https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Proef voor de Probandus / Task for the ProbandusProef voor de Probandus / Task for the Probandus

Toen de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes [Gen 1 Nr.: 1] in 1974 in Ayamonte (Spanje) woonde, moest hij op een dag bij zijn vader komen. Deze heeft hem toen gezegd dat hij moest bewijzen dat hij in staat was om zelfstandig een opdracht te moeten uitvoeren. De taak was om, gewapend met een grote schaar en een grote bos met penen, thuis te komen met een afgeknipte paardenstaart!
U begrijpt dat een jongen die nog nooit een paard van dichtbij had gezien, echt bang was om dit te doen. Er gingen een aantal dagen voorbij waarbij bij thuiskomst na school, zijn vader zou informeren naar de voortgang. Iedere keer was het antwoord negatief. Zijn vader heeft hierop steeds meer privileges, zoals bijvoorbeeld het buiten mogen spelen, ingehouden. De Probandus bleef bang. Toch zette zich uiteindelijk ertoe om in ieder geval een paard te vinden. Dit lukte wel, maar de angst om in de wei te stappen en zomaar naar zo’n beest te lopen en zijn staart af te knippen bleef. Uiteindelijk heeft de Probandus besloten om het anders aan te pakken en gewoon op de betreffende boer zelf af te stappen. In gebrekkig spaans en engels heeft de Probandus duidelijk gemaakt wat hij moest doen. Hierop heeft de boer positief gereageerd en heeft de schaar gepakt en is in de wei zelf de paardenstaart voor de Probandus gaan afknippen! Zoals boter bij de vis, heeft de Probandus de boer de bos penen gegeven, die meteen er een begon te eten en lachend de paardenstaat aan de Probandus overhandigde. Thuis gekomen heeft de Probandus de betreffende staart aan zijn vader gegeven en niet gezegd hoe hij de klus geklaard had. Zijn vader was zichtbaar blij dat zijn zoon in staat was geweest om zo’n taak te volbrengen en alle privileges werden in ere hersteld. Tot ver in de jaren ’80 was de betreffende staart nog in een kast te vinden, toch is deze ooit helaas verloren gegaan.
When the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes [Gen 1 Nr.:1] lived in Ayamonte (Spain) in 1974, he's father one day asked to see him. His father then said he wanted the Probandus to prove that he was able to independently carry out a task. The task had been, armed with large shears and a large bunch with carrots, to come home with a snipped off horse tail! One can imagine and understand that a boy who had seen never a horse close by was really frightened do this. A number of days passed by and his father asked about the progress the Probandus was making. Every time the answer was negative. His father took away more and more privileges, like for example going outside to play. The Probandus remained frightened. Eventually he decided to find a horse and see if he could somehow manage. He succeeded in finding a horse but the fear was still very real. Eventually the Probandus decided to take a different approach and simply ask the farmer himself to help him out. In poor Spanish and English the Probandus made it clear to the farmer what he had to do. The farmer reacted positively and took the shears and snipped the horse tail off himself! The Probandus gave the farmer his carrots on which the farmer handed over the horse tail. At home the Probandus gave the tail to his father and did not mention how he had managed the task. His father was really pleased that his son had been able to accomplish such a task. All privileges restored. Up in to the eighties the horsetail was still to be found in a cupboard, unfortunately it has gone lost overtime.
Ayamonte
 
NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE