https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Wolfgang GoetheGezamenlijke voorouders

Johann Wolfgang Goethe * 28.08.1749 † 22.03.1832 was een Duitse dichter, toneelschrijver, romanschrijver, wetenschapper, staatsman, theaterregisseur, criticus en amateur-artiest. Hij wordt beschouwd als een van de grootste Duitse literaire figuren van de moderne tijd.

De Probandus
Marnix Alexander de Paula Lopes deelt gezamenlijke voorouders met Goethe. Werner Friling [Gen. 23 Nr.: 6913028 EDELOUDGROOTOUDER] is net als de probandus ook een direct voorouder.


A German poet, playwright, novelist, scientist, statesman, theatre director, critic, and amateur artist, Joahnn Wolfgang Goethe * 28.08.1749 † 22.03.1832 is considered on of the greatest German literary figures of the modern era.

The Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes shares mutual ancestors with Goethe. Werner Friling [Gen. 23 Nr .: 6913028 EDELOUDGROOTOUDER] is, like the Probandus, also a direct ancestor.Goethe & Genealogie/Genealogy

„Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt, der froh von ihren Taten, ihrer Größe den Hörer unterhält und still sich freuend ans Ende dieser schönen Reihe sich geschlossen sieht!“
 
"Goed voor degenen die graag hun vaders herinneren, blij met hun daden, met hun grootsheid. Vermaakt de luisteraar die stilletjes uitkijkt naar het einde van deze mooie rij! "
 
"Good for those who like to remember their fathers, glad of their deeds, of their greatness.
The listener is entertained and quietly looking forward to the end of this beautiful row! "[Goethe is met name bekend als schrijver van Faust]!
Het afgebeelde exemplaar hieronder is in het bezit van de probandus.

[Goethe is best known as a writer of Faust]! The example shown above is owned by the probandus.


KLIK HIERONDER OP DE SNELKOPPELING OM DE KWARTIERSTAAT TE ZIEN VAN JOHANN WOLFGANG GOETHE WAARIN WERNER I FRILING IS TE ZIEN; DE GEZAMENLIJKE VOOROUDER VAN GOETHE EN DE PROBANDUS MARNIX ALEXANDER DE PAULA LOPES.

CLICK BELOW TO SEE THE FAMILYTREE OF JOHANN WOLFGANG GOETHE IN WHICH WERNER I FRILING CAN BE FOUND; THE MUTUAL ANCESTOR OF GOETHE AND THE PROBANDUS MARNIX ALEXANDER DE PAULA LOPES.


AHNENTAFEL - JOHANN WOLFGANG VON GOETHE GENERATION XVI: WERNER FRILING [127244] [141 KB]


Everardus (Evert) Tijhof [Gen. 7 Nr.: 98 OUDGROOTOUDER], een andere voorouder van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes, is geboren op 05-04-1751 in Utrecht Republiek der 7 Verenigde Provinciën was een Stads- & Academie boekdrukker & Boekverkoper 1784-1818 in de Academiestraate (Boekdrukkerije te Harderwijck). Hij was onder andere bekend door het drukken van Goethes ’Werther’ [MDCCLXXXVI].) ~ apud Everardum Tyhoff , Academiae Typographum Harderovici Gelrorum. Het boek, uitgegeven in 1774 en later door Evert Tijhof in 1786 in Nederland, was Goethes eerste roman. De protagonist, Werther, laat zijn handelen volledig door zijn gevoelens leiden, en dit leidt onder meer tot de tragische afloop van het verhaal. Het boek bracht een golf van zelfmoorden teweeg.

Everardus (Evert) Tijhof [Gen. 7 Nr .: 98 OUDGROOTOUDER], another ancestor of the probandus Marnix Alexander de Paula Lopes, was born on 05-04-1751 in Utrecht Republic of the 7 United Provinces was a City & Academy book printer & Book seller 1784-1818 in the Academiestraate (Printing press in Harderwijck). He was known, among other things, for printing Goethes "Werther" [MDCCLXXXVI].) ~ Apud Everardum Tyhoff, Academiae Typographum Harderovici Gelrorum. The book, published in 1774 and later by Evert Tijhof in the Netherlands in 1786, was Goethe's first novel. The protagonist, Werther, allows his actions to be completely guided by his feelings, which leads, among other things, to the tragic ending of the story. The book sparked a wave of suicides."De naam van een man is niet als een mantel die over zijn schouders hangt, die naar believen kan worden verwijderd of geplukt ... maar een kledingstuk dat perfect is aangepast of zoals de huid die met hem is meegegroeid : het kan niet worden uitgetrokken zonder ook de mens pijn te doen. " (Goethe).
"The name of a man is not like a cloak that hangs over his shoulders, which can be taken off or plucked at will ... but a piece of clothing perfectly adapted or like the skin that grew with him : it cannot be pulled out without causing pain to man too. " (Goethe).


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE