https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENEALOGY
INTERNET TOP 101
INTERNET TIPS
COMPUTER TIPS
RIDDLES
ANSWERS
COMPUTER TIPSComputer tips

Zoeken op een pagina
Stel je bent op een pagina met heel veel tekst, maar je bent op zoek naar een bepaald onderwerp. Hier is een heel makkelijk middeltje voor. Druk ctrl en F in, dan verschijnt er een invulvenster. Hier kun je kiezen of er naar een bepaald woord gezocht moet worden of een synoniem.

Naar de vorige of volgende pagina
Als je de shift knop ingedrukt houd en dan met de scroll functie van de muis op en neer gaat, ga je naar de vorige of volgende pagina (~wieltje omlaag is vorige en omhoog is volgende).
 

Lettergrootte
Als u een muis met een wieltje heeft kan dit ook door de control (CTRL) toets in te drukken, en gelijktijdig het wieltje te draaien. De letters worden dan kleiner of groter. Bij Internet Explorer van Microsoft is dit maximaal voor twee stappen elke kant ingericht.

Achtergrond op uw computer
Op internet komt u veel leuke plaatjes en achtergronden tegen. Deze zijn natuurlijk goed te gebruiken als achtergrond voor windows. U kunt natuurlijk eerst dat plaatje downloaden en dan handmatig het plaatje opzoeken en als achtergrond instellen, maar het kan ook makkelijker. U kunt namelijk ook gewoon met de rechtermuisknop op het plaatje klikken en in het menuutje dat dan verschijnt "Als achtergrond gebruiken" kiezen. Het plaatje wordt dan automatisch als achtergrond ingesteld.

Alt-codes

Tijdens het typen moet u vaak letters gebruiken die niet op uw toetsenbord staan. Deze kunt u echter wel snel via uw toetsenbord laten verschijnen door middel van Alt-codes. Om deze letters te laten verschijnen houdt u de linker Alt-toets ingedrukt en toetst u vervolgens de cijfercode in (Let op: De cijfers moet u op het numerieke pad (cijferblok aan de rechter kant van uw toetsenbord) in typen). We zullen hier een aantal veelgebruikte Alt-codes plaatsen:
è = Alt + 1 3 8
ë = Alt + 1 3 7
ê = Alt + 1 3 6
é = Alt + 1 3 0
ç = Alt + 1 3 5
ï = Alt + 1 3 9
± = Alt + 2 4 1


Euroteken op de computer
Op veel toetsenborden staat nog geen euroteken. Als dit ook bij u niet op het toetsenbord staat kunt u dit probleem oplossen door het volgende te doen als u een euroteken wilt typen. U houdt (de linker) Alt-toets ingedrukt en typt dan vervolgens op de cijfertoetsen (het cijferblokje aan de rechterkant van uw toetsenbord) de cijfers: 0-1-2-8 achter elkaar. Als u dat heeft gedaan verschijnt het euro teken.

€ = Alt + 0128


Toetsencombinaties
Veel mensen denken dat het toetsenbord alleen nog voor het typen van teksten wordt gebruikt. Door gebruik van een aantal toetsencombinaties werkt u vaak sneller dan dat u alles met de muis moet aanklikken. Een aantal van deze toetsencombinaties zijn:

Ctrl + a = selecteer alles
Ctrl + c = kopieren
Ctrl + x = knippen
Ctrl + v = plakken
Ctrl + o = nieuw venster openen
Ctrl + w = venster sluiten
Ctrl + q = programma afsluiten
Ctrl + s = bewaren
Ctrl + z = actie ongedaan maken
Ctrl + p = printen
Ctrl + d = voeg de geopende pagina toe aan uw favorieten
Ctrl + b = Deel uw favorieten opnieuw in
Ctrl + f = Zoek naar een woord op de geopende pagina
Ctrl + r = Vernieuw de geopende pagina
ALT + --> = Naar de volgende pagina
ALT + <-- = Naar de vorige pagina
ALT + F4 = Sluit venster
ALT + TAB = Wisselt tussen openstaande vensters

Tekst kopieëren
Stel u komt op een site en daar staat informatie of iets anders dat u graag naar iemand wilt e-mailen. Dan is het erg omslachtig om het eerst uit te printen en vervolgens over te typen. U kunt de tekst namelijk heel simpel kopieren en dan in het e-mailtje plakken. Om dit te doen klikt u met uw muis aan het begin van de tekst en sleept u de muis (met linkermuisknop ingedrukt) naar het einde van de tekst. Dit doet u om de "te kopieëren tekst" aan te geven. Dan drukt u gelijktijdig op Ctrl en C. U gaat vervolgens naar het e-mailtje en drukt daar op Ctrl en V (ook weer gelijktijdig indrukken) en dan zult u de tekst in het e-mailtje zien verschijnen.

Snelheid
Open nooit te veel vensters tegelijk als u op het internet surft. Dit maakt internet namelijk erg verwarrend en vertraagt uw computer enorm.

E-mailberichten verfraaien
Om speciaal briefpapier te kiezen in Outlook Express klikt u op het pijltjenaast Nieuw bericht. Maak hier een keuze uit de voorgedefinieerdestijlen of kies Briefpapier selecteren. Hier vind u een grote hoeveelheidverschillend vormgegeven briefachtergronden in html formaat. Dit betekentdat u ook uw eigen html document als standaard briefpapier kunt gebruiken.Wilt u een ander briefpapier selecteren of een eigen plaatje gebruiken,kies dan Nieuw. U komt nu terecht in de Wizard van Outlookwaar u uw eigen keuzes kunt maken. Heeft u een leuk plaatje, kies danvoor Bladeren en selecteer uw eigen illustratie. U kunt nu bepalenwaar de illustratie geplaatst moet worden en een voorvertoning bekijken.Volg verder de Wizard om keuzes te maken voor het lettertype en de margesen sla het nieuwe briefpapier op. Klik op Voltooien. Wanneer unu een nieuw bericht aanmaakt in Outlook wordt standaard uw nieuwe briefpapiergebruikt.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE