https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Baron
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Raadpensionaris Johan de Witt
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Emperador Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Kunstenaars / artistsWaarom / Why trompe l´oeil?

Als kind al ontdekte ik dat ik een grote passie had voor de Italiaanse klassieke schilderskunst. Het schilderen is vanzelf gekomen, eigenlijk ben ik op dat gebied autodidact. Ik had en heb vooral de behoefte om zelf iets te creeren waarbij je een kamer als het ware een deel laat uitmaken van het interieur, een trompe l´oeil is daar perfect voor. Het werk is op zichzelf uniek en specifiek voor een bepaalde ruimte ontworpen.
 

Marnix Alexander de Paula Lopes (1966)As a child I already discovered that I had a large interest for traditional Italian art. With painting I am a self-educated. I have always had the need to be able to create something. I found my passion with painting trompe l’oeil on walls and on ceilings.

Louise Pauline Désirée Happé (1931 -2013)

Van huis uit was ik al bekend met de schilderkunsten van mijn moeder Louise Pauline Désirée Happé. Haar specialiteit is altijd het schilderen op rijstpapier of zijde geweest. Zij heeft een tijdlang in Hong Kong gewoond en aldaar de nodige vaardigheden opgedaan. Ook zij had kennelijk ´iets´ in haar vingers.
Dit schilderij is in het bezit van de Probandus sinds 2013.
 


At home I had been already introduced to the world of painting by my mother (Louise Pauline Désirée Happé), who herself was an artist. She specialised in painting on rice paper and on silk. She acquired the skills to do so a long time ago when she lived in Hong Kong. She also was clearly talented.
This painting has been in the possesion of the Probandussince 2013.

Zo is onder andere uit genealogisch onderzoek vast komen te staan dat de volgende zeer bekende kunstenaars met ons dezelfde voorouders delen, allen zijn nakomelingen van Alexander Krüsemann [1699-1754]

Through genealogical research I discovered that we are related to several very well-known artists. In fact, we share the same common ancestor: Alexander Krüsemann [1699-1754]

1. Pieter Johann Nicolaas Kruseman, 1764 - 1819, Zilversmid.

2. Cornelis Kruseman, 1797-1857, Nederlandse kunstschilder.

3. Jan Adam Kruseman, 1804-1862, Nederlandse kunstschilder.

4. Johan Caspar Muller Kruseman, 1805-1855, Nederlandse kunstschilder.

5. Fredrik Marinus Kruseman, 1816-1882, Nederlandse kunstschilder.

6. Arie Cornelis Kruseman 1818-1894, Uitgever van o.a. kunstboeken.

7. Johannes Diederikus Kruseman, 1828-1918, Nederlandse kunstschilder.

8. Hendrik Dirk Kruseman van Elten, 1829-1904, Nederlandse kunstschilder.

9. Jan Theodoor Kruseman, 1835-1895, Nederlandse kunstschilder.

10. Johannes Alexander Kruseman, 1860-1947, Nederlandse kunstschilder.

11. Adriaan Kruseman, (1875-1964), Nederlandse kunstschilder.

12. Elisabeth Frederica Kruseman van Elten, (1876 - ?), Nederlands-Franse kunstschilder.

Klik hier op het PDF bestand: Kruseman kunstenaars [22 KB] om de file te openen!

To open the PDF file, please click: Kruseman Artists [22 KB] !


Cornelis Kruseman (1797-1857)

Cornelis Kruseman was een groot schilder, etser en lithograaf, die Frankrijk, Italië en Zwitserland heeft bereisd. Hij was voornamelijk een portretschilder, maar was daarin zeer begaafd. Ook zijn er enkele bijbelse onderwerpen van hem bewaard gebleven alsmede enkele Italiaanse genrestukjes. Er hangt werk van hem in het Nederlands Rijksmuseum te Amsterdam.
Hieronder treft u een krijttekening aan. Deze krijttekening geeft de pure lijn en ideale schoonheid weer die zo kenmerkend is voor de schilderkunst van Cornelis. Dit origineel is in het bezit van de Probandus sinds 2006.
 

Cornelis KrusemanIn de jaren twintig reist Cornelis Kruseman als stipendiaat door Italië. Wij treffen hem in het Vaticaans museum in gezelschap van enkele kunstbroeders. Een exemplaar van het boek dat Cornelis Kruseman zelf schreef en uit liet geven in 1826 is in het bezit van de Probandus sinds 2006.Aanteekeningen van C. Kruseman, betrekkelijk deszelfs kunstreis en verblijf in Italië. Door Cornelis Kruseman (1797-1857) Koning Willem I Verenigd Koninkrijk der Nederlanden


Cornelis Kruseman (1797-1857)
Here you find a chalk drawing. This chalk drawing reflects the pure line and ideal beauty that characterises the style of Cornelis. This original has been in the possession of the Probandus since 2006.

He worked in a classicizing style, which favoured pure line and ideal beauty.

He went to Italy in 1821, spending two years in Rome, where he was particularly inspired by the picturesque details of Italian daily life and studied the Italian Old Masters. As a result of his journey, he wrote a book and had it published in 1826. The Probandus has a copy of this first edition in his procession. There is work of his to be seen in the Rijksmuseum in Amsterdam.Jan Adam Kruseman (1804 - 1862)

Geboren en overleden in Haarlem, gehuwd in 1826 met Alida de Vries (1799 - 1862). Jan Adam Kruseman is een volle neef van een andere Jan Adam Kruseman (1818 - 1864), gehuwd 1854 met Helena Suzanna Dezentjé (1831 - 1897). Zij zijn beide vernoemd naar hun grootvader Jan Adam Kruseman (1745 - 1809). Deze neef is de betovergrootouder van de Probandus.
Jan Adam vertrok al op vijftienjarige leeftijd naar Amsterdam om van zijn achterneef Cornelis Kruseman (1797-1857) kunstonderwijs te ontvangen. Hij was in zijn tijd een zeer succesvol kunstenaar wiens 500 portretten en circa 100 genre- en historiestukken beantwoordden aan de smaak van zijn gefortuneerde opdrachtgevers. Kruseman schilderde onder anderen koning Willem I, koning Willem II en diens echtgenote Anna Paulowna en de Russische tsaar Alexander I.
Na een kort verblijf in Parijs vestigde Kruseman zich in 1825 in Amsterdam, waar hij weldra succesvol zou worden. Als directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en als medeoprichter in 1839 van de bekende kunstenaarsvereniging ‘Arti et Amicitiae’ vervulde hij een belangrijke plaats in het culturele leven van zijn tijd.
Hier ziet u, een Statieportret van Koning Willem II, het werd vervaardigd voor het Raadhuis in Den Haag. Een replica is in het bezit van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. Het origineel is thans te bezichtigen in het Museum Het Loo te Apeldoorn. Het doek is er één van een serie, zo hangt er ook een in de Eerste Kamer der Staten Generaal der Nerlanden.Statieportret voor het Raadhuis van 's-Gravenhage Jan Adam Kruseman (1804 - 1862)
Born and died in Haarlem, married in 1826, with Alida de Vries (1799 - 1862). Jan Adam Kruseman is a full cousin of another Jan Adam Kruseman (1818 - 1864), married 1854 with Helena Suzanna Dezentjé (1831 - 1897). They were both named after to their grandfather Jan Adam Kruseman (1745 - 1809). This cousin is the greatgreatgrandfather of the Probandus.
Jan Adam Kruseman left for Amsterdam at the age of fifteen to have painting lessons from his second cousin Cornelis Kruseman (1797-1857). During his day Jan Adam Kruseman was an extremely successful artist whose 500 portraits and 100 or so genre and historical pieces appealed to the taste of his wealthy patrons. Among the prominent portraits that Kruseman painted were those of King Willem I, King Willem II and his wife Anna Paulovna, and the Russian tsar Alexander I.
 

Jan Adam Kruseman

After a brief stay in Paris, Kruseman settled in Amsterdam in 1825, where he was soon successful. As director of the Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, the royal academy for the arts in Amsterdam and as co-founder in 1839 of the well-known artists' society Arti et Amicitiae he occupied an important position in the cultural life of his period.
Above you can see a State Portret of King William II. This painting was made for the Council House in The Hague. A replica is in the possession of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. The real painting is now to be seen at the museum The Loo in Apeldoorn. The canvas is one of a series, there is also one in the Senate of the States General of The Netherlands.Heel bijzonder is dat sinds 2018 een origineel schilderij van Jan Adam Kruseman, van een dame in een blauwe jurk leunend met haar linkerarm op een tafeltje met een bloem in haar hand, in het bezit is van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. Het is nog niet bekend wie de dame is. Om hierover meer te weten te komen, is het Paleis het Loo benaderd die in 2002 speciaal een tentoonstelling heeft gehouden van Jan Adam Kruseman. Indertijd is een oeuvrecatalogus samengesteld van de meeste doeken die hij geschiderd heeft. Dit heeft men kunnen doen door een aantal verkoopboeken. What is very special is the fact that since 2018 an original painting by Jan Adam Kruseman, of a lady in a blue dress leaning with her left arm on a table with a flower in her hand, is in the possession of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. It is not yet known who the lady is. To learn more about this, the Het Loo Palace was approached, which in 2002 held a special exhibition by Jan Adam Kruseman. At the time an oeuvre catalog was compiled of most of the canvases that he had made. This has been done through a number of sales books that the painter has kept. These have been preserved.


Pieter Johan Nicolaas Kruseman (1764-1819)

Pieter Johan Nicolaas Kruseman (1764-1819) is de vader van de hieronder vermeldde schilder Johan Caspar Muller Kruseman. Hij was van beroep onder andere zilversmid en erg kunstzinnig. Van zijn werk is zeer weinig bewaard gebleven. Het werk dat van hem met name bekend is, zijn een paar suikerstrooiers en wat bestek. Toch heeft hij groot werk vervaardigd zoals de hieronder afgebeelde vroeg Fries zilveren theebus die afkomstig is uit Zuid Afrika. Deze is nu na twee honderd jaar weer terug in de familie. Het werd vervaardigd in de Franse periode van de Nederlanden; eerst als de Bataafsche Republiek en vazalstaat van Frankrijk [1795-1806] en later toen zij het Koninkrijk Holland vormde met Louis Bonaparte als Koning [1806-1810].

Zijn muntmeesterteken is zijn de letters PK (Pieter Kruseman) gekroond met het helmteken van zijn familiewapen; een geharnase arm met zwaard ~ "un bras armee". Het gehalteteken was: Haan 2 [in 1798 kregen de geannexeerde Nederlanden met de invoering van de Franse waarborgwet te maken. Er werden toen uniforme gehaltetekens geïntroduceerd bestaande uit een haan met een cijfer dat verwees naar het zilvergehalte].
Het meesterteken is zoals dat in de Friese Voet (in spiegelschrift) en in Nederlandse verantwoordelijkheidstekens van 1797 tot 1953 voorkomt. Het blijft een volkomen raadsel hoe het kan dat dit stuk met het Utrechtse kantooraanduidend teken 'M met stip' is gekeurd. Wel is bekend dat hij vanuit Friesland vertrok en uiteindelijk is gestorven in Brielle 1819 [majoor commandant aldaar].

Dit origineel is afkomstig uit Zuid Afrika en na twee honderd jaar weer terug in de familie [in het bezit van de
Probandus sinds 2013].


Meesterteken: PK [Harnasarm met zwaard] Helmteken van het Kruseman wapen = meesterteken! Gehalteteken kraaiende haan 2 uit de Franse tijd


Pieter Johan Nicolaas Kruseman (1764-1819) is the father of the below mentioned painter Johan Caspar Muller Kruseman. He was a very artistic silversmith. Little of his work remaines. The picture above is of an early Frisian silver tea caddy made by him, extremely rare, and after two hundred years back in the family. It was manufactured in the French period of the Netherlands; first as the Batavian Republic and vassal state of France [1795-1806] and later when they formed the Kingdom of Holland with Louis Bonaparte as King [1806-1810].

His privy mark is the letters HP (Pieter Kruseman) crowned with the crest of his coat of arms; an arm with suit of armor holding a sword ~ "un bras armee". The hallmark was: Rooster 2 [in 1798 the annexed Netherlands received with the introduction of the French Hallmarking. At that time uniform Hallmarks consisted of a rooster with a figure referring to the silver content]. The maker's mark is as it appears in the Frisian Foot (in reverse) and Dutch responsibility characters from 1797 to 1953. It remains a complete mystery how it is that this piece was approved with the Utrecht assay office mark 'M with dot'. What is known is that he departed from Friesland and eventually died in Brielle in 1819.Johan Caspar Muller Kruseman (1805-1855)

Johan Caspar Muller Kruseman werd geboren als oudste zoon van de hier boven vermeldde Pieter Johan Nicolaas Kruseman (1764-1819) en Hendrina Drent. Hij werkte tot 1830 in Rotterdam en vertrok in 1832 naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië (nu Indonesië). Zijn werk bestaat uit stillevens en portretten.

Portret van Johannes Augustinus Dézentjé [Gen. 6 Nr.: 54 OUDOUDER & Gen. 7 Nr.: 102 OUDGROOTOUDER] in olieverf van 1833 geschilderd door Johan Caspar Muller Kruseman. Zie ook Lord of Ampel.

Portrait of Johannes Augustinus Dézentjé [gen. 6 no.: 54 OUDOUDER & gen. 7 no.: 102 OUDGROOTOUDER] in oil painting of 1833 Johan Caspar Muller Kruseman. Also see the article of Lord or Ampel.Frederik Marinus Kruseman (1816 - 1882)

De schilder Frederik Marinus Kruseman had les gehad van Jan Reekers (1790 - 1858), Nicolaas Roosenboom (1805 - 1880) en zijn schoonvader Schelfhout. Hij is met name bekend om zijn ijsgezichten.. In het werk van Kruseman verwijzen penseelvoering en motieven, vooral de fraai vertakte bomen, naar Koekkoek. Vanaf de jaren zestig schilderde hij naast zomerlandschappen veel ijsgezichten met fantasiebouwwerken.Frederik Marinus Kruseman (1816 - 1882) Frederik Marinus Kruseman (1816 - 1882)
He was a painter of pleasing landscapes and came from an important family of artists. He was the cousin of both Cornelis Kruseman and Jan Adam Kruseman, both historical painters. He grew up in Haarlem, where he received his first painting lessons from Jan Reekers (1790-1858) and Nicolaas Johannes Roosenboom (1805-1880), pupil and son-in-law of Andreas Schelfhout, who occasionally visited the studio. He exhibited his first work at the living masters exhibition in 1833 in The Hague.Johannes Diederikus Kruseman (1828 - 1918)

Hij werd geboren als zoon van Johannes Diederik Kruseman (1794-1861) en diens derde vrouw, A. M. Ross.
Hij schilderde, voor zijn plezier, in het bijzonder stadsgezichten, maar bekwaamde zich ook in de lithografie en het etsen. Voor zijn kunstverzameling reisde hij regelmatig naar Duitsland, België en Frankrijk, maar ook, in 1847, in gezelschap van zijn oom, de kunstschilder Cornelis Kruseman, naar Italië. In 1858 werd hij secretaris van het in 1847 opgerichte schilderkunstig genootschap Pulchri Studio. Een ets, Vrouw voor een kerkpoort, van zijn hand bevindt zich in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.

He was a son of Johannes Diederik Kruseman (1794-1861) and his third wife, A.M. Ross. He painted, for his pleasure, in particular town faces, but also qualified himself in the layout and etching. For his art collection he travelled regularly to Germany, Belgium and France, but also, in 1847, in the company of its uncle, the art painter Cornelis Kruseman, to Italy. In 1858, he became secretary of the organization Pulchri Studio. A etch by his hand of a woman in front of a church gateway, can be found at the Rijksmuseum in Amsterdam.

Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829 - 1904)

Hendrik Dirk Kruseman van Elten studeerde bij C. Lieste in Haarlem en vormde zijn eigen studio in Amsterdam. Hij verhuisde naar de Verenigde Staten van Amerkia in 1865. Hij vestigde zich in New York city. Hij heeft diverse onderscheidingen gekregen, waar onder een gouden medaille bij een Internationale expositie in Amsterdam. Hij werd tevens geridderd in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829 - 1904) Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829 - 1904)
Son of Daniel Nicolaas and Elizabeth Frederica (Kruseman) Van Elten. He studied art under C. Lieste, at Haarlem, and at the Academy of Design, and in 1849 established a studio of his own at Amsterdam. In 1865 he came to the United States, and settled in New York city. He received a gold medal at the International exhibition at Amsterdam; was awarded medals in Boston, Philadelphia and New York, and was decorated with the order of the Netherlands Lion, by the King of Holland. He was elected an academician of the National Academy of Design, a member of the Royal Academies of Amsterdam and Rotterdam; was an honorary member of the Brussels Water Colour society; a member of the American Water Colour society, and of several foreign art societies.Jean Théodore KRUSEMAN (1835 - 1895)

Zoon van de Nederlandse schilder Jan Adam Kruseman (1804 - 1862). Vestigde zich te Brussel. Leerling van Willem Roelofs te Brussel en van Louis Meyer te ‘s Gravenhage/Nederland. Voorkeur voor o.a. landschappen, zee en het strand.Jean Théodore KRUSEMAN (1835 - 1895) Jean Théodore (Jan Theodoor) KRUSEMAN (1835 - 1895

Son of the Dutch painter Jan Adam Kruseman (1804 - 1862). He settled in Brussels and was a pupil of Willem Roelofs and Louis Meyer. He had a preference for landscapes, sea and the beach.Johannes Alexander Kruseman (1860 - 1947)

Hij werd geboren in Vlaardingen als oudste zoon van Alexander Kruseman (1827-1883) en Jacoba Adriana Martha Ledeboer (1835-1909). Zijn vader was de oudste zoon van de in zijn tijd beroemde portretschilder Jan Adam Kruseman (1804-1862). Hij schilderde zee- en strandgezichten in de stijl van de Haagse school en de Amsterdamse impressionisten.

Bijzonder is te noemen dat hij een patent heeft aangevraagd voor een fietszadel: johannesalexanderkrusemanpatent.pdf [123 KB] .

He was born in Vlaardingen as oldest son of Alexander Kruseman (1827-1883) and Jacoba Adriana Martha Ledeboer (1835-1909). His father was the oldest son of the portrait painter Jan Adam Kruseman already famous inhis time (1804-1862). He painted seas and beaches in the style of the Haagse School and the Amsterdam impressionists.

Quite particular is the factl that he had requested a patent for a bicycle saddle: johannesalexanderkrusemanpatent.pdf [123 KB] .Adriaan Kruseman (1875 - 1960)

Kleinzoon van Jan Adam Kruseman en een neef van Jan Theodoor Kruseman. Hij verhuisd naar Denemarken.
Dit olieverfschilderij is in het bezit van de Probandus sinds 2005.Adriaan Kruseman (1875 - 1960) Adriaan Kruseman (1875 - 1960)
Grandson of Jan Adam Kruseman and a nephew of Jan Theodoor Kruseman. He settles himself in Denmark.
This oilpainting has been in the possession of the Probandus since 2005.Elisabeth Frederika Kruseman van Elten (1876-1945)

In in New York geboren dochter van de Nederlandse schilder Hendrik Dirk Kruseman van Elten. Zij bekwaamde zich in het schilderen van landschappen en portretten.Born in New York as a daughter of the Dutch painter Hendrik Dirk Kruseman van Elten. She qualified herself in painting landscapes and portraits.
Frederik Hendrik Kaemmerer (1839 - 1902)

Fredrik Hendrik Kaemmerer, geboren 23 oktober 1839 's-Gravenhage en is een kleinzoon van Johan Philip Kaemmerer en Maria Christina Arends [Gen. 7 Nr.: 126 & 127 OUDGROOTOUDERS]. Hij is ook een beroemde schilder geworden.
Kaemmerer groeide op in Den Haag. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en was een leerling van Salomon Leonardus Verveer.
Zijn vroege werk bestaat voornamelijk uit landschappen in de stijl van de vroege Haagse School.
 

Aangetrokken door de artistieke vernieuwingen in Parijs, vertrok hij naar die stad in 1865. Hij specialiseerde zich een tijd lang in anekdotische genrestukken in een Franse, achttiende-eeuwse setting. Succes oogstte hij met het schilderen van elegante dames in frivole zijden jurken met strikken en linten.

Frederick Hendfrick Kaemmerer, born October 23, 1839 in The Hague. He is a grandson of Johan Philip Kaemmerer and Maria Christina Arends [Gen. 7 No .: 126 & 127 OUDGROOTOUDERS]. He has also become a famous painter and is from the grandmothers side of the family of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes.
Kaemmerer grew up in The Hague. He studied at the Royal Academy of Fine Arts and was a pupil of Salomon Leonardus Verveer.
His early work consists mainly of landscapes in the style of the early Hague School.
Attracted by the artistic innovations in Paris, he moved to that city in 1865. He specialized for a time in anecdotal genre paintings in a French eighteenth-century setting. He had great success with painting elegant ladies in silk frivolous dresses with bows and ribbons.
 

Frederik Hendrik KaemmererKaemmerer had een studio in Parijs, maar zou zijn leven lang regelmatig op en neer blijven reizen naar Den Haag. In 1871 nam zijn intrek in Hotel Zeerust in Scheveningen. Het verblijf zou zijn overschakeling naar de stijl van het impressionisme markeren. Kaemmerer had ook met zijn impressionistische werken succes bij zowel het publiek als bij critici. Ook maakte hij naam als portretschilder, met name in Parijs. Hij was productief, verkocht goed en had succesvolle exposities, in Parijs maar ook in Nederland.. In 1889 won hij een zilveren medaille op de Wereldtentoonstelling te Parijs. In 1902 werd hij opgenomen in het prestigieuze Legioen van Eer.
Kaemmerer pleegde zelfmoord in 1902 te Parijs, 62 jaar oud in zijn appartement Rue de Vaugirard, 95, Paris. Hij had zichzelf opgehangen.

Kaemmerer had a studio in Paris, but would continue to travel down to The Hague for the remainder of his life on a regular basis. In 1871 he took up residence in Zeerust Hotel in Scheveningen. The stay would mark his transition to the style of impressionism. Kaemmerer also had success with its Impressionist works with both the public and critics. He also made a name as a portrait painter, especially in Paris. He was prolific, sold well and had successful exhibitions in Paris but also in the Netherlands. In 1889 he won a silver medal at the World Fair in Paris. In 1902 he was inducted into the prestigious Legion of Honour.

Kaemmerer committed suicide in 1902 in Paris, 62 years old in his apartment Rue de Vaugirard, 95, Paris. He had hanged himself.Johan Hendrik Kaemmerer (1894 - 1979)

Johan Hendrik Kaemmerer [15-12-1894 's-Gravenhage - 02-04-1979 Tegelen]. Zijn betovergrootouders waren Johan Philip Kaemmerer en Maria Christina Arends [Gen. 7 Nr.: 126 & 127 OUDGROOTOUDERS].
Hij is geboren als zoon van sierkunstenaar Johan Hendrik Kaemmerer [1861 - 1931], auteur van het internationaal bekende Letterboek (Kaemmerer's Practical Letter Book ... for the Use of Sign Painters, Show Card Writers, Decorators, Artists and Craftsmen 1911 ~The 140 plates feature numerous historic and modern styles from throughout Europe, including examples based on Latin, Greek, Hebrew, and Gothic originals).
 

Kaemmerer jr. bleef zijn leven lang trouw aan de impressionistische schilderwijze van de Haagse School. Zijn onderwerpen waren landschappen , stads- en dorpsgezichten, interieurs, portretten en een enkel bloemstilleven.
Hieronder een olieverfschilderij dat sinds 2016 in het bezit is van de Probandus [gekocht uit de nalatenschap van Anton Heijboer].

Johan Hendrik Kaemmerer [15-12-1894 Hague - 02-04-1979 Tegelen]. His ancestors were Johan Philip Kaemmerer and Maria Christina Arends [Gen. 7 No .: 126 & 127 OUDGROOTOUDERS].
He was the son of a decorative artist Johan Hendrik Kaemmerer [1861 - 1931], author of the internationally renowned Letter Book (Kaemmerer's Practical Letter Book ... for the Use of Sign Painters, Showcard Writers, Decorators, Artists and Craftsmen 1911 ~ The 140 plates feature numerous at historic and modern styles from Throughout Europe-including examples based on Latin, Greek, Hebrew, and Gothic originals.).
Kaemmerer jr. remained his lifelong allegiance to the Impressionist painter manner of the Hague School. His subjects were landscapes, town and village scenes, interiors, portraits and a single flower still life.
This oilpainting has been in the possession of the Probandus since 2016 [bought from the legacy of the artist Anton Heijboer].
 
Heel speciaal is dat de hierboven getoonde boerderij op andere doeken van Johan Hendrik Kaemmerer terug te vinden is zodat er een beeld ontstaat van de omgeving.
Quite special is that the farm shown above can be found on another canvasses by Johan Hendrik Kaemmerer creating a picture of the area.
NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE