https://www.de-Paula-Lopes.nl
DIRECT RELATIONS
de Paula Lopes
dos Anjos de Arruda Falcão
Happé
Bangert
Dezentjé
Hilling
Van Oranje Nassau
Buonaparte
Genealogie DezentjéGenealogie Dezentjé

De oorspronkelijke naam Dezentjé moet volgens zeggen een Franse naam zijn, een verbastering van wellicht de Sentier (van 't Padje) -Tissutier (wever). De naam zoals die nu is, is een fonetisch geschreven woord; Tissonnie / Tessonie / Teissonier / Teissoniére / Dessonjé / Dezentjé


Europa heeft heel wat godsdienstoorlogen gekend, maar geen ervan was zo wreed als die tussen de calvinistische bewoners van de Cevennen en het bewind van de Franse 'Zonnekoning' Lodewijk XIV.

T
oen Lodewijk XIV het Edict van Nantes opzegde en het protestantisme bij wet verbood, vluchtten vele Hugenoten weg uit hun geboortestreek. Onder zijn bewind ontstond namelijk de oorlog van de Cevennen of de oorlog van de Camisards; een opstand van de protestantse boeren in de Cevennen en Bas-Languedoc, een trots en in meerderheid calvinistisch volk. Deze camisards leven voornamelijk in de Cevennes. Kennis van het terrein en de eigenaardigheden van het reliëf van de Cevennen stellen hen in staat om twee jaar weerstand te bieden aan de koninklijke troepen in een ongelijke strijd vergelijkbaar met een guerrilla De opstand wordt eerst gevoed door een " religieuze bewustwording " en geleid door ongeschoolde leiders zoals Jean Cavalier, een bakkerszoon. Katholieke kerken worden in brand gestoken en hun priesters gedood of gedwongen te vluchten. Met de goedkeuring van paus Clemens XI , die de camisards excommuniceerde, vermoorden de soldaten van de koning onder leiding van maarschalk Montrevel bijna alle inwoners van meer dan 450 dorpen!

Landgraf Carl von Hessen-Kassel te Duitsland stichtte een aantal dorpjes om de stroom van vluchtende Franse Hugenoten te huisvesten.

Een van deze dorpjes was Sieburg, gebouwd in 1699 voor 180 vluchtelingen en in 1717 hernoemd tot Karlshafen [Der heutige Stadtteil Bad Karlshafen wurde 1699 als Sieburg (Syburg/Sybourg) von Landgraf Karl als Exulantenstadt von Hessen-Kassel zur Ansiedlung von Hugenotten, protestantischen Glaubensflüchtlingen aus Frankreich, gegründet].
 

Etienne Teissoniére was een Fransman die als Hugenoot (zogenaamde refugies, die na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685, hun ongastvrij land verlieten) daadwerkelijk is gevlucht.
St André de Valborgne is zijn geboortedorp, nu in het Parc Nationale des Cévennes, een schitterende natuurgebied even boven Montpellier. Dit idyllisch stukje Frankrijk was net als in zoveel delen van Europa al sinds het begin van de reformatie het strijdtoneel tussen de Katholieken en Protestanten.Note: de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes stamt twee maal van Etienne Teissoniëre af [Gen. 10 Nr.: 816 STAMOUDER = Gen. 9 Nr.: 432 OUDBETOVERGROOTOUDER]!


Zo trokken velen uit Saint André de Valborgne en Cevennes, waaronder Ettiene Teissonniére, via Zwitserland naar Duitsland. Hij was geboren te St. André de Valborquè en Cevennes in Frankrijk, overleden op 08-04-1737 te Carlshaven.
Hij ontmoette daar een meisje Jeanne Marie Pronçeau, de dochter van vluchtelingen uit Zwitserland. Hij was gehuwd op 20-09-1712 te Siebourg. Zij is overleden op 15-04-1758In 1712.
Het stadje Siebourg had rond 1750 ongeveer 700 inwoners.
Wat precies het beroep van Etienne was is onbekend; wel is bekend dat hij zich bekwaamde in de heelkunde en pharmacie.
Het stel kreeg negen kinderen, vier meisjes en vijf jongens.Hun kinderen waren:
1. Susanne Tessonniere, geboren op 31-03-1715 te Siebourg, gedoopt op 02-04-1715 te Siebourg.
2. Jean Jaques Tessonniere, geboren op 06-08-1717 te Siebourg, gedoopt op 12-08-1717 te Siebourg.
3. Jeanne Marie Tessonniere, geboren op 07-01-1720 te Carlshaven, gedoopt op 13-01-1720 te Carlshaven.
4. Charlotte Tessonier geboren op 18-10-1722 te Carlshaven, gedoopt op 24-10-1722 te Carlshaven, begraven op 01-07-1757 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd.
5. Nicolas Tessonniere, geboren op 06-04-1725 te Carlshaven, gedoopt op 15-04-1725 te Carlshaven. Overleden Batavia, in dienst van de VOC als soldaat 16-09-1745.
6. Jean François Tessonniere, geboren op 20-10-1727 te Carlshaven, gedoopt op 26-10-1727 te Carlshaven. Overleden Soerakarta, in dienst van de VOC als Vendrig 06-11-1744, hij zou later op 16-01-1773 Soerakarta overlijden.
7. Joannes Titzing/Titzingi/Tessonnie geboren op 24-01-1730 te Karlshaven in Hessen (Duitsland), gedoopt (Waals Hervormd) op 24-01-1730 te Karlshaven, begraven op 23-03-1801 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd.
Hij is Medicina Doctoris.
Van hem stamt de Nederlandse familie Titzing af. Hij was ondertrouwd (1) op 04-10-1748 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 20-10-1748 te Amsterdam (Walekerk) met Maria Agnes Abels, geboren circa 1722 te Soest, begraven op 06-08-1783 te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) op 05-02-1796 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 66-jarige leeftijd op 28-02-1796 te Abcoude met Catharina Theresia Weber, geboren ca. 1763 te Middelburg, overleden op 20-07-1847 om 22:00 uur te Amsterdam, dochter van Jan Christoffel Weber.
8. Marie Tessonniere, geboren op 20-04-1734 te Carlshaven, gedoopt op 26-04-1734 te Carlshaven, overleden op 11-07-1734 te Carlshaven, 82 dagen oud.
9. Robert Tessonniere, geboren op 12-08-1735 te Carlshaven, gedoopt op 18-08-1735 te Carlshaven.Het is duidelijk dat niet voor allen een toekomst was weggelegd in Karlshafen. Ook van de familie Tessonnière zijn een aantal telgen de wijde wereld ingetrokken. Drie van hen zijn naar Nederland gereisd.


Rond 1745 kwamen de broers Jean François Tessonnière (Frans, 18 jaar) en Jean Tessonnière (Johannes, 15 jaar) met hun zuster Charlotte Tessonnière (23 jaar) in Amsterdam terecht.

Gedrieën probeerden zij voet aan de grond te krijgen. Dankzij de inventiviteit van Charlotte slaagden zij daar goed in. Zij maakten medicijnen naar de oude recepten die zij van hun vader hadden meegekregen. Daar zat goede handel in. Bovendien bleek de kleine Johannes met veel flair bij allerlei kwalen een diagnose te kunnen stellen waarvoor zij de beste medicijnen “in huis” hadden. Hoewel hij klein van stuk was, maakte hij mede door het prachtige lakense pak dat Charlotte voor hem gemaakt had zoveel indruk dat de mensen hem op zijn zeventiende al aanspraken met “Dokter” of “Meester”. Zowel Charlotte als haar broer Jean zouden zich blijvend in Amsterdam vestigen.

Jean François Tessonniere vormt de stamvader van de in Nederlandsch Indië ontstaane familie Dézentjé. Van deze familie zijn bovenstaande familiewapens bekend.

Z
ijn broer Jean Tessonniere, die zich Jan Titsing is gaan noemen. Mogelijk is ene Albertus Titsing [Medicina Doctoris] familie van hem. Albertus [gehuwd met Elisabeth Bakelaer] stond bekend met een eigen familiewapen die hiernaast staat afgebeeld [Amsterdams Chirurgijnsgilde]. Er zijn enige overeenkomsten bij beide wapens: in het horizon gebalkte deel zijn de kleuren azuur & goud en de zon hetzelfde.


Jean François Teissonniére [Frans] was avontuurlijker van natuur.

Hij hoorde praten over de kansen die het VOC in het verre Indië bood aan mannen zoals hij. Hij meldde zich aan en in 1747 vertrok hij met 64 andere jongens naar de Kaap, om van daar door te reizen naar Indië.

Door taal en spellingsproblemen veranderde zijn de familienaam daar in Dezentjé. Alle personen met de familienaam Dezentjé stammen van hem af.
 


Parenteeel Jean François Teissonniére

Zoals eerder gesteld moet de oorspronkelijke naam Dezentjé volgens zeggen een Franse naam zijn, een verbastering van wellicht de Sentier (van 't Padje) -Tissutier (wever). De naam zoals die nu is, is een fonetisch geschreven woord; Tissonnie / Tessonie / Teissonier / Teissoniére / Dessonjé / Dezentjé. Jean François Teissonniére is een oudovergrootouder van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. Hij is de stamhouder van de Indische tak van de familie. U treft hier zijn Parenteel aan: Parenteel Jean François Teissonniére / Dezentjé [260 KB] .


Note: Hij is met zijn broer, Nicolas (Claas) Teissoniére [*06-04-1725] in het jaar 1744 tegelijk naar Indië gevaren. Hij zelf zat op het schip de Eendracht [zie artikel VOC AND FAMILY]. Claas zat op de Anna [Kamer Amsterdam] en was op 09-12-1744 in dienst getreden van de VOC als soldaat. Het schip kwam aan in Batavia op 15-07-1745. Lang heeft zijn verblijf niet mogen duren; hij overleed 16-09-1745.

Zie s.v.p. ook FAMILY HISTORY:

FAMILY SAGA I ~ Princess
FAMILY SAGA I ~ Lord of Ampel
FAMILY SAGA I ~ Huguenots
FAMILY SAGA i ~ Parentum Infidelium
 


De hugenoten waren de Franse aanhangers van Calvijn. In het katholieke Frankrijk kwam het vanaf 1562 tot bloedige godsdienstoorlogen, waarbij vele hugenoten werden vermoord. Vooral de Bartholomeusnacht in 1572 kostte vele hugenoten het leven. De vijfde heilige oorlog tegen de hugenoten begon op 23 februari 1574, de vervolging duurt tot 1598. In dat jaar vaardigde koning Hendrik IV het 'Edict van Nantes' uit, dat aan de hugenoten vrijheid van religie toekende. Hendrik IV was zelf ooit hugenoot geweest, maar had zich, om de troon te kunnen bestijgen, bekeerd tot het katholieke geloof. Ondanks de vrijheid van geloof werd het niet echt veilig voor de hugenoten in Frankrijk. Omstreeks 1660 besloten steeds meer hugenoten Frankrijk te ontvluchten om te ontkomen aan de dragonnades, pesterijen waarbij militairen in hun huizen werden gelogeerd. Toen in 1685 koning Lodewijk XIV een einde maakte aan het Edict van Nantes (door een nieuw edict, het Edict van Fontainebleau), werd het openlijk belijden van de hugenootse godsdienst een strafbaar fei

Zodoende kwamen, zoals gesteld, rond 1745 de broers Jean François Tessonnière (Frans, 18 jaar) en Jean Tessonnière (Johannes, 15 jaar) met hun zuster Charlotte Tessonnière (23 jaar) in Amsterdam terecht. Van Jean Tessonnière [Johannes Titzing] weten we via de archieven dat hij ingeschreven is bij de Waalse kerk.

Joannes Titzing/Titzingi/Tessonnie geboren op 24-01-1730 te Carlshaven/Karlshaven in Hessen (Duitsland), gedoopt (Waals Hervormd) op 24-01-1730 te Carlshaven/Karlshaven [lidmaat 1747 Amsterdam], begraven op 23-03-1801 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd.Lidmaat 1747 Amsterdam Jean TeissoniereOndertrouwd [1e] op 04-10-1748 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 20-10-1748 te Amsterdam (Walekerk) met Maria Agnes Abels, geboren circa 1722 te Soest, begraven op 06-08-1783 te Amsterdam

[Amsterdam 4 oktober 1748 bruidegom JEAN TESSEISONIE/JOHANNIS TISSENIE en bruid Angeneta Abels...]


Op 24-04-1754 krijgen Jean Tessonnier en Marie Agenis Abels een zoon die zij François noemen. Charlotte en [Jean] François Tessonier zijn getuigen.


Ondertrouwd [2e]) op 05-02-1796 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 66-jarige leeftijd op 28-02-1796 te Abcoude met Catharina Theresia Weber, geboren ca. 1763 te Middelburg, overleden op 20-07-1847 om 22:00 uur te Amsterdam, dochter van Jan Christoffel Weber.

[Amsterdam 5 februari 1796 bruidegom JEAN TESSONNIE[eerdere vrouw Maria Agnis Abels] en bruid Catharina Theresia Weber...]

De in Nederland wonende familie Titsing komen allen voort uit dit tweede huwelijk.


Catharina Theresia Weber X Joannes Titzing 

Joannes [Jean] Tessonnie en Catharina Theresia Weber krijgen op 07-01-1798 een docher Christina Maria. Doopgetuigen zijn Joés Christophorus en Maria Weber.Charlotte Tessonnière huwt Jacob Root en krijgen in ieder geval één kind op 15-07-1754 in Amsterdam dat Jean genoemd werd. Haar broer Jean Tessonnie was getuige.

NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE


DEZENTJÉ ~ EEN NEDERLANDSCH INDISCHE FAMILIE