https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
In het voetspoor van mijn vaderen / Family historyFamiliegeschiedenis / Family history

Het prikkelt de fantasie, toegegeven! Zou ik afstammen van iemand die beroemd is? Is er blauw bloed dat door mijn aderen stroomt? Is er iets bekend over de plaats en tijd waarin mijn voorouders leefden?

Vele familieverhalen en anekdotes zijn aan het licht gekomen. U treft de snelkoppelingen aan onder VERRASSENDE VERHALEN. Bij de FAMILY SAGA I & II zijn de afzonderlijke verhalen terug te lezen. Vele hebben onderling een verband met elkaar. Individuele informatie per persoon kunt u terug vinden in de KWARTIERSTAAT.

Voor uw eigen onderzoek : 'WAT IS GENEALOGIE?'. Dit artikel geeft u wat inhoudelijke informatie over het fenomeen familie onderzoek.
'
STAPPEN BIJ EIGEN ONDERZOEK' helpt u op een praktische en logische manier bij uw eigen genealogisch onderzoek.
 


It stimulates the mind and fantasy, admitted! Could it be possible that one is a descendent of someone famous? Is there blue blood flowing through my veins? What is known about times and places in which my ancestors lived?
 

A lot of interesting family stories have come to light. You’ll find the links under SURPRISING STORIES. The seperate stories can be read under FAMILY SAGA I & II.
Individual information of a person can retrieved in the QUARTER PEDIGREE.

For doing your own research: WHAT IS GENEALOGY?’ gives you some interesting information on the subject of family research.
'
DOING YOUR OWN RESEARCH’ helps you in a practical and logical way with your own genealogical research.