https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
State PortretStatieportret / State PortraitIn 1840 doet Koning Willem I afstand van de troon en zijn zoon Willem II volgt hem op. In diens regeerperiode werd, om met de kunstenaar Jan Adam Kruseman (waarmee de Probandus gezamelijke voorouders deelt ~ zie familiegeschiedenis Happé) te spreken, 'het vorstelijk paleis in eenen waren kunsttempel herschapen'. Na de inhuldiging kreeg Kruseman de belangrijkste opdracht om een aantal statieportretten te schilderen, waarvan de belangrijkste in de Eerste Kamer hangt.
Het portret van Koning Willem II is onverbrekelijk verbonden met de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Het schilderij diende de continuïteit van de verbondenheid tussen de Koning en de Eerste Kamer tot uitdrukking te brengen, ook nadat de leden van de Kamer niet meer door de Koning werden benoemd na 1848.Eerste Kamer der Staten Generaal In 1840, King William I abdicated and his son William II succeeded him. In his period of reign, to speak with the artists Jan Adam Kruseman (with which the Probandus shares common ancestors ~ see family history of Happé), voice: ' The royal palace was turned into a temple of art.'. After he ascended the Throne, Kruseman got his most important order. He was to paint several Royal state portraits. The most important one was to be hung in the Dutch 'Eerste Kamer'.
The portrait of king Willem II has been linked with the great hall of the Upper Chamber. The painting gives expression to the continuity of the solidarity between king and the Upper Chamber, even after the members of the chamber were no longer appointed by the king after 1848.Statieportret voor het Raadhuis van 's-Gravenhage Een tweede belangrijk schilderij van Koning Willem II werd vervaardigd voor het raadhuis in Den Haag. Het is het enige portret met een Nederlandse vorst die met de scepter in de hand staat afgebeeld. Tegenwoordig hangt het doek in het museum Paleis het Loo te Apeldoorn. Een copy van dit schilderij is in het bezit van de Probandus.

Kruseman schilderde onder andere Koning Willem I, Koning Willem II en diens echtgenote Anna Paulowna en de Russische Tsaar Alexander I. Daarnaast lieten talloze prominente persoonlijkheden, behorend tot de Nederlandse adel en gegoede burgerij, zich door hem vereeuwigen of kochten Genre- en Historiestukken van zijn hand. Kruseman wist op onnavolgbare wijze rijkdom en status weer te geven in zijn Composities, die de geest van de Romantiek weerspiegelen.Jan Adam Kruseman komt uit een schildersfamilie, zie hiervoor ARTISTS.Replica in het bezit van de Probandus A second important painting of King William II was made for the Council House in The Hague. This painting is the only portrait of a Dutch monarch which stands represented with the sceptre in his hand. Nowadays this canvas is hanging in the museum of the Palace ‘het Loo’ in Apeldoorn. A copy of this painting is in the possession of the Probandus.

Kruseman painted others, like King William I, King Willem II and his spouse Anna Paulowna and the Russian tsar Alexander I. Moreover he left innumerable paintings of prominent individualities, Dutch nobility and those who could afford his work. Kruseman could depict wealth and reflect status in his compositions, which reflect the spirit of the romantic period.Jan Adam Kruseman is a member of a family of great painters, please see ARTISTS.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE