https://www.de-Paula-Lopes.nl
DIRECT RELATIONS
de Paula Lopes
dos Anjos de Arruda Falcão
Happé
Bangert
Dezentjé
Hilling
Elderman
Feringa
Oldenburger
van Maanen
Van Oranje Nassau
Buonaparte
Genealogie Feringa ~ naar Karel de GroteGenealogie in verwantschap met de Probandus

Net als de Probandus (Marnix Alexander de Paula Lopes *1966) is Johannes Feringa *1958 een directe nazaat van Thomas Nortmann *±1610 + 1678 en Wobbeke von Langen *± 1615 + 1687~ in zijn kwartierstaat nr. 1470 & 1471, bij de Probandus nr. 1602 & 1603. Zij zijn STAMGROOTOUDERS van zowel Johannes Feringa als van de Probandus.

H
et bijzondere wil dat binnen dezelfde stamboom er een andere verwantschap te vinden is die uiteindelijk samenkomt:

Net als de Probandus (Marnix Alexander de Paula Lopes *1966) is Johannes Feringa *1958 een directe nazaat van Johan Grönninger *1654 +1679 en Lummeke N *? +1679 ~ in zijn kwartierstaat 1328 &1329, bij de Probandus nr. 802 & 803.
Zij zijn STAMGROOTOUDERS van Johannes Feringa en STAMOUDERS van de Probandus.
Let op! Het duurt even voordat dit bestand zichtbaar wordt, het zijn tenslotte XXXVIII generaties! KLIK OP DEZE SNELKOPPELING:

VOOROUDERS VAN JOHANNES FERINGA [4.148 KB]
 

Just like the Probandus (Marnix Alexander the Paula Lopes) Johannes Feringa is a direct descendant of Thomas Nortmann and Wobbeke von Langen (in his pedigree no. 1470 & 1471, and in the pedigree of the Probandus no. 1602 & 1603). They are TRIBE-GRANDPARENTS of both Johannes Feringa and of the Probandus.

Within the same pedigree there is another affinity to be found that eventually also merges:

Just like the Probandus (Marnix Alexander the Paula Lopes * 1966) Johannes Feringa * 1958 is a direct descendant of Johan Grönninger and Lummeke N ~ in his pedigree no. 1328 & 1329, and in the pedigree of the Probandus no. 802 & 803. They are TRIBE-GRANDPARENTS of Johannes Feringa and TRIBE-PARENTS of the Probandus.De link vloeit als volgt samen:

Thomas Nortmann en Wobbeke von Langen krijgen een dochter: Sybilia Nortmann *± 1645 + 1701 en een andere dochter: Margaretha Nortmann *± 1655 + 1715.
Margaretha Nortmann trouwt met Johann Nieman *± 1655 + 1715 en zij krijgen een dochter Anna Sybillia Nieman *1693 +>1750, waar Johannes Feringa van afstamt ~ in zijn kwartierstaat nrs. 734 & 735.
Sybillia Nortmann trouwt met Herman(nus) Hilling *±1635 + 1714 en zij krijgen een zoon Christiaan Anton Hilling *±1688 + 1753, waar de Probandus van afstamt ~ nrs. 800 & 801 in zijn kwartierstaat.
Het samenvloeien van de link zit hem in het feit dat Johan Grönninger en Lummeke N een zoon krijgen: Heinrich Gröninger *1675 +? , waar Johannes Feringa van afstamt ~ nr. 664 in zijn kwartierstaat, en ook een dochter Margaretha Catharina Gröninger, waar de Probandus van afstamt ~ 401 in zijn kwartierstaat. Het is de zoon van Herman(nus) Hilling en Sybillia Nortmann: Christoph Anton Hilling ~ nr. 400 in de kwartierstaat van de Probandus, die met Margartha Catharina Gröninger trouwt! Dus beide links komen samen met hun zoon Bernard Anton Hilling * 1716 + 1799 ~ in de kwartierstaat van de Probandus nr. 200.
Thomas Nortmann & Wobbeke von Langen, Johann Grönninger & Lummeke N. zijn voorouders van de grootvader (Paul Louis Elize Happé) van moederszijde van de Probandus.

Het bijzondere wil dat naast het feit dat Johannes Feringa getrouwd is met Wijka Oldenburger ~ zie ook consanguiniteit Oldenburger (én zij direct afstamt van naar Karel de Grote), ook de Probandus familie is van haar! Zij is ook een directe nazaat van Hille Aylens & Auke Foppens (in haar kwartierstaat nr. 56302 & 56303, bij de Probandus 58912 & 58913). Zij zijn STAMOUDOVERGROOTOUDERS van zowel Wijka Oldenburger als van de Probandus. Hille en Auke zijn voorouders van de grootmoeder van moederszijde (Frederika Louise Wilhelmina Visscher) van de Probandus.

Within the same pedigree there is another affinity to be found that eventually also merges:
Just like the Probandus (Marnix Alexander the Paula Lopes * 1966) Johannes Feringa * 1958 is a direct descendant of Johan Grönninger and Lummeke N ~ in his pedigree no. 1328 & 1329, and in the pedigree of the Probandus no. 802 & 803. They are TRIBE-GRANDPARENTS of Johannes Feringa and TRIBE-PARENTS of the Probandus.The link merges as follows:
Thomas Nortmann and Wobbeke von Langen have two daughters: Sybilia Nortmann and Margaretha Nortmann. Margaretha Nortmann married with Johann Nieman and they had a daughter: Anna Sybillia Nieman, of whom Johannes Feringa is a descendant ~ in his pedigree no. 734 & 735.
Sybillia Nortmann married with Herman (nus) Hilling and they had a son: Christoph Anton Hilling, of whom the Probandus is a descendant ~ nrs. 800, 801 & 400 in his pedigree.
Merging in the fact takes place when Johan Grönninger and Lummeke have a son: Heinrich Grönninger * 1675 +?, of whom Johannes Feringa is a descendant ~ no. 664 in his pedigree, and also have a daughter: Margaretha Catharina Grönninger, of whom the Probandus is a decendant ~ 401 in his pedigree.
It is the son of Herman (nus) Hilling and Sybillia Nortmann: Christoph Anton Hilling ~ no. 400 in the pedigree of the Probandus, who marries with Margartha Catharina Grönninger! Therefore both families merge when their son is born: Bernard Anton Hilling ~ in the pedigree of the Probandus no. 200.
 

[Thomas Nortmann & Wobbeke von Langen, Johann Grönninger & Lummeke N. are all ancestors of the grandfather (Paul Louis Elize Happé) on the mother’s side of the family of the Probandus.]

Johannes Feringa´s wife is Wijka Oldenburger and she descends directly from Charles the Great. What's amazing is that the Probandus is also family of her! She is also a direct descendant of Hille Aylens & Auke Foppens (in her pedigree no. 56302 & 56303, and in the pedigree of the Probandus 58912 & 58913). They are TRIBE-OLDGREATGRANDPARENTS of both Wijka Oldenburger and of the Probandus.
[Hille and Auke are ancestors of the grandmother (Frederika Louise Wilhelmina Visscher) on mother's side of the Probandus.]NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE