https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
WentworthWatson-Wentworth / Wentworth-FitzWilliam

William Wentworth-FitzWilliam, 4e graaf Fitzwilliam, [1748 - 1833]. In 1782 erfde hij de landgoederen van zijn oom Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham, waardoor hij een van de rijkste mensen in Groot-Brittannië was.
De voorouders van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes [Gen 1 Nr.: 1] zouden voor beide heren werken.Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham William Wentworth-FitzWilliam, 4th Earl Fitzwilliam


William Wentworth-FitzWilliam, 4th Earl Fitzwilliam, [1748 – 1833]. In 1782 he inherited the estates of his uncle Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham, making him one of the richest people in Britain.

The ancestors of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes [Gen 1 Nr.: 1] were to work for both gentlemen.

William Bailes Footman & Gamekeeper Wentworth

William Bailes [Gen. 9 Nr.: 350 OUDBETOVERGROOTOUDER] was Footman & Gamekeeper van de markies van Rockingham [premier]!

Het Wentworth Woodhouse-archief heeft de grootste en meest gevarieerde hoeveelheid materiaal geproduceerd met betrekking tot zowel de landgoederen als het huishouden in het midden tot de late achttiende eeuw. Het grootste aantal bedienden, waaronder gewone huishoudelijk personeel, stalpersoneel, ambachtslieden en buitenwerkers, werden naar de dienarenhal gewezen. Hun gelederen stonden op de lijst met vijf voetvolk [zij die gasten ontvingen en de tafel bedienden], gevolgd door de portier en vervolgens zeventien dienstmeisjes, uit de wasruimte, de berging, de keuken, de kamers en de boerderij.

Kleren gedragen door bedienden van de markies van Rockingham waren een mengeling van praktisch en tegelijk opzichtig. Zijn twee dragers, koetsiers en vijf voetvolk hadden elk om de twee jaar een grote livreijas en een paar witte zijden kousen als onderdeel van hun ceremoniële of officiële uniform, terwijl ze een gewone japon, vest, rijbroek, hoed, en draadkousen kregen elk jaar.

De jachtopziener onderscheidde zich door zijn groene shagg-frock, rijbroek en stoffen gilet.William Bailes [Gen. 9 Nr.: 350 OUDBETOVERGROOTOUDER] was a Footman & Gamekeeper to the Marquis of Rockingham [Prime Minister]!

The Wentworth Woodhouse archive has produced the largest and most varied body of material relating to both the estates and household in the mid to late-eighteenth century. The largest number of servants, who included ordinary domestics, stable staff, craftsmen and outdoor workers, were relegated to the Servants' Hall. Their ranks were headed in the list by five footmen, followed by the porter and then seventeen maidservants, from the laundry, storeroom, kitchen, chambers and farm.Clothes worn by servants of the Marquis of Rockingham were a mixture of the practical and the ostentatious. His two porters, coachmen and five footmen each had a grand livery coat and a pair of white silk stockings every two years as part of their ceremonial or official uniform, while they received an ordinary livery of frock, waistcoat, breeches, hat, thread stockings and drab frock each year.

The gamekeeper was distinguished by his green shagg frock, breeches and cloth waistcoat.


Wentworth Woodhouse is een monumentaal landhuis in het dorp Wentworth, in de Metropolitan Borough of Rotherham in South Yorkshire, Engeland. Het is momenteel eigendom van de Wentworth Woodhouse Preservation Trust. Het huis heeft meer dan 300 kamers, met 23.000 m2 vloeroppervlak en 11.580 m2 woonoppervlak. Het heeft een oppervlakte van meer dan 1,0 ha en is omgeven door een park van 73 ha en een landgoed van 6.100 ha.
Wentworth Woodhouse is a Grade I listed country house in the village of Wentworth, in the Metropolitan Borough of Rotherham in South Yorkshire, England. It is currently owned by the Wentworth Woodhouse Preservation Trust. The house has more than 300 rooms, with 23,000 m2 of floorspace & 11,580 m2 of living area. It covers an area of more than 1.0 ha, and is surrounded by a 73 ha park, and an estate of 6,100 ha.


Wentworth Old Church Holy Trinity Graves of Mary Burgon & William Bailes


William Poles Occupier

VIII/168 Land Taxes 1798 Wentworth Proprietor: Earl FitzWilliam and Occupier: William Poles [Gen. 8 Nr.: 168 OUDOVERGROOTOUDER]


VIII/168 William Poles [Gen. 8 Nr.: 168 OUDOVERGROOTOUDER] drowned in the Elsecar reservoir of Wentworth Yorkshire.


John Bark Bailiff at Milton Hall

VIII/171 De betovergrootmoeder van de bekende engelse schrijver Leslie Poles Hartley is Martha Arrandale [Gen. 8 Nr.: 171 OUDOVERGROOTOUDER]. Zij wordt beschreven in zijn biografie [Foreign country] als "A tall figure leaning on a long ebony staff".
 

Lesley Poles Hartley

VIII /171 The great-great-grandmother of the famous English writer Leslie Poles Hartley is Martha Arrandale [Gen. 8 Nr.: 171 OUDOVERGROOTOUDER]. She is described in his biography [Foreign country] as "A tall figure leaning on a long ebony staff".


Haar zoon John Bark, broer van Nancy Bark [Gen. 7 Nr.: 85 OUDGROOTOUDER] diende als 'Bailiff at Milton' van de Earl FitzWilliam en verhief daarmee de familie naar de middelklasse. Hij woonde zelf of Lynch Farm wat generaties nog in de familie zou blijven.
Her son John Bark, brother of Nancy Bark [Gen. 7 Nr .: 85 OUDGROOTOUDER] served as "Bailiff at Milton" of the Earl FitzWilliam, raising the family to the middle class. He lived himself or Lynch Farm which would remain in the family for generations.
Milton Hall
Lynch Farm Alwarton


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE