https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Kunstenaars / artistsWaarom / Why trompe l´oeil?

Als kind al ontdekte ik dat ik een grote passie had voor de Italiaanse klassieke schilderskunst. Het schilderen is vanzelf gekomen, eigenlijk ben ik op dat gebied autodidact. Ik had en heb vooral de behoefte om zelf iets te creeren waarbij je een kamer als het ware een deel laat uitmaken van het interieur, een trompe l´oeil is daar perfect voor. Het werk is op zichzelf uniek en specifiek voor een bepaalde ruimte ontworpen.
 

Marnix Alexander de Paula Lopes (1966)As a child I already discovered that I had a large interest for traditional Italian art. With painting I am a self-educated. I have always had the need to be able to create something. I found my passion with painting trompe l’oeil on walls and on ceilings.

Louise Pauline Désirée Happé (1931 -2013)

Van huis uit was ik al bekend met de schilderkunsten van mijn moeder Louise Pauline Désirée Happé. Haar specialiteit is altijd het schilderen op rijstpapier of zijde geweest. Zij heeft een tijdlang in Hong Kong gewoond en aldaar de nodige vaardigheden opgedaan. Ook zij had kennelijk ´iets´ in haar vingers.
Dit schilderij is in het bezit van de Probandus sinds 2013.
 

privécollectie Marnix Alexander de Paula Lopes At home I had been already introduced to the world of painting by my mother (Louise Pauline Désirée Happé), who herself was an artist. She specialised in painting on rice paper and on silk. She acquired the skills to do so a long time ago when she lived in Hong Kong. She also was clearly talented.
This painting has been in the possesion of the Probandus since 2013.

Kruseman

Zo is onder andere uit genealogisch onderzoek vast komen te staan dat de volgende zeer bekende kunstenaars met ons dezelfde voorouders delen, allen zijn nakomelingen van Alexander Krüsemann [1699-1754]

Through genealogical research I discovered that we are related to several very well-known artists. In fact, we share the same common ancestor: Alexander Krüsemann [1699-1754]

1. Pieter Johann Nicolaas Kruseman, 1764 - 1819, Zilversmid.

2. Cornelis Kruseman, 1797-1857, Nederlandse kunstschilder.

3. Jan Adam Kruseman, 1804-1862, Nederlandse kunstschilder.

4. Johan Caspar Muller Kruseman, 1805-1855, Nederlandse kunstschilder.

5. Fredrik Marinus Kruseman, 1816-1882, Nederlandse kunstschilder.

6. Arie Cornelis Kruseman 1818-1894, Uitgever van o.a. kunstboeken.

7. Johannes Diederikus Kruseman, 1828-1918, Nederlandse kunstschilder.

8. Hendrik Dirk Kruseman van Elten, 1829-1904, Nederlandse kunstschilder.

9. Jan Theodoor Kruseman, 1835-1895, Nederlandse kunstschilder.

10. Johannes Alexander Kruseman, 1860-1947, Nederlandse kunstschilder.

11. Adriaan Kruseman, (1875-1964), Nederlandse kunstschilder.

12. Elisabeth Frederica Kruseman van Elten, (1876 - ?), Nederlands-Franse kunstschilder.

Klik hier op het PDF bestand: Kruseman kunstenaars [22 KB] om de file te openen!

To open the PDF file, please click: Kruseman Artists [22 KB] !


Cornelis Kruseman (1797-1857)

Cornelis Kruseman was een groot schilder, etser en lithograaf, die Frankrijk, Italië en Zwitserland heeft bereisd. Hij was voornamelijk een portretschilder, maar was daarin zeer begaafd. Ook zijn er enkele bijbelse onderwerpen van hem bewaard gebleven alsmede enkele Italiaanse genrestukjes. Er hangt werk van hem in diverse nationale en internationale musea, waaronder het Nederlands Rijksmuseum te Amsterdam. In zijn eer is één van de hoofdstraten in Amsterdam is naar hem vernoemd.

Hieronder treft u een krijttekening aan. Deze krijttekening geeft de pure lijn en ideale schoonheid weer die zo kenmerkend is voor de schilderkunst van Cornelis. Dit origineel is in het bezit van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes sinds 2006.
 

Cornelis Kruseman

privécollectie Marnix Alexander de Paula Lopes Cornelis Kruseman (1797-1857)
Here you find a chalk drawing. This chalk drawing reflects the pure line and ideal beauty that characterises the style of Cornelis. This original has been in the possession of the Probandus since 2006.

He worked in a classicizing style, which favoured pure line and ideal beauty.


In de jaren twintig reist Cornelis Kruseman als stipendiaat door Italië. Wij treffen hem in het Vaticaans museum in gezelschap van enkele kunstbroeders. Een exemplaar van het boek dat Cornelis Kruseman zelf schreef en uit liet geven in 1826 is in het bezit van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes sinds 2006.Aanteekeningen van C. Kruseman, betrekkelijk deszelfs kunstreis en verblijf in Italië. Door Cornelis Kruseman (1797-1857) Koning Willem I Verenigd Koninkrijk der Nederlanden


He went to Italy in 1821, spending two years in Rome, where he was particularly inspired by the picturesque details of Italian daily life and studied the Italian Old Masters. As a result of his journey, he wrote a book and had it published in 1826. The Probandus has a copy of this first edition in his procession. There is work of his to be seen in various national and international museums like at the Rijksmuseum in Amsterdam. In his honour one of the main streets in Amsterdam was named after him.Welcome-Glitter

privécollectie Marnix Alexander de Paula Lopes


1826 Cornelis Kruseman (1797-1857)

Sara Johanna Blokhuijzen is geboren op maandag 7 mei 1764 in Rotterdam, dochter van Michiel Reinier Blokhuijzen en Johanna Cornelia Kudde. Zij is gedoopt op vrijdag 11 mei 1764 in Rotterdam. Sara is overleden op woensdag 12 juni 1850 in Rotterdam, 86 jaar oud.

Sara trouwde, 37 jaar oud, op maandag 3 augustus 1801 in Rotterdam met

Jan Rudolf Mees, 45 jaar oud, nadat zij op vrijdag 17 juli 1801 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren op zaterdag 15 november 1755 in Rotterdam, zoon van Rudolphus (Rudolph) Mees en Sara van Lelijveld. Hij is gedoopt op dinsdag 18 november 1755 in Rotterdam. Jan is overleden op dinsdag 19 februari 1839 in Rotterdam, 83 jaar oud. Jan is weduwnaar van Maria de Prill (1759-1800).Het doek is twee eeuwen lang doorgegeven binnen de familie aan naamgenoten van Sara Johanna, zes in totaal [zie rood gemarkeerd]. De koper Marnix Alexander de Paula Lopes heeft het aangekocht omdat hij zowel gealigneerd is aan Sara Johanna Blokhuijzen als aan de schilder Cornelis Kruseman. Hij is de zevende eigenaar sinds 2020. Het doek is in eigendom geweest tussen 2014 – 2020 van Dhr. R.P. Stolk.

This painting has been passed down within the family to Sara Johanna's namesakes for two centuries, six in total [see marked red]. The buyer Marnix Alexander de Paula Lopes bought it because he is related to Sara Johanna Blokhuijzen as well as with the painter Cornelis Kruseman. He is the seventh owner since 2020. The canvas has been owned between 2014 – 2020 by Mr. R.P. Stolk.


Jan Adam Kruseman (1804 - 1862)

Geboren en overleden in Haarlem, gehuwd in 1826 met Alida de Vries (1799 - 1862). Jan Adam Kruseman is een volle neef van een andere Jan Adam Kruseman (1818 - 1864), gehuwd 1854 met Helena Suzanna Dezentjé (1831 - 1897). Zij zijn beide vernoemd naar hun grootvader Jan Adam Kruseman (1745 - 1809). Deze neef is de betovergrootouder van de Probandus.
Jan Adam vertrok al op vijftienjarige leeftijd naar Amsterdam om van zijn achterneef Cornelis Kruseman (1797-1857) kunstonderwijs te ontvangen. Hij was in zijn tijd een zeer succesvol kunstenaar wiens 500 portretten en circa 100 genre- en historiestukken beantwoordden aan de smaak van zijn gefortuneerde opdrachtgevers. Kruseman schilderde onder anderen koning Willem I, koning Willem II en diens echtgenote Anna Paulowna en de Russische tsaar Alexander I.
Na een kort verblijf in Parijs vestigde Kruseman zich in 1825 in Amsterdam, waar hij weldra succesvol zou worden. Als directeur [op 26 jarige leeftijd in 1830] van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en als medeoprichter in 1839 van de bekende kunstenaarsvereniging ‘Arti et Amicitiae’ vervulde hij een belangrijke plaats in het culturele leven van zijn tijd.

Hier ziet u, een Statieportret van Koning Willem II, het werd vervaardigd voor het Raadhuis in Den Haag. Een replica is in het bezit van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. Het origineel is thans te bezichtigen in het Museum Het Loo te Apeldoorn. Het doek is er één van een serie, zo hangt er ook een in de Eerste Kamer der Staten Generaal der Nerlanden.Statieportret voor het Raadhuis van 's-Gravenhage Jan Adam Kruseman (1804 - 1862)
Born and died in Haarlem, married in 1826, with Alida de Vries (1799 - 1862). Jan Adam Kruseman is a full cousin of another Jan Adam Kruseman (1818 - 1864), married 1854 with Helena Suzanna Dezentjé (1831 - 1897). They were both named after to their grandfather Jan Adam Kruseman (1745 - 1809). This cousin is the greatgreatgrandfather of the Probandus.
Jan Adam Kruseman left for Amsterdam at the age of fifteen to have painting lessons from his second cousin Cornelis Kruseman (1797-1857). During his day Jan Adam Kruseman was an extremely successful artist whose 500 portraits and 100 or so genre and historical pieces appealed to the taste of his wealthy patrons. Among the prominent portraits that Kruseman painted were those of King Willem I, King Willem II and his wife Anna Paulovna, and the Russian tsar Alexander I.
 

Jan Adam Kruseman

After a brief stay in Paris, Kruseman settled in Amsterdam in 1825, where he was soon successful. As director [at the age of twenty-six, in 1830] of the Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, the royal academy for the arts in Amsterdam (precursor to the Rijksakademie) and as co-founder in 1839 of the well-known artists' society Arti et Amicitiae he occupied an important position in the cultural life of his period.

Above you can see a State Portret of King William II. This painting was made for the Council House in The Hague. A replica is in the possession of the probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. The real painting is now to be seen at the museum The Loo in Apeldoorn. The canvas is one of a series, there is also one in the Senate of the States General of The Netherlands.Welcome-Glitter

Heel bijzonder is dat sinds 2018 een origineel schilderij van Jan Adam Kruseman, van een dame in een blauwe jurk leunend met haar linkerarm op een tafeltje met een bloem in haar hand, in het bezit is van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. Het is nog niet bekend wie de dame is. Om hierover meer te weten te komen, is het Paleis het Loo benaderd die in 2002 speciaal een tentoonstelling heeft gehouden van Jan Adam Kruseman. Indertijd is een oeuvrecatalogus samengesteld van de meeste doeken die hij geschiderd heeft. Dit heeft men kunnen doen door een aantal verkoopboeken.privécollectie Marnix Alexander de Paula Lopes


What is very special is the fact that since 2018 an original painting by Jan Adam Kruseman, of a lady in a blue dress leaning with her left arm on a table with a flower in her hand, is in the possession of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. It is not yet known who the lady is. To learn more about this, the Het Loo Palace was approached, which in 2002 held a special exhibition by Jan Adam Kruseman. At the time an oeuvre catalog was compiled of most of the canvases that he had made. This has been done through a number of sales books that the painter has kept. These have been preserved.Welcome-Glitter

Opmerkelijk is het doek dat sinds 2021 in het bezit is van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes van de moeder van Jan Adam Kruseman 1804 - 1862; Dorothea Steenkamp 1769 - 1844. Zij was de schoonzus van Henderik Martinus Kruseman, een voorouder van de Probandus. Er zijn twee doeken bekend vanuit zijn werkschriften die Jan Adam van zijn moeder schilderde: 1825 en 1836. Die uit 1836 is bekend en in het bezit van het Frans Halsmusum. Het doek van de Probandus is een copy in spiegelbeeld. Het doek is afkomstig van de achterkleindochter van Dorothea Steenkamp. Haar naam was Henriëtte Marie Gerlings 1866 - 1952. Zij was gehuwd met Herman Jan Rahusen 1862 - 1909 [haar naam is te vinden op een etiket op de lijst: 'Mevrouw H.M. Rahusen Gerlings Amsterdam'. Zij had het doek van haar moeder Alida Dorothea Johanna Kruseman 1841 - 1913 [gehuwd met Henri François Charles Gerlings]. De vader van Alida Dorothea Johanna Kruseman was de schilder van het doek die met Alida de Vries gehuwd was.

It is quite remarkable that this canvas has been in the possession of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes of Jan Adam Kruseman's mother since 2021; Dorothea Steenkamp 1769 - 1844. She was the sister-in-law of Henderik Martinus Kruseman, an ancestor of the Probandus. Two canvases of the mother of Jan Adam Kruseman are known from his workbooks that he painted in 1825 and 1836. The one from 1836 is known and in the possession of the Frans Halsmusum. The canvas of the Probandus is a mirror image copy. The canvas comes from Dorothea Steenkamp's great-granddaughter. Her name was Henriëtte Marie Gerlings 1866 - 1952. She was married to Herman Jan Rahusen 1862 - 1909 [her name can be found on a label on the frame: 'Mrs. H.M. Rahusen Gerlings Amsterdam'. She had the canvas from her mother Alida Dorothea Johanna Kruseman 1841 - 1913 [married to Henri François Charles Gerlings]. The father of Alida Dorothea Johanna Kruseman was the painter of the canvas, he was married to Alida de Vries.Jan Adam Kruseman zelfportret [Frans Hals Museum] Alida de Vries geschilderd door haar man Jan Adam Kruseman [Frans Hals Museum]
Henri François Charles Gerlings Alida Dorothea Johanna Kruseman


Henriëtte Marie Rahusen Gerlings, kleindochter van Jan Adam Kruseman, dochter van Henri François Charles Gerlings & Alida Dorothea Johanna Kruseman.


Dorothea Steenkamp 1769 - 1844, uit de collectie van het Frans Halsmuseum Dorothea Steenkamp 1769 - 1844 [gespiegeld] uit de particuliere privécollectie van de Probandus Marnix Alexander de Paula LopesDorothea Steenkamp is geboren op 7 november 1769 in Bergen op Zoom als dochter van Frans Willem Steenkamp en Apollonia Weyt. Zij is overleden op 16 april 1844 in Haarlem toen zij 74 jaar oud was. Zij huwde op dertig jarige leeftijd op 20 april 1800 in Haarlem met de vijfentwintig jarige Jan Alexander Kruseman die geboren is op 20 oktober 1774 in Haarlem en overleden op 30 maart 1829 Haarlem op 54 jarige leeftijd.

Jan Alexander Kruseman zou, net als zijn halfbroer Hendrik Martinus Kruseman, zijn eerste zoon noemen naar zijn vader Jan Adam Kruseman die in 1745 te Grave geboren was. Deze zoon werd geboren op 12 januari 1804 te Haarlem. Hij overleed, op achtenvijftig jarige leeftijd, op 17 maart 1862 te Haarlem. Hij was als kunstschilder gedurende de jaren 1822 – 1862 actief. Hij maakte onder andere diverse schilderijen van zijn naaste familieleden, waaronder ook het doek van Dorothea Steenkmap, zijn moeder. Hij heeft haar doek gereproduceerd; zo is bijvoorbeeld een doek bekend met dezelfde afbeelding, maar dan gespiegeld dat in het bezit is van het Frans Hals museum. De zoon van Hendrik Martinus Kruseman werd geboren op 10 oktober 1818 te Haarlem. Hij overleed op vijfenveertig jarige leeftijd op 29 juni 1864 te Salatiga in Nederlandsch Indië. Hij was ritmeester in het Oost Indische leger. Het is van deze Jan Adam Kruseman dat de huidige bezitter van het schilderij, de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes, geboren 29 juli 1966 te Johannesburg, afstamt.
 
 
Dorothea Steenkamp was born on 7 November 1769 in Bergen op Zoom as daughter of Frans Willem Steenkamp and Apollonia Weyt. She passed away on April 16, 1844 in Haarlem when she was 74 years old. She married at the age of thirty on April 20, 1800 in Haarlem the twenty-five year old Jan Alexander Kruseman who was born on October 20, 1774 in Haarlem and died on March 30, 1829 Haarlem at the age of 54.

Like his half-brother Hendrik Martinus Kruseman, Jan Alexander Kruseman would name his first son after his father Jan Adam Kruseman who was born in 1745 in Grave. This son was born on January 12, 1804 in Haarlem. He died, at the age of fifty-eight, on March 17, 1862 in Haarlem. He was active as a painter during the years 1822 – 1862. Among other things, he made various paintings of his close relatives, including the canvas of Dorothea Steenkmap, his mother. He has reproduced her canvas; for example, a known canvas with the same image, but then mirrored, is in the possession of the Frans Hals museum. The son of Hendrik Martinus Kruseman was born on October 10, 1818 in Haarlem. He died at the age of forty-five on June 29, 1864 in Salatiga in the Dutch East Indies. He was a captain in the East Indies army. It is from this Jan Adam Kruseman that the current owner of the painting, the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes, born 29 July 1966 in Johannesburg, descends.


To come to a comparison that the painter himself made a copy in mirror image, a detail of the original is mirrored above [LEFT the canvas in the Frans Halsmuseum and RIGHT the canvas owned by the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes]. We can clearly see that it is by the same hand of Jan Adam Kruseman.
Om tot een vergelijk te komen dat de schilder zelf een copy in spiegelbeeld heeft gemaakt is een detail van het origineel gespiegeld hierboven weergegeven [LINKS hoet doek in het Frans Halsmuseum en RECHTS het doek in het bezit van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes]. We kunnen duidelijk zien dat het van dezelfde hand is van Jan Adam Kruseman.


Doop Dorothea Steenkamp 07-11-1769 Bergen op Zoom


Overlijden Dorothea Steenkamp 19-04-1844 Haarlem


Dorothea Steenkamp, moeder van Jan Adam Kruseman [de schilder], volle neef van Jan Adam Kruseman, betovergrootvader van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes.


Frederik Marinus Kruseman (1816 - 1882)

De schilder Frederik Marinus Kruseman had les gehad van Jan Reekers (1790 - 1858), Nicolaas Roosenboom (1805 - 1880) en zijn schoonvader Schelfhout. Hij is met name bekend om zijn ijsgezichten [72.331 KB] . In het werk van Kruseman verwijzen penseelvoering en motieven, vooral de fraai vertakte bomen, naar Koekkoek. Vanaf de jaren zestig schilderde hij naast zomerlandschappen veel ijsgezichten met fantasiebouwwerken.

The painter Frederik Marinus Kruseman had been taught by Jan Reekers (1790 - 1858), Nicolaas Roosenboom (1805 - 1880) and his father-in-law Schelfhout. He is best known for his ice scenes [72.331 KB] . In Kruseman's work, brushwork and motifs, especially the beautifully branched trees, refer to Koekkoek. From the 1960s on, in addition to summer landscapes, he painted many ice scenes with fantasy structures.Frederik Marinus Kruseman schilderde ook met dekkende waterverf gemaakte schilderijen waarbij de ondergrond niet meer zichtbaar is, dit in tegenstelling tot een aquarel. De gebruikte verfsoort wordt met "gouache" aangeduid [ook wel plakkaatverf genoemd]. Onderstaande afbeelding is sinds 2020 in het bezit van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes.
privécollectie Marnix Alexander de Paula Lopes
Frederik Marinus Kruseman also painted paintings made with opaque watercolors in which the background is no longer visible, in contrast to a watercolor. The type of paint used is indicated by "gouache" [also known as gouache paint]. The image above has been in the possession of the probandus Marnix Alexander de Paula Lopes since 2020.


Frederik Marinus Kruseman (1816 - 1882)
Hij was een schilder van aangename landschappen en kwam uit een belangrijke familie van kunstenaars. Hij was de neef van zowel Cornelis Kruseman als Jan Adam Kruseman, beide historische schilders. Hij groeide op in Haarlem, waar hij zijn eerste schilderlessen kreeg van Jan Reekers (1790-1858) en Nicolaas Johannes Roosenboom (1805-1880), leerling en schoonzoon van Andreas Schelfhout, die het atelier af en toe bezocht. Hij exposeerde zijn eerste werk op de tentoonstelling van levende meesters in 1833 in Den Haag.

Frederik Marinus Kruseman (1816 - 1882)
He was a painter of pleasing landscapes and came from an important family of artists. He was the cousin of both Cornelis Kruseman and Jan Adam Kruseman, both historical painters. He grew up in Haarlem, where he received his first painting lessons from Jan Reekers (1790-1858) and Nicolaas Johannes Roosenboom (1805-1880), pupil and son-in-law of Andreas Schelfhout, who occasionally visited the studio. He exhibited his first work at the living masters exhibition in 1833 in The Hague.Welcome-Glitter

Opmerkelijk is het paneel dat sinds 2021 in het bezit is van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes van Fredrik Marinus Kruseman 1816 - 1882; winterlandschap ijsgezicht met een bevroren riviertje, brug en huis met toren. Er zijn [net als de hierboven beschreven doeken van Dorothea Steenkamp die door zijn neef Jan Adam Kruseman geschilderd waren] twee doeken bekend met dezelfde afbeelding, een uit 1856 en één uit 1872. Het paneel uit 1856 is in ander particulier bezit en het paneel uit 1872 is sinds 2021 in het bezit van de Probandus. Het is duidelijk dezelfde afbeelding alleen iets kleiner geschilderd en o.a. de hond staat niet afgebeeld.privécollectie / private collection Marnix Alexander de Paula Lopes
Date: 1872. Materials: oil on oak panel. Dimensions: 26,5 x 32 cm. Inscriptions: signed lower left F.M. [monogram] Kruseman fc. 1872.
In de privécollectie van iemand anders / Owned in someone else's private collection
Date: 1856. Materials: oil on oak panel. Dimensions: 29 x 38,5 cm. Inscriptions: signed lower left F.M. [monogram] Kruseman fc. 1856.


Noteworthy is the panel that has been in the possession since 2021 of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes by Fredrik Marinus Kruseman; winter landscape ice scene with a frozen river, bridge and house with tower. Like the paintings by Dorothea Steenkamp described above and painted by his cousin Jan Adam Kruseman, there are also two known paintings with the same image, one from 1856 and one from 1872. The panel from 1856 is in another private collection and the panel from 1872 has been in the possession of the Probandus since 2021. It is clearly the same image, only painted slightly smaller and, among other things, the dog is not depicted.

Pieter Johan Nicolaas Kruseman (1764-1819)

Pieter Johan Nicolaas Kruseman (1764-1819) is de vader van de hieronder vermeldde schilder Johan Caspar Muller Kruseman. Hij was van beroep onder andere zilversmid en erg kunstzinnig. Van zijn werk is zeer weinig bewaard gebleven. Het werk dat van hem met name bekend is, zijn een paar suikerstrooiers en wat bestek. Toch heeft hij groot werk vervaardigd zoals de hieronder afgebeelde vroeg Fries zilveren theebus die afkomstig is uit Zuid Afrika. Deze is nu na twee honderd jaar weer terug in de familie. Het werd vervaardigd in de Franse periode van de Nederlanden; eerst als de Bataafsche Republiek en vazalstaat van Frankrijk [1795-1806] en later toen zij het Koninkrijk Holland vormde met Louis Bonaparte als Koning [1806-1810].

Zijn muntmeesterteken is zijn de letters PK (Pieter Kruseman) gekroond met het helmteken van zijn familiewapen; een geharnase arm met zwaard ~ "un bras armee". Het gehalteteken was: Haan 2 [in 1798 kregen de geannexeerde Nederlanden met de invoering van de Franse waarborgwet te maken. Er werden toen uniforme gehaltetekens geïntroduceerd bestaande uit een haan met een cijfer dat verwees naar het zilvergehalte].
Het meesterteken is zoals dat in de Friese Voet (in spiegelschrift) en in Nederlandse verantwoordelijkheidstekens van 1797 tot 1953 voorkomt. Het blijft een volkomen raadsel hoe het kan dat dit stuk met het Utrechtse kantooraanduidend teken 'M met stip' is gekeurd. Wel is bekend dat hij vanuit Friesland vertrok en uiteindelijk is gestorven in Brielle 1819 [majoor commandant aldaar].

Dit origineel is afkomstig uit Zuid Afrika en na twee honderd jaar weer terug in de familie [in het bezit (privécollectie) van de probandus
Marnix Alexander de Paula Lopes sinds 2013].


Meesterteken: PK [Harnasarm met zwaard] Helmteken van het Kruseman wapen = meesterteken! Gehalteteken kraaiende haan 2 uit de Franse tijd


Pieter Johan Nicolaas Kruseman (1764-1819) is the father of the below mentioned painter Johan Caspar Muller Kruseman. He was a very artistic silversmith. Little of his work remaines. The picture above is of an early Frisian silver tea caddy made by him, extremely rare, and after two hundred years back in the family. It was manufactured in the French period of the Netherlands; first as the Batavian Republic and vassal state of France [1795-1806] and later when they formed the Kingdom of Holland with Louis Bonaparte as King [1806-1810].

His privy mark is the letters HP (Pieter Kruseman) crowned with the crest of his coat of arms; an arm with suit of armor holding a sword ~ "un bras armee". The hallmark was: Rooster 2 [in 1798 the annexed Netherlands received with the introduction of the French Hallmarking. At that time uniform Hallmarks consisted of a rooster with a figure referring to the silver content]. The maker's mark is as it appears in the Frisian Foot (in reverse) and Dutch responsibility characters from 1797 to 1953. It remains a complete mystery how it is that this piece was approved with the Utrecht assay office mark 'M with dot'. What is known is that he departed from Friesland and eventually died in Brielle in 1819.Johan Caspar Muller Kruseman (1805-1855)

Johan Caspar Muller Kruseman werd geboren als oudste zoon van de hier boven vermeldde Pieter Johan Nicolaas Kruseman (1764-1819) en Hendrina Drent. Hij werkte tot 1830 in Rotterdam en vertrok in 1832 naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië (nu Indonesië). Zijn werk bestaat uit stillevens en portretten.

Portret van Johannes Augustinus Dézentjé [Gen. 6 Nr.: 54 OUDOUDER & Gen. 7 Nr.: 102 OUDGROOTOUDER] in olieverf van 1833 geschilderd door Johan Caspar Muller Kruseman. Zie ook Lord of Ampel.

Portrait of Johannes Augustinus Dézentjé [gen. 6 no.: 54 OUDOUDER & gen. 7 no.: 102 OUDGROOTOUDER] in oil painting of 1833 Johan Caspar Muller Kruseman. Also see the article of Lord or Ampel.Johannes Diederikus Kruseman (1828 - 1918)

Hij werd geboren als zoon van Johannes Diederik Kruseman (1794-1861) en diens derde vrouw, A. M. Ross.
Hij schilderde, voor zijn plezier, in het bijzonder stadsgezichten, maar bekwaamde zich ook in de lithografie en het etsen. Voor zijn kunstverzameling reisde hij regelmatig naar Duitsland, België en Frankrijk, maar ook, in 1847, in gezelschap van zijn oom, de kunstschilder Cornelis Kruseman, naar Italië. In 1858 werd hij secretaris van het in 1847 opgerichte schilderkunstig genootschap Pulchri Studio. Een ets, Vrouw voor een kerkpoort, van zijn hand bevindt zich in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.

He was a son of Johannes Diederik Kruseman (1794-1861) and his third wife, A.M. Ross. He painted, for his pleasure, in particular town faces, but also qualified himself in the layout and etching. For his art collection he travelled regularly to Germany, Belgium and France, but also, in 1847, in the company of its uncle, the art painter Cornelis Kruseman, to Italy. In 1858, he became secretary of the organization Pulchri Studio. A etch by his hand of a woman in front of a church gateway, can be found at the Rijksmuseum in Amsterdam.

Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829 - 1904)

Hendrik Dirk Kruseman van Elten studeerde bij C. Lieste in Haarlem en vormde zijn eigen studio in Amsterdam. Hij verhuisde naar de Verenigde Staten van Amerkia in 1865. Hij vestigde zich in New York city. Hij heeft diverse onderscheidingen gekregen, waar onder een gouden medaille bij een Internationale expositie in Amsterdam. Hij werd tevens geridderd in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829 - 1904) Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829 - 1904)
Son of Daniel Nicolaas and Elizabeth Frederica (Kruseman) Van Elten. He studied art under C. Lieste, at Haarlem, and at the Academy of Design, and in 1849 established a studio of his own at Amsterdam. In 1865 he came to the United States, and settled in New York city. He received a gold medal at the International exhibition at Amsterdam; was awarded medals in Boston, Philadelphia and New York, and was decorated with the order of the Netherlands Lion, by the King of Holland. He was elected an academician of the National Academy of Design, a member of the Royal Academies of Amsterdam and Rotterdam; was an honorary member of the Brussels Water Colour society; a member of the American Water Colour society, and of several foreign art societies.Jean Théodore KRUSEMAN (1835 - 1895)

Zoon van de Nederlandse schilder Jan Adam Kruseman (1804 - 1862). Vestigde zich te Brussel. Leerling van Willem Roelofs te Brussel en van Louis Meyer te ‘s Gravenhage/Nederland. Voorkeur voor o.a. landschappen, zee en het strand.Jean Théodore KRUSEMAN (1835 - 1895) Jean Théodore (Jan Theodoor) KRUSEMAN (1835 - 1895

Son of the Dutch painter Jan Adam Kruseman (1804 - 1862). He settled in Brussels and was a pupil of Willem Roelofs and Louis Meyer. He had a preference for landscapes, sea and the beach.Johannes Alexander Kruseman (1860 - 1947)

Hij werd geboren in Vlaardingen als oudste zoon van Alexander Kruseman (1827-1883) en Jacoba Adriana Martha Ledeboer (1835-1909). Zijn vader was de oudste zoon van de in zijn tijd beroemde portretschilder Jan Adam Kruseman (1804-1862). Hij schilderde zee- en strandgezichten in de stijl van de Haagse school en de Amsterdamse impressionisten.

Bijzonder is te noemen dat hij een patent heeft aangevraagd voor een fietszadel: johannesalexanderkrusemanpatent.pdf [123 KB] .

He was born in Vlaardingen as oldest son of Alexander Kruseman (1827-1883) and Jacoba Adriana Martha Ledeboer (1835-1909). His father was the oldest son of the portrait painter Jan Adam Kruseman already famous inhis time (1804-1862). He painted seas and beaches in the style of the Haagse School and the Amsterdam impressionists.

Quite particular is the factl that he had requested a patent for a bicycle saddle: johannesalexanderkrusemanpatent.pdf [123 KB] .Adriaan Kruseman (1875 - 1960)

Kleinzoon van Jan Adam Kruseman en een neef van Jan Theodoor Kruseman. Hij verhuisd naar Denemarken.
Dit olieverfschilderij is in het bezit van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes sinds 2005.privécollectie Marnix Alexander de Paula Lopes Adriaan Kruseman (1875 - 1960)
Grandson of Jan Adam Kruseman and a nephew of Jan Theodoor Kruseman. He settles himself in Denmark.
This oilpainting has been in the possession of the probandus Marnix Alexander de Paula Lopes since 2005.Elisabeth Frederika Kruseman van Elten (1876-1945)

In in New York geboren dochter van de Nederlandse schilder Hendrik Dirk Kruseman van Elten. Zij bekwaamde zich in het schilderen van landschappen en portretten.Born in New York as a daughter of the Dutch painter Hendrik Dirk Kruseman van Elten. She qualified herself in painting landscapes and portraits.
Frederik Hendrik Kaemmerer (1839 - 1902)

Fredrik Hendrik Kaemmerer, geboren 23 oktober 1839 's-Gravenhage en is een kleinzoon van Johan Philip Kaemmerer en Maria Christina Arends [Gen. 7 Nr.: 126 & 127 OUDGROOTOUDERS]. Hij is ook een beroemde schilder geworden.
Kaemmerer groeide op in Den Haag. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en was een leerling van Salomon Leonardus Verveer.
Zijn vroege werk bestaat voornamelijk uit landschappen in de stijl van de vroege Haagse School.
 

Aangetrokken door de artistieke vernieuwingen in Parijs, vertrok hij naar die stad in 1865. Hij specialiseerde zich een tijd lang in anekdotische genrestukken in een Franse, achttiende-eeuwse setting. Succes oogstte hij met het schilderen van elegante dames in frivole zijden jurken met strikken en linten.

Frederick Hendfrick Kaemmerer, born October 23, 1839 in The Hague. He is a grandson of Johan Philip Kaemmerer and Maria Christina Arends [Gen. 7 No .: 126 & 127 OUDGROOTOUDERS]. He has also become a famous painter and is from the grandmothers side of the family of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes.
Kaemmerer grew up in The Hague. He studied at the Royal Academy of Fine Arts and was a pupil of Salomon Leonardus Verveer.
His early work consists mainly of landscapes in the style of the early Hague School.
Attracted by the artistic innovations in Paris, he moved to that city in 1865. He specialized for a time in anecdotal genre paintings in a French eighteenth-century setting. He had great success with painting elegant ladies in silk frivolous dresses with bows and ribbons.
 

Frederik Hendrik KaemmererKaemmerer had een studio in Parijs, maar zou zijn leven lang regelmatig op en neer blijven reizen naar Den Haag. In 1871 nam zijn intrek in Hotel Zeerust in Scheveningen. Het verblijf zou zijn overschakeling naar de stijl van het impressionisme markeren. Kaemmerer had ook met zijn impressionistische werken succes bij zowel het publiek als bij critici. Ook maakte hij naam als portretschilder, met name in Parijs. Hij was productief, verkocht goed en had succesvolle exposities, in Parijs maar ook in Nederland.. In 1889 won hij een zilveren medaille op de Wereldtentoonstelling te Parijs. In 1902 werd hij opgenomen in het prestigieuze Legioen van Eer.
Kaemmerer pleegde zelfmoord in 1902 te Parijs, 62 jaar oud in zijn appartement Rue de Vaugirard, 95, Paris. Hij had zichzelf opgehangen.

Kaemmerer had a studio in Paris, but would continue to travel down to The Hague for the remainder of his life on a regular basis. In 1871 he took up residence in Zeerust Hotel in Scheveningen. The stay would mark his transition to the style of impressionism. Kaemmerer also had success with its Impressionist works with both the public and critics. He also made a name as a portrait painter, especially in Paris. He was prolific, sold well and had successful exhibitions in Paris but also in the Netherlands. In 1889 he won a silver medal at the World Fair in Paris. In 1902 he was inducted into the prestigious Legion of Honour.

Kaemmerer committed suicide in 1902 in Paris, 62 years old in his apartment Rue de Vaugirard, 95, Paris. He had hanged himself.Johan Hendrik Kaemmerer (1894 - 1979)

Johan Hendrik Kaemmerer [15-12-1894 's-Gravenhage - 02-04-1979 Tegelen]. Zijn betovergrootouders waren Johan Philip Kaemmerer en Maria Christina Arends [Gen. 7 Nr.: 126 & 127 OUDGROOTOUDERS].
Hij is geboren als zoon van sierkunstenaar Johan Hendrik Kaemmerer [1861 - 1931], auteur van het internationaal bekende Letterboek (Kaemmerer's Practical Letter Book ... for the Use of Sign Painters, Show Card Writers, Decorators, Artists and Craftsmen 1911 ~The 140 plates feature numerous historic and modern styles from throughout Europe, including examples based on Latin, Greek, Hebrew, and Gothic originals).
 

Kaemmerer jr. bleef zijn leven lang trouw aan de impressionistische schilderwijze van de Haagse School. Zijn onderwerpen waren landschappen , stads- en dorpsgezichten, interieurs, portretten en een enkel bloemstilleven.
Hieronder een olieverfschilderij dat sinds 2016 in het bezit is van de Probandus [gekocht uit de nalatenschap van Anton Heijboer].privécollectie Marnix Alexander de Paula Lopes


Johan Hendrik Kaemmerer [15-12-1894 Hague - 02-04-1979 Tegelen]. His ancestors were Johan Philip Kaemmerer and Maria Christina Arends [Gen. 7 No .: 126 & 127 OUDGROOTOUDERS].
He was the son of a decorative artist Johan Hendrik Kaemmerer [1861 - 1931], author of the internationally renowned Letter Book (Kaemmerer's Practical Letter Book ... for the Use of Sign Painters, Showcard Writers, Decorators, Artists and Craftsmen 1911 ~ The 140 plates feature numerous at historic and modern styles from Throughout Europe-including examples based on Latin, Greek, Hebrew, and Gothic originals.).
Kaemmerer jr. remained his lifelong allegiance to the Impressionist painter manner of the Hague School. His subjects were landscapes, town and village scenes, interiors, portraits and a single flower still life.
This oilpainting has been in the possession of the Probandus since 2016 [bought from the legacy of the artist Anton Heijboer].
 
Heel speciaal is dat de hierboven getoonde boerderij op andere doeken van Johan Hendrik Kaemmerer terug te vinden is zodat er een beeld ontstaat van de omgeving.
Quite special is that the farm shown above can be found on another canvasses by Johan Hendrik Kaemmerer creating a picture of the area.
Johannes van Haensbergen (1642-1705)

Protocol [09-02-1696] van opdrachten en overdrachten van huizen en landerijen enz., kustingbrieven etc., gepasseerd voor schepenen van Alphen. Betreft de erfenis van Dirck Pietersz. van der Snoeck & Dirckgen Claesdr. Outshoorn. Hij was chirurgijn te Alphen aan den Rijn. Adriaen Dricxs van der Snoeck is zijn oom, de broer van zijn vader Pieter.
Mr. Dirck van der Snoeck en zijn weduwe, Dirckie Claes Outshoorn, beiden overleden.
Erven van haar:
*Gijsbert Roelen Turckenburgh x Jacoba Hendricks Vos
Erven van hem:
*Adriaen van der Snoeck, schoenmaecker in de Venestraet ten huyse van de passementwercker de Bruyn in 's-Gravenhage
*Anna van Neck, lest weduwe van Cristiaen van Barte in de tuyn van Dirck van Neck op de Nieuwe Have in 's-Gravenhage
*Elisabeth van Tilburg; Johanna van Tilburg en Alida van Tilburg, kinderen van Reynier van Tilburg, palfrenier van Sijne Majesteyt op 't Oude Hoff in 't Noorteynde in's-Gravenhage
*Dirck van Neck, pasteybacker op de Plaets in's-Gravenhage
*Maria van Neck, weduwe van de procureur Jan Hacquaart in de Harde Straet in 't einde in 's-Gravenhage
*Pieter van Schilperoort en Jan van Schilperoort, daer vader van is Johannes van Schilperoort in 't Noorteynde in 's-Gravenhage
*Willem Pelsant x Magdalena van Schilperoort, coopman op de Gelderse Kay tot Rotterdam
*Jan van der Snoeck, leydecker in de Brede Straet op 't hoeckie van't Zant in 's-Gravenhage
*Pieter van der Snoeck sen 't eynde van 't Haringvliet tusschen de brouwers van "De Roo Leeuw" ende "De Pauw" tot Rotterdam
*Catharina van der Snoeck en Dirck van der Snoeck, daervan voogden van sijn de voornoemde Johannes van Schilperoort en Johan van Haemsbergen, schilder agter de Kloosterkerck in 's-Gravenhage
*Magdalena van der Snoeck gesepareerde huysvrouw van Jan Everaarts, biersteeckster op de Bierkay in 's-Gravenhage
*Johan van Haemsbergen x Sophia van der Snoeck in 's-Gravenhage
*Dirck Maendecker, nagelaten soon van Maria van der Snoeck, daer voogd van is de voornoemde Haemsbergen in 's-Gravenhage
*Jacobus de Stoute x Lucretia van Neck, deurwaerder op de Broertiesgraft tot Leyden
Hiermee is aangetoond dat Adriaen Dircksz van der Snoeck familie was van Johannes van Haensbergen [1642-1705], een beroemde schilder die zelf vele kunstwerken bezat, waaronder ook die van Rubens, van Dyck, Lievens en Mieris! De broer van Adriaen Dircxs van der Snoeck was Pieter die gehuwd was met Engeltje van der Heijden; hun zoon Dirck huwde met Dirckgen Claesdr. Outshoorn en het was hun dochter Sophia die met Johannes van Haensbergen gehuwd was. Later worden ook de grafrechten van de familie van der Snoeck overgeschreven op de naam van de familie van Haensbergen [zie Dirck Luyten van der Snouck].


Toorop & Fernhout

Johann Friedrich Happé's achterkleinzoon Hendrik Weber was gehuwd met Alida Jacoba Gualthéra Vosmaer. Haar moeder was Adele Constance Emilie Toorop; zij en Johannes [Jan] Theodorus Toorop hadden dezelfde grootouders.


Johann Friedrich Happé's great-grandson Hendrik Weber was married to Alida Jacoba Gualthéra Vosmaer. Her mother was Adele Constance Emilie Toorop; she and Johannes [Jan] Theodorus Toorop had the same grandparents.


Johannes Theodorus (Jan) Toorop, ook: Jean Theodor Toorop, (Poerworedjo (Nederlands-Indië), 20 december 1858 – Den Haag, 3 maart 1928). was een van de belangrijkste Nederlandse beeldend kunstenaars uit de periode 1880-1910. Aanvankelijk schilderde hij in impressionistische stijl, maar via het pointillisme ontwikkelde hij zich tot symbolistisch schilder. Annie Caroline Pontifex (Charley) Toorop (Katwijk (Zuid-Holland), 24 maart 1891 – Bergen (Noord-Holland), 5 november 1955) was een Nederlandse schilder en lithograaf. Edgar Richard Johannes Fernhout (Bergen (Noord-Holland), 17 augustus 1912 - aldaar, 4 november 1974)[1] was een Nederlands kunstschilder die zich ontwikkelde van realisme tot abstracte kunst.


Zelfportret met Edgar Fernhout en bronzen kop van Jan Toorop


Johannes Theodorus [Jan] Toorop was de vader van ‘Charley’ Toorop, grootvader van o.a. de kunstenaar Edgar Fernhout, allen kunstschilders.

Johannes Theodorus [Jan] Toorop was the father of 'Charley' Toorop, grandfather of, among others, the artist Edgar Fernhout, all painters artists.De familiewapens van (links) Toorop, ten behoeve van naamdragende afstammelingen van Abraham Toorop, afkomstig uit Rotterdam die arriveerde voor de VOC op 28 november 1762 te Batavia. Abraham Toorop was geschutscommandant op het fort Japara en indigomaker in dienst van de VOC; Hij overleed aldaar te Pekalongan op 8 november 1791; (midden) de Adelhart Toorop, ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van Reinier de Adelhart Toorop (Pekalongan 1833 – Batavia 1907), hoofdadminstrateur der Banka Tinmijnen en magistraat ambtenaar / assistent-resident afdeling Banka. Deze tak van de familie Toorop ging sindsdien de naam met het prefix de Adelhart voeren; (rechts) d’Adelhart Toorop, ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van Pieter Anthony d’ Adelhart Toorop (Muntok 1872 – Batavia 1949), kantoorhoofd Departement van Justitie, afdeling comptabiliteit te Batavia. Deze tak van de familie Toorop ging sindsdien de naam met het prefix d’ Adelhart voeren.


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE