https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENEALOGY
INTERNET TOP 101
INTERNET TIPS
COMPUTER TIPS
RIDDLES
ANSWERS
CONTACTIK ZOEK NAAR... / I AM SEARCHING FOR...

Wat is nieuwsgierigheid? Nieuwsgierigheid is voor mij de drang om iets te weten te komen, iets te ontdekken. Het willen weten en willen ontdekken van het nog onbekende. De aanleiding hiervoor is een prikkeling uit je omgeving.
Wat doet nieuwsgierigheid met je? Nieuwsgierigheid is een knagend gevoel in je ziel. Op het moment dat er een dicht pakketje voor je op tafel ligt ga je jezelf afvragen wat er in zou kunnen zitten. Je fantasie wordt gelijktijdig geprikkeld.
Wat is het gevolg hiervan? Uit nieuwsgierigheid komt een hoop voort en is al een hoop voortgekomen. Ieder E-mail dat u mij stuurt is zo'n pakketje en maakt mij nieuwsgierig.

What is the meaning of curiosity? Curiosity is the urge and longing for discovery. Discovery of the unknown or that what has been lost. The reason for this emerges out of stimuli from your surroundings. What effect does it have? Curiosity is a gnawing feeling in your soul. The moment there is an unopened parcel that lies in front of you on a table you will wonder what is inside it. Your fantasy is stimulated simultaneously. What is the consequence of this? From curiosity a hope originates and a hope has already originated. Every e-mail, which you send to me, is such parcel and makes me curious.Genealogische bijdrage / Genealogical contribution

`Zoekend naar wie ik ben, mezelf afvragend of ik mezelf wel ken. Nadenkend over mijn bestaan, wie is aan mij vooraf gegaan?`

` In search of the person within, I wonder if I know myself. Reflecting my existence, who has been here in my advance?`


Genealogisch onderzoek is nooit af! Ik nodig u daarom uit om gegevens aan te vullen, eventueel te corrigeren en zelf voor uw eigen onderzoek te gebruiken.
Ik ben met name geïnteresseerd in het ´verhaal´ achter de persoon. Het is daarom een uitdaging om middels officiële aktes foto's en familieverhalen een beeld te krijgen van mijn voorouders. Hierbij zijn o.a. de tijdsgeest en de plek waar iemand ging wonen van belang (wanneer en waar leefde iemand ~ wat was de naam van het land toendertijd en welke staatsvorm kende het?).

Genealogical research is never finished! I invite you to add any useful information that you have regarding the genealogy on this site. Perhaps you can correct data that is not accurate or you would like to use the information found on this site.
I have always been particularly interested in the ' tale ' that has been left by the individual person. For this reason it is a challenge to find official certificates, photographs and family tales to get a picture of my ancestors. Among other things the time spirit and the place where someone lived are fascinating. For instance if we look at the Kingdom of The Netherlands, we can see that they were once ruled under the Austrian, Spanish, French and German empire. Therefor someone who was born in the city of Amsterdam could have been born in The seven united provinces, in the Kingdom of Holland, in the United Kingdom of The Netherlands or in The Kingdom of The Netherlands!


 

Aanvullingen: druk op de contact button hieronderPlease press the contact button for any additions

NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE