https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Jonkheer / Jonkvrouw ~ Esquire / MaidJonkheer / Jonkvrouw ~ Esquire / Maid

Jachthuis /Kasteel De Kelder te Doetinchem Beelaerts van Blokland, een bekend, deftig Hollands regentengeslacht.
Zij zijn mede bekend door diverse hoge functies: commissaris van de Koningin te Utrecht / voorzitter Tweede Kamer / lid Tweede Kamer / minister / vice-president Raad van State / minister van Staat / lid Raad van State / lid Eerste Kamer / griffier Eerste Kamer / Advocaat Hof van Holland.

Bij toeval kwam de Probandus erachter dat hij verwant is aan deze familie. Op een feest op het jachthuis te Doetingem van Jonkheer Floris François Anne Beelaerts van Blokland werd o.a. kennis gemaakt met diens broer, Jonkheer Pieter Adriaan Cornelis (Pieter) Beelaerts van Blokland, de oud Commisaris van de Koningin van Utrecht.De tante van de moeder van Jonkheer Floris François Anne Beelaerts van Blokland en Jonkheer Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland, is de tante van de moeder van de Probandus, mevrouw Héléne Philippine Adelheide Happé ~ tante Nini, geboren Salatiga 27 november 1888. Zij is overleden op 17 april 1976 te Zeist.
 

Héléne Philippine Adelheide Happé

Beelaerts van Blokland, a well known, distinguished Dutch regent family. Just by chance the Probandus found out that he was related to this family. This family were very well known for having several high functions: commissioner of the queen in Utrecht / Chairman of the House of Commons / member of the House of Commons / minister / vice-president Council of State / minister of state / member Council of State / member Eerste Kamer / clerk Eerste Kamer / lawyer court of the Netherlands.

The aunt of the mother of Esquire Pieter Adriaan Cornelis (Pieter) Beelaerts van Blokland, commissioner of the queen in Utrecht, was also the aunt of the mother of the Probandus, Miss Héléne Philippine Adelheide Happé ~ aunt Nini, born Salatiga 27 November 1888. She died 17th april 1976 in Zeist.
 

Héléne Philippine Adelheide HappéHéléne Philippine Adelheide Happé. Zij trouwt op 24-jarige leeftijd, op maandag 29 september 1913 te Soerakarta, met de 41-jarige Theodore Martinus Emile Havelaar [6.613 KB] , geboren te Utrecht op 28 januari 1872, administrateur van tabaksondernemingen in Midden-Java. Hij is overleden op 29 augustus 1931 te Bandoeng. Hij was een zoon van Jacob Petrus Havelaar Rotterdam (23 januari 1840 – 's-Gravenhage, 7 april 1918) en Jonkvrouwe Francoise Anna Maria Emilia Andrea des Tombe.

J.P. Havelaar was waterstaatkundig ingenieur, die bij de waterstaat in Utrecht werkte en directeur van de Provinciale Waterstaat van Drenthe was. Hij bracht als minister in het kabinet-Mackay een wet waardoor nog slechts twee spoorwegmaatschappijen de spoorlijnen zouden exploiteren tot stand, alsmede een nieuwe wet op de brievenposterij. Na zijn ministerschap werd hij Tweede- en Eerste Kamerlid, Statenlid en gemeenteraadslid in Den Haag.
 

Héléne Philippine Adelheide Happé

She got married, on monday 29th September 1913 in Soerakart, to Theodore Marinus Emile Havelaar [6.613 KB] , born Utrecht 1872, administrator of tobacco companies in Middle-Java. He is the son of Jacob Petrus Havelaar (23 January 1840 - ' s-Gravenhage, 7 April 1918) and maid Francoise Anna Maria Emilia Andrea des Tombe.

J.P. Havelaar was a water-engineer, who worked at the water state in Utrecht and became the director of the provincial water state of Drenthe. He also became a minister in kabinet-Mackay. He was able to pass a law which resulted thatonly two railway societies would be allowed to develop the track lines. After his ministry he became a Member of both Chambers of Parliament, a State Member and Municipality Council Member in The Hague.
 

Héléne Philippine Adelheide Happé

Aangetoonde verwantschap

De grootmoeder van Jhr. Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland en Jhr. Floris François Anne Beelaerts van Blokland is Margaretha Elisabeth Maria Havelaar. Zij is een zus van Theodore Marinus Emile Havelaar, die gehuwd was met Héléne Philippine Adelheid Happé en dus een tante van beide Jonkheren. Héléne Philippine Adelheid Happé is een zus van Paul Louis Elize Happé, de vader van Louise Pauline Désirée Happé, moeder van de Probandus.


Jonkheer Floris François Anne Beelaerts van Blokland Jonkheer Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland Jonkheer Mr. Cornelis Beelaerts van Blokland Jacob Petrus Havelaar Theodore Marinus Emile Havelaar Cornelis Frederik Willem Karel Happé Henriette Philippine Lamberdina Kruseman
 
Héléne Philippine Adelheid Happé Paul Louis Elize Happé Fredrika Louise Wilhelmina Visscher Louise Pauline Désirée Happé Derrick Henry de Paula Lopes Marnix Alexander de Paula Lopes  


Fragment genealogie Havelaar


Familiewapen Beelaerts van Blokland Familiewapen Pallandt Familiewapen Havelaar Familiewapen des Tombe Familiewapen Happé Familiewapen Kruseman Familiewapen de Paula Lopes


Verplichte registratiekaart van de Jappen gedurende de tweede wereld oorlog. Hierop staat vrij veel informatie, waaronder ook een vingerafdruk. Op de registratiekaart waren zowel teksten in het Japans, het Maleis als in het Nederlands te vinden. Een door H.P.A. Happé gemaakte tekening gedurende haar internering in een Jappen kamp in het toenmalige Nederlands Indië.


Een door H.P.A. Havelaar - Happé paspoortkaart uit ca 1955 Haar ouders staan hierop vermeld, Cornelis Frederik Willem Karel Happé & Herniette Philippine Lamberdina Krusseman Overlijden van H.P.A. Happé


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE