https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
AFSCHAFFING SLAVERNIJ / ABOLITION SLAVERYAFSCHAFFING SLAVERNIJ / ABOLITION SLAVERY I


De volledige ontwerptekst van het REGLEMENT op het beleid der regering van Nederlandsch Indië voor de afschaffing van de slavernij in dat deel van het Koninkrijk der Nederlanden per 1 januari 1860.

Zie bladzijde 51 de artikelen 114 tot en met 118
Klik hier / Click here [6.826 KB]


The complete text draft of the RULES on the policy of the government of the Dutch Indies for the abolition of slavery in that part of the Kingdom of the Netherlands per January 1st 1860.

See page 51, articles 114 to 118 Klik hier / Click here [6.826 KB]
 

Het Koninkrijk der Nederlanden bezat koloniën in andere werelddelen. Dit waren naast Nederlands-Indiëft, Suriname, de kolonie Curaçao & Onderhorigheden, en kleine gebieden in West-Afrika (tot 1872). In 1922 werden alle verwijzingen naar de koloniën uit de grondwet gehaald en werd er voortaan gesproken over overzeese rijksdelen.

The Kingdom of the Netherlands possessed colonies in other continents. These were besides The Dutch East Indies, Suriname, the colony Curaçao & Dependencies, and small areas in West Africa (until 1872). In 1922 all references to the colonies were removed from the constitution and from then on they were spoken of overseas territories.AFSCHAFFING SLAVERNIJ / ABOLITION SLAVERY II

De volledige ontwerptekst van de Emancipatiewet voor de afschaffing van de slavernij in de rest van het Koninkrijk der Nederlanden.

The complete text draft of the Emancipation Act for the abolition of slavery in the rest of the Kingdom of the Netherlands.

De wet omgvatte de kolonie Suriname & de eilanden Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Eustatius, Saba en St. Martin.

Het huidige Koninkrijk der Nederlanden is een soevereine staat samengesteld uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze landen zijn gelijkwaardige onderdelen van het grondgebied van het Koninkrijk, maar met verschillende staatkundige posities: de Caribische landen zijn, sinds 1954, door het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, autonoom, maar beslissen ook mee over door het Statuut benoemde Koninkrijksaangelegenheden, voor zover die aangelegenheden deze drie gebieden aangaan.
Suriname was van 1954 tot 1975 ook een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden en werd in 1975 een zelfstandig onafhankelijk land [Republiek].


The law encompassed the colony of Surinam & the islands of Curacao, Bonaire, Aruba, St. Eustatius, Saba and St. Martin.

The current Kingdom of the Netherlands is a sovereign state composed of four countries: the Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten. These countries are equivalent parts of the territory of the Kingdom, but with different political positions: the Caribbean countries have, since 1954, been autonomous through the Statute for the Kingdom of the Netherlands, but also decide on Kingdom Affairs appointed by the Statute, insofar as they dealing with these three areas.
Suriname was also an autonomous country within the Kingdom of the Netherlands from 1954 to 1975 and in 1975 became an independent independent country [Republic].

NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE
Slaven / Slaves