https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
CasaCasa Príncipe Maurício De Nassau Olinda

Casa do Conde Príncipe Maurício de Nassau Siegen - Sítio Histórico da Cidade de Olinda


Woning in Recife: Rijtjeshuis, van baksteen en witkalk, overkapping van adobe dakpannen, gebouwd in de eigenlijke grond.

Titel kopen en verkopen. Praça Conselheiro João Alfredo - Olinda Recife.

Kiesdistrict: São Pedro Martin; naam van de straat: praçã Conselho João Alfredo no 32.

Één verdieping tellende huis van baksteen en kalk, bedekt met tegels van klei, gebouwd op eigen grond, met een deur en drie ramen aan de voorkant, aan de linkerzijde een terras met balustrade en ijzeren poort aan de voorzijde, twee woonkamers, vijf slaapkamers, keuken, bijkeuken, vier badkamers en een kleine ommuurde achtertuin.
NAAM, WOONPLAATS EN BEROEP VAN KOPER: Antonieta Doria de Vasconcelos, Beatris Doria de Vasconcelos en Clotilde Doria de Vasconcelos, Braziliaans, allen ongehuwd en meerderjarig, woonachtig in deze stad. NAAM, WOONPLAATS EN BEROEP VAN DE VERKOPER: De inventaris van het landgoed van Carlos de Paula Lopes en Dona Constança Alvares Lopes, vertegenwoordigd door de griffier Armando de
Paula Lopes, Braziliaans, hun zoon, getrouwd, koopman en woonachtig in de stad Recife, overeenkomstig de vergunningsvergunning;
TITEL: Aan- en verkoop; FORMULIER
TITEL, DATUM EN DIENSTVERLENER: Openbare akte opgemaakt op 11 maart 1944, in de notarissen van de notaris Caldas Filho, van deze stad;
CONTRACTWAARDE zevenentwintigduizend cruzeiros (CR$ 27.000,00).
Dit huis zou aanvankelijk gebouwd zijn voor Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen, bijgenaamd de Braziliaan, in Olinda, waar hij echter niet meer heeft gewoond vanwege zijn terugkeer in 1644 naar Holland.


Dwelling in Recife: Terrace house, of brick and whitewash, cover of adobe roofing tiles, built in ground proper.

Buy and sell title. Praca Conselheiro Joao Alfredo - Olinda Recife.

Constituency: Sao Pedro Martin; name of the street: praçã Conselho João Alfredo no 32.

One-storey house of brick and lime, covered with clay tiles, built on freehold land, with a door and three windows at the front, on the left a terrace with balustrade and iron gate at the front, two living rooms, five bedrooms, kitchen, utility room, four bathrooms and a small walled backyard.
BUYER'S NAME, LOCATION AND PROFESSION: Antonieta Doria de Vasconcelos, Beatris Doria de Vasconcelos and Clotilde Doria de Vasconcelos, Brazilian, all unmarried and of legal age, residing in this town. NAME, LOCATION AND PROFESSION OF THE SELLER: The inventory of the estate of Carlos de Paula Lopes and Dona Constança Alvares Lopes, represented by the Registrar Armando de
Paula Lopes, Brazilian, their son, married, merchant and resident in the city of Recife, in accordance with the permit permit;
TITLE: Purchase and sale; FORM
TITLE, DATE AND SERVICE PROVIDER: Public deed drawn up on March 11, 1944, in the notaries of the notary Caldas Filho, of this city;
CONTRACT VALUE twenty seven thousand cruzeiros (CR$ 27,000.00).O Governo de Nassau no Brasil holandês (1637-1644)

João Maurício de Nassau-Siegen governou o Brasil holandês por sete anos (1637- 1644)


Gezicht op Olinda met de Matriz de São Pedro & het [rode] huis wat gebouwd is voor Johan Maurits van Nassau Siegen Schilderij wat hangt in het huis van Aloysio Falcão de Paula Lopes, kleinzoon van Carlos de Paula Lopes en neef van Derrick Henry de Paula Lopes.
Localizada ao lado da Igreja de São Pedro, este sobrado de estilo neogótico, com suas portas e janelas exibindo venezianas e bandeiras entrelaçadas, é um a das referências históricas de Olinda. A este sobrado é dado de forma equivocada a informação de já foi à Casa de Maurício de Nassau durante a invasão holandesa.

Gelegen naast de kerk van St. Peter staat dit huis, met zijn neo-gotische deuren en ramen met luiken. In de meeste historische referenties van Olinda wordt verkeerde informatie gegeven dat Johan Maurits van Nassau Siegen hier gewoond zou hebben tijdens de Nederlandse invasie van Pernambuco. Zoals boven aangegeven is dit onjuist omdat hij in 1644 weer naar Pro Patria terugkeerde zonder het huis afgebouwd te hebben gezien en dus ook zonder daar gewoond te hebben.


Van Johan Maurits van Nassau is bekend dat hij het Fribourg-paleis liet bouwen, zijnde de officiële residentie in Recife, was het eerste grootschalige civiele bouwwerk dat in Brazilië werd uitgevoerd. Het gebouw werd aan het einde van de 18e eeuw afgebroken vanwege de schade veroorzaakt tijdens de Pernambuco-opstand.
 

Paleis van Vrijburg, ook bekend als Paleis van de Twee Torens, was een officiële residentie gebouwd tussen 1640 en 1642 in Mauritsstad, de hoofdstad van de Nederlandse kolonie Nieuw Holland - heden- Recife, hoofdstad van de Braziliaanse staat Pernambuco.

Toen het werd gebouwd, was het het meest monumentale bouwwerk in Brazilië. Het paleiscomplex had een astronomisch observatorium [de eerste op het zuidelijk halfrond]. Het huisvestte ook de eerste vuurtoren en de eerste dierentuin -botanische tuin in Amerika.

Het Fribourg-paleis, de woonplaats en kantoren van graaf João Maurício de Nassau-Siegen in Nova Holanda, werd gebouwd op het eiland Antônio Vaz , momenteel bekend als Santo Antônio do Recife.
 
NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE