paus Gregorius XIII dat de Gregoriaanse kalender de nieuwe officiële kalender van de kerk werd [bul 'Inter gravissimas']. Deze kalender was een correctie op de juliaanse kalender. Bij de invoering werden 11 dagen overgeslagen om het begin van de lente terug te brengen naar 21 maart.
De weekdagen liepen zonder onderbreking door: op de 277e dag van het jaar, zijnde donderdag 4 oktober 1582 volgde vrijdag 15 oktober 1582.

NB.: In Groot-Brittannië en Ierland werd de gregoriaanse kalender pas, 170 jaar later, de dag na 2 september 1752 ingevoerd. Die dag werd toen 14 september [11 dagen later].


In the year of 1582 Pope Gregory XIII decided that the Gregorian calendar became the new official calendar of the church [bull 'Inter gravissimas']. This calendar was a correction on the Julian calendar. At the introduction, 11 days were skipped to bring the beginning of spring back to March 21st.
The weekdays continued without interruption: on the 277th day of the year, Thursday October 4th 1582,was followed by Friday October 15th 1582.

Note: In Great Britain and Ireland, the Gregorian calendar was introduced only 170 years later, the day after September 2nd 1752. That day was then became September 14th [11 days later].


GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN UW FAMILIENAAM

De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in Nederland.

http://www.meertens.knaw.nl/nfb/

Folks in The Netherlands can see, in a blink of an eye, information about their familiy names.
 

THE GOOGLE GENEALOGIST

Just click here to utilize the latest tools from Google to find your family history. [98.734 KB]


Beginning of Civil registration 1811 by Napoleon

The registration of the population in the Netherlands –the 'Burgerlijke Stand'– was introduced in 1811 by Napoleon on behalf of conscription. It was not yet the civil registration as we have today (for example birth registration was lacking). With the introduction of the civil registration everybody was obliged to assume a surname; the heads of families had to provide a name which then would be applicable to all family members. The registers of this –the 'Registers van Naamsaanneming'– are in general preserved and are very valuable for the genealogist. Of course there were some headstrong family members which used a different name. Also many thought that this 'French folly' would blow over and they choose playful names (e.g. Naaktgeboren = Born naked, Bil = Buttock, Geen = None, ...). However, after the French occupation this regulation remained (even explicitly repeated in 1825 by Royal Decree with penal threats). Later the most embarrasing names were often changed on request.
 

Napoleon BuonaparteBeginning family history research

Starting point for research
Try to identify what you know about your family.  Evaluate your personal knowledge of the family.
Take pen to paper and make notes from your own knowledge as a starting point for research. Talk to relatives and others who have information about the family.  Evaluate family traditions and seek clues from these interviews.

Memories.
In order to trace your family history, you need first to question the older members of your family. Encourage them to talk about their childhood and their relatives. Ask permission and use an audio or video recorder if possible.  Verify events that you have discussed.  Remember to discuss your findings with your family. Sometimes your research may trigger further memories.

Coordinate research
Try to find items often found at home that document family history. Items to look for in the home include military medals, photographs, family Bibles, baptismal certificates, birth, death, and marriage certificates, land patents, deeds, wills, and scrapbooks.  Consider that someone else in the family has begun to do family history research already.  Ask to examine previously collected research, and coordinate research with interested family members.

Use resources
Use resources in your community to learn more and verify discoveries. Visit your local library and inquire what historical and genealogical information and sources are available. Learn about the geographic area of your interest and its history in order to understand your findings. Learn to ask the right questions.  Look for genealogical clues that mention the surnames in which you are interested. Check all possible spellings of the surname. Make notes on all data. Wills and deeds often contain information about family members.

Look further
If birth and death records are not available, Bible records or tombstone inscriptions can provide information. Church records should also be checked for birth and death information. Military service records sometimes list family members.  Resources on the internet can also help in locating these kinds of records, but always verify information with original sources.

Always maintain a written record
Write down of all your discoveries, verifying information and linking each discovery to its source. Fill out a family group sheet as completely as possible for yourself and your parents. Complete a pedigree chart for yourself as completely as possible. Record all your findings systematically, indicating the source for each fact. Create an organized filing system so that you can easily locate your research notes.  Use genealogy software. Computers and the Internet have had a remarkable impact on genealogy.  The number of genealogy sites and databases on the Internet grows almost every day.  The Internet is a great place to begin locating records and sources, but be aware: genealogists should always verify information with original sources.Een kwartierstaat is een voorbeeld van een binaire boom, waarbij de proband de stam vormt met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Per generatie verduppeld het aantal personen. In principe is er één proband, maar soms worden alle broers en zussen (die immers dezelfde voorouders hebben) vermeld. Dit is de meest zuivere autosomale DNA samenstelling in een genealogie van een proband [zie HEREDITY].

A pedigree chart is an example of a binary tree, where the proband forms the trunk with all direct ancestors in male and female lines. The number of people doubled per generation. In principle there is one proband, but sometimes all siblings (who have the same ancestors) are listed. This is the purest autosomal DNA compound in a proband genealogy [see HEREDITY].


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE


Six stages of life