https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Museum Ridder Smidt van GelderRidder Pieter Smidt van Gelder, geboren te Wormerveer 10-3-1878, overleden te Antwerpen 11-12-1956, trad in 1900 toe tot het familiebedrijf fa. Van Gelder & Zonen, maar werd dankzij een erfenis in 1908 al een gefortuneerd man. Hierna hij besloot het bedrijfsleven te verlaten, en zich te wijden aan het verwerven van antiek en kunstobjecten.

Pieter Smidt van Gelder was in 1912 gehuwd met Elisabeth Cecilia Dolleman. Dit huwelijk hield geen stand en is door echtscheiding ontbonden in 1922.

Hij reisde veel en werd daarbij geholpen door zijn vloeiende beheersing van Frans, Engels, Duits, Spaans en Russisch.
 

In het midden van de jaren dertig zodanig veel verzameld dat dat grotendeels opgeslagen was in de oude pakhuizen van het familiebedrijf te Amsterdam.
Hij ging op zoek naar een geschikte locatie voor zijn verzamelingen en kocht daartoe in 1937 in Antwerpen het belle époquegebouw Hotel Thijs, dat hij liet verbouwen tot privé-museum. Hij vestigt zich derhalve in 1938 in Antwerpen.

Op het einde van zijn leven start hij onderhandelingen [1949] met het stadsbestuur (Lode Craeybeckx) die uiteindelijk resulteren in een notariële akte waarbij Smidt van Gelder het huis, de privé-collectie en de inhoud van zijn persoonlijke appartementen aan de stad Antwerpen schenkt. Het museum opende een jaar later [12-08-1950] als stedelijk museum en werd opengesteld voor het grote publiek. Sinds 2000 vormt het museum één samenwerkingsverband, "De Kunstmusea", met het Museum Mayer van den Bergh en het Rubenshuis. Hij bleef er zelf in wonen tot aan zijn dood in 1956.

Hij deed genereuze schenkingen van schilderijen aan de Koninklijke Musea in Brussel, waarvoor hij de Belgische eretekens van Commandeur in de Kroonorde en van Commandeur in de Leopoldsorde ontving. Zo werd hij ook door Z.M. koning Boudewijn op 15 oktober 1954 in de adelstand verheven met de persoonlijke titel van Ridder (1954).

Uit erkentelijkheid krijgt hij een glasraam met wapen in het stadhuis.

Ridder Pieter Smidt van Gelder sterft op 11 december 1956 en krijgt een laatste rustplaats in het stedelijk erepark op het Schoonselhof.
 


Knight Pieter Smidt van Gelder, born in Wormerveer 10-3-1878, died in Antwerp 11-12-1956, joined the family business Van Gelder & Zonen in 1900, but became a wealthy man in 1908 thanks to an inheritance. After this he decided to leave the business world, and devote himself to acquiring antiques and art objects.

Pieter Smidt van Gelder was married in 1912 to Elisabeth Cecilia Dolleman. This marriage did not last and was dissolved by divorce in 1922.

He traveled extensively, aided by his fluent command of French, English, German, Spanish and Russian.

In the mid-thirties, so much was collected that it was largely stored in the old warehouses of the family business in Amsterdam.
He went in search of a suitable location for his collections and bought the belle époque building Hotel Thijs in Antwerp in 1937, which he had converted into a private museum. He therefore settles in Antwerp in 1938.At the end of his life, he started negotiations [1949] with the city council (Lode Craeybeckx) that ultimately resulted in a notarial deed in which Smidt van Gelder donated the house, the private collection and the contents of his personal apartments to the city of Antwerp. The museum opend it's doors to the general public a year later [12-08-1950] as a municipal museum. Since 2000, the museum has formed one partnership, "De Kunstmusea", with the Mayer van den Bergh Museum and the Rubens House. He continued to live in it himself until his death in 1956.
 


He made generous donations of paintings to the Royal Museums in Brussels, for which he received the Belgian decorations of Commander in the Order of the Crown and of Commander in the Order of Leopold. He was also ennobled by His Majesty King Baudouin on 15 October 1954 with the personal title of Ridder (1954).In gratitude he received a stained glass window with a coat of arms in the town hall.


Knight Pieter Smidt van Gelder died on 11 December 1956 and was given a final resting place in the municipal honorary park on the Schoonselhof.1904-1921 Aankoop ad 145.000 gulden door Maria C.Kaars Sijpesteijn, gehuwd met Pieter Smidt van Gelder (papierfabrikant Velsen), de schoonouders van Gladys Copestake Harpur.


Pieter Smidt van Gelder (1851-1934) met zijn echtgenote Maria Cornelia Kaars-Sijpesteijn en vijf zonen, schoondochters en kleindochter op het bordes van de Hartekamp, 1919. Willem Cornelis Smidt van Gelder zou pas in 1928 huwen met Gladys Copestake Harpur, de grootmoeder van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes.


Pieter Smidt van Gelder, geboren 10-03-1878 was een halfbroer van Willem Cornelis Smidt van Gelder, geboren 16-05-1888 en de stiefvader van Derrick Henry de Paula Lopes [Gen II. nr: 2]. Willem Cornelis Smidt van Gelder was gehuwd op 28-09-1928 in Londen met Gladys Copestake Harpur [Gen III. Nr: 5].
Pieter Smidt van Gelder, born 10-03-1878 was a half-brother of Willem Cornelis Smidt van Gelder, born 16-05-1888 and the stepfather of Derrick Henry de Paula Lopes [Gen II. no: 2]. Willem Cornelis Smidt van Gelder was married on 28-09-1928 in London to Gladys Copestake Harpur [Gen III. No: 5].


Registratie 1914 Pieter Smidt van Gelder *17-09-1851 met o.s. zijn zoons: [Ridder] Pieter Smidt van Gelder *10-03-1878 en Willem Cornelis Smidt van Gelder *16-05-1888 [stiefvader van Derrick Henry de Paula Lopes [gen. II, nr.: 2], gehuwd met Gladys Copestake Harpur [gen. III, nr.: 5].Krantenbericht inzake het huwelijk van Gladys Copestake Harpur. Opvallend is dat hier gebruik gemaakt is van de naam die zij droeg van haar eerste echtgenoot (Anibal) de Paula Lopes!
Hieronder zijn de vader en stiefmoeder van Ridder Pieter Smidt van Gelder te zien bij hun overlijden. Zij waren de ouders van Cornelis Willem Smidt van Gelder; de stiefvader van Derrick Henry de Paula Lopes.

Above you can see the father and stepmother of Ridder Pieter Smidt van Gelder at their death. They were the parents of Cornelis Willem Smidt van Gelder; the stepfather of Derrick Henry de Paula Lopes.Pieter Smidt van Gelder (1879-1956) had een bijzonder mooie privécollectie die hij zou onderbrengen in het Museum.

Het museum huisvest interieurkunst en luxenijverheid uit de periode 1650-1900. De collectie bestaat onder meer uit meubilair, siervoorwerpen, oosters en westers porselein en vitrinevoorwerpen. Ook beschikt het museum over een prachtig ensemble schilderijen van Hollandse meesters.

De verzameling is gehuisvest in één van de meest imposante woonhuizen uit de Belle Epoque die Antwerpen rijk is. De notariële akte van het volledige legaat stipuleert dat de collectie onverdeelbaar is, steeds met veel zorgzaamheid in het huis moet tentoongesteld worden en altijd toegankelijk moet zijn voor het publiek.
Pieter Smidt van Gelder (1879-1956) had a particularly beautiful private collection that he would house in the Museum.

The museum houses interior art and luxury industry from the period 1650-1900. The collection includes furniture, decorative objects, Eastern and Western porcelain and display cases. The museum also has a beautiful ensemble of paintings by Dutch masters.

The collection is housed in one of the most imposing Belle Epoque houses in Antwerp. The notarial deed, of the full bequest, stipulates that the collection is indivisible, must always be exhibited in the house with great care and must always be accessible to the public.
NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE