https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENEALOGY
INTERNET TOP 101
INTERNET TIPS
COMPUTER TIPS
RIDDLES
ANSWERS
RAADSELS / RIDDLESWAT KAN DIT ZIJN?

Het is altijd 1 tot 6,
het is altijd 15 tot 20,
het is altijd 5,
maar het is nooit 21,
tenzij het vliegt.

Vraag: Wat is dit?


WHAT CAN THIS BE?
I
t is always 1 up to 6,
it is always 15 up to 20,
it is always 5,
but it is never 21,
unless it flies.

Question: What is this?WAT HEEFT HIJ GEZEGD?

Generaal Wolf, beschuldigd van hoogverraad, wordt door de militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Hij mag nog één laatste uitspraak doen, waarna hij zal worden doodgeschoten als die uitspraak niet waar is, en worden opgehangen als die uitspraak wel waar is. Generaal Wolf spreekt en wordt vrijgelaten.

Vraag: Wat kan hij gezegd hebben?


WHAT HAS HE SAID?
General Wolf, accused of high treason, is condemned to death by the military court. He is allowed to say one sentence, whereupon he will be shot if that sentence is not true, and hung if that sentence is true. General Wolf speaks and is released!

Question: What could he have said?HOE VOORKOM JE DAT DE WOLF DE GEIT OPEET?

Een man heeft een wolf, een geit en een kool. Hij moet een rivier oversteken met de twee dieren en de kool. Er is een kleine roeiboot waarin hij slechts één ding tegelijk kan meenemen. Echter, als de wolf en de geit alleen gelaten worden, eet de wolf de geit op. Als de geit en de kool alleen gelaten worden, eet de geit de kool op.

Vraag: Hoe kan de man de rivier oversteken met de twee dieren en de kool?


HOW DO YOU PREVENT THE WOLF EATING THE GOAT?
A man has a wolf, a goat and a cabbage. He must cross a river with the two animals and the cabbage. There is a small rowing boot in which he can take along only one thing at the same time. However, if the wolf and the goat are left alone, the wolf eats the goat. If the goat and the cabbage are left alone, the goat will eat the cabbage.

Question: How can the man cross the river with the two animals and the cabbage?BRANDT DE LAMP WEL OF NIET?

In een kamer bevindt zich een gloeilamp. Buiten de kamer bevinden zich drie schakelaars, waarvan er slechts één met de lamp is verbonden. In de beginsituatie staan alle schakelaars op 'uit' en brandt de lamp niet.

Vraag: Als je maar één keer de kamer in mag gaan om te controleren of de lamp al dan niet brandt (je kunt dit namelijk van buitenaf absoluut niet zien), hoe kun je dan te weten komen met welke van de drie schakelaars je de lamp kunt aan- en uitdoen?


IS THE LAMP ON, YES OR NO?
In a room there is a bulb. Outside the room there are three switches, of which only one has been linked with the lamp. In the initial situation all switches are switched off and the lamp doesn't burn.

Question: If you are only allowed to enter the room once to check if the lamp is burning or not (you cannot see this at all from the outside), how can you possibly know with which of the three switches you can make the lamp burn?WAT IS DIT?

De armen hebben het,
de rijken hebben het nodig,
maar als je het eet, dan ga je dood.

Vraag: Wat is dit?


WHAT IS THIS?
The poor have it,
the rich need it,
but if you eat it, then you will die.

Question: What is it?ZEG EENS, WIE IS ZOON EN WIE IS DE MOEDER?

De Moeder woont op 't lant, de Zoon bewoont de steden.
Ze is nooit bevrucht of staat met sidderende leden.
Zy rust haar' zwangeren buik op stokken of den gront.
Ze is 's winters moedernaakt en kan zich nergens keeren:
En sneeu en hagel is haar bont.
Maar als de Lent genaakt verschynt ze in zomerkleeren.

Als Moeder is zy vrank; een kerker houdt den Zoon
Geboeit als een Verraâr in houte of yzre beugelen,
En echter boeit hy Mensch en Goôn
Door krachten die tot noch geen sterveling kon teugelen.

Hy voedt de Gryzaarts, schoon hy zelf zyn voeder is,
En wort verwoet en dol door 't rypen zyner jaren.
Hy 's zoet, en zal 't heelal vervaren.

Vraag: Ei zeg eens wie Zoon en Moeder is.


TELL US, WHO IS THE SON AND WHO IS THE MOTHER?
T
he mother lives on the land, theson inhabits the cities.
She has never been with the father or stands with trembling limbs.
She rests her pregnant abdomen on sticks on the ground.
In the wintertime she is in the nude and she cannot move:
Snow and hail are her visitors.
But as Spring is in the make, she appears in summer clothing.

As a mother she weeps; a dungeon keeps her sun.
Captivated as a traitor in wooden or iron bars.
However he impresses man and the Gods
By strengths which no mortal as yet has been able to withstand.
He feeds the gray ones, as he is the one who feeds himself
And he becomes eager and better and better through the years.
He is sweet and shall pass through the universe.

Question: Well.... tell us who is son and who is the mother.DE GENEALOOG

Een genealoog herinnert zich de zoektocht die hij ooit ondernam, als hij naar een foto kijkt en zucht "ik heb geen broers of zusters, maar de vader van deze man, was de zoon van mijn vader".

Vraag: Wie kon de man op de foto zijn?


THE GENEALOGIST
A
genealogist remind himself of a search that he once undertook, if he looks at a photograph and sighs "I have no brothers or sisters, but the father of this man, was the son of my father".

Question: Who could the man be on the photograph?UIT DEZELFDE OUDERS!

Een jongen zei tegen zijn broer: "Ik werd enkele minuten voor jou geboren, op dezelfde plek, op dezelfde dag van de maand van hetzelfde jaar en uit dezelfde ouders. We hebben geen broers. Zij waren geen tweeling.

Vraag: " Hoe kan dat?


FROM THE SAME PARENTS!
A boy told his brother: "I was born a few minutes before you were, on the same spot, on the same day of the month of the same year and from the same parents. We have no brothers. They were no twin.

Question: How is that possible?ZO VADER ZO ...

Twee mensen lopen naar het Centraal Bureau voor Genalogie. De kleinste is de zoon van de grootste. Toch is de grootste niet de vader van de kleinste.

Vraag: Hoe zit dit?


A CHIP OFF THE OLD BLOCK...
Two people are walking towards the Central Office for Genealogy. The small one is a son of the taller one. Yet, the tall one is not the father of the small one.

Question: How can this be?MAG DIT WETTELIJK?

Vraag: Kan een man de zuster van zijn weduwe trouwen?


IS THIS LEGAL?
Question: Can a man marry the sister of his widow?OPTISCH BEDROG OF...?

Twee vaders en twee zonen maken ieder een foto van een optische illusie, niemand maakt dezelfde foto. Toch zijn er maar drie.

Vraag: Hoe is dit mogelijk?


OPTICAL FRAUD OR...?
Two fathers and two sons each make a photograph of an optical illusion, nobody makes the same photograph. Nevertheless there are only three.

Question: How is this possible?MODERNE TIJDEN, OF ZIT HET ANDERS IN ELKAAR?

Genealogie geeft brengt soms rare zaken aan het licht. Het schijnt tegenwoordig mogelijk te zijn dat je grootvader jonger is dan je vader.

Vraag: Kan dit?

MODERN TIMES, OR IS THIS REALLY THE CASE?
Genealogy sometimes reveals strange matters. It seems to be possible nowadays that your grandfather is younger than your father.

Question: Is this possible?BROER & ZUS

Een broer heeft evenveel broers als zusters, zijn zuster heeft twee keer zoveel broers als zusters."

Vraag: Hoeveel broers en zusters zouden er in het gezin zijn?

BROTHER & SISTER
A
brother has as many brothers as sisters, his sister has twice as many brothers as sisters.

Question: How many brothers and sisters could there be in the family?OORLOGSSITUATIE

Tijdens W.O. II reizen vier personen in één en dezelfde trein compartiment. Een 45 jaar oude Nederlandse dame, een goed uitziende Hollandse schone, een jonge Nederlandse knul en een Duitse soldaat. Er zijn geen andere mensen of dieren aanwezig. De trein nadert een tunnel, en in de duisternis hoor je het geluid van een kus en van een klap in het gezicht. Na een paar seconden verlaat de trein weer de tunnel, en ziet men de Duitse soldaat over zijn wang wrijven.

Vraag: Wat zou er gebeurd zijn en wat zijn de gedachten van ieder persoon?

WAR SITUATION
D
uring W.O. II four people are travelling in one and the same train compartment. A 45 year old Dutch lady, a good-looking Dutch beauty, a young Dutch lad and a German soldier. There are no other people or animals present. The train approaches a tunnel, and in darkness you hear the sound of a kiss and of a slap on the face. After a couple seconds the train leaves the tunnel, and one sees the German soldier rubbing his cheek.

Question: What could have happened and what are the thoughts of every person?WELKE DAG VAN DE WEEK ZOU HET ZIJN?

Twee broers die vaak vergaten welke dag het van de week was, bleven op weg naar school even stilstaan om na te gaan welke dag het ook al weer was. De jongste zei: "Als overmorgen gisteren is, dan is "de dag van vandaag" net zo ver van zaterdag af als de dag die "vandaag" was toen eergisteren morgen was!"

Vraag: Tot welke conclusie kwam hij?


WHICH DAY OF THE WEEK COULD IT BE?
Two brothers who frequently forgot which day of the week it was, stood still for a moment on their way to school to figure out what day it was. The youngest said: "If the day after tomorrow is yesterday, then ´todays day´ is exactly as far away from Saturday, as the day which was ´today´ when the day before yesterday was tomorrow!"

Question: Which conclusion did he reach?NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE