https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Pieter PostPieter Post

Ten tijde van Johan Maurits ontwikkelde de architect Pieter Post de bouw van Maurits-stad in Brazilië (later Recife genoemd) waarin paleizen, administratieve gebouwen en de eerste brug gebouwd werden. De regio van Recife ontwikkelde zich tot de meest vooruitstrevende van de Hollandse kolonie.

De Probandus, Marnix Alexander de Paula Lopes, heeft tijdens zijn genealogisch onderzoek van 1998 in Recife een privé rondleiding gekregen door de directeur van het Geschiedkundig museum aldaar. Men vertelde van het bezoek van de Prins van Oranje, onze huidige Koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, en dat men hem een atlas van Pieter Post had laten zien. Er zijn op de hele wereld slechts twee exemplaren hiervan, één in het museum van Recife en één in het Vaticaan. Helaas is de kwaliteit van de afbeelding niet al te best, maar het gaf wel een unieke kans om met toestemming van de directie een foto te maken van de pagina met Recife erop. Er zijn vandaag de dag nog veel Brazilianen die zich afvragen of Brazilië niet in betere omstandigheden zou zijn geweest, als de Hollanders hun koloniale bestuur in Brazilië hadden kunnen handhaven.

At the time of Johan Maurits the architect Pieter Post developed the construction of Maurits-stad in Brazil (later called Recife) in which palaces, administrative buildings and the first bridge was built. The region of Recife was most progressive in developing as a Dutch colony. The Probandus got a private tour at the historical museum in Recife while doings his genealogical research. The director told him of the visit of the Prince of Orange that same month. He had shown the Prince an atlas of Pieter Post. There are only two complete copies in the world, one was in the museum of Recife and the other is in the Vaticaan. Many Brazilians still wonder if Brazil would not be been in better hands if the Dutch could have maintained their colonial governing board.Pincelijke Lust Huys en Hoff van sijne Hoogheydt

Heer Roels Cappellerije ontworpen door Pieter Post; "Opt besteck vande thoorens ende gallerijen tot Honsholredyck is ordonnantie gedept als volgt, Alsoo mr. Arien Leendertsz. Cleij mr. mesteslaer ende Cornelis Leendertsz. Roels mr. timmerman beijde woonende alhier inden Hage, aengenoomen hebben en volgens de bovenstaende bestecke in dato 29 september 1646 tot maecken van twee gallerijen ende twee achtcantige toorens annex de Huijse tot Honsholredyck . . . "


Het hofje van Nieuwkoop 1660

Johan de Bruijn van Buijtewech, Heer van Nieuwkoop en Achttienhoven, was een van de rijkste inwoners van Den Haag toen hij in 1657 overleed. Net een week eerder had hij zijn testament gewijzigd en bepaald dat op zijn tuinen aan de Warmoesstraat een hofje moest worden gebouwd voor arme of behoeftige weduwen. Architect was Pieter Post. Mr. timmerman was Cornelis Leendertsz. Roels.


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE