Bandjermasin

 

Sultan I Suriansyah [Sultan 1526-1550] 24-09-1526 oprichting Rijk der Bandjermasin

                                                               |

                                                           Sultan II Rahmatullah[Sultan 1550-1570] VOC expeditie 1607, alle bemanningsleden vermoord

                                                               |

                                                           Sultan III Hidayatullah [Sultan 1570-1595]

                                                                           X Putri dari Khatib Banun

                                                               |

                                                           Sultan IV Mustain Billah [Sultan 1595-1620] start VOC invloed (brand verwoest hoofdstad,

                                                               |                                                                verplaatst naar Martapura)

                                                           Sultan V Inayatullah [Sultan 1620-1637]

                                                               |

            ----------------------------------    ---------------------------------------------------------

          |                                                   |                                                                                      |

      Sultan VI Saidullah [1637-1642] Sultan VII Ri'ayatullah [Sultan 1642-1660]                          Sultan IX Surya Nata II (Agung) [Sultan 1663-1679]    

                                                               |                                     verplaatste de hoofdstad naar de rivier  

                                                           Sultan VIII Amirullah Bagus Kusuma

                                                               | & X     [Sultan 1660-1663 2e x Sultan 1680-1700,

        herovering op Agung]

                                                                  ---------------------------------------------------------

                                                               |                                                                                      |

                                                           Sultan XI Hamidullah [Sultan 1700-1734]                          Sultan XII Tamjidullah [Sultan 1734-1759]

    |                                     de eerste Europese nederzetting in  Banjarmasin

                  ----------------------------------------------------------

                |                                                                                       |

                                                           Sultan XIII Muhammad Aliuddin Aminullah                       Sultan XIV Tahmidullah II (Nata) [Suktan 1761-1801]      

                                                           † 1785        [Sultan 1759-1761]                                      † 1808  naderen Amir resulteerde in

      afstaan soevereiniteit van het                                                         

X Permaisuri                                                                      Sultanaat van Banjar

                                                                                                     voogd ~ nam sultanaat over

                | 

             ---------------------------------------------------------------                                                  

           |                                                   |                                        |                                             |                            

Pangeran Rachmat                   Pangeran Abdullah                   Pangeran Amir                                 Sultan XV Sulaiman Saidullah [Sultan 1801-1825]                      

†                                                     [Sultan 0]                                                                                 † 1825

vermoord  N                        vermoord  N   verzet zich tegen                                  

feitelijke bloedlijn             Nata 1785        

|                                  |

                                                                                              Pangeran Masohut                           Sultan XVI Adam Al-Watsiq Billah [Sultan 1825-1857]

X Gusti Hadijah                              † 1857     X Njai Raoe Kamala Sari  Mede door haar

          |        toedoen verviel het Rijk. x

                                                                                                   Moeda Abdul Rachman [Sultan 0]  ~ vermoord N

     † 1852

                                                                                                        |

                                                                                                           ---------------------------------            

                                                                                                        |                                                  |

                                                                                                                                                   Sultan XVIII                        Sultan XVII

     Hidayatullah II                     Tamjidullah Al-Watsiq Billah

     † [Sultan 1859-1860]        †  [Sultan 1857-1859]

     feitelijke bloedlijn            door VOC Sultan geworden

     verbannen door VOC          uitbreken Bandjer oorlog

     1858

 

 

x1860 Rijk van Bandjermasin vervallen verklaard!

 

Gouvernements-commissaris Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen (1819-1892) kondigde de afschaffing van de koninkrijken in Borneo, met inbegrip van de administratie van Banjar Sultanaat.

In 1863 gaf Jhr. Gustave Marie Verspijck (1822-1909), leider van de expeditionaire macht, het commando over aan Kolonel E.C.F. Happé (1817-1872) [Gen. 5 Nr.: 24 betovergrootouder van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes (1966)]. De Bandjermasinse oorlog was nu officieel beëindigd.

27 februari 1864: Ontvreemder kroonsieraden ‘kris Sinkir’ & ‘lans KaliblahDemat Lehman aan de galg in het veld Martapura. In de bestuursvergadering van de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging van Nederlands Indië, werd op 11 mei 1865 besloten 'krachtens machtiging des Konings' dat hij gedurende de rest van zijn leven de kris "Singkir" en de lans "Kaliblah" mocht behouden.