https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Prinses / PrincessPrincess / Prinses

Hiërarchie bij adel:
Jonkheer ~ is geen titel maar een predikaat.
Prins / Hertog / Markies / Graaf / Burggraaf / Baron / Ridder

Erfelijke titels worden doorgegeven via de mannelijke lijn. Als er geen directe nakomeling gevonden wordt, dan sterft de titel uit.
Hierarchy with nobility:
Esquire ~ is not really a title.
Prince / Duke / Marquis / Earl / Viscount / Baron / Knight

Hereditary titles are passed on through the male line, going to the eldest son after the death of the title holder. If there is no eldest son then the title goes back up the father-son line until another direct descendant can be found. If there is no-one, then the title become extinct.


Johannes Augustinus ("Tinus") Dezentjé (1797-1839), de legendarische Solose planter en landheer van Ampel. Nota bene; zie ook Lord of Ampel!
Gehuwd voor de kerk (1) 1815 met de rijke Johanna Dorothea Boode [zie het artikel Rijke erftante] (1799-1816) die op 16-jarige leeftijd bij de geboorte van hun eerste kind, een dochter, stierf. De Probandus stamt van haar af, zie GENERATIE VII kwartierstaat nr. 103.
 

Voorzijde landgoed Ampel

Gehuwd voor de kerk (2) op 1828 Henriette van de(n) Bergen, (1804-1832), op 28-jarige leeftijd overleden. Ook van haar stamt de Probandus af, zie GENERATIE VI kwartierstaat nr. 55.Gehuwd (3) 1835 Prinses Sara Helena Raden Ajoe Tjondro Koesoemo [Radin Ayu Tjondro Kusuma], een Javaanse prinses uit het Kraton van de Sulton van Solo (Kraton ~ paleis van de Sultan; Solo is het huidige Soerakarta; men neemt algemeen aan dat hij haar vader was: Pakoeboewono IV van Soerakarta; Sampeyan Dalam ingkang Sinuhun Kanjeng Soesoehoenan Prabhu Sri Pakoe Boewono IV Senapati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid ud-din [31 augustus 1768 - 31 oktober 1820]). zie ook CONSANGUINITEIT.
 

Paku Buowono V [13 December 1784 – 5 September 1823] was een halfbroer van Sara Helena Raden Ajoe Tjondro Koesoemo. Tot haar zussen behoorden onder andere; Radin Ayu Puspa Kusuma en Radin Ayu Chitra Kusuma.Susuhunan Pakubuwana IV vader van Sara Helena Susuhunan Pakubuwana V halfbroer van Sara Helena
Radin Ayu Tjondro Kusuma (haar Christelijke naam was Sarah Helena) Johannes Augustinus Dezentjé
Artikel uit de Tong Tong van de schilder Enest Dezentje, een schilder. Ook hij is een nazaat van Johannes Augustinus. Het artikel spreekt van Franse Adelijke afkomst.


Coat of arms / Familiewapen Dezentjé


Kinderen een schoonkinderen

Johannes Augustinus Dezentje had maar liefst 28 kinderen! Hieronder treft u enkele kinderen vanuit het huwelijk met Sara Helena Raden Ajoe Tjondro Koesoemo.

Klikt u hier voor een uiteenzetting: KINDEREN VAN JOHANNES AUGUSTINUS DEZENTJÉ [79 KB] .Sophia Magdalena Dezentjé Johannes Augustinus Diederik Casper Dezentjé


Johannes Augustinus ("Tinus") Dezentjé (1797-1839), the legendary Solo landlord and developer of Ampel. Also see: Lord of Ampel!

Church marriage (1) 1815 with the rich Johanna Dorothea Boode (1799-1816) whom, died at the age of 16 by giving birth to their first child (a daughter). The Probandus is a decendant of her, see GENERATIE VII nr. 103.

Church marriage (2) 1828 with Henriette van de(n) Bergen, (1804-1832), she died at the age of 28. The Probandus is also a decendant of her, see GENERATIE VI nr. 55.

Married (3) 1835 with princess Raden Ajoe Tjondro Kusumo, a Java princess from the Kraton of the Sultan of Solo (Kraton ~ palace of the Sultan; Solo is the current Soerakarta), also see CONSANGUINITY.

Er waren vele (28 !) kinderen, slechts één uit zijn eerste huwelijk, twaalf kinderen van zijn tweede vrouw en zeven van zijn derde vrouw. De andere kinderen die geboren zijn waren waarschijnlijk buitenechtelijk of zijn niet erkend.
In 1839 overleed Johannes Augustinus Dezentjé onverwacht, door een val van zijn paard, op zijn landgoed Ampel. Hier is een brief, geschreven twee jaar voor zijn dood op 2 augustus 1836 (over 170 oud) aan zijn kinderen in Nederland.
There were a lot of children (28!), only one was born out of his first marriage, twelve children were by his second wife and seven by his third wife. The other children were most likely illegitimate or were not recognised.
In 1839, Johannes Augustinus Dezentjé died unexpectedly, by falling of his horse, on his estate in Ampel. Here is a letter written two years before his death 2nd August 1836 (over 170 years old) to his children in The Netherlands.
Omdat zij als dochter van Soesoehoenan Pakoeboewono IV overleed, vertrok de uitvaartstoet van Sara Helena Raden Ajoe Tjondro Koesoemo vanaf de kraton te Soerakarta.
VERSCHILLENDE ARTIKELEN /VARIOUS ARTICLES DEZENTJÉ

Van de genealogie Dezentjé zijn er verschillende artikelen geschreven. In de meeste artikelen zitten de onderlinge links verwerkt / Various articles have been written about the Dezentjé genealogy. The mutual links are incorporated in most articles.

V
oor alle zekerheid zijn hier alle artikelen bijeen van de familie Dezentjé / To be sure, all the articles of the Dezentjé family are gathered here:LORD OF AMPEL

RICH AUNT

VOC AND FAMILY

HUGUENOTS

MENNONITES

PARENTUM INFIDELIUM

FAMOUS POET

SLAVES


Bij CONSANGUINITY is ook de familie Dezentjé opgenomen met daarin een Parenteel van Jean François Teissonniére / At the tab CONSANGUINITY the Dezentjé family is also included, with an additional ‘Parenteel’ of Jean François Teissonniére.

Voorts zijn in de PEDIGREE van de Probandus zijn directe voorouders opgenomen met alle gevonden documentatie / In addition, within the PEDIGREE of the Probandus his direct Dezentjé ancestors are mentioned with all the documentation that has been found.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE