https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Het openen van een graf / Opening a graveGraf openen! / Opening a grave!

In de speurtocht naar zijn voorouders heeft de Probandus uiteindelijk in het noorden van Brazilië veel onderzoek gedaan in de stad Recife. Aldaar werd al bekend dat het graf van zijn overgrootouders niet meer op het kerkhof aanwezig was. Omdat het vooraanstaande publieke figuren waren van hun tijd, heeft men hen laten bijzetten in de …….. kerk aldaar. Daar het zeer slecht gesteld is met het archiefwezen in Brazilië, bleek ook hier dat het onderzoek zeer lastig werd. Geholpen door een nazaat van de stamvader van de Probandus, is hij in de Kerk gaan speuren naar sporen. De lokale Quasimodo met bochel en grote sleutelbos met diverse oude roestige sleutels werd erbij gehaald. In de kerk gingen twee gietijzeren deuren open die toegang gaven tot een inpandig complex dat bezaaid was met ingemetselde graven. Na veel speurwerk werk werd het graf gevonden. Helaas stond alleen op de marmeren plaat dat het ging om het graf van Carlos de Paula Lopes, verdere informatie ontbrak. De genoemde nazaat heeft toen in het Portugees even apart gesproken met de toch wel erg goed gelijkende Quasimodo, waarop deze een ladder pakte en pontificaal het graf open ging beitelen! Na het verwijderen van de marmeren plaat, kwamen twee schedels tevoorschijn, een van de overgrootvader en een van de overgrootmoeder van de Probandus! In de loden kist met resten lagen nog stukjes stof, beenderen en haar.

Helaas bleken er geen bruikbare genealogische gegevens aanwezig te zijn. Uit respect zijn er geen foto´s van het geopende graf genomen!Do not stand at my grave and weep;
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow;
I am the diamond glint on snow.
I am the sunlight on ripened grain;
I am the gentle autumn's rain.
When you awaken in the morning's hush,
I am the swift uplifting rush
of quiet birds in circled flight.
I am the soft star that shines at night.
Do not stand at my grave and cry.
I am not there, I did not die.


In search of his ancestors the Probandus has done much research in the city of Recife in the state of Pernambuco in the north of Brazil. He discovered that the graves of his great grandparents were no longer present at the cemetery. Because they were prominent public figures of their time, their remains were kept in a church. The church was found, however, in Brazil the condition of the records are very poor and no documents were found relating to them. With help of one of his relatives, he went to the church to investigate. The local ‘Quasimodo’ (!) with a real hunch and a large bunch of rusty key’s was willing to assist. They were led to two cast-iron doors in the church which gave entrance to interior complex that was strewn with bricked up sepulchres. After much detective work the sepulchre was found. Unfortunately there was only a marble plate to be seen with very little text and no relevant data. The relative then went up to Quasimodo and started a conversation in Portuguese. After a while he took a ladder and started opening the grave with a chisel! After removing the marble plate, he removed two skulls, one of the great grandfather and one of the great grandmother of the Probandus (Carlos de Paula Lopes & Constanca Alvares Cabral). A lead box followed in which, as it turns out, pieces of bones, clothing and hair were still to be found.

Unfortunately there was no useful genealogical data to be discovered. Out of respect no pictures were taken!Nossa Senhora da Soledade Jazigo da familia Carlos de Paula Lopes 1007/57


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE