https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
BaronBaron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld

De Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes heeft een tante van moeders zijde met de naam Elisabeth Hélene Happé.

Elisabeth Hélene Happé is geboren 25-02-1917 Gianyar, Bali, Nederlandsch Indië & overleden ten gevolge van een tragisch auto-ongeluk op 06-04-1962 Zwammerdam Koninkrijk der Nederlanden.


The Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes has a maternal aunt named Elisabeth Hélene Happé.

Elisabeth Hélene Happé was born 25-02-1917 Gianyar, Bali, Nederlandsch Indië & died as a result of a tragic car accident on 06-04-1962 Zwammerdam Kingdom of the Netherlands.

 
In 1917 ging Paul Louis Elize Happé met zijn eerste vrouw Johanna Jacoba Uytwerf Sterling en twee dochters op reis naar de Verenigde Staten van Amerika. Zij woonden toen op Bali in de plaats Gianyar.


Elisabeth Hélene Happé was een dochter uit het eerste huwelijk [05-02-1914 Apeldoorn Koninkrijk der Nederlanden] van de grootvader van de Probandus Paul Louis Elize Happé [geboren 10-07-1887 Djadjanegara Nederlandsch Indië & overleden 22-03-1945 Samarang Nederlandsch Indië (ten tijde van de tweede wereldoorlog in een Jappenkamp genaamd Kamp Ankong) en Johanna Jacoba Uytwerf Sterling [geboren 06-10-1891 Nieuweramstel Koninkrijk der Nederlanden & overrleden 13-10-1965 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden]. Het huwelijk is ontbonden op 13-03-1920 te Apeldoorn Koninkrijk der Nederlanden. Johanna Jacoba Uytwerf Sterling hertrouwt 10-01-1921 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden met Peter Bezoet de Bie [geboren 18-04-1887 Batavia Nederlandsch Indië & overleden 26-02-1958 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden]. Hij was Afdelings Chef van de Bataafsche Import Maatschappij te 's-Gravenhage.
 

Paul Louis Elize Happé

Elisabeth Hélene Happé was a daughter from the first marriage [05-02-1914 Apeldoorn Kingdom of the Netherlands] of Paul Louis Elize Happé, grandfather of the Probandus, [born 10-07-1887 Djadjanegara Nederlandsch Indië & died 22-03-1945 Samarang Nederlandsch Indië (during World War II in a Japanese camp called: Kamp Ankong) and Johanna Jacoba Uytwerf Sterling [born 06-10-1891 Nieuweramstel Kingdom of the Netherlands & died 13-10-1965 's-Gravenhage Kingdom of the Netherlands]. The marriage was dissolved on 13-03-1920 in Apeldoorn Kingdom of the Netherlands. Johanna Jacoba Uytwerf Sterling remarries 10-01-1921 in The Hague Kingdom of the Netherlands with Peter Bezoet de Bie [born 18-04-1887 Batavia Nederlandsch Indië & died 26-02-1958 's-Gravenhage Kingdom of the Netherlands]. He was Chief Executive of the Bataafsche Import Company in The Hague.


Ook Paul Louis Elize Happé, hoogleraar en Wegenbouwkundig- en Hoofdingenieur Burgelijke Openbare werken in Nederlandsch Indië, zou opnieuw in het huwelijk treden op 01-03-1930 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden. Dat deed hij met de grootmoeder van de Probandus Frederika Louise Wilhelmina Visscher [geboren 28-07-1895 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden & overleden 25-03-1976 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden].


Paul Louis Elize Happé, professor and Road Construction Engineer and Chief Engineer Civil Public Works in the Dutch Indies, would also be married again 01-03-1930 The Hague Kingdom of the Netherlands. He did so with the grandmother of the Probandus Frederika Louise Wilhelmina Visscher [born 28-07-1895 's-Gravenhage Kingdom of the Netherlands & deceased 25-03-1976' s-Gravenhage Kingdom of the Netherlands].
 
Elisabeth Hélene Happé huwde 09-01-1959 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden met Oskar Eduard Albin Klementschitsch [geboren 08-08-1898 Stainz Kaiserreich Österreich & overleden 29-01-1980 Dordrecht Koninkrijk der Nederlanden], hij was medisch dokter en chirurg. Het huwelijk is ontbonden op 26-05-1954 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden.


Elisabeth Hélene Happé married 09-01-1959 's-Gravenhage Kingdom of the Netherlands with Oskar Eduard Albin Klementschitsch [born 08-08-1898 Stainz Kaiserreich Österreich & died 29-01-1980 Dordrecht Kingdom of the Netherlands], he was a medical doctor and surgeon. The marriage was dissolved on 26-05-1954 's-Gravenhage Kingdom of the Netherlands.


Elisabeth Hélene Happé huwde voor de twee maal 30-06-1954 te St. Hilver United Kingdom of Great Britain met Hendrik Coenraad Helleman [geboren 03-03-1912 Utrecht Koninkrijk der Nederlanden & overleden 04-03-1990 Hendrik-Ido-Ambacht Koninkrijk der Nederlanden]. Hij was apotheker te Dordrecht. Het huwelijk werd ontbonden 25-03-1961 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden.


Elisabeth Hélene Happé married for the second time 30-06-1954 in St. Hilver United Kingdom of Great Britain with Hendrik Coenraad Helleman [born 03-03-1912 Utrecht Kingdom of the Netherlands & died 04-03-1990 Hendrik-Ido-Ambacht Kingdom of the Netherlands]. He was a pharmacist in Dordrecht. The marriage was dissolved 25-03-1961 's-Gravenhage Kingdom of the Netherlands.
I
n New Forest United Kingdom of Great Britain 08-07-1961 huwde Elisabeth Hélene Happé voor de laatste maal met Mr. Willem Lindner [geboren .... & overleden op 06-04-1961 samen met zijn vrouw ten gevolge van een tragisch auto-ongeluk te Zwammerdam Koninkrijk der Nederlanden]. Hij was directeur van de N.V. Vereenigde Klattensche Cultuur Maatschappij (Wassenaardeweg 36 's-Gravenhage).Elisabeth Hélene Happé married in New Forest United Kingdom of Great Britain 08-07-1961 for the last time to Mr. Willem Lindner [born .... & died on 06-04-1961 together with his wife as a result of a tragic car accident in Zwammerdam Kingdom of the Netherlands]. He was director of the N.V. Vereenigde Klattensche Cultuur Maatschappij (Wassenaardeweg 36 's-Gravenhage).


Uit het huwelijk met Oskar Eduard Albin Klementschitsch kreeg Elisabeth Hélene Happé een zoon Peter Klementschitsch [neef van de Probandus]. Hij huwde Jeanne Marie Josèphe van Hövell van Wezeveld en Westerflier. Zij is de dochter van ...

From the marriage with Oskar Eduard Albin Klementschitsch Elisabeth Hélene Happé came a son Peter Klementschitsch [Nephew of teh Probandus]. He married Jeanne Marie Josèphe from Hövell van Wezeveld and Westerflier. She is the daughter of ...
 

Henri Louis Felix Marie baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier [geboren 03-11-1913 Culemborg Koninkrijk der Nedelranden & overleden 13-06-2004 Esch Koninkrijk der Nederlanden. Hij was Burgemeester van Oisterwijk, later van Vught en rechter-plaatsvervanger van het Arrondissementsrechtbank te Breda.
 

Zijn ouders waren;
Eduard Otto Joseph Maria baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier 1877-1936 & Marie Cornélie Aimée barones Schimmelpenninck van der Oye 1887-1975 [Eredame van de Souvereine en Militaire Orde van Malta, afdeling Nederland ~ zie ook Corpo de Malta]

His parents were;
Eduard Otto Joseph Maria baron of Hövell van Wezeveld and Westerflier 1877-1936 & Marie Cornélie Aimée baroness Schimmelpenninck van der Oye 1887-1975 [Honorary of the Sovereign and Military Order of Malta, Department of the Netherlands ~ see also Corpo de Malta]


Henri Louis Felix Marie baron van Hövell van Wezeveld and Westerflier [born 03-11-1913 Culemborg Kingdom of the Nedelranden & died 13-06-2004 Esch Kingdom of the Netherlands. He was Mayor of Oisterwijk, later of Vught and deputy judge of the District Court in Breda.

Henri Louis Felix Marie baron van Hövell van Wezeveld and Westerflier [born 03-11-1913 Culemborg Kingdom of the Nedelranden & died 13-06-2004 Esch Kingdom of the Netherlands. He was Mayor of Oisterwijk, later of Vught and deputy judge of the District Court in Breda.Henri Louis Felix Marie baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier huwde 15-02-1947 Maastricht Koninkrijk der Nederlanden Jeanne Marie Josèphe Westerwoudt [geboren 03-06-1923 Maastricht Koninkrijk der Nederlanden]. Zij kregen vier kinderen waaronder Jeanne Marie Josèphe van Hövell van Wezeveld en Westerflier.


 

Henri Louis Felix Marie baron van Hövell van Wezeveld and Westerflier married 15-02-1947 Maastricht Kingdom of the Netherlands Jeanne Marie Josèphe Westerwoudt [born 03-06-1923 Maastricht Kingdom of the Netherlands]. They had four children, including Jeanne Marie Josèphe van Hövell van Wezeveld and Westerflier.

Havezate Westerflier

De naam Westerflier heeft een zeer oude oorsprong: al in 1046 wordt 'Westerfle' genoemd in een schenkingsakte. Er was geen sprake van een landgoed of kasteel, maar van een streek ten westen van Twente. Aan het einde van een zandrug, op een strategische plek, waar de toen nog bevaarbare Regge aftakte van de Schipbeek, ontstond in 1536 een havezate. De bekende katholieke familie Van Hövell tot Westervlier bezat het landgoed ongeveer een eeuw (1628-1721). Zij hebben het toevoegsel van deze havezate aan hun naam gehandhaafd om zich te onderscheiden van de protestante familie Van Hövell van Nijenhuis.
The name 'Westerflier' has a very old origin: as far bacjk as 1046 'Westerfle' is mentioned in a donation deed. There was no question of an estate or castle, but of a region to the west of Twente. In 1536, at the end of a sand ridge, and at a strategic location, where the then still navigable Regge branch of the Schipbeek river, a Havezate was built. The well-known Catholic family Van Hövell to Westervlier owned the estate for about a century (1628-1721). They have kept the addition of this manure to their name in order to distinguish themselves from the Protestant Van Hövell family of Nijenhuis.
Westerflier is een landgoed, gelegen ten zuidwesten van Diepenheim. Men moest een havezate bezitten om tot de ridderschap te worden toegelaten. Westerflier is eeuwenlang bewoond door de familie Van Hövell, deze vormde de oorsprong van de adellijke familie Van Hövell tot Westerflier. Het huidige huis stamt uit 1729. Eigenaren van Westerflier waren eeuwenlang gerechtigd tol te heffen. Dat gebeurde op de Riessense Diek, tussen de Borculoseweg en de Lochemseweg. Na de aanleg van het Twenthekanaal raakte de weg in ongebruik. In 1948 werd nog maar tien gulden geïncasseerd, en besloot men de tolheffing te beëindigen.
Westerflier is an estate, located southwest of Diepenheim. One had to possess a manor [Havezate] to be admitted to the knighthood. Westerflier has been inhabited for centuries by the Van Hövell family, which formed the origins of the noble Van Hövell family to Westerflier. The current house dates back to 1729. Owners of Westerflier were entitled to levy tolls for centuries. That happened on the Riessense Diek, between the Borculoseweg and the Lochemseweg. After the construction of the Twente Canal, the road became unused. In 1948, only ten guilders were collected, and they decided to terminate the toll.


DIRECTE VERWANTSCHAPPEN VAN DE PROBANDUS
Hieronder ziet u een grafisch overzicht van de directe verwantschappen van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes.

Als u op de afbeeling klikt, kunt u vervolgens door op het + teken te klikken de afbeelding vergroten.


ALSO SEE CONSANGUINITY NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE