https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
VOC AND FAMILY



Familie bij de VOC / Family at the VOC

Hieronder volgen verschillende familieleden van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes die in dienst waren van de VOC.



 


De door de Kamer Amsterdam aangeworven dienaren [matrozen & soldaten] scheepten zich bij de Montelbaanstoren in, zij werden naar de Oost-Indiëvaarders op de rede van Texel gebracht.


1720-1743 Jan Pietersz Mignon

Ja(h)annis (Jois / Jan) Pietersz. Mignon [Gen. 9 Nr.: 398 OUDGROOTOUDER]


1720-1727 Jan Pietersz Mignon

Gegevens van Jan Pietersz Mignon uit Meghelen (Netherlands), Dutch East India Company
Datum indiensttreding: 21-11-1720 Datum uit dienst: 20-06-1727
Functie bij indiensttreding: Soldaat
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Hopvogel / Thuisreis met het schip: Magdalena
Maandbrief: Ja
Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Elsje Christiaans uit Amsterdam
 
VOC SOLDATEN CA 1720
HOPVOGEL
Scheepstype: fluitschip
Bouw gebouwd in 1714 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam
Gebruikt in gebruik bij de VOC vanaf 1714 tot 25/09/1739 (OPGELEGD, Batavia)
Lengte 130 voet
Laadvermogen 300 last (600 ton)
Bemanning 125-180 koppen




Jan Pietersz Mignon, on November 21, 1720 in the service of the Dutch East India Company
• Departure 1720 Thursday, November 21 Jan Pietersz Mignon (uit Meghelen) joins as soldier with chamber Amsterdam. Departure of the ship Hopvogel bound for Batavia
• 1721 Monday, June 9, 200 days after departure Arrival of the ship Hopvogel on the Cape
• Friday, July 11, 32 days after arrival at the Cape Departure of the ship Hopvogel of the Cape
• Monday, September 8, 59 days after departure from the Cape, 291 days after departure from the Netherlands Arrival of the ship Hopvogel in Batavia

MAGDALENA
Scheepstype: fluitschip, gebouwd in 1719 voor de Kamer van Hoorn op de VOC-werf in Hoorn. Gebruikt bij de VOC vanaf 1719 tot 31/10/1743 (OPGELEGD, Bengalen)
Lengte 130 voet
Laadvermogen 300 last (600 ton)
Bemanning 130-190 koppen
 
• Return 1726 Monday, October 21, 1869 days after arrival in Batavia; Departure of the ship Magdalena with chamber Hoorn from Batavia
• 1727 Saturday, January 4, 75 days after departure from Batavia; Arrival of the ship Magdalena on the Cape
• Saturday, February 1, 28 days after arrival at the Cape; Departure of the ship Magdalena from the Cape destined for the Netherlands
• Friday, June 20, 139 days after departure from the Cape, 242 days after departure from Batavia; Arrival of the ship Magdalena in the Netherlands
2402 days after employment Resignation Jan Pietersz Mignon (Magdalena), reason: repatriated
• Beneficiary: Elsje Christiaans (Amsterdam), wife
Remarks: Month certificate: yes / Debenture: yes


1731-1736 Jan Pietersz Mignon

Gegevens van Jan Pietersz Mignou uit Mechelen (Netherlands), Dutch East India Company
Datum indiensttreding: 21-05-1731 Datum uit dienst: 21-07-1736
Functie bij indiensttreding: Koksmaat
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Jacoba / Thuisreis met het schip: duifje
Maandbrief: Ja
Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: E Christiaanz uit Amersvoorn
Vrouw: Elsje Christiaanz uit Amersvoorn
 
JACOBA
Bouw gebouwd in 1721 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam
Gebruikt in gebruik bij de VOC vanaf 1721 tot 16/08/1737 (OPGELEGD, Batavia)
Lengte 145 voet
Laadvermogen 805 ton
Bemanning 180-240 koppen

Jan Pietersz Mignou, on May 21, 1731 in the service of the Dutch East India Company
• Departure 1731 Monday, May 21, Jan Pietersz Mignou (uit Mechelen) joins as cook’s mate with chamber Amsterdam.
Departure of the ship Jacoba bound for Ceylon
• Tuesday, October 16, 148 days after departure
Arrival of the ship Jacoba on the Cape
• Wednesday, November 14, 29 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Jacoba of the Cape
• 1732 Thursday, March 20, 127 days after departure from the Cape, 304 days after departure from the Netherlands
Arrival of the ship Jacoba in Ceylon




Duifje
Bouw gebouwd in 1729 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam
Gebruikt in gebruik bij de VOC vanaf 1729 tot 28/03/1747 (VERKOCHT, Batavia)
Lengte 120 voet
Laadvermogen 225 last (450 ton)

• Return 1735 Friday, October 14, 1303 days after arrival in Ceylon
Departure of the ship Duifje with chamber Amsterdam from Ceylon
• Friday, December 23,70 days after departure from Batavia
Arrival of the ship Duifje on the Cape
• 1736 Thursday, March 1, 69 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Duifje from the Cape destined for the Netherlands
• Saturday, July 21, 142 days after departure from the Cape, 281 days after departure from Ceylon
Arrival of the ship Duifje in the Netherlands
1888 days after employment
Resignation Jan Pietersz Mignou (Duifje), reason: repatriated
Beneficiary
• Elsje Christiaanz (Amersvoorn), vrouw
Month certificate: yes / Debenture: yes


1737-1740 Jan Pietersz Mignon

Gegevens van Jan Pietersz Miejson uit Mechelen (Netherlands), Dutch East India Company
Datum indiensttreding: 13-05-1737 Datum uit dienst: 07-05-1740
Functie bij indiensttreding: Kok
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Drechterland Waar uit dienst: Drechterland
Maandbrief: Ja
Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Elsje Christiaansz
 
DRECHTGERLAND
Scheepstype: fluitschip
Bouw gebouwd in 1736 voor de Kamer van Hoorn op de VOC-werf in Hoorn
Lengte 130 voet
Laadvermogen 325 last (650 ton)
Bemanning 185 koppen

Jan Pietersz Miejson, on May 13, 1737 in the service of the Dutch East India Company
• Departure 1737 Monday, May 13
Jan Pietersz Miejson (uit Mechelen) joins as cook with chamber Hoorn.
Departure of the ship Drechterland bound for Batavia
• Monday, November 4, 175 days after departure
Arrival of the ship Drechterland on the Cape
• Wednesday, November 27, 23 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Drechterland of the Cape
• 1738 Monday, March 10, 103 days after departure from the Cape, 301 days after departure from the Netherlands
Arrival of the ship Drechterland in Batavia




• Return with the same ship 1739 Monday, February 2, 329 days after arrival in Batavia
Departure of the ship Drechterland with chamber Amsterdam from Batavia
• Tuesday, November 30, 100986 days after departure from Batavia
Arrival of the ship Drechterland on the Cape
• 1740 Saturday, May 7, 460 days after departure from Batavia
Arrival of the ship Drechterland in the Netherlands
1090 days after employment
Resignation Jan Pietersz Miejson (Drechterland), reason: repatriated
Beneficiary
• Elsje Christiaansz, vrouw
Remarks
Month certificate: yes / Debenture: yes
Stayed in England for some time.


1741-1743 Jan Pietersz Mignon VERONGELUKT

Gegevens van Jan Pieter Mienjon uit Mechelen (Netherlands), Dutch East India Company
Datum indiensttreding: 20-01-1741 Datum uit dienst: 14-09-1743
Functie bij indiensttreding: Kok
Reden uit dienst: Verongelukt [zonder nalatenschap]
Uitgevaren met het schip: Gunterstijn / Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Ja
Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Elsje Christiaansz
 
GUNTERSTIJN
Lengte 145 voet
Laadvermogen 425 last (850 ton)
Bemanning 250-260 koppen

Jan Pieter Mienjon, on January 20, 1741 in the service of the Dutch East India Company
• Departure 1741 Friday, January 20 Jan Pieter Mienjon (uit Mechelen) joins as cook with chamber Amsterdam.
Departure of the ship Gunterstijn bound for Batavia
• Thursday, May 18, 118 days after departure
Arrival of the ship Gunterstijn on theCape
• Wednesday, June 14, 27 days after arrival at the Cape
Departure of the ship Gunterstijn of the Cape
• Friday, September 8, 86 days after departure from the Cape, 231 days after departure from the Netherlands
Arrival of the ship Gunterstijn Batavia
• 1743 Saturday, September 14, 967 days after employment
Resignation Jan Pieter Mienjon (Asia), reason: deceased [died by accident without leaving legacy]
Beneficiary
• Elsje Christiaansz, vrouw
Remarks
Month certificate: yes / Debenture: yes




In 1728 had de Vereenigde Oostindische Compagnie al een factorij in Kanton geopend [een nederzetting in een ander land die fungeerde als steunpunt voor overzeese handel]. In 1743 liep het schip Kanton of Guangzhou binnen. Wat er precies gebeurd is blijft onduidelijk, Jan Pietersz. Mignon is in ieder geval verongelukt op 14 september. We weten dat in januari 1744 vertrok naar Batavia: Missive door de supercargas in 't rijk van China aan haar hoog Eds. op den 6 Januarij 1744 met 't schip Guntersteijn naar Batavia gestuurd.
Later is op de thuisreis is het schip beschadigd. Volgens een brief van de Kaap (29/06/1744) is de Gunterstijn opgelegd en gesloopt in de Tafel Baai.


In 1728 the Dutch East India Company had already opened a factory in Guangzhou [a settlement in another country that served as focal point for overseas trade].
In the year 1743 the ship ran in at Canton of Guangzhou. What exactly happened remains unclear, but it is a fact that Jan Pietersz. Mignon had lost his life due to an accident on 14th September. We know that the ship left voro Batavia in Januari 1744: Missive door de supercargas in 't rijk van China aan haar hoog Eds. op den 6 Januarij 1744 met 't schip Guntersteijn naar Batavia gestuurd.
On the return voyage, the ship Gunterstijn was damaged. According to a letter from the Cape (06/29/1744), the ship was wrecked at Table Bay.




Notitie bij Jan: Alias Johannes/Joannes/Jois/Jan Baptist Peters Mignon/Monjon/Minjon/Miejson/Mienjon/Minion/Meijon! De naam Mignon komt van het kleinste soort scheepskanon van de VOC [Frans voor lieveling]. In de loop van de 17e eeuw standaardiseerde men het geschut, en begin 18e eeuw verdwenen de "romantische" namen (kartouw, kolverijn, saker, mignon, falcon, rabinet, draaibas etc.) en duidde men het kanon alleen nog aan met zijn kaliber, uitgedrukt in het gewicht van de kogel in ponden.


1737 - 1777 Leonard Ertsinger

Leonard Ertsinger [Gen. 10 Nr.: 830 STAMOUDER]


1737 - 1777 Leonard Ertsinger

Beroep: In dienst van de VOC als Soldaat vanaf 17-10-1737

Hij was in dienst van de VOC Kamer van Rotterdam. Hij voer via Kaap de Goede Hoop [aankomst 05-02-1738 en vertrek 27-02-1538] naar Batavia waar hij op 12-06-1538 aan kwam. Feitelijk is dit de datum waarop de familie voor het eerst voet aan wal zette in de Oost.

Functie: Kornet bevorderd onder Luitenant 31-12-1756 (Luitenant der Dragonders Soerakarta)
 






Compagnie die onder bevel staat van luitenant Leonard Ertsinger 1770


1737 - 1777 Leonard Ertsinger OVERLEDEN



10/830 Testament Leonard Ertsinger [luitenant der dragonders te Soerakarta]


1743 Jean François Teissonniére in Amsterdam

Toen Jean Tessonniere in Amsterdam aankwam uit Carshaven Hessen, heeft hij zich op 09-07-1743 bij de Waalse kerk ingeschreven. Er staat bij vermeld dat hij afkomstig was van Carlshaven [Hessen].


1744 - 1773 Jean François Teissonniére

Jean François Teissonniére [Gen. 9 Nr.: 408 OUDBETOVERGROOTOUDER = Gen. 8 Nr.: 216 OUDOVERGROOTOUDER]


1744 - 1773 Jean Frans Tissomje

Gegevens van Jean Frans Tissomje uit Carelshave
Vaandrig in het VOC-leger te Java
Datum indiensttreding: 06-11-1744
Datum uit dienst: 16-01-1773 (overleden)
Functie bij indiensttreding: Soldaat
Reden uit dienst: Overleden

Maandbrief: Nee
Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart;
Schip: Eendracht Vertrek: 06-11-1744
Kamer: Amsterdam Kaap: 07-03-1745
Vertrek uit de Kaap : 22-03-1745
Aankomst in Batavia : 08-06-1745

Onder leiding van schipper Nanning Broeder. Hij overleed onderweg. Na 4 maanden kwam men aan op Kaap de Goede Hoop en op 8 juni 1745 zeilde men Batavia binnen.
Het schip werd in 1754 omgedoopt in ‘Elswoud’. In gebruik bij de VOC vanaf 1742 tot 1756 (VERGAAN, Ceylon). Gebouwd voor de Kamer van Amsterdam op de werf te Amsterdam.
laadvermogen: 1150 ton.




De naam Eendraght is afgeleid van de zinspreuk van de Republiek Concordia parvae res crescunt, ontleend aan de Bellum Iugurthinum van Sallustius X. dit betekent: Eendraght doet de kleine zaken groeien of vrijer vertaald Eendraght maakt macht. Om patriottische reden werd Eendraght daarom een gewilde benaming voor schepen.


Resolutie Kasteel Batavia 25 maart 1757







Met advancement gegratificieerd

8/216 Johan Frans Dessonjé [bij de infanterie]:

Resoluties van het Kasteel Batavia
25 maart 1757:
,,Missive van den heer Raad extraordinair
en Gouverneur van Java Nicolaas Harting,
gedagteekend op den 10 courant en werd
‘uyt dies teneur tot het uyterste contente-
ment’ vernomen, dat eyndelijk de vreede
getroffen was met den laatsten en bij ‘s
Compagnie’s papieren met den te wel be-
kenden rebel in naame Maas Said of
Pangerang Aria Mancoe nagara, die de
Compie zedert zijnen opstand en die van
andere printen in den jare 1741 in diverse
gelegenheden veel spels berokkend
mitsgrs in de noodzakelijkheid gebragt
heeft, om sestien jaren lang een sterke
krijgsmagt te Java op de been te houden
en dus doende enorme onkosten te maken,
in voegen dat door dat gewenschte evene-
ment het gantsche eyland Java voortaan
zal kunnen ‘iouisseeren’, enz. enz.” .
Men leest dan aan het einde dezer Resolutie;
“laatstelijk geflicteerd wesende dat volgens
een al oud gebruyk de brengers van dierge-
lijke blijde boodschappen, waartoe steeds
een begunstigd perzoon werd uytgesogt, met
een advancement werden gegratificeerd, zoo
werd conform goed-gevonden den corporaal
]ohan Frans Dessonjé die de missive hier be-
stelt heeft te begunstigen met de qualiteit
van vendrig onder toevoeging der gewone
gagie”.

[pangerang (Javaanse vorstentitel)]


Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie

Mossel XXXII 31 december 1757: Naar Java zijn in afwachting van werk overgegaan de onderkooplieden Marten van der Sleijde, mr. Jacob Brinkhorst en Gerardus Willem van Renesse. Van het korps dragonders is overleden de kapitein Jan Willem Hertzogenraad in wiens plaats de boventallige kapitein-luitenant van dat korps Charles Louis Colmond is getreden; tot luitenant is bevorderd de onder-luitenant Frederik van Wijnerman en tot onder-luitenant de kornet Casper Lodewijk Tropponegro; bij de infanterie is een vaandel gegeven aan korporaal Johan Francois Dessonje, terwijl vaandrig Frans Haak tot ingenieur is benoemd ter vervanging van de overleden luitenant-ingenieur Claude Mandre.


VERSCHILLENDE ARTIKELEN /VARIOUS ARTICLES DEZENTJÉ

Van de genealogie Dezentjé zijn er verschillende artikelen geschreven. In de meeste artikelen zitten de onderlinge links verwerkt / Various articles have been written about the Dezentjé genealogy. The mutual links are incorporated in most articles.

V
oor alle zekerheid zijn hier alle artikelen bijeen van de familie Dezentjé / To be sure, all the articles of the Dezentjé family are gathered here:

PRINCESS

LORD OF AMPEL

RICH AUNT

HUGUENOTS

MENNONITES

PARENTUM INFIDELIUM

FAMOUS POET

SLAVES


Bij CONSANGUINITY is ook de familie Dezentjé opgenomen met daarin een Parenteel van Jean François Teissonniére / At the tab CONSANGUINITY the Dezentjé family is also included, with an additional ‘Parenteel’ of Jean François Teissonniére.

Voorts zijn in de PEDIGREE van de Probandus zijn directe voorouders opgenomen met alle gevonden documentatie / In addition, within the PEDIGREE of the Probandus his direct Dezentjé ancestors are mentioned with all the documentation that has been found.


1765 - 1801 Ludolph Berkenwaert

Ludolph Berkenwirths / Berkenwaert [Gen. 8 Nr.: 246 OUDOVERGROOTOUDER]


11-07-1765 Kok op 't schip de Vrouw Cornelia

ATTESTATIE: Schip de Vrouw Cornelia [VOC]; mondeling testament van Hendrik Veerman: St. Domingo / Spaans Zee [Dominicaanse Republiek]. Ludolph Berkenwaart was als Kok een van de getuigen [hij kon toen zijn naam nog niet schrijven en tekent met een X merk]. Hendrik Veerman kreeg een zeemansgraf; hij werd overboord gegooid!




27-07-1765 Quitantie schip de Vrouw Cornelia 809

Guinea Onderwerpsomschrijving: Schip De Vrouw Cornelia





27-07-1765 Quitantie schip de Vrouw Cornelia 810

Guinea Onderwerpsomschrijving: Schip De Vrouw Cornelia





14-09-1765 Attestatie het schip de Vrouw Cornelia

Locatieomschrijving: Straelsund [een stad in Duitsland; het ligt aan de Oostzee] & Guinea [aan de westkust van Afrika ~ Map of the district of Chama on the Dutch Gold Coast]

Onderwerpsomschrijving: Genoemd het schip De vrouw Cornelia en verklaren een betreffende persoon gekend te hebben als jongeman, ongehuwd, overleden en begraven op de rede van Chama.





06-01-1768 Scheepsverklaring Surinaems Welvaaren

Locatieomschrijving: Texel - Africa, getuigenis 20-06-1769
Onderwerpsomschrijving: Schip Het Surinaems Welvaaren [Kapitein Pieter Harmanus Sluijter]; Getuige op 06-01-1768 bij het verkeerd draaien ['quaad stúúren'] van het roer om 13.30 door de dronken en kwade matroos Laurens Kraaij die vervolgens overboord sloeg!

'Uijt quaadaerdigheijd het Roer geheel verkeert draaijde, waardoor het schip omdraaijde, ende zijlen op streng en masten slogen, dat getuijgen verklaaren gesien te hebben'.

Betrof Slavenhandel. Het schip de Surinaamse welvaart verscheepte in 30 jaar, van 1747 tot en met 1777, ruim 5000 tot slaaf gemaakte Afrikanen. Voorafgaand aan de reis ondertekenden de kapitein en de boekhouders een contract bij een notaris waarin enkele zaken werden vastgelegd.





25-03-1769 Scheepsverklaring Surinaems Welvaaren

Aktetype: Scheepsverklaring / Locatieomschrijving: Surinamen
Onderwerpsomschrijving: Schip Surinaamse Welvaert; Matroos Andries Assendorp is achtergebleven.

Ludolph Berkenwaart was als Kok een van de getuigen [hij kon toen zijn naam schrijven en tekent: Ludolf Berkenwaart].




1786-1795 Jan Olhof

Jan Olhof [Gen. 7 Nr.: 106 OUDGROOTOUDER]


1786-1795 Jan Olhof

De VOC Reizen van Kapitein Jan Olhof. Hij is de 106e persoon in de Kwartierstaat van Marnix Alexander de Paula Lopes en komt voor in de 7e generatie.
'Capitein' Jan Olhof heeft op een zes VOC schepen gevaren; drie uit de kamer van Amsterdam [Valk / Duifje / Hertog van Brunswijk], één uit de kamer van Hoorn [Nieuwstad] één uit Enkhuizen [Afrikaan] en één uit de kamer van Zeeland [Zwaan]. De handelsonderneming heeft een grote bijdrage geleverd aan de welvaart en de ontwikkeling van de Republiek der Zeven Verenigde Provincieen. De eskaders kwamen bij de Engelse kust samen om het eerste gedeelte van de ruim acht maanden durende reis te ondernemen; bij Kaap de Goede Hoop - waar sinds 1652 een post van de Compagnie was gesticht - was men verplicht te verversen. Hierna vertrokken de schepen in het algemeen naar Batavia. De terugreis vanuit Batavia werd in december of januari aangevangen, zodat de schepen in de zomermaanden de Republiek bereikten. De VOC werd opgeheven in 1795.

The VOC travel of captain Jan Olhof. He is 106th the person in the Pedigree of Marnix Alexander the Paula Lopes and is present in the 7th the generation. ' Capitein ' Jan Olhof has sailed on six VOC ships; three from the chamber of Amsterdam [Valk / Duifje / Hertog van Brunswijk], one from the chamber of Hoorn [Nieuwstad] one from the chamber of Enkhuizen [Afrikaan] and one from the chamber of Zeeland [Zwaan]. The trade venture has made a large contribution towards the prosperity and the development of the Republic of the seven united provinces. The squadrons met at the English coast to undertake the first part of the eight month journey. At Cape Hope - where since 1652 a post of the company had been founded – one was obligated to refresh. Hereafter in general the ships commonly left for Batavia. The return trip from Batavia was started in December or January, so that the ships would reach the Republic in the summer months. The VOC ended in 1795.



Notitie bij Jan Olhoff: Voordat hij bij de VOC werkzaam was, heeft hij ook gevaren.

Porselein als handelswaar : de porseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C., 1729-1794. - Groningen: Jörg, 1978. - 387 p., [nl].
Adres: Op de Buijtekant Amsterdam Republiek der Verenigde Nederlanden.

Religie: Evangelisch Luthers.




 

Wapen van de VOC

PRE VOC 1764 [16 jaar oud]

   
Johann Olhoff was als jonge matroos in dienst van Joachim Nettelbeck. Johann deserteerde in Amsterdam toen hij 16 jaar oud was omdat hij niet meer naar huis wilde!

[1764 ~ De Zevenjarige Oorlog (15 mei 1756 – 1763) woedde tussen Pruisen, Groot-Brittannië en Hannover enerzijds, en Rusland, Oostenrijk, Zweden, Saksen en Frankrijk anderzijds. Het betrof de eerste keer dat er een oorlog op wereldschaal werd uitgevochten. De 7-jarige oorlog kan gezien worden als het vervolg van de Oostenrijkse Successieoorlog. In 1760 hadden de Russen Kolberg veroverd en verwoest; het enige dat Johann Olhoff resteerde was blauwe rook!].

Later in 1783 zou Johann Olhoff kapitein Joachim Nettelbeck bij puur toeval weer tegen het lijf lopen [zie hieronder 1783 The Friend George].

Nettelbeck werd beroemd in verband met zijn geboden weerstand bij Kolberg tegen de troepen van Napoleon Bonaparte in 1807. Een monument gebeeldhouwd door Georg Meyer-Steglitz in 1904 toont Pruisische Veldmaarschalk August Neidhardt von Gneisenau die Joachim Nettelbeck hiermee feliciteert. Joachim Nettelbeck's afbeelding stond zelfs op een bankbiljet van 'Kolberg notgeld [1921] 25 Pf'.


1773 Matroos op de Pieter Elias

21-09-1773 was Jan Olhoff matroos op de Pieter Elias [Pruisische koopvaardijschip ~later in 1783 veroverd door de Engelsen; High Court of Admiralty and colonial Vice-Admiralty courts] onder schipper Jan Fredrik van Selow (hij kwam uit Ukenmund in Mecklenburg-Vorpommeren). Het is duidelijk dat er in die tijd slaven werden vervoerd van en naar St. Eustatius. Het schip de Pieter Elias vervoerde echter suiker, koffie, katoen en cacao. Zij werd beladen te Rio Berbice, maar verschillende malen raakte aan de grond. Om weer vlot te komen waren vier ankers nodig. Drie daarvan gingen verloren. Op 12-12-1773 kwam het schip aan in Texel. E.e.a. is bekend ten gevolge van een Scheepsverklaring opgenomen door de notaris Willem Decker 20-01-1774.






1775 Onderstuurman op de Vrouw Elisabeth Adriana

Van 16 februari 1775 was Jan Olhoff Onderstuurman op de Vrouw Elisabeth Adriana onder schipper Michiel Rameloo. In Rio Berbice werd het schip beladen, aan het Fort Nassau, met koffie, kantoen en cacao. 'Storm met zeestartingen' veroorzaakten tijdens de reis schade aan het schip en lading. Op 03-05-1775 kwam het schip op Texel aan.






1777 Opperstuurman op de Vrouw Elisabeth Adriana

Van 30-08-1777 was Jan Olhoff Opperstuurman op de Vrouw Elisabeth Adriana onder schipper Harmanus Pietersen. Van 24 juni tot 10 augustus werd het schip beladen te Rio Berbice met koffie, katoen en cacao. Op 29-10-1777 kwam het schip aan op Texel. Eenmaal in Amsterdam op 09-11-1777 kwam het schip ten anker op de Paardenhoek, daar werd zij aangevaren door het schip van schipper Duyff die van Dantzig afkomstig was. Jan maakte snel carrière: van matroos tot opperstuurman in bijna 4 jaar. Hij kon goed schrijven en schreef zijn naam steeds als Jan Olhoff. We zien dat hij al twee jaar later kapitein wordt!






1779-1786: Kapitein op de De Jacob en Geertruida

Jan Olhoff was kapitein van De Jacob en Geertruida vertrokken 31-03-1779 uit Demmerary [een onderdeel van de Nederlandse kolonie Essequibo van de Republiek der 7 Verenigde Provinciën ~ later Brits-Guiana]. Het schip was van wijlen kapitein Willem Imkes dat op 28-02-1777 vertrokken was naar St. Eustatius. Het had acht kanonnen [gotelingen] aan boord. Aan boord werden van Suriname naar St. Eustatius slaven vervoerd:

Negers Cupido / Alert / Plaisier / Kees / Sixtus van de heren Reisiger en de Vries privé.
Negerin Marietje van de heer E.J. Coutse
Een Mulattenjongen Gerrit van de plantage Faukenberg




Tussenstop vanuit Demmaray via St. Eustatius vertrokken op 24-04-1779.
13-06-1779 Texel binnengekomen


26-07-1779 Veiling in Amsterdam
02-08-1779 Geveild in Amsterdam


1779 Man verongelukt op Ameland; schip Europa

Vertrokken van Texel op 18 november naar St. Eustatius, strandde het schip van Jan Olhoff op Ameland
18-05-1780


1780 reis naar St. Eustatius

Op 3 november 1780 opnieuw vertrokken naar St. Eustatius
Op 14 november 1780 op zee ontmoet


Letter 1781 / Brief 1781 Benjamin Franklin

Bij FAMILY HISTORY / FAMILY SAGA I / Benjamin Franklin treft u een aantal brieven waarin melding van hem gemaakt wordt. Het meest bijzondere is die van de heren D. Wendorp en Thomas Hope Heyliger. Zij noemen Jan Olhoff in een in het frans geschreven brief die zij hebben gericht aan Benjamin Franklin, destijds woonachtig in Frankrijk te Passy en gevolmachtigde Minister van de Verenigde Staten van Amerika. Benjamin Franklin geeft zelf antwoord op 8 juni 1781 in het engels.
Benjamin Franklin staat bekend als wetenschapper, boekdrukker, uitvinder, staatsman, philosoof, musicus en econoom. Hij is zeer betrokken geweest bij het tot stand komen van de "The Declaration of Independence" van de Verenigde Staten van Amerika.




 

1781 Maria Magdalena

Betreft een brief aan Benjamin Franklin, woonende te Passy (Frankrijk) 1781. Hij was één van de 'founding members' van "The United States of America".
 
In 1776, after the Declaration of Independence, Benjamin Franklin was sent by Congress to France to serve there as U.S. Commissioner. From this ambassadorial post he worked to gain French diplomatic, military, and financial support for the American cause. It is here, from 1776-1782, that he did his most important work. Yet his letters from this period are scarce, to put it mildly. They are prized for their rarity and the importance of the work being done.
...
From D. Wendorp and Thomas Hope Heyliger (unpublished)

Addressed: Monsieur / Monsieur Franklin / Ministre Plénipotentiaire / des Etats unis de l’Amérique / auprès de La Cour de France / a Passy / près de Paris.
Betreft hier het antwoord van Benjamin Franklin op 8 juni 1781. Jan Olhof, hier 32 jaar oud, commandeur van het schip "De jonkvrouw Maria Magdalena". Al (draft): Library of Congress: Messrs D. Wendorp, & Thos Hope Heyliger.
...
 
Het schip 'jonkvrowe Maria Magdalena', met als kapitein Jan Olhoff, was van de heren D. Wendorp en Th. Hope Heyliger. Zij was, volgens hun schrijven vanuit Amsterdam de dato 31 mei 1781 gericht aan Benjamin Franklin, aangekomen op St. Eustatius op 1 januari. Deze werd door de Britten veroverd, en als onderdeel van een konvooi van 34 schepen naar Europa gezonden. Dit gebeurde op 19 maart. Het schip werd heroverd door een Amerikaanse kaper en naar Morlaix gebracht [een gemeente in het Franse departement Finistère, in de regio Bretagne]. Jan Jansen Ruberg, bleef aan boord en informeert hen dat de agent van de kaper Dyot werd genoemd. Ze vroegen Benjamin Franklin om hen te helpen hun schip en lading terug te krijgen. De kaper bleek in feite de voormalige Amerikaanse kaper Black Prince en de agent, John Diot. Benjamin Franklin had echter de voorgaande zomer haar Amerikaanse commissie ingetrokken. Feitelijk werd de verovering gedaan op 10 mei onder de Franse driekleur.
 
De Maria Magdalena vervoerde hoodzakelijk Tabak [350 vaten] & Suiker [220 vaten].
 
Reklamationen der preußischen Gesandten in London wegen der von britischen Kriegsschiffen entwendeten Schiffsladungen
Einzelfälle
~ een protest van de Pruissen bij de Britten tegen die roof: Klachten van de Pruisische ambassadeur in Londen vanwege de door Britse oorlogsschepen gestolen scheepsladingen
bevat ondermeer: hier de klacht van Jan Olhoff.

Reklamationen durch Danckels, Marcus Moses Schlesinger, Jan Olhoff, van Eyckellenberg und die Seehandlung wegen des Überfalls auf die Insel St. Eustache;

durch den Konsuln Fridag (Frydag, Freitag) in London aufgestellte Gesamtliste der Reklamationen bezüglich St. Eustache;
Attestierung des Verlusts beim Überfall auf St. Eustache für dänische Untertanen.


In de tweede helft van de achttiende eeuw is suiker het voornaamste product dat vanaf Sint-Eustatius naar de Republiek wordt verscheept. Van de Midden-Amerikaanse ruwe suiker, afkomstig van de Franse eilanden in de Caraïben, is de 'sucre terre' van de hoogste kwaliteit. Het is wel tot het eiland doorgedrongen dat er in het vaderland onrust is ontstaan over het groeiende Britse ongenoegen over de goede betrekkingen die de Republiek onderhoudt met de opstandige Noord-Amerikaanse koloniën. In december 1780 brak de oorlog uit tussen de Republiek en Groot Britannië. Op 1 februari 1781 vertrok een konvooi van 24 handelsschepen van Sint-Eustatius naar de Republiek, begeleid door het 'slands linieschip van oorlog Mars.




 

Zij werden door den Brits eskader aangevallen en veroverd. Het verlies van het eiland St. Eustatius vond plaats op 3 februari 1781 toen de commandant van een Britse vloot de onmiddellijke overgave eiste. Op de rede lag een groot aantal schepen, waaronder de Maria Magdalena met als kapitein JAN OLOFF.
Achtergrond daarvan: de inmiddels uitgebroken 4e Engelse oorlog, de positie van St. Eustatius als vrijhaven en de steun aan de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten (“the first salute”). De gouverneur van het eiland wist niets van de oorlogsontwikkelingen, hij had geen troepen en gaf zich direct over.




 


Over de gebeurtenissen bij St. Eustatius is uitvoerig geschreven door Cornelius de Jong van Rodenburgh [Luitenant dienende aan boord van het schip Mars]. Cornelis de Jong van Rodenburgh is dezelfde persoon die ook schreef over de reis naar Noorwegen met het schip ZWAAN in 1795 [zie verder]. Hij zou Jan Olhoff dus later nog eens ontmoeten!








Hollandse schepen voor St. Eustatius. Naast Tabak & Suiker werden hier ook vaak slaven verhandeld. Bij het schip de 'jonkvrowe Maria Magdalena' was dit niet het geval.


1781 wurde Jan Ollhoff Bürger von Emden

We zien in het boek BREMER KAUFLEUTE IN DEN FREIHÄFEN DER KARIBIK dat Jan Olhoff later in het jaar [september] 1781 burger werd van Emden:

'Hendrik Schröder und Jan Oltoff verloren Waren auf St. Eustatius' [Hendrik Schröder und Jan Oltoff, Kaufleute in Emden, waren dort in der Kirchenbüchern genealogisch nicht zu ermitteln. Laut freundlichen Auskunft der Stadt Emden leisteten 1757 ein Hinrich Peters Schröder, 1758 ein Hinrich Jürgen Schröder dort d. Bürgereid, 1781 wurde ein Johan Ollhoff Bürger].




 

Hollansche Schippers kopen hun burgerregt te Oostende, Embden, enz om onder onzydige vlaggen te kunnen vaeren! ~ Niet alleen te Ostende, en in andere Keizerlyke Zeehavens, maer ook te Embden wordt thans door verscheidene Hollandsche Schippers en Kooplieden het Burgerschap gekogt.

[de koopvaaardijschepen varende onder onzijdige vlag worden door de oorlogvoerende partijen geëerbiedigd; 'de vlag dekt de lading!']





Kapers op de kust!

In de 17e eeuw werd bij de maritieme oorlogsvoering veel gebruikgemaakt van particuliere Kaapvaarders. Deze Kaapvaarders rustten met toestemming van de overheid een oorlogsschip uit en veroverden daarmee schepen van de tegenstander. Hiermee was goed geld te verdienen, omdat na de verkoop van de buit een groot gedeelte van de opbrengst aan de bemanning werd uitgekeerd. Jan Olhoff is zo'n kaper geweest!



1782 Kaperschip 'de Spion' Jan Olhoff [schipper]

06-07-1782
03-08-1782
31-08-1782
11-09-1782


Kaperschip 'de Spion' 06-09-1782 scheepsverklaring



Kaperschip 'de Spion' 26-09-1782



Kaperschip 'de Spion' 27-09-1782 Janny



Oorlogsschip de Spion; Over de kaping van het Engels sloepscheepje the Janny.
Locatieomschrijving: Denemarken Heilige Land & Locatieomschrijving: Hamburg.





Kaperschip 'de Spion' 21-10-1782

Verkooping: op maandag 21 october 1782 van circa 1000 waag schotse kolen
 
Verkooping: op maandag 21 october 1782 van circa 1000 waag Schotse kolen, de lading van het brikschip 'The Expedition' gevoerd door Kapitein John Adamson, op de Engelsen veroverd door door de commisievaarder 'de Spion' gevoerd door Kapitein Jan Olhoff.




1783 bericht in de krant over het Kaperschip 'de Spion' waar Jan Olhoff schipper van was.


21-10-1782 [uitgifte krant 15-10-1782]


Kaperschip 'de Spion' 08-12-1782; getuigen

Ontvangen van aandelen in de genomen prijsen van de reder; Comissievaarder de Spion




Het schip DE SPION 1783 Kapitein Kaper Jan Olhoff; 14 kanonnen en 60 mann equipage.


1783 THE FRIEND GEORGE

Ein Mann; des Seefahrers und aufrechten Bürgers Joachim Nettelbeck wundersame Lebensgeschichte von ihm selbst erzählt.
   
Joachim Nettelbeck kende Johann Olhoff goed, eerst als jonge matroos die bij hem in dienst was. Hij deserteerde in Amsterdam [1764] toen hij 16 jaar oud was, later in 1783 zou hij hem bij puur toeval weer tegen het lijf lopen. Johan was toen inmiddels 34 jaar oud. Het schip met de 44 kanonnen waarover gesproken wordt is THE FRIEND GEORGE die in Lissabon zat en naar Texel zou uitvaren. Dit alles is opgeschreven in een door Joachim Nettelbeck zelf op papier gestelde levensgeschiedenis. Hij was 82 jaar oud en een gerespecteerd burger van de Pruisische havenstad Kolberg. In 1807 had Nettelbeck met succes het verzet geleid tegen de Napoleontische troepen die zijn geboortestad belegerden. In die tijd zat Johan Olhoff in het Koninkrijk Holland waar Lodewijk, de broer van Napoleon, Koning geworden was. [zie hieronder]


"der glänzenden Uniform, des Degens und Schärpe"



29-03-1784
02-04-1784
21-05-1784
24-06-1784
Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken
09-03-1785

Index vonnissen van Averij Grosse Amsterdam

[Averij (ook wel: avarij of haverij) is ernstige schade aan een schip of scheepslading. Meestal spreekt men pas van averij als het schip slecht bestuurbaar is geworden. Een zeeschip kan averij oplopen door een zware storm of door een aanvaring op zee].

inschrijvingsdatum: 27-07-1786
datum vertrek: 11-10-1784
datum aankomst: 27-11-1784
naam schipper: Olhoff, Jan
naam schip: THE FRIEND GEORGE
route: Amsterdam / Philadelphia
bronvermelding: Archief 5061, inv.nr.2899, p.343


Nadat Jan Olhoff met het schip The Friend George op 21-05-1784 op Texel aankwam, heeft hij zich op 10-06-1784 in Amsterdam als Poorter laten inschrijven. ~ Poorter is een historische benaming voor een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen. Men kreeg dit poorterrecht of burgerschap door zich laten registreren bij een magistraat van de stad


1785 Friends Charming

30-07-1785 vertrokken en 05-09-1785 binnengekomen bij Texel vanuit St. Eustatius.


Verenigde Oostindische Compagnie [VOC]



Jan Olhof is op 13 juli 1786 in dienst gekomen van de VOC bij de militaire manschappen in de rang van Luytenant.


VOC 1786-1795

Number Name of ship Master Date of departure Arrival / Departure at Cape Date of arrival at destination
Place of arrival
6757 Kamer van Amsterdam.
600 ton
VALK
1785 tot 1791
Olhof,
Jan
13-07-1786
Texel Patria
20-11-1786
10-12-1786
15-02-1787
Batavia
Kamer van Hoorn.
484 ton
VLUGGE TREKVOGEL
1784 tot na 1787
[GEREPATRIEERD]
Barend
Jansz.
Uffen
23-10-1788
Batavia
27-12-1788
01-02-1789
28-04-1789
texel Patria
Kamer van Rotterdam Retourschip BREETHOF / BREDENHOF   14-09-1789 ? OOSTINDIEN
4662.1 Kamer van Hoorn.
880 ton
NIEUWSTAD
1787 tot na 1790
Olhof,
Jan
18-01-1790
Texel Patria
29-04-1790
13-05-1790
26-07-1790
Batavia
8303.2 Kamer van Enkhuizen.
880 ton
AFRIKAAN
1780 tot 1795
[GEREPATRIEERD]
Olhof,
Jan
06-12-1790
Batavia
17-03-1791
05-05-1791
17-08-1791
Texel Patria
4727.3 Kamer van Amsterdam.
400 ton
DUIFJE
1784 - 1793
Olhof,
Jan
11-07-1792
Texel Patria
21-11-1792 (21-11-1792)
The Cape
8361.3 Kamer van Amsterdam.
400 ton
DUIFJE
1784 - 1793
[GEREPATRIEERD]
Olhof,
Jan
05-02-1793
The Cape
(05-02-1793) 20-06-1793
Texel Patria
4755.1 Kamer van Amsterdam.
1150 ton
HERTOG VAN BRUNSWIJK
1792 – 1795
Vergaan te Batavia
Olhof,
Jan
07-11-1793
Texel Patria
08-03-1794
17-04-1794
09-07-1794
Batavia
8395.2 Kamer van Zeeland
(Middelburg). 1150 ton
ZWAAN
1787 tot na 1795
verving de Hertog van Brunswijk
[GEREPATRIEERD]
Olhof,
Jan
24-01-1795
China
03-05-1795
18-05-1795
18-09-1795
Trondheim Noorwegen


1787 DE VLUGGE TREKVOGEL



Het schip VALK





Het schip BREETHOF

Bewijs dat Jan Olhof Capitein was over het VOC schip BREETHOF


Zoektocht naar het schip Bredenhof 24-11-1789



Het schip NIEUWSTAD



Obligatie op 6 november 1789



Bij haar vertrek uit Texel, op 18-01-1790, heeft Jan Olhoff het ankertouw moeten los laten snijden. Hij verzocht dientengevolge om zowel een nieuw touw als ook een nieuw anker.



Het schip de Nieuwstad 29-04-1790 Kaap

Waarop gedelibereerd Zynde, is Verstaan, ingevolge des Suppl:ts verZoek aan de Hoog Gebiedende Heeren XVII eerbiedig Kennis te geeven, van 't abuijs en 't advijs deezer Regeering nopens des Suppl:ts assignatie ingesloopen, en de Schaade en intressen die door den Suppl:t daar door Zal worden geleeden en betaald, aan hem te doen Vergoeden door den eerstgesw: Clercq ter Politicque Secretarije, ten waare deselve Zig hier op Konde Verantwoorden, en aantoonen door Wiens negligentie Zulx is Veroorzaakt, in welkens gevalle gem: eerste gesw: Clercq van deeze Vergoeding Zal weezen gelibereerd, en dezelve vervallen ten lasten van den geenen die Zig in deezen niet van Zynen pligt geKweeten heeft

Door de Capitains van de alhier ter Rheede leggende Scheepen, Dirk Peek, Laurens Janson, Jan olhoff, Simon Vaartjes, en A: J: Koek p:r Requeste Zynde Verzogt, dat hen door den Equipagiemeester mogten worden verstrekt, al Zulke equipagiegoederen als Zy, volgens de bij voorsz: Requesten g'annexeerde Lijsten betuygden nodig te hebben, Zo is Verstaan Copias van die Requesten en Lijsten te Stellen in handen van den Equipagiemeester deezes Gouvernements Cornelis Cornelisz, omme na onderZoek of de Suppl:ten alle deeze Articulen benodigd zyn, dezelve daarvan in dien gevalle te Voorzien.


13-05-1790 Vertrek vanuit de Kaap, aankomst 26-07-1790 Batavia [voor de Kamer Delft]




Obligatie 21 oktober 1790 / 9 september 1791



Het schip AFRIKAAN

29-10-1790




Het schip Afrikaan 25-03-1791 Kaap

Waar uit gebleken zijnde, dat de twee Boots welke by de Negotie boeken deezes Gouvernements ongetaxeerd voortlopen, in een zodanige staat zijn, dat de kosten voor derzelver reparatie hunne waarde zoude Surpasseeren, is besloten, den Equipagiemeester deezes Gouvernements by Extract deezes te gelasten, van voorsz:e Boots, voor zo verre 'er noch eenig goed en bruikbaar toestel daar op gevonden wordt, het zelve, ten dienste der E Compe, af te neemen, en in de Equipage pakhuijzen op te leggen waar na de rompen alleen aan de meest biedende, insgelijks ten profyte den E Compe zullen moeten publicq worden verkogt.




Transport op 9 september 1791 Batavia



Het schip 'T DUIFJE

Zeilschip 'T Duyfje 







Akte van executeurschap op 11 mei 1792



Wisselprotest op 12 september 1792 schoonvader



Wisselprotest op 17 december 1792 schoonvader



Res. of the Council of Policy; Cape of Good Hope

19-12-1792
 
Ondertusschen is by dees occage nog geproduceerd ende gelezen geworden een Berigt van Zee-en-Scheeps bouwkundigen, welke door den Heere Gezaghebber gecommitteerd zijn geweest, om de Schuit die 't Schip Macasser aan 't Schip de Catharina Johanna in ruiling heeft afgegeeven, te visiteeren, Luidende als volgt
En nadien uit dat Berigt komt consteeren, dat gem: Schuit: ten eenemaale onbruikbaar en irreparabel komt te weezen; Zo is alverder besloten dezelve Schuit maar te doen Sloopen, en 't daarvan komend Houtwerk tot brandhout t' emploijeeren.
11-01-1793
 
27-01-1793


17-04-1792 't Duifje
14-07-1792 't Duifje
21-11-1792


..-04-1793
22-06-1793 't Duifje


Het schip HERTOG VAN BRUNSWIJK





 
11-03-1794
Waarop beslooten is de door den Equipagiemeester opgegeeven benodigheeden voor beide gemelde Scheepen te laaten verstrekken.
11-03-1794
Na welkers lecture goedgevonden zich met het bericht van gecommitteerdens in deeze volkoomen te conformeeren, zullende dienvolgens de gemelde tuitouw in die Bodem moeten verblyven, tot een waarborg, omme in gevallen waar een touw komt te ontbreeken te worden geemploïeerd.
15-03-1794
Na welkers lectuure is goedgevonden en verstaan geene verdere tentames te doen om iets uit het wrak van gemeld gestrand Schip Zeeland te haalen, en zal dienvolgens aan den Kooper van dat Wrak de geweezen Capitijn Luiten:t ter Zee Jurriaan de Vries worden vergunt en toegestaan, zo als hem toegestaan en vergunt word bij deeze, omme met de Slooping van het gemeld Wrak na zijn welgevallen voortevaaren, zo nochtans dat zo wanneer door hem eenige Goederen tot de Lading gehoord hebbende mogte worden gesalveerd hy gehouden en verpligt zal zijn omme ingevolge de Conditiën waarop het Wrak aan hem is verkocht, dezelve gesalveerde Goederen aan de Compagnie over te geeven, tegens behoorlijke betaaling door goede Mannen te tauxeeren, onder zodanige pœnaliteiten als bij de gezegde Conditien Staan uitgedrukt.
22-04-1794


Zeilschip Hertog van Brunswyk


07-09-1793 De Hertog van Brunswyk
17-06-1794 De Hertog van Brunswyk
Seafarers 196
Soldiers 14
Passengers 44
The 44 passengers included 39 Chinese; 37 of them arrived at Batavia. After having called at Batavia the HERTOG VAN BRUNSWIJK possibly sailed on to China. In 1795 or 1796 the ship was wrecked off Batavia.
 
1795 atau 1796
HERTOG VAN BRUNSWIJK, Dutch East Indiaman seberat 1150 ton dengan Kapten jan Olhof, tiba di Batavia pada tanggal 9 juli 1794. Pada tahun 1795 atau 1796, kapal ini karam di luar wilayah Batavia.




Het schip DE ZWAAN

Deels uitgetypt reisverslag van Titsingh over de ambassade naar China in 1794-95, gedateerd 8 januari 1796. “Aan de hoogedele heeren, Commissarissen Generaal over geheel Nederlands India en Cabo de Goede Hoop.” Capitein Jan Olhof wordt hier genoemd als zijnde capitein van het schip De Swaan. Hij maakte deel uit van een vloot zes schepen. Bij Palembang aangekomen heeft Jan Olhoff het verzoek ingediend om reparaties uit te voeren aan zijn schip alvorens verder te kunnen varen. Palembang - de Eerste Officier van het schip de Swaan kwam mij uit naam van zijn Capt. versoek van hier een dag te vertoeven, om zijn tuig aan te setten, en het schip verder op te redderen, betuijgende, dat tussen deks nog te zeer was belemmerd, om bij rencontre van een vijand, met het geschut na behoore te manoeuvreere.


De uitgevoerde reparaties in Palembang bleken bij aankomst in Caap de Goede Hoop niet afdoende. Het schip moest hoognodige reparaties ondergaan "waar zij aan beide zijde opengewerkt was op 21 en 23 voet'. Dat de reparaties niet voldoende en afdoende waren geweest getuigt het reisverslag van Cornelius de Jong van Rodenburgh [zie hieronder]. Hij was ooggetuige van de zware ontberingen van het schip DE ZWAAN met als Kapitein Jan Olhoff. Overigens zal het ondanks alle tegenslag toch lukken om het schip drijvende te houden.


Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope
En na dies lectuure bij den Raade goedgevonden en dienvolgens beslooten, de geringe Reparatiën welke aan het gezegd Schip de Zwaan moeten worden gedaan, ten Spoedigste te effectueeren, zo en indiervoegen als door Gecommitteerdens is opgegeeven.
06-05-1795







Cornelius de Jong van Rodenburgh heeft in zijn reisverslagen als ooggetuige geschreven over de zware ontberingen van het schip DE ZWAAN met als Kapitein Jan Olhoff





September ankom her 2 hollandsk-ostindiske, Com- pagniet tilhørende Skibe fra Siam, nemlig Skibet Siam, Capitain Georg Philip Gass, og de Zwaan, Capitain Johan Olhoff, hvis indehavende Ladning bestaar i Thee, Porcelain, Nankin etc.


[08-08-1795] Bataafse revolutie

Bericht, op 08 augustus 1795, van een Americaan van het intrekken der Franschen in Holland! ~ 16 januari 1795 capituleerden de Staten van Utrecht en daarmee in feite de hele republiek.


Cornelius de Jong van Rodenburgh had het bevel over de vloot die vertrok uit Kaap de Goede Hoop op 18-05-1795. Inmiddels was de staatkundige eenheid de Bataafsche Republiek.

Hieronder is een kopie weergegeven van een rapport aan 'de Edele Mogende Heeren Gecommiteerde Raaden ter Admiraliteit op de Maase' op basis van het scheepsjournaal van het schip de Scipio [zie ook link onderaan de pagina, of klik op deze snelkoppeling]. Cornelius de Jong van Rodenburgh verhaalt meermaals over Kapitein Jan Olhoff die met enige moeite zijn schip de Zwaan drijvende probeerde te houden in verband met een lek.




 

De Scipio









transcriptie brief/rapport 22 september 1795



Einde van de VOC in 1795: Bataafse Republiek



Anoniem schilderrij met de Tafelberg op de achtergrond ten tijde van Jan Olhoff. Hier zou het laatste deel van zijn repatriering vanuit China aanvangen [19 mei 1795 vanuit Kaap de Goede Hoop vertrokken en aangekomen in Trontheim 18-09-1795] met het schip DE ZWAAN in de vloot van Cornelis de Jong.


Theekistje van Jan Olhoff ~ Bataafse Decreet

Hiernaast een prachtig verhaal over restitutie van een kistje dat Jan Olhoff meegenomen had uit China op zijn laatste VOC reis. Hij kwam in China op 24-01-1795 aan. Het kistje bevatte daarin twee verlakte kistjes, ieder groot 1/2 voet, gevuld met thee dat in China gebrand was met het merk van de VOC erop. Hij had het aan boord op het schip DE ZWAAN toen hij in Trontheim aankwam op 18-09-1795.


De Dertien Factorijen waren factorijen in de Chinese stad Kanton waar buitenlanders vanaf de 18e eeuw werd toegestaan om handel te drijven met China. Rechts is de Nederlandse Handelsmaatschappij aan haar vlag te lokaliseren. De Chinese keizer Qianlong vaardigde in 1757 een decreet uit waarin werd bepaald dat Kanton de enige havenstad zou worden waar buitenlandse handelaren werden toegelaten. Niet iedereen had geluk bij het werken voor de VOC in China, zo is een andere voorouder van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes in Kanton verongelukt [zie Ja(h)annis (Jois / Jan) Pietersz. Mignon [Gen. 9 Nr.: 398 OUDGROOTOUDER].
 
Trondheim: Hollandsk Convoy-Fregat seglede til Trondheim for at overvintre. Adresseaavisen i Trondheim gir naermerebeskjed om disse Ostindiafarere: Forrige Uge den 28. September ankom her 2 hollandsk-ostindiske, Compagniet tilhørende Skibe fra Siam, nemlig Skibet Siam, Capitain Georg Philip Gass, og de Zwaan, Capitain Johan Olhoff, hvis indehavende Ladning bestaar i Thee, Porcelain, Nankin etc.


Bataafsche Republiek

Na de Bataafsche Revolutie van 1795, één dag nadat stadhouder Willem V met behulp van Franse legers was verjaagd, hadden de Nederlandse patriotten het land omgevormd tot de Bataafse Republiek [uitgeroepen op 19 januari 1795]. Deze was gebaseerd op de Verlichtingsidealen van vrijheid en gelijkheid. De republiek was gevormd naar voorbeeld en met militaire steun van de Franse Republiek, waarvan de Bataafse Republiek een bondgenoot en de facto een vazalstaat was. De omwenteling van 1795 was in feite een herhaling van de omwenteling van de Patriotten, die in 1787 met behulp van een Pruisisch interventieleger was onderdrukt.


2009 Marnix Alexander de Paula Lopes

Marnix Alexander de Paula Lopes [Gen 1 Nr.: 1 INCIPIT VITA NOVA ˜ PROBANDUS]


2009 Marnix Alexander de Paula Lopes

Toelating van de Probandus M.A. de Paula Lopes tot het illustere gezelschap van de VOC Caemer die Haghe anno 20e van de Lentemaent in de jaere 2009


Toelating van M.A. de Paula Lopes tot het illustere gezelschap van de VOC Caemer die Haghe anno 20e van de Lentemaent in de jaere 2009.


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE