https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Governador de PernambucoGovernador de Pernambuco

Herculano Cavalcanti Bandeira de Mello was een zoon van de kolonel Herculano Francisco Bandeira de Mello en Dona Ana Joaquina Cavalcanti de Albequeque. Hij werd geboren op 23-03-1850 in Nazaré da Mata Pernambuco. Deze mensen waren de suikerplantage-eigenaren, de Senhores de Engenho (de afstammelingen van de vroege kolonisten van Noordoost-Brazilië, die zich vestigden in de landelijke delen van Noordoost-kust, suiker produceerden en het land bezetten).

Herculano studeerde Juridische en Sociale Wetenschappen in Recife

Herculano Bandeira de Mello was de 15e gouverneur van Pernambuco na de proclamatie van de republiek.

Wethouder in Mata Nazareth (1872-1881),
Vice-provinciaal & raadslid (1876-1887),
Rechter-plaatsvervanger Nazaré da Mata regio (1888),
Na de proclamatie van de republiek:
maakte deel uit van de Republikeinse kiesdistrict (1891),
Staatssenator (1895), Congreslid voor drie termijnen (1895-1902),
Senator (1901-1908),
Gouverneur van Pernambuco (1908-1911).
 

Herculano Cavalcanti Bandeira de Mello4 X HERCULANO BANDEIRA DE MELLO!Herculano Cavalcanti Bandeira de Mello was a son of Colonel Herculano Francisco Bandeira de Mello and Dona Ana Joaquina Cavalcanti de Albequeque. He was born on 23-03-1850 in Nazaré da Mata Pernambuco. These people were the sugar plantation owners, the Senhores de Engenho (the descendants of the early settlers of Northeast Brazil, who established themselves in the rural parts of coastal Northeast, producing sugar and occupying the land).

Herculano studied Legal and Social Sciences in Recife

Herculano Bandeira de Mello was the 15th governor of Pernambuco after the proclamation of the republic.
 


Councilor in Mata Nazareth (1872-1881),
Vice-provincial & councilor (1876-1887),
Judge-deputy Nazaré da Mata region (1888),
After the proclamation of the republic:
was part of the Republican constituency (1891),
Staatssenator (1895), Congressman for three terms (1895-1902),
Senator (1901-1908),
Governor of Pernambuco (1908-1911).

Foi deputado provincial e vereador ainda durante o período imperial. Após a Proclamação da República foi deputado federal durante três legislaturas e senador de 1901 a 1908Herculano Bandeira werd Gouverneur van Pernambuco in 1908. Echter, in 1910, met de overwinning van Maarschalk Hermes da Fonseca als president van de Republiek (1910-1914), koos de oppositie in Pernambuco Dantas Barreto om te concurreren voor de functie van gouverneur. Op 05-11-1911 waren er verkiezingen die deze uiteindelijk zouden winnen.

Herculano Bandeira became Governor of Pernambuco in 1908. However, in 1910, with the victory of Marshal Hermes da Fonseca as President of the Republic (1910-1914), the opposition in Pernambuco chose Dantas Barreto to compete for the position of governor. There were elections on November 5, 1911 that Barreto would eventually win.
 

Herculano Cavalcante Bandeira de Mello

NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE